Kronik

Per Stig Møller: Pikettys ’retfærdige samfund’ er ikke retfærdigt, men fattigt

Med sin ’deltagersocialisme’ opnår Piketty et mere lige, men til gengæld uretfærdigt samfund, hvor ingen længere har incitament til at yde en indsats. Kuren mod kapitalismens vildskud er ikke at afskaffe kapitalismen, skriver tidligere minister Per Stig Møller (K) i den første kronik i en ny serie, hvor Information har bedt kronikørerne vurdere den franske stjerneøkonoms politik i en dansk kontekst
Kapitalisme er nødvendig for et samfund i fremdrift, skriver tidligere udenrigsminister Per Stig Møller.

Kapitalisme er nødvendig for et samfund i fremdrift, skriver tidligere udenrigsminister Per Stig Møller.

Mads Joakim Rimer Rasmussen

Debat
8. april 2020

Den franske økonomiprofessor Thomas Piketty fik i 2013 en velfortjent succes med værket Kapitalen i det 21. århundrede. Heri beskrev han udviklingen i uligheden, som især i de seneste 30 år har taget fart i de vestlige lande og ført til oprør. Derfor fik vi Trump, Brexit og De Gule Veste, skriver Piketty i den omfangsrige opfølger Kapital og ideologi. I den giver han sit bud på, hvad et retfærdigt samfund er, og hvordan man kommer hen til det.

Men inden Piketty når frem til det, beskriver han ulighedens historie i tid og rum fra slavesamfund til vore dages hyperkapitalistiske samfund og leverer gedigne analyser af dens udvikling i USA, Frankrig, Storbritannien, Indien, Brasilien med mere. Alle samfundene har tilfælles, at de er lagdelte og ulige, og alle mener, at uligheden i deres samfund er retfærdig:

»Alle hidtidige samfunds historie er en ideologikampens historie og historien om jagten efter retfærdighed.« Derfor er historien ikke bare klassekampens og produktivkræfternes historie, for »med andre ord tæller ideerne og ideologierne i historien«, skriver Piketty.

Men hvad er et retfærdigt samfund, spørger Piketty og svarer med »følgende ufuldkomne definition: ’Det retfærdige samfund er det, der gør det muligt for alle dets medlemmer at få adgang til de grundlæggende goder i videst mulig forstand’«. Det er et »egalitært demokrati«, som afløser det parlamentariske og organiserer de socioøkonomiske relationer, ejendomsforholdene og omfordelingen af indkomster og formuer »for at gøre det muligt for de dårligst stillede medlemmer at få de bedst mulige leveforhold«.

Det indebærer ikke ensartethed eller absolut lighed, for hvis uligheden i samfundet gør det muligt for de dårligst stillede at forbedre deres leveforhold og muligheder, »så kan denne ulighed være retfærdig«, skriver Piketty. Det svarer i princippet til den liberale tænker John Rawls, som i 1971 mente, at kun den ulighed kunne forsvares, som løftede de svageste i samfundet. Men Piketty udvider dette til, at alle skal have absolut lige adgang til de grundlæggende goder.

Som var ejendom tyveri

Herefter udmønter Piketty sit handlingsprogram for dette retfærdige samfund, og her lyder han nærmest som et ekko af 1970’ernes franske venstrefløj og Proudhon, der i 1840 fastslog: »Ejendom er et tyveri.« Dette tyveri straffer Piketty ved via skatter at udhule formuerne og den private ejendomsret. Provenuet herfra skal finansiere klimaløsningerne, borgerlønnen og lige adgang til uddannelserne, hvor han i forbifarten lukker eliteuddannelsesstederne.

Selvfølgelig kender Piketty godt argumentet mod sin skattepolitik, der går på, at stigende formueskatter blot får kapitalen til at flytte sig til skattely, men det klarer han ved helst at få en verdensregering. Da den har lange udsigter, forestiller han sig i stedet regionale sammenslutninger, som sætter ind over for kapitalen og de multinationale skatteunddragende selskaber. Disse regionale sammenslutninger kan så indgå skatte- og handelsaftaler, hvorved nettet omkring skatteflygtningene strammes.

I Europa skal EU, der har mistet opbakning i under- og middelklassen, styrke sin demokratiske legitimitet ved at oprette en lovgivende forsamling bestående af europaparlamentsmedlemmer og repræsentanter fra medlemslandenes parlamenter. Den skal eksempelvis vedtage love på social- og skatteområdet, så arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed modsvares af fælles sociale ordninger og fælles skatteregler, så ingen kan unddrage sig skat, og ingen står uden sociale rettigheder. Fejlen ved euroen var, at den indførte en fælles mønt »uden noget parlamentarisk demokrati, uden fælles gæld og uden fælles skatter«, påpeger han ligesom mange økonomer før ham.

Han har ret i, at EU-landene bør forhindre skattely, men når han i Europa udvikler »en form for socialføderalisme« eller socialunion, eroderer han nationalstaternes økonomiske suverænitet, hvilket just er hans hensigt. I erkendelse af, at flere medlemslande ikke vil være med til dette, foreslår han, at en gruppe af lande går i forvejen og etablerer et EU i flere cirkler. Enden herpå bliver imidlertid enten en opløsning af EU eller en realisering af 'den stadigt snævrere union', som hollænderne, irerne, franskmændene og danskerne rent faktisk har stemt imod, og briterne er løbet væk fra.

Ingen incitamenter til aktivitet

Pikettys »retfærdige samfund« skal udvikle »en deltagersocialisme«, der overfører magt fra virksomhedsejerne til medarbejderne. Derved formindsker han rigtignok uligheden, men hvor »retfærdigt« er det egentlig?

Den, som starter en virksomhed, løber en risiko for at måtte gå fra hus og hjem, men lykkes han, skaber han arbejdspladser og fordeler dermed arbejdsindkomst til flere, der ikke selv har sat alt på spil. De høster uden at have brugt deres midler på såsæd. Hvor skal incitamentet komme fra i Pikettys model?

Det er rigtigt, at nogle har beriget sig lidt vel rigeligt ved at tildele sig selv og hinanden eksorbitante lønninger og alle mulige lukrative ordninger og dermed har fremmet den sociale skævhed, der altid er svanger med social uro. Nogles grådighed stikker så meget i øjnene, at den giver bagslag og fremkalder krav om indgreb, som også Pikettys forslag er udtryk for. Men er kuren mod kapitalismens vildskud at afskaffe kapitalismen i stedet for at regulere den og bruge den som samfundets lokomotiv?

Kapitalisme er nødvendig for et samfund i fremdrift. Det var indførelsen af banksystemet, der gjorde det muligt via indlån med renter at skabe den kapital, som kunne udlånes og investeres i andres opfindelser og projekter. Uden den var Columbus aldrig nået til Amerika. Mod en samfundsuansvarlig kapitalisme har de moderne stater faktisk reageret ved at indføre antitrustlove, antikartellove, konkurrenceregler og skattelove med omfordelende virkning. At afskaffe kapitalismen gør ikke et samfund rigere og frembringer ikke mere til fordeling. I dag nedbringer pandemien uligheden ved at få aktierne til at styrtdykke og virksomheder til at gå fallit, men er nogen blevet bedre stillet af det?

De midler, som Piketty henter ved at ekspropriere kapital og arv, skal blandt andet finansiere »et system med en kapitalbevilling til alle unge voksne (for eksempel når de fylder 25 år)«, som sætter den unge i stand til at »begynde sit personlige og erhvervsmæssige voksenliv med en kapital på 60 procent af gennemsnitsformuen« eller af »gennemsnitslønnen«.

Forhindrer det uligheden i at genopstå? Nogle vil bruge pengene på mere uddannelse, andre til at starte virksomhed og atter andre vil bruge dem på rejser eller Danske Spil, hvorefter uligheden vokser igen!

Samtidig indfører Piketty et »borgerlønssystem«, hvorefter borgerlønnen automatisk sættes ind på »de pågældende personers lønseddel, uden at de behøver at ansøge om den«. Kan man leve for den løn, slipper man for at arbejde. Hvor megen aktivitet skaber dette forslag i samfundet, som ikke kan overleve uden aktivitet?

Men det er da lighed. Formuerne er væk, virksomhederne er medarbejdernes, eliteuddannelserne er eroderet, og penge er noget, staten sætter ind på kontoen.

»Where does it all come from?« fristes man til at spørge med en let omskrivning af The Beatles og svare med Bob Dylan: »The answer, my friend, is blowing in the wind«.

Per Stig Møller, tidligere minister (K)

Serie

Kan vi lære af Pikettys politik i Danmark?

Stjerneøkonomen Thomas Piketty kommer i sin nye bog med et bud på en »deltagersocialisme« og en række radikale politiske forslag, som skaber lighed og bekæmper klimaforandringerne. Men er franskmandens forslag også relevante for den danske samfundsmodel? I denne kronikserie har vi bedt skribenterne vurdere Pikettys politik i en dansk kontekst.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torsten Jacobsen

Det er stærke ord til morgendagens kaffe.

Per Stig Møller siger mangt og meget i denne lille forsvarstale for et bankerot system, men hans grundlæggende argument er velkendt:

"Den, som starter en virksomhed, løber en risiko for at måtte gå fra hus og hjem, men lykkes han, skaber han arbejdspladser og fordeler dermed arbejdsindkomst til flere, der ikke selv har sat alt på spil. De høster uden at have brugt deres midler på såsæd. Hvor skal incitamentet komme fra i Pikettys model?"

Ak ja, incitamentet, ikke sandt? Hvor skal det dog komme fra, hvis ikke der hænger en økonomisk gulerod for enden af stangen?

Står argumentet til troende, må vi altså forstå, at Per Stig Møllers livslange indsats i 'folkets tjeneste' først og fremmest har været drevet af hans ønske om at sikre sig selv økonomisk.

Og mens en sådan karakteristik utvivlsomt passer som hånd i handske på visse opportunister - som for eksempel Møllers partikammerat Brian Mikkelsen - ja så er det straks lidt sværere helt at finde pasformen på et så 'dannet' menneske som den kære Møller. Man fristes ærligt talt til at tro, at manden - af ideologiske grunde - taler mod bedre vidende..

Bevares, det er en udbredt holdning at mennesket og dets aktivitet kan reduceres til summen af ambition og grådighed. Ligesom det er en udbredt forestilling, at vi ikke-ambitiøse og ikke-grådige dermed blot pisser vores 'uvirksomme' liv væk på 'rejser' eller 'Danske Spil'..

Det er vigtigt at se, hvilken tegning der her udbredes for os. Hvilket normativt skel mellem mennesker, der postuleres: Det er den gamle sang om myrerne og græshoppen om igen. Den mytiske fortælling - den med alt andet en ideologi uunderbyggede påstand - om, at alle i sidste ende får præcis som fortjent..

Well..

Her er et løfte direkte fra mig til Per Stig Møller og hans åh så alt for mange og ligeledes aldeles forløjede, fantasiløse kumpaner:

Også jeg har en forestilling om ret og vrang, om fortjenester og manglen på samme..Og hvis denne enorme lort igen - når det hele skal gøres op - skal tørres af på alle vi 'fæstebønder', alle vi 'kujoner', alle vi 'nasserøve' som åbenbart alene lukrerer på andres risikovillighed og hårde arbejde, mens vi selv sidder derhjemme og risikofrit spiller den af til lottotallene,... ja så kommer jeg sgu efter jer...med min helt egen incitamentsstruktur i behold..

https://www.youtube.com/watch?v=3L4YrGaR8E4

Jakob Møller, Ingrid Olsen, Thomas Andersen, Mikael Velschow-Rasmussen, Kim Folke Knudsen, Niels Duus Nielsen, Klaus Brix, Niels Møller Jensen, Jørgen Tryggestad, søren ploug, Curt Sørensen, Jørn S. Pedersen, Karsten Aaen, Anders Olesen, Henrik Leffers, Jakob Michaelsen, Søs Jensen, Lars Bo Jensen, Kurt Nielsen, Karen Grue, Flemming Nielsen, Estermarie Mandelquist, Jane Jensen, Liselotte Paulsen, Torben Bruhn Andersen, Madelin Wilian, Mads Troest, Jørgen Larsen, Martin Rønnow Klarlund, Helle Abel, Holger Madsen, Thorkel Hyllested, Anna Regine Irgens Bromann, Janus Agerbo, Michel Banz, Hannah Werk, gert rasmussen, Hanne Ribens, Nikolaj Sahlstrøm, Karsten Baun, Jan Nielsen, Per Klüver, Tue Romanow, Randi Christiansen, Anne Søgaard, Rosa Maluna Dahl, Jonas Efternavn, Susanne Kaspersen, Halfdan Illum, Søren Andersen, Hanne Utoft, Jørgen Vogelius, Lars Løfgren, Dennis Tomsen, Torben K L Jensen, Jørgen Skov Nielsen, Jens Kofoed, jens rasmussen, Alvin Jensen, Rolf Andersen, Steffen Gliese, Piasofia Løkke Pedersen, Esben Lykke, Erik Winberg, Malcolm McGugan, Niels Bent Johansen, Martin Karlsson Pedersen, Gaderummet Regnbuen, Michael Waterstradt, Jakob Trägårdh, Ruth Sørensen, Palle Jensen, jesper jacobsen, Jørgen Lejf Hansen, Thomas Petersen, Jan Fritsbøger, Ole Frank, Steen K Petersen, Christa If Jensen, Anders Reinholdt, Jacob Mosgaard, Marie Jensen, Henrik Nilsson, Mogens Holme, Per Kortegaard, Thomas Jensen, Lars Jensen, Anders Sørensen, Anker Nielsen, John S. Hansen, K Thomsen, Benta Victoria Gunnlögsson, Jeppe Lindholm, Kim Andersen, Carsten Munk, Birgitte Street Jensen, Ole Henriksen, Carsten Svendsen, Bent Gregersen, Torben Ethelfeld, Martin Stauning, Ib Gram-Jensen, Ron Levy, Katrine Damm, Herdis Weins, Thomas Tanghus, Bjarne Jørgensen, Lise Lotte Rahbek, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Johannes Lund, Anina Weber, Steen Obel, Mikkel Zess og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

I forlængelse:

Hvad der gør en Per Stig Møllers 'analyse' så særdeles infam, er den nedgørelse af brede grupper af mennesker, som den bygger på.

Analysen har altid været rådden ind til benet, men særligt stinker den dog i disse tider, hvor det ikke just er erhvervslivets spidser, finanskapitalens regnedrenge, mediernes mikrofonholdere eller andre medlemmer af det hævdsungne meritokratis øvre lag, der sidder der bag kassen og sælger varer til potentielt smittespredende danskere. Det er ikke den øvre kadre, som rengører potentielt inficerede busser, tog, venteværelser, kontorer. Det er ikke 'aktionærerne', som opsiges fra den ene dag til den anden, og henvises til dagpengekontoret eller kontanthjælpen. Det er ikke politikere, meningsdannere og andre 'kulturpersonligheder', som ifører sig masker og handsker og behandler de konkret smittede - i nogle tilfælde døende..

Det er ikke alle disse åh så vigtige'sæd-såere', selv-realisatorer, som står for den slags banale detaljer.. Nej, det er såmænd alle vi 'ligegyldigheder', alle vi, der aldrig selv fandt modet til at så [sic] og stræbe stadig højere..

Fy for satan for en tankegang...Ærligt talt!

Ingrid Olsen, Mikael Velschow-Rasmussen, Kim Folke Knudsen, Niels Duus Nielsen, nils valla, Klaus Brix, Niels Møller Jensen, Jørgen Tryggestad, søren ploug, Curt Sørensen, Karsten Aaen, Anders Olesen, Søs Jensen, Lars Bo Jensen, Kurt Nielsen, Karen Grue, Flemming Nielsen, Estermarie Mandelquist, Jane Jensen, Torben Bruhn Andersen, Mads Troest, Jørgen Larsen, Martin Rønnow Klarlund, Helle Abel, Holger Madsen, Thorkel Hyllested, Anna Regine Irgens Bromann, Flemming Berger, Miklôs Tōtfalusi, Michel Banz, Hannah Werk, Hanne Ribens, gert rasmussen, Steen Sohn, Jan Nielsen, Per Klüver, Tue Romanow, Randi Christiansen, Rosa Maluna Dahl, Ture Nilsson, Susanne Kaspersen, Halfdan Illum, Søren Andersen, Hanne Utoft, Jørgen Vogelius, Lars Løfgren, Dennis Tomsen, Torben K L Jensen, Jørgen Skov Nielsen, Karsten Nielsen, jens rasmussen, Alvin Jensen, Rolf Andersen, Niels Risager, Steffen Gliese, Piasofia Løkke Pedersen, Esben Lykke, Malcolm McGugan, Erik Winberg, Niels Bent Johansen, Thomas Ter-Borch, Tina Peirano, Gaderummet Regnbuen, Michael Waterstradt, Morten Thornton, Jakob Trägårdh, Ruth Sørensen, jesper jacobsen, Mads Aagaard, Jørgen Lejf Hansen, Thomas Petersen, Jan Fritsbøger, Arne Würgler, Per Christiansen, Ole Frank, Steen K Petersen, Christa If Jensen, Anders Reinholdt, Marie Jensen, Mogens Holme, Per Kortegaard, Thomas Jensen, Lars Jensen, Anders Sørensen, Anker Nielsen, John S. Hansen, K Thomsen, Benta Victoria Gunnlögsson, Jeppe Lindholm, Tom Andreæ, Kim Andersen, Carsten Munk, Birgitte Street Jensen, Ole Henriksen, Carsten Svendsen, Bent Gregersen, Torben Ethelfeld, Martin Stauning, P.G. Olsen, Ib Gram-Jensen, Jens Magnus, Ron Levy, Katrine Damm, Egon Stich, Herdis Weins, Thomas Tanghus, Lise Lotte Rahbek, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Johannes Lund, Anina Weber, Steen Obel, Mikkel Zess og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

I (næsten) stum beundring af ovenstående svada, vil jeg afholde mig fra yderligere meningstilkendegivelse.

Vel talt, Torsten Jacobsen :-)

Jakob Møller, Ingrid Olsen, Kim Folke Knudsen, søren ploug, Anders Olesen, Søs Jensen, Lars Bo Jensen, Kurt Nielsen, Estermarie Mandelquist, Liselotte Paulsen, Torben Bruhn Andersen, Martin Rønnow Klarlund, Michel Banz, Hannah Werk, Hanne Ribens, Jan Nielsen, Tue Romanow, Randi Christiansen, Susanne Kaspersen, Mikkel Zess, Halfdan Illum, Jørgen Vogelius, Lars Løfgren, Torben K L Jensen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Piasofia Løkke Pedersen, Erik Winberg, Tina Peirano, Jakob Trägårdh, Ruth Sørensen, Jørgen Lejf Hansen, Jan Fritsbøger, Ole Frank, Steen K Petersen, Christa If Jensen, Anders Reinholdt, Marie Jensen, Mogens Holme, John S. Hansen, K Thomsen, Benta Victoria Gunnlögsson, Jeppe Lindholm, Troels Ken Pedersen, Katrine Damm og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
Mikael Jensen

Per Stig Møller er ikke stor nok til at skygge for Thomas Pikettys pen, så her er mesteren selv (fra Rune Lykkebergs stemme). Thomas Piketty: Kapital og ideologi. Bogen slutter med 50 sider som er Pikettys forslag til en ny deltagersocialisme. Bogen er et meget stort ryk for nye ideer.

Der er tre søjler i den:

1) Uddannelsesmæssig retfærdighed. Uligheden skabes i uddannelsen med eliteskoler i USA og Frankrig. Vi skal investere i det igen, dvs. sikre lighed igen i uddannelsesvæsenet.

2) En social føderalisme. Genforhandle alle frihandelsaftaler. Tænke klima ind i dem, og social retfærdighed ind i dem, og lighed. Gentænke EU ud fra et lighedsperspektiv, og et klimaperspektiv.

3) Omfordeling af formuer. Alle borgere får 120.000 euro fra staten i fødselsdagsgave ved det 25. år, som finansieres af en meget høj formueskat, der skal omfordeles formuer i meget stor skala, fra de rigeste til den halvdel som ikke har formuer, som det er i Tyskland, Frankrig, England og USA.

Den nederste halvdel ejer ingenting, samtidigt med at den øverste ti procent bliver rigere og rigere. Den nederste halvdel ejer ikke deres eget hjem, de har ikke kapital til at starte eget firma, derfor vil Piketty flytte kapital i meget stor skala. Det du ejer er ikke dit, det er noget midlertidigt. Du har en formue og du skal betale en meget stor arveafgift og formueskat af det.

Skaber man en stor formue gennem et firma, så trækker man på alt fælles, et stærkt uddannelsesvæsen, du trækker på infrastruktur, du trækker på sundhedsvæsenet. Velstanden har sociale rødder, så derfor bliver formuer i hans billede noget relativt midlertidigt. Ulighed vil der stadigvæk være, men der vil være en stor omfordeling.

Piketty siger at med de formueuligheder vi har i dag, hvor der er nogle som har hundrede milliarder, i meget meget store formuer - de formueuligheder vi har i dag - det er hverken godt for virksomhederne, eller for samfundet. Så det er for det fælles bedste at vi gør det.

Det er den ene del af det, det økonomiske som er temmelig dramatisk. Den anden del er at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne der er i alle virksomheder over 100 medarbejdere, de skal være medarbejder repræsentanter. Halvdelen af stemmerne skal være medarbejdere, og aktionærerne må aldrig have over halvtreds procent af stemmeretten, og igen siger han at det er fordi, at når du kun har aktionærer i bestyrelser, så laver de ikke det som er bedst for virksomhederne, så laver de det som er bedst for aktionærerne, og det skaber ikke det bedst tænkelige samfund.

Piketty siger at nogle af de konstruktioner vi har i dag, hvor det er mest ekstremt, det er Facebook med Mark Zuckerberg, det minder faktisk om at man har genindført monarkiet ved virksomhedsleder, du har nogle konger i virksomhederne, det er ikke det bedste for virksomhederne, det er ikke det bedste for samfundet.

Camilla Mehl, Ingrid Olsen, Kim Folke Knudsen, Niels Duus Nielsen, Jørgen Tryggestad, søren ploug, Karsten Aaen, Anders Olesen, Karen Grue, Flemming Nielsen, Estermarie Mandelquist, Torben Bruhn Andersen, Mads Troest, Janus Agerbo, Michel Banz, Hannah Werk, Hanne Ribens, Jan Nielsen, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Mikkel Zess, Halfdan Illum, Søren Andersen, Hanne Utoft, Lars Løfgren, Dennis Tomsen, Torben K L Jensen, Alvin Jensen, Rolf Andersen, Steffen Gliese, Erik Winberg, Niels Bent Johansen, Michael Waterstradt, Jakob Trägårdh, Ruth Sørensen, Mads Aagaard, Jan Fritsbøger, Steen K Petersen, Ole Frank, Christa If Jensen, Anders Reinholdt, Mogens Holme, Lars Jensen, K Thomsen, Jeppe Lindholm, Kim Andersen, Steen Obel, Bent Gregersen, Katrine Damm, Thomas Tanghus, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel og Torsten Jacobsen anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

Igen bliver jeg forbløffet over, hvor forskellige virkeligheder, vi åbenbart lever i.

Kim Folke Knudsen, Mads Lundby, Flemming Nielsen, Jane Jensen, Madelin Wilian, Dan Jensen, Mikkel Zess, Alvin Jensen, Rolf Andersen, Steffen Gliese, Jens Ole Mortensen, Steen K Petersen, Ole Frank, Christa If Jensen, Bent Nørgaard, K Thomsen, Benta Victoria Gunnlögsson, Carsten Munk, Lise Lotte Rahbek, Carsten Svendsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ib Jørgensen

Incitament - man burde spørge PSM om det er kapitalismen, der får ham til at ville sørge for sine børn og medmenneskers skæbne.

Jakob Møller, Kim Folke Knudsen, Jørgen Tryggestad, søren ploug, Michel Banz, Jan Nielsen, Per Klüver, Randi Christiansen, Susanne Kaspersen, Mikkel Zess, Hanne Utoft, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Ruth Sørensen, Jan Fritsbøger, Ole Frank, Mogens Holme, K Thomsen, Jeppe Lindholm, Eva Schwanenflügel og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Ib Gram-Jensen

Det, PSM kalder "kapitalismens vildskud", er dens logiske og uundgåelige konsekvenser. At de kan modvirkes gennem lovgivning og reguleringer er rigtigt nok, men hvor effektivt har det været? Sålænge kapitalismen er grundlaget for produktionen, er samfundet afhængig af den, og allerede dermed har ejerne af kapitalen en enorm magt over stat og samfund. Som Piketty påviste i Kapitalen i Det 21. århundrede, har den langsigtede tendens - alle kampe og tiltag imod uligheden til trods - da også været stigende ulighed, der naturligvis i sig selv giver ejerne og administratorerne af de voksende formuer yderligere magtmidler.

Ifølge PSM retfærdiggøres kapitalismen ved, at kapitalejerne - med jagten på profit som incitament - "giver" arbejdspladser og arbejdsindkomst til alle os andre, der som ikkeejere af kapital (produktionsmidler) har det incitament til at tage imod "gaven", at vort eneste eksistensgrundlag er at sætte vor arbejdskraft til salg. Men dét argument for kapitalismens fordelagtighed gælder kun, hvis den er den eneste samfundsorden, der kan give de goder, som kapitalismen giver mulighed for, samtidigt med at den modvirker en ligelig fordeling af dem og, på mange måder, en rationel brug af de muligheder, der ligger i den teknologiske udvikling, kapitalismen historisk set har været grundlag for.

Arbejdstagerne sætter ikke alt på spil, for de har ikke noget at sætte ind. Til gengæld må de leve med konsekvenserne af et samfundssystem, de af samme grund er afhængige af, herunder såvel kriser med deraf følgende arbejdsløshed som svingende priser på deres arbejdskraft, arbejds- og livsbetingelser, de kun i begrænset omfang har magt over, og, foruden den voksende ulighed i rigdom og magt, også miljø- og klimaproblemerne.

Hvis vi fremover skal - og overhovedet kan - leve med kapitalismen, må det med andre ord være med kapitalismen betragtet som et nødvendigt onde, der (angiveligt) må accepteres, fordi der ikke er noget (bedre) realistisk alternativ, og fordi det - forhåbentligt! - trods alt er muligt i nogen grad at begrænse dens værste skadevirkninger. Er det virkelig det bedste, vi kan drive det til?

Kim Folke Knudsen, Niels Duus Nielsen, Jan Nielsen, søren ploug, Karsten Aaen, Estermarie Mandelquist, Anna Regine Irgens Bromann, Flemming Berger, Hanne Ribens, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Mikkel Zess, Halfdan Illum, Hanne Utoft, Jørgen Vogelius, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Michael Waterstradt, Jan Fritsbøger, Ole Frank, Mogens Holme, John S. Hansen, Jeppe Lindholm, Torsten Jacobsen, Kim Andersen, Lise Lotte Rahbek, Thomas Tanghus, Steen Obel og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Nu er PSM jo ikke kendt som en høg og jeg synes egentlig PSM forholder sig nogenlunde sobert til Pikettys værk men fejler ved at fortolke Piketty med sine egen markedsøkonomiske grundskolelogik. Anyway, den generelle “incitamentsanalyse” som der kommenteres på er nu engang den der former politik og diskurs i nutidens “oplyste” samfund og ikke Pikettys. Overfor det rejser sig en uorganiseret diffus modbevægelse af opstande og demonstrationer som “formuemiddelklassens” mantra sandsynligvis langsomt vil opsluge. Pikettys progressive idealisme er så langt fra nutidens faktiske politik-udformning, i værste fald fantasteri, og reel progressiv formuebeskatning på overstatlig niveau kommer ikke til at ske. Desværre. For det har verden ellers virkelig brug for.

Mads Lundby, Flemming Nielsen, Susanne Kaspersen, Niels Peter Erslev, Jens Thaarup Nyberg og Torben Ethelfeld anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

Tak til Information for denne event.

Per Stig Møller kan være stolt af, at være det første offer.

Mads Lundby, Jørgen Vogelius, Steffen Gliese, Jacob Schmidt og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar

»Where does it all come from? Eksternaliteterne.

Klimaødelæggelserne, forurening af jord og vand, forgiftning af hele økosystemer ved minedrift, overudnyttelse af vandsressourcer så vand bliver mangelvare og drikkevand en handelsvare for fattige befolkninger som man fratager muligheden for at dyrke egne produkter, blot for at du skal have frit valg i frugt og grønt butikken? Arbejdsulykker, nedslidning, sygdom og umenneskelige levevilkår kloden rundt. Slavelignende arbejdslejre langt fra familie, forældre skilt fra deres børn for at skaffe til dagen og vejen, børnearbejde.

Overforbrug af ikke fornybare resourcer til tant og fjas i et forbrug og smid væk samfund opretholdt for at sikre efterspørglen og vækst i profitten. Skodprodukter som knapt holder garantien ud og som er produceret så de er umulige at reparere, men så billige at de fattige kan købe dem - de velhavende skaffer sig kvalitet. Det er nemlig dyrt at være fattig. Udnyttelse over hele linien. Nej tak.

Kapitalismen og imperalismen er gået hånd i hånd, og velstanden i denne del af verden er opnået ved at plyndre og udsulte andre landes befolkninger.
Det højt besungne forbrug, vækst og profit, det frie initiativ, er baseret på et vanvittigt overforbrug af fossile brændstoffer (hengemt solenergi) som er tilflydt Vesten ofte med magt ved militær intervention i andre lande som premis. Hvor mange døde og hvor mange traumatiserede og ulykkelige mennnesker det har produceret er ikke til at sige - men at det er mange er der ingen tvivl om.
Kapitalismen har skabt alle disse problemer i jagten på vækst og profit. Det stopper nu for snart har vi kun den solindstråling der kommer til os her og nu at opretholde livet på jorden med, og det er meget, meget naivt at tro at vi kan tillade os at lade jagten på vækst og profit være fremdriften i dette. Jeg tror ikke at det helt er gået op for nogen af os hvad det betyder. Men vi kommer ikke tilbage til normalen, som vi kender det.

Kapitalismen er forsøgt lappet i uendelighed hvor slem blot er blevet til værre. Hvad kommer efter? -»The answer, my friend, is blowing in the wind«.

Måske en ny økonomisk bæredygtig teori er vejen frem.

Camilla Mehl, Jakob Møller, Ingrid Olsen, Kim Folke Knudsen, Kenneth Krabat, Jørgen Tryggestad, søren ploug, Karsten Aaen, Henrik Leffers, Flemming Nielsen, Estermarie Mandelquist, Martin Rønnow Klarlund, Flemming Koefoed, Flemming Berger, Niels Risager, Hanne Ribens, Susanne Kaspersen, Mikkel Zess, Jørgen Vogelius, Hanne Utoft, Steen K Petersen, Karsten Nielsen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Erik Winberg, Niels Bent Johansen, Michael Waterstradt, Thomas Petersen, Jan Fritsbøger, Carsten Svendsen, K Thomsen, Jeppe Lindholm, Eva Schwanenflügel, Kim Andersen og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Endnu engang tager mennesker som PSM fejl. Helt fejl. Det er ikke den velhavende del af befolkningen, som sætter alt på spil. Det er, som altid, den mindre bemidlede del, der gør det. I en krise som den verden lige nu befinder sig i viser det sig helt helt tydelig.

De velhavende hytter kun sig selv.

Desuden har den danske velfærdsstat og omfordelingspolitik i snart over 100 år for længst bevist at Pikettys ideer fungere. Ikke mindst har den bevist, at folk gerne vil arbejde og iværksætte. Også i en velfærdsstat.

Så Pikettys ideer fungere. Det har vi i Danmark forlængst eftertrykkeligt bevist.

Ingrid Olsen, Kim Folke Knudsen, Torsten Jacobsen, Niels Duus Nielsen, Anders Olesen, Jørgen Tryggestad, søren ploug, Karsten Aaen, Henrik Leffers, Mads Lundby, Torben Bruhn Andersen, Madelin Wilian, Dan Jensen, Thorkel Hyllested, Flemming Koefoed, Niels Risager, Michel Banz, Hanne Ribens, Ole Henriksen, Thomas Andersen, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Mikkel Zess, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, Steen K Petersen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Michael Waterstradt, Jan Fritsbøger, Ruth Sørensen, Thomas Petersen og Mogens Holme anbefalede denne kommentar

c",)

En verdensregering, en magtkoncentration bestående udelukkende af gode uselviske, retfærdige mennesker, som indsamler al rigdom og velfærd og fordeler den ligeligt ud til alle vi andre, som så på mystisk vis må skabe den.

Socialismen er et narreværk, hvilket er påvist under samtlige forsøg på implementation blandt mennesker. Samtlige.

Menneskets fremskridt og velstand udvikles af individer som rejser sig op og skaber den, ikke af ligegyldige tosser som sætter sig ned og fordeler den. De skaber intet udover unødig friktion, nød og fattigdom.

Vi er nemlig alle lige værdige. Ingen mere end andre.

c",)

Frederikke Nielsen, Niels K. Nielsen, Niels Jakobs, Hans Aagaard, Frank Hansen, Jørgen Munksgaard og Jacob Schmidt anbefalede denne kommentar
Daniel Joelsen

Økonomi er en ting en anden er den menneskelige psyke. Incitament kan sagtens være andet end en økonomisk belønning. Skolesystemet har anmærkninger og karakter og ros får de fleste til at stramme sig op. Eller krig, hvor fjendebilleder (frygt), propaganda og flokmentalitet får millioner til at gå amok. Flag, sport og symboler har samme påvirkning.

Økonomi er ikke eneste motivation selv om den kan sagtens være en af dem, blot skal der være spilleregler der gør spillet mere jævnt, ellers løber lille Peter med alle gaverne juleaften.

Kim Folke Knudsen, Susanne Kaspersen, Frank Hansen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Christa If Jensen

Jeg læser det flere steder imellem linjerne. Jeg synes, det er vigtigt, at sige det råt for usødet. PSM's kommentarer viser et menneskesyn,som jeg ikke kan stå inde for og heller ikke ser i min virkelighed: Mennesker er onde og egoistiske og arbejder kun for deres egen nytteværdi. Hvad er det, vi ser lige nu. De aller fleste arbejder i fællesskaber og sørger for det bedste for fællesskaberne.
Jeg siger bevidst "arbejder", for vi har brug for et arbejdsbegreb, der ikke bare betyder lønarbejde, men anerkender alt det nyttige samfundsarbejde, husarbejdet, det frivillige arbejde, foreningsarbejdet etc. , som giver værdier, som vi alle nyder godt af - også kapitalen og kapitalisterne.
Og nej, det er ikke statssocialisme, der er brug for, men human-og naturfornuftig tænkning. Piketti suppleret med Kate Raworth og de 17 verdensmål.

Kim Folke Knudsen, Jan Nielsen, Anders Olesen, Thomas Frisendal, søren ploug, Karsten Aaen, Søs Jensen, Flemming Koefoed, Michel Banz, Hannah Werk, Michael Finn Jørgensen, Mogens Holme, Susanne Kaspersen, Mikkel Zess, Thomas Petersen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Alvin Jensen, Rolf Andersen, Steffen Gliese og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Arne Würgler

“Uden den var Columbus aldrig nået til Amerika” hvad skulle han også derover for? Slå ihjel og smitte?

Kim Folke Knudsen, Niels Duus Nielsen, nils valla, Jan Nielsen, søren ploug, Carsten Munk, Kurt Nielsen, Karen Grue, Madelin Wilian, Flemming Koefoed, Michel Banz, Peter Holten, Mogens Holme, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Alvin Jensen, Thomas Tanghus og Jørgen Lejf Hansen anbefalede denne kommentar
Daniel Joelsen

Mikael Andersen, med mindre du skriver fra udlandet, så lever du i et hovedsagligt socialt og demokratisk samfund, der kan finde ud af at komme gennem en Corona epidemi med sammenhold og uden at gå i spåner.

Frederikke Nielsen, Kim Folke Knudsen, søren ploug, Flemming Koefoed, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, Steen K Petersen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Michael Waterstradt og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Thomas Petersen

Til Peder Bahne
"Vi er nemlig alle lige værdige. Ingen mere end andre."
OK, når du ser dig om i verden, synes du så, det er sådan, det fungerer?
Til Mikael Andersen
Forklar hvilken som helst amerikaner den danske samfundsmodel- Han vil sige til dig, at vi lever i en socialistisk stat.

Steen K Petersen, Niels Duus Nielsen, Søs Jensen, Flemming Nielsen, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, Steffen Gliese og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Jørgen Lejf Hansen

Ja Würgler og senere fulgte 1000vis sultet ud af deres land, p.g.a. Tyraniske godsejer der ejede jorden under deres føder.

Karen Grue, Troels Jensen, Mogens Holme, Randi Christiansen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Erik Fleischer

PSM bringer igen historien om iværksætteren i spil:

"Den, som starter en virksomhed, løber en risiko for at måtte gå fra hus og hjem, men lykkes han, skaber han arbejdspladser og fordeler dermed arbejdsindkomst til flere, der ikke selv har sat alt på spil. De høster uden at have brugt deres midler på såsæd. Hvor skal incitamentet komme fra i Pikettys model?"

Og sætter dette op som kapitalisme, og de borgerlige har haft en enorm succes med den fortælling.
Og fremstiller ligeledes socialisme som værende i mod iværksætteri.
Jeg vil argumentere at de fleste elsker iværksætteren, socialist eller ej.

Men iværksætteren som arbejder hårdt for sine penge er jo kun en del af fortællingen om kapitalismen.
Trin to er at virksomhedsejeren tjener penge på at have ansatte (og dermed skaber jobs)
Trin tre er at kapitalisten tjener penge på at forvalte sin formue.

Og trin to mere lønsomt end trin et, og trin tre er mere lønsomt end trin to.
Og netop det er jo en af hovedpointerne fra Piketty:

Det kan ikke betale sig nær så godt at arbejde hårdt, som det kan at være formuende (og her snakker vi altså om 50 mio+ )

Så fortællingen om at det kan betale sig at arbejde hårdt, undlader at nævne at det er en utrolig ulige kamp imod dem som allerede er foran dig, uagtet om de også har arbejdet hårdt for at komme dertil eller om de har arvet.

Det som jeg ser som en kapitalist, er ikke en som arbejder for sine penge, men en hvis penge arbejder for sig.

Christa If Jensen, Kim Folke Knudsen, søren ploug, Karsten Aaen, Mikael Kristensen, Jane Jensen, Flemming Koefoed, Flemming Berger, Thomas Tanghus, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Jens Kofoed, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Ib Gram-Jensen, Jan Fritsbøger og Michael Waterstradt anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

Peder Bahne, jamen det er da "alle vi andre" som skaber al rigdom og velfærd, det urimelige er så at vi kun får en lille del af den værdi vi skaber,
imens det meste "stjæles" af markedet eller kapitalismen som en "naturlig" følge af at den privilegerede klasse bestemmer reglerne for fordelingen,
og de stræber ikke ligefrem efter en retfærdig fordeling, nej de drives af grådighed og bruger hele deres magt på selv at få så meget som muligt, og give så lidt som muligt til dem som har skabt værdierne, nemlig de ansatte, og så skal de ansatte være vældig taknemmelige for at de får lov at deltage i "forgyldningen" af ejerne, ejerne forsørger overhovedet ikke nogen hverken sig selv eller de ansatte,
i øvrigt så stemmer man socialistisk, hvis man anser menneskers trivsel som det vigtige og økonomi som noget sekundært,
omvendt stemmer man borgerligt hvis man stræber efter personlig rigdom og anser økonomi som det vigtige, og sagtens kan acceptere at mange må leve i fattigdom for at gøre rigdommen for de få mulig.

nils valla, søren ploug, Mogens Holme, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Mikkel Zess, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen og Michael Waterstradt anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

Erik Fleischer, penge arbejder slet ikke, kapitalisten "køber" lidt af retten til værdien af andres arbejde
når der investeres.
historien om iværksætteren som arbejder hårdt er faktisk undtagelsen, reglen er at man starter på trin 2 for arvede eller lånte penge, tilhører man den privilegerede klasse kan man sagtens låne xxx mio. evt. med far som kautionist.

Christa If Jensen, Kim Folke Knudsen, nils valla, Jan Nielsen, søren ploug, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Mikkel Zess, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Michael Waterstradt, Ib Gram-Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Hvis der overhovedet ikke var noget samfund, der i fællesskab sørgede for at være en veluddannet, social og sund befolkning, så ville iværksætteren sidde i et træ og spise blade eller grave efter orme ligesom alle andre.
Hvor lang tid, ville det tage at blive millionær under de forhold?

Christa If Jensen, Kim Folke Knudsen, Jan Fritsbøger, Flemming Koefoed, Mogens Holme, Susanne Kaspersen, Mikkel Zess, Eva Schwanenflügel og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Tænk, det har ellers altid været det, en indsats førte til, der gjorde den værd at gøre.
Det sidste gode eksempel på udvikling igennem kapitalismen, var hjemmecomputeren, og dermed i høj Bill Gates. Desværre viser det sig, at det er det, der ser godt ud, Apple, der opnår største værdi, selvom pc'en er selve symbolet på den form for fremtidssikret teknik, der skal tænkes: at alt over tid, billigt og let kan fornys, uden at alt skal kasseres. Ja, dets dele kan såmænd brydes ned igen og genbruges.
Kapitalismen ødelægger værdier, det nivellerer det, der er noget værd, og erstatter det med det, der kan sælges for mange penge.
Ejendomsretten skal justeres, og pengene skal såvidt muligt forsvinde. Incitamentet bør være muligheden for at leve en tilfredsstillende tilværelse med det, man er virkeligt eller endog unik god til, sammen med andre, der virkeligt eller endog unikt gode til alle mulige helt andre ting.

Steen K Petersen, nils valla, Jan Fritsbøger, Søs Jensen, Torben Bruhn Andersen, Mikkel Zess og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Thomas Petersen

"Vi er nemlig alle lige værdige. Ingen mere end andre

OK, når du ser dig om i verden, synes du så, det er sådan, det fungerer?"

Nej men hvis jeg ser mig om i Danmark, synes jeg faktisk vi er kommet ret langt i den retning gennem ganske få generationer i modsætning til, hvis vi havde haft et magtfuldkomment Politbureau med central styring og ensidig kontrol over udviklingen.

Frederikke Nielsen, Niels K. Nielsen, Hans Aagaard og Jørgen Munksgaard anbefalede denne kommentar

Jan Weber Fritsbøger

"jamen det er da "alle vi andre" som skaber al rigdom og velfærd, det urimelige er så at vi kun får en lille del af den værdi vi skaber"

Glem ikke alt det du ser, nyder og får stillet til rådighed af samfundet omkring dig. Det har vi allesammen været med til at skabe, selv kapitalisterne.

2 kuriose nedslag i teksten:

"Uden den var Columbus aldrig nået til Amerika" - det var der nok mange, som, i retrospektiv, var blevet glade for - ikke mindst Amerikas indbyggere og natur.

"Det er rigtigt, at nogle har beriget sig lidt vel rigeligt " - det må da være en kandidat til århundredets underdrivelse.

Christa If Jensen, Kim Folke Knudsen, Anders Reinholdt, søren ploug, Ib Gram-Jensen, Karsten Aaen, Jan Fritsbøger, Kurt Nielsen, Karen Grue, Flemming Koefoed, Flemming Berger, Hanne Ribens, Mogens Holme, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar

Forøvrigt kan man stille hr. Møller samme spørgsmål som Strid stille Birthe Rønn Hornbech i sin tid (efter hukommelsen):

Strid: "Er det fordi du er ond eller dum?"
Birthe: "Hvad skal jeg svare på det?"
Strid: "Jeg ville svare ond- det er sejere"

Christa If Jensen, søren ploug, Jan Fritsbøger, Egon Stich, Kurt Nielsen, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men, Peder Bahne, et magtfuldkomment politibureua har heller intet med socialisme at skaffe. Det er en negativ spejling af kapitalismen.
Penge er og har altid været en infrastruktur, der er vokset sig alt for stor i betydning. Når folk lever adskilt verden over, er penge en god måde at kunne udveksle på og at fordele begrænsede ressourcer.
Men vi har ikke længere begrænsede ressourcer, tværtimod har vi alt for meget - og det er konsekvensen af pengenes betydning, at vi ikke længere ser klart: at man ikke kan gemme værdien af arbejde, der er udført, kun udføre nyt. Kapital er afhængig af, at nogle er nødt til at tjene penge; de er således et styringsredskab for, hvad der skal foregå i verden. Men rationelt betragtet må vi se på, at vi reelt arbejder og forbruger for at holde maskinen i gang. Arbejdede vi imidlertid mindre, ville vi bedre kunne holde livet i gang - og stadig producere alt for meget.

Jan Fritsbøger, Flemming Koefoed, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Olaf Tehrani og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

"Uden den var Columbus aldrig nået til Amerika"

Nej, Columbus troede jo han var kommet til Indien - derfor betegnelsen 'indianere' ... og i øvrigt nåede han aldrig det amerikanske fastland. Det var Amerigo Vespucci, der påstod, at han havde fundet amerika (deraf navnet).

I øvrigt var begge de to herrer vist nogle værre svindlere, der ikke havde noget problem med at forfalske beretninger for egen vindings skyld. Virkelig et par 'forbilleder' for mennesker, der starter egen virksomhed ;)

Steen K Petersen, Christa If Jensen, søren ploug, Karsten Aaen, Kurt Nielsen, Thorkel Hyllested, Susanne Kaspersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jens Ole Mortensen

Som Thomas Tanghus nævner . Livssyn kan være markant forskellige.
Men burde man ikke have en fælles præmis som lægger til grund for vores ideologiske opfattelser.
Jeg har nævnt det før - Folkemordet i Etiopien støttet af cubanske og sovjetiske marxister.. Folkemordet i Sudan, støttet af radikale muslimer. Og folkemordet i Rwanda, støttet af vestlige demokratier. Det må da være empiri for at uanset, hvilken ideologi man vælger, så kan det ende i det samme.

Christa If Jensen, Kim Folke Knudsen, Kurt Nielsen, Thomas Tanghus og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det er da i grunden fint, at PSM har læst Pikettys bøger og giver sit bidrag til den politiske afklaringsproces. Selvom jeg politisk er mange grader til venstre for Det konservative Folkeparti, tvivler jeg eksempelvis - lige som PSM - på, at en kapitalbevilling til alle unge på 60 procent af gennemsnitsformuen vil være en god måde at mindske ulighed på.

Kim Folke Knudsen, Mads Lundby, Jørgen Munksgaard og Henrik Bjerre anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

Jeg citerer lige den danske Wiki om Columbus:

"I lighed med Columbus var de efterfølgende conquistadorer optaget af at berige sig. Det samtidige spanske øjenvidne Bartolomeo Las Casas skrev, at mindst tyve millioner indianere blev udryddet i de første år af det spanske erobringstogt. Kastiljanerne troede på Gud, kejseren og Kastilien. En forfatter fra Katalonien skrev, at "de sætter sig selv så højt og ser sådan ned på alle andre, at de giver indtryk af, at det kun er dem, der er steget ned fra himlen, og at alle vi andre er lavet af lort." Columbus' opdagelse af det amerikanske kontinent for Europa førte til kolonisering af de sydamerikanske lande, de indfødte kulturers fald, og de multikulturelle amerikanske staters fødsel. "

Jeg mente engang, at Per Stig var eksemplet på den 'anstændige, intellektuelle borgerlige', men at fremhæve Columbus som et forbillede for iværksættere sætter altså alligvel et trist punktum for den idé.

Christa If Jensen, søren ploug, Karsten Aaen, Jan Fritsbøger, Martin Rønnow Klarlund, Torben Bruhn Andersen, Mads Troest, Flemming Koefoed, Thorkel Hyllested, Steen K Petersen, Steffen Gliese, Susanne Kaspersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Her et essay at blive klogere af.
(Det kan jo ikke nytte noget, at vi dør af økonomien, som det siges af Michel Houellebecq)

"Peter Johannes Schjødt: Det er jo ikke kun økonomien, fremtiden skal arve"
https://pov.international/peter-johannes-schjodt-handlingens-visdom-i-co...

Thorkel Hyllested, Steen K Petersen, Rolf Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Psm er jo kompromitteret både med sin støtte til foghs krigsforbrydelser men også generelt i sit politiske livs opbakning til et illegitimt system. Så klart han prøver at forsvare sig. But, no buy herfra - og jeg kan med fornøjelse konstatere, at andre harmdirrende og veltalende imødegår hans forsøg.

Christa If Jensen, Kim Folke Knudsen, søren ploug, Jan Fritsbøger, Kurt Nielsen, Rolf Andersen, Eva Schwanenflügel og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Sagen er: vi kan til enhver tid tage hænderne op af lomme og fremstille, hvad vi har brug for - endog på et højt teknologisk plan. Derfor er økonomiske problemer kun noget, der sker i vores fantasi - og fordi vi har skabt nogle strukturer, der er aldeles uhensigtsmæssige for at få det til at glide.
Heldigvis har vi en regering - og det har de i virkeligheden næsten overalt - der forstår, at vi ikke kan lege købmand, når der er ægte, eksistentielle spørgsmål om liv og død på spil. Kapitalismen vil postulere, at der mangler ressourcer, og at det kan blive for dyrt - men for dyrt i forhold til hvad? Bilimporten?

Steen K Petersen, Christa If Jensen, nils valla, Karsten Aaen, Kurt Nielsen, Rolf Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@Torsten Jacobsen

Jeg er jo selv kuponklipper, småborger og iværksætter og nærer et inderligt håb om at blive kapitalist en dag, Således vil den konservative Per Stig Møller nok have sig frabedt at få mig - ovenikøbet en uorganiseret Socialdemokrat - som allieret, men jeg vil alligevel prøve at forsvare nogle af hans synspunkter imod de angreb du retter mod dem.

Når Per Stig Møller nævner, at Pikettys forslag vil fjerne incitamenter, betyder det hverken at han mener at alle er motiveret udelukkende af økonomisk belønning eller at dem, der ikke ønsker at starte eller drive egne virksomheder er dovne, tryghedsnarkomaner eller det der er værre.
Samfundet har brug for mange mennesketyper. Bl. a. en stor offentlig sektor med sundhedspersonale der næres af at se patienterne blive raske igen, lærere der glædes over at viderebringe årtusindernes dannelse og viden til den næste generation, jurister der sikrer retfærdighed og ligebehandling af borgerne. Disse jobs er i Danmark beskedent lønnet, men giver dog mulighed for at stifte sin egen familie, en sund bolig med et børneværelse og for mange noget mere.

Desuden har vi en privat sektor, hvor man kan starte sin egen forretning og måske blive særdeles velhavende. Det lykkes måske for 1 ud af 10 , der er så dygtige og HELDIGE at pengene vælter ind. Halvdelen af de resterende 9 tjener en lavere timeløn end en faglært arbejder hele livet, og man kan spørge sig hvorfor de finder sig i det? På grund af MULIGHEDEN for, at det går rigtig meget bedre i næste uge. Erfaringen viser dog, at de fleste af dem det går rigtig godt, gør det fordi de har en god ide. Tror inderligt på - som Elon Musk - at elektriske biler er bedre end dem der kører på fossile brændstoffer, eller G. A. L. Thorsen der pressede en køkkenvask ud af en rustfri stålplade - men endte konkurs. Den anden vej rundt: Jeg vil gerne være rig, lad mig finde ud af hvordan jeg bliver det, er sjældent særlig succesfuld.

Incitamenter er for forretningsverdenen, hvad gode forsyningsledninger og et godt kloaknet er for en storby. Det er der bare og skal virke uden for megen opmærksomhed. Nogen, kan som jeg, lide at leve i den risikable verden med incitamenter, andre har det bedre med et fast job. Set fra samfundets synspunkt, er det vigtigt med mange i den sidste gruppe. Dels er der behov for deres arbejdskraft i virksomhederne, dels er det ikke godt med alt for mange små erhversdrivende, der kan risikere at sidde fast i små virksomheder med lav produktivitet.

Ordnede forhold med gode jobs på det private arbejdsmarked har været under pres i de senere år. Det skyldes måske udbredelsen af flere og flere karriere jobs, hvor man kan stige i graderne i modsætning til de mange jobs som faglærte eller ufaglærte, hvor man lavede det samme livet igennem, der tidligere var normen. Ansatte i karrierejobs er sværere at organisere kollektivt, og gør det lidt for let for os små og store kapitalister, at tage for stor en del når kagen skal deles, hvilket ikke er i vores fælles langsigtede interesse.

Frederikke Nielsen, Anders Mørk, Niels Jakobs, Thorkel Hyllested, Jens Ole Mortensen, arne tørsleff, Erik Fuglsang, Hans Aagaard, Steffen Gliese, Thomas Andersen og Jørgen Munksgaard anbefalede denne kommentar

Sikke en gang vås fra PSM.
Hans syn på økonomi er en fundamental forvrængning af økonomiens natur.

Arbejdspladser skabes ikke af igangsættere. Igangsættere igangsættes derimod af eftertspørgsel.
Arbejdspladser skabes af efterspørgsel, forbrugerne, kunderne, os allesammen, og bør derfor "styres" i fællesskab.

Incitamentet skal udspringe fra lysten og ikke fra grådigheden.

Steen K Petersen, Karsten Aaen, Kurt Nielsen, Rolf Andersen, Henning Kjær og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det var så PSM's solnedgang. Fremtiden får brug for andre personer med visioner om samfund og sammenhold.

Steen K Petersen, søren ploug, Jens Ole Mortensen, Eva Schwanenflügel, Rolf Andersen, Mikkel Zess, Flemming Koefoed, Flemming Berger og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Thorkel Hyllested

Nu har jeg læst hele svadaen og er enig i det meste af kritikken. En lille lakmusprøve på PSM´s fromme ønsker kunne være flg. praktiske spørgsmål.
Skal bankerne nationaliseres?
Skal alle spekulationsgevinster afskaffes?
Skal boligområdet renses for profit?
Skal medicinalsektoren nationaliseres?
Skal Folketinget kunne stille ultimative krav til produktionen ud fra samfundsnytte, genanvendelighed, unyttigt høje lønninger i ledelsen?
Skal staten suverent lægge rammerne for virksomhedernes grønne omstilling?
Skal folketinget beskyttes overfor lobbyvirksomhed? ( f.eks. fuld indsigt i partiers og medlemmers økonomi, karenstid og max 2 folketingsperioder og fuld indsigt i alle sagsakter).
Så kan de store grundliggende forandringer komme bagefter.
Selvfølgelig har "Det retfærdige samfund" en udfordring, når motivationen skal findes andre steder end i den blinde individuelle grådighed, men mon ikke det kan skabes på et mere intelligent og retfærdigt grundlag.

Kim Folke Knudsen, søren ploug, Jan Fritsbøger, nils valla, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

PolPot røde kadrer,
Lenins overoverskæg og
Stalins stakitkasket tog livet af socialismen.
Piketty er derfor ret naiv og indskrænket, trods alt.-
Medejerskab eller økonomisk demokrati. Kan der ikke bygges på det? -Men det har Piketty nok ikke taget i betragtning , kan jeg forstå.

Frederikke Nielsen

Karen Grue

"Hvis der overhovedet ikke var noget samfund, der i fællesskab sørgede for at være en veluddannet, social og sund befolkning, så ville iværksætteren sidde i et træ og spise blade eller grave efter orme ligesom alle andre."

Jamen, Karen, det er jo netop den veluddannede, sociale og sunde befolkning, der bliver iværksættere. Det her er en symbiose og ikke et modsætningsforhold.

Erik Fuglsang, Karen Grue og Henrik Bjerre anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Desværre nej, Rikke Nielsen, sådan var det bestemt engang, men nu må jeg henvise dig til en artikel i lørdagens Informer, https://www.information.dk/moti/2020/04/professor-bag-begrebet-bullshit-...

Steen K Petersen, Christa If Jensen, Kim Folke Knudsen, søren ploug og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Madelin Wilian

Har PMS egentlig læst bogen ordenligt ?

Steen K Petersen, Kim Folke Knudsen, søren ploug, Karen Grue, Rasmus Knus, Kurt Bay, Eva Schwanenflügel og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
Mikael Jensen

Per Stig Møllers samfund er ikke retfærdigt, det er de mokratisk og menneskeligt fattigt. For de fattiges vedkommende er Folketingsvalg som at købe en lottokupon - chancerne for at få noget ud af det er uendeligt små. Det kommer til at medføre et massivt socialt oprør når Corona krisen er overstået.

Vi har oplevet 12 forbandede år med neoliberalismen, hvor EU med Tyskland i spidsen har dikteret at pengene skulle fjernes fra bunden af samfundet, samtidigt med at hele Folketinget ikke talte om andet end at erhvervslivet skulle have flere penge. De blev hovedrige og uligheden steg til det groteske, fattigdommen ligeså. Økonomerne som leverede skyts til neoliberalismen i alle 12 år, er der ikke længere nogen som tror på, de har mistet enhver troværdighed.

Siden Socialdemokratiet kom til magten har S intet gjort for at fjerne fattigdommen, og regeringen har ingen plan for at stoppe den konstante øgede ulighed. Nu er regeringen gået direkte sammen med erhvervslivet og magteliten, de smeltet sammen i kontroltårnet. Demokrati betyder at borgerne bestemmer, ikke at toppen malker samfundet for 80 % af alle værdier. Vores såkaldte demokratiske styreform er blevet omdannet til at politikerne sammen med lederne af erhvervslivet styrer landet til egen fordel og hvert år får vi en mindre del af samfundskagen.

Socialdemokraterne er blevet det som de selv kæmpede imod. De store sociale forbedringer som skete i forrige århundrede er afløst af en ulighedsskabende og højreorienteret udlændinge politik. Vi har nu et samfund for de 45 % rigeste, mens de andre 55 % udsættes for faldende social sikkerhed. De 15 % fattigste får konstant en mindre del af den samlede samfundskage. S er ikke bare en skygge af sin egen fortid, der er sørgeligt nok kun en teaterkulisse tilbage, bestående af røde faner og sange fra en fjerne fortid, et fossil, en løgn. S lever på det rygte som deres forgængere skabte.

Vi skal have lavet er udkast til det socialt oprør 2020. Den ekstreme ubalance i magtfordelingen skal udstilles for alle borgere. For at få et mere lige samfund, skal magten fordeles ud til alle. Det skal være lighed i magtfordelingen. Smid de rige ud af beslutningskontorerne, ministerierne og ud af regeringens kontroltårn. Vi skal drive magteliten ud af Christiansborg, og demokratiet hvor borgerne bestemmer skal genoprettes.

Fattigdommen skal fjernes. Der er ikke længere penge at hente i bunden af samfundet. De 15 % i underklassen har været hårdest ramt af de sociale nedskæringer. Hundrede tusinde er sendt ud i ikke at have nogle penge eller indtægter overhovedet. Der har ikke været vist hverken nåde eller hjælp i alle årene, politikerne var nådeløse. Der skal en nødplan til at beskytte de fattiges økonomi imens landet dykker ned i recession.

Derfor siger vi nu: Tag pengene fra dem som har flest, dem som har tjent flest penge på de 12 forbandede år. Tag pengene der hvor fedtet er. Det amerikanske Forbes Magazine har netop publiceret deres liste over verdens dollar milliardærer. På listen findes otte danskere bl.a. Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, Niels Peter Louis-Hansen, som ejer en femtedel af virksomheden Coloplast samt Lego-ejerne Kjeld, Sofie og Thomas Kirk Kristiansen.

Neoliberalismen har selv dikteret: Lad falde, hvad ikke kan stå! Derfor er det ikke retfærdigt, at de penge som er fjernet ved de sociale nedskæringer, nu gives ud til virksomhederne. Når Coronakrisen er ovre og regningen skal betales, er der derfor kun to steder at hente den. Finansvæsenet må ikke længere hente støtte i Folketinget, de skal bidrage til at betale regningen tilbage. Erhvervslivet som hovedsageligt har modtaget hjælpepakkerne, skal se skatten blive sat op. Den del af middelklassen som er blevet forgyldt ved boligspekulation, også de må bidrage, især den øvre middelklasse, dvs. dem som tjener mere end 700.000 kr. om året. Hvis politikerne forsøger sig med at sende regningen fra hjælpepakkerne til de 40 % i arbejderklassen, går de straks i generalstrejke.

Steen K Petersen, Hanne Ribens, søren ploug, Karsten Nielsen, Karsten Aaen, Jan Fritsbøger, Kurt Nielsen, Egon Stich, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

@ Niels Jakobs.

Fordi tidligere tiders "socialister" ikke lykkedes, er det ikke ensbetydende med Socialisme er skidt.

Hvis vores børn ikke kan læse efter 1.kl, afskaffer vi jo heller ikke læseundervisning.

Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel, søren ploug og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

PSM forholder sig desværre ikke til den historiske empiri i Pikerttys Kapital og Ideologi.

Den største vækst i BNP i nyere tid fandt jo sted i perioden fra 1950 - 1970, hvor beskatningen i de vestlige samfund havde den mest progressive beskatning - helt op til 90 procent - og dermed relativ stor omfordeling i samfundet. På det tidspunkt var der masser af "incitament", innovation etc.

Steen K Petersen, Christa If Jensen, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel, Anders Reinholdt, søren ploug, Steffen Gliese, Karsten Aaen og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar

Rikke Nielsen, ja, du har ret. Jeg skrev egentlig forkert. Jeg mente ikke iværksætterne, som jo ofte er givende mennesker. Jeg mente egentlig dem, der spekulerer sig til formuen, som sætter sig i toppen af et eller andet foretagende og suger kraften ud.

Christa If Jensen, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

jeg tror da slet ikke at PSM har læst pikettys bøger, han har nok læst visse centrale citater og så selv digtet på hvad piketty har tænkt ud fra dem.

Mikael Jensen

I Per Stig Møllers uretfærdige samfund er magt en benhård kamp om penge. Magten er ikke en illusion, den er negativ konkret, hvor ubalancen i demokratiet bevirker, at pengene hovedsageligt går til et mindretal som ikke mangler noget. Den enorme ubalance i magten står i vejen for et mere retfærdigt samfund. Sociale forbedringer kommer ikke af sig selv, de kommer ikke fra politikerne, tværtimod. De sidste tyve år har politikerne bevidst forringet de sociale forhold.

Vi er nødt til at starte et sted, vi er nødt til at starte der hvor det er vigtigst, hvor der er mest brug for det, i bunden af samfundet. En over tid stigende og progressiv skat er nødvendig og de sociale institutioner skal genoprettes.

Forandring er nødvendig. Over tre millioner mennesker blev ramt at de sociale nedskæringer eller den øgede sociale usikkerhed ved halvering af dagpengeperioden, kraftig nedsættelse af kontanthjælpen m.m. Forklaringen er at Socialdemokraterne har selv været med til at skabe fattigdommen, ved at stemme for de mange sociale nedskæringer i Folketinget. Dette er det sande billede af hvem de er. Dette er deres sande ansigt. Hvad de siger under valgkampen, det ansigt de viser der, og hvad de gør derefter, er to vidt forskellige ting. Hører de med i rød eller blå blok?

Der findes mange typer svindlere, men hvor finder man de største og de mest udspekulerede? Svaret er ganske enkelt: Men finder de største svindlere der hvor der er flest penge, kort fortalt i toppen af samfundet. De bliver uddannede på de fineste universiteter og kommer ofte fra de rigeste familier. De går på de førende økonomiskoler.

Tænk hvis regeringen lige efter sin indsættelse i ministerierne, havde udsendt lige så meget spin som de nu gør med "Vi er alle i samme båd" eller "Vi skal udvise samfundssind".
Tænk hvis de havde sagt at "Nu skal vi have fjernet fattigdommen i dette hovedrige land". Det skete ikke.

Hvis landet skal tage afgørende skridt henimod at få genoprettet Socialdemokratiet, er de nødt til at genlæse deres historie. Sociale forbedringer starter med at rulle reformerne tilbage, for at forbedre forholdene i bunden af samfundet. Samtidigt skal der omfordeles fra toppen og til bunden. Der er penge nok, det har vi set i disse dage, hvor 335 milliarder pumpes ud til bankerne og erhvervslivet.

Kun ude på de sociale medier møder man de mennesker som er ramt af nedskæringerne. De traditionelle medier er tavse. De private medier og TV2 viser et Aller-koncern-billede af et land hvor det går godt. Det passer bare ikke for alle. Dette misvisende billede, denne usynliggørelse af de fattige er en bevidst strategi.

Nogle folkelige bevægelser har hundrede tusinder af medlemmer. De skal bygges op. Dette er overordnet allerede sket. Hvis de også skal skabe varige sociale forandringer, må de lære at organisere sig og at samarbejde politisk, ellers fortsætter nedskæringerne og de sociale problemer. Vi må kæmpe for hver eneste social forbedring.

Steen K Petersen, Steffen Gliese, Kim Folke Knudsen, Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel, søren ploug, Ebbe Overbye og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Tillad mig at begynde med nogle citater af PSM:

"Det svarer i princippet til den liberale tænker John Rawls, som i 1971 mente, at kun den ulighed kunne forsvares, som løftede de svageste i samfundet. Men Piketty udvider dette til, at alle skal have absolut lige adgang til de grundlæggende goder."

Og ja, det gør han Piketty - præcis som vi har lavet det her i det danske samfund, hvor alle jo netop har adgang til 'grundlæggende goder', bl.a. biblioteker, skoler, uddannelse, også gymnasier, universiteter mm., veje, broer, toge, busser, mv. samt børnehaver, vuggestuer, vand, varme og el mm.

Og det har den socialdemokratiske vision for samfundet sørget for :)

Kim Folke Knudsen, nils valla, Hanne Ribens og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar

Sider