Kronik

IC4 – en fejltagelse, der er for god til at gå til spilde

Transportministeriets nyudgivne »Serviceeftersyn af jernbanen« er en anledning til at få gennemført en evaluering af IC4-skandalen med henblik på at sikre bedre togdrift, skriver læge og forfatter René Flamsholt Christensen i denne kronik
’IC4 forbliver en skandale, som ikke bør glide over i historiens glemsel. En del af ansvaret var DSB’s, men at for eksempel trafikministre gennemsnitlig kun ’holder’ i 19 måneder, er næppe heller befordrende,’ skriver René Flamsholt Christensen i dagens kronik.

’IC4 forbliver en skandale, som ikke bør glide over i historiens glemsel. En del af ansvaret var DSB’s, men at for eksempel trafikministre gennemsnitlig kun ’holder’ i 19 måneder, er næppe heller befordrende,’ skriver René Flamsholt Christensen i dagens kronik.

Mikkel Berg Pedersen

Debat
2. juli 2020

Næsten ubemærket udsendte Transportministeriet for godt en måned siden et såkaldt ’Serviceeftersyn af jernbanen’. At redegørelsen umiddelbart synes både gennemarbejdet og rimeligt velskrevet, gør kun læsning af den desto mere nedslående. For i al sin nøgternhed er den mildt sagt ikke løfterig, hvad angår den fremtid, brugerne af de danske jernbaner må imødese.

Kun et enkelt af de landsdækkende dagblade ser ud til at have fundet anledning til at omtale Transportministeriets udspil. Og bortset fra at statsministeren ifølge Politiken/ATS d. 9. juni var parat til – som støtte til Italiens genrejsning oven på Covid-19-tragedien – at vise storsind og tilbyde landet et antal IC4-tog gratis, har vist ingen andre for nylig omtalt det ulyksalige tog.

Når danske medier ifølge Infomedia over årene har bragt cirka 32.000 artikler etc. om IC4, hvorfor er interessen nu så forholdsvis beskeden? Måske skyldes det, at kun få opfanger noget rigtigt nyt i, at »jernbanen i Danmark fremstår i dag som nedslidt, umoderne og udfordret«.

Det er nemlig med dette udsagn, ministeriet åbner nævnte redegørelse. Når der alligevel er grund til at vise oplægget opmærksomhed, skyldes det, at Serviceeftersynet officielt udnævner købet af IC4 til at være et fejlkøb.

Hermed er der forhåbentlig sat punktum for IC4-redelighedens utallige historier om, at hvis man nu blot gjorde dette eller hint, ja, så ville Ansaldo Bredas smukt designede teknologiske vidunder kunne transportere os komfortabelt og rettidigt rundt i landet.

Til erindring indbød DSB i september 1999 fem prækvalificerede producenter til at give et tilbud på det tog, som selskabet havde fået bemyndigelse til at købe. Det har været hævdet, at DSB var tvunget til at vælge det italienske tog, fordi ingen andre producenter længere leverede dieseltog; men det er helt enkelt usandt.

Tre af tilbuddene omhandlede eksisterende dieseltog, mens det tog, Ansaldo Breda tilbød, netop var ikkeeksisterende. DSB’s ledelse underskrev i december 2000 en kontrakt med det italienske firma, omfattende 83 togsæt til en pris på omkring fem milliarder kroner.

Sikker, velkendt og afprøvet

For at efterkomme et ministerielt pålæg om at købe en ’hyldevare’ forsikrede DSB’s administrerende direktør om, at man havde valgt »sikker, velkendt og afprøvet teknologi« for at undgå ny teknik med de børnesygdomme, der tidligere havde ramt selskabet.

Hvordan det helt harmonerer med, at han i forbindelse med kontraktunderskrivelsen sagde, at det italienske tog endnu ikke var designet helt færdigt – eller for den sags skyld Ansaldo Bredas udviklingsdirektørs udtalelse om, at IC4-toget ikke kørte andre steder – vides ikke.

At de første IC4-tog først ankom fire måneder efter den dato i april 2003, hvor toget ifølge kontrakten skulle have været i regulær drift, var næppe i sig selv foruroligende. Mere problematisk var det, at toget ankom med skib – fordi det helt enkelt ikke kunne køre. Realiteten var nemlig, at toget blev leveret som et samlesæt, der ovenikøbet vejede 20 procent for meget.

Desværre var dette kun optakten til en endeløs række af tekniske problemer, der trods trusler fra DSB’s side om at annullere købet ikke så ud til rigtigt at animere leverandøren. Som vi nu ved, var sandheden, at Ansaldo Breda ikke magtede at bygge toget. Efter næsten fem års forsinkelse og i erkendelse af, at togets driftssikkerhed var uantagelig, var DSB’s eneste redning nu en intensivering af kommunikationsindsatsen.

Sandsynligvis var netop tilsnigelsen om, at IC4 var en ’hyldevare’, medvirkende til, at man senere – også da fadæsen ikke længere lod sig bortforklare – blev ved med at trække pinen ud. I stedet for at tage det eneste indlysende rigtige skridt, nemlig at ophæve kontrakten og returnere det ubrugelige isenkram til producenten, stod man tilbage med en storleverandør i tåkrummende sager. I 2011 opstod der helt uventet endnu en komplikation, nu af tragikomisk art: Et IC4-tog blev fundet på et sidespor i Tripolis, Libyens hovedstad.

I mellemtiden havde DSB formelt overtaget togenes færdiggørelse. Efter en række modstridende eksterne vurderinger, der vist stort set kun bidrog til at øge forvirringen, resignerede DSB i 2017 og lod en del af togene hugge op; resten holdes kørende alene ved anvendelse af uforholdsvis store værkstedsressourcer.

Det er sigende, at IC4’s driftssikkerhed er langt ringere end de meget ældre IC3-tog, som IC4 var udset til at afløse. For blot nogenlunde at holde køreplanen har IC3 måttet holdes i drift længe efter dets planlagte tilbagetrækning.

Lokumsaftalen

Den kavalkade af ledelsesfejl og tekniske problemer, der akkompagnerede IC4, afspejlede sig naturligvis også på det politiske niveau. Folketingets trafikudvalg stillede i perioden 2002-19 næsten 800 spørgsmål vedrørende IC4. En analyse af den håndtering, spørgsmålene fik, viser, at udvalget med en større vedholdenhed – kombineret med større mediebevågenhed – kunne have bedret både gennemsigtighed og kvalitet af de beslutninger, der blev taget.

Blandt de mere mindeværdige – eller måske snarere betænkelige – hændelser under forløbet befinder sig den, som DSB’s daværende bestyrelsesformand Knud Heinesen i sine erindringer kaldte en ’lokumsaftale’. I korthed gik denne ud på, at trafikken på de nordvestjyske jernbanestrækninger i 2001 var blevet udbudt i licitation. DSB’s tilbud var uden konkurrence det laveste.

Alligevel valgte trafikministeren med både den såkaldte jyske trafikmafias og – temmelig overraskende – også den netop afgåede socialdemokratiske trafikministers støtte at kontrahere med et andet selskab.

I betragtning af, at DSB’s tilbud var fuldt lovformeligt, var ministerens valg ikke alene bizart. Havde han omvendt valgt at favorisere et offentligt ejet foretagende i forhold til et mere attraktivt tilbud fra en privat virksomhed, havde det været enden på hans tid som minister.

I en enkelt omtale af Serviceeftersynet citeres en trafikøkonom, der med henvisning til positive erfaringer med privatisering af jernbanetrafikken i blandt andet Storbritannien tilråder at erstatte Folketingets trafikudvalgs styring med øget konkurrence.

Desværre er påstanden om, at konkurrenceudsættelse via udlicitering kan forbedre/billiggøre offentlig befordring, udokumenteret, og netop fordelene ved den britiske privatisering påstås af nogle at være fiktive; især er erfaringerne med den engelske variant af offentligt-privat partnerskab (OPP) betænkelige. Omvendt er det absolut sandsynligt, at trafikudvalgets styring af DSB er uhensigtsmæssig, men også her er evidensen vist begrænset.

IC4 forbliver en skandale, som ikke bør glide over i historiens glemsel. En del af ansvaret var DSB’s, men at for eksempel trafikministre gennemsnitlig kun ’holder’ i 19 måneder, er næppe heller befordrende.

En eller anden har engang sagt, at kun seksualdriften er vanskeligere at håndtere end jernbanedrift. I stedet for yderligere eksperimenter er det på tide at ihukomme sig rådet om at vælge en sikker og velkendt hyldevare – også med hensyn til hvordan togdrift bedst arrangeres.

En behørigt gennemført evaluering af redelighedens talrige fejldispositioner og dens forgreninger ind i den politiske proces ville være et passende udgangspunkt for at identificere den bedste løsning.

René Flamsholt Christensen er læge og forfatter til en bog om IC4-skandalen, der udkommer senere på året på forlaget Frydenlund.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anne Albinus

Daværende Carl Bro anbefalede Ansaldo Breda til at lave
dieseltog velvidende at AB ikke have produceret dieseltog meget længe.

Leif Kajberg

Fint, at nærværende dagblad for en gangs skyld bringer en kronik om jernbaner og togdrift; en læge skriver om IC4, men det havde dog været bedre, om kronikøren eller en anden havde beskæftiget sig med indholdet i selve den ministerielle udredning om serviceeftersyn, sundhedstjek, af jernbanen i Danmark, hvori IC 4 nævnes, og gjort sig tanker og forestillinger om, hvor det brænder på, hvor det halter set med fx brugernes/passagerernes øjne, hvorfor det står så dårligt til, og med angivelse af, hvor man kunne gribe fat, fremlæggelse af holdbare visioner plus sammenligninger med udlandets jernbanepolitikker. Der findes fx i Tyskland et spritnyt udspil, som repræsenterer en helhjertet og fuldtonet satsning på jernbanen som transportform i en klimasammenhæng. Hvorfor bruge så meget krudt på en togskandale fra fortiden, som er belyst på alle ledder og kanter.

Poul Erik Pedersen, Torben K L Jensen og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Ja det vil være fint at få Trafikminister fra 2001-2005 og transport- og energiminister fra 2005-2007 Flemming Hansens mange forklaringer og forhandlinger med firmaet frem i lyset.

Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Den bevillingsmæssige ramme for kontraktindgåelsen var finanslovsaftalen om trafik af 26. november 1999 tiltrådt af regeringen, SF og Enhedslisten og Trafikministeriets aktstykke 113 af 28. november 2000 til Finansudvalget.[9]
Æres dem som æres bør !!!

Ete Forchhammer

Kan man håbe at dette blot er første skridt på vejen til at Information ta'r fat på koblingen tog o.a. offentlig transport og den grønne omstilling/Verdensmålene?
Det er vist ikke i information at jeg fx har læst om planer for nattog Stockholm - Berlin via Kbh.? Eller om at man i England er ved at udbedre skaderne forvoldt af privatiseringen af jernbanerne? Eller gør jeg den mindst ringe uret?

Trond Meiring, Poul Erik Pedersen, Steffen Gliese, Torben K L Jensen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

PS: til jens peter hansen 02. juli, 2020 - 09:56
Ja det var under Nyrup Rasmussen , at der blev vedtaget nye togsæt før færdiggørelsen af el-nettet til hele hovedlinjen . Men det var fordi DF, V og K ikke ville give 1 kr. til togtrafikken og SF og RV ville heller bruge pengene på nye togsæt før færdiggørelsen.

jens peter hansen

Nyrup havde flertal og blev støttet af EL og SF til køb af DIESELtog. At togtrafiukken i DK har været én lang skandale i snart 30 år ændrer jo ikke ved det faktum at det var førnævnte der gav grønt lys for indkøbet af IC4. At Flemming Hansen så stod med aben gør da ikke ansvaret for indkøbet mindre dumt. Mon der var nogen der regnede med at det ville blive den katastrofe det endte med. Se i øvrigt her: http://webarkiv.ft.dk/?/samling/20011/udvbilag/TRU/Almdel_bilag80.htm underskrevet af Buksti, trafikminister. Men det er jo altid lettere at skyde på de andre. Måske kunne man undre sig over at alt hvad DSB rører ved ender i skandale, udskiftninger og antydninger af korruption uden der reelt sker en pind. Staten betaler.

Dorte Sørensen

Ja Nyrup Rasmussen måtte tage det flertal han kunne få, så den kollektive trafik endelig kunne få nogle meget tiltrængte udbygninger. Tænk hvis de borgerlige havde være lidt fremsynede og ville ha' stemt for færdiggørelsen af el-nettet så kunne det ha været færdig i dag.

Togsættene var meget slidte og trængte til fornyelse - ja der var mange mangler. Husk også de gl. skinder, der gav aflysninger/forsinkelser pga. af solopvarmning. Osv.........

jens peter hansen

Jamen det var IKKE de borgerlige, der skrottede elnettet. De borgerlige har lavet ulykker nok, men det var altså det flertal med SF of EL der købte IC4. Alt andet er dårlige undskyldninger. At man ansætter uduelige folk i DSB er desværre mere reglen end undtagelsen som så de forskellige trafikministre må slås med.

Dorte Sørensen

Hvis de borgerlige havde stemt for el-nettes færdiggørelse så havde der ikke været flertal for nye togsæt først - men når de borgerlige ikke ønskede nogen som helst udbygning til togtrafikken så var der ikke flertal til først at færdiggøre el-nette , når SF og RV hellere ville have bedre togsæt til passagerne før færdiggørelsen.
Derudover så har trafikministeren udnævnt den øverste leder af DSB - så det er vel DSB , der har måtte slås med ham.

jens peter hansen

Nu VAR det jo sån at ham Nyrup havde et flertal og havde haft det i 7 år. De borgelige var sikkert sløve, men det var de andre der bestilte IC4. Fat det nu. Jeg har af og tilrejst med DSB de sidste tre år. Over halvdelen af gangene har der været bøvl med tiden, ud over togbusser og andet forsinkende. Signalsystemet virker ikke inden 2028 eller hvornår det nu er. DSB er en katastrofe og alle ved det. El stemte for købet. De har altså også et ansvar, men er jo lige så uskyldige i at italienerne sendte noget lort til DK og lod os betale.

Dorte Sørensen

Jens Peter Hansen
Vi køre i ring - Jeg fremhæver at hvis de borgerlige ville udbygge og vedligeholde togdriften så havde de stemt for forbedringer, men det nægtede de. Så havde Nyrup Rasmussen kun sine støtte patier og her ville SF og RV først bruge penge til nye togsæt før færdiggørelsen af el-nettet på hovedlinjerne.

Du bliver ved med at skrive at Nyrup Rasmussen havde et flertal - men det havde han da ikke, når SF og RV hellere ville have togsæt.
mvh.

jens peter hansen

Vrøvl og jeg kører ikke i ring. EL skrev under. Basta og er dermed medansvarlig.