Kronik

Voldsudsatte har haft det svært under corona og har nu i endnu højere grad brug for hjælp

Under nedlukningen af samfundet har det været sværere for personer, som er udsat for partnervold, at række ud efter hjælp. Nu er der kommet flere henvendelser, men også lange ventelister. Selv om indsatsen på området er blevet styrket, er der brug for yderligere oprustning, skriver Sine Gregersen fra Lev Uden Vold i denne kronik
Under nedlukningen af samfundet i forbindelse med coronakrisen har det været sværere for personer, der er udsat for vold, at række ud efter hjælp. Der bør derfor udarbejdes en national handlingsplan, der sikrer adgang til hjælp og støtte for voldsudsatte, voldsudøvere og deres børn – både under en national krisesituation som coronakrisen og under almindelige almindelige omstændigheder, skriver dagens kronikør.

Under nedlukningen af samfundet i forbindelse med coronakrisen har det været sværere for personer, der er udsat for vold, at række ud efter hjælp. Der bør derfor udarbejdes en national handlingsplan, der sikrer adgang til hjælp og støtte for voldsudsatte, voldsudøvere og deres børn – både under en national krisesituation som coronakrisen og under almindelige almindelige omstændigheder, skriver dagens kronikør.

Ritzau/Scanpix

Debat
17. juli 2020

Da statsministeren den 11. marts 2020 annoncerede en nedlukning af det danske samfund som følge af COVID-19-pandemien, gjorde flere organisationer i Danmark, der arbejder med vold i nære relationer, opmærksom på og advarede om, at den nye situation kunne få vold i hjemmet til at eskalere og gøre det vanskeligere at række ud efter hjælp.

Vi ved nemlig, at omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år er udsat for fysisk partnervold i Danmark. Dobbelt så mange er udsat for psykisk partnervold. I forvejen er der altså et stort behov for hjælp, rådgivning og behandling, og coronakrisen har ikke gjort det lettere at få den rette hjælp – tværtimod.

Under nedlukningen af samfundet har det været sværere for personer, der er udsat for vold, at række ud efter hjælp. I takt med genåbningen af samfundet er der derfor kommet flere henvendelser fra personer, der nu har brug for hjælp og rådgivning.

Samtidig har en lang række specialiserede tilbud til personer, der har været udsat for eller har udøvet vold, været lukket under nedlukningen, hvilket har medført, at der lige nu er længere ventelister til de specialiserede tilbud på voldsområdet, end der allerede var inden krisen.

Det til trods for, at regeringen og dens støttepartier satte historisk mange penge af til voldsområdet ved finansloven 2020. Et enormt vigtigt første skridt i kampen mod vold i nære relationer. Ligesom regeringen også har vist handlekraft under coronakrisen ved at prioritere yderligere midler til voldsområdet.

Men lige nu er det ikke nok. Vi står i en ny situation på grund af coronakrisen, hvor vi – den styrkede indsats til trods – stadig har brug for at opruste yderligere, hvis vi skal lykkes med at få antallet af personer, der er udsat for partnervold, ned. På grund af krisen har de personer i endnu højere grad brug for hjælp.

Der er derfor et ekstraordinært stort behov for, at vi som samfund udnytter ressourcerne bedst muligt lige nu. Og vi skal tage ved lære af coronakrisen og gøre brug af de erfaringer, vi har gjort os i denne særlige tid. Blandt andet i forhold til at nytænke eksisterende indsatser for fortsat at kunne hjælpe bedst muligt.

Den sociale isolation

Under nedlukningen af det danske samfund er volden i nogle familier blevet hyppigere og grovere, og flere voldsudsatte og deres børn har haft brug for hjælp. Samværskonflikter og den mentale trivsel er også blevet forværret på grund af nedlukningen. Børn er desuden en særlig sårbar gruppe, fordi der har manglet fagpersoner, der er opmærksomme på børnenes trivsel.

Den sociale isolation er svær for mennesker udsat for vold, fordi de ikke kan slippe væk fra volden. Ligesom at den, der udøver vold, har mindre mulighed for at tage en timeout.

Det er netop pauserne, som under normale omstændigheder kan give voldsudsatte muligheden for at samle overskud til at overkomme livet med partneren – og give voldsudøveren luft til at dæmpe sin vrede og aggressioner.

Flere familier – kvinder, mænd, voldsudsatte, voldsudøvere og deres børn – har på grund af den lange sociale isolation og nedlukning brug for ekstra hjælp og støtte til at komme godt videre. Vi skal hjælpe dem nu og her, og vi skal også tænke fremad og være bedre forberedt til at kunne hjælpe i fremtiden.

Digital rådgivning

Under nedlukningen har mange specialiserede organisationer på voldsområdet haft gode erfaringer med nye typer af digital rådgivning.

Den digitale rådgivning kan både øge fleksibiliteten ved at gøre det muligt at tilbyde hjælp i hele landet og på alle tidspunkter af døgnet. Ligesom den digitale rådgivning også giver mulighed for at nå en ny målgruppe, som det har været sværere at nå gennem fysiske samtaler.

Ikke alle personer har gavn af denne rådgivning, fordi de har et stort behov for den nære menneskelige kontakt. Men erfaringerne bør evalueres, og indsatserne videreudvikles, så de personer, der har gavn af den digitale rådgivning, også fremover kan få hjælp på denne måde.

Selvom nedlukningen har gjort hverdagen sværere for mange af de familier, der lever med vold tæt inde på livet, så har nedlukningen også haft positive konsekvenser for nogle familier.

I nogle familier er der kommet mere ro på grundet et mindre aktivitetsniveau, ligesom aflysninger af møder i jobcenteret også har skabt større ro i hverdagen. Lad os tage ved lære af den ro. Den kan være med til at give familierne mere plads til at hele og bearbejde volden i stedet for konstant at skulle stå til rådighed i jobcenteret og andre steder.

Vi skal handle anderledes

Hvis vi vil forhindre de store menneskelige konsekvenser – og også de samfundsøkonomiske konsekvenser – som partnervold unægtelig har, er vi som samfund nødt til fremover at handle anderledes. Og vi skal være bedre forberedt, når det handler om at hjælpe voldsudsatte, voldsudøvere og deres børn. Også under en national krisesituation.

For at kunne hjælpe bedst muligt er det vigtigt, at vi som samfund sikrer, at fagpersoner, der spiller en afgørende rolle i at hjælpe både udsatte, udøvere og deres børn, altid har gode forudsætninger for at spotte vold og mistrivsel i en familie.

Det kræver, at vi får udbredt endnu mere viden om vold i familien og vold i nære relationer generelt i vores samfund.

Vi skal også sikre, at voldsudsatte med børn lettere kan komme i kontakt med deres sagsbehandlere i kommuner og i Familieretshuset, og at der kan træffes midlertidige afgørelser for at undgå, at potentielle samværskonflikter eskalerer. Det er afgørende, at vi løbende er opmærksomme på de børn, der modtager en indsats eller kommer med deres forældre i et specialiseret tilbud. Og vi skal sikre, at børn, der har brug for et frirum uden for familien, har mulighed for dette.

National handlingsplan

I Lev Uden Vold anbefaler vi, at der udarbejdes en national handlingsplan, der sikrer adgang til hjælp og støtte for voldsudsatte, voldsudøvere og deres børn under en national krisesituation. Faktisk ser vi gerne, at der i det hele taget kommer en national handlingsplan, der sikrer den nødvendige hjælp, uanset om vi befinder os i en krisetid eller ej.

Lige nu og her skal vi dog gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe de familier, der lever med vold tæt inde på livet og også bruge de erfaringer, vi foreløbig har gjort os under coronakrisen.

I Lev Uden Vold vil vi fortsat følge udviklingen og gøre vores for at sikre alle den rette hjælp – både nu og i fremtiden. Men vi kan ikke bekæmpe volden alene. Hvis vi som samfund reelt ønsker at bekæmpe vold i nære relationer fremover, skal vi stå sammen.

Det er vigtigt, at både specialiserede indsatser på voldsområdet og kommuner tager ansvar i forhold til at nytænke mulighederne for hjælp inden for de nuværende rammer.

Og så håber vi, at Folketinget vil stå sammen med os i kampen mod vold i nære relationer og atter vil prioritere voldsområdet i finansloven for 2021, så ventelisterne til de ambulante tilbud kan nedbringes, og vi kan hjælpe flest muligt på det tidligst mulige tidspunkt.

Sine Gregersen er sekretariatschef i Lev Uden Vold.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Claus Bødtcher-Hansen

16/jul/2020

En mand, der slår sin kvinde,
har brug for hjælp til, hvor-
ledes han undgår at slå hende.

Det arbejdede jeg en gang for
maaange år siden med i Mande-
bevægelsens Rådgivning :-) ...

Venlig hilsen
Claus

Eva Schwanenflügel

Altså, omkring 57.000 mennesker var i 2018, hvor undersøgelsen stammer fra, udsat for partnervold.

Dertil kommer vold og voldtægt, incest, overgreb og misbrug af børn.

Det burde vi kunne gøre meget mere ved, her i "verdens lykkeligste land" !!

For eksempel :

"I nogle familier er der kommet mere ro på grundet et mindre aktivitetsniveau, ligesom aflysninger af møder i jobcenteret også har skabt større ro i hverdagen. Lad os tage ved lære af den ro. Den kan være med til at give familierne mere plads til at hele og bearbejde volden i stedet for konstant at skulle stå til rådighed i jobcenteret og andre steder."

Igen er Jobcentret nævnt som en stressfaktor, der øger dårligdommene i samfundet.
Her kunne man passende starte.