Kommentar

Lad dig ikke snyde – økologisk landbrug er ikke godt for hverken klimaet eller naturen

Vi bruger milliarder af skattekroner på tilskud til økologisk landbrug, fordi vi er blevet duperet af fortællingen om en naturlig og klimavenlig produktion. Men i virkeligheden er økologerne lige så store klimasyndere som resten af landbruget, skriver Knud Haugmark i dette debatindlæg.
Danske landmænd har i flere år omlagt store arealer til økologisk drift.

Danske landmænd har i flere år omlagt store arealer til økologisk drift.

Carsten Snejbjerg

Debat
20. august 2020

Man må undre sig over, at så mange mennesker tror på, at økologi gavner miljø, natur og klima. Selv erfarne journalister og politikere priser økologien, og de sidste sender stadig den ene milliard efter den anden efter denne form for landbrug uden at forlange den mindste form for evidens for miljøgevinster.

Ingen undersøgelser har endegyldigt kunnet bevise, at skatteyderne har fået noget til gengæld for de enorme tilskud, der hver dag flyder ned i økologernes lommer. Der findes for eksempel ikke en eneste vandhane i Danmark, hvor vandet er giftfrit som følge af økologisk landbrug.

Økologerne kan prale med regler om, hvad de gør og ikke gør, må og ikke må, men sandheden er i al sin enkelhed, at dette ikke har nogen nævneværdig gavnlig virkning på vores natur, klima eller miljø. Tværtimod.

Falsk idé om dyrevelfærd

De økologiske kornavlere er afhængige af, at de kan hente store mængder gylle fra andre landmænd, som driver almindeligt kemibaseret landbrug med kunstgødning, medicin, pesticider og så videre. Men ved at levere udspredningsareal til disse bønder, ruller økologerne den røde løber ud for endnu flere klima- og miljøbelastende dyr i de traditionelle stalde.

Det kan derfor ikke undre, at udbredningen af økologien ikke har medført et generelt faldende husdyrtryk. Det samme gælder pesticider og antibiotika. Skatteyderne bliver snydt.

Økologerne må ifølge Miljø- og Fødevareministeriets vejledning nemlig gerne bruge antibiotika, zink og kobbersulfat i svinefoderet. De må også gerne sætte ring i trynen på deres søer, så de forhindres i at udføre deres naturlige rodeadfærd i jorden. Kalvene har ikke lang tid hos deres mor, men kan fjernes brutalt efter bare et døgn. På kalve får økologerne også lov til at brænde huden i panden væk med glødende jern. Man giver dem antibiotika, og for at modvirke såkaldt fravænningsdiarré må man fodre pattegrisene med fire forskellige kobberforbindelser og tre forskellige zinkforbindelser – begge tungmetaller, som siden ophobes på markerne. 

Dødeligheden blandt økologiske kalve og pattegrise er generelt højere end blandt konventionelle, så hvordan kan man tro på fortællingen om, at økologiske dyr har et godt liv?

Samme klimapåvirkning

Der er desuden ingen reelle begrænsninger på økologers kvælstofforbrug. Siden landbrugspakken i 2016 har de ligesom konventionelle landmænd måttet bruge 170 kilo pr. hektar. De kan også hente for eksempel husholdningsaffald med et indhold af tungmetaller, der ophobes på markerne. Bly, cadmium og kviksølv er de værste af flere. En håndfuld pesticider står også på økologernes hylder: Azadirachtin, Pyretrin og Spinosad kan bruges mod insekter. 

En stor internationalt sammensat forskergruppe har i maj i år offentliggjort en gennemgang af den eksisterende litteratur på området, og den viser ikke mærkbare forskelle på udvaskning og klimapåvirkning fra henholdsvis økologisk og konventionel planteproduktion. For eksempel producerer man også fodergræs næsten uden brug af pesticider i det konventionelle landbrug, så der er ingen nævneværdig miljøgevinst fra den store del af det økologiske areal, hvor der netop dyrkes græs. Hvorfor skal skatteyderne betale for det?

Når økologi stadig modtager den ene milliard efter den anden skyldes det snarere, at den indgår som et psykologisk røgslør og hold kæft-bolsje til kritikere af konventionelt landbrug. De kan jo bare købe økologisk, hvis de synes, der problemer med pesticider og så videre.

På den måde kan marksprøjten og gyllevognene ufortrødent køre videre på de fleste marker og holde gang i en overflødig animalsk, miljøskadelig produktion, og vi behøver ikke forholde os til en større omstilling. Den sammenhæng har næsten ingen gennemskuet.

Knud Haugmark er cand.mag. og turistfører

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

jens christian jacobsen

Det er desværre rigtigt. Selv om et økologisk jordbrug udleder væsentligt mindre lattergas og kvælstof per arealenhed end et konventionelt, er der så godt som ingen forskel på de to, når man måler per fødevareenhed, bedriften producerer.
Det skyldes blandt andet den mere intensive dykning i de konventionelle landbrug, hvor et givent areal giver et større udbytte – og større udledninger – end i de økologiske jordbrug. Siger fagtidsskriftet Ingeniøren. Men jeg er godt tilfreds med at spise økologiske produkter sålænge jeg er med til at reducere nedsivning og udslip med pesticider og andre biocider fra det koncentionelle landbrug.

Janus Sølvsten

Kære Knud
Jeg er økologisk landmand og savner i dit indlæg svar på hvordan du kunne tænke dig at dine fødevarer bliver produceret.

Kim Houmøller, Poul Erik Pedersen, Flemming Berger, Carsten Svendsen, Thomas Tanghus, Uffe Gammelby, lars søgaard-jensen, Svend Erik Sokkelund, erik pedersen, Jens Erik Starup, Dorte Sørensen, Inge ambrosius, Heidi Larsen, Eva Schwanenflügel og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Der henvises i debatindlægget til denne artikel: "https://agro.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/kun-lille-forskel-paa-kli...

I den artikel står der Gennemgangen af litteraturen viste, at det er sparsomt, hvad der findes af målinger af kvælstofudvaskning i økologiske og konventionelle produktionssystemer. De data, der findes viser dog ikke systematiske forskelle i kvælstofudvaskning mellem de to produktionssystemer"
Der er sparsomme målinger.
Ikke desto mindre konkluderer både Institut for Agroøkologi og debatindlægsholderen ud fra disse sparsomme målinger, at det er skideligegyldigt for nitratudledning og N2O om der dyrkes med eller uden sprøjtegifte.
Det virker som en ret voldsom konklusion på et sparsomt grundlag og et meget snævert grundlag at forkaste al økologisk dyrkning og dyrehold på.
Hvis det står så galt til med økologiens dyrkning og dyrehold, bør Instituttet for Agroøkologi jo sådan set nedlægge sigselv, har dreje nøglen og har alle søgt arbejde i Landbrug og Fødevarer.

Randi Christiansen, Mette Eskelund, Poul Erik Pedersen, Lillian Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Thomas Tanghus, Uffe Gammelby, lars søgaard-jensen, David Zennaro, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel, Heidi Larsen, Bjarne Jensen og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Elisabeth Colle

Jeg er glad for at Information bringer dette indlæg fra Knud Haugmark. Dels mangler der en grundlæggende diskussion om fremtidens landbrug, dels har vi borgere og politikkere i mange år ignoreret de problemstillinger der følger med den økologiske produktion. Det er en udbredt finte at “omlægge” jord til økologi, modtage omlægningsstøtte indtil den ophører, hvorefter landmanden går tilbage til konventionel produktion. Landmanden kan således lave et rotationssystem på sine marker og modtage ekstra støtte men reelt ændrer det intet for naturen og jorden. KH pointerer rigtig nok også, at den egentlige kritik af vores produktionsmetoder mht. dyrevelfærd, tab af- og udpining af topjord og overudnyttelse af naturarealer, udebliver. Der er heller ikke meget fokus på fosfor produktionen til landbruget. Fosfor er uden tvivl ét af de vigtigste næringsstoffer i landbruget. Naturlige forekomster er forlængst blevet opbrugt eller udvasket på de danske marker og landbruget er derfor 100% afhængige af import udefra. Fosfor udvindes på verdensplan, fra 5 store miner. De mest optimistiske bud lyder på max 50 års produktion, herefter er det slut med fosfor og altså slut med landbruget som vi kender det. Økologi redder ikke jorden men er en god form for aflad, dertil kommer at det formentlig er sundere for vores krop. Men når økologi transporteres hele jorden rundt for at lande i danske supermarkeder så bliver det meningsløst. Den eneste vej frem for det danske landbrug er at dyrke fødevarer til mennesker fremfor dyr, mindre fokus på dyrehold og mere fokus på grøntsager, frugt og bær. Desværre er der en stærk og uheldig treenighed i landbrug og fødevarer, kreditselskaber og politikere, der hindrer nogen form for udvikling i denne retning. Som forvaltere af status quo er det deres rolle, at uddele holdkæft bolcher og stramme skruen så meget som muligt. Vi behøver visionære politikere der ikke er i lommen på landbrugs mafiaen og vi har brug for nye kræfter der kan bryde med boomergenerationens forfordelinger og tør skue fremad med fokus på det fælles bedste.

Fam. Tejsner, Knud Haugmark, Per Christiansen, Randi Christiansen, Hans Martens, Jonas Lundberg Andersen, Anders Graae, Uffe Gammelby, jens christian jacobsen og Steen Engholm anbefalede denne kommentar

Overraskende, ja nærmest chokerende læsning! - Her går vi og køber al økologisk, der findes, og så hjælper det slet ikke. Er det virkelig sandt, eller er det fake news og maipuleringskunst?
Een sætning gjorde mig særligt mistænksom: "Der findes for eksempel ikke en eneste vandhane i Danmark, hvor vandet er giftfrit som følge af økologisk landbrug". Nej, men kommer giften da virkelig fra de økologiske landbrug? Det er jo ren snyd, fusk og bedrag, hvis pointen er, at økologisk landbrug ikke neutraliserer giften, som de traditionelle landbrug forurener med. Så hvis artiklen øvrige påstande er af samme kaliber, så fortsætter jeg med økologisk rugbrød for miljøet skyld.

Kim Houmøller, Randi Christiansen, Ivan Breinholt Leth, Lillian Larsen, Thomas Tanghus, Mads Greve Haaning, Lise Lotte Rahbek, Palle Jensen, Minna Rasmussen, Jonas Lundberg Andersen og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

Flere interessante indlæg kan findes i nedenstående link, hvor Knud Haumark bl.a. bruger Rådet for Grøn Omstillings tal, til at påvise, at økologisk landbrug slår 1680 danskere ihjel hvert år. 'Nuff said.

http://www.landmisbrug.dk/author/knudhaugmark-dk/

Poul Erik Pedersen, Carsten Svendsen, S.G Thorup, Lise Lotte Rahbek og Jonas Lundberg Andersen anbefalede denne kommentar

Tak Thomas Tanghus. Den artikel læste jeg: Det er altså ren talmanipulation. Knud Haugmark er en useriøs debattør, der bevidst forvrænger de fakta, han henviser til.

Søren Andersen

Kbh Universitet lavede for ca. 5 år siden en rapport, der konkluderede, at for at opnå et giftfrit miljø og undgå global opvarmning, er det vigtigste indenfor fødevareområdet at 1) Undgå/begrænse firbenet animalsk produktion. 2) Undgå lang transport af fødevarer. 3) Undgå madspild . Forskellige variationer i dyrkningsmetoder, gødning m.v. har mindre betydning.
Viden af den slags, der går imod det store dogme om økologiens frelse, når kun i begrænset omfang frem til offentligheden, og kan åbenbart udråbes som "fake", når det gør.
Det ville naturligvis pynte på dagens indlæg med noget dokumentation.

Poul Anker Juul, Randi Christiansen og Knud Haugmark anbefalede denne kommentar
Knud Haugmark

Tak til alle, der har læst og kommenteret mit indlæg.
Lad mig svare på det meste.
Først økobonden, der " savner ... svar på hvordan du kunne tænke dig at dine fødevarer bliver produceret."
Nu handler mit indlæg ikke om fødevareforsyning men om spildte skattekroner og økofup, og det er derfor både unuanceret og dumt, at beskylde mig for at angribe fødevareproduktion som sådan. Men de lammefromme økologer har for langt størstedelen animalsk produktion, som i sig selv er ressourcespild. En ko skal først have en kalv for at give mælk. Kalven lever to år uden at levere noget som helst ud over metan, ammoniak, nitrat og stank, mens den fortærer store mængder foder herunder mælkeerstatning, fremstillet af mælk (!) Så malker man nogle tons mælk af koen, der lever af kraftfoder og alt muligt, som optager plads, hvor man kunne dyrke menneskemad. Sluttelig bliver den skudt, delvist hakket og kasseret. Det er både dårlig fødevareøkonomi og forkert arealforvaltning. Økologerne medvirker til massivt madspild, hvilket ikke forhindrer dem i at prale og pudse deres glorie.
Stop animalsk produktion. Det er vejen frem, som også Søren Andersen/KU påpeger.
Så er der Jens Chr. Jakobsen, der "er godt tilfreds med at spise økologiske produkter sålænge jeg er med til at reducere nedsivning og udslip med pesticider og andre biocider fra det koncentionelle landbrug."
Jakobsen er troende, og hans kultus er at spise økologiske produkter, for så bliver han "godt tilfreds". Jamen jeg håber du nyder dig selv og din selvfedme i fulde drag. Du tror, at du med din forbrugeraktivisme er med til at redde verden. Det giver naturligvis plusser på feel good kontoen, men min pointe er, og den holder, at resultaterne ikke findes. Du tror, at de findes, men du nægter at forholde dig til virkeligheden. Lige som de, der tror, at gud vil oprette et paradis på jorden eller at der findes grønne mænd på Mars. Jeg kunne mistænke dig for også at sortere dit affald, køre i elbil og dyrke dine egne grøntsager. Hyg dig i din rosenrøde illusioner. Det hjælper ikke, desværre. Men storlandbrugets manipulation af din naive sjæl er lykkedes.
Søren Andersen savner dokumentation. Der er indføjet links til en del kilder (klik på de understregede ord). Redaktionen forlangte inden trykning af indlægget nådesløst og gentagne gange dokumentation for alt muligt. Denne er ikke medtaget i indlægget, men jeg har lagt det på min blog www.landmisbrug.dk. Jeg har ingen interesse i at bringe usandheder til torvs. Det vil kun svække min position i debatten. Derfor er der belæg for alt.
Men hensyn til Søren Dahl, der forholder mig talmanipulation omkring, hvor mange mennesker de økologiske landmænd dræber med luftforurening, skal jeg indrømme, at beregningen er polemisk og noget usikker, hvilket ikke ændrer på, at økologerne lige som andre landmænd, sender store mængder ammoniak ud i atmosfæren, hvilket forårsager mange hundrede, måske tusinder for tidlige dødsfald.
Søren Dahl misforstår også min pointe, når han skriver:
"Der findes for eksempel ikke en eneste vandhane i Danmark, hvor vandet er giftfrit som følge af økologisk landbrug". Nej, men kommer giften da virkelig fra de økologiske landbrug? Det er jo ren snyd, fusk og bedrag, hvis pointen er, at økologisk landbrug ikke neutraliserer giften, som de traditionelle landbrug forurener med."
Pointen er ikke, at økologerne skal neutralisere gift fra andre landmænd. Selvfølgelig ikke. Pointen er, at vi har pumpet penge i de økologiske landmænd, der nu svømmer i penge, uden at der er målelige gevinster på for eksempel drikkevandets renhed.
Det ser mildest talt ikke ud til, at økologerne kan "redde drikkevandet" som Økologisk Landsforening påstår i en meget ulden kampagne for sig selv. Jeg har faktisk spurgt dem, hvad det vil koste og hvor lang tid det vil tage, men det har de hellige økoprofeter ikke gidet svare på. Deres propaganda er nemlig det rene fup. Den skal gøre dem rigere ved at sælge "fell-good" og ren miljøsamvittighed til moderne storforbrugere i de rige forstadskvarterer.
En del kommentarer, de kritiske især, vidner om, hvor svært det er for mange mennesker at gøre op med vanetænkning. Jeg beklager, men økologi er et meget dyrt blålys. Det økologsik landbrug står i vejen for egentlige og effektive reformer af vores landbrugsarealer og kan derfor anses for direkte miljøskadelig.
Venlig hilsen
Knud Haugmark

Randi Christiansen

"... hvilket ikke ændrer på, at økologerne lige som andre landmænd, sender store mængder ammoniak ud i atmosfæren, hvilket forårsager mange hundrede, måske tusinder for tidlige dødsfald."

Det moderne samfund er en dødskult