Klumme

Rune Lykkeberg: Mette Frederiksen er staten – nu skal hun reformere den

Mette Frederiksen har et opsigtsvækkende forhold til staten: Hun synes på den ene side at sige, at staten: Det er ikke mig. Men på den anden side er hun selv systemets øverste myndighed, landets højeststående embedskvinde og ansigtet på den udøvende magt
’Sagen er, at Mette Frederiksen er staten. Hun er konstitutionelt landets højeststående embedskvinde. Embedsværket er naturligvis lovgivning, men det øverste politiske ansvar for centraladministrationen og myndighederne ligger hos statsministeren,’ skriver chefredaktør Rune Lykkeberg i sin klumme.

’Sagen er, at Mette Frederiksen er staten. Hun er konstitutionelt landets højeststående embedskvinde. Embedsværket er naturligvis lovgivning, men det øverste politiske ansvar for centraladministrationen og myndighederne ligger hos statsministeren,’ skriver chefredaktør Rune Lykkeberg i sin klumme.

Mads Claus Rasmussen

Debat
29. august 2020

Vores statsminister har et bemærkelsesværdigt forhold til staten. Mette Frederiksen (S) taler ofte, som om hun er i opposition til driften af velfærdsstaten, myndighederne og centraladministrationen.

Mottoet for hendes position kunne næsten være: »Staten – det er ikke mig«.

Staten er bureaukratiet og den administrative drift, mens hun fremstiller sig selv som den, der er valgt af folket og skal omsætte folkets vilje til politik. Og hvis hun skal leve op til tillid, hun har fået fra borgerne, skal hun overvinde modstanden i bureaukratiet. Det er Frederiksen og folket imod maskinen:

»Forestillingen om et neutralt embedsværk er en illusion,« sagde hun fredag i et interview med Mandag Morgen:

»Embedsværket i Danmark udlever hver dag en magtkamp, og hvis man ikke har en stærk minister, der er dygtig, kan sit stof og har mandat fra Folketinget, eller sin statsminister til at navigere, så vil de bestemme. Det skal man bare vide.«

I interviewet forklarede hun, hvorfor hun på finansloven vil overføre 18 millioner til Statsministeriet for at kunne ansætte flere medarbejdere. De skal hjælpe hende med at realisere hendes politiske vilje og sætte sig igennem imod systemet. 

»Demokratiet – det er mig,« synes hun at sige.

Den dybe solidaritet

Mette Frederiksens forestilling om sin position, relation til vælgerne og opgave var klar på det pressemøde i sidste uge, hvor hun præsenterede sin plan for tidlig tilbagetrækning.

Hun hyldede danskernes opbakning til planen. De stolede på hende, forstod man, og hun ville stik imod alle de kynikere og lederskribenter, som ikke troede, det kunne lade sig gøre, leve op til deres tillid.

Hun henviste selv til coronakrisen som en begivenhed, der havde afsløret »dyb solidaritet« blandt borgerne og fremhævede på den måde et forløb, der har gjort hende til en historisk stærk statsminister. Hun leder landet i svære tider, træffer beslutninger, drager omsorg for befolkningen og taler til det bedste i os. Den dybe solidaritet. 

Det var på samme pressemøde bemærkelsesværdigt, hvordan statsministeren omtalte visitationssystemet. Hvis man skal visiteres til en førtidspension, svarer det ifølge Mette Frederiksen til at »stå med hatten i hånden« som en tigger.

Hun forsvarede det klassiske socialdemokratiske begreb om en absolut rettighed som modsætning til den individuelle vurdering af fagfolk, der blev udlagt som en decideret ydmygelse. Hun undsagde visitation, der er fundamental for driften af den moderne velfærdsstat – uden at gøre systematisk op med den. 

For en statsminister er det en spektakulær systemkritik.

For sagen er, at Mette Frederiksen er staten. Hun er konstitutionelt landets højeststående embedskvinde. Embedsværket er naturligvis lovgivning, men det øverste politiske ansvar for centraladministrationen og myndighederne ligger hos statsministeren.

Og visitationen er jo stadig en institution, som på mange livsafgørende områder afgør, hvem der skal tildeles hvilke ydelser. Man kan sige, det udstiller hende som populist: Hun undsiger den stat, som hun selv har ansvaret for.

Det er hendes stat nu

Men man kan også sige, at denne dobbelthed udstikker et politisk projekt for Mette Frederiksen: Hun er i opposition til systemet, fordi hun vil forandre det. Hun vil hævde de klassiske socialdemokratiske idealer mod den tredje vejs socialdemokrater.

Det er ikke staten, som sådan hun er imod, men den nyliberalistiske stat, som hun i parentes bemærket selv som beskæftigelsesminister har været med til at udvikle. 

Men hun har også gjort det klart, at denne gang skal en socialdemokratisk regering lave strukturelle forandringer og hæve den røde fane igen, som partiet har flaget med på halv i årtier. Hun har med de borgerliges krise og den kolossale opbakning fra vælgerne et sensationelt momentum. Og hun har selv ansat de nye departementschefer i Justitsministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet. Det er hendes stat nu.

Hvis hun vil virkelig tage sit principielle opgør med den ydmygende stat alvorligt og træde i karakter som en ny tids socialdemokratisk statsminister, skal hun levere så radikale og solidariske reformer, at hun med stolthed kan erkende det: Staten – det er mig. 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben K L Jensen

Styr dig lige Rune - hun er sgu ikke nogen solkonge.

Niels-Simon Larsen

Meget interessant at følge.
Hvornår rammer Mette loftet? Det gør hun den dag, hvor hun må erkende, at klimaet rydder bordet.
Det er udmærket at ændre den stat, der ydmyger folk i jobcentrene, men modsat er der nogle rige, der skal begrænses.
Det socialdemokratiske samfundsmål, hvad det nu end var, skal underordnes klimaet og det bæredygtige samfund. Det betyder, at alt skal ændres, og hvilke socialdemokrater taler højt om det? Dan? Jeg kan ikke høre noget.

Ruth Sørensen, Liselotte Paulsen, erik pedersen, Jens Kofoed, Erik Winberg, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, Arne Albatros Olsen, Leif Høybye, Ete Forchhammer , Steen K Petersen, Peter Mikkelsen, Eva Kjeldsen, Bent Gregersen, Trond Meiring, Torsten Jacobsen og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

»Forestillingen om et neutralt embedsværk er en illusion,« sagde hun fredag i et interview med Mandag Morgen:

»Embedsværket i Danmark udlever hver dag en magtkamp, og hvis man ikke har en stærk minister, der er dygtig, kan sit stof og har mandat fra Folketinget, eller sin statsminister til at navigere, så vil de bestemme. Det skal man bare vide.«

Jeg er på ingen måde Imponeret af Mette Frederiksen. 'Hun har ikke min sympati', for nu at sige det, som det er. Dog er det særdeles forfriskende at høre en siddende statsminister erkende åbent, hvad der vel for mangt en systemkritiker er evident og har været evident længe:

Systemet er selvbevarende, reproducerer sig selv. Der er ikke blot tale om en inertiens grundvilkår, men derimod om at der føres en aktiv kamp for at besidde den grundlæggende definitionsret i forhold til samfundsspørgsmål, store som små.

Nu har vi en siddende statsministers ord for, at det forholder sig sådan: At embedsværket, som i sagens natur eksisterer hinsides direkte demokratisk kontrol, fører en politisk kamp for at bevare eksisterende strukturer og hierarkier.

Set i det lys er det jo decideret lattervækkende, når 'borgerlige' stemmer råber alarm, og i påtaget rædsel vrider deres hænder. Når de i visse tilfælde nærmest hysterisk giver udtryk for, hvordan en 'venstreorienteret bias' har inficeret snart sagt enhver afkrog af den danske samfundsmodel.

Embedsværket i statsadministrationen er ikke tilnærmelsesvist repræsentativ for den danske befolkning. Dets medlemmer har længere uddannelser, større boliger, bedre økonomiske muligheder. Deres perspektiv på menneskets udfoldelsesmuligheder og potentiale i verden er formet af deres egne erfaringer såvel som af en faglighed solidt nedsænket i en forståelsesramme udgjort af fagene statskundskab, jura og økonomi.

Fælles for disse fag er en bevidst - nødvendig, hævder man i de kredse - reduktion af mennesket til kvantificerbare enheder. Det vil sige til ren og skær abstraktion. Der opereres med 'lovmæssigheder', det vil sige påstande om kausalitet, som giver på forhånd definerede svar om hvad mennesket er og hvad det ikke er. Og på baggrund af disse antagelser indrettes systemer, der alene tjener til at bekræfte de selv samme antagelser.

Hvis man nøgternt betragter det højt udviklede samfund, som vi i det herrens år 2020 får stillet til rådighed, ja så bør det ikke være til videre diskussion at noget er galt. Helt galt. Jeg kan ikke være den eneste, som sidder tilbage med en fornemmelse af, at noget synes ude af kontrol? En fornemmelse af, at maskinen har taget magten fra mennesket, og det i en sådan grad, at hensynet til 'maskinens' velsmurte funktionsevne på enhver måde trumfer hensyn til grundlæggende, menneskelige behov?

Vi har i sandhed brug for politikere, som både anerkender maskinens magt og dens kamp for at opretholde sig selv, udbrede sit domæne. Vi har brug for politikere, som ikke er rundet af samme mekanistiske menneskeforståelse, som man indoktrineres med på fakulteterne for Økonomi, Jura og Statskundskab..

Ruth Sørensen, Poul Erik Pedersen, kjeld hougaard, Ole Henriksen, Erik Winberg, Steffen Gliese, Arne Albatros Olsen, Leif Høybye, Eva Schwanenflügel, lars søgaard-jensen, Steen K Petersen, Rosa Maluna Dahl, Peter Mikkelsen, Flemming Berger, Niels-Simon Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Hanne Utoft, Ebbe Overbye og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Jeg er glad for Information og Rune Lykkeberg er en dygtig chefredaktør. Alligevel synes jeg at denne klumme sine steder er lige nok "flot" på den. Jeg forstår f.eks. godt, at nogen tænker på, at man vil "stå med hatten i hånden", hvis seniorpension beror på en ansøgning, og det gør den jo. Der er derfor ingen grund til at kritisere Mette Frederiksen for at bruge dette udtryk, som blot udtrykker manges ubehag ved at skulle igennem en ansøgningsproces, hvis man er nedslidt. Måske skulle Information lave en artikelserie om seniorpension med angivelse af antal sager, afslagsprocenter osv.

Inger Jensen, Steffen Gliese, Niels-Simon Larsen og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

En bemærkning til MC citatet - "Embedsværket i Danmark udlever hver dag en magtkamp, og hvis man ikke har en stærk minister, der er dygtig, kan sit stof og har mandat fra Folketinget, eller sin statsminister til at navigere, så vil de bestemme. Det skal man bare vide."-

Mon ikke embedsmændene har hjulpet svage minister mange gange gennem årene.
I andre situationer ville jeg ønske at der havde være "stærkere" embedsmænd - så havde "vi" fx. været fri for en Støjberg-undersøgelsen.

Torsten Jacobsen

Jens Garde,

Rune Lykkeberg kritiserer ikke Mette Frederiksen for at bruge udtrykket 'hatten i hånden'. I det omfang hans klumme overhovedet er udtryk for en kritik af vor statsminister, så er det en kritik af hendes afstandstagen fra en praksis, som netop er produktet af den førte politik. En politik, som hun hvad reglerne for tildeling af førtidspension angår, selv har sat særdeles tydelige fingeraftryk på.

Men i grunden er Lykkebergs klumme ikke videre kritisk. I sand Lykkebergsk ånd er den snarere håbefuld:

Han skriver,
"[..] Men man kan også sige, at denne dobbelthed udstikker et politisk projekt for Mette Frederiksen: Hun er i opposition til systemet, fordi hun vil forandre det. Hun vil hævde de klassiske socialdemokratiske idealer mod den tredje vejs socialdemokrater."

'Bordet Fanger', siger Rune Lykkeberg: Hvis Mette Frederiksen troværdigt vil fremstille sig selv som værende i opposition til systemets dehumaniserende excesser, ja så har hun i grunden ingen undskyldning for ikke at "[..] levere så radikale og solidariske reformer, at hun med stolthed kan erkende det: Staten – det er mig.".

Og det er jo så sandt, som det er sagt..

erik pedersen, Poul Erik Pedersen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Ib Christoffersen

Hvem er det der skal betale også denne gang :) Den nedre middelklasse. Men der er jo nødvendigt at opretholde klasseforskellene i Danmark, og det er Mette Frederiksen garant for. Tak til Mette Frederiksen for det. Bare pussigt at dem det går hårdest ud over er Mette Frederiksens kernevælgere. Den lader jeg lige stå uden at kommentere den yderligere.

steen ingvard nielsen

Kære Rune Lykkeberg:
Mette Frederiksen er Socialdemokrat og ønsker sig at føre Socialdemokratisk Politik, både i Statsministeriet og i Finansministeriet, fuldstændigt på samme måde som Lars lykke Rasmusen og før ham, Anders Fogh Rasmusen, ønskede sig at føre Venstre Politik, de samme steder. De har så gradvist fået udskiftet embedsværket, så det passer til deres politik, (Godt for dem).I de selv samme 2 ministerier, så det har jo ikke skullet ud og kæmpe for deres politik, i selv samme ministerier, for der sad alle deres folk i forvejen. (Sikke et held).
Vi skal nok i højere grad indstille os på, at vi skal ud og udskifte embedsværket hver gang vi skifter blok farve. Eller, alternativt, enes om at Embedsværket skal være NEUTRALT!

steen ingvard nielsen

Det kommer lidt til at lyde som om der er tale om en diktatur, kære Rune Lykkeberg!
En kendsgerning er det nok nærmere, at selv samme Mette Frederiksen ved flere lejligheder har inviteret Oppositionen til dialog og indflydelse, det er vist også et nyt princip, når der er tale om en blok med et fornuftig flertal.

Freddie Vindberg

Genialt, en socialdemokratisk statsminister, der vil føre socialdemokratisk politik.

Inger Jensen, Anja Lønholm og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
steen ingvard nielsen

Ja, hun er Staten, den dag hun ikke skal sælge sin egen politik til sit embedsværk.

steen ingvard nielsen

Det opdager hun sgu nok ikke! at hendes embedsværk er Venstremænd!

Jo, det gjorde hun Åbenbart!

Bent Gregersen

Torsten Jacobsen
Som en indforstået læser af din holdning til de nævnte universitetsuddannelser/fag, efterlyser jeg en (i omrids) beskrivelse af hvilke alternativer/praksisser/mål du vil anbefale.

steen ingvard nielsen

Hvis jeg fik det spørgsmål Bent,
Så ville jeg svare:
Jeg tror vi skal passe på med at gøre humaniora generelt til skurk, for dernæst generelt og systematisk, at problematisere dette område, ud fra devisen om, at kun der hvor du med stor sikkerhed kan få job, kun der har uddannelserne en samfundsværdi.
Jeg mener vi skal passe på med at køre med på den kommercielle tankegang, at kun hvad der er mainstream er økonomisk og kulturelt forsvarligt.
Det har DR jo mærket, det har mange af vore toneangivende aviser mærket. For de ska jo kæmpe mod sociale medier, som nyhedsformidler, (med milliarder af brugere), men ikke er omfattet af pressenævn, som kontrollerer presse etik f.eks. (Det er konkurrence forvridning)
Vi skal passe på med at købe den præmis, at kun hvad der har kommercielt potentiale har en værdi. Det kan gøre os ukritiske, U-Kulturelle, det kan gøre os blinde, ville Jose Saramago sige.

Torsten Jacobsen

Bent Gregersen,

Du må forstå, at jeg er anti-kapitalist. Det betyder i praksis, at jeg ikke anerkender den eksisterende fordelingsnøgle - 'meritokratiet' - som et moralsk anerkendelsesværdigt, endsige meningsfuldt grundlag for en samfundsbygning .

Hvad er så alternativet? Et rimeligt spørgsmål, bestemt..

Alternativet er et samfund, hvor er samfunds velbefindende ikke defineres af en så abstrakt opgørelse som 'BNP'. Alternativet er et samfund, hvor man først gør det nødvendige for mennesker, og så udregner skatteprocenten derefter. Frem for nu, hvor man gør hvad man kan, indenfor stadig mere indskrænkede rammer..

Alternativet er solidaritet..

Alternativet er et samfund, hvor selv de fremmeste økonomer og jurister aflønnes så rimeligt, at de spiser på præcis de samme restauranter som mureren og den arbejdsløse. Og det er ikke en ussel restaurant, ej heller er den blot en død gentagelse af en kædes laveste fællesnævner.

Alternativet er et samfund, hvor mennesker med drømme om absolut rigdom vil føle sig absolut utilpasse. Et samfund, hvor mennesker med behov for - i økonomisk forstand - at hæve sig over pøbelen, vil få stadig sværere og sværere ved at navigere..

Alternativet er et samfund, hvor anerkendelse er resultatet af bidrag, snarere end en beundring af et individs transcendens.

Alternativet er et samfund, hvor man anerkender den globale opvarmning som en absolut trussel mod kommende generationers liv og velfærd. Alternativet er et samfund, som handler i overensstemmelse med de ubønhørlige krav, en så eksistentiel trussel manifesterer..

Hvad er dit alternativ, Bent Gregersen? Eller synger du blot med på visen..?

"Så længe skuden kan gå" - Erik Påske med Villy Grevelund's Orkester 1979"
https://www.youtube.com/watch?v=CqAGvD_uF0Y

Ruth Sørensen, Poul Erik Pedersen, Erik Winberg, Steffen Gliese, Arne Albatros Olsen, Esben Lykke, Eva Schwanenflügel, lars søgaard-jensen, Steen K Petersen, Rosa Maluna Dahl, Trond Meiring, Flemming Berger og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Hver gang jeg læser om "den kolossale opbakning fra vælgerne", må jeg minde mig selv om at faktisk var det støttepartierne der gik frem ved sidste valg, mens S gik tilbage! Hvorfor glemmes det så ofte?
Hvor længe mon glorien fra corona-håndteringen i foråret holder?

Poul Erik Pedersen, Arne Albatros Olsen, hannah bro og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Lykkeberg kommer ofte for let over det, synes jeg. Dels synes han, som i denne text, næsten altid [jeg læser ikke alt] at ville tage et skridt tilbage og ”beskrive sandheden bag sandheden” = ”fri og uafhængig journalistik”. Han ER en del af staten. Det glæder samtlige aviser i dette tidevarv hvor information til mennesker i alt mindre grad formidles af journalister. Når jeg læser aviser, ser TV, så er jeg i alt højere grad opmærksom på spørgsmålet: ”hvorfor”? Snarere end ”hvad” jeg bliver informeret om.

Mogens Bach Jensen, Torsten Jacobsen og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar

Hun får to valgperioder som statsminister hvor hun skal sørge for, at alt er som det plejer og uligheden stiger indenfor de globale rammer, anden valgperiode vil journalisterne vende sig mod hende p.g.a kommende metaltræthed, når hun så er blevet kylet ud, udgiver hun en bog.

Ole Kresten Finnemann Juhl

En mudret formulering:
"For sagen er, at Mette Frederiksen er staten. Hun er konstitutionelt landets højeststående embedskvinde. Embedsværket er naturligvis lovgivning, men det øverste politiske ansvar for centraladministrationen og myndighederne ligger hos statsministeren."
Statsministeren er politiker og embedsværket er hendes ansatte, der skal rette ind efter politiske ønsker, eller finde andre græsgange.

Det første, hun skal gøre, er at gøre Daniel Toft Jakobsen til ny kultur- og kirkeminister.