Kronik

Ja, uligheden stiger i Danmark, men det er ikke så bekymrende, som man skulle tro

En ny rapport fra VIVE viser, at den stigende ulighed i Danmark ikke skyldes en skæv lønudvikling, men i højere grad at vi har fået flere studerende og pensionister. Dermed er vi langt fra britiske og amerikanske scenarier, skriver professor Nicolai Kristensen, professor Kurt Houlberg og seniorforsker Christophe Kolodziejczyk fra VIVE i dette debatindlæg
En ny rapport fra VIVE viser, at den stigende ulighed i Danmark ikke skyldes en skæv lønudvikling, men i højere grad at vi har fået flere studerende og pensionister. Dermed er vi langt fra britiske og amerikanske scenarier, skriver professor Nicolai Kristensen, professor Kurt Houlberg og seniorforsker Christophe Kolodziejczyk fra VIVE i dette debatindlæg

Sara Houmann Mortensen

Debat
10. september 2020

Danskernes indkomster bliver stadig mere ulige. Dette skyldes dog i højere grad ændringer i befolkningens sammensætning, end at de, der tjener mest, også får de største indkomststigninger.

Historisk har økonomisk og social ulighed ofte været kimen til polarisering og tab af samfundsmæssig sammenhængskraft. Øget ulighed er formentlig også en del af forklaringen på, hvorfor for eksempel USA og Storbritannien i disse år oplever en stigende splittelse mellem befolkningsgrupper. Studier på amerikanske og engelske data har dokumenteret en øget økonomisk ulighed over flere årtier drevet af, at indkomsterne for højtlønnede borgere stiger relativt meget, mens lønningerne står i stampe for den lavt uddannede og lavtlønnede del af befolkningen.

I Danmark stiger uligheden også, og stigningen kan også her få betydning for sammenhængskraften, både på tværs af landet og på tværs af befolkningsgrupper. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på denne stigende ulighed. Det er imidlertid også vigtigt at analysere årsagen bag udviklingen, og den ser anderledes ud for Danmark end for USA og Storbritannien.

Flere årsager til ulighed

Når uligheden i borgernes indkomster stiger over tid, er der grundlæggende to mulige forklaringer: Enten kan den stigende ulighed tilskrives ændringer i befolkningens sammensætning, eller også skyldes den ændringer i indkomsten for borgerne inden for forskellige befolkningsgrupper. Begge forklaringer kan naturligvis også eksistere side om side.

Den første forklaring kan eksempelvis dække over, at der kommer flere unge, pensionister eller arbejdsløse. Der kunne også være tale om forskydninger af, hvilken sektor og i hvilke brancher den erhvervsaktive del af befolkningen er beskæftiget. Den anden forklaring kan eksempelvis dække over, at indkomsten for unge eller pensionister stiger mindre end for andre aldersgrupper, at borgere med videregående uddannelse får højere lønstigninger end borgere med kortere uddannelse, eller at indkomsten for beskæftigede inden for nogle brancher udvikler sig mere positivt end andre.

I VIVE’s rapport Udviklingen i borgernes indkomst, der netop er udkommet, har vi undersøgt, hvordan uligheden i borgernes indkomst i Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg Kommuner har udviklet sig over det seneste årti. Vi har også set på årsagerne til udviklingen og sammenlignet med, hvordan udviklingen er på landsplan. I tråd med tidligere studier finder vi, at uligheden i Danmark er steget.

Målt ved den såkaldte gini-koefficient er uligheden i indkomster i Danmark i de seneste ti år steget med 1,4 procentpoint som afspejling af, at indkomsterne er steget relativt mere for borgere i den øvre ende af indkomstspektret end for borgere i den nedre ende af indkomstspektret. Nok så væsentligt finder vi også, at årsagen til den stigende ulighed i højere grad skal tilskrives ændringer i befolkningens sammensætning end forskelle i indkomstudviklingen for de forskellige befolkningsgrupper.

Højere uddannelsesniveau

For det første ændrer uddannelsesprofilen sig for den erhvervsaktive del af befolkningen. Der bliver flere med videregående uddannelser og færre med faglært eller ufaglært baggrund. Kort sagt skyldes den stigende ulighed i de erhvervsaktive aldersgrupper, at der bliver flere borgere med lang videregående uddannelse og andre borgere i den øvre ende af indkomstspektret. Altså stiger indkomstniveauet ikke relativt mere i den øvre end i den nedre del af indkomstspektret, der er bare flere borgere, der rykker op i den øvre del.

Udviklingen i danskernes uddannelsesprofil har været meget kraftig. På de ni år fra 2010 til 2018 er antallet af ufaglærte faldet med knap 70.000, mens der er kommet ca. 125.000 flere med en lang videregående uddannelse. Disse ret dramatiske ændringer skyldes delvist finanskrisen og det efterfølgende økonomiske opsving, men vidner primært om en generel trend i retning af et højere uddannelsesniveau.

De store fald i antallet af faglærte og ufaglærte er formentlig en afgørende årsag til, at både ufaglærte og faglærte har haft en rimelig gunstig udvikling i deres indkomster. Der er fortsat stor efterspørgsel efter disse typer arbejdskraft – blandt andet i kraft af at der er blevet betydeligt færre faglærte og ufaglærte – og det er med til at holde deres lønstigninger oppe.

Det er med andre ord ikke, fordi Produktionsdanmark halter efter i lønudviklingen, at uligheden stiger.

Flere på SU og pension

For det andet er den stigende ulighed drevet af, at flere unge er kommet i uddannelse, og af at der er kommet flere folkepensionister. Dette er en vigtig faktor.

Tiden som studerende og som folkepensionist er forbigående livsfaser. Tiden under uddannelse kan betragtes som en investering i fremtidig indkomst, og tiden som pensionist skal vi alle gennemleve, hvis vi bliver gamle nok. Den tilhørende nedgang i indkomst er derfor ikke permanent over hele livet.

Ulighed, der knytter sig livsfaser, er alt andet lige langt mindre bekymrende end permanent ulighed og tilhørende fattigdom.

Væksten i antallet af folkepensionister har i 2010’erne bidraget til øget indkomstulighed i Danmark og vil sandsynligvis også gøre det i de kommende år, i takt med at antallet af pensionister øges. De fremtidige folkepensionister har imidlertid større pensionsformuer med i bagagen og får derfor typisk en mindre indkomstnedgang ved overgangen til folkepension end de nuværende pensionister.

Dette peger isoleret set i retning af, at væksten i antallet af folkepensionister fremover vil bidrage mindre til øget ulighed på tværs af hele befolkningen end i det forgange årti. Omvendt ser vi også store forskelle i, hvor meget de, der går på pension, har sparet op, og derfor vil vi se en øget ulighed pensionisterne imellem, når de store pensionsopsparinger begynder at blive udbetalt.

Der er grund til at kere sig om den udvikling i ulighed, der er sket i Danmark, og hvad den stigende ulighed betyder for sammenhængskraften i det danske samfund. Politisk kan der også være ønske om, at forbrugsmulighederne skal fordeles mere ligeligt.

I de videre diskussioner om økonomisk ulighed og sammenhængskraft i Danmark er det dog vigtigt at være opmærksom på, at vi er langt fra den udvikling, der foregår i andre lande. Det gælder både, hvor meget uligheden stiger, og årsagen hertil. I modsætning til for eksempel USA og Storbritannien er den stigende ulighed i Danmark ikke drevet af, at indkomsten for lavindkomstgrupper taber terræn i forhold borgerne i den høje ende af indkomstspektret.

Den stigende ulighed er i højere grad drevet af ændringer i befolkningens sammensætning, herunder at der i de sidste ti år er kommet flere med videregående uddannelser – og flere studerende og folkepensionister.

Nicolai Kristensen og Kurt Houlberg er professorer hos VIVE

Christophe Kolodziejczyk er seniorforsker hos VIVE

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torsten Jacobsen

Thomas Piketty har levet helt forgæves? Det er svært helt at gennemskue, da det begavede trekløver fra VIVE ikke gør sig den umage præcist at definere, hvad de egentlig mener med 'indkomst'.

Ved første øjekast synes det som om, at de alene betragter 'indkomst' som den månedlige udbetaling af løn/pension/overførselsindkomst?

Men så naiv kan man vel næsten ikke være, vel? Jeg læser forhåbentlig forkert..

Hanne Utoft, Rolf Andersen, Anne-Marie Krogsbøll, Steffen Gliese, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, ingemaje lange, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Michael Waterstradt, Mikkel Zess, Dennis Jørgensen, Carsten Wienholtz, Bjarne Bisgaard Jensen, Markus Lund, Carsten Munk, Susanne Kaspersen, Kim Houmøller, Søren Roepstorff, Ruth Sørensen, Peter Knap, Steen K Petersen, David Breuer, Poul Simonsen, David Zennaro, Carsten Svendsen, Lise Lotte Rahbek, Dorte Sørensen, Tommy Clausen, Eva Schwanenflügel og Marie Vibe anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er det samme, ‘ja’ undskyld mig, ‘vrøvl‘ Danske Bank manden i DR2 deadline, kom med til aften.

Man kunne også spørge sig selv, hvorfor det var Danske Bank, der var i Deadline til aften, det er ikke for sjov, at der skal reduceres CO2 udledning, folketinget bør ikke opfører sig, som Danske Bank og sende regningen til borgere, der ikke kan forsvare sig og lyve om den praksis.

Staten eller landene globalt, kan opdrive skat og skattespekulation, skattesvindel eller skatteunddragelse, lovligt eller ulovligt, uanset hvilken type der er tale om, er lig med stigende globale økonomiske ulighed, manglende investeringer i globale og lokale udfordringer, som de menneskeskabte klimaforandringer, bekæmpe fattigdom, sikring af vital infrastruktur for alle, sygehuse, strøm, vand, sanitet og undervisning mm.

Dette svindelnummer er Plantage-Kapitalismes fundament.
Skiftende danske regeringer, har således på skift støttet Plantage-Kapitalisme og hjulpet danske industrivirksomheder til at flytte produktionen af vare til lande uden for EU, lande med mindre miljøbeskyttelse, højere CO2 udledning, lavere lønomkostninger, ringere krav til sikkerhed i produktionen og til skattesvindel eller skatteunddragelse.

Der findes ikke grøn global økonomisk vækst og det faktum, sammen med manglende indtægter til velfærd gør, at ulighed kun stiger globalt og lokalt, kun de i forvejen i familien formuende, kan få en levefod som deres forældre, til trods for der ikke er nogen renter på lån, viklet er en sideeffekt af de superrige skattesvindlere, ikke kan finde investering i den virkelige økonomi.

r > g
where r is the return on capital and g is the growth rate of the economy.
Thomas Piketty

Ingen global økonomisk vækst uden CO2 udledning følger med.
‘Decoupling Debunked‘
Link: https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/De...

Der er 815 millioner sultende i dag, tre milliarder mennesker i verden forventet underernæret i 2050 forårsage af de menneskeskabte klimaforandringer i kølvandet på svindende eksistensgrundlag og medfølgende væbnede konflikter om de få tilbageværende resurser.
Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

Hanne Utoft, Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Steffen Gliese, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, steen ingvard nielsen, Erik Winberg, Mikkel Zess, Steen K Petersen, Werner Gass, Dorte Sørensen, Tommy Clausen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Rettelse: Staten eller landene globalt, kan ‘IKKE’ opdrive skat

Eva Schwanenflügel

Jeg græmmes.

Dette er hvidvask på den store skala.

Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Torben K L Jensen, Mikkel Zess, Carsten Wienholtz, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Munk, Mogens Holme, Steen K Petersen, Thomas Tanghus, Gitte Loeyche, David Breuer, David Zennaro, Carsten Svendsen, Lise Lotte Rahbek, Dorte Sørensen og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar

Sammenholdet har det fantastisk godt når forskerne og godsejernes foretrukne lobbyfirma, via deres rige netværk, kommer frem til samme konklusion: Uligheden er negligerende. Forskerne trænger gevaldigt til at komme ud i det virkelige liv, de er totalt tavse om emnet fattigdom. Forskerne har fjernet de rige fra undersøgelsen, samt alle dem som ikke har noget overhovedet, ikke engang børnefattigdommen, som er så udbredt, har de medtaget.

Artikler som denne er årsagen til at uligheden og fattigdommen kan skjules i Danmark. At leve i skjult fattigdom betyder mangel på mad, tøj eller medicin. Bortset fra de hjemløse, der tigger på gadehjørner, ser man ikke den fattigdom som rammer disse mennesker, medmindre man søger efter den. Fattigdommen omfatter de mentalt syge og de hjemløse, der af en række grunde er havnet på gaden. Ingen af disse mennesker har nok penge til at spise hver dag eller bo i et anstændigt hjem. De kæmper for at komme videre med hjælp fra venner eller familie.

Hvordan føles fattigdom? Hvordan føles det at være fattig? Er forskerne overhovedet i stand til at sætte sig ind i, hvordan det føles at være udsat for de restriktioner som fattigdommen medfører? Bare kampen om at skaffe de mest grundlæggende ting såsom husleje, tøj, mad m.m. opbruger alle kræfter og fjerner enhver livsglæde.

Hvad sker der med de mennesker som bliver udelukket fra den ene indkomst-mulighed efter den anden. Hvordan klarer man hverdagen hvis man jagtes fra langtidsledig over på sygedagpenge, videre til kontanthjælp og ud i skjult fattigdom uden indkomst, men er tvunget at overnatte på sofaen hos venner eller bekendte?

Selv om Danmark er et af de rigeste lande i verden, forsvinder den sociale sikkerhed for arbejderklassen, samtidigt lever 170.000 fra underklassen nu uden indtægter. Det som sker, har været en gradvis process over tyve år. Danmark har udviklet sig til et menneskefjendsk mareridt, med stadig mere fattigdom, svindel og korruption i toppen samt nedværdigelse overfor bunden, og den stigende ulighed er først og fremmest et spørgsmål om politiske prioriteter.

Den politiske kontrol og fattigdomsskabelsen har udviklet sig fra en politisk ideologi til en religion med erhvervslivet i centrum af det hele. Det nuværende politik-økonomiske system understøtter politikernes nedskæringer, skaber stress, depressioner, angst og bekymringer for fremtiden. Politikerne fastholder de socialt udsatte i armod, fattigdom og håbløshed, det handler om at nedbryde ligheden og fællesskabet i samfundet.

Grådigheden efter penge og materiel velstand har fjernet al medmenneskelighed. Den mest dramatiske omdannelse af velfærdsstaten finder vi i den skjulte fattigdom, som dækker over, at titusinder er faldet ud af statistikkerne. Hundrede tusinde borgere har fået fjernet fra 4000 kr. pr. måned og op til alle pengene. Omvendt har middelklassen fået fra 2000 kr. pr. mdr. og overklassen over 90.000 kr. pr. år. I al ubemærkethed har politikerne lagt kursen om for velfærdsstaten.

Hvor mange middelklasse-borgere ville synes, at det var ok, hvis de selv skulle have en Max indtægt på 6.000 kr. pr. mdr? Det er den Max-sats som LA og søsterpartiet Nye Borgerlige er ved at indføre. Begge partier er massivt sponsoreret af milliardær brødrene Seier Christensen fra Schweiz.

Alle politikere fra det yderste højre og til SF sanktionerer en politik som gør bunden af Danmark fattigere og øger uligheden. Politikernes ønsker går ikke ud på at formindske antallet af mennesker som ingen indtægt har, tværtimod har de udvidet antallet betragteligt gennem de konstante nedskæringer, gennem love som smadrer de socialt udsattes livsgrundlag. Omvendt er der øget deregulering af markederne, nedskæring af virksomhedernes skat, samt indsættelse af deres egne folk i ledende stats-jobs.

Egon Stich, Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Per Hansen, Steffen Gliese, Dan Jensen, Dennis Tomsen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, ingemaje lange, Flemming Berger, steen ingvard nielsen, Erik Winberg, jens rasmussen, Anders Skot-Hansen, Tina Peirano, Torben K L Jensen, Michael Waterstradt, Mikkel Zess, Dennis Jørgensen, Carsten Wienholtz, Bjarne Bisgaard Jensen, Markus Lund, Susanne Kaspersen, Mogens Holme, Mathias Petersen, David Adam, Søren Roepstorff, Ruth Sørensen, Peter Knap, Steen K Petersen, Chris Ru Brix, Thomas Tanghus, P.G. Olsen, Gitte Loeyche, Werner Gass, David Breuer, Poul Simonsen, Philip B. Johnsen, Ebbe Overbye, David Zennaro, Nickolinne Liff Damgård, Carsten Svendsen, Dorte Sørensen, Tommy Clausen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Som altid, fremragende tale fra Mikael Jensen :

"Forskerne trænger gevaldigt til at komme ud i det virkelige liv, de er totalt tavse om emnet fattigdom. Forskerne har fjernet de rige fra undersøgelsen, samt alle dem som ikke har noget overhovedet, ikke engang børnefattigdommen, som er så udbredt, har de medtaget."

Så er det sagt.

IGEN !!!!!

Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Per Hansen, Dan Jensen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, ingemaje lange, Torben K L Jensen, Mikkel Zess, Carsten Wienholtz, Mogens Holme, Steen K Petersen, Thomas Tanghus, Gitte Loeyche, David Zennaro, Dorte Sørensen og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel
Estermarie Mandelquist, Mikkel Zess, David Adam, Steen K Petersen, David Breuer, Dorte Sørensen og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

"VIVE ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for centerets virksomhed. Bestyrelsen udpeges af social- og indenrigsministeren." (fra vives hjemmeside)

Nåe..

Estermarie Mandelquist, steen ingvard nielsen, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, Dennis Jørgensen, Carsten Wienholtz, Bjarne Bisgaard Jensen, Markus Lund, Claus Nielsen, Carsten Munk, Søren Roepstorff og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Det er en ret sigende "historie" når der bemærkes, at de ufaglærte og faglærte har kunne holde deres lønstigninger oppe ved at der er blevet mindre af gruppen og der stadig er efterspørgsel for dem.
Ligeledes intet om at ledere har fået en større lønstigninger i perioden og dermed en større ulighed også her.

Lomagistro Maria, Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Steffen Gliese, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Bjarne Bisgaard Jensen, Markus Lund, Carsten Munk, Mogens Holme, P.G. Olsen, Poul Simonsen, Lise Lotte Rahbek og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

Det er meget tydeligt, at SFI "Socialforskningsinstituttet" er blevet til VIVE "Advertising Agency"!

Anne-Marie Krogsbøll, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Erik Winberg, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, David Adam og Poul Simonsen anbefalede denne kommentar
Mogens Sommer Madsen

Og mens diskussionen står på går over 45.000 unge rundt uden chance for at komme ind på en uddannelse - uddannelserne kan ikke rumme disse uddannelsesløse unge - det nye fgu kan ikke og de unge er økonomisk udelukket fra at bruge de uddannelser det kan tackle deres Læringsforudsætninger - de unge får skylden for en strukturel udstødelse - det er ulighed i privilegier og det er middelklasse værdier der er ubrugelige og uspiselige for denne unge gruppe / et forslag : vi har de unge på Brande Højskole - spørg os hvad det kræver for at få unge ordblinde ADHD’ ere og andre stigmatiserede videre i livet og uddannelserne!

Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Steffen Gliese, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, ingemaje lange, Erik Winberg, Eva Schwanenflügel, Dennis Jørgensen, Carsten Wienholtz, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Munk, Mogens Holme, Werner Gass, Lise Lotte Rahbek og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Socialdemokratiets strukturelle racisme er en forlængelse af denne i artiklen og af Danske Bank i Deadline på DR2, hvidvask af stigende ulighed.

De sociale og økonomiske reducerede forhold for minoritet, skylde bl.a. forskellige politiske former for etnisk diskriminering, hvilket kaldes for politisk strukturel racisme.

Tvangs flytninger fra billige boliger, smykkeloven, maskeringsforbuddet, håndtryk for at kunne få statsborgerskab og indfører dobbeltstraf i særlige zoner, er et udvalg af de folkevalgtes racistiske radikaliserede anti-demokratiske lovgivning, der går under fællesbetegnelsen politisk systemisk racisme.

Udstøtte unge der udsættes for daglig politisk diskrimination, får i større antal, ikke uddanelse eller arbejde og bliver overrepræsenteret i kriminalstatistikker.

Lad os nu kalde en spade!
Hvorfor vores omtalte unge drenge er forråede i stort antal i dag?
Kun psykopater forstår det ikke og stort set resten ønsker at de omtalte unge drenge fortsat klare sig dårligt.

Hvorfor er den politiske racisme udvikling acceleret globalt?

Der er en politisk årsag til den forstærkede globale og danske systemisk racisme, det handler penge, klimaforandringer og de flygtende fra klimaforandringer.

Det er den rigeste del af verden, der producere langt det største udslip af CO2, der genere de menneskeskabte klimaforandringer, så ansvaret er ikke på de flygtende fra Afrika, der trænger sig på EU, med menneskesmuglere, problemet opstår i den rige del af verden, der skaber vilkår, hvor der stadig flere steder opstår væbnet konflikt om svindende resurser forårsaget af CO2 udledning og tilstødende klimaforandringer.

Der er 815 millioner sultende i dag, tre milliarder mennesker i verden forventet underernæret i 2050 forårsage af de menneskeskabte klimaforandringer i kølvandet på svindende eksistensgrundlag og medfølgende væbnede konflikter om de få tilbageværende resurser.
Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

De rigeste 10% globalt er ansvarlig for 50% af CO2 udledningen globalt fra forbrug.
De rigeste 20% globalt er ansvarlig for 70% af CO2 udledningen globalt fra forbrug.
Det er nogen gange godt at vende ting lidt, politikere taler altid om produktion og CO2 udledning.

Det kommer derfor ikke, som nogen overraskelse for regeringen, at fortsat materielt overforbrug uden bæredygtig energi til formålet skaber milliarder af sultende mennesker syd for Middelhavet, hvor mange af de sultende, før eller senere vil forsøge at flygte op til det køligere nord, før de dør af sult.

Den systemiske racisme i dansk politik, de gentagende negative omtaler af vores brødre og søstre der ikke er hvide, eller rettere, de titusinder negative omtaler af vores danskere brødre og søstre, der ikke er hvide fra folketinget, det er en, dansk traditionel strategi, der er lige så gammel som den dansk slave handel.

Den konstante gentagende diskriminering, umenneskeliggør de politisk diskriminerede brødre og søstre, der ikke er hvide, så mord på flygtende børn, kvinder og mænd i gummibåde på Middelhavet betalt af danske vælgere, ikke rapporteres og ingen opmærksomhed får.

Regeringens mantra diskriminering er til fortsat forråelse af befolkningen, så de ikke brækker sig af væmmelse, når antallet af døde druknede børn på strandene ved Middelhavet bliver mangedoblet før 2050.

Anne-Marie Krogsbøll, Eva Schwanenflügel og David Adam anbefalede denne kommentar

Forfriskende interessant med en titel, der faktisk har i sinde at slå koldt vand i blodet på læseren. Gid flere clickbait titler tog den vinkel

I forhold til selve indholdet, så er det endvidere dejligt at se faktiske kildereferencer. Måske det er fordi, jeg er ny og uerfaren her, men jeg har længe syntes, at aviser har slækket for meget på det område.

Det kan godt være, jeg 1) er for penibel i forhold til kildeangivelser og 2) overvurderer deres faktiske effekt, men for what it's worth, så er det en filosofi, jeg forsæger bedst muligt selv at efterleve. Også når det gælder forholdsvis ligetil blogindlæg for for eksempel virksomheder såsom https://hoeks.dk/

Jeg håbede dog på et lidt dybere dyk ned i begrænsningerne i VIVEs rapport og hvor gode varer, man egentlig skal tage det for, når det reelt set er et ret så lille udvalg af den brede befolkning, der er inkluderet i rapporten.

Mulan, Høks

Anne-Marie Krogsbøll, Steffen Gliese og Claus Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Kære Mulan, Høks

Du er i din gode ret til at tro på, hvad du vil, men gør dig lige en enkelt tanke.
Hvis ikke der kan skabes bæredygtig energi til samlet set global økonomisk vækst, før det er for sent, hvad bygger man så premisen på?

“Uligheden stiger i Danmark, men det er ikke så bekymrende, som man skulle tro”

Ingen global økonomisk vækst uden CO2 udledning følger med.
‘Decoupling Debunked‘
Link: https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/De...

Med venlig hilsen
Philip B. Johnsen

Philip B. Johnsen

Kære Mulan, Høks
Det lidt større billede af hvidvask af racisme mm.

Fra Global Sustainable Development Report 2019.
“Achieving the global warming target (with a significant overshoot above 1.5 o C warming) would only be possible through a rapid and large-scale deployment of technologies that remove CO2 from the atmosphere.

However, although technologies that can do so are under development, none as yet exist at the scale needed for the required impact.”
Citat slut.

Her er hvad ‘Global Sustainable Development Report 2019‘ skriver videre om dansk klimahykleri , det var det United Nations møde folketinget fik første række til at overvære, da alle verdens lande var klar over, at folketinget har ‘meget‘ svært ved, at forstå budskabet.

Fra Global Sustainable Development Report 2019
“With regard to biomass: it is a limited resource and should be prioritized for use in situations in which there is no obvious alternative, as its harvesting can lead to loss of biodiversity and trade- offs in terms of land rights, food security and access to water.

Capturing carbon by avoiding deforestation is more efficient than afforestation because old-growth forests capture more carbon than recently planted trees.

Protecting existing old-growth forests creates simultaneous benefits for biodiversity, cultural and ecosystem services, climate change mitigation and adaption for people.”
Citat slut

Nyt afsnit.(...)

“Adding to the concern is the fact that recent trends along several dimensions with cross-cutting impacts across the entire 2030 Agenda are not even moving in the right direction.

Four in particular fall into that category:

Rising inequalities.
Climate change.
Biodiversity loss and increasing amounts of waste from human activity that are overwhelming capacities to process them.”

(...)

“Critically, recent analysis suggests that some of those negative trends presage a move towards the crossing of negative tipping points, which would lead to dramatic changes in the conditions of the Earth system in ways that are irreversible on time scales meaningful for society.

Recent assessments show that, under current trends, the world’s social and natural biophysical systems cannot support the aspirations for universal human well-being embedded in the Sustainable Development Goals.”
Citat slut.

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).
Link: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report...

Jan Fritsbøger

en skam der bruges så meget krudt på at skjule problemer og nedvurdere deres betydning, og så lidt krudt på faktisk at gøre noget ved problemerne og måske ligefrem finde en løsning, at lukke øjnene og lade som om alt er godt gør kun tingene værre.

Anne-Marie Krogsbøll, Per Hansen, Steffen Gliese, Jan Nielsen, Tina Peirano, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Lise Lotte Rahbek, Steen K Petersen, Carsten Svendsen og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

gad vide hvordan VIVE vil forklare at for eksempel kassemedarbejderens løn (købekraft) har været stort set stagneret i årtier, imens lønnen for folk i topstillinger hvert år er steget med 2cifrede procenter, uden at erkende at stigningen i ulighed er et udtryk for især klasseprivilegier.

Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Per Hansen, Steffen Gliese, Flemming Berger, Erik Winberg, Michael Waterstradt, Eva Schwanenflügel, Dennis Jørgensen, Mikkel Zess, Carsten Wienholtz, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Markus Lund, Steen K Petersen, Carsten Munk, Carsten Svendsen og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Alle er klar over, at alle pengene, der er skudt ind i økonomien af regeringer rundt om i verden, de havner eller er landet i de riges lommer på aktiemarkedet, men de kan ikke investere dem i arbejdspladser, tilliden til økonomisk vækst er der ikke længere, klimakatestrofen er en realitet!

Det er bortforklaringer og racisme frem for handling på akut handlingskrævende menneskeskabte klimaforandringer og uligheden siger samtidig konstant.

Philip B. Johnsen

Nu venter vi kun på, at de rige bruger alle pengene og sender vores børn i døden.

Det tror da pokker når dagpengene er blevet udhulet og kun repræsenterer 43% af en gennemsnitlig lønindkomst i dag (kan ikke huske tallet). Så de langtidsledige, som der kun er blevet flere af efter halveringen af dagpengeperioden, repræsenterer ikke 'stigende ulighed', eller hvad? Men nå nej, de er nok blevet skubbet ud i kontanthjælp og nogle derfra ud i ingenting, der som bekendt ikke kan måles. Jeg har svært ved at tro mine egne ører, når jeg ved at størstedelen af rigdommen i Danmark er koncentreret hos de ældste i befolkningen, så siger det sig selv, at unge næsten ikke ejer noget i den modsatte ende af skalaen. Det er da ulighed, så det basker! https://cepos.dk/abcepos-artikler/0130-hvor-stor-formue-har-du-sammenlig...

Anders Reinholdt, Anne-Marie Krogsbøll, Trond Meiring, Anders Skot-Hansen, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

"Ja, uligheden stiger i Danmark, men det er ikke så bekymrende, som man skulle tro"

Altså undtagen lige dem, som det går ud over. De har virkelig grund til bekymring med en relativ stadig mindre og mindre løn end resten af befolkningen, dårligere og dårligere arbejdsvilkår, en ødelagt sjæl og krop længe før folkepensionsalderen, et stadigt mindre og mindre socialt sikkerhedsnet, samt udsigt til at leve væsentlig kortere end gennemsnittet. For lige at nævne de umiddelbar væsentligste forhold.

Men ellers, for middelklassen og op, som suger mere og mere blod ud af bunden af samfundet i samhørig forståelse af bunden selv er skyld i det. Ja, for dem ser det da ikke så slemt ud.

Kim Paulsen, Mikkel Zess, Eva Schwanenflügel, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Svendsen, Steffen Gliese, Anders Skot-Hansen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
steen ingvard nielsen

Man kunne også kalde det en oversprings handling, når man tillægger det f.eks. studerende, at bidrage til øget ulighed.
Det er formue forhold og ejerskab der skaber størst uligbed (iflg. Piketty, sådan har det sort set altid været, men uligheden er eksploderet siden 80'erne iflg. Samme Piketty. ikke ulighed i indtægt, hævder han. Det spiller en mindre rolle, men ulighed i formueforhold! Og Danmark som case: Det faktum, at overførsler ikke bliver reguleret, som andre indtægter gør. Og det forhold, at langt flere bliver smidt ud af dagpengesystemet eller tvunget ud i lavtlønnede jobs, pga. Vores beskæftigelses politik, skaber øget ulighed. Det faktum, at folk med en lav indkomst er forhindret efftektivt i, at købe fast ejendom, medvirker eksplosivt til øget ulighed i Danmark. Men er vi villige til at erkende det. Til syneladende ikke.

Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Svendsen, Lise Lotte Rahbek og Mikkel Zess anbefalede denne kommentar

Ulighed er ikke kun ulighed økonomisk. Ulighed i rettigheder er også stigende for de grupper, der presses ud af arbejdsmarkedet. Pension, ferie, feriepenge og dagpenge er knyttet til et lønmodtagerjob. Udenfor arbejdsmarkedet eksisterer de ikke.

Når Fru Frederiksen sætter pligter før rettigheder er retten stort set væk. Du har ikke ret til noget længere . Alt kan tages fra dig. Pligterne er altid under forandring og er ikke faste eller helt håndgribelige. Man kan miste retten til at leve sit eget liv under pres fra de pligter Jobcentret pålægger en.

Det er altså ikke kun økonomi det hele selv om det er slemt nok.

ingemaje lange, Eva Schwanenflügel, Anders Reinholdt, Anne-Marie Krogsbøll, Per Hansen, Carsten Svendsen, Steffen Gliese, Jeppe Lindholm, Trond Meiring, Lise Lotte Rahbek og Mikkel Zess anbefalede denne kommentar

Jeg tror på at dette er korrekt observeret. Men jeg savner at integrationsydelsen også fremgik som et tema, da dette er den eneste direkte fattigdomsskabende ydelse, vi har. Det virker som om, at effekten af denne ydelse helt er blevet ignoreret.

Torsten Jacobsen

Jeg har en god ven, som er mangemillionær. I efteråret 2019 fik han og hans hustru 20 millioner kroner indsat på deres fælles konto. En form for arveforskud fra en særdeles velhavende svigerfar. En svigerfar, som i forvejen havde lånt dem pengene til købet af et særdeles nydeligt rækkehus på Vesterbro, Humlebyen nærmere bestemt..Hvor et rækkehus koster i omegnen af 6 millioner..

Min ven og hans hustru har selvsagt ikke syet de 20 millioner ind i madrassen. Derimod har de med fornuft fordelt en så rigelig kapital i for dem i grunden ubekendte, men dog tilpas spredte 'investeringer'. I praksis har de rettet henvendelse til en 'investeringsrådgiver', der som modregning for et klækkeligt salær, har placeret deres kapital i en sådan formation, at et forventeligt afkast ikke falder under 5% om året. Det regnes i sådanne kredse for en (over)forsigtig investeringsstrategi

5% af 20 millioner kroner er 1 million kroner. Om året.

Så da jeg talte med min ven i marts 2020, kunne han med en vis vantro berette, at han på papiret var blevet mere end 150.000 kr rigere siden nytår. Og det alene i kraft af værdistigningen på hans husholdnings investeringer i værdipapirer.

Min ven har naturligvis 'fortjent' hver eneste krone. Han spiller blot efter reglerne, og reglerne er entydige..

Når jeg en dag - og det varer såmænd ikke så længe - samler kniven op for at gøre mig 'fortjent', ja så spiller jeg såmænd også blot efter reglerne..Og reglerne er entydige..

Eva Schwanenflügel, Trond Meiring og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Vi kan ikke, vil ikke og må ikke lade dem som har fri ubegrænset adgang til medierne feje flere generationers neoliberal nedskæringspolitik ind under gulvtæppet. De såkaldte reformer har flyttet pengene væk fra bunden og op til de rigeste samt til virksomhederne. Uden at det har fået den store opmærksomhed, har skiftende regeringer skruet kraftigt ned for det offentlige forbrug pr. indbygger i forhold til tidligere.

Den social ulighed har bredt sig til alle forhold her i landet; boligforhold, sygehusvæsenet, retsvæsenet, ulighed i skolevæsenet, etc. Uligheden handler om adgang til medierne - vores sag kommer ikke ud, fordi de rige ejer eller sidder på medierne. Der er ulighed i fødevarekvaliteten, i lånemuligheder - banker investerer i den øvre middelklasse og op, ulighed i muligheder pga. den nedadgående sociale mobilitet. Ulighed i politik - erhvervslivet får, de fattige tages der fra. Ulighed handler om manglende repræsentation i Folketinget, hvor over halvdelen er akademikere, mens kun 8 % af befolkningen er det. Magten vil fortsætte med at rage til sig, fordi der ikke er nogen til at stoppe dem, og fordi politikerne - toppen af partierne generelt er en del af overklassen.

Så, hvornår skal vi ikke bekymre os om uligheden? Den dag hvor alle disse restriktioner, som rammer over halvdelen af befolkningen, er fjernet. Når det repræsentative demokrati er genoprettet, og alle samfundsgrupper har mulighed for at deltage i parlamentet. Når de rige ikke længere kan købe sig til privilegier ved Christiansborg. Når 398 repræsentanter for erhvervslivet ikke længere har tilladelse til at sidde i udvalg og råd i ministerierne for at sikre fordele i lovgivningen til dem selv.

Det er ikke uden grund at man i dag siger at kun de rige har haft råd til at få ret. Uligheden i retssystemet bevirker, at de fattige jagtes og dømmes, mens de rige svindlere slipper. Dette alene har skabt en misvisende skævhed i kriminalstatistikken, hvor bunden er overrepræsenteret, mens overklassen totalt mangler. Sandheden er at svindlen stiger eksponentiel hen mod toppen af samfundet målt i kroner og ører, men bagmandspolitiet var bevidst skåret ned til 18 mand, da Danske Bank svindlede for 1.500 mia. i hvidvask. Skattelysvindlen gøres der intet seriøst ved, og momssvindel for op mod 100 mia. heller ikke.

Det er på tide at "krisen" rykker opad i samfundet, der skal reformer til - i toppen af Danmark, hos virksomhederne og i finansverdenen. Det må aldrig være sådan at det er erhvervslivet som er den virkelige stormagt i et land. Der er ikke plads i et demokrati til de riges menneskefjendske fascisme og afskyelige menneskehad. De sidste 20 års nedskæringer skal rulles tilbage, samtidigt med at det overdrevne forbrug og flyrejser skæres ned, for kloden, børnene og fremtidens skyld.

De fleste firmaer betaler helst ikke skat, de multinationale betaler minimal skat, finansindustrien gør alt for at undgå at betale skat. At køre på frihjul er ikke længere vejen frem. Det er på tide at erhvervslivet tager del i betalingen af den fælles opgave. Hvor mange penge forsvinder der ved de multinationales skattely, hvidvask, frihandelsaftaler, og ved virksomhedernes leasingbiler, ved forældrekøb osv.

Pengene fjernes fra underklassen og magten flyttes ud af befolkningens hænder og over i stadigt mere centraliserede kredse, konsulentvirksomheder tjener milliardbeløb, penge som før gik til velfærd. I det hele taget æder "de private", dvs. virksomhederne, sig ind på en større andel af velfærdspengene. Det er sindssygt at velfærdspengene i alt højere grad går til kontanthjælp til erhvervslivet, som har tusinde af milliarder at gøre godt med i forvejen. Hvorfor går velfærdspenge til virksomheder på offentlig støtte?

Huslejerne i storbyerne er generelt stigende pga. boligspekulationen. Fattigdom i byområder er ofte geografisk koncentreret og derfor mere synlig. Tilføj de skjulte omkostninger ved at være fattig og to børn der stadig bor hjemme, så er pengene få. Den skjulte fattigdom omfatter også handicappede som kæmper med mad, transport, tøj og medicin og et arbejdsmarked med stigende krav til effektivitet og faldende forståelse for et rummeligt arbejdsmarked.

Rådet for socialt udsatte: Op mod 200.000 unge er nu udsatte, det er en tredobling på 2 år. Politikerne glemmer at sociale investeringer er de mest indbringende investeringer overhovedet. Ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet oplever 100.000 danske husstande et voldsomt presset madbudget (24. december 2018). Både IMF og OECD siger at der skal investeres i bunden, til de fattigste 20 procent, for at skabe vækst. Hvis den rigeste femtedel får en større andel af den samlede indkomst, så har det negative effekter på samfundet, det skaber større ulighed og mere fattigdom.

Carsten Svendsen, Eva Schwanenflügel, Egon Stich, Trond Meiring, Anne-Marie Krogsbøll, Mikkel Zess, Per Hansen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Det bliver ikke bedre, før vi stopper den febrilske jagt på 'arbejdspladser' og i stedet koncentrerer os om at løse opgaverne i samfundet mest hensigtsmæssigt og med en udvikling, hvor 'pligt' kommer til at fylde stadigt mindre i forhold til 'ret'.

Ebbe Overbye, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek, Anne-Marie Krogsbøll og Poul Erik Pedersen anbefalede denne kommentar
Malou Lauridsen

Ulighed er vel også at studerende på SU kun kan læse i byer med kunstigt opskruede boligpriser? Hvad med at flytte nogle universitetsuddannelser ud af de dyre byer og til steder der kunne få gavn af nye borgere og hvor de studerende samtidig kunne få gavn af billigere boliger.

Det undrer mig at man tilsyneladende kun ser på lønindkomst og overførselsindkomst. F.eks. fortjeneste af boligsalg eller besparelse v. lån i friværdi nævnes ikke i rapporten.

Torsten Jacobsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Anders Reinholdt og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Måske er der små glimt af håb i verden?:
https://edition.cnn.com/2019/09/25/business/gravity-increases-employee-m...
(Jeg kan ikke gennemskue, om der er en skjult dagsorden, så indtil videre glæder jeg mig over det gode initiativ).

Et lille håb? Og så alligevel ikke:
""Beskyttelse af whistleblowere er en væsentlig del af at holde det finansielle system sikkert og sundt. "
"Erhvervsminister Simon Kollerup (S) udnævnte onsdag fire nye medlemmer til Finanstilsynets bestyrelse. Blandt dem er Troels Ørting, der blandt andet er tidligere chef i Politiets Efterretningstjeneste og Europol, og som i dag er bestyrelsesformand i et særligt råd om cybersikkerhed i World Economic Forum."
"Troels Ørting tog ifølge BBC kontakt til de amerikanske føderale myndigheder i jagten på whistlebloweren, "
"FinansWatch har siden udnævnelsen af Troels Ørting onsdag middag forsøgt at få svar fra Erhvervsministeriet på, hvorvidt ministeren og embedsmændene kender til Troels Ørtings historik i Barclays, og om man med den in mente mener, at Ørting er egnet til at sidde i bestyrelsen for Finanstilsynet, som blandt andet fører tilsyn med, om finansvirksomhederne overholder regler om whistleblowere. Men ministeriet har ikke svaret."
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Regulering/article12401822.ece

Den ene hånd vasker den anden i de kredse...

Og det under en socialdemokratisk minister....Suk...

Er der for meget ulighed eller for lidt i Danmark? Den holdning afhænger af hvor på stigen man befinder sig, og derved af hvor store formuer man har akkumuleret. Man kan i det nuværende system have den mening, at der skal være en vis ulighed, og blandt tilhængerne er nok specielt dem, som har deres på det tørre.

Kigger man på forskellen på priserne i huslejen, mellem de dyre storbyer eller yderkommunerne, er der skabt en forskel i udgifterne til huslejen på en til tre gange. Det er fuldstændigt vandvittigt. Men det er måske også en af forklaringerne på, at der ikke kan skabes en sammenhængende og retfærdig politik på det sociale boligområde. Uligheden er simpelthen for stor, til at en ensartet socialpolitik kan hænge sammen.

Med den enorme forskel kan man ikke behandle alle fattige ens. Hvis man vælger at opretholde så store regionale uligheder, er man nødt til at overveje, om ikke man skulle føre en uafhængig kommunal social politik. Som det er i øjeblikket hænger det ikke sammen, og den nyligt afsluttede aftale for 2021 om udjævning mellem kommunerne løser ikke problemet, den er bare et lille plaster på det åbne sår. Mere lighed ville løse problemet, men så måtte spekulanterne nøjes med mindre. Skal landet toptrimmes til toppen af samfundet eller skal alle borgere have en fair chance? Det er det som borgerne i fremtiden må diskutere.

Vi har de højeste priser i EU, hvilket skader bunden af samfundet uhensigtsmæssigt. Så enten skal indtægterne i bunden op med 44 %, eller også skal priserne ned med samme procent - dette gælder alle priser på bolig, mad, transport etc. Ulighedsskabelsen er gået for langt, hvilket er til fordel for de privilegerede, men det går uhensigtsmæssigt ud over bunden af samfundet.

Der er kun nogle i toppen som spekulerer i aktier. Derudover er der mange, som har penge i pensionsselskaber, som også sætter pengene i aktier. Dertil skal lægges husejere i storbyerne, som får formueøgelse ved stigende huspriser - i visse områder på til 150.000 kr. om året gratis. Dermed skabes et flertal for mere fattigdom til bunden.

Det er for disse at fattigdomsskabelsen er gennemført. Er det et biprodukt deraf? nej. Uligheden, der er skabt af politikerne, skyldes de sociale nedskæringer og deraf skattelettelser til toppen. Den øvre middelklasse har fordoblet deres indtægter/formuer. Samfundet er toptrimmet til de rige, dem med formuer klarer sig, men de fattige ej.

De 55 % af befolkningen får heller ikke en chance for at starte noget op pga. butikslokaleejerne er blevet for fede. Nogle af ejerne er store fonde som spekulerer, de kan sagtens holde til at lokalerne er tomme i en tid. Hvis ikke denne form for spekulation fandtes, ville lokalernes husleje falde betydeligt, hvilket ville give mulighed for et mere retfærdigt marked, hvor nogle af de 55 % havde en chance.

Der er en hel række mennesker, som har fået betydelige lønforhøjelser, med det formål at få dem til at gennemføre neoliberalismen. Det gælder for cheferne på de sociale institutioner, som derfor skæres ned, og embedsmænd der medvirker til skabelse af love, som smadrer det sociale område. Der er også skabt en hel række firmaer, ved at gennemføre politikken om privatisering af offentlige opgaver, som har til opgave at fjerne pengene fra socialvæsenet og jobcentrene, og sende dem over til firmaerne.

Det er mange der har tjent penge på fattigdomsskabelsen. Dertil skal tillægges de elleve mia. som betales til konsulentfirmaer, for at gennemføre de neoliberale omvæltninger af samfundet, f.eks. gennemføre førtids- og flexjobslovene, som er en af de største skandaler i Danmark.

Alle er de købt og betalt, de neoliberale nedskæringseksperter og reformliderlige skal fjernes igen fra alle offentlige poster. De udøver psykisk tortur på borgerne i social- og jobcentrene. Og det gælder, at så længe man presser borgere i underklassen under vandet, så de ikke kan trække vejret, bliver der ingen våbenhvile i velfærdskrigen.

Eva Schwanenflügel, Carsten Svendsen, Ebbe Overbye og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@ Mikael Jensen
Det måtte ske på et tidspunkt, jeg er uenig , at der kan ændres på udlejnings prisen og det vil nogle en chance, der bør ikke flyttes kommaer, der skal en indefrysning af rådighed over formuer til.

Folketingets klimaplan minder mig om det menneskesyn attenhundredetallets børne skorstensfejere i London levede under, hvor lænkede fattige hårdtarbejdende børn, sås parkerede i lænker i børnestørrelse udenfor bl.a. værtshuse.

Skorstensfejeren blev betalt for, at tage børn af fattiglemmer, fra fattiggårde imod at give drengene arbejde kost og logi.

Skorstensfejere sultede børnene, så de passede ned i de gamle fabriksskorsten, de skulle feje.

Det blev en konkurence mellem skorstensfejere, at få den mindst spisende tyndeste dreng i London, da skorstensfejere var af den opfattelse, de kunne tjene de største penge og med de laveste omkostninger, ved denne fremgangsmåde.

Der var i blandt skorstensfejere, nogle der mente, at drengene med tiden kunne vendes helt fra at spise overhoved, men desværre døde drengene altid lige før at de var blevet helt afvendt med at spise.

Fra link:
“Debatten om grøn vækst har stået på i årtier. Centralt i debatten er idéen om, at den økonomiske vækst kan gøres grøn.

Det vil sige, at man anser det for realistisk, at CO2-udledningerne, tabet af biologiske arter og andre kritiske miljøbelastninger kan bringes ned, mens økonomien fortsætter med at vokse.

Det er den position, som rapporten gør stærke indvendinger imod.

- Der er ikke nogen empirisk dokumentation til støtte for eksistensen af en afkobling af økonomisk vækst fra miljømæssigt pres i noget nær den udstrækning, der er nødvendig for at afværge miljømæssigt sammenbrud, står der i rapporten med titlen "Decoupling Debunked".

- Den undersøgte litteratur viser klart, at der ikke er noget empirisk bevis for, at en sådan afkobling i øjeblikket finder sted, lyder det.

Forskerne identificerer syv faktorer som årsag til, at økonomisk vækst ikke kan afkobles fra CO2-udledninger og pres på miljøet.“
Citat slut.
Link: https://www.information.dk/telegram/2019/07/nyt-studie-skyder-forhaabnin...

Hvad er løsningen?

Alle fattige mennesker ved mere om økonomi, end nogle kan lære på universitetet, at mennesker kan bidrage med forskellige evner til fælleskabet, hvor ’ingen’ selvom de måtte arbejde 24 timer i døgnet, er mange millioner mere værd end gadefejeren, det i personlig løn naturligvis.

Solidaritet!

Jeg vil advare imod at lytte, til alle der ikke mener, at det er klarlagt, hvor alvorlig og akut handlingskrævende CO2 udledning problemet er.

Der er betalt politikere, forskere og økonomer mf. af olie, gas og kul sektoren i mere end 50 år for denne vildledning, samtidig med sektoren har investeret ekstremt i de mulighedder der opstår for profit, når permafrosten forsvinder og nye forekomster af olie og gas bliver fremkommenlige i nye isfrie havområder, i kølvandet på den selvskabte opvarmning af kloden.

Der er tre milliarder klimaflygtninge på vej, der skal fratrækkes danskernes friværdi i boligen, når vores folkevalgte politikere forstå, hvad det betyder for borgernes mulighed for at købe en nye el-bile, så taler vi om folketingets racisme efterfølgende.

Enrich
Not
Exploit

PS.
Nu bliver man beskyldt for kommunistisk provoganda, af vores folkevalgte plantage-kapitalisterne, det er jeg ikke.

Disclaimer.

Jeg vil for en orden skyld tilføje, at jeg ikke personlig er medlem af et politisk parti eller f.eks. tilhænger af kommunisme eller nogen religiøs politisk ovebevisning, jeg er ikke politisk arrangeret og ikke betalt for at skrive her eller noget andet sted, jeg er ikke tilhænger af vores klimakatestrofe skabende nuværende kapitalisme, jeg har snart tredive år som selvstændig bag mig, så jeg er selv bruger af det nuværende elendige kapitalistiske system.

Med venlig hilsen
Philip B. Johnsen

Philip B. Johnsen

@Mikael Jensen
Indefrysning af rådighed over formuer til privat forbrug, bliver automatisk et globalt kompromisløst krav til international lov under menneskerettigheder, når de menneskeskabte klimaforandringer når et kritisk globalt niveau, lad os håbe vores folkevalgte politikere selv kommer på tanken, før vi når der til.

steen ingvard nielsen

Du spørger om andre årsager til ulighed?
Beskatning!
Er en anden årsag til ulighed, når man sænker skatten på de højst-lønnede.
Men gør man det modsatte, at gennemfører skatte lettelser, men mest hos de laveste lønninger, så mindsker man uligheden, samtidigt med, at man booster forbruget. (Iflg. Jørgen Steen Nielsen), fordi hos de laveste indkomster, vil hver en krone du pumper ud i systemet, blive omsat til forbrug, hvorimod hvis det samme ikke nødvendigvis er tilfældet hos mellem indkomsterne og de højeste indkomster, fordi, der her, ikke er samme sandsynlighed for, at forholdet bliver 1/1, fordi forbruget, her allerede er højt.
Men vi ser jo ikke så tit, at denne vælgergruppe altså den tredje del på bunden af samfundet, bliver objekt for politikernes kamp om stemmerne.
Men de kan sagtens blive tungen på vægtskålen, når der er stor lighed mellem blokkene.

Philip B. Johnsen

@steen nielsen
Den samlede købekraft skal reduceres, hjulene om du vil, må køre langsommere, der ‘er’ ikke og der ‘kommer’ ikke bæredygtig energi til fortsat SAMLET SET forøget forbrug.

Derfor er vi tilbage til fordeling af købekraften og indefrysning af formuer.

Ingen global økonomisk vækst uden CO2 udledning følger med.
‘Decoupling Debunked‘
Link: https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/De...

Philip B. Johnsen

@ steen nielsen
Faktum er at de rigeste har købekraft nu til, at sende vores børn i graven ved at forbruge, den formue de besidder til sammen, de vil forbruge rigtigt af midlerne til, at du vil opleve med egne øjne det scenarie udspille sig for millioner af de fattigeste børn.

Købekraften er som du beskriver, er ikke skaffet ved arbejde og forbrug, som almindelige mennesker, arbejder og køberind og pengene cirkulere i samfundet, men på aktiemarkedet hvor stigningen den seneste tid, er de mange milliarder, der af alle lande på kloden, de sidste måneder har skudt ind for at stabilisere for den manglende aktivitet i samfundet.

Nu er det gratis at låne penge af samme årsag, der er ikke aktivitet der understøttet væksten i mængden af likviditet.

VIVEs rapport ser bestilt ud: Hvorfor sende støj på linjen omkring den økonomiske ulighed i Danmark. Fokus bør være på at den økonomiske ulighed - og mange andre uligheder (uddannelse, sundhed, bolig osv.) - er stigende. Det er efter min mening en upassende akademisk nuancering af uligheden i dagens Danmark. Og endnu værre det fremstår i Information, som en forvridende og søgt pointe ud fra mere nøgterne observationer.
Det kan debat-skriverne selv forvisse sig om ved at spørge blandt pensionister i den nedre kvartil om. Der er nogle få tusinde, måske en håndfuld om måneden, at leve af, når huslejen er betalt.

Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Svendsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar