Kommentar

Kunstig forhud lavet af silikone er et godt alternativ til forbud mod omskæring

Et forbud mod omskæring er ikke løsningen. I stedet kan man fremstille og bruge en slags kunstig forhud og lade den være central for ritualet for stadigvæk at imødekomme den jødiske tradition, skriver manuskriptforfatter John Ghavidel i dette debatindlæg
Debat
30. september 2020

Om fem måneder bliver jeg far.

At lade mit barn, pige eller dreng, føle smerten ved at blive skåret i for at være en del af en tradition, et fællesskab, og for at opretholde muligheden for barnets evige frelse hos en højstelskende mulig skaber, virker som et oxymoron. Fordi jeg ikke vil se mit barn lide, fordi jeg ikke er troende, og fordi Sundhedsstyrelsen ikke ser omskæring som en medicinsk nødvendighed hos raske børn.

Lige så rigtigt virker det at leve i et frit demokratisk samfund med religionsfrihed.

Derfor er løsningen ikke et forbud, men et frivilligt, alternativt forslag til håndtering af omskæringen, som et socio-bioetisk fænomen.

Fænomenet tager udgangspunkt i tradition og teknologi og kan tilskyndes af magthaverne i de religiøse kredse og faciliteres delvist af det offentlige. Der findes allerede alternativer til omskæring: Brit rechitzah og Brit shalom – ceremonier, der ikke håndhæver omskæring som et blodritual i klassisk forstand.

Så hvordan kan man ’omskære’, så traditionen ifølge de hellige skrifter opretholdes, men ikke forårsager smerte eller alvorlige komplikationer hos børn?

I Det Gamle Testamente, 1. Mosebog Kap. 17, vers 9-14, er der er tale om en direkte befaling fra Gud til Abraham, hvorfor omskæringen er så central i Jødedommen og ikke kan erstattes.

Samtidigt befaler Gud, at omskæringen skal ske på 8. dagen, hvorfor løsningen ikke er at vente, indtil barnet er myndigt. Desuden skal pagten bæres på kroppen. I bibelteksten står der dog ikke, hvilken type forhud der er tale om.

Syddansk Universitet har i år intensiveret forskningen i kunstig hud. Derfor kan løsningen på sigt være at benytte nerveløst, dog blodfyldt, 3D-printet hud om barnets kønsdel, eller symbolsk bruge et biokompatibelt materiale, eventuelt silikone, som indeholder en rød væske, der repræsenterer forhuden og blodet.

Noget af den alternative forhud kan desuden gemmes og bæres på kroppen. Løsningen med en kunstig forhud virker banal, men opfylder de vigtige krav: en smertefri og sædelig omskæring af forhuden uden bedøvelse eller alvorlige sundhedsmæssige komplikationer, som stadig opretholder pagten mellem Gud, Abraham og mennesket.

John Ghavidel er manuskriptforfatter

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Utroligt så nænne, ikke-omskårne mænd er om deres tap. I stedet for at bekymre jer om noget, der ikke er noget at bekymre sig om, da det er en udpræget fordel, skulle I hellere tænke på de børn i verden, der rent faktisk lider, og som ikke har kærlige forældre med overskud til at tænke på deres sjæls frelse.
Det er sådan, heksejagter bliver til.

Christian Mondrup

Det vigtige i John Ghavidels debatindlæg er indvielsesritualet. Ritualer er essentielle for troende borgere som også for os ikke-troende. Tænk blot på begravelser som overgangsritual. For kristne er dåben et ritual svarende til jøders omskæring. Tidligere blev dette ritual taget bogstaveligt som barnets fysiske neddykning i vand. Det har givetvis kostet utallige spædbørn livet.

Samme uvilje mod omskæring som John Ghavidels møder man hos den jødiske købmand i Hamborg
Martin Joseph Haller (1770-1852). Han modsatte sig at udsætte sønnen Nicolaus Ferdinand (1805–1876) "for denne operation, som er langt farligere end almindeligvis antaget. Tilfælde af forblødning eller forkrøbling er slet ikke sjældne. Og for nylig mistede en af mine venner sit barn ved denne operation. Han opfordrer mig indtrængende til at undlade den". Se min udgave af komponisten Georg Gersons selvbiografiske værkfortegnelse https://imslp.org/wiki/Verzeichnis_über_200_meiner_Compositionen_(Gerson%2C_Georg)

De alternative ritualer som John Ghavidel omtaler, https://en.wikipedia.org/wiki/Brit_rechitzah og https://en.wikipedia.org/wiki/Brit_shalom_(naming_ceremony) har til formål at bevare et ritual uden at sætte helbred og værdighed over styr på samme måde som den nutidige dåbspraksis.

Niels-Simon Larsen

Det er rent magtmisbrug, at børn skal have noget med religion at gøre. Så kloge burde vi være blevet. Børn skal have en alsidig oplysning om forskellige livsanskuelser. Alt andet er indoktrinering.
Selvfølgelig er der gennem historien være behjertede mennesker, der har forsøgt at skåne børn, men de religiøses straf har været ubarmhjertig, ligesom deres guder er ubarmhjertige. Det er ikke bare omskærelse, vi diskuterer, det er religionernes forbandelse over menneskene. Alle de påstande og forklaringer om gavnligheden af omskærelsen, vi har set her i trådene, forråder børnene. Gad vide, hvor folk har lært den råhed. I kirken selvfølgelig.

Erik Fuglsang, Søren Jensen, Hans Larsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

"Lige så rigtigt virker det at leve i et frit demokratisk samfund med religionsfrihed."

Religionsfrihed? For det første er det ikke frihed for børnene. Dernæst kan man ikke tillade sig hvadsomhelst under påberåbelse af religionsfrihed.

Ordnet : " fra latin religio (genitiv -onis) 'gudsfrygt, fromhed', ordret 'fastbinding', af religare 'binde fast' " hvor jeg finder den etymologiske oprindelse interessant 'at binde fast'.

Frihed? Vor frue bevare os vel.

Karen Nygård, Carsten Hansen og Jens Flø anbefalede denne kommentar
Christian Mondrup

Som ikke-troende finder jeg det vigtigt at skelne mellem omgørbare og ikke-omgørbare ritualer. Børn, der blev påtvunget dåb af deres forældre - gælder nok stadig et flertal af danske borgere, kan ved myndigheds alder melde sig ud af et trossamfund. En omskæring kan ikke omgøres. Så i min optik er symbolske erstatninger for omskæring, som nævnt af John Ghavidel en konstruktiv vej ud af en seriøs etisk konflikt.

Derudover: ordnets etymologi for "religion" er omstridt.

"According to Cicero derived from relegere "go through again" (in reading or in thought), from re- "again" (see re-) + legere "read" (see lecture (n.)). However, popular etymology among the later ancients (Servius, Lactantius, Augustine) and the interpretation of many modern writers connects it with religare "to bind fast" (see rely), via notion of "place an obligation on," or "bond between humans and gods." In that case, the re- would be intensive. Another possible origin is religiens "careful," opposite of negligens. In English, meaning "particular system of faith" is recorded from c. 1300; sense of "recognition of and allegiance in manner of life (perceived as justly due) to a higher, unseen power or powers" is from 1530s." se https://www.etymonline.com/search?q=religion&ref=searchbar_searchhint

Niels-Simon Larsen

Christian Mondrup:
Som ateist er jeg et meget troende menneske, idet jeg tror på det gode i mennesket og på demokratiet, hvad ikke alle gudstroende gør. Derfor giver termen, troende, ikke nogen mening.
Et religiøst ritual kan ikke understøttes af staten, uden staten bekender sig til det religiøse ritual. Det er det, staten gør med dåben ved at understøtte folkekirken.
Desuden skal sundhedssystemet ikke give sig selv arbejde, så det skal også sige nej til omskæring. Det samme gælder indsættelse af kunstige mødomme. Sociale problemer i den sammenhæng må de sociale myndigheder tage sig af.
En sekulær stat har intet med religion at gøre. Det kan vi ikke fortælle fremmede, der søger til Danmark, for så langt er vi ikke selv kommet. Vi er kun sekulære på overfladen.

Randi Christiansen

Hvor begrænset den åndelige dimension end er her i landet, så er folkekirken vel bedre end ingenting, i og med den faktisk er meget rummelig? At have et statsstøttet rum til esoterisk fordybelse er godt, men konceptet må naturligvis være åbent for bevidthedsudvidelse og ikke stivne i overleveret og forældet dogmatik.

Fordi det vigtigste er anerkendelsen af det esoteriske rum. Det er egentlig lige meget, hvilken port til gudsriget du benytter, det vigtigste er, at du træder derind. For ingen skal stå imellem dig og din gud, og det kan vi takke luther for. Så det vigtige, som kirken tilbyder, er rummet til bøn, til meditation, som det hedder på moderne.

Det, som irriterer mig mest ved den danske folkekirke - udover de bogstavtro, som heldigvis er i undertal og en vis blind salvelsesfuldhed, er fokus på kristus (den salvede) på korset. Når nu essensen i kristendommen er kærligheden, glæden, genopstandelsen, helligåndens tilstedeværelse og frelsen, vil jeg ikke i det uendelige gentage lidelsen. Korsfæstelsen hører sikkert med til historien, jeg ved ikke, hvor historisk korrekt den er, men den bør efter min mening ikke være så central i forkyndelsen.

Og nu vi er ved det - kirkemødet i nikæa ca 400 evt. Her blev bibelen af kirken og det politiske lag redigeret til den store guldmedalje med henblik på kirken som redskab til social kontrol. Det har kirken aldrig fået gjort op med, så vidt jeg ved. Og derfor er der så meget i bibelen, som moderne mennesker ikke kan tage alvorligt.

Det bliver ikke nemmere af, at kristendommen i sin essens er en mysteriereligion, hvis sandhed må opleves af den enkelte. Derfor bør de apokryfe tekster, thomasevangeliet og andre, være i fokus i stedet for en tekst, som er blevet misbrugt og skamredet af daværende og efterfølgende magthavere. Som vi ved, har kirken frygtelige forbrydelser på samvittigheden.

Den grønne kirke, som forstår omsorgen for skabelsen, er et lyspunkt i kirkens mørke historie. Og som min konfirmationspræst, den gamle dr martensen skrev i min salmebog "Hvad, der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud".

Hvem Gud? Ja, det må den enkelte gå ind i sit lønkammer og finde ud af.

Omskæring har intet med religionsfrihed at gøre. Omskæring er religionstvang.
Man brændemærket et sagesløst barn ind i en bestemt religion; Og det kan en kunstig forhud ikke ændre på !.
Det er blot det rene galimatias. Endnu en pseudoforklaring for at bevare et anakronistisk og totalt unødigt indgreb i et barns frihed.

Henrik Ovesen, Ole Svendsen, Hans Larsen, Søren Jensen, Liliann Sølvi Christensen, Karen Nygård og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Ingen børn fødes religiøse; Men nogle fødes af religiøse mennesker.
Religionsfriheden er en individuel menneskerettighed; Ikke en rettighed forældre har til at tvangsindlemme deres børn i for evigt.
Senest ved det fyldte 18. år er forældrenes ret til indflydelse l= 0.
Hvorfor ikke overlade det til individet at råde over deres menneskerettighed ?

Erik Fuglsang, Ole Svendsen, Niels-Simon Larsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Omskæring af drenge og piger bør forbydes i Danmark af hensyn til barnets tarv. Et 8 dages spædbarn har ikke noget valg og er prisgivet barnets forældre. Omskæring lemlæster barnet for livet.

Hvorfor har Mette Frederiksen - "børnenes statsminister" - dog så travlt med at tillade lemlæstelse af børn i religion frihedens navn? Nu er det selvfølgelig ikke kun muslimer, der omskærer deres børn, det gør jøderne jo også.

Hvis det nu "kun" var muslimer, som gik ind for omskæring af spædbørn....
Tror du SÅ, at MF og co. ville tillade at lemlæste børn af respekt for religionsfriheden i Danmark???

Randi Christiansen

Hvor mange underskrifter mod omskæring her i danmark ville en folkebevægelse mon kunne samle? Og hvor mange ville mon være nok?

I dong sagen var 200.000 ikke nok ...

Niels-Simon Larsen

Randi: Forbudsforslaget er et borgerforslag på 50.000 underskrifter. Og rigtigt, 200.000 mod Dong var ikke nok. Når folketingsflertallet afgør sagen er ikke engang 85% af befolkningen nok. Kun valgdagen tæller, og der sættes alle manipulatorerne og reklamefirmaerne ind. Det er et manipulati, vi har, og det ord findes ikke if. ordbogen.

Carsten Hansen

Ja; Borgerforslag har ingen betydning når det kommer til afgørelser i folketinget.
Har et parti, f.eks, A, besluttet sig for at et forbud vil være = antisemitisme, så bliver et forbud ikke til noget.
Og vil det få mig til at stemme på et borgerligt parti ved næste valg ?. Aldrig.

Og det gælder nok for de fleste; Så det er en gratis omgang for A.

Randi Christiansen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Det er så forbigået min opmærksomhed, hvor mange underskrifter forbudsforslaget fik? Hvor mange flere end 50.000?

Det kunne være interessant at se, hvor mange underskrifter, som kunne samles i alt? Måske en vejledende digital folkeafstemning iværksat af kompetente folk? Tænk hvis vi kunne ramme .... ja, virkelig mange. Om ikke andet så for at vide i hvilket omfang det politiske lag - i lighed med splittelsen mellem df's ledelse og baglandet - er i overensstemmelse med befolkningen. Hvis den overensstemmelse ikke er tilstede, vil det være meget mistænkeligt og pege på magtmisbrug. Ellers må den politiske ledelse melde ud, at vi ikke bestemmer i eget hus.

Alternativets store bedrift var at sætte klimaet på dagsordenen. Nu kan vi så heppe og stemme på veganerpartiets forsvar for dyrevelfærd og dermed den generelle velfærd. At overgreb på babyers kønsorganer tillades i danmark, betragter jeg som en forbrydelse og dertil både en personlig fornærmelse og en ditto mod retsstaten.

Har netop set den fremragende og dybt rørende dokumentar fra dr i seks afsnit om kennedy familien, som skitserer, hvad der i høj grad ligner bagvedliggende, målrettet angreb på de værdier, som jfk, rfk og dr king stod for.

Its a jungle out there

Niels-Simon Larsen

Randi: Mekanikken i borgerforslagene er, at de bare skal runde 50.000. Når de gør det, er der ikke grund til at bruge flere underskrifter på det, for de tæller ikke.
De 200.000 mod DONG dengang var en spontan underskriftindsamling.
Regeringen betragter sig selv som folkets formyndere, og at 85% af befolkningen er imod omskæring, betragter den som et udslag af en slags hysteri, den skal beskytte befolkningen imod. Beskytte befolkningen mod folket kan man sige, for folk har nok ikke tænkt dybere over konsekvenserne af et forbud. Det mener regeringen, at man skal. Man skal ikke have standpunkter, der skader eksporten. Det vil nemlig være meget dumt. Det samme med klimaet. Mange af os synes, det er meget forkert, at der ikke bliver nogen fremtid til børnene. Det synes regeringen dog også. Den mener bare, at vi pumpe olie op, så vi får penge nok til at bekæmpe følgerne af at pumpe olie op. Det har den held med at få folk til at indse. Så dygtig er den.

Randi Christiansen

Enig niels simon, men alligevel - det kunne da være temmelig interessant at vide, hvor stor en del af den danske befolkning, som bakker op om et forbud. Politikerne lytter trods alt også til folkestemningen. Om ikke andet kunne samtalen holdes i kog, og vi kunne få belyst argumenterne mod et forbud i dybden. For det mette f har været ude med er en fornærmelse mod vores intelligens.

Jeg synes ikke, at denne sag skal have lov at hvile men bør belyses i alle detaljer. Det jødiske samfund bør vide hvor meget og hvor mange, der væmmes ved deres praksis. Jeg finder det vigtigt at få klarlagt hvorfor et parallelsamfund som det jødiske i denne sammenhæng kan tillades en praksis, som de fleste danskere tager afstand fra. En sammenligning med sharia er nærliggende.

Carsten Hansen

Randi Christiansen.

Vi er fuldstændig enige i at politikerne i denne sag helst ikke vil lytte til et befolkningsflertal der går ind for et forbud mod omskæring.
Men jeg tror at politikerne inc. regeringen er bange for de internationale konsekvenser og absolut ikke ønsker at være et foregangsland.
Noget andet er hvis f.eks Tyskland eller Storbritannien lagde ud med et forbud.

I Tyskland prøvede en domstol i Köln for en årrække siden, men landet har historien imod sig.

https://www.religion.dk/globalt-nyt/flertal-imod-omsk%C3%A6ring-af-dreng...

Storbritannien er måske et bedre bud; Skulle et forbud gå igennem, så er det mere sandsynligt at Danmark følger med

Niels-Simon Larsen

Randi: “ En analyse Megafon har lavet for TV 2 og Politiken viser, at 86 procent af danskerne mener, at omskæring af drenge under 18 år bør forbydes”.

Ens egen religionsfrihed omfatter ikke retten til at skære i andre.

Carsten Hansen, Hans Larsen, Niels-Simon Larsen, Randi Christiansen og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Niels Simon Larsen.

Og dette overvældende flertal står i kontrast til denne påstand.

https://www.information.dk/debat/2020/09/kritik-omskaering-baaret-frem-i...

Specielt fordi mange socialister fra Ø og F er for et forbud.

Niels-Simon Larsen

Debatten har vist, at demokratiet har nogle brister. I dette tilfælde med en Mette Frederiksen der ikke mener, at befolkningen er politisk bevidst, når den kan mene noget, der vil skade landet økonomisk - et forbud lig med international straffeaktioner.
Debatten har også afsløret, at mange ikke kan holde fokus og blander uvedkommende ting ind, fx at omskærelsen er et gammelt pagtstegn. Det kan være lige meget, når det hele centrerer sig om tilladelse til at tilføje raske børn smerte.
Det med børnenes lidelse er åbenbart et underlødigt argument, og man kan undre sig over, at vores egne præster, som ikke har en pind at gøre med omskærelse alligevel forsvarer den. De mener altså godt, at man kan tillade sig at skære i raske børn, fordi en gud engang skulle have stiftet en pagt med en mand. Det viser så, at de pågældende mener, at der er en gud, der har kunnet gøre det. De præster giver vi en månedsløn, og så peger pilen pludselig mod os selv: Er danskerne rigtig kloge? Hvorfor tillader vi folkekirken? Nå, det er selvfølgelig, fordi vi ikke er ...

Niels-Simon Larsen

Man kan jo også spørge, hvad det er for en statsminister, vi har, der hele tiden skifter standpunkt. Først var hun imod omskæring, så var hun for. Så gik hun ind for de 70%, og så løber hun væk. Opportunist må vel være det rette ord.
‘Først og fremmest er jeg socialdemokrat’, sagde hun en dag, men det skal man nok heller ikke regne med. Mette er nok bare det, der kan blive genvalgt, og så er det lige meget med resten. Korrupt er nok et mere passende ord.

Carsten Hansen

Randi Christiansen.

Ikke for at frembringe stereotyper, men Jødiske lobbyer, statsoverhoveder i konservative lande, samt et utal af gudsdyrkere i f.eks. USA vil måske arbejde imod samhandel via at nedgøre Danmark på forskellig vis.
Hvad tror du ellers der er den reelle grund til Socialdemokraternes kursskifte ?
Socialdemokraterne var også imod afskaffelse af blasfemiparagraffen.

Der er en berøringsangst på området som nok kun kan skyldes økonomi eller frygt for uro.

Carsten Hansen

Det er positivt ment når jeg opfordrer til andre tanker omkring A´s kursskifte.
Kunne være fint hvis nogle har et bud, udover Mette F´s forklaring om Jødernes lidelseshistorie.

Randi Christiansen

Niels simon@ - "når den kan mene noget, der vil skade landet økonomisk - et forbud lig med international straffeaktioner" - hvordan i al verden kan det jødiske samfund have så megen magt, at det kan afstedkomme internationale straffeaktioner af økonomisk art og af et omfang, så landets statsminister ikke følger hverken egen eller befolkningens samvittighed? Det er temmelig skrækkeligt ifht de forestillinger ihvertfald jeg hidtil har haft om dansk demokrati. Forestillinger som bliver stadig mere desillusionerede.

Carsten mener, en forklaring kunne være at - "Jødiske lobbyer, statsoverhoveder i konservative lande, samt et utal af gudsdyrkere i f.eks. USA vil måske arbejde imod samhandel via at nedgøre Danmark på forskellig vis"

Det må være en 'nedgørelse' af meget alvorlig karakter, siden landets statsminister vil ydmyge sig selv og danmark på et område, hvor man dog har en forestilling om, at vi stadig er autonome. Med muhammed tegningerne in mente, hvad mon så fogh havde gjort? Rettet ind? Det havde han nok. Han havde det mest i munden, men hvis man virkelig havde fat om bollerne på ham, tror jeg han var fars dreng. Og her er der tydeligvis tale om internationale sværvægtere, som man altså.ikke sætter sig op imod.

Foreløbig har vi da fået sat lys på, at det jødiske samfund åbenbart bestemmer mere her i landet end folketinget - såfremt medlemmerne ellers fik lov at stemme efter deres samvittighed. Alene det forhold er jo en skandale og burde afstedkomme stærke reaktioner hos befolkningen og deres - uafhængige? - medier.

Carsten Hansen

Randi C.

Jamen det er jøderne der er årsag til at A ikke vil forbyde omskæring; I hvert fald i følge Mette F.

Om vi så skal tro på det eller ej, er en anden sag.
Hvad tror du er grunden til sossernes holdning?

Hvis der kan findes et eller andet let fjollet og opfindsomt silikone-alternativ til den egentlige omskæring, som IKKE har noget at gøre med, at der skæres i den rigtige krop/forhud (men i en kunstig af slagsen), så for min skyld ingen alarm.

Randi Christiansen

Carsten@ - aner det ikke andet end, at døren for konspirationsteorier står pivåben - som du også kan se på mine indlæg.

Elleman har vist været ude med noget i retning af, at danmark ikke kan være det første land. Hvorfor ved jeg ikke.

Carsten Hansen

Randi C.
Jeg har ligeledes været inde på at Danmark ikke vil være det første land (3. oktober, - 19:32); Og det tror jeg stadig er hovedbegrundelsen.

Randi Christiansen

Carsten@ - ikke vil være det første land? Skulle det forestille at være en legitim begrundelse?

Manglerne i det ellers så hæderkronede danske demokrati udstilles i disse dage - alt imens udenlandske kapitalfonde ser deres snit til at opkøbe dansk landbrugsjord til spotpriser.

Jeg tror, vi var mange, der måbede en lille smule, da det så ud til, at trine bramsen ville rydde op i sit resortområde. Med det nye intetsigende undersøgelseskommissorium har vi fået endnu en lang næse.

Man så måske forleden den dramadokumentariske film om forløbet op til irakinvasionen, der udstiller bush og co som krigsforbrydere. Som slipper afsted med det.

9/11 er ikke fuldt oplyst, men sagen er henlagt til obskure konspirationsteoretiske platforme, hvis troværdighed er nem at underminere i den offentlighed, som kun har overskud til at orientere sig overfladisk.

Usa er i færd med at asfaltere europæiske veje, således at militært materiel nemmere kan transporteres - og har længe haft hemmelig forkørselsret på den danske digitale motorvej belagt med information om borgerne.

Seneste covidforslag fra regeringen bemyndiger denne til at iværksætte tvangsforanstaltninger mod borgerne.

En arabisk oliesheik 'ejer' statens (det er osse os) seruminstitut, som modtager mio ordrer og donationer fra bill gates.

Og vi må heller ikke selv bestemme, at det ikke skal være tilladt at skære i 8 dage gamle drengebørns kønsorganer. Af hensyn til jødernes posttraumatiske stresssyndrom?

Hvem ejer danmark?

Blot et greb i den store pose med ubesvarede spørgsmål.

Mørklægning, underinformering og informationsmanipulering inkriminerer folkestyrets legitimitet.

Carsten Hansen

Randi Christiansen

For en god ordens skyld.
Det er ikke undertegnede der siger at begrundelsen er god (legitim er den vel).
Faktisk skriver jeg , i en sideløbende tråd om emnet, at Danmark før har været foregangsland, så hvorfor ikke her.

https://www.information.dk/debat/2020/09/georg-metz-afskaaret-omskaering...

1. indlæg.

Henrik Plaschke

Erik Fuglsang

Tak: endelig et indlæg (4. oktober, 16:14), der forholder sig til kommentaren ovenfor!

Randi Christiansen

Henrik Plaschke - hvem forholder sig ikke ... og til hvad?

Kan vi ikke bare blive enige om, at man skal holde fingrene fra børns kønsorganer? Nåh forresten, det er vi jo ... nåh nej, folketingsmedlemmerne må ikke stemme efter overbevisning, og befolkningen har man ikke for vane at respektere men derimod at manipulere, bestikke og tvinge til at indordne sig magten. Som er?

Fordi befolkningen har jo ikke forstand på regeringsførelse? Nej, vi kan i sagens natur ikke have forstand på fordækt regeringsførelse, men vi er dog stadig flere opvakte, som undrer sig og stiller spørgsmål. Og når man så får et underlødigt svar fra statsministeren, som heller ikke tillader hverken befolkning eller folketing at stemme om et forbud mod lemlæstelse af drengebabyer, så er det relevant at spørge : hvem ejer Danmark?

Men det synes du måske ikke, at denne sag giver anledning til? Hvad nu hvis samme forløb gjorde sig gældende for den muslimske skik med barnebrude? Hvilket jo er utænkeligt. Når det ikke er tilsvarende utænkeligt, at drengebørns kønsorganer udsættes for overgreb, er det i allerhøjeste grad relevant at spørge hvorfor.