Kronik

Mange danske muslimer er afskåret fra sjælen i islam og gør religionen hård og firkantet

Barmhjertighed og den spirituelle forbindelse til Herren er essensen af islam. Desværre kender mange muslimer slet ikke islams spiritualitet, og det gør deres tilgang overfladisk, skriver islamisk retslærd Imran bin Munir Husayn i den første kronik i en ny serie, hvor Information har bedt en række danske imamer og retslærde forklare, hvad islam betyder for dem
»Barmhjertighed er det enkle svar på meningen med livet i Islam,« skriver Imran bin Munir Husayn.

»Barmhjertighed er det enkle svar på meningen med livet i Islam,« skriver Imran bin Munir Husayn.

Emilie Lærke Henriksen

Debat
7. oktober 2020

I min folkeskole på Vesterbro havde jeg en fantastisk klasselærer. Hun fastede sammen med os muslimske børn i ramadanen, og når lærebogen i kristendomskundskab kun gengav den protestantisk-kristne opfattelse af de teologiske koncepter, vi læste om, spurgte hun nysgerrigt ind til, hvordan vi muslimer opfattede dem.

Hun var kristen, men det brugte hun til at finde fælles værdier med de muslimske børn i klassen. Hun udviste nysgerrighed over for forskellighederne.

I dag flyder det danske samfund desværre over med skarpt vinklede, negative historier, der oftest ubegrundet associerer religion med sagen, når muslimer gør noget forkert. Som om årsagen til kriminel adfærd skal eller kan findes i andet end individets egne valg. I kølvandet på disse historier følger ofte hundredvis af hadefulde, generaliserende kommentarer på de sociale medier, fyldt med fordomme om islam og muslimer.

Men hvad betyder islam for de muslimer, der lever i det danske samfund?

For mig som mufti, der fortolker og formidler islamisk lov, betyder islam mange forskellige ting. Det helt overvældende, omfattende aspekt af islam er menneskets forhold til Gud. Det er den dybt personlige, fortrolige og kærlighedsfulde tro på Herren og relationen til Ham. Erkendelsen af, at Han i sin barmhjertighed og visdom valgte at skabe mennesket og vejlede det til troen på Ham.

Som troende muslim mærker man en spirituel forbindelse til sin Herre, og foruden den virker livet både gråt og tomt.

Muslimer i Danmark har dog haft et ret tyndt grundlag og udgangspunkt for deres tro på islam. Og når man bygger et hus på et tyndt fundament, opstår der alvorlige fejl og problemer, hvis huset da ikke braser helt sammen.

Overfladiske muslimer

Det skyldes efter min ydmyge vurdering flere ting. Blandt årsagerne er, at mange af dem, der har fungeret som imamer og religiøse autoriteter, ikke har haft den nødvendige religiøse uddannelse og visdom til at kunne skabe harmoni med det omgivende samfunds normer og love i den vejledning, de har udbredt.

En anden årsag er, at de første generationer af muslimer har været for optagede af at skabe sig en tilværelse i et nyt land, og derfor har de ikke formået at sikre en religiøs dannelse af deres efterkommere.

Resultatet har været, at mange muslimer simpelthen ikke er bekendt med de dybere, spirituelle aspekter af islam – deres tilgang til religion er ofte overfladisk og mekanisk. De forholder sig til klassisk formulerede juridiske regler og principper, men ikke til de realiteter, som reglerne og principperne i virkeligheden er en afspejling af.

Hvor kærlighed til Skaberen er det første aspekt af denne virkelighed, med alt hvad det indebærer af teologisk og spirituelt indhold, så er kærlighed til skabelsen det næste aspekt.

Og af hele skabelsen omfatter denne kærlighed, hengivenhed og ærbødighed først og fremmest Guds særligt udvalgte profeter og sendebude og af dem alle i særdeleshed profeten Muḥammad, fred være med ham. Koranen beskriver ham som »et strålende eksempel«, »en barmhjertighed for alle verdenerne« og »en yderst strålende karakter«. Han er Barmhjertighedens Profet.

Barmhjertighedens etik

Barmhjertighed er det enkle svar på meningen med livet i islam. Det understreges af, at indledningen til 113 ud af 114 kapitler beskriver Gud som »Den Mest Nådefulde« og »Den Særdeles Barmhjertige«. Mere end nogen anden er det denne guddommelige egenskab, som er Guds kendetegn.

Ud af barmhjertighed skabte Herren alting, og for at lære mennesket om barmhjertighed sendte han profet efter profet, indtil han sendte Barmhjertighedens Profet, hos hvem det guddommelige budskab og åbenbaring afsluttedes. Og det er også barmhjertighed, som er den dybeste og reneste essens af, hvad islam er.

Dette kommer blandt andet til udtryk i Koranen, hvor Gud »har foreskrevet Sig Selv barmhjertighed«, mens den velsignede Profet blandt andet gav udtryk for vigtigheden af barmhjertighed med følgende ord:

»Den Mest Barmhjertige er Barmhjertig over for de barmhjertige; vær barmhjertig over for dem på jorden, og Herren over himlen vil være Barmhjertig over for jer.«

Denne beretning står i værker af de anerkendte muslimske hadith-samlere Abu Dawud og Abu 'Isa al-Tirmidhi og er en af de vigtigste og mest centrale beretninger i islam. Man lærer ofte denne beretning som den første af alle beretninger, så man kan tolke og forstå islam med dette klarsyn. Uden denne beretning fremstår islam skæmmet.

Abu Dawud og al-Tirmidhis samlinger indeholder også beretninger, hvor Profeten siger: »Intet vejer tungere på den troendes vægtskål på dommedag end god karakter«. I en tredje beretning konstaterer Profeten: »Religion er oprigtighed«.

Når man ikke forstår den grundlæggende etik bag de religiøse tekster og forskrifter, så bliver religionen hård, firkantet og ubalanceret. Frem for at løfte og gavne hinanden ender man med at undertrykke og skade hinanden.

Og det er desværre denne tilstand, mange befinder sig i – afskåret fra sjælen og essensen i vores skønne religion. De fokuserer mest på de ydre forhold som påbud og forbud uden tilstrækkelig selverkendelse og selvkritisk refleksion, selv om islam i virkeligheden handler om at reformere og forbedre sit indre såvel som sit ydre i en stræben efter en enighed mellem disse to aspekter, i alt hvad man foretager sig.

Islam er dynamisk

Når folk spørger, hvordan islam kommer til udtryk i det danske samfund, er det svært at give et godt svar. For det er ikke alene i de synlige dele af bønnen, fasten og almissen. Islam kommer reelt set først til udtryk, når den troendes handlinger er et udtryk for en indre oprigtighed over for sig selv og sine medmennesker.

Men denne tilstand af oprigtighed og velvilje over for andre kræver en vedvarende og standhaftig kamp mod de negative aspekter af ens eget indre. Det er svært. Men uden den kamp kan man ikke opfylde Profetens ord, som han citeres for i anerkendte hadith-samlinger af Bukhari og Muslim: 

»Ingen af jer har tro, før han ønsker for sin bror, hvad han ønsker for sig selv«.

Mange mener, at islam skal ændres til at afspejle det samfund, vi lever i. Men det hviler i min optik på et manglende indblik i dynamikken og mangfoldigheden inden for islam. For islam har altid været dynamisk og mangfoldig. Det er derfor, der ikke findes én bog, der hedder ’islamisk lov’, men en million værker, der på baggrund af tid og sted beskriver, hvad de lærde har fundet mest hensigtsmæssigt og passende.

En god muslim er altså en god samfundsborger. Barmhjertig og retfærdig over for sine medmennesker. Lovlydig, men også samfundskritisk, fordi vedkommende skal have syn for den vedvarende anstrengelse mod forbedring.

En god muslim er først og fremmest oprigtig i sit ønske om at gavne sit eget forhold til Gud såvel som at gavne Herrens skabelse.

Løsningen på vores udfordringer er, at muslimer får en mere dybdegående uddannelse inden for islam hos kompetente, kyndige lærde, der som aktive medborgere kan finde løsninger på udfordringer og vejlede folk i forhold til deres behov.

Vi har brug for en generation af unge muslimer, der forholder sig til islam på baggrund af alle dens aspekter – det teologiske, det praktiske såvel som det spirituelle.

Vi har brug for en reformation. Ikke af islam, men af os selv og vores forståelse af islam, så vi kommer tættere på essensen frem for kun at kradse os selv halvt ihjel på overfladen.

Imran bin Munir Husayn er mufti og tilhører Hanafi-skolen, der er en af de fire klassiske retsskoler for sunnimuslimer.

Serie

Islamskolen – et nysgerrigt blik på islam

I Danmark snakker vi meget om islam, men ved vi egentlig, hvad vi snakker om? Ligesom det at være kristen betyder noget forskelligt for forskellige mennesker, er en muslim heller aldrig bare en muslim. Information spørger i denne kronikserie en række danske imamer og islamiske autoriteter, hvad islam betyder for dem, og hvordan man bør praktisere islam i Danmark.

Seneste artikler

 • Jeg har mærket sexismen og den seksuelle vold i islam på egen krop

  21. november 2020
  Samtlige imamer i Informations islamserie glemmer at nævne den sociale kontrol og seksuelle vold, som mange kvinder udsættes for i islams navn. Jeg har selv levet i et voldeligt islamisk ægteskab i 17 år og ved, at for mange kvinder er det normalen, skriver Meriam Sejr i dette debatindlæg
 • Vi mangler viden om islam, siger imamerne. Men ansvaret for uvidenheden er også deres

  13. november 2020
  Informations kronikserie Islamskolen har vist, at danske imamer og islamiske autoriteter er uenige om islams syn på helt fundamentale områder som demokrati, ligestilling og en reformation af islam. De mener også, at vi mangler viden om islam – men det er først og fremmest deres ansvar
 • Islam er foranderlig og mangfoldig – men vestlige imamer blokerer for forandringer

  4. november 2020
  Islamiske retslærde, der bryder med traditionelle fortolkninger, har opnået anerkendelse i udlandet. Men herhjemme negligerer imamerne de nye fortolkninger af islam. Blandt årsagerne er sprogbarrierer og udbredt social kontrol, skriver Tessie Jørgensen, der har kandidatgrader i islam fra både København og Qom, i kronikserien Islamskolen
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Claus Bødtcher-Hansen

06/okt/2020

Dejlig, dejlig læsning :-) ...

Venlig hilsen
Claus

Alvin Jensen, Flemming Berger, Rikke Nielsen, Steffen Gliese, Ole Garba og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar

Jo... det er også meget godt, men hvad stiller vi op med de, imamer eller rådgivere, som spreder ord som, at kvinder selv er skyld i voldtægt, hvis ikke går klædt rigtigt, eller dem der mener, at det danske samfund bør underlægges sharialovene, eller dem der mener at sharialove gælder ved skilsmisser, og på den måde - åbenbart - underlægger sig “voldlige ægtemænd” (var forklaringen vist), og, og, og. Historierne, som alle har baggrund i virkeligheden, hober sig op. De er der jo, og jeg føler mig ikke overbevist om, at mere uddannelse vil hjælpe. Disse vil opsøge uddannelse, som bekræfter deres livssyn og deres version af Islam, og ikke den du beskriver. Kristendommen har også sådanne “skavtnavler” der tolker Bibelen, som det passer dem. Jeg mener, at langt de fleste af os, der er opvokset en i kristent funderet familie, betragter disse med let hovedrysten. Jeg håber muslimer gør det samme med deres.
Personligt er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad andre tror på. Jeg er ligeglad med, hvor andre kommer fra, hvordan de ser ud, hvad de hedder...
Jeg dømmer kun folk på deres handlinger.
Kan du sige det samme?

Erik Fuglsang, Georg Kallehauge, Jens Flø, Karsten Aaen, Thomas Nielsen, Erik Jakobsen, Bent Nørgaard og Lisbeth Glud anbefalede denne kommentar

Jacob Schmidt. Det er vel netop det som artiklen adresserer - at de fleste ikke forstår essensen af Læren. Om de nogensinde vil, er måske spørgsmålet, men det er nok ikke Lærens skyld...

Mennesket opbringes i livet under enormt mange forskellige omstændigheder, som alle ligger til grund for en del af det forståelsesniveau et menneske opnår i livet. Andre ting spiller også ind, bl.a. genetik og, altså blandt flere andre ting, måske en faktor vi ikke kan udelukke, nemlig held - omstændighedernes tilfældige samspil. Og nogen vil nævne Astrologien...

At få den RETTE uddannelse er nok væsentligere end at få MERE uddannelse (hvis uddannelsen altså er forkert/misforstået). Men det kan vi desværre ikke forudsætte at alle får - faktisk viser mange ting at kun en ganske lille del af befolkningen er i stand til dette, er klar til det, er i stand til at modtage. Og det er udfordringen for enhver "Messenger" der kommer denne vej. Alle de store (ægte) verdensreligioner har alle, i forskellige former, på forskellige tidspunkter i historien, spillet en stor rolle i menneskets organisering og mulige udvikling på den pågældende tid. Dybt inde bag disse "former" ligger der måske en kerne som bevares og frembringes med jævne mellemrum og i nye former, alt efter tidens behov. Og på den måde kan det altså være, at en pågældende Lære skal fornyes igen og igen for at passe i en given tid...og det kan kun ske hvis der, igennem historien, er en indre kerne af væsener, der er i stand til at bevare denne Essens ren og uspoleret. Og det er nok dette vi som befolkninger savner (sandsynligvis uden af virkeligt realisere det), både hvad Kristendommen og Islam angår...måske det allerede pågår som vi sidder her, men uden vores viden, fordi vi ikke søger det...

En tekst som denne er nok den første jeg har læst om Islam, sådan i et offentligt medie, der åbner op for noget nødvendigt, en bevægelse i den rette retning...er der nogen der lytter? Er der nogen der søger? Er der nogen der spørger? Hvordan tilnærmer jeg mig denne slags spørgsmål uden at lukke bogen, før jeg endnu er begyndt at læse den? Kan jeg deltage i en åbning fremfor en lukning?

Og lige en ting mere apropos din slutreplik: "Ligegyldighed" bør måske udskiftes med (oprigtig) interesse(?). :)

Grom Andresen, Klavs M. Christensen, Peter Mikkelsen, Steffen Gliese, Alvin Jensen, Ninna Maria Slott Andersen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Søren Nielsen og Rune Haller anbefalede denne kommentar

Nej, Steen Bahnsen, faktisk er jeg ligeglad. Mennesker kan for mig betyde alt eller intet, men jeg opsøger ingen. Hvad teksten angår, er det noget jeg hører eller læser med jævnligt mellemrum, uden at det ændre en tøddel. Jeg ville gerne leve i en verden, hvor alt havde en nuance af grøn, men sådan er verden ikke. Alle skal sige når de ser noget, som de ikke er tilfreds med, ellers ændres intet, og hvis så vi alle erkender at problemer findes, om ikke andet så i folks hovedet, så er vi lidt nærmere målet.

Mads Kjærgård

Ja Gud er stor, men tilsyneladende mindre end et vira! Vist ret karakteristisk for mange muslimers forhold til deres tro. Man hiver det op af baglommer når det er i ens favør, men ellers har man vist ikke megen tillid og kendskab? Nå det er vist at generalisere, men for nogle gælder det i hver fald! Og måske de vi lægger mest mærke til!

Ninna Maria Slott Andersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Søren Andersen

Det var sørme dejligt og på tide at vi får noget oplysning om, hvad der betyder noget for en stor gruppe i vores samfund. Glæder mig til de kommende indlæg.

Annette Barfred, ingemaje lange, Jon Mangerel, Peter Mikkelsen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Ninna Maria Slott Andersen, Amwr Majid Khan, Steen Bahnsen, Rikke Nielsen, Steffen Gliese og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Søren Nielsen

Interessant artikel.
Allerede nu mangler jeg en ordforklaring.
Hvad er 'hadith', hvad er forskellen på sunni og shia, hvad er en mufti I forhold til en iman?

Meget interessant læsning.

"»Ingen af jer har tro, før han ønsker for sin bror, hvad han ønsker for sig selv«."
Her er nok noget, vi kunne lære af allesammen - majoritet som minoritet.

ingemaje lange, Edda Hardardottir, Steffen Gliese, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ja, dér fik du så lektier for, Søren Nielsen.

Eva Schwanenflügel, Ole jakob Dueholm Bech, Søren Nielsen og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar

Jacob Schmidt

"...imamer eller rådgivere, som spreder ord som, at kvinder selv er skyld i voldtægt"
Mon ikke det er en generel kulturændring, der skal til i hele Danmark - også blandt majoriteten. Det er vist ikke kun imamer og rådgivere, der udstiller præcis dén holdning/fordom...

Viggo Okholm, Alvin Jensen, Christel Gruner-Olesen, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Steen Bahnsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Hadith er fortællinger om Mohammed - kort fortalt. Det er fortællinger om Mohammads liv, hvad han gjorde, og hvad han sagde - i sit liv. Herfra stammer en hel de af de ting, som muslimer (og andre) påstår f.eks. står i Koranen.

Sunni er den retning indenfor islam som er den største og som handler om en mere bogstavtro tolkning af Koranen - som jeg har forstået det. Sunni stammer fra - skal vi kalde det - magtkampen om, hvem der skulle afløse Mohammed; skulle det være en kalif, eller Mohammed's svigersøn, Ali, Shia Ali, kommer det egentlig fra - Ali's Parti - f.eks. er irakere og iranere shia-muslimer, mens sauderne er sunni-muslimer. (Heraf kan man bedre forstå, hvor Saudi-Arabien og Iran bl.a. anser hinanden for fjender f.eks. - selvom det selvfølgelig også handler om politiske overvejelser mm. og mv.)

En mufti, tænker jeg, er en imam, der er uddannet mere end det som Øzlem Cekic har kaldt for google-imamer - som jeg har forstået er bin Husain en meget højt uddannet mand indenfor islam, og koran-tolkning....

Grom Andresen, ingemaje lange, Peter Mikkelsen, Alvin Jensen, Viggo Okholm, Eva Schwanenflügel og Ninna Maria Slott Andersen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Jeg er komplet ligeglad med al religion og mener det er en helt og aldeles privatsag.
Men dårlig adfærd /kriminalitet tror jeg ikke har ret meget med religion at gøre. Ghettoisering derimod, er en hindring for god integration. Dårlig sprogtilegnelse, ringe uddannelse , offerrolle-påtagning og eventuelt en macho-kultur kan være årsag til meget skidt.
Jeg ser ingen grund til at regne almindelige hverdagsmuslimer som en trussel mod det danske samfund.
Religion bliver først et stort problem når den politiseres. Når det kommer til Islamisme/politisk Islam, så er venstrefløjen den første til at sige fra.

Hadith er overleveringer om p
Profetens fvmh sædvane og styrken af overleveringerne gradueres efter kompletheden den tråd af mennesker der har sagt det videre indtil det blev nedskrevet: det vil sige, at det ikke er profetens sædvane men hvad folk husker Profeten fvmh gjorde.

Sunni og shia handler om hvem der skulle efterfølge Profeten fvmh, om det skulle holdes indenfor blodlinien (shia) eller den mest kompetente (sunni) og om dem indenfor blodlinien var fejlbare.

Svend Jespersen

Imran bin Munir Husayn efterlyser en reformation af muslimerne og ønsker formentligt også med sit indlæg her at oplyse os ikke-muslimer om, hvad islam ifølge ham burde være, hvad islams sjæl er.

For mennesker med lidt kendskab til den muslimske dirkurs i sekulære omgivelser er der ikke noget nyt i hans ord. De følger det samme mønster, som man ser fra så godt som alle andre ”lærde": Hvis bare alle muslimer ville opføre sig, som profeten for 1400 år siden gjorde, ville alt være som himmerige på jorden.

Hvordan ved vi så, hvad profeten gjorde og mente? Jo, det kan man læse alt om i ahadith og beretningerne om hans liv. Koranens ord kommer direkte fra Allah, og Han siger, at profeten er perfekt og profeten siger, at koranen er perfekt! Hvilket bedre bevis kan man få på, at både koranen og profeten er fejlfrie? Nogle vil mene, at den slags kommer under kategorien ”cirkulær logik”, men når ordene kommer fra to fejlfrie kilder, så er det nok omsonst at modsige dem.

Imran bin Munir Husayn citerer bl.a. fra Bukhari og Muslim: ”»Ingen af jer har tro, før han ønsker for sin bror, hvad han ønsker for sig selv”. Hvad, han ikke skriver, er, at alle de muslimske kilder, jeg kender, i kommentarerne til den oprindelige arabiske tekst forklarer, at ordet ”broder” selvfølgelig kun gælder muslimske ”brødre”.

Her er et andet eksempel. Profetens sidste ord/khutba til hans følgere (men only, of course) indeholder bl.a. disse ord: ”O people, just as you regard this month, this day, this city as Sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust”.

Så, jo tak, Imran bin Munir Husayn, vi vil meget gerne have lidt mere oplysning, så vi kan finde ud af, hvordan islams sjæl bedst kan bidrage til at fremme danskernes accept af mangfoldigheden.

Jacob Schmidt, Emil Davidsen, Klaus Lundahl Engelholt, Ole jakob Dueholm Bech, Erik Jakobsen, Flemming Berger og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar
Ninna Maria Slott Andersen

I Bibelen står der, I Matthæus, kapitel 22, "›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne."

I samme bog, kapitel 7, står der "Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne."

Lignelsen om Den barmhjertige samaritaner fortæller os kristne, hvem vores 'næste' er.

Gud elsker os alle, lad os elske hinanden <3

Tak for din kronik.

Karsten Aaen, ingemaje lange, Steen Bahnsen, Edda Hardardottir, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Peter Mikkelsen

Tak for artiklen. Den kunne for så vidt lige så godt handle om den kristendom, jeg er opvokset med, hvor væcten var lagt på synd og fordømmelse i stedet for kærlighed og tilgivelse. Men jeg har svært ved at forstå barmhjertigheden i sharia...

Jens Baj, Karsten Aaen, ingemaje lange og Ole jakob Dueholm Bech anbefalede denne kommentar

"Barmhjertighed og den spirituelle forbindelse til Herren er essensen af islam."

Altså endnu mere overtro. Herren, nisser og storken der kommer med små børn. Hvornår bliver menneskene klogere.

Karsten Aaen, Jacob Schmidt og Henrik Ovesen anbefalede denne kommentar
Klaus Lundahl Engelholt

Det er osse værd at huske at koranen tilsiger muslimer at undgå venskab med jøder og kristne:

»I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er venner indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Gud retleder ikke de folk, der handler uret.«

Sura 5, vers 51 ⌘ https://www.forlagetvandkunsten.dk/100537/

Ninna Maria Slott Andersen. Ja, i essensen er verdensreligionerne den samme. Kilden de udspringer fra er kun én. Verden er kun én. Universet er kun én. Forstod vi det, forstod vi meget - måske alt. Men mennesket er mange...(legion)...og det har svært ved at finde vej...

Viggo Okholm, Peter Mikkelsen, Karsten Aaen, ingemaje lange og Ninna Maria Slott Andersen anbefalede denne kommentar
Ninna Maria Slott Andersen

@ Steen Bahnsen ENig.

Ninna Maria Slott Andersen

-Der er et Koran-citat, der har fulgt mig gennem årene.... Fra Chapter (2) sūrat l-baqarah (The Cow), vers 2:62.... "Arberry: Surely they that believe, and those of Jewry, and the Christians, and those Sabaeans, whoso believes in God and the Last Day, and works righteousness -- their wage awaits them with their Lord, and no fear shall be on them; neither shall they sorrow."
Jeg er ikke Korankyndig, og kan se det udtrykt med forskellige formuleringer, men essensen er, at vi mennesker er mere lige end ulige, trods vores forskellige udgangspunkter.

Lad os fokusere på dét, alt dét, der forener os, i stedet for alt dét, der adskiller os.

Det er ikke Gud, der er problemet, det er menneskets egenrådighed, hovmod og spirituelle forfald der er.

Viggo Okholm, Trond Meiring, Karsten Aaen, ingemaje lange og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar
Svend Jespersen

@ Ninna Maria Slott Andersen.

Som altid, hvis man ønsker at forstå en korantekst korrekt, må man ty til koraneksegese (tafsir). Der findes et utal af sider på nettet af den slags.

Hvis din tolkning af 2:62 er, at jøder, kristne og alle andre troende er sikret et evigt liv med hver deres gud, så tager du fejl. Essensen er, at alle dem, som kom før Muhammed, måske vil være i sikkerhed, men alle efter ham vil ende i ilden, medmindre de accepterer, at der kun findes én gud, at den gud er Allah, og at Muhammed er hans budbringer.

De troende før Muhammeds tid kan måske undskyldes, fordi de ikke havde koranen eller profeten til at vejlede dem, men derefter er der ikke nogen undskyldning. Koranen og Muhammed bringer alle troende den endegyldige sandhed for alle mennesker til evig tid.

Og husk på, at ifølge islam var Adam, Noa, Moses, Jesus og mange andre profeter faktisk muslimer. Problemet, ifølge islam, var, at mennesker fordærvede de hellige tekster og ledte både jøder og kristne bort fra den rette sti, dvs. den Muhammed viste med koranen og sine ord og gerninger.

Hvis ikke, du har prøvet det før, så kan du starte med denne eksegese fra Sayyid Abul Ala Maududi:

https://www.englishtafsir.com/Quran/2/index.html

Niels Christensen

Den kære Imam forholder sig slet ikke til det forhold, at Islam i de lande, hvor det er en samfundsbærende religion også er dybt splittet, hvilket har resulteret i tilbagestående og statiske samfund, har konflikter bliver afgjort ved vold. Denne splittelse er selvfølgelig også afspejlet hos muslimer i det danske samfund. Og hvordan kan han tro : 'Løsningen på vores udfordringer er, at muslimer får en mere dybdegående uddannelse inden for islam hos kompetente, kyndige lærde, der som aktive medborgere kan finde løsninger på udfordringer og vejlede folk i forhold til deres behov'- det viser absurd, ikke at bruge tiden på at uddanne mennesker til at tage aktiv del i de eksisterende samfund på et højt niveau, at Islam vil være en hjælp her er et tomt postulat. - Ingen vil hævde det samme om kristendommen - men når nogen gør det om Islam bliver de taget alvorligt. Artikel illustrationen i sig selv viser det malplacerede. En Bin Laden klædt figur i en skov, hvis udvikling aldrig har været berørt af en muslimsk finger eller noget. - Der lig start på artikelserien.

Ninna Maria Slott Andersen

@ Svend Jespersen

Interessant, mange tak for at udvidde og nuancere mine horisonter.

Jeg er jo kristen, så dét med 'hver deres gud' er ikke mit perspektiv. Jeg tror, at der én Gud.
Og jeg må erkende, at jeg i mange sammenhænge blot er et lille uforstående menneske, der ikke til fulde kan fatte Guds almægtighed - eller hans barmhjertighed.
Bibelen er jo tilsvarende 'hård' i nogle passager, super kompleks, men det skal alt sammen holdes op imod Jesus ord, jeg citerede ovenfor, kærlighed og tilgivelse.

Jeg er vokset op i lille sekulariserede Danmark, hvor dét overhovedet, at sige, at man har tro på Gud, kan få folk til, at tage afstand fra en.
Jeg har ofte følt et stærkere trosfællesskab med muslimer, da de også accepterer præmisset om Én Gud, end jeg har følt med min egen ikke-troende familie, eller sekulariserede venner og bekendte.

Bottom line, nu bor der både kristne, muslimer, ateister, buddhister, hinduer, vel, hele paletten efterhånden her i vores land, derfor er det for mig mere hensigtsmæssigt, at fokusere på det der samler os fremfor dét, der adskiller os - for vi skal alle sammen være her.

Jeg er ikke relativist, jeg syntes "min tro er bedst", men jeg accepterer, at andre har det på samme måde med deres tro.
Jeg er et fejlbarligt menneske, det er ikke mig, der skal dømme andre mennesker, det klarer Gud.

Jeg skal tro, elske og tilgive.

Steen Bahnsen, Trond Meiring og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Svend Jespersen

@ Ninna Maria Slott Andersen.

Velbekom.

Du skriver:"Jeg tror, at der én Gud". Ja, det tror muslimer og jøder også. At det er den gud, som ifølge Det Gamle Testamente skabte jorden og mennesker og alle andre former for liv. Muslimer mener, at den gud, du og jøderne tror på, er den samme som din, at Han var Allah, og at du og jøderne er blevet ført på afveje af mennesker, som forvanskede den guds ord. Og Allah er absolut ikke tilfreds med jøderne og de kristne

Når der kaldes til bøn fem gange om dagen for muslimer, er indgangsordene den første og korteste sura i koranen, al-Fatiha. Du kan læse teksten her oversat til dansk:

https://koranen.wordpress.com/2009/10/08/al-fatiha-1-7/

Læg mærke til ordene i vers 7. : ”vejen, der følges af dem, Du har velsignet, ikke [vejen, der følges af] dem, der har vakt Din vrede, ej heller de vildfarne.

Hvis du læser de lærde muslimers koraneksegese, vil du hos langt de fleste af dem finde ud af, at ” dem, Du har velsignet” er muslimerrne”. ”...dem, der har vakt Din vrede,” er jøderne, og ”de vildfarne” er de kristne.

Har du nogensinde oplevet en indgangsbøn eller anden form for kristen bøn, som fordømmer andre trosretninger på samme måde?

Eller, kan du finde nogen tekster i Bibelen, som forbyder kristne kvinder at gifte sig med ikke-kristne mænd?

Og hvor i den kristne tro finder du nogen tekster, som forbyder kristne at tolke Bibelens eller Jesu ord ud fra deres egne forudsætninger? Det tillader Koranen og islam ikke mht. Koranen.

Du er ikke relativist. Det er jeg heller ikke. Jeg er ikke troende, jeg har tilbragt 11 år i Mellemøsten, været gift med en katolik i 32 år, og alt det gjorde mig nysgerrig.

Du mener, at det er bedst at ”fokusere på det der samler os fremfor dét, der adskiller os”. Det lyder fornuftigt, men vi skal også være særdeles opmærksomme på det, som skiller os, især hvis muslimer forsøger at overbevise os om, at tro, tilgivelse, kærlighed, én gud, Jesus, barmhjertighed, ligestilling mellem kønnene, trosfrihed, demokrati, menneskerettigheder o.m.a. ifølge muslimsk opfattelse drejer sig om det samme som i vores sekulære/kristent inspirerede samfund.

Selv Jesus accepterede jo heller ikke alt, så vidt jeg har forstået det.

Emil Davidsen og Ninna Maria Slott Andersen anbefalede denne kommentar
Imran bin Munir Husayn

Kære læsere

Tak for jeres bemærkninger. De positive, såvel som de kritiske.

@Søren Nielsen
A) "Hadith" er beretninger, der tilskrives Profeten Muhammad ﷺ. Disse består af to dele: (1) Overleveringskæden mellem kilderne/beretterne og (2) indholdet i beretningen, som ofte er et citat eller en beskrivelse af en hændelse. Disse beretninger er klassificeret i forskellige styrkegrader alt efter beretningens formelle troværdighedsgrad, som vurderes ud fra fem kriterier: (1) overleveringskædens sammenhæng, (2) beretternes karaktermæssige troværdighed, (3) beretternes præcision, (4) fravær af modsigelse af stærkere kilder og (5) fravær af mere subtile mangler i overleveringskæden. Derudover ser man også på indholdet, som vurderes i sammenhæng med fx Koranen og historiske kilder mv. Der blev grundlagt flere videnskablige felter, for at klassificere beretningerne, således at man ikke baserede tro og religion på baggrund af svage eller opdigtede beretninger, men kunne med relativ stor sikkerhed vide om hvorvidt en bestemt beretning var troværdig i tilskrivelsen til Profeten Muhammad ﷺ.

B) Forskellen mellem shi'ah og sunni startede med at være en politisk uenighed, som senere udviklede sig til en større splittelse i både teologiske, praksisrelaterede såvel som spirituelle aspekter - foruden de politiske. I dag er der talrige under-grupper blandt begge retninger, men sunni islam bliver generelt betragtet som mainstream. Foruden disse to findes også salafismen, i forskellige afskygninger, og der har historisk været en lang række andre grupper/sekter af teologisk karakter. Vi her et tusinde års historie med intern debat og diskussion om tunge filosofiske, teologiske, juridiske og spirituelle spørgsmål - så der er en stor grad af mangfoldighed inden for islam.

C) En mufti er en retslærd, der er uddannet inden for islamisk jura, svarende til et fuldtidsstudie på ca. 9 år, hvor man studerer en lang række forskellige videnskaber, og endeligt specialiserer sig inden for jura og formidling af svar på konkrete juridiske spørgsmål. Det er altså en specifik uddannelse og en mufti kan agerer på egen hånd eller have en stilling; traditionelt har muftier været selvstændige lærde, der selvstændigt kunne holde den politiske magt under kontrol, men med tiden opstod der officielle poster ved de større læreranstalter, råd og domstole hvor muftier fungerede som juridiske 'fortolkere'. "Imam" derimod er ikke en beskyttet titel og enhver bønneleder med et par folk i sin meninghed kan blive kaldt imam - titlen blev dog traditionelt brugt i forbindelse med den øverste leder i samfundet (den store imam), der agerede stedfortræder for Profeten ﷺ efter hans bortgang, ligesom det bruges med andre meget forskellige betydninger - alt efter kontekst og hvem det bruges om.

I Danmark bruges det mest om bønneledere og prædikanter i moskéerne, som enten kan være uddannede inden for islam eller være mere eller mindre lægfolk, med viden om de praktiske aspekter af at lede en bøn og holde en prædiken.

@Svend Jespersen
Stråmænd er aldrig interessante. Din gengivelse af troværdigheden af hadith og Koranen er forkert. Her følger et kort oprids af det islamiske teologiske epistemologiske ræsonnement, der danner grundlaget for muslimers formelle accept af de religiøse kildetekster: https://erkendelse.wordpress.com/2016/06/24/viden-og-dens-kilder-det-teo...

Du bør læse det og så kan vi måske få en positiv dialog ud af det.

I forhold til din kommentar til den beretning, som jeg citerede fra al-Bukhari og Muslim, så er det ikke korrekt, at den beretning kun omhandler "muslimske" brødre. Jeg havde faktisk tilføjet en kommentar fra en af de anerkendte kommentatorer, Imam al-Nawawi, der eksplicit skrev, at det foretrukne standpunkt er, at der i beretningen henvises til det menneskelige broderskab. Redaktøren anbefalede dog at fjerne kommentaren i ovenstående kronik af pladshensyn.

Jeg vil anbefale dig at læse lidt om islamisk etik, hvis du virkelig gerne vil forstå noget om islam syn på medmenneskelighed (og ikke kun trosfællesskab). Jeg har udgivet første del af en hadith-samling bestående af beretninger, der i den islamiske tradition anses for at være troværdige og stærke, og har skrevet en enkelt sides letforståelig kommentarer til hver beretning. Del 1 dækker de første 33 beretninger: Værket hedder Den Strålende Karakter - del 1. Mere info her: https://islamakademiet.dk/vare/den-straalende-karakter/

@Klaus Lundahl Engelholt
Det er en misvisende oversættelse. Verset anvender det arabiske ord: "awliya'", som nogle gange løst kan oversættes til 'venner', men her altså refererer til værger eller nære fortrolige, og det i en kontekst, hvor muslimer blev udfordret og forsøgt udryddet, og der var en reel risiko for forræderi. Det er svært at forstå det vers, uden at have styr på den historiske kontekst, men der er som sådan ikke noget forbud i islam mod at have almindelige venskaber med jøder, kristne, ateister eller andre.

Hvad der - ud fra et teologisk-etisk perspektiv - kan være problematisk er, at man etablerer så nære venskaber, der indebærer tashabbuh (dvs. at man efterligner dem i deres karakteristiske religiøse traditioner), vælger at støtte dem uretmæssigt eller i uretfærdighed mod sine egne trosfæller, at man giver dem magt over sig selv, sådan at man fx på deres opfordring forlader troen eller religiøs praksis. Det er altså disse niveauer af venskab, Koranen advarer imod, hvilket ikke kan overraske, da Koranen jo selvfølgelig pålægger den troende, at følge troen (alt andet ville være ret mærkeligt).

Hvorimod det at have venskaber hvor man er venlig og imødekommende, respektfuld og høflig, hjælpsom og oprigtigt ønsker det bedste for sine venner og andre mennesker - uagtet deres tro - ikke er noget problem, overhovedet, og vi kan se det på Profetens ﷺ egen adfærd og karakter, hvordan han udviste godhed i adfærd og relationer med alle slags folk, uagtet deres tro.

Muslimer i Danmark har i hvert fald danske venner, både under studielivet, på arbejdspladsen eller i fritiden, og jeg må sige, at jeg selv har mange danske venner, som jeg har et gensidigt respektfuldt forhold til og kan tale med om alt muligt forskelligt - fra fælles interesser i sport til fællesinteresser i dybere emner.

@Niels Christensen
Et billede siger meget mere end tusinde ord; men en film siger meget mere end et billede. Du har desværre ret i at nogle af de kritisable forhold, som du nævner, eksisterer i muslimske lande, men du har ikke ret i, at det altid har været sådan (hvad du insinuerer). Den islamiske civilisation har fra omkring 700-tallet og godt et tusinde år frem været et af de største, mest veludviklede og rige civilisationer i verdenshistorien. Det er kolde fakta. Du bør studerer hvad fx den kristne professor inden for arabisk og islamiske videnskaber fra Columbia University, George Saliba, har skrevet om emnet i løbet af sin forskning, herunder bl.a. hans værker: Islamic Science and the Making of the European Renaissance, MIT Press, 2007; Rethinking the Roots of Modern Science: Arabic Scientific Manuscripts in European Libraries, Occasional Paper,
Center for Contemporary Arabic Studies, Georgetown University, 1999; The Origin and Development of Arabic Scientific Thought, [Arabic], Balamand University, 1998 og andre. Du kan læse mere om ham her: http://www.columbia.edu/~gas1/saliba.html

Hvis du er mere til film, så kan jeg anbefale den ældre, men glimrende dokumentar: Islam Empire of Faith: https://www.pbs.org/empires/islam/

Du kan finde den gratis til syn på youtube eller andre steder, hvis du googler den.

Min korte pointe til dig er blot, at du har ret i at der findes dårligdomme i mange af de muslimske lande, der desværre lider under tung korruption, grådig lederskab og undertrykkelse. Disse ting - om end i lidt mindre omfang - findes dog også i de vestlige samfund, og der er talrige eksempler på myndigheder, der misbruger deres magt, udviser korrupt adfærd og begår andre krænkelser og undertrykkelse af deres befolkninger. Vi skal heller ikke glemme, at mange af de diktaturstater der findes i 'den muslimske verden', har tætte alliancer og støtte fra de vestlige magter som USA og EU, fordi det tjener de imperialistiske interesser, som man har i området.

Det er næppe redeligt eller gyldigt, at skyde skylden på religion for dette, for da islam kom til, så sprang den arabiske beduinkultur til at være verdensførende inden for udvikling af videnskabelig viden og holdt den førerposition igennem et årtusinde. Koranens første åbenbaring til mennesket var: "Læs!" og talrige af de største videnskabsfolk, som Vesten kender under deres latiniserede navne, var muslimer. Læs lidt om Ibn al-Haytham (Alhacen), al-Khawarizmi (Algorithmi) Ibn Sina (Avicenna), Ibn Rushd (Averroes), al-Ghazzali (Algazel) og al-Farabi (Abunaaser); læs lidt om al-Battani (Albatenius), Abu Ma'shar al-Balkhi (Albumasar) og Ibn Bajjah (Avempace) og du vil se, hvor meget de har bidraget til den videnskabelige udvikling inden for de forskellige naturvidenskabelige felter.

Hvis du bare starter med wikipedia, så har du også nok at gå i gang med for at udvide din horisont lidt.

@Svend Jespersen
Kaldet til bønnen indeholder ikke ordene fra al-Fatihah. Det har du helt misforstået. Hvad angår al-Fatihah, så er det korrekt, at der i islam gøres tydeligt forskel mellem hvad man anser som retledning og vildledning; alt andet ville jo gøre islam fuldkommen overflødig og selvmodsigende. Hvad er det så for en sandhed, den skulle bringe, hvis alt andet var lige så godt? Den her teologiske relativisme er jo et paradoksalt selvmål; og den findes heller ikke i kristendommen, for hvis man ikke accepterer Jesus (fred være med ham) som den påståede 'guds søn', jamen så er man vel heller ikke frelst, vel?

Så vi har vores teologiske forskelle - og det er fint. Og vi kan diskutere dem og forsøge at overbevise hinanden om at vi hver især har ret. Men betyder det, at vi ikke kan tale sammen, ikke kan have gode relationer til hinanden og ikke kan være venlige overfor hinanden? Slet ikke. Faktisk tror jeg, at jeg som muslim, har et større værdimæssigt fællesskab med troende kristne end mange andre (fx ateister); og det vigtige for jer er vel, at vi, muslimer, elsker og respekterer, ærer og ophøjer, den ædle og velsignede profet, som vi kalder 'Isa, og I kalder Jesus (fred være med ham). Vi er uenige om hans teologiske eller kosmologiske position, men ikke desto mindre, anerkender vi ham som en af Guds profeter, og omtaler ham med den dybeste ærbødighed. Vi anser ham for at være vor mester og iht. Koranen tror vi på, at han vil stige ned på jorden igen og skabe fred og retfærdighed på jorden.

Giver det os ikke et stærkt fællespunkt, sådan som Koranen fastslår det - om end vi er uenige om mange andre ting?

Og i lyset af de vers du citerede, så mener jeg dog at det er vigtigt at påpege, at på trods af Koranens kritik af den kristne guddommeliggørelse af Profeten Jesus (fred være med ham) samt den kristne treenighed, så inviterer Koranen dog stadigvæk til dialog: »Sig (oh elskede Muhammad ﷺ): Oh bogens folk, kom til et ord, som er fælles blandt os, at vi ej tilbeder andre end Gud, at vi ikke sidestiller noget med Ham og at ingen af os tager andre som Herrer undtagen Gud. Så hvis de vender sig væk, så sig: Bevidn, at vi har overgivet os til Gud« (Koranen, 3:64).

Vi behøver ikke være enige om alt for at kunne stå sammen om de ting, som vi har til fælles.

De venligste hilsener
Imran

Malene Nielsen, Viggo Okholm, Emil Davidsen, Ninna Maria Slott Andersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Mange tak Imran bin Mumie Husayn.
Forsøger at forstå Islam fra tid til anden og artiklen, samt dit læser-svar, er derfor mig kærkommen.
Har dog stadig det problem at Islam altid former sig tilpas plastisk til at bedst som jeg tror at nu begriber jeg lidt af sammenhængen så flyder det ud igennem mine fingre og hænder igen. Primære årsag værende at der er flere forskellige kyndige og lærde med forskellige udlægninger end jeg har fingre og tær... Har en lægmand en chance for at vurdere en Islamkyndigs "korrekthed" i dennes tolkninger og referencer?

Svend Jespersen:
Kort: du har en definition omkring Gud og forløbet af profeter gennem historien- Nu mener jeg altså grundlæggende at ingen ved hvad Gud er-man tror-og dele af religionen tror så de har direkte kontakt til denne "gud"-Skaber eller almagt. Kan vi være enige om at det er tro og vi med vores "store" hjerner ikke hverken kan eller skal forstå sammenhængen- eller det er så min opfattelse tro. Grundlæggende er der en form for skaber /almagt i universet er der kun en almagt ellers må det være et "kollektiv" Men de tre store Gudsreligioner tror altså på den samme Gud- grunden til at muslimerne måske mener de har mest ret er at deres profet Muhammed er den sidste indtil nu .Både jøder og muslimer anser så "vores" Jesus som profet ikke andet.
Ps: har ikke læst kronikørens svar endnu og jeg er så buddhist nu og understreger så at Buddha var før både Muhammed og Jesus-men er så ikke en Gud uanset masser af myter og forestillinger om kvalitetsvæsener i et mellemstadie mod Nirvana.. Hvilket så også er forestillinger og tro.

Per Christiansen

Gud, Allah eller hvad man kalder et “guddommeligt væsen” et navn man må slå andre mennesker ihjel.
Jeg stoler ikke på mennesker der sætter religion over mennesker kristene eller islam mf

Per Christiansen

Gud, Allah eller hvad man kalder et “guddommeligt væsen” et navn man må slå andre mennesker ihjel.
Jeg stoler ikke på mennesker der sætter religion over mennesker kristene eller islam mf

Per
Du rammer plet og dog ved du eller jeg egentlig om du gør-
Men skåret ud i pap så har mennesket ansvaret uanset om dette menneske påberåber sig en vejledende Gud eller ej.. Men tragedien ligger også i at vi lader religionerne sende repræsentanter ud i krigs situationer, og vores lande uanset tro lader disse "vejledere" være trøster i vanviddet.

Jeg tror først og fremmest på den sekulære retsstat og på grundlovens bestemmelser. Intet over, intet ved siden af grundloven. Kongerigets trinhøjeste lov trumfer alle andre love, herunder ALLE religiøse love.

Det følger af Grundlovens § 4, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og understøttes som sådan af staten - heri ligger, at der ikke er religionslighed i vores kongerige.

Desuden bekender jeg mig til samme lovs § 67, hvorefter borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Heri ligger religionsfriheden, men bemærk navnligt sidste led, som må forstås som et værn imod, at religionsudøvelsen strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Der er - trods alt - grænser for, hvordan udøvelsen kan ske i det offentlige rum. Udøvelse af religiøs overbevisning er således først og fremmest en privat sag, der ikke skal forurene det offentlige rum.

Erik Fuglsang:
Mener du så at gadepræster bør forbydes gudstjenester i en gågade?

Viggo Okholm:
Det er op til de lokale myndigheder at vurdere, om gudstjenester i en gågade er foreneligt med reglerne, men jeg ser helst, at religionsudøvelse holdes i private rum.

Carsten Hansen

Udøver gadepræster gudstjenester i det offentlige ?.
Eller er der blot for at give folk trøst og støtte `.

Gudstjenester i på gågaden burde, i min optik, være forbudt.
Ellers kan alle slags prædikanter stille sig op og forkynde alverdens ting. Det tror jeg faktisk den lokale handelsstandsforening vil modsætte sig !

Carsten og Erik:
Nu foregår det altså jævnligt på gågaden her i Odense-måske bortset fra p.t. af covid årsager.
Thyssen har stort set ugentligt haft en seance omkring Jernbanegade.

Carsten Hansen

Viggo Okholm.

Ja ; Jeg forstår at gadepræsten tager kontakt og er sjælesorger for folk i nævnte område.
Men er det decideret gudstjeneste og forkyndelse ?

Forestil dig at Strøget KBH+ Aarh)/Kongensgade (Ode) eller Jomfru Anegade(Aalb.) blev brugt til gudstjenester, fredagsbøn, osv af alle mulige og umulige trosfællesskaber.

Nej tak til det.

Malene Nielsen

@Svend Jespersen
Du spørger "Eller, kan du finde nogen tekster i Bibelen, som forbyder kristne kvinder at gifte sig med ikke-kristne mænd?"
Jo her kommer det. Paulus andet brev til Korinth. Kappitel 6 vers. 14:
Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke.

Det vers bliver i visse kristne sammenhænge brugt som argument for at kristne ikke skal gifte sig med ikke kristne.
Det fortsætter sådan her: Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: »Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.« Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige.«

Malene Nielsen

@Svend Jespersen
Jeg tror grunden til du synes biblen/kristendommen er så meget mere tolerant end islam er at du nok slet ikke har læst biblen, lige som de fleste andre danskere.
Biblen og koranen har rigtig meget tilfælles og er så at sige skrevet i samme ånd hvis du spørger mig og man kan så selv vælge hvilke dele man lægger vægten på.

Svend Jespersen

@ Imran bin Munir Husayn.

Tak fordi du tager dig tid til at svare os.

Du mener, at jeg bruger stråmandsargumenter i mit indlæg og henviser til en side om ”det islamiske teologiske epistemologiske ræsonnement” for at bevise” min vildfarenhed. Ifølge din mening er der ”tre kilder, hvorigennem mennesker kan opnå viden” om det metafysiske:

1. Sunde og fungerende sanser
2. Sand overlevering
3) Den sunde fornuft

Jeg har set lignende argumenter, omend med lidt andre ord, mange gange gennem årene fra muslimske debattører. Jeg accepterer fuldt ud betydningen af et metafysisk element i vores meningsdannelser, om definitionen af rigtigt eller forkert eller godt og dårligt, men jeg accepterer ikke din brug af det i dit link som ”bevis” for, at noget er sandt og andet ikke.

Du, og mange andre muslimske debattører misbruger ordet ”bevis” i et forsøg på at ligestille muslimsk, teologisk bevisførelse med videnskabelig bevisførelse, og den slags bør fornuftige og veloplyste debattører ikke bruge i det 21. århundrede.

Ang. 2:62: Hvis det vers ifølge Imam al-Nawawi handler om, at nuværende kristne og jøder hver vil ende i deres egen guds himmerige, så må du meget gerne forklare det noget tydeligere, helst med en engelsksproglig henvisning. En forklaring fra dig om, at Imam al-Nawawi taler om ” det menneskelige broderskab”, vil ikke være tilstrækkeligt til at overbevise de fleste, skeptiske læsere med kendskab til Allahs og profetens ord om jøder og kristne. Ifølge mine oplysninger udtalte Imam al-Nawawi også disse fredfyldte ord: “As for the kafir that has no contract of peace(with a legitimate Islamic State to which he pays Jizya), there is no liability in killing him, from whatever religion he might be” Og så vidt jeg har forstået, så hører både jøder og kristne til den gruppe mennesker, som i islam, afhængig af stavemåden, kaldes kafir/kuffar/kufir/kaffir/kafr.

Men de ord er måske ikke troværdige, eller måske har jeg helt misforstået dem?

Jeg har heller ikke påstået, at kaldet til bøn indeholder ordene fra Al-Fatiha. Kaldet til bøn efterfølges af det, som starter med Al-Fatiha, lige som kirkeklokkernes bimlen til samling efterfølges af en gudstjeneste, hvor indgangsbønnen læses. Hvis mine ord om det emne kunne misforstås, så beklager jeg det.

Ja, det er vigtigt at prøve at finde punkter, hvor vi kan enes, men det er lige så vigtigt, at vi ærligt erkender, forklarer og forstår, hvor og hvordan vi er uenige.

Venlig hilsen, Svend

Carsten Hansen

Svend Jespersen.

"Du, og mange andre muslimske debattører misbruger ordet ”bevis” i et forsøg på at ligestille muslimsk, teologisk bevisførelse med videnskabelig bevisførelse, og den slags bør fornuftige og veloplyste debattører ikke bruge i det 21. århundrede." Citat slut.

Meget præcist formuleret. Det er essensen af hvad der er "tro" og hvad der "viden"
Religion er u-begrundet tro; Videnskab er begrundet teori(tese. Kun videnskab kan der eventuelt føres bevis for.

Svend Jespersen

@Viggo Okholm.

Du skriver: ” Men de tre store Gudsreligioner tror altså på den samme Gud…” Det kan der gøres mange indvendinger imod. Hvordan kan det være den samme gud, hvis Han f.eks. har så dybt forskellige meninger om det, som i den kristne kirke kaldes treenigheden? Eller så mange andre ting.

Du skriver også: ”... muslimerne måske mener de har mest ret er at deres profet Muhammed er den sidste indtil nu”. Der findes en kristen teologi, som kendes som ”erstatningsteologi”, og dens budskab går kortfattet på, at fordi Jesus kom efter jødedommen, så har den kristne menighed nu erstattet jødedommens ret (ifølge Det Gamle Testamente) til at kalde sig Guds udvalgte.

Dernæst kom så Muhammed, og han har meget snedigt sikret sig, at ingen kommer til at overtrumfe ham. Som han i en engelsk oversættelse siger til sine følgere i sin sidste tale til dem: ”"O People! No Prophet or apostle will come after me and no new faith will be born”. Så er det på plads!

Den slags giver ikke plads til ret megen fornuftig samtale.

Steffen Gliese

Svend Jespersen, som med alle mulige andre religioner, der har et skriftgrundlag, fortolkes der jo forskelligt på forskellige tider - Gud er Gud, men mennesker er jo selvfølgelig ikke i stand til fuldt ud at rumme den sandhed. Det er ikke alle religioner, der som den evangeliske kirke har indset, at forståelsen af verden nødvendigvis må udvikle sig dynamisk, fordi vi ikke kan erkende fuldtud.
I det hele taget er det lidt et problem i forhold til andre folkeslag, at vi her i Danmark er så bandsat faste i troen og har gjort teologiske forestillinger til videnskabelige sandheder.

Svend Jespersen

@ Steffen Gliese.
Hvem, mener du, ”har gjort teologiske forestillinger til videnskabelige sandheder” her i Danmark?

Svend Jespersen:
Du kan have ret i din indsigelse mod min fortolkning- men jeg opfatter ud fra min viden at det forholder sig sådan at de tre store har troen på den samme skaber herre-
Forskellen opstår altså i definitionerne omkring profeter-Jøderne tror nok på en Messias eller en åbenbaring af /fra Gud og troede så ikke Jesus var det og muslimerne ser ham som en profet. Det var derfor jeg noget ironisk at Islam er smart i deres overbevisning om Muhammed som profet og altså uomtvisteligt den nyeste. Som buddhist har vi så hos nogle myten om at Jesus i perioden mellem ca 12 års alderen og til vi igen hører om ham var i retreat hos buddhisterne og "lærte" en del omkring det gode uden dog at fravige sine ord om den Gud de tre store tror på.
Personligt tror jeg ikke vi ved eller nogensinde finder ud af hvad den "skabermagt/Gud er, men dette findes må det logisk være den samme uanset hvilke forestillinger vi som mennesker har og årsag og virkning og om der er noget efter det vi er bevidste om.
Det ville da være skønt at høre kronikørens svar eller forestillinger om det her.

Anders Henriksen

Omvendt: Menneske først, dernæst troende ...