Kommentar

Danske børn lider i kz-lignende lejre i Syrien, men børnenes statsminister er tavs

Regeringens manglende vilje til at hjælpe de 30 danske børn, der sidder i flygtningelejre i Syrien, svarer til at kende til tilstedeværelsen af en kz-lejr og have en mulighed for at befri fangerne, men undlade at gøre det med den begrundelse, at de »har vendt Danmark ryggen«, skriver Søren Juul Nielsen i dette debatindlæg
»Det må gentages, at børnene naturligvis har menneskerettighedskonventionernes krav på ikke at blive gjort skyldige i forældrenes eventuelle lovbrud,« skriver Søren Juul Nielsen i denne kommentar om børnene i flygtningelejrene al-Roj og al-Hol i Syrien.

»Det må gentages, at børnene naturligvis har menneskerettighedskonventionernes krav på ikke at blive gjort skyldige i forældrenes eventuelle lovbrud,« skriver Søren Juul Nielsen i denne kommentar om børnene i flygtningelejrene al-Roj og al-Hol i Syrien.

Delil Souleiman

Debat
24. november 2020

Jeg anklager regeringen for tavst at vende ryggen til en moderne koncentrationslejr. Vores samvittighed er spærret inde sammen med de 30 danske børn og deres mødre i al-Hol- og al Roj-lejrene i Syrien. Regeringens manglende handling svarer til at kende til tilstedeværelsen af en kz-lejr og have en mulighed for at befri fangerne, men at undlade at gøre det med den begrundelse, at de »har vendt Danmark ryggen«. Mette Frederiksen (S) har sammen med Jeppe Kofod (S) og Mattias Tesfaye (S) vendt Danmarks samvittighed ryggen.

Det værste, der kan ske for disse 30 danske børn og deres mødre, er, at deres livstruende ulykke synker ned i mørkets glemsel. Det må ikke ske!

I en artikel i Foreign Policy fra juni i år beskriver Azeem Ibrahim og Myriam Francois fra Center for Global Policy tilstandene i lejren. Omkring 70.000 kvinder og børn fra cirka 70 lande befinder sig i lejre i det nordlige Syrien, der er kontrolleret af de syriske demokratiske styrker, SDF. Mellem 11.000 og 13.000 af disse mennesker er hverken syriske eller irakiske statsborgere, og de fleste er børn. Situationen i lejrene al-Hol og al-Roj er forfærdelige, og der er høj børnedødelighed. De fleste børn dør af dårlig ernæring og kulde. I lejrene huserer det religiøse politi, Hisbah, der står for meget strenge regler og straffe. Hisbah indoktrinerer og overholder en streng form for sharia.

Forholdene i begge lejre er siden blevet forværret. Der er coronavirus i lejrene, og det har fået den allerede høje børnedødelighed til at stige. Red Barnet har advaret mod, at den del af lejrene, hvor de udenlandske mødre og børn befinder sig, er særligt dårligt bemandede. Det er bydende nødvendigt, at der tages hånd om børn og mødre nu. Ingen kan garantere for, hvordan situationen ser ud om en måned eller to.

Det er ikke i orden at skille små børn fra deres mødre, men de fleste europæiske lande er imod at hente børn og mødre hjem.

Det er åbenbart, at børnene er i en livstruende situation ligesom deres mødre. Dette på grund af vold og mangel på fundamental adgang til fødevarer, varme og nødvendig medicin – konsekvensen er sult og kulde.

For de forhåbentligt snarest hjemvendte børn og mødre vil der være et betydeligt behandlingsbehov for at få dem rettet op rent legemligt. Endvidere forestår der et nødvendigt langtidsprojekt, der går ud på at behandle de psykiske skader. Her må der naturligvis være opmærksomhed på børnenes sårbarhed, og at det er nødvendigt at få sat hurtigt ind med en intensiv psykoterapeutisk støttende behandling over for de traumer, der ellers på længere sigt vil sætte sig i deres psykiske udvikling som problemer med tilknytning til andre mennesker og udvikling af angst og adfærdsforstyrrelser.

Jo senere en sådan behandling sker i børnenes udvikling, jo sværere er det at opnå et gunstigt resultat. Det må gentages, at børnene naturligvis har menneskerettighedskonventionernes krav på ikke at blive gjort skyldige i forældrenes eventuelle lovbrud.

Genskab etikken

Alt dette har regeringen, Folketinget og offentligheden vidst længe. Så hvorfor sker der ikke noget? Der er tale om et kollektivt svigt på flere områder.

Dels har de fleste partier her i landet, inklusive regeringspartiet, bragt sig i en situation, hvor de har fastlåst sig i en forestilling om, at de ikke kan tåle et paradigmeskift væk fra fremmedfjendtlig dogmatik af en absurd frygt for, at befolkningen ikke ville kunne tolerere en tilbagevenden til den humanisme, der ellers karakteriserer landet.

Dels har medierne undladt at gå aktivt og vedholdende ind i denne problematik. Den aktuelle katastrofe med de danske børn i al-Hol og al-Roj har været næsten konsekvent fraværende. Kun få artikler og læserbreve slipper igennem.

Sådan som måden, vi forholder os til fremmede på, gennem de senere par år har udviklet sig – for eksempel med ghettolovgivning og fratagelse af ligeret for loven – er der behov for at genskabe en etik med vægt på de fundamentale principper. For eksempel med K.E. Løgstrups Den etiske fordring og vores egen store filosof Søren Kierkegaards Kærlighedens Gerninger. Og sidst, men ikke mindst, en ihukommelse af grundprincipperne i Kants etik vedrørende det kategoriske imperativ om aldrig at handle mod andre på anden vis, end man ønsker andre skal handle mod en selv.

Der er behov for, at vi konfronterer vores fagforeninger og anmoder dem om en støttekampagne for børnene. Hvor er eksempelvis Lægeforeningen henne i denne sag? Der skal handles nu.

Søren Juul Nielsen er speciallæge i psykiatri

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

For hvert barn regeringen tager hjem, da vil den miste mindst 1.000 vælgere til Frikadellepartiet og Nye Tarvelige. Og det er vigtigere end at forså, at jo længere børnene opholder sig i lejrene, desto større er risikoen for at der opstår nye hadefulde islamistiske terrorceller. Ganske som det skete med Taliban, der opstod blandt afghanske flygtninge i pakistanske lejre, og IS, der opstod blandt ydmygede og forarmede sunni-muslimer efter Saddams fald.
For at sige det som det er, så har vi en regering, der er snotdum, når den ikke forstår, at ydmygelse skaber hævntørst og barbari.

Brian Nocis Jensen, Daniel Joelsen, Carsten Wienholtz, lars helde, Katrine Damm, Gert Romme, Hanne Utoft, Flemming Berger, Marie E. Rasmussen, Rolf Andersen, Per Klüver, Hans Larsen, Mette Johansson, Peter Mikkelsen og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
lars søgaard-jensen

Godt skrevet
Man skal huske ,at nogle gange kan samvittighedens stemme god lyde som den indre svinehunds glammen.

jens christian jacobsen

'Det er ikke i orden at skille små børn fra deres mødre, men de fleste europæiske lande er imod at hente børn og mødre hjem.'
Hvorfor mon, Søren? Er det fordi alle europæiske regeringer er en bande racistiske faschister?
Jeg tror det er fordi de oprigtigt er bange for at lukke hadefulde jihadister ind i landene i ly af børn de har fået med tilfældige krigere, de har stillet sig til rådighed for.
Vi skal naturligvis hente børn af danske statsborgere og give dem den støtte og kærlighed de har brug for. Deres 'mødre' skal for domstole de steder de er anklaget for deres forbrydelser.

Jacob Schønberg, Per Christensen, Per Christiansen, Gert Romme, Therese Hagen, Kim Folke Knudsen, Claus Nielsen og Per Klüver anbefalede denne kommentar

Børnene har ikke selv valgt, det har deres forældre og de gør mig bange. Vi skal ikke have de voksne hjem, men der bør åbnes mulighed for at børnene kan adopteres af danske familier. Og jeg skrev ikke kristne eller muslimske familier.

Per Christensen, Niels Jakobs, Therese Hagen, Kim Folke Knudsen og Claus Nielsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Til anbefaling hør P1's Orientering , da Puk Damsgaard er på besøg i lejren og taler med en dansk kvinde og hendes børn. Ved ikke hvornår indslaget kommer med det er i dagens Orientering.

lars søgaard-jensen

Vil lige forebygge evt. misforståelser: Det usselt at lade disse børn, der lider under konsekvenserne af forældrenes dårlige beslutninger. Denne usselhed bunder i at samvittighedens stemme hos nogle politikere med afsæt i den Krarupske tænkning til forveksling lyder som den indre svinehunds glammen.

Peter Mikkelsen, Per Christiansen, C.V. Jørgensen, Hans Larsen, Viggo Okholm og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar

§ 252
Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der på hensynsløs måde forvolder fare for, at nogen smittes med en livstruende og uhelbredelig sygdom.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse, hvilke sygdomme der er omfattet af stk. 2.

Politisk vindings skyld?

Børnene er ofre for deres forældres politiske ambitioner, eller i det mindste fædrenes (hvis de da stadig lever). Men hvad gør man med mødrene/forældrene? Hvad for mennesker er de i dag?

Det rigtige er vel at tage dem alle tilbage og undgå at skille børnene fra forældrene men har vi overhovedet den politiske vilje til at få de mennesker re-integreret i Danmark?

Kim Folke Knudsen

@De danske børn i Syrien

Jeg er helt enig de mindreårige børn skal hjem til Danmark og så må vi tage alt det andet herfra.

Forestillingen om at et barn er en potentiel terrorist er en temmelig ja hvad skal jeg sige " Snæversynet " måde at anskue sagen på. Børn af forældre som " måske " har stået IS lidt for nært skal ALDRIG lastes for deres forældres gerninger. Mødrene til børnene skal også med hjem til Danmark. Uanset hvad, så er det ikke i orden at adskille forældre fra deres børn alene på en mistanke om deltagelse i IS ugerninger.

Hvis der er fædre hvor der er klare indikationer på at de har begået krigsforbrydelser, så stiller sagen sig anderledes i min optik. De har ikke nogen ret til at komme tilbage til Danmark. Da der kan være et retsligt efterspil, som skal foregå i de lande, hvor IS har terroriseret befolkningerne. De pågældende fædre må tage deres straf i udlandet, det gælder også dødsstraffen, hvis det ender med det.

Jeg tror at frygten for at børnene vil kunne udvikle sig til terrorister, når de er voksne er for generaliserende og ikke holder i virkeligheden. Et barn kan vendes væk fra fortiden af kærlige og gode forældre.

I Tyskland returnerede 100.000 af børn fra de nationalsocialistiske organisationer Hitlerjugend (HJ) og Bund Deutscher Mädel (BDM), som indoktrinerede de tyske børn i jødehad, i stortysk storhedsvanvid og i hele den hæslige ideologi bag NSDAP. Begge organisationer var stiftet af NSDAP, for at ødelægge de civile gode frivillige foreninger som tog sig af børnenes fritidsliv Spejderbevægelsen og en række katolske organisationer, som NSDAP var ude på at udslette fra tysk jord. Partiet ønskede at sidde på det hele selv og dominere al opdragelse med deres onde ideologi. Væk med forældrene væk med de frivillige foreninger væk med den katolske kirkes organisationer og andre kirkelige kredse, der ikke 100% tilsluttede sig NSDAPS linje.

Mange af børnene vendte tilbage til Tyskland som de allieredes krigsfanger, da de unge mennesker udgjorde en ikke ringe del af den tyske hær specielt SS divisionerne. De unge mennesker havde kæmpet forbitret i Normandiet for at blokere det britiske fremstød mod byen Caen. I en af SS Panserdivisionerne: 12. Division bemandet med HJ rekrutter i teenage alderen og ned til 12 år overlevede 400 ud af oprindeligt 20.000 rekrutter.

Førte det til efter krigen, at titusinder af tyske børn stiftede terrorbander, som myrdede allierede soldater og tyske civile der samarbejde med de allierede besættelsesmyndigheder i Tyskland. Mig bekendt var der Varulve, men de var ikke særligt udbredte, og de fandt ikke nogen større støtte i efterkrigstidens komplet ødelagte Tyskland.

Samtidig var det et faktum at især de yngre årgange af tyskere, som var grundstammen i HJ ( Hitlerjugend ) var meget fanatisk indstillet og fuldstændig hjernevasket med Nationalsocialismens ideologi. Men et eller andet hændte jo med det store flertal i tiden efter 1945. Langsomt men sikkert banede et nyt lysere syn på verden sin vej og skubbede den hæslige ideologi til side.

Den første tyske Forbundskansler Konrad Adenauer udtalte efter krigen, at han var chokeret over den forråelse og kynisme, som helt unge mennesker i hans land var blevet hjernevasket til at tro var den rette ideologi. Det fik Adenauer til at tilkendegive, at ønsket om en tysk genforening måtte vente mindst en generation, fordi den første opgave var at genopbygge Vesttyskland og integrere hele samfundet inklusiv ungdommen i en demokratisk tradition og en tradition præget af engelske og amerikanske værdier. Først når Nationalsocialismens tankegods og ideologi var vasket ud af menneskets sind først der kunne spørgsmålet om en genforening mellem Vest og Østtyskland komme på tale.

Det kunne ikke falde mig ind som tysker, at udelukke medlemmer af HJ på forhånd fra at starte på en frisk i Tyskland at kræve de unge mennesker som kunne være mine egne børn deporteret til et udland, hvor der ville vente dem en grum skæbne. Blodets bånd tæller og det går nationens bånd også.

Hvis et ungt menneske er over 18 år stiller sagen sig anderledes. Det ville for mig være i orden at udlevere myndige unge HJ sympatisører til udlandet, hvis de havde begået krigsforbrydelser og var eftersøgt i den anledning. Retfærdigheden må i dette tilfælde ske fyldest og her tæller ofrene for krigsforbrydelserne over de unge mennesker.

Jeg ser mange fælles lighedstræk mellem HJ og de unge mennesker, som IS har misbrugt til deres terrorkrig i Mellemøsten.

Børn af IS krigere med dansk statsborgerskab og mødre til børn med dansk statsborgerskab skal hjem til Danmark.

Peter Mikkelsen, Jesper Sano Højdal, Per Christiansen, kjeld hougaard, C.V. Jørgensen, Hans Larsen, Gert Friis Christiansen, Viggo Okholm og Ulla Nygaard anbefalede denne kommentar

KFK. Forskellen er vel at IS (ej heller tankegangen) ikke er totalt ødelagt og at der stadig kan være påvirkere i trossamfundet der fastholder børnene i IS’s verdensanskuelse. Dét, og så selvfølgelig at Tyskland var fysisk besat og ikke havde adgang til atomvåben som allerede ved krigens afslutning var en forudsætning for at kunne føre en succesfuld krig mod nogen af besætterne. Ydermere påstod alle besættere af Tyskland i deres forskellige zoner at være allierede med tyskerne hvilket helt sikkert har virket imod en genopståelse af nationalsocialismen, en ydre fjende.

De lidende børn i Syrien kan meget hurtigt blive en sentimental sag for folk, som på den anden side ikke aktivt protesterer og kritiserer fremmede magters ulovlige intervention i landet - hvilket accelerede uroen i landet til katastrofale højder og foranledigede en storpolitisk krig som stadig varer ved (tyrkerne, kurderne, amerikanerne og en ukendt antal militsgrupper har vitale dele af Syrien i deres besiddelse, og der er ingen udsigt til fredsforhandlinger).

Selvfølgelig skal der gøres noget, alt hvad gøres kan, for ofrene for krigen i Syrien (samt ditto i Yemen, Irak, Libyen og andre steder) - og for de mange lande i regionen, som er svært ramte af kolossale flygtningestrømme. Men der skal vitterligt også gøres noget for at international lov overholdes - og at vi som demokratiske samfund i en globaliseret verden overholder bl.a. de FN-traktater som vi har indgået, så den enorme retsløshed, som internationalt råder og muliggør en lang række af de krige, som kaster lande og regioner ud i kaos og ødelæggelse, møder kvalificeret og demokratisk modstand. Det er ikke nok at føle noget godt og velment for de ramte; det er helt nødvendigt at øve kritik af international statskriminalitet, uanset hvem den udføres af - herunder egne allierede.

Per Torbensen, Daniel Joelsen og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar

Jamen det er da sikkert ganske forfærdelige forhold der hersker i disse lejre, men det er og forbliver forældrenes ansvar, da de forlod Danmark for at søge derhen hvor IS sandslotte i ørkenen stod.

Danmark har ingen forpligtelse overfor hverken forældre eller børn, og desuden har Danmark ingen juridisk rettighed i området, og kan derfor heller ikke fjerne børnene fra deres mødre og fædre.

Paradigmeskift og paradigmeskift, - for hvem, - mig bekendt har vi demokrati i Danmark, og folketinget er sammensat efter det som vore demokratiske valg munder ud i, - uanset om man er enig eller mening med vælgerne, og det burde en lærd person indse, i stedet for at skyde alene og ensidigt efter politikerne i de berørte stole.

Lad os for et øjeblik tænke os, at vi tog børnene (de 30 stk.) hjem til Danmark, så ville vi efterfølgende ikke kunne undslå os også at tage mødrene og evt. færdrene til Danmark bagefter, som såkaldt familiesammenføring(man kan jo ikke skille forældrene fra børnene)

- Hvor fædrene er i denne sag kender ingen, men mon ikke flere alligevel har overlevet, og hyttet deres eget skin, så når mor og børn er kommet til Danmark, vil vi nok se flere fædre dukke op, og gøre krav på genforening med familien.

_ der er så lige en væsentlig ting der overses, og helst ikke skal nævnes i artikler som disse, for det passer ikke ind i det billede af lidelse som den sag man kæmper for.

Faktum er familien allerede var samlet / sammenført derude i det fremmed, og om deres drømmested for fremtiden, så hvad i himlens navn skal vi dog udføre familiesammenføring for, nu hvor dette drømmested for fremtiden slog fejl.

- Det slog ikke fejl - drømmestedet, de vidste allerede da de drog afsted, at der var svære problemer med IS måde at forvalte friheden og drømmene på, - det var oplyst igennem lang tid i vore medier, had der var galt, - men alligevelvalgte forældrene at drage afsted til de flaske drømme.

Der var ikke så meget etik, moral og næstekærlighed, når det var "de andre" der blev slået ihjel, her var der ikke plads til hverken Løgstrup, Kierkegaard eller Kant, men derimod heksejagt på anderledes troende eller ikke troende på "den rigtige måde"!

Per Christensen, Jacob Nielsen, Henrik Andersen, Per Torbensen og Jannick Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Høre lige Rasmus Stoklund en ordføre fra S sige i P1-morgen, at FN¨s Børnekommission ikke skal dikterer Danmark hvad de skal. Ja så - vil det sige at FN ikke må blande sig overhovedet - er det en nedlæggelse af FN RS er ude i?

Peter Mikkelsen, Per Christiansen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Det er grovmisinformation af værste slags, når man påstår vi har nogen som helst forpligtelse overfor disse stakkels børn i i nævnte lejre i Syrien, Damark har ingen juridiske rettigheder i landet, og kan selvsagt intet gøre med juridisk virkning.

Det er fuldstændig samme situation for børn af danske forældre der er emigreret til f.eks. Australien, og hvor børnene mistrives grundet forældrenes luner og manglende etiske, moralske standpunkter for normal adfærd. - Igen har Danmark ingen Juridiske rettigheder i Australien overfor disse børn, det er et anliggende alene for de australske myndigheder.

Per Torbensen, Per Christensen, Jacob Nielsen, Henrik Andersen, Bent Nørgaard, Therese Hagen og Jannick Sørensen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Og sidst, men ikke mindst, en ihukommelse af grundprincipperne i Kants etik vedrørende det kategoriske imperativ om aldrig at handle mod andre på anden vis, end man ønsker andre skal handle mod en selv.
Hvem tænkes der på her ??

Nu er det altså ikke sådan, at der slet ikke er lande, der henter deres børn hjem fra de kurdiske lejre. Men desværre er der ikke mange.

De lande, der henter deres børn hjem, er: Frankrig, Holland, Tyskland, Sverige, Norge, Tjekkiet og Rusland, men faktisk er der også kommet børn til Danmark. Og Australien tager deres forældreløse børn hjem. I øvrigt henter nogle af landene også børnenes mødre med.

Jesper Sano Højdal, Kim Folke Knudsen, Per Christiansen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Jeg kan slet ikke lade være med at sammenligne med alt det besvær som Udenrigsministeriet var i, for at hente danskere hjem til Danmark dengang corona startede.

Hvis logikken i mange af indlæggene skulle følges, skulle vi slet intet gøre - de mennesker valgte selv at rejse ud, så hvorfor skulle de hjælpes.

Vejen til helvede.... som I ved...

Jens Ole Mortensen, Carsten Wienholtz, Per Christiansen, Hanne Utoft og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Kunne vi ikke få nogle eksperter (fx en professor i forfatningsret, menneskerettighedskonventionerne mm) til én gang for alle at fastslå, hvilken retsstilling syrienskrigere, deres evt. ægtefæller og børn har, som danske statsborgere og ikke-danske statsborgere ?

Kunne vi ikke ved samme lejlighed få undersøgt - af en ekspert med virkelig tung indsigt i det her emne - hvorvidt og hvornår man kan miste sit statsborgerskab.

"Lad os for et øjeblik tænke os, at vi tog børnene (de 30 stk.) hjem til Danmark, så ville vi efterfølgende ikke kunne undslå os også at tage mødrene og evt. færdrene til Danmark bagefter, som såkaldt familiesammenføring(man kan jo ikke skille forældrene fra børnene)"

Hvis begrundelsen for ikke at tage imod egne statsborgere, herunder voksne som muligvis har begået krigsforbrydelser eller anden kriminalitet, er frygten for at de vil lave endnu flere ulykker, så forekommer det da ikke ansvarligt at Danmark overlader disse fremtidige trusler mod stabilitet til den syriske befolkning (som mig bekendt ikke har inviteret dem).

Hvis begrundelsen for ikke at ville tage imod dem er at straffe dem for at de er rejst til Syrien mod givet råd og formaning, så bør en demokratisk retsstat vel føre en fair rettergang, før den sanktionerer.

Hvis begrundelsen er at dansken skal være/blive ligeglad med ofrene i sagen, og på denne vis apatisk suggestere sig ud af problematikken, så ser det ud til at lykkes.

Klaus Ipsen, Carsten Wienholtz, Per Christiansen og Rikke Nielsen anbefalede denne kommentar
Martin Sørensen

Når statsminsteren tilsidesætter Børnekonventionen i sagen om omskæringsforbuddet, hvorfor skulle hun så følge konventionen i dette tilfælde? Denne konvention (og vel også andre konventioner) kan tilsyneladende gradbøjes, så den passer ind i den rette religiøse, politiske, økonomiske eller sociale sammenhæng.

Man kunne for øvrigt godt sende børnene til Danmark, men så skulle det være med garanti om, at de bliver bortadopteret. Et liv hos deres bioglogiske forældre er ikke værdigt eller trygt. De har begået omsorgssvigt af dimensioner.

Børnene skal være sammen deres forældre.

Per Torbensen, Erik Fuglsang og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
Per Christiansen

Ethvert land må tage sig af sine statsborgere. Danske statsborgere der bliver dømt for kriminalitet i andre lande bliver der taget hånd om af danske ambassader eller konsuler, og er der en aftale med landene hvor i de har begået deres kriminalitet, kommer de, efter en tid hjem, og afsoner deres straf i Danmark. Det er sket mange gange, og sker formentlig stadig.
Såvidt jeg ved er disse børn danske statsborgere, og jeg vil tro deres mødre også er det. Ellers ville det jo aldrig have været en emne i Danmark.
Danmark er vel stadig er en retsstat, selv om der findes folkevalgte, som Rasmus Stoklund og Morten Messerschmidt er fortalere for det modsatte.

Anders Reinholdt, Peter Mikkelsen, Rikke Nielsen, Carsten Munk, Hanne Utoft og Esben Lykke anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@Ulla Nygaard 24 November 2020 kl 21.07

Tak for dine gode overvejelser angående Tysklands stilling i 1945.

Jeg ser IS ideologi og totalitære syn som værende på linje med Nationalsocialismen. IS begrunder vanviddet med at Islam er en slags førende herskende religion, som tæller over alt andet, og Nationalsocialisterne henviser til deres forskruede opfattelse, af at mennesker kan sorteres i overlegne og underlegne racer, hvor den germanske race skal herske over alle de andre. Begge dele er for mig et forrykt og sindssygt syn på Verden og på menneskene.

Hitlerjugend. De kunne ikke vælge militærtjeneste fra. Enhver der satte sig op mod sin foresatte risikerede krigsretten det vil sige hængning i et træ eller henrettelse ved skydning for forræderi og desertering. Selv Waffen SS som i begyndelsen var Adolf Hitlers personlige garde og hvor rekrutteringen i begyndelsen var frivillig. Der ændrede tingene sig i takt med krigens forløb. Tyskere blev overflyttet fra andre enheder til Waffen SS, og satte personer sig imod denne forflytning, så vankede krigsretten med omgående virkning.

De tyske unge, som ikke meldte sig frivilligt til Hitlerjugend (HJ). Der slog regimet også resolut til. Forældrene kunne trues med Sippenhaft ( straf mod andre familiemedlemmer ) og med at børnene blev tvangsfjernet og indlogeret på børnehjem drevet med nationalsocialistisk opdragelse for øje. Ret hurtigt lurede risikoen for, at Gestapo satte familierne under overvågning og indkaldte dem til forhør med henblik på, at børnene blev værget til HJ.

Den tyske forfatter og skuespiller af jødisk familie Michael Max Degen som levede i skjul sammen med hans Mor ( Uboote ) lidt udenfor Berlin, Kaulsdorf. Micahel måtte ligeså lade sig indmelde I Hitlerjugend. Ellers ville det vække opsigt at en fremmed dreng med lidt mørke træk gik rundt i civil påklædning og ikke i den obligatoriske HJ uniform.

Forskellen på Hitlerjugend og IS krigerne er, at IS krigerne rejste " frivilligt " ned til en krig, hvor de stillede sig på den modsatte side af Danmark. Hitlerjugend blev tvangsindrullet i den tyske hær, og ingen af de unge mennesker havde mulighed for at sige fra. Lydighedsnægtelse var lig med mytteri og krigsdomstol med døden til følge. I de særlige ondskabsfulde tilfælde blev lydighedsnægtere, som ikke blev dødsdømt forflyttet til Østfronten og indsat i straffebataljoner, som lå yderst i frontlinjen, som skulle rydde minefelter overfor " Der Ivan " og hvor chancen for at overleve en sådan mission var meget lille. Den mest sandsynlige udgang var døden eller invalid for livstid.

Michael Max Degen (1932-) kilde Wikipedia DE
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Degen

Se også filmen Nicht Alle waren Mörder om Michael Max Degens barndom i krigstidens Berlin.
https://www.youtube.com/watch?v=XeQtnngFGrs

Bent Nørgaard, Niels Jakobs, Ulla Nygaard og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Som det første indlæg ved Arne Lund fastslår: Børnenes statsminister vil blive mast fra både højre og venstre side, ja det bliver et dødsridt om MF åbnede DK for terrorist børnene og siden var forpligtet på familiesamføring med de blodtørstige psykopater , der meldte sig under IS sorte faner til at begå afskyelige forbrydelser mod en alle og enhver , som blev udpeget fra kalifatets hierarkiske magtstruktur, angiveligt med opbakningen fra den sorte bog. Ja UK sendte jo agenter derned med liscens til at dræbe ...dem.

Men herinde fornemmer jeg mange skabs blå, som ønsker sig tilbage til Venstre regimerne , som har domineret DK i dette årtusinde - eller savner disse simpelthen jordforbindelse , ansvarlighed eller sund fornuft, eller alle 3 i kombi?

Man bør tage sig i agt for råd fra ulve i fåreklæder, være det sig de der henter ammunition hos Hvelplund/EL og andre ansvarsløse fjolser.

Jeg vil sige således, det er virkeligt ærgerligt at børnenes forældre er så modbydelige ensporede religionsfacister. Og så må deres stakkels børn uheldigvis lære hvad for lort islamisme kan bringe .

Endeligt er det desværre ikke muligt at hjemføre disse børn og forhindre samføring med deres forbryder forældre på grund at diverse internationale konventioner og domstole..
Og disse holder vi højt og bør fortsætte dermed,ikke?
.

"Danske børn lider i kz-lignende lejre i Syrien, men børnenes statsminister er tavs"

Ja, det er en lortesituation deres forældre har bragt dem i.

Erik Fuglsang, Per Christensen, Jacob Nielsen og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar

Nils Bøjden, 26. november, 2020 - 21:15

"Børnene skal være sammen deres forældre."

- Det er også hvad børnene er nu!

- Det er også hvad børnene er nu!

Problem solved!

Når man lukker ørene for de lommefilosofiske og dømmende kommentarer, og står overfor et barn der i nød og elendighed fortæller, måske på dansk, at det savner sin børnehave eller venner, så skal man godt nok være en afstumpet sjæl for af afslå at række en hånd. De politiske eller militære rådgivere der “rådgivet” vores politikere, har glemt at fortælle, at sådan skaber man den næste genneration af folk som hader os.

Per Christiansen, Rikke Nielsen, David Adam og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Per Christensen

D. Joelsen, tja... Man kunne nok også fundere lidt over hvor afstumpede de forældre er, som skabte den situation for deres børn. Og hvorfor de valgte at tage dertil og pisse på vores samfundsmodel og endda indirekte bekrige den.
Lad dem ligge som de har redt. Vi skal ikke redde alle verdens galninge fra dem selv.

Rigtig næstekærlig jul til Per, Jacob og Christian.