Kommentar

Enhedslisten skal droppe EU-modstanden, hvis de vil bekæmpe skattely

Når Enhedslisten i annoncer kæder skattely sammen med EU, skader det tilliden til den eneste institution, der kan løse problemet med skattely. Det er en international udfordring, som vi ikke kan løse alene i Danmark. Drop EU-modstanden, Enhedslisten, skriver tidligere rådgiver i Europa-Parlamentet i dette debatindlæg
Debat
27. november 2020

De seneste uger har Enhedslisten igen sat fokus på skattely med store annoncer i Information. Det er en vigtig debat, og jeg deler grundlæggende Enhedslistens forargelse og frustration.

For mig er det nemlig meget simpelt: Et politisk system, der ikke kan forhindre skattely, er i sidste ende irrelevant og uden magt. Hver gang historier om skattely kommer frem, mister vi som borgere lidt mere tillid til, at vores folkevalgte repræsentanter er i stand til at varetage vores interesser.

Men jeg bliver også forarget over, at Enhedslisten indirekte gør EU til problemet i annoncerne. I stedet for at lægge op til en nuanceret debat virker formålet til at være at kæde EU og skattely sammen negativt, så borgerne mister tilliden til EU. Det er selvfølgelig i Enhedslistens interesse, fordi partiet arbejder for udmeldelse af EU. Men vil et Daxit bidrage til Danmarks eller Europas bekæmpelse af skattely? Selvfølgelig ikke.

Skattely er en international udfordring, som vi ikke kan løse alene i Danmark. Vi evner ikke engang at holde styr på, hvad vores egne banker laver i Danmark og i udlandet.

Enhedslisten ønsker at holde mest mulig magt nationalt. Men i stedet bør vi styrke samarbejdet og udnytte vores indflydelse i EU, der som verdens største økonomi har mulighed for at bekæmpe skattely i hele verden.

Det kræver selvfølgelig, at EU først tager et opgør med skattely internt, og her er det mig ubegribeligt, at flere EU-lande inklusive Danmark accepterer at blive snydt så åbenlyst af især Holland, Luxembourg og Irland.

Som det er nu, har alle EU-lande vetoret på skatteområdet, men EU-Kommissionen har foreslået at ændre det til flertalsbeslutninger. Det ville give mulighed for at tage et opgør med Holland, Luxembourg og Irland, men den slags politik kan Enhedslisten ikke støtte, fordi det bliver betragtet som afgivelse af suverænitet – selv om det i realiteten er det modsatte.

Problemet er ikke EU, men derimod at vi har et svagt EU, der ikke kan sætte de lande, der snyder alle os andre, på plads.

Mikkel Bahl er tidl. politisk rådgiver i Europa-Parlamentet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Mikkel Bahl

"Som det er nu, har alle EU-lande vetoret på skatteområdet, men EU-Kommissionen har foreslået at ændre det til flertalsbeslutninger. Det ville give mulighed for at tage et opgør med Holland, Luxembourg og Irland, men den slags politik kan Enhedslisten ikke støtte, fordi det bliver betragtet som afgivelse af suverænitet"
citat fra artikel

Det er bare helt præcist formuleret; men du slår vand på en gås, når du forsøger at tale til Enhedslisten om EU.

Det er ikke ulejligheden værd -
lad dem bare tosse rundt sammen med Pernille Vermund og Thulesen Dahl.

Thorkel Hyllested

Som medlem af Enhedslisten og som en af dem, der mener, at EL burde droppe sit slutmål, at komme ud af EU, men fastholde at EU skal forandres fundamentalt, før institutionen blir et redskab, der er i stand til at forsvare borgerne overfor rå kapitalmagt.
I praksis har EL´s repræsentanter i Bruxelles nu i mange år arbejdet konstruktivt og stædigt for at udfordre nogen af de fundamentale problemer i EU. F.eks. skattely som en konsekvens af principperne bag Det indre Marked.
Du bruger formuleringer som: " det virker som om" og "indirekte", til at argumentere for, at EL nok bare forsøger at sætte befolkningen op mod EU af gammel vane.
Man skal altså lade være med at gøre opmærksom på den slags ubehagelige kendsgerninger, og man må ikke samtidig fortælle, hvor problemet ligger, og hvor det skal løses.
Man kan da håbe på, at harmen kunne etablere et pres på regeringen, så den blev tvunget til at handle på det. Den gør det nemlig ikke af sig selv.

Brian Nocis Jensen, Eva Schwanenflügel, David Zennaro, Katrine Damm og Pietro Cini anbefalede denne kommentar

Hvad er skattely? Grundlæggende er det en ordning hvor de største og derfor mest magtfulde virksomheder såsom Facebook, Amazon, Apple, 3, Nike og Google laver skattemæssige og lukrative aftaler, med lande som ønsker at tiltrække disse virksomheder, aftaler der indebærer en lavere skat, ofte under en procent. Dette medfører at firmaerne ikke bidrager til at betale i det land hvor de høster, hvor de så at sige suger formuer ud af, uden at være med til at opbygge landet.

Hvor står EU mht. skattely, ulighed og fattigdomsskabelse? Hvem sidder bagved kommissionen i EU og trækker i trådene? Hvem betaler lobbyisterne som skal påvirke EU-politikerne? Skal velfærden omdirigeres til de rige ved påbud fra Davos, fra ejerne af de største virksomheder, fra multimilliardærerne? Bag ved demokratiet sidder der et magtsystem, og politikerne er reduceret til marionetter som underskriver unionens fattigdomsskabende love. Set fra underklassen er unionen bare endnu et ulighedsskabende monster. EU, neoliberalisme og sociale nedskæringer er nu uløseligt knyttet sammen, der er ikke - og der vil ikke fremover komme en anden vej

Lovene kommer ikke længere fra borgerne ved demokrati eller fra kommunerne, men oppe fra, fra Folketinget som styrer benhårdt gennem budgetloven. Budgetloven er skabt ved Finanspagten som EU har beordret. Men EU stopper ikke her. Nu forsøger EU sig igen med at detaljestyre kommuner og regioner, men intet af dette skrives der om i de almindelige medier. EU-kommissionen skal nu have lokale beslutninger sendt til godkendelse, tre måneder inden de skal op i byrådet, et nyt forslag betyder, at kommuner skal spørge EU-kommissionen om lov, hvis de vil træffe beslutninger. Forslaget fra EU skal snart godkendes af EU's erhvervsministre og af EU-parlamentet. EU angriber det lokale demokrati.
https://arbejderen.dk/indland/eu-angriber-det-lokale-demokrati

Kommunerne herhjemme er sat i en økonomisk spændetrøje. Kommunekassen deles op mellem de sociale udgifter og udgifter til bygge og anlæg. EU bestemmer af staten skal sørge for at pengene går til bygge og anlæg og ikke til det sociale område. Yderligere fattigdom skabes. Pengene der gik til arbejderklassen ved den sociale sikkerhed og til underklassen ved den sociale velfærd, går nu alt mere til de formuende og til erhvervslivet. Dette sker samtidigt med at erhvervslivet flytter pengene ud af landet i skattely. Pengene kan nu flyttes frit rundt i verden, og ni ud af ti dele deraf flyder rundt på alverdens kasinobørser, i stedet for at gavne befolkningen i Danmark. Derfor skal der skabes fattigdom.

Her er den store fattigdomsplan: EU Kommissionen og Europarådet indførte budgetlofter i kommuner og regioner. Kommissionen henstiller til Danmark om i 2011-2012 at implementere nedskæringerne af efterlønsordningen, ved at gennemføre en nedskæring af førtidspensionen og ved i højere grad at målrette tilskudsordninger og fleksjobordningen mod de mest sårbare grupper. De anbefalede også indførelsen af budgetlofter i kommuner og regioner, som handler om Finanspagten.

EU’s stats- og regeringschefer vedtog i 2011 Finanspagten. I 2012 valgte et flertal i Folketinget at slutte Danmark til Finanspagten uden en forudgående folkeafstemning. Finanspagten betyder, at politikerne i Folketinget har et meget snævert spektrum af værktøjer i den økonomiske politik, og at de ikke for eksempel kan vælge at lave investeringer i velfærden eller offentlig infrastruktur for at sætte gang i hjulene i en tid med høj arbejdsløshed.

Udgiftsloftet lægger stramme rammer for, hvor mange penge der er til den kommunale, regionale og statslige velfærd, selvom udgifterne stiger. Truslen om økonomiske sanktioner lægger samtidig et voldsomt pres på kommunerne om ikke at bruge for mange penge til det sociale. Link til den store plan: "Fakta, sådan påvirker EU velfærden". http://www.folkebevaegelsen.dk/saadan-paavirker-eu-velfaerden/

Der er en giftig symbiose mellem de rige danske politikeres fattigdomsskabelse og unionens entreprenører. En fjerdedel af EU's borgere er fattige, men bekymrer det kommissssssærerne? Centraliseringerne af beslutningsprocesserne efterlader det enkelte menneske med kun begrænset indflydelse på egen hverdag. Millionærerne har trukket stigen op, og forladt ideen om den skandinaviske samfundsmodel. Kun erhvervsfolket er nu rigtige borgere, og indflydelse er forbeholdt dem med formue. Vi skal afsløre den mørke underliggende årsag til at borgerindflydelse og demokrati aldrig har været målet.

Det er det repræsentative demokrati som skaber fattigdom og ulighed, men demokratiet burde stå for en bedre vej. Mange foretrækker at lade som om det ikke sker, men fattigdom er det nye normale, og det er utilgiveligt. Allerede er der flere hjemløse kvinder, fattige enlige mødre, indvandrere uden retsstilling, børnefattigdom og ældre uden hjælp.

Reformerne af efterløn, fleksjob og førtidspension og dagpenge er alle indført på baggrund af henstillinger fra EU. I 2010 blev EU-Kommissionen og Rådet af stats- og regeringschefer enige om en række konkrete nedskæringer. På den baggrund vedtog den daværende VK-regering med stemmer fra Dansk Folkeparti den såkaldte genopretningspakke i juni 2010, som dagpengereformen var en del af. Da regeringen i 2011 og 2012 gennemførte nedskæringerne af efterløn samt fleksjob og førtidspension, skete det også på baggrund af henstillinger fra Kommissionen og Europarådet.

Thorkel Hyllested, Eva Schwanenflügel og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Att. Mikael Jensen
Dit link fra Folkebevægelsen mod EU er mere end 3 år gammel. Jeg gætter på, at Enhedslistens syn på EU hviler på præmisser, der er endnu ældre. Jeg gætter på N.F.S. Grundtvig og Otto von Bismarck.