Minkskandalen viser behovet for et opgør med flertalsstyret i det danske demokrati

Den danske retsstat er skruet sådan sammen, at Folketingets flertal, som støtter regeringen, har den absolutte magt. Ingen uafhængig retsinstans kan holde regeringen ansvarlig for, om den regerer med respekt for borgernes personlige frihed og rettigheder, skriver professor i ledelsesfilosofi Jacob Dahl Rendtorff i dette debatindlæg
»Selv om vi tror, at vi lever i en retsstat med retsbeskyttelse af borgeren over for staten, er virkeligheden snarere, at staten igennem den politiske styring nærmest har absolut magt og kontrol over borgerne,« skriver professor mso Jacob Dahl Rendtorff i denne kommentar.

»Selv om vi tror, at vi lever i en retsstat med retsbeskyttelse af borgeren over for staten, er virkeligheden snarere, at staten igennem den politiske styring nærmest har absolut magt og kontrol over borgerne,« skriver professor mso Jacob Dahl Rendtorff i denne kommentar.

Casper Dalhoff

Debat
26. november 2020

I forbindelse med regeringens beslutning under den aktuelle politiske coronaundtagelsestilstand om at aflive alle danske mink har det på det seneste været stærkt diskuteret, hvorvidt beslutningen var lovlig – om der var lovhjemmel til indgrebet. Fødevareminister Mogens Jensen er gået af efter en redegørelse om, at der ikke var lovgrundlag for beslutningen.

Yderligere fremhæver kritikerne, at det faktum, at der ikke var lovhjemmel til beslutningen, ikke blot burde føre til ministerens afgang, men til hele regeringens afgang, eftersom den har begået et stort lovbrud.

Modsat synes flertallet at være indforstået med, at det er svært at henvise til juridiske spidsfindigheder om lovhjemmel i en situation, hvor der skal handles hurtigt, og hvor risikoen for en ny epidemi er stor.

Regeringens handlekraft og beslutninger i forbindelse med minksagen skærer imidlertid en række retsfilosofiske pointer vedrørende det danske demokrati ud i pap. Selv om vi tror, at vi lever i en retsstat med retsbeskyttelse af borgeren over for staten, er virkeligheden snarere, at staten igennem den politiske styring nærmest har absolut magt og kontrol over borgerne.

Samfundet er ikke først og fremmest styret af objektive retsregler, men derimod af mere eller mindre effektive politiske styringstiltag. I den aktuelle situation er retssystemet grundlæggende set ikke i stand til at kontrollere det politiske system, og der er ikke rigtig uafhængige retsinstanser, som er stærke nok til at begrænse lovgivningen med fokus på beskyttelse af borgernes personlige frihed og rettigheder.

Flertalsmagt

Det danske retssystem kommer således på trods af internationalt fokus på menneske- og borgerrettigheder grundlæggende ikke uden om at være baseret på en retsrealistisk tradition, hvor man baserer lovgivning og retspraksis på Folketingets og ikke mindst regeringens suveræne magt.

Her er Folketingets suverænitet absolut, og minkskandalen vidner om De Radikales grundlægger Viggo Hørups gamle demokratiske idé om, at der er »ingen over og ingen ved siden af Folketinget.«

I praksis betyder dette også, at flertallets magt er ensbetydende med legitimitet, således at Folketingets flertal, som støtter regeringen, har den absolutte magt. Det indebærer derfor, at man i virkeligheden følger retsrealismens ideer om, at ideologi, ret og politik i sidste ende smelter sammen og ikke anerkender, at der er nogen myndighed eller kontrollerende magt, som ligger over regeringen og folketingsflertallet.

Retsrealismen ser jura som et rets- og magtinstrument til at forme samfundet. Man griber magtens tomme plads og forsøger at gennemføre sin politik uden grænser. Her betyder loven ikke noget i sig selv, men bestemmes af den øverste politiske magt.

Det giver således ikke mening at henvise til Grundloven, naturretten, etikken eller et uafhængigt retssystem, der skal bekræfte eller kontrollere regeringens og Folketingets beslutninger, eftersom retssystemet ikke har nogen uafhængig magt til at kontrollere den politiske suverænitet.

Danmark viser sig at være langt fra det tyske, franske eller amerikanske retssystem, hvor domstole og administrative bureaukratier har hjemmel og mulighed for at kontrollere politikerne og lovgivningsprocessen.

Regeringens socialteknologiske styring af samfundet i forbindelse med coronakrisen, hvor undtagelsestilstanden har tilsidesat en række personlige friheder og rettigheder med fokus på det fælles bedste, kan således ses i lyset af den europæiske tradition for suverænitetens enhed, der opstod i de absolutte monarkier og mere eller mindre bevidst er blevet videreført i de demokratiske samfund.

Retsfilosofi og juridisk metodelære fremhæver, at dansk ret bygger på objektive retsregler og lighed i retssystemet snarere end respekt for etiske retsprincipper og rettigheder. Nu er der behov for at genfinde retsstatens grundlæggende værdier.

Der er brug for en mere etisk, politisk-filosofisk og principorienteret bevidsthed i lovgivningsprocessen, retssystem og domstole, hvis samfundet skal yde en reel beskyttelse af borgernes grundlæggende rettigheder og friheder.

Dette kræver et dybdeborende opgør med den dominerende socialteknologiske, effektivitetsorienterede og magtstyrende tilgang til politik og lovgivning.

Jacob Dahl Rendtorff er professor mso i ledelsesfilosofi ved Roskilde Universitet.

Minkskandalen

17 millioner mink skal aflives, sagde regeringen – muligvis inden den havde lovhjemmel til at beordre det. Inden den såkaldte cluster 5-mutation dukkede op blandt de danske mink, var Danmark langt mere tilbageholden med at kræve de superspredende pelsdyr aflivet end andre lande. I denne serie finder du både afsløringer om myndighedernes håndtering af udbruddene og baggrundsartikler om det store minkmysterium.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Nej, Minkskandalen viser ikke behovet for et opgør med flertalsstyre - i Danmark. Der er ingen, der benægter, at der er sket en fejl i forbindelse med regeringens beslutning om at aflive alle raske mink uden for zonerne. Regeringen respekterede ikke legalitetsprincippet og kravet om lovhjemmel. Så vidt jeg ved, er der ingen fra "flertallet", der har givet udtryk for. at man ikke skulle overholde dette grundliggende princip i retsstaten "i en situation, hvor der skal handles hurtigt, og hvor risikoen for en ny epidemi er stor." Hvis det var tilfældert skulle man jo påkalde sig nødret, og det er ikke sket. Rendstorff refererer "retsrealismen" for, at det ikke giver mening at henvise til grundloven.naturretten, etikken,eller et uafhængigt retssystem, der skal bekræfte eller kontrollere regeringens og Folkeringets beslutninger, eftersom retssystmet ikke har nogen uafhængig magt til at kontrollere den politiske suverænitet". Det er det rene vr'øvl, dels at nævne naturretten og etikken på linje med grundloven og retssystemet, dels at påstå, at den danske Højesteret ikke er en uafhængig magt, der kan kontrollere regeringens og Folketigets beslutninger. Det kan Højesteret og det har Højesteret gjort. Artiklen er uinformeret og overdriver betydningen af en enkeltstående fejl. Mon ikke embedsværket i fremtiden vil være endnu mere omhyggelig med at sikre at legalitetsprincippet overholdes af alle offentlige myndigheder her i landet?

Dorte Sørensen

Hvis embedsmændene havde passet deres opgave og råbt op om der ikke var lovhjemmel til at slå dyr ned uden for sikkerhedszonerne, så var der hastegennemført en lov så den del var i orden og "vi" havde ikke stået i denne ballade/cirkus i dag.

Men at et lille flertal skal have så stor magt har jeg tit tænk var uheldigt. Et grelt eksempel var da Fogh Rasmussen med det mindste flertal sendt Danmark i krig. Ligeledes blev Løkke Rasmussens Strukturreform kun vedtaget med et lille flertal. De statslige arbejdsformidlinger blev nedlagt og erstattet med de kommunale jobcentre, hvilket også betød en næsten nedlæggelse af socialkontoret. Bare for at nævne nogle beslutninger med et lille flertal.

Hvis der var en højre grænse for tilslutning end bare et simpelt flertal i flere "store sager" så var der mange ting der ikke var vedtaget eller i det mindste havde fået en anden udformning.

Werner Gass, Ellen Jeppesen, Steen Obel og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Dorte Sørensen: 1/3 af Folketingets medlemmer kan - med visse undtagelser - kræve et vedtaget lovforslag sendt til folkeafstemning. Det er en beskyttelse af mindretallet mod små flertal. Men at anvende denne mulighed kræver også politisk vilje - og den har manglet, når det gjaldt..