Kronik

Tving vaccinenægtere til at isolere sig i hjemmet for folkesundhedens skyld

Når op mod 30 procent af danskerne ikke ønsker at blive vaccineret mod corona, ville det underminere tilliden til regeringen og myndighederne at tvangsvaccinere os alle. Men det er rimeligt at tvinge vaccinenægtere til at blive hjemme, skriver ph.d.-studerende i dette debatindlæg
Én ud af ti danskere svarer ’nej’ og to ud af ti ’ved ikke’ på spørgsmålet om, hvorvidt de vil lade sig vaccinere mod corona. Her en demonstration under overskriften ‘Fællesskab for frihed’, afholdt af Frihedsbevægelsens Fællesråd og Foreningen Nej Til Tvangsvacciner på Christiansborg Slotsplads den 26. september 2020.

Én ud af ti danskere svarer ’nej’ og to ud af ti ’ved ikke’ på spørgsmålet om, hvorvidt de vil lade sig vaccinere mod corona. Her en demonstration under overskriften ‘Fællesskab for frihed’, afholdt af Frihedsbevægelsens Fællesråd og Foreningen Nej Til Tvangsvacciner på Christiansborg Slotsplads den 26. september 2020.

Olafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Debat
30. november 2020

Forestil dig, at du går på gaden. Pludselig bliver du hevet ind i bagagerummet af en varevogn, og med fysisk magt vaccineres du mod din vilje af statsligt ansatte. Dette scenarie er åbenlyst uden for rammerne for, hvad staten må, og kan let lede tankerne hen på et totalitært samfund som beskrevet i George Orwells ikoniske værk 1984.

Det er ikke et sådant scenarie, der bringes i spil med regeringens forslag til en ny epidemilov. Som repræsentanter for regeringen har præciseret, så gælder forslagets kontroversskabende ordlyd, at »sundheds- og ældreministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om vaccination« kun for udsatte grupper, der er ude af stand til selv at træffe vaccinationsbeslutninger – for eksempel personer med bestemte former for alvorlig psykisk sygdom, demens eller lignende, hvis handlerum i forvejen reguleres fra statslig side.

Det er med andre ord ikke tanken, at befolkningen som sådan skal kunne underlægges tvangsinjektion.

Imidlertid giver denne afklaring os ikke svar på det mere presserende spørgsmål om, hvordan vi som samfund bør forholde os til en situation, hvor vi har en effektiv vaccine mod corona (eller andre fremtidige vira), som befolkningen ikke vil tage.

Mit formål her er ikke at give et entydigt svar på dette spørgsmål, men derimod at bringe nogle vigtige og hidtil oversete perspektiver ind i debatten om vaccination.

Ifølge en meningsmåling foretaget af Epinion svarer én ud af ti danskere ’nej’ og to ud af ti ’ved ikke’ på spørgsmålet om, hvorvidt de vil lade sig vaccinere mod corona.

Da vi ikke på nuværende tidspunkt kan udelukke potentielle bivirkninger, må vi anerkende den bekymring, som mange oplever. Imidlertid er det vigtigt at holde sig for øje, at godkendelsesstandarderne for en coronavaccine ikke er lavere end for andre vacciner, selv om behovet er akut.

Vaccinen er effektiv

Det er utopisk at tro, at vi kan opnå fuldstændig vished for, at en vaccine ikke potentielt kan udløse bivirkninger af nogen art. Ikke desto mindre har vi ingen grund til at tro, at de danske sundhedsmyndigheder vil udbyde en vaccine, som ikke lever op til gældende standarder. Vi bør derfor ikke være mere skeptiske over for en kommende coronavaccine end over for en almindelig influenzavaccine.

Aktuelle forsøg viser, at en kommende vaccine vil kunne forhindre smitte med corona i mere end 90 procent af tilfældene. Derfor er der i et folkesundhedsmæssigt perspektiv potentielt store omkostninger forbundet med, at op mod 30 procent af befolkningen ikke vil lade sig vaccinere frivilligt.

Hensynet til den enkeltes selvbestemmelse over egen krop bør veje tungt i denne debat. Men det bør hensynet til en effektiv bekæmpelse af coronavirussen også. Såfremt en afgørende del af befolkningen ikke vil lade sig vaccinere, rejser flere spørgsmål sig derfor:

Hvem skal bære omkostningerne for, at smitten ikke bekæmpes så effektivt som muligt?

Skal sundhedsvæsnet tage særligt højde for den gruppe, som ikke vil lade sig vaccinere? Skal skolerne gøre det samme i situationer, hvor forældre ikke vil lade deres børn vaccinere?

Skal vi alle leve med en forlængelse af de restriktioner, som siden marts måned har indvirket på vores arbejde, sociale liv og psykiske velfærd? Og skal vi bære en del af det moralske ansvar for, at ikkevaccinerede bliver syge med corona?

Med en effektiv vaccine, der lever op til gældende standarder for godkendelse, er der meget at vinde ved, at en tilstrækkelig stor andel af befolkningen frivilligt lader sig vaccinere. Såfremt denne andel er for lille, må regeringen sætte ind med politiske tiltag.

Heldigvis kan adfærd påvirkes på andre måder end gennem den form for tvangsinjektion, som den aktuelle debat centreres om.

Proportionelle frihedsindskrænkninger

Man kan for eksempel implementere automatisk indkaldelse til vaccination, som vi kender det fra screening for bryst-, colon- og livmoderhalskræft. Man kan give økonomiske eller andre incitamenter til vaccination. I yderste instans kan man også indføre tvungen selvisolation for vaccinenægtere.

Mens sidstnævnte kan virke noget nær lige så indgribende som tvangsinjektion, så er tvungen selvisolation foreneligt med et ønske om ikke at lade sig vaccinere. Givet at der er tale om »særligt skærpende omstændigheder med overhængende fare eller trussel mod folkesundheden«, som der står i forslaget til en ny epidemilov, synes ingen af disse tiltag uproportionelle.

Som med megen anden lovgivning virker det kun rimeligt, at graden af frihedsindskrænkning afspejler konsekvenserne af den adfærd, man ønsker at regulere.

Et eksempel er færdselslovgivningen, hvor hastigheden på vejene reguleres gennem en lang række tiltag, der spænder fra oplysningskampagner for sikker trafik, til såkaldte nudges, der tilskynder os til at sænke farten, fartbøder, fratagelse af kørekort og endelig fængselsstraf.

I konteksten af epidemibekæmpelse er der en lang række praktiske grunde til, at et så indgribende tiltag som tvangsinjektion ikke skal skrives ind i lovteksten til en ny epidemilov. En af grundene er hensynet til den folkelige opbakning til regeringen og sundhedsmyndighederne, som i sidste instans er alfa og omega, hvis vi skal smittespredningen til livs.

Det skal dog ikke skygge for, at staten legitimt kan iværksætte andre tiltag som eksempelvis at tvangsisolere vaccinenægtere for at sikre, at en kommende coronavaccine udbredes blandt befolkningen.

En vis accept af paternalisme

Det er værd at huske på, at vi i vidt omfang allerede accepterer lovgivning, der lader staten bestemme over vores forhold til egen krop, herunder hvad vi indtager eller ikke indtager. Eksempelvis er rekreativt brug af euforiserende stoffer forbudt. Det samme gælder visse former for medicin, tilsætningsstoffer i fødevarer og selv muligheden for at afslutte eget liv.

Disse velkendte forbud er paternalistiske, hvilket vil sige, at de overvejende er begrundet i hensynet til at undgå, at folk påfører sig selv skade. Det står i modsætning til det skadesprincip, som filosoffen John Stuart Mill først argumenterede for tilbage i 1859: at staten ikke bør forhindre, at folk gør frivillig skade på sig selv. Den bør derimod forhindre, at folk gør skade på andre uden deres samtykke.

Modsat Mill mener mange, at staten sommetider også bør forhindre, at folk gør frivillig skade på sig selv. Dette synspunkt afspejles i den generelle accept af ovennævnte forbud.

En accept af paternalisme udfordrer dog ikke den del af skadesprincippet, som tilsiger, at staten bør forhindre, at folk gør skade på ikkesamtykkende andre – et princip, som vanskeligt kan anfægtes.

Når vi forhåbentlig snart står med en færdigudviklet og gennemtestet coronavaccine, er både paternalistiske og ikkepaternalistiske hensyn i spil. For selv hvis man er imod, at staten bør forhindre frivillig selvskade, og nægter at blive vaccineret mod smitte med en potentielt dødelig virus, så må man stadig acceptere, at staten forhindrer, at andre unødigt udsættes for denne risiko uden deres samtykke.

Der er et stort spænd mellem Orwells totalitære stat og en stat, som gennem en række politiske tiltag legitimt forsøger at påvirke folks adfærd med henblik på at sikre folkesundheden. I forhandlingerne om en ny epidemilov bliver udfordringen at sætte rammerne for sidstnævnte på en måde, som både sikrer det nødvendige handlerum under særligt skærpende omstændigheder og bred opbakning fra Folketingets partier og befolkningen i øvrigt.

Givet det højspændte debatklima bliver det ikke en let opgave.

Anne-Sofie Greisen Højlund er ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Os der tilhører risikogruppen, kunne, når vi er blevet vaccineret, bære en badge der angiver at vi er vaccineret, så kan vi se, hvem vi skal holde afstand til, når vi møder dem i offentligheden.

Anders Reinholdt

Interessant diskussion af individets frihedsgrader set i forhold til generelle samfundshensyn. For skribenten er dette tilsyneladende et kerneområde. Desværre lader skribenten til at overse de problemstillinger, der er forbundet med lægemiddeludvikling og anvendelsen af lægemidler. Lad os derfor slå et par ting fast: så godt som alle lægemidler har bivirkninger. I hvilken grad man kan acceptere de bivirkninger, der er forbundet med et lægemiddel afhænger af en lang række forhold, herunder alvorligheden af den sygdom patienten behandles for. Groft sagt kan man sige, at hvis lægemidlet er effektivt i behandlingen af en dødelig sygdom, vil man acceptere selv alvorlige bivirkninger (særligt hvis der ikke findes reelle alternativer), mens det forholder sig omvendt med lidelser af mindre alvorlig karakter. Fordelen ved at tage et lægemiddel skal altid holdes op mod ulempen – bivirkningerne – og medicinalselskaberne forpligter sig til at vedligeholde en oversigt over dette forhold og løbende indrapportere risk/benefit balancen til myndighederne.

De coronavacciner, der er under udvikling og lader til at blive tilgængelige på markedet, benytter sig af nogle helt nye teknologier, der i sig selv kan indebære risici, der endnu ikke er afdækket. Vaccinerne kan meget vel slippe fornuftigt gennem fase 3-studier og blive godkendt til salg; men det betyder ikke nødvendigvis, at det er en god idé at lade en hel befolkning vaccinere.

Set i forhold til coronavirus vil det give god mening for patienterne i risikogruppen at lade sig vaccinere, da risikoen for at blive smittet med coronavirus er betydelig og da udfaldet kan være fatalt. På den baggrund kan disse mennesker rimeligvis acceptere de bivirkninger, der vil vise sig at være forbundet med vaccinen. For de mennesker, der ikke er i risikogruppen, forholder sagen sig imidlertid anderledes. Risikoen for at blive smittet med coronavirus er stadig betydelig, men udfaldet vil i langt de fleste tilfælde være mildt og for mange helt ubetydeligt. Derfor vil en vaccine med moderate eller blot milde bivirkninger stille disse mennesker ringere. Lader denne gruppe sig vaccinere vil de som gruppe påføre sig en risiko, der er større end den risiko de løber ved ikke at lade sig vaccinere. Det er her svært at ignorere narkolepsi-skandalen, der opstod i kølvandet på vaccinen mod svineinfluenzaen, der blev rullet ud til over 5 mio. svenskere i 2010. De svenske sundhedsmyndigheder skønner, at vaccinen reddede livet på ca 100 personer – men desværre blev mange hundrede børn ramt af narkolepsi som følge af vaccinen.

Tanken om at lade den store gruppe af mennesker tage en for holdet er interessant, men det vil bryde med de velovervejede principper for anvendelsen af lægemidler. Det vil ikke gavne mennesker i risikogruppen, da de jo netop selv er beskyttet af vaccinen. Tanken om at udrydde coronavirus er naturligvis besnærende, men i praksis bliver det både dyrt og uhyre vanskeligt.
Vi har accepteret at influenza eksisterer på trods af, at den kan være fatal også for børn – og vælger at imødegå influenzaen med tilbagevendende vacciner af mennesker i risikogruppen. En lignende strategi for håndteringen af COVID-19 forekommer på alle måder at være det mest fornuftige.

Inger Nilsson, Tajs Køngerskov, Klaus Lundahl Engelholt, Estermarie Mandelquist, Carsten Søndergaard, Michael Friis, Anne Nielsen, Tine B., Sune Troelstrup, Søren Boje Mortensen, Lars Hansen, Troels Brøgger, Esther Needham, Kamma Thomsen, Jørgen Mathiasen, Birgitte Olsen, Martin Michelsen, Jesper Frimann Ljungberg, René Arestrup, Anna Juul, Louise Vesti, Daniel Møller, Peter Mikkelsen, David Breuer og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Når det kommer til stykket, er det nok ikke hele 30% af befolkningen, der vil nægte at modtage en vaccine.
Den stenhårde kerne af benægtere er trods forholdsvis lille, mange mennesker er blot tvivlere.
For selvfølgelig er der skepsis forbundet med en nyudviklet vaccine, der ikke er testet for langtidseffekter og bivirkninger.

Dertil kommer, at der vil gå længere tid, før det kan lade sig gøre overhovedet at købe og distribuere nok, og ikke mindst; vaccinerne virker forskelligt på aldersgrupperne.
Før man overhovedet når til de med godt helbred og ditto immunforsvar, går der sandsynligvis mere end trekvart år.
Iøvrigt er det nok for flokimmuniteten, hvis 70% af befolkningen er vaccineret.

Det forekommer enormt drastisk at ville tvangsisolere folk der er vaccinemodstandere, og vil muligvis blive opfattet endnu mere drakonisk end tvangsvaccination.

Og så er vi pludselig på randen af en ny revolte, der vil få bøndernes traktordemo og udsagn om at dræne sumpen til at minde om en idyllisk Morten Korch film.

Jesper Sano Højdal, Finn Thøgersen, Tine B., Lillian Larsen, Niels Peter Nielsen, Mai-Britt Andersen, Christian Mondrup, Birgitte Olsen, Anne-Marie Krogsbøll, René Arestrup, Lise Lotte Rahbek, Elise Berg, Thomas Tanghus, Katrine Damm, Jørgen Mathiasen og David Breuer anbefalede denne kommentar
Thorkel Hyllested

Et badge med pers.nr. kunne kræve en del kontrol og kraftige bøder ved overtrædelse. Ingen fly- eller offentlig transport, ingen biograf mm. indtil en rimelig %-del er vaccineret. Det må vel blive sådan, at vaccinerede kan droppe mundbind mm. fra dag et eller få dage efter.

Jørgen Mathiasen

Det er vist ikke epidemiologi Anne-Sofie Greisen Højlund studerer. Man vil opnå den forkætrede flokimmunitet eller komme meget tæt på gennem en kombination af virksomme vacciner, som et stort antal mennesker antagelig vil tage imod, og af udvikling af immunitet gennem overståede sygdomsforløb. Tilbage bliver folk, som endnu ikke har været syge og som ikke vil vaccineres.

For det første må man formode, at de ikke vil udgøre nogle særlig risiko for den gruppe, som har resistens, for det andet vil antallet af ikke-resistente, ikke-vaccinerede blive så lavt, at smitteopsporing og tvungen isolation under et sygdomsforløb kan holde dem fra at give viruset videre i større omfang. Hvis der er hotspots for virusudbredelse kan man sætte ind med hurtigtestning, oplysning om vaccine, krav om isolation osv. Tvangsvaccinationer er kontraproduktive.

Lillian Larsen, Daniel Kennedy, Troels Brøgger, Jens Ole Mortensen, Jannick Sørensen, Anne-Marie Krogsbøll, David Breuer, jens christian jacobsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Jeg er så inderligt træt af denne skammen befolkningsgrupper ud imod hinanden og tilsigte dem sær-love og straffe, som er et diktatur værdigt.
UUUUHHH, du er ikke vaccinert, så du skal have frataget dine basale borgerrettigheder.
UUUUHHH, du er brun i huden og har en fremmed religion, så du må ikke bo i almennyttige boliger og du skal kunne idømmes særlige straffe.
UUUUHHH, du har modtaget overførselsindkomst, så er du nok dum, doven og social bedrager.
UUUUHHH, du er venstreorienteret/højreorienteret/permakulturel, homosexuel eller sletikkeseksuel (etc) /sølvpapirshat / psykisk udfordret /statskundskabsPHD... osv osv osv

Hold nu op!!
Hvis vi skaber et land med indbyggere, som tager afstand fra hinanden i artiklens forstand, så har vi fanme ikke fortjent at have en selvstændig stat med plads til alle. Så lad os sælge hele mollevitten til amerikanerne med Grønland som lokkemad.

(sgu !)

Allan Stampe Kristiansen, Camilla Bank Andersen, Karina Rosing Lynge, Klaus Lundahl Engelholt, Mads Aagaard, Ture Nilsson, Estermarie Mandelquist, Jesper Sano Højdal, Carsten Søndergaard, Michael Friis, Anne Nielsen, Michael Gudnæs, Tine B., Jeppe Bundgaard, Peter Wulff, Søren Boje Mortensen, Lillian Larsen, Niels Peter Nielsen, Lars Hansen, Dorte Nielsen, Troels Brøgger, Birgitte Olsen, Jens Ole Mortensen, Mai-Britt Andersen, Jack Jönsson, jens rasmussen, Jørgen Mathiasen, Anne-Marie Krogsbøll, David Breuer, Eva Kjeldsen, Carl Chr Søndergård, Jesper Frimann Ljungberg, René Arestrup, Anna Juul, Jimmy Hansen, Dennis Tomsen, Daniel Møller, Elise Berg, Peter Mikkelsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Claus Bødtcher-Hansen

30/nov/2020

Læs lige nedenstående flere gange:

Kan et, ikke-vaccineret og derfor
smittet menneske, smitte et andet,
vaccineret menneske ?

Venlig hilsen
Claus

Jens Bryndum, H Nyboe, Inger Nilsson, Estermarie Mandelquist, Carsten Søndergaard, Lillian Larsen, Niels Peter Nielsen, Carl Chr Søndergård, jens christian jacobsen, Lise Lotte Rahbek og Jimmy Hansen anbefalede denne kommentar
Marius Bredsdorff

Claus:
Ja, en som ikke er vaccineret kan godt smitte en, som er vaccineret.Vacciner har forskellig effektivitet. Den årlige influenzavaccine er f.eks ca 70% effektive (nogle år lidt mere, andre lidt mindre). Det vil groft sagt sige, at hvis du bliver udsat for smitte, vil den beskytte dig mod den smitte med ca 70% sikkerhed.
Coronavaccinerne antages at have en effektivitet på omkring 90%. Så altså 10% risiko for at blive smittet alligevel, hvis du bliver udsat for smitte.
Men lad os antage, at Anna er smittet med corona. Anna kommer i kontakt med Bob, som kommer i kontakt med Cecilie, som kommer i kontekt med Dennis, som kommer i kontakt med dig.
Vi ved ikke, om Bob, Cecilie og Dennis er vaccinerede.
Men hvis vaccinationsraten i befolkningen er 90%, er der kun 0,69% risiko for, at Dennis overhovedet kan bringe smitten videre til dig, og at den ikke er blevet stoppet af en vaccine, allerede inden den nåede til dig. Der er altså 99% chance for, at det i dette scenarie slet ikke bliver relevant, om du er vaccineret eller ej.
Er vaccinationsraten i befolkningen kun 80%, er der 2,2% risiko for, at Dennis kan have en lille gave med til dig.
Hvis den er helt nede på 60%, er sandsynligheden for, at Dennis kan give noget videre til dig 9,73% risiko for, at Dennis kan have noget med til dig, og så kan det nok for alvor begynde at være kritisk, om du selv er vaccineret eller ej.

Man bliver med andre ord beskyttet næsten lige så meget af de vacciner, andre folk får, som af dem, man selv får.
Det er særlig væsentligt for folk, som er immunkompromitterede. Det kan være kræftpatienter, eller det kan være babyer, som ikke er store nok til at blive vaccinerede endnu. De mennesker bliver *kun* beskyttet af de vacciner, som vi andre har fået.

Hvis man vælger ikke at lade sig vaccinere, så er det altså mindst lige så meget deres liv og helbred, man tager en beslutning om, som det er ens eget.

Hvis et immunkompromitteret medlem af min familie blev alvorligt syg af en sygdom, som der var en vaccine mod, som alle blev tilbudt gratis uden nævneværdig ulejlighed, men nogen i deres omgangskreds, som kunne få den, havde valgt fra ... så ved jeg godt, hvad jeg ville mene om den pågældende persons "personlige frihed".

Niels Peter Nielsen, Olaf Tehrani, Per Langholz, Gert Mejlshede og Erik Karlsen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Tja. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Sjældent har jeg da læst sådan en gang ævl.

// Jesper

Søren Roepstorff, H Nyboe, Ture Nilsson, Finn Thøgersen, Søren Boje Mortensen, Lars Hansen, Flemming Berger, Jeppe Bundgaard, Jack Jönsson og Henning Kjær anbefalede denne kommentar
Claus Bødtcher-Hansen

30/nov/2020

Jesper:

Jeg forsøger at finde ud af,
hvad der vil være det sikreste
og bedste for mig og min krop ...

Venlig hilsen
Claus

jens christian jacobsen

Marius: I princippet enig, men jeg tror ikke dine tal holder. For det første er risikoen for at jeg som vaccineret bliver smittet af Anna, Bob eller en af de andre meget lille. Riskoen er naturligvis større, jo lavere effekt vaccinen har, men for det første er selv en effekt af en vaccine på 60% ikke det samme som at jeg som vavccineret har en risiko for at blive smittet på 40 %. Procenterne er udregnet som fuld beskyttelse, men selv en lav effekt giver beslyttelse ud over tallet for ingen ved hvormeget ens eget immunsystem så kan klare - suppleret af vaccinen. Desuden man man regne med at de ikke-vaccinerede hurrtigere bliver behandlet da der ikke vil være så stort pres på sundhedsvæsenet som hvis der ingen vaccine var,
Så selv en ringe beskyttelse giver en bedre beslkyttelse end dine tal indikerer. Men selvfølgelig vil det være bedst vhsi alle bliver vaccineret.

Præmissen er falsk.

Denne debat er noget vrøvl, for præmissen er falsk. Corona er kun farlig for i forvejen dødsyge mennesker.

Corona er derfor reelt og relativ ufarlig, dvs. på eller under niveau med Influenza.

Jens Bryndum, H Nyboe, Michael Friis og Birgitte Olsen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Claus Bødtcher-Hansen
Oh ikke dig :) Kronikken.

// Jesper

Det er godt denne debat tages op nu, for der er mange der vil krype under radaren og ikke vaccineres, fordi de har hørt, at der kun skal 70% til flokimmunitet, og så er det ok hvis en del ikke vil vaccineres.
Der er et sted mellem 15 og 20% der ikke bliver tilbudt vaccine, de unge skal/bliver ikke vaccineret. Den vaccine der er indkøbt mest af fra AstraZenaca har op til 70% effektivitet. Den effektivitet er fundet i primært fase 3 test, og hvor det er sunde og reletativ unge der er testet. Når vaccinen rulles ud til alle også de ældre og sårbare er det mere end sandsynligt at deres immunforsvar er svækket og effektiviteten er endnu mindre end 70%. De øvrige m-RNA vacciner med påstået højere effektivet, vil højst sandsynlig heller ikke have denne effektivitet i alle aldersgrupper. Så det bliver usandsynligt, at vi opnår flokimmunitet, hvis ikke alle der kan vaccineres lader sig vaccinere. Så alle der kan vaccineres bør vaccineres, det er samfundssind.

Anne-Marie Krogsbøll

SSI er vel en central aktør i vaccineudrulningen. Jeg vil opfordre alle til at se dokumentaren om SSi/Melby-sagen i DR i aften (kan ses online her allerede: https://www.dr.dk/nyheder/indland/blodproever-fra-danske-gravide-blev-fl...)

Jeg går ind for vacciner - men med et vågent blik på de enorme økonomiske interesser, der styrer hele sundhedsområdet. At tvinge en behandling ned over borgere, vil være at tvinge dem i armene på de enorme private økonomiske interesser, som står bag vaccinerne - det er ikke videnskab, det hele. Det vil være dybt, dybt uetisk efter min opfattelse.

Der er masser af mennesker, som hellere end gerne vil være de først til at modtage vaccinerne - der er ingen grund til at tvinge nogen.

Og jeg vil opfordre alle til at læse det med småt omkring anvendelsen af persondata, hvis der er sådanne betingelser knyttet til at få vaccinerne. Sig "Nej" til at dele data på de betingelser, der typisk i øjeblikket gælder. Så kan vi måske bruge anledningen til at gennemtvinge sanering af forskeres og firmaers misbrug af vore private data til egne økonomiske formå. Se dokumentaren.

H Nyboe, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen og Lars Hansen anbefalede denne kommentar

@Thomas Larsen

Ud over at du tydeligvis ikke opfatter dig selv som værende i risikogruppen og dermed på ekstremt egoistisk vis konkluderer at dette er et ikke-problem for dig (og alle andre), så er jeg nødt til at spørge WTF du babler om? Covid-19 er langt farligere end end typisk influenza.

Hvis det du mener er, at der er færre der er døde af (ikke med) Covid-19 i år end der døde af influenza sidste år, så kan jeg kun spørge hvor du mentalt har været henne? Landet har været mere eller mindre lukket ned siden marts. Hvis ikke det var sket ville dødsraten formentlig ligge på samme niveau som f.eks. USA. Dvs. at 2% af de registrerede tilfælde er endt med at patienten døde. Hvis du ser bort fra ekstremerne såsom den spanske syge, hvor finder du så en influenza med en case fatality rate på 2%?!?

Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Troels Brøgger, Per Langholz og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

https://www.dr.dk/nyheder/udland/brandmanden-fra-luleaa-blev-indlagt-med...

Brandmænd plejer ikke at være dødsyge... (bortset fra det, så mistænker jeg, at Thomas Larsen er troll).

Eva Schwanenflügel, Per Langholz og Morten Balling anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Morten Balling
Men influenza, som den spanske syge, er jo netop det du skal sammenligne COVID-19 med.

Den situation vi kommer til at stå i mht. COVID-19 når vi har en vaccine, og folk i risikogruppen er vaccineret, er jo i så fald næsten 100% sammenlignelig med den situation vi i dag står med ift. Influenza.
Det du bare vil se er, at det årlig tab af livsår og liv til COVID-19 så vil dykke væsentlig under influenza.

// Jesper

Jørgen Mathiasen

Jeg undrede mig over informationen om, at den danske lægemiddelstyrelse skal godkende corona-vaccinen, for hvad har man så den europæiske godkendelse i EMA til?

Den danske lægemiddelstyrelse har skrevet på sin hjemmeside, https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/, at det er enten / eller, og derved undgår man dobbeltgodkendelser. Den nationale lægemiddelstyrelse deltager også i overvågningen af medicinen og resultaterne samles i en europæisk database hos EMA.

Man kan nok være forvisset om, at mange lande vil kræve bevis for vaccination, hvis vi skal have adgang til at rejse dertil.

Lillian Larsen, H Nyboe, Eva Schwanenflügel, Per Langholz og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

At blive idømt tidsubestemt stuearrest fordi man ikke vil vaccineres skal da nok skabe uro. Det næste bliver vel lejre til os. Jeg stemte iøvrigt på Enhedslisten sidst, så er ikke kun den yderste højrefløj der er skeptiske omkring en vaccine hvor man ikke kender bivirkningerne på lang sigt.

Estermarie Mandelquist, Carsten Søndergaard, Lillian Larsen, Flemming Berger og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Der er bestemt konflikt mellem den individuelle frihed og samfundshensyn. Uanset vaccineskepsis eller ej. Forskellige religiøse grupper har det jo også svært med at underkaste sig lægefaglige mantraer - der er nogle, der nægter deres børn blodtransfusioner, selvom det er livsnødvendigt, og der er andre der skærer spædbørn i kønsdelene, selvom de ikke er syge. Men mht Covid-19 går vaccinationen ikke kun på at beskytte sig selv, men også de andre. Selv ville jeg nødig være plejehjemsbeboer, hvis dem, der passer mig, ikke vil lade sig vaccinere. Bare for at tage et eksempel. Og hvis jeg var hjemmehjælper, ville jeg føle det som en pligt at blive vaccineret. Forudsat, naturligvis, at vaccinen er godkendt.

Jesper Frimann Ljungberg

Igen skal man også huske på proportionaliteten i det man gør.
Og også ikke at piske en stemning op, som forfatteren til kronikken gør IMHO.

Vi er mange der har advaret omkring bieffekter ved tonen og unødvendige tiltag.

Her er så et af de mere ekstreme tilfælde:
https://www.dr.dk/nyheder/udland/paa-en-maaned-har-selvmord-kostet-flere...

og fra CNN.
https://edition.cnn.com/2020/11/28/asia/japan-suicide-women-covid-dst-in...

Og igen. Det er især unge mennesker.

// Jesper

H Nyboe, Estermarie Mandelquist, Carsten Søndergaard, Jeppe Bundgaard, Anders Reinholdt, Flemming Berger, Jack Jönsson og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Jeppe Bundgaard

"Det er værd at huske på, at vi i vidt omfang allerede accepterer lovgivning, der lader staten bestemme over vores forhold til egen krop, herunder hvad vi indtager eller ikke indtager. Eksempelvis er rekreativt brug af euforiserende stoffer forbudt".
Der er nu mange, der ikke accepterer denne lovgivning ud i, hvad man indtage til rekreativ brug. Og studier og erfaringer fra lande, der har legaliseret, viser også, at det har været en fejlslagen strategi.
Et samfund. Et hamster hjul, der ikke levner plads til menneskelig udfoldelse, og stjæler alle ens bedste år, indtil du kun kan rådne op på et ældrecenter, medicineret fra top til tå, så du ikke brokker dig over at sidde i din fyldte ble, indtil en underbetalt sosu har tid til at komme forbi og skifte dig.
Nu skal så vi enten tvangsvaccineres eller tvangsisoleres...? Føj for helv...

H Nyboe, Estermarie Mandelquist, Carsten Søndergaard, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Flemming Berger, Erik Winberg, Mai-Britt Andersen, Jack Jönsson og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Det er svært at spå, især om fremtiden. Men det er sikkert, der skal mange flere end bare de ældre og sårbare der skal vaccineres, før det reelt giver effekt på pandamien. Det er højst sandsynligt de ældre og sårbare der bliver mindst beskyttet af vaccine også selvom de bliver vaccineres, fordi deres immunsystem er svækket.
Hvis der ikke er nok flokimmunitet til at begrænse antallet af døde, fordi for få har ladet sig vaccinere, så kommer der reaktioner. Jeg tror ikke på tvangsvaccinering eller tvangsisolation. Men f.eks ikke vaccineret sundhedspersonale kommer til at gå med masker på arbejde, så alle kan se det!. Der vil sandsynligvis også komme coronapas på mange arbejdspladser og på steder hvor man samler sig, som musik steder, restauranter mm.
Måske er det heller ikke så sjovt senere at bede lægen om at blive vaccineret, når man ikke blev det i første omgang.
Iøvrigt jo flere der tilkendegiver de ikke vil vaccineres, jo flere vacinenægter tiltrækker de, jo større bliver problemet.
Alle der kan vaccineres bør vaccineres, det er samfundssind.

@Per Langholz Mener du så at samfundssind gælder på alle områder, eller er det kun nu når du mener alle skal vaccineres? Jeg hører ikke ret mange råbe op om samfundssind når det handler om andre områder. De fleste hytter sit eget skind på alle andre områder.

For mig at se er det mest overraskende, at kun 20% svarer, at de er i tvivl, om de bør tage en vaccine. Men den enorme mangel på viden, der eksisterer lige nu, burde det tal nok nærmere være 70% eller stort set alle, som ikke er i en risikogruppe. At 70% gerne vil vaccineres tyder for mig at se på, at folk stadig er massivt hjernevasket til at frygte COVID-19, fordi det er en ny sygdom.

Men som flere har skrevet, er debatten også dybt teoretisk. Der vil gå år og dag, før der er vaccine nok til alle, og til den tid vil jeg selv og formentlig de fleste andre træffe et informeret valg. Jeg synes dog overordnet set, at Anders Reinholt rammer hovedet på sømmet, når han skriver, at hvis man vaccinerer risikogrupperne, så har man en situation, der på alle måder minder om influenza, og det er svært at se, hvorfor det ikke er godt nok. Især hvis vaccine viser sig at være dyr, skal gentages ofte, og/eller har store bivirkninger.

H Nyboe, Jeppe Bundgaard, Ture Nilsson, Estermarie Mandelquist, Carsten Søndergaard, Jack Jönsson, Tine B., Niels Peter Nielsen, Anders Reinholdt, Sune Troelstrup, Lise Lotte Rahbek og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar

@Jack Jönsson,
Ja jeg går også ind for solidatitet og en fair indkomstfordeling med f.eks lavere moms og højere topskat, færre fradrag til specielle relative rige grupper - bolig ejere - i samfundet. Så ja til økonomisk solidaritet og samfundssind.Den er den måde vi alle får det bedste samfund at leve i, med tryghed til alle både i forhold til corona og økonomi.

Jesper Frimann Ljungberg

@Lars Hansen.

Igen er balancen vigtig, personlig vil jeg nok tage vaccinen, når den når til mig. Og min kone vil klart også. Men så er der det med at gamble med vores børn, som jo på ingen måde er i nogen som helst risikogruppe. De vil nok også stå sidst i køen, så derfor bliver det nok ikke et praktisk problem.

// Jesper

Niels Peter Nielsen

Når kronikøren omtaler statens evt. "paternalistiske" ansvar i at forhindre folk i at gøre skade på sig selv ved at tilbyde/kræve vaccination, er det som om de vaccineskeptiskes vigtigste præmis fuldstændig ignoreres. Hvis denne ikke netop er at undgå at gøre skade på sig selv - hvad pokker er den så? Denne skepsis har taget til siden folk er begyndt selv at researche det eksperimentelle omfang af de nye vacciner - med mRNA, luciferase, hydrogel og andre syntetiske tilsætninger.
Her vil man så straks komme ud i en diskussion om, hvem der har eller kan have ret, hvis vaccination ikke kan vælges frit - ligesom man kan vælge trosretning. For lægevidenskabelige paradigmer ER trosretninger, når der både er stærke og svage evidenser i begge grupper.
Vores regering følger dog ukritisk og egenrådigt WHO's vidensmonopol, skønt i modstrid med en stor uafhængig del af lægestanden og forskerne.
Så hvor oplyst er det grundlag, som politikere og befolkning har, til at beslutte om forholdsregler, PCR, vacciner osv. er forsvarlige?
Foreløbig er der i tre lande nu domsafgørelser, der på et videnskabeligt grundlag har konkluderet, at PCR-metoden ikke er brugbar til diagnosticerings-test (ligesom opfinderen Kari Mullis også fastslog). Muligvis ikke en nyhed du vil finde i dagens aviser.

Jørgen Mathiasen

Ja, der er allerede nu folk, der gør sig tanker om, hvordan det rygtekøkken, som også hedder »sociale medier« kan blive imødegået. Måske skulle også danske medier og myndigheder udtænke en strategi for, hvordan de vil forklare vaccinen over for befolkningen.

Lillian Larsen, Anne-Marie Krogsbøll og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Sune Troelstrup

Sikke en gang sludder. Hvis alle, der gerne vil, bliver vaccineret, er der vel ikke den store risiko forbundet med en vis mængde ikke-vaccinerede? De eneste, der risikerer smitte, er jo andre ikke-vaccinerede. Det må vel være deres egen sag? Vi tillader jo også folk at ryge tobak, drikke for meget alkohol, lade være med at dyrke motion etc.

Lillian Larsen, Niels Peter Nielsen, H Nyboe, Anders Reinholdt, Lise Lotte Rahbek, Jesper Frimann Ljungberg, Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Lars Hansen, Jack Jönsson og Michael Gudnæs anbefalede denne kommentar

@Per Langholz

"Hvis der ikke er nok flokimmunitet til at begrænse antallet af døde, fordi for få har ladet sig vaccinere, så kommer der reaktioner."

Her overser du jo, at dødsfaldene stort set udelukkende forekommer blandt ældre. Næsten 80% af de døde i Sverige var mere end 80 år gamle. Så hvis man blot vaccinerer alle over 80 år, så har man allerede reduceret antallet af døde med næsten 80%, selvom der stadig er det samme antal smittede. Tager man også de 70-79 årige med, falder dødeligheden med 90%. Dog selvfølgelig anhængig af vaccinens effektivitet, men her har vi hidtil hørt tal mellem 70 og 95%.

Vacciner er altid blevet tilbudt ud fra den overvejelse, at det var en fordel for den enkelte at lade sig vaccinere. Det er godt nok grænseoverskridende og problematisk, hvis der nu skabes en stemning af, at folk skal lade sig vaccinere "for samfundets skyld". Især når intet peger i retning af, at samfundet vil opnå nogen væsentlige fordele hermed, samtidig med at vi stort set intet ved om bivirkninger, før vaccinen er blevet anvendt gennem en længere periode.

Niels Peter Nielsen, H Nyboe, Anders Reinholdt, Lise Lotte Rahbek, Jesper Frimann Ljungberg, Estermarie Mandelquist og Jack Jönsson anbefalede denne kommentar

Hele debatten om vacciner er komplet hysterisk, og det er grundlæggende, fordi reaktionen på COVID-19 har været det lige fra starten. Ja det er en kedelig ny sygdom, som vi alle helst havde været foruden. Men det er ikke nogen global sundhedskatastrofe. Når 2020 rinder ud, så ender vi med, at 5-10% af årets dødsfald i de hårdest ramte områder som Europa, Nordamerika og Sydamerika har været forårsaget af COVID-19. Altså har 90-95% af alle dødsfald været forårsaget af noget andet.

Hvis vi kigger tilbage på tidligere pandemier som f.eks. pesten eller Den Spanske Syge, så var de den altdominerende dødsårsag, da de stod på, og Europa har også gennemlevet 2 Verdenskrige, hvor der døde millioner af soldater og civile hvert eneste år. Og det var vel at mærke unge mennesker, som havde hele livet foran sig.

Så det er på tide, at hele den her pandemi bliver afdramatiseret. Vi skal selvfølgelig gennemføre kloge tiltag for at begrænse den, men vi har ikke behov for nødretslove eller undtagelsestilstand, fordi gamle mennesker dør. Det gør de hver dag, og det er nu engang en uundgåelig ting, som en dag vil ske for os alle.

H Nyboe, Esben Lykke, Anders Reinholdt, Jesper Frimann Ljungberg og Jack Jönsson anbefalede denne kommentar
Peter Engelbrecht

100 % enig med Anne-Sofie Greisen Højlund

Vælger du fælleskabet fra må du danse alene....

Jesper Frimann Ljungberg

@Peter Engelbrecht

Er du nu helt sikker på, at det er noget du har lyst til at føre ud i livet, som generelt princip ?

// Jesper

H Nyboe, Ebbe Overbye, Lars Hansen, Anders Reinholdt og Jack Jönsson anbefalede denne kommentar

@Jesper Frimann Ljungberg

Faktisk forlyder det, at man i Danmark overvejer at prioritere børn og unge, når risikogrupperne er vaccineret. Og det er så her, jeg synes, kæden hopper af, for hvorfor skal de løbe nogen form for risiko, når sygdommen for dem generelt er ufarlig. For min kone og jeg vil der om ikke andet være meget større risiko for et alvorlig forløb og evt. indlæggelse, så her taler mest nok for at tage mod et evt. tilbud om vaccine.

Peter Engelbrecht

@Jesper Frimann Ljungberg

Det korte svar er ja.

Jeg stoler på myndighederne, på deres oprigtige ønske om, at vil os alle det bedste. Vi bliver nød til at rette ind. Det hjælper ikke hvis vi, af 1000 forskellige grunde, ønsker forbehold af personlige hensyn.

Det “koster” noget at være en del af et samfund hvor tingene kører. Frihed under ansvar.

Vi må alle investere i fællesskabet og forvente, at vi ikke, nødvendigvis, får det tilbage som vi puttede ind i det.

Folk der ukritisk tror på Sundhedsstyrelsen og myndighederne generelt angående corona er lige så naive som kunder i Danske Bank.

"Vittighed":

Hvad er forskellen på Danske Bank og Sundhedsstyrelsen?

Danske Bank vildleder befolkning for profit og personlig vindings skyld - sundhedsstyrelsen vildleder...
nej vent.. bare glem det..

(https://www.altinget.dk/navnenyt/soeren-brostroem-tiltraeder-whos-global...)

Lillian Larsen, H Nyboe og Jack Jönsson anbefalede denne kommentar

Og til alarmisterne: Dødeligheden er faldet med 70 % på Hvidovre hospital ift foråret.

I Sverige - som jo skulle være hårdt ramt - er der ingen overdødelighed set over hele 2020.

I Danmark er 1 (ét) menneske under 50 år død med Corona siden 27. januar. Til sammenligning dør der i gennemsnit 10 børn mellem 0 og 4 år af influenza om året.

Hvis man virkelig ønsker at gøre noget for den højt besungne "folkesundhed", så skulle man nok sætte ind mod de livsstilssygdomme, som jo øjensynligt også må være grunden til at nogle lande er hårdere ramt end andre.

Finn Thøgersen, H Nyboe og Jack Jönsson anbefalede denne kommentar
Peter Engelbrecht

@Esben Lykke

Og jorden er flad...

Måske er det bedst, at de ældre og sårbare ikke bliver vaccineret først.

Der er en rimelig stor risiko for, at vaccinerne ikke har en stor effekt på ældre. Mange tidligere vacciner som influenza har haft en på 70-90% af gennemsnits borgerne, men kun 30-50% effekt på ældre. Så måske er det totalt set bedre, at vaccinere dem der er tæt på de ældre og sårbare, og på den måde lægge en beskyttelsesring omkring dem der er i risikogruppen. Hvis der kun er meget lav effekt blandt de sårbare, måske kun 30% i risikogruppen bliver immune, så skal der stadig opretholdes store restriktioner af hensyn til de 70% af risikogruppen, der ikke er immune overfor Covid-19 efter de er blevet vaccineret. Vaccinerne kan således give større effekt ved af at vaccinere pårørende til risikogruppen og selvfølgelig alt sundheds- og plejepersonale. Vaccinationer udenfor risikogruppen, vil formodentlig give flere immune, færre indlagte og døde.

Hvis for mange ikke lader sig vaccinere så vil de ikke vaccinerede også risikere at være et reservoir for nye mutationer af Corona. Så alle der kan blive vaccineret bør lade sig vaccinere, det er samfundssind.

Måske er det bedst, at de ældre og sårbare ikke bliver vaccineret først.
Der er en rimelig stor risiko for, at vaccinerne ikke har en stor effekt på ældre. Mange tidligere vacciner som influenza har haft en på 70-90% af gennemsnits borgerne, men kun 30-50% effekt på ældre. Så måske er det totalt set bedre, at vaccinere dem der er tæt på de ældre og sårbare, og på den måde lægge en beskyttelsesring omkring dem der er i risikogruppen. Hvis der kun er meget lav effekt blandt de sårbare, måske kun 30% i risikogruppen bliver immune, så skal der stadig opretholdes store restriktioner af hensyn til de 70% af risikogruppen, der ikke er immune overfor Covid-19 efter de er blevet vaccineret. Vaccinerne kan således give større effekt ved af at vaccinere pårørende til risikogruppen og selvfølgelig alt sundheds- og plejepersonale. Vaccinationer udenfor risikogruppen, vil formodentlig give flere immune, færre indlagte og døde.
Hvis for mange ikke lader sig vaccinere så vil de ikke vaccinerede også risikere at være et reservoir for nye mutationer af Corona. Så alle der kan blive vaccineret bør lade sig vaccinere, det er samfundssind.
Måske er det bedst, at de ældre og sårbare ikke bliver vaccineret først.
Der er en rimelig stor risiko for, at vaccinerne ikke har en stor effekt på ældre. Mange tidligere vacciner som influenza har haft en på 70-90% af gennemsnits borgerne, men kun 30-50% effekt på ældre. Så måske er det totalt set bedre, at vaccinere dem der er tæt på de ældre og sårbare, og på den måde lægge en beskyttelsesring omkring dem der er i risikogruppen. Hvis der kun er meget lav effekt blandt de sårbare, måske kun 30% i risikogruppen bliver immune, så skal der stadig opretholdes store restriktioner af hensyn til de 70% af risikogruppen, der ikke er immune overfor Covid-19 efter de er blevet vaccineret. Vaccinerne kan således give større effekt ved af at vaccinere pårørende til risikogruppen og selvfølgelig alt sundheds- og plejepersonale. Vaccinationer udenfor risikogruppen, vil formodentlig give flere immune, færre indlagte og døde.

Hvis for mange ikke lader sig vaccinere så vil de ikke vaccinerede også risikere at være et reservoir for nye mutationer af Corona. Så alle der kan blive vaccineret bør lade sig vaccinere, det er samfundssind.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044532318300678

Anne-Marie Krogsbøll

Gik der noget galt der, Per? :-)

Den korte udgave:
Måske er det bedst, at de ældre og sårbare ikke bliver vaccineret først.

Der er en rimelig stor risiko for, at vaccinerne ikke har en stor effekt på ældre. Mange tidligere vacciner som influenza har haft en på 70-90% af gennemsnits borgerne, men kun 30-50% effekt på ældre. Så måske er det totalt set bedre, at vaccinere dem der er tæt på de ældre og sårbare, og på den måde lægge en beskyttelsesring omkring dem der er i risikogruppen. Hvis der kun er meget lav effekt blandt de sårbare, måske kun 30% i risikogruppen bliver immune, så skal der stadig opretholdes store restriktioner af hensyn til de 70% af risikogruppen, der ikke er immune overfor Covid-19 efter de er blevet vaccineret. Vaccinerne kan således give større effekt ved af at vaccinere pårørende til risikogruppen og selvfølgelig alt sundheds- og plejepersonale. Vaccinationer udenfor risikogruppen, vil formodentlig give flere immune, færre indlagte og døde.

Hvis for mange ikke lader sig vaccinere så vil de ikke vaccinerede også risikere at være et reservoir for nye mutationer af Corona. Så alle der kan blive vaccineret bør lade sig vaccinere, det er samfundssind.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044532318300678

"Der er en rimelig stor risiko for, at vaccinerne ikke har en stor effekt på ældre. Mange tidligere vacciner som influenza har haft en på 70-90% af gennemsnits borgerne, men kun 30-50% effekt på ældre."

Tak for link til en interessant artikel. Det er selvfølgelig lidt en streg i regningen, hvis COVID-19 vaccinerne ikke virker særlig godt på ældre. Men samtidig bliver vi også nødt til at indse, at det ikke er meningen, at vi skal leve for evigt. Så som skrevet mange gange før er der måske også grænser for, hvor stor en ulykke det er, at meget gamle og svækkede mennesker med ødelagt immunforsvar dør af COVID-19 - eller en anden infektion - frem for eksempelvis at dø af kræft.

"Hvis for mange ikke lader sig vaccinere så vil de ikke vaccinerede også risikere at være et reservoir for nye mutationer af Corona."

Det er snarere vaccinerede (eller naturligt immune) mennesker, der er et reservoir for mutationer, da de kan smittes af en mutation men ikke af den oprindelige udgave. Dette giver mutationen en konkurrencemæssig fordel og dermed chance til at sprede sig. Den berygtede cluster 5 variant havde ikke en sådan fordel og endte derfor tilsyneladende med at uddø af sig selv.

"Vaccinerne kan således give større effekt ved af at vaccinere pårørende til risikogruppen og selvfølgelig alt sundheds- og plejepersonale."

Klart at sundheds- og plejepersonale bør vaccineres, og det kan arbejdsgiverne jo stille som et krav, ligesom man også på sin arbejdsplads kan mødes af krav om f.eks. at benytte hjelm eller sikkerhedssko. At udstrække det til pårørende er til gengæld at gå for vidt. Her må frivilligheden herske, hvilket heldigvis også er den danske regerings holdning.

Trine Hasselbalch

Heldigvis bliver skribentens vanvittige, fascistiske fantasmer ikke til noget. Ingen raske menneske skal påtvinges en vaccine med potentielle bivirkninger for at redde 80 årige. Det er en egoistisk tanke, at sunde mennesker skal risikere deres eget helbred for potentielt at redde andre. Og da slet ikke børn og unge, som ikke er i farezonen for at dø. At skribenten kalder dig PhD studerende og skriver et makværk af et læserbrev, fyldt med ønsker om overtrædelse af menneskerettighederne er skammeligt. En PhD studerende, der vil have os til at lukke øjnene for vaccineskandalen i 2009, hvor mange børn blev invalide efter vaccinen mod svineinfluenza. Derudover så advarer førende vaccineforsker Christine Stabell Benn, mod at tage den nye hastefremstillede vaccine, som ikke er blevet gennemtestet. 99% overlever C-19, så der er absolut ingen valid grund til at hele Danmarks befolkning skal tage vaccinen. Vaccinen giver kun mening for risikogrupperne. Men det beviser jo bare, at enhver, der mangler almen viden og ønsker at fremme fascisme, kan blive optaget på en PhD studie. Individer som skribenten er farlig for demokratiet og hun burde flytte til et land med diktatur

Mads Kjærgård

"Der er et stort spænd mellem Orwells totalitære stat og en stat, som gennem en række politiske tiltag legitimt forsøger at påvirke folks adfærd med henblik på at sikre folkesundheden." Hvor er det spænd henne? Skribenten taler om evt. at sætte 30 procent af befolkningen i husarrest! Folkesundheden? Har vi ikke hørt det ord blive misbrugt før? "Af hensyn til folkesundheden, så må vi være hårde som Kruppstål." Nå man kunne ikke have så meget imod en vacine, såfremt man et øjeblik troede på, at det ville bringe tingene tilbage til normalen. Den tro har jeg ikke, jeg har derimod en tro på at folk indenfor akademia ser en karriere mulighed i at tale regeringen efter munden! Ellers er nogen af dem dumme og det vil jeg nødigt tro? Men det her, det er "The Great Reset:" ingen tvivl om det, men hvad er det de synger "talking is cheap, people follow like sheap." vist heller ikke nogen tvivl om det