Klumme

De ’fornuftige’ løsninger under corona har skabt en vanvittig og pervers virkelighed

’Fornuften’ under corona føles som vanvid. Det asociale er blevet normalt, og situationen beskrives som en katastrofe uden at have nogen ydre tegn derpå. Den psykiske mistrivsel skyldes måske ikke kun ensomhed, men også denne virkelighedsforvrængning, skriver sceneinstruktør Katrine Wiedemann i denne klumme
De her unge, der ligger rundt om i sengene og følger mere eller mindre godt med i onlineundervisningen, er nogle, vi bør se op til og ikke tale ned til.

De her unge, der ligger rundt om i sengene og følger mere eller mindre godt med i onlineundervisningen, er nogle, vi bør se op til og ikke tale ned til.

Unger Anthon

Debat
5. marts 2021

»Din fornuft er mere dødbringende end mit vanvid,« hedder det et sted i Cervantes roman Don Quixote, historien om den flyvske fantast Don Quixote, der møder virkelighedens barske realiteter igen og igen, men nægter at resignere.

Jeg tænker på det citat hele tiden i øjeblikket. Lad os sige det, som det er: Den ’fornuft’, vi i dette corona-år har skulle lade os råde af, føles som et vanvid. Dem, der før vaskede overdrevent hænder, holdt sig fra andre og følte frygt for usynlige trusler, var de gale, mens udadvendte, tillidsfulde og modige mennesker, der gav kram, var sociale og tog på rejser, var de raske. Nu er det omvendt. Jeg er ikke tilhænger af civil ulydighed, men man må godt hade situationen.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Jesper Frimann Ljungberg

@Rikke Nielsen

"Jeg synes at fornemme, at mange tror, at hvis der ikke var de restriktioner, vi har, at alt så bare ville foregå som det plejede at gøre før den delvise nedlukning. Det er naivt. Fordi netop en ukontrolleret virus ville skabe kaos i samfundet og have særdeles voldsomme økonomiske konsekvenser."

Problemet er lidt, at det i lange tider ikke har været delvis nedlukning men for mange total nedlukning og/eller meget belastende nedlukning.

Og der er blevet/bliver stillet lighedstegn mellem denne Ekstrem Kraftig nedlukning og så at smitten er under kontrol.

Det er jo ikke sådan det hænger sammen. Det er denne mangel på proportionalitet, der frustrerer og slider på befolkningen, denne oscilleren mellem mellem for få restriktioner og så for mange restriktioner.
Og når der er for mange restriktioner, så skal de gælde for alle, når der er for få så bliver der delt ud med noget der ligner en politisk agenda, mere end sundhedsfaglig logik.

// Jesper

Rikke Nielsen

Jesper Frimann Ljungberg

Men med grundlag i, at det handler om at have kontrol over virus og hermed den aktivitet, der er i samfundet, hvad skulle der så have været gjort? Jeg kan ikke se andet end, at det er et politisk ansvar at forhandle sig til løsninger. Skulle vi holde en folkeafstemning hver gang eller hvad, så ville det da i hvert fald tage ekstremt lang tid før der ville opstå enighed? Jeg har svært ved at se andre måder at løse det på.

Når pandemien engang er slut, kommer vi til at have en kritisk evaluering af de "nedlukninger", der nærmest som en refleks er blevet taget i brug kloden over. Dels hvor meget effekt de reelt set har haft, dels proportionaliteten i de forskellige tiltag.

I Frankrig kan man pt. få en bøde for at lufte sin hun mere end 1 km fra, hvor man bor. Alligevel havde Frankrig i 2020 omtrent dobbelt så høj overdødelighed som det kætterske Sverige, der insisterede på ikke at udsætte sin befolkning for den slags overgreb.

Danmark er langt fra det værste land, men det er dog stadig et faktum, at man i snart 3 måneder ikke har kunnet blive klippet hos en frisør. Og mange andre ting der griber ganske dybt ind i folks hverdag.

Økonomer er også så småt begyndt at gøre regningen op, og den ligger tilsyneladende på omkring 70.000 kroner for hver borger. Om end jeg vil medgive, at det her er svært at gøre op, hvad der er forårsaget af restriktioner, og hvad der er forårsaget af selve pandemien. Vi må håbe, at vaccinerne snart bliver rullet ud, så vi måske omsider kan komme videre i programmet og få andre ting end coronavirus på dagsordenen.

Jesper Frimann Ljungberg

@Rikke Nielsen

Jeg begræder den kamp der har været siden Fogh, mod det 'Faglige begrænsede teknokrati', hvor vi ved hvad scope er for at overlade beslutninger til faglig kompetente embedsfolk/eksperter.

Hvor vi ved, at når f.eks. ser på vejret hos DMI, så ved vi at deres mission er at bringe os en vejrudsigt, der er så præcis som mulig, helt blottet for reklamer. Hvor der ikke 'for en sikkerheds skyld' lige er puttet et 'stormvarsel på', fordi der har været dårlig omtale i pressen, da man sidste gang marginalt regnede forkert.

Hvor jeg ved at når jeg har brug for sundhedsfaglig hjælp på et hospital, så bliver min behandling prioriteret ud fra sundhedsfaglige kriterier, der afspejler vores samfundsmæssige værdier.

Mit problem med bekæmpelsen af COVID-19 i Danmark, falder lidt tilbage på magtens tredeling eller mangel på samme i Danmark.
Jeg har intet problem med at man fra Politisk side peger på at det er der man ønsker at samfundet skal bevæge sig hen. Det er faktisk det jeg personlig forventer fra Politisk side, det er hvad demokrati går ud på. Jeg er kæmpe tilhænger af demokratiet.

Men jeg synes det er bekymrende, når det bliver enkeltpersoner i toppen af embedsværket, der tager sundhedsfaglige beslutninger, de ikke er faglig kompetente til. At gennemarbejdede love kan skrives om på få timer og vedtages således, at disse samme folk får endnu mere magt.

Det at vi i Danmark stoler på vores offentlige upolitiske institutioner, er en kæmpe styrke. Hvis disse institutioner politiseres og deres faglige uafhængighed sættes under pres. Så mister vi noget, der har stor værdi, og som IMHO har været en af de ting der har været med til at gøre Danmark og resten af Norden til steder, hvor lidelse, smerte og unødvendig tab a liv, er signifikant mindre end i gennemsnittet i resten af verden.

Jeg mener i høj grad at Epidemien i Danmark er blevet politiseret på den ufede måde.
Jeg havde gerne set en 'kriseregering', hvor man bredt i folketinget havde lavet en konstruktion, hvor man havde lukket oppositionen inden for.

Så havde jeg gerne set at man ikke havde skrevet epidemiloven om, men havde ladet Sundhedsstyrelsen været Sundhedsfaglig bestemmende autoritet og focal point.
Og måske så aktiveret epidemirådene, for bedre lokal forankring og så klart flyttet administrative opgaver opgaver ud af SST for at aflaste dem.

Hvad havde det så betydet ?

Overordnet havde vi nok ligget mere som Norge i Statistikkerne. Folkeskolerne havde nok aldrig været sendt hjem, måske på nær en til to ekstra ugers Juleferie.

Vi havde nok haft en hel del flere 'praktiske restriktioner', i et samfund med mindre nedlukning.
Vi havde nok haft en befolkning opdelt i risikogrupper, hvor testkapacitet var blevet brugt til beskytte udsatte, og ikke sådan bare til tilfældige tests.
Mink sagen var nok aldrig blevet til Minksagen.

Tja ja.. men nu er vi hvor vi er.. og ja.. vi har IMHO langt fra valgt den optimale route, især når man ser på hvad det har kostet at når til hvor vi er i dag, i død, smerte, lidelse og selvfølgelig også økonomi.

// Jesper

Rikke Nielsen

Jesper Frimann Ljungberg

Vi kan nok blive enige om, at Danmark er et politisk styret land, og at de beslutninger omkring nedlukninger, og ændringer til epidemiloven der har været, skal være baseret på politiske beslutninger. Men at der selvfølgelig befinder sig et stort ansvar for at sikre et fagligt funderet grundlag for beslutningerne. At fagligheden ikke har mandat, men at de rådgiver om og udregner konsekvenser. For mig giver det ikke mening at sundhedsmyndighederne skulle have et mandat til at tage samfundsmæssige beslutninger - der er mange andre faktorer at tage hensyn til end de sundhedsfaglige - økonomiske, den offentlige orden, erhvervslivet, skolerne, grænserne etc etc, hvorfor det kun kan være en politisk beslutning. Hvilket jo nok også har spillet ind på nogle af de ændringer, der har været til Epidemiloven.

Jeg tænker, at vi har haft den politisk forankrede tilstand, siden Mette Frederiksen tog over i foråret, men at der inden da var plads til forbedring f.eks. ift. at forstå faresignalerne fra resten af verden. Jeg synes stadig, at det virker surrealistisk at tænke tilbage på, at jeg som lægmand godt kunne se tendenserne, men det kunne Sundhedsstyrelsen ikke. At den grad af undervurdering af situationens alvor har haft mange konsekvenser ift. det videre arbejde med virus. Det synliggør også, mener jeg, at der har været en konflikt mellem det faglige og det politiske, der har givet konsekvenser ift. udrulningen af smittenedsættende tiltag.

At der er sket tilpasninger til Epidemiloven undervejs, har jeg ikke de store problemer med. Epidemiloven har eksisteret i mange år, og den skal tilpasses til den konkrete situation, og netop tilpasses til at kunne hævde de tiltag, der skal til at få et land igennem en sundhedsmæssig undtagelsestilstand.

Vi har også speciel lovgivning i en krig. En pandemi kan godt sammenlignes med dette. Her har vi så Epidemiloven til at regulere.

Dermed ikke sagt, at vi som borgere ikke skal holde nøje øje med, hvad der sker og også kritisere. Hvilket da også er sket i stor stil. Og jeg kunne også have ønsket at oppositionen var blevet mere involveret; det kunne i hvert fald have gjort, at vi nu ikke havde alt den mudderkastning partierne imellem, der ikke er til at holde ud at høre på, og at de havde fremstået som mere samlet omkring processen (som de gjorde i starten).

Eva Schwanenflügel

Jeg er nu tilbøjelig til at give Jesper Frimann Ljungberg ret i noget af kritikken, dog med det forbehold, at SST har en bedrøvelig track record, hvad angår forebyggende smitteforanstaltninger.
De har stort set taget fejl hele tiden.

Men nu er regeringen begyndt at bevæge sig ud på temmelig gyngende grund, og føre fremmedfjendske beslutninger ud i livet på baggrund af den nye epidemilov.

Man vil indføre tvangstestning under trussel om bødestraf i Vollsmose.

To medlemmer af regeringens ekspertudvalg er yderst kritiske:

"Det er helt ude af proportioner. Det lugter lidt af, at det falder ind i en politisk dagsorden, der handler om integration snarere end om selve epidemien«, sagde Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

»Tvangstest er åndssvagt. Covid-19 er ikke en sygdom, som berettiger det. Jeg tænker, at forslaget kun kan være en del af udlændingepolitikken«, supplerede Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen.

De sidder begge i det rådgivende ekspertudvalg, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) nedsatte i begyndelsen af januar, efter at smitteopsporingen i december blev lagt ned af de mange nye positive.

Flere partier, heriblandt Radikale, har tidligere forsøgt at få fjernet bestemmelsen, uden held.

Frygten er blandt andet, at § 28 vil kunne blive brugt politisk. Det sagde sundhedsordfører Stinus Lindgren (R) til Politiken i februar.

»Vi fik ikke flertal for at pille det ud af loven, så jeg stillede forslag om, at vi undtager demonstrationer, og at vi fjerner muligheden for straf. For jeg deler eksperternes bekymringer. Som indgrebet er nu, kan man forestille sig et skrækscenarie, hvor et helt andet flertal bruger indgrebet politisk imod en demonstration«, sagde Stinus Lindgren dengang."

https://politiken.dk/indland/politik/art8128482/Regeringen-vil-indf%C3%B...

Rikke Nielsen

Eva Schwanenflügel

Og jeg skal da også hurtigt understege, at selvom jeg bakker op om de centrale emner i Regeringens håndtering af corona, at jeg på ingen måde bakker op om Mette Frederiksens fremmedfjendske snæversyn.

Det kan jeg kun betragte som dybt forkasteligt, og at jeg selvfølgelig heller ikke bakker op omkring at bruge gældende eller tilpasse lovgivning til forfølgelse af minoriteter.

Og at man af samme årsag ikke skal betragte mig som en S kernevælger :-)

Vigtig disclaimer ;-)

Eva Schwanenflügel

Jeg ved det, Rikke Nielsen, jeg ved det :-)

Min kommentar var nu heller ikke henvendt til dig, mere til Jesper Frimann Ljungberg, som jeg på mange måder har været uenig med pandemien igennem - og til almen oplysning, skulle man ikke have hørt om forslaget, der vist desværre bliver til virkelighed, idet epidemikommissionen åbenbart bakker regeringen op..

Men lige omkring dette her har han ret, det synes jeg, han skulle vide.

PS. Samme disclaimer fra min side ;-)

Eva Schwanenflügel

Hm.. Seneste nyt fra Borgen er, at forslaget (heldigvis) nok ikke får flertal.

Det har regeringen åbenbart vidst hele tiden, så nu er analysen, at det har været spin, beregnet på de sædvanlige swingvælgere, og så den kan bebrejde modstanderne af forslaget for ikke at tage coronakrisen alvorligt.

Men det ser ud til at et forslag om at man SKAL isolere sig, samt bære maske/visir udendørs bliver vedtaget - men kun for Vollsmoses vedkommende, så vidt jeg har set.

Jesper Frimann Ljungberg

@Rikke Nielsen
"At fagligheden ikke har mandat, men at de rådgiver om og udregner konsekvenser. For mig giver det ikke mening at sundhedsmyndighederne skulle have et mandat til at tage samfundsmæssige beslutninger - der er mange andre faktorer at tage hensyn til end de sundhedsfaglige - økonomiske, den offentlige orden, erhvervslivet, skolerne, grænserne etc etc, hvorfor det kun kan være en politisk beslutning. "

Men Rikke, de havde jo kun det mandat der stod i Epidemiloven, altså det som folketinget havde givet dem via loven. Nu er det så bare topembedsværket (som ministre jo er) der bestemmer alt uden faglig indblanding og/eller politisk indblanding fra folketinget. Det er jo netop det der er teknokrati i sin ypperste form.

"Videnskaben" er bare ikke sundhedsvidenskab, men Samfundsvidenskaben.

I den gamle epidemilov, som forresten var opdateret rimelig for nyligt, der var det mandat SST havde noget der svarede meget til det man f.eks. har i Norge.
Nemlig at Ministeren ikke må lege læge.

Det er så det man ændrede, med 1 dags varsel. Nu er det endda sådan, i den nye epidemilov at det er ministeren der bestemmer, hvad der er farlige sygdomme.

Mht. til de samfundsmæssige beslutninger, så havde SST kun dette i de tilfælde, hvor vi står over for epidemier med.. ja op til 100% dødelighed. Og der var det endda stadig ministeren der skulle tage beslutningerne formelt.

Jeg synes vi står dårligere beskyttet i dag, og at vi er længere nede af den glidebane, som startede med Fogh, at al faglighed, der ikke makker ret over for topembedsværket, skal væk.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

@
"Jeg er nu tilbøjelig til at give Jesper Frimann Ljungberg ret i noget af kritikken, dog med det forbehold, at SST har en bedrøvelig track record, hvad angår forebyggende smitteforanstaltninger.
De har stort set taget fejl hele tiden. "

Jeg er så absolut ikke enig. Har de været ufejlbarlige ? Nej, selvfølgelig ikke.

Men.. jeg er rimelig sikker på at eftertiden vil tegne et meget andet billede end vi hører mange ekko'e her.

Men nu vil jeg lukke ned for der er unger der skal puttes.

// Jesper

Steffen Gliese

Det er da skrækkeligt, at folk har mistforstået videnskabens formåen og rolle så gevaldigt: den ved ikke noget, før den har en genstand at undersøge.
Næ, det virkeligt triste er, at folk har mistet forståelsen for, hvad et repræsentativt demokrati er, efter at alt i et par årtier er gået ud på at lave studehandler om hinanden uvedkommende politiske områder for at skabe et minimalt flertal: mens velfærdssamfundet er blevet høvlet ned i en grad, så vi under coronaen har kunnet se, at de herskende logikker i centraladministrationen og dens institutioner simpelthen er livsfarlige for befolkningen, så er det herskende princip: at regeringen kan regere, til den får et flertal imod sig i et kabinetsspørgsmål, gået fuldstændig fløjten.

GØR CORONA TIDER BEDRE
Den hel grundlæggende fordrejning af virkeligheden - som Katrine Wiedemann kun får antydet i sit ellers knivskarpe debat-indlæg med æggen mod de frelste pseudo-messianske meninger, som statsfører Frederiksen prædiker til sine måbende menigheder - påpegningen af den perverse fornuft som da virkelig har fået forargede spinatfugleunger frem fra skræppebedet, er det globale forsvindingsnummer for klodens eksistenstrussel:

Tænk engang, hvis alle de samfundsressourcer, der er i færd med at blive brugt verden rundt på corona-restriktioner og -kompensationer, i stedet var blevet anvendt mod den hjemlige og globale klimaforværring og miljøforurening, som med et håndgreb i corona-ideologien er tilsløret i et universelt forsvindingsnummer … så kunne man måske ane en anstændig fremtid for vores børn og børnebørn ogsåvidere.

Hvor længe vil vi gamle og halvgamle insistere på at leve, som om der ikke skulle komme mennesker på kloden efter os?

'Après nous, de déluge'.
Til lidt intellektuel modgift kunne anbefales: Ivan Krastev: After Europe
https://www.journalofdemocracy.org/after-europe-interview-ivan-krastev/

Mikael Velschow-Rasmussen, Jesper Frimann Ljungberg og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar
Rikke Nielsen

Jan Knus
Håber du fik udløsning for et eller andet ;-)

Rikke Nielsen
Fiks eller fej finte? Er du sød? Er du fræk? Eller er du bare dum i ansigtet?

Sider