Kronik

Vi må have et opgør med økonomernes skønmaleri af boligmarkedet

Blandt økonomer hersker en konsensus om, at boligmarkedet klarer sig bedst uden indgriben, og at regulering er et onde. Vi skal dog have øje for, at en lang række forhold gør boligmarkedet til et meget specielt marked, som nemt øger uligheden mellem rig og fattig, skriver adjungeret professor Hans Skifter Andersen i denne kronik
Danmark er et af de fire lande i EU, som har færrest ejerboliger.

Danmark er et af de fire lande i EU, som har færrest ejerboliger.

Bax Lindhardt

Debat
3. juli 2021

Boligmarkedet er igen kommet på dagsordenen. Helt uventet har coronakrisen medført stærkt stigende priser på boliger, og økonomerne taler om risiko for en såkaldt boligboble. Der har tilmed i de senere år været fokus på boligmangel i de store byer.

Økonomernes kommentarer til udviklingen er præget af en grundlæggende opfattelse af, at boligmarkedet fungerer bedst ved mindst mulig regulering. Reguleringer er generelt af det onde, og man bør gribe mindst muligt ind i markedsforholdene. Det er ikke nogen ny opfattelse. Den er baseret på en antagelse om, at boligmarkedet grundlæggende er velfungerende, og at problemer på boligmarkedet skyldes alt for meget regulering. Specielt har økonomerne i mange år anklaget huslejeregulering for at ødelægge markedet. Man har også altid været skeptiske over for nødvendigheden af en almen sektor.

Som marked betragtet er boligmarkedet imidlertid grundlæggende dysfunktionelt. Det er noget, jeg i mere end 40 år har forsket i, og det indgår i min nye bog Boligen i samfundet, men mine publikationer har ikke haft nogen effekt på økonomernes opfattelse af boligmarkedet.

Et ’genbrugsmarked’

Hvorfor er boligmarkedet så problematisk? Der er to hovedårsager. På andre markeder vil stigende efterspørgsel relativt hurtigt føre til et øget udbud, hvilket vil holde priserne i ro. Det sker ikke på boligmarkedet. Stigende efterspørgsel efter boliger har på kortere sigt næsten ingen effekt på udbuddet, men fører i stedet til stigende priser. Selv meget små ændringer i efterspørgslen kan føre til drastiske prisstigninger, som vi har set det seneste år.

For det andet kan boligefterspørgslen fra familier med lavere indkomst ikke dækkes af nybyggeri på markedsvilkår, fordi det er for dyrt. Derfor er der i alle lande mangel på boliger for dem med lavere indkomst.

Boligmarkedet er altovervejende det, man kan kalde, et ’genbrugsmarked’. Nyproduktionen af boliger udgør kun en lille del af de boliger, der udbydes. Størsteparten af udbuddet kommer fra den eksisterende boligmasse og er afhængig af, at boliger fraflyttes. Flytninger har en afgørende betydning for boligudbuddet, men boligmobiliteten påvirkes kun lidt af ændringer i priser og udbud på boligmarkedet.

De fleste mennesker har sjældent planer om at flytte. Det skyldes især noget, man kalder stedstilknytning – man knytter sig med tiden til boligen og det område, man bor i. Desuden er der besvær og omkostninger forbundet med flytning. Flytninger sker kun, når der er meget gode grunde til det. Det kan være familieændringer, som pardannelse, skilsmisse og børnefødsler, der markant ændrer ens boligbehov og -præferencer. Det kan være, fordi man oplever et fald i sin indkomst, så man ikke kan betale boligudgifterne, eller det kan være, fordi man får job eller uddannelse langt væk. De fleste flytninger sker over korte afstande, fordi man gerne vil blive boende i sit velkendte nærområde.

Man må ofte ud på boligmarkedet på grund af et påtrængende behov for ny bolig. Da det har en stærk betydning for ens fremtidige liv, hvilken boligsituation man kan opnå, er man villig til at spænde buen økonomisk hårdt for at få drømmeboligen. Det presser hurtigt boligpriserne i vejret, hvis udbuddet er for lille.

Liberale låneregler

Når man følger debatten om boligmarkedet, virker det, som om at politikere og økonomer synes, at stigende boligpriser er en god ting – når bare de ikke kommer så højt op, at de falder igen. Men det er faktisk ikke selve boligen – altså bygningen – der stiger i pris. Denne kan i princippet ikke stige mere, end hvad det koster at bygge en ny. I virkeligheden er det grundene, der bliver dyrere. Stigende boligpriser er det samme som stigende jordpriser. Jord er en uerstattelig ressource, afhængigt af hvor den ligger, og stigende jordværdier betyder, at vores efterkommere skal betale mere for at bruge den.

Forskning om dannelsen af priser på jord har vist, at de stiger meget let ved stigende efterspørgsel, men har sværere ved at falde igen. Der er en tendens til, at prisstigninger på jord og boliger let bliver permanente, især i vækstområder.

Danmark er et af de lande, som har haft de mest liberale låneregler. Det er begrundet med, at så mange som muligt skal kunne købe en ejerbolig. Men den liberale långivning, især indførelsen af afdragsfri lån og det høje niveau for realkreditlån i den enkelte bolig, har i virkeligheden haft den modsatte effekt. De har medført store prisstigninger på jord. Dette har gjort det sværere for førstegangskøbere og ført til en høj privat gældssætning. Danmark er et af de fire lande i EU, som har færrest ejerboliger.

Danske økonomer har sjældent interesseret sig for erfaringer fra lande med helt andre forhold på boligmarkedet. Erfaringerne fra lande som for eksempel USA, hvor der ikke er mange reguleringer og kun få offentligt støttede boliger, viser omfattende problemer med boligmangel og et højt huslejeniveau. Mens der i Danmark har været en meget begrænset forskning om boligmarkedets funktionsproblemer, har den været omfattende i USA.

Der er peget på, at nyproduktionen af boliger er for lav, fordi det kun er en begrænset del af de boligsøgende, der kan betale den. Boligmarkedet er ikke i tilstrækkeligt omfang i stand til at omfordele boliger mellem fattige og rige husstande, hvorfor efterspørgslen efter de billigste og dårligste boliger er væsentligt højere end udbuddet. Dette medfører, at huslejerne i den nederste del af boligmarkedet er relativt høje i forhold til kvaliteten af boligerne, og at der er boligmangel.

Drop skønmaleriet!

Vi har en velfungerende almen boligsektor og har haft en rimelig velfungerende regulering af private udlejningsboliger. Men det har været en fast bestanddel af forslagene fra for eksempel Det Økonomiske Råds sekretariat (DØRS), at huslejereguleringen er skadelig og bør afskaffes.

De væsentligste argumenter mod reguleringen er, at det er uretfærdigt, at beboere i regulerede ældreboliger har lavere husleje, og at det begrænser mobiliteten. Men der er jo også uretfærdigheder i andre dele af boligmarkedet, for eksempel mellem nye og gamle boligejere. DØRS' egen undersøgelse fra 2001 viste, at det især er folk med lavere indkomst, der bor i private udlejningsboliger, og som har glæde af reguleringen. Desuden er mobiliteten i private udlejningsboliger meget høj og ikke mindre end i andre lande med en mere liberal huslejefastsættelse.

Økonomer har også været skeptiske over for nødvendigheden af at have en almen boligsektor med offentlig støtte. Den såkaldte ’Velfærdskommission’ foreslog for eksempel, at lejere i almene boliger bør beskattes, fordi deres husleje er lavere end en formodet markedsleje. Reguleringen af de private udlejningsboliger bliver i disse år væsentligt udhulet af en paragraf i boligreguleringsloven, som giver mulighed for at hæve huslejerne ved fraflytning. Det er medvirkende til stærkt stigende priser på udlejningsejendomme og et fremtidigt højt huslejeniveau. Ejendomsforeningen Danmark har således beregnet, at ejendomspriserne på udlejningsejendomme er blevet fordoblet, alene på grund af den nævnte paragraf.

Vi må have et opgør med økonomernes skønmaleri af boligmarkedet og en langt større viden om funktionsproblemerne på markedet, og hvordan de forskellige dele af boligpolitikken fungerer. Der er brug for en mere aktiv og intelligent regulering af markedet, som begrænser stigningerne i jord- og ejendomspriserne og sikrer et bedre udbud af boliger, som kan betales af lavindkomstgrupperne.

Hans Skifter Andersen er adjungeret professor i boligmarkedsforhold

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Helle Wisbech

Læste denne kronik i papir-avisen og tænkte: Endelig nogen med indsigt og en vinkel om boligområdet, som drejer sig om bolig til mennesker og betingelserne for det - og ikke om boligMARKEDET, der hvor det vigtigste er at tjene penge på boligen. Jeg må lige se kommentarsporet på nettet, tænkte jeg - og så er der ingen kommentarer. Jeg håber, at det er fordi de fleste læsere bare er så enige med Hans Skifter Andersens kroniktekst, at de ikke synes, de behøver at kommentere.
Jeg blev i hvert fald klogere - og vredere (over den fremherskende boligpolitik) - så tak for den.