Kronik

Vores lokaldemokrati er ikke repræsentativt uden minoriteters stemmer og erfaringer

Nærdemokratiet er ikke repræsentativt nok, når få minoritetsstemmer og -erfaringer tager den plads i lokalpolitik, som de gør i resten af samfundet. Det skyldes, at de få minoritetskandidater og -politikere, der findes, bliver chikaneret og diskrimineret, skriver Emma Holten, Susanne Branner Jespersen og Matthew Daniali i dette debatindlæg
Vi har brug for mennesker, som har forskellige erfaringer med at være en del af vores samfund. I dag er det desværre forståeligt, at så få mennesker, som tilhører underrepræsenterede grupper i samfundet, har lyst til at stille op, skriver Emma Holten, Susanne Branner Jespersen og Matthew Daniali i dette debatindlæg

Vi har brug for mennesker, som har forskellige erfaringer med at være en del af vores samfund. I dag er det desværre forståeligt, at så få mennesker, som tilhører underrepræsenterede grupper i samfundet, har lyst til at stille op, skriver Emma Holten, Susanne Branner Jespersen og Matthew Daniali i dette debatindlæg

Illustration: Mia Mottelson

Debat
16. september 2021

I Danmark har vi repræsentativt demokrati som styreform. Det betyder, at befolkningen vælger politikere, som skal repræsentere borgernes interesser, og som har ansvar for ledelsen af vores nærmiljøer.

Desværre er det danske nærdemokrati ikke repræsentativt. Så enkelt kan det siges. Der er stemmer og erfaringer, der slet ikke tager den plads i lokalpolitikken, som de tager ude i resten af samfundet.

Derfor er Mino Danmark, Kvinderådet og LGBT+ Danmark gået sammen om at skabe forandring, så by- og regionsråd kommer til at afspejle den mangfoldighed, der findes i Danmark.

Vi vil klæde kandidater, der tilhører underrepræsenterede grupper på til at møde den virkelighed, vi ved præger deres valgkamp og politiske arbejde. Og vi vil løfte debatten om de barrierer, der stadig er for politisk deltagelse.

Knap 33 procent af de valgte politikere, som sidder i byrådene, er kvinder og kun hver syvende borgmester er kvinde. Tallene er i øvrigt endnu værre, hvis der skeles til andre kønsidentiteter, som nærmest ikke er repræsenteret i nogle byråd på landsplan.

I seks kommuner er under 20 procent af de valgte politikere kvinder. Skævheden skærer i øjnene, når det betyder, at 80 procent af byrådenes pladser optages af mænd. Det betyder også, at magtbalancen internt i kommunerne er skæv, når andelen af kvindelige ansatte i kommuner og regioner er henholdsvis 77 procent og 78 procent.

For dårlig repræsentation

Ser vi på minoritetsetniske borgere, så står det også rigtig skidt til med repræsentationen. Minoritetsetniske borgere med ikkevestlig baggrund udgør under tre procent af byråds- og regionsrådspolitikerne, selv om de udgør over dobbelt så stor en andel af vælgerskaren.

Mange kommuner har aldrig nogensinde haft minoritetsetniske personer valgt ind i deres byråd, og ved valget i 2017 var der over 20 kommuner helt uden minoritetsetniske kandidater.

Andre grupper er også underrepræsenterede i dansk lokal- og regionspolitik. Det gælder for eksempel LGBT+-personer, som er en svær gruppe præcist at udpege, men, som vi ved, ikke tilnærmelsesvis er repræsenteret i by- og regionsråd i overensstemmelse med de cirka ti procent af befolkningen, som ikke identificerer sig som heteroseksuelle og ciskønnede.

Det samme gør sig gældende for mennesker med handicap eller funktionsvariation i kommunal- og regionalpolitik, og mange kommuner mangler essentielle tilgængelighedstiltag.

Disse kendsgerninger vidner om et svækket repræsentativt demokrati. For befolkningen skal repræsenteres i de politiske organer. Ikke kun majoritetsbefolkningen eller de mest ressourcestærke, men alle. Også minoritetsgrupper. Ellers bliver distancen mellem befolkning og demokrati for stor, tilliden svækkes, og vigtige perspektiver går tabt, når der skal udarbejdes nye politiske tiltag.

Straffes for at skille sig ud

Barriererne for de underrepræsenterede kan være mange. Alt for mange kandidater og politikere, som tilhører en minoritet, skal finde sig i at blive udskammet, chikaneret eller diskrimineret.

Nogle oplever endda trusler og vold, fordi de skiller sig ud fra majoriteten i dansk politik. Det er hashtagget #EnBlandtOs et godt eksempel på, hvor kvinder i dansk politik er gået sammen om at sende et opråb og kæmpe imod den sexisme og de krænkelser, alt for mange kvinder oplever i dansk politik.

Vi har set eksempler på, at LGBT+-personer i dansk politik har fået brændt valgplakater og modtaget dødstrusler. Flere politikere har også offentligt delt deres erfaringer med, hvordan de flere gange om ugen bliver tilsvinet på grund af deres seksuelle orientering og/eller kønsidentitet.

Det samme gør sig gældende for politiske personer med en minoritetsetnisk baggrund. Alt for mange fordomme og alt for meget diskrimination og had målrettes mennesker, der tilhører en etnisk minoritet eller et religiøst mindretal. Det kan afskrække folk fra at gå ind i samfundsdebatten og politik, ikke bare de deltagende, men også alle dem, der læser med.

Det kan også betyde, at reelle behov, som opleves af forskellige minoritetsgrupper, ikke bliver prioriteret politisk, og det kan have store konsekvenser, eksempelvis for LGBT+-personers eller minoritetsetniskes trivsel og sundhed.

Det kan være meget sårbart at være et mindretal i politik. Når repræsentativiteten er udfordret af, at mennesker på grund af deres baggrund, køn, seksualitet eller andre identitetsmarkører, skal møde en masse barrierer, diskrimination, had og trusler, så bliver vores demokrati simpelthen for fattigt.

Muligheden for at stille op til politiske valg er en hjørnesten i vores demokrati. Vi har brug for mennesker, som har forskellige erfaringer med at være en del af vores samfund. I dag er det desværre forståeligt, at så få mennesker, som tilhører underrepræsenterede grupper i samfundet, har lyst til at stille op.

Vælgere og kandidater skal rustes

Vi er i Kvinderådet, Mino Danmark og LGBT+ Danmark derfor gået sammen om at gøre noget ved ovennævnte problematikker. Sammen vil vi kæmpe for et mere mangfoldigt og ligestillet kommunal- og regionsrådsvalg.

Flere skal tage stilling til ligestilling, og flere skal have lysten til at engagere sig i demokratiet. Det gjorde vi blandt andet ved at lave en kandidatuddannelse for underrepræsenterede kandidater, hvor vi gav redskaber til politiske kandidater med forskellige minoritetsbaggrunde, der arbejder under et særligt pres.

Det kræver nemlig både mental modstandsdygtighed og konkrete værktøjer for eksempel at håndtere digital chikane og angreb på ens identitet. Det kan hjælpe med at komme igennem de barrierer og ubehagelige udfordringer, man kan møde i sit kandidatur.

I sidste ende håber vi på, at vores indsats kan være med til at skabe mere mangfoldige byråd og regioner i alle dele af Danmark. Og forhåbentlig bryde de barrierer ned, så den næste generation får et mere dynamisk demokrati.

Men for at det skal kunne ske, er det ikke kun kandidaterne, der skal rustes. Vælgerne skal også stræbe efter et mere solidt og bredt demokrati. Derfor opfordrer vi jer alle til at tænke mangfoldigt, når I går til valgurnerne.

Hvem føles usynlige i din region og kommune? Hvem bliver ikke hørt?

Sammen kan vi nemlig bygge et demokrati, hvor alle kan se sig selv repræsenterede i byråd og i den førte politik.

Matthew Daniali er kommunalvalgsansvarlig for Mino Danmark

Emma Holten er politisk konsulent for Kvinderådet

Susanne Branner Jespersen er sekretariatschef for LGBT+ Danmark

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dejligt, at nogen vil hjælpe diverse minoriteter til nemmere at kunne slå igennem i lokalpolitik (også), men at tro, at manglende repræsentation skyldes diskrimination eller lignende, er ikke nødvendigvis den evige sandhed. Der skal nok også lige indregnes andre faktorer:

• Deltagelse kræver en smule hårdhudethed. Der er næppe tvivl om, at minoriteter oplever, at de som kandidater vil høre mishagsytringer baseret på deres minoritetsstatus. I et politisk miljø, hvor uenighed når alt kommer til alt er en af drivmidlerne, er det en såre menneskelig ting at visse politiske modstandere ikke holder sig fra at knytte nedladende kommentarer til de punkter, hvor modstanderne adskiller sig, også selv om det er usympatisk. Det gælder, uanset om dette skyldes etnicitet, seksuel orientering, religion, over- eller undervægt, handicap, hårfarve, uddannelse eller blot dialekt – vi mennesker bruger oftest den mest synlige forskel som det, vi nemmest slår ned på, hvis vi har brug for at sige noget grimt. Når Uffe Eldrup mødes af skældsordet ”B*sser*v” er det nok snarere et udtryk for afsenderens manglende verbale formåen end egentlig homofobi.

• Deltagelse kræver interesse. Man skal altså interessere sig så meget for det, at man vil prioritere dette højere end øvrige interesser. I den sammenhæng lader det til, at nogen minoriteter bare ikke har helt så stor en interesse for politik som visse majoritetsgrupper. Vi kan så have en interessant diskussion om, hvad der kom først, den manglende repræsentation eller den manglende interesse, men der skal nok arbejdes ret intensivt, hvis talentmassen skal være tilstrækkeligt stor. Det hjælper jo ikke noget at være en one-trick-pony-politiker, der alene går op i LGBT+/feminisme/indvandrerspørgsmål/andet – lokalt er det (mange) helt andre ting, der fylder det meste af dagligdagen.

• Deltagelse kræver udholdenhed. Hvis man skal have langtidsholdbar succes med og i politik, fordrer det i første omgang, at man også er villig til at lægge det arbejde i sagen, som er nødvendigt. Jeg kender fra min egen tilværelse flere eksempler på unge/yngre kvinder, der nærmest er blevet båret ind i lokalpolitik, netop fordi de (ud over politisk interesse, naturligvis) var kvinder. Da det knaldhårde arbejde med at sætte sig ind i kaskaderne af materiale til byrådsmøder, udvalgs- og forhandlingsarbejde kolliderede med deres øvrige ønsker om at have et familie- eller arbejdsliv, blev karriererne ikke længere end en enkelt valgperiode. Den kønsmæssige skævdeling er således også et udtryk for prioriteter.