INTERMETZO

Georg Metz: Vi bør tage kampen op mod paratfordomme, nederdrægtigheder og den diskriminerende lovgivning

De vanlige røster mod fremmede har ved ukrainernes tragedie for længst luftet udsagn, der fortvivlende retorisk set ligner den klassiske antisemitisme skriver Georg Metz i denne kommentar
Ukrainske flygtninge ankommer til Polen. Det er endnu uvist, hvor mange der vil søge mod Danmark. Men de skal være velkomne – også som fremtidige landsmænd.

Ukrainske flygtninge ankommer til Polen. Det er endnu uvist, hvor mange der vil søge mod Danmark. Men de skal være velkomne – også som fremtidige landsmænd.

Ritzau/Scanpix

Debat
18. marts 2022

Endnu er det uvist, hvor mange ukrainere der kommer til landet og måske finder blivende sted. I øjeblikket ser det ud til at blive flere på én gang end nogensinde før. Og uden tvivl flere end de 1.000 ungarere i 1956, dengang flygtet på samme præmis som nu: et brutalt russisk overfald.

I den frisindede humanismes navn skal ukrainerne være velkomne – også som fremtidige landsmænd. Ingen ved, om de flygtede kan vende tilbage, eller som andre flygtninge før dem konstaterer, at skolen fordansker deres børn, og de selv til sidst accepterer varigt ophold som danskere.

I en omskiftelig og farlig verden, også i nærområdet, således som Ukraine overraskende nu defineres, må nationalstaten bestandigt nytænkes. Stammen er ikke længere – om nogensinde – en rimelig definition af den danske nation som i nationalromantikkens udlægning en uforanderlig, uantastelig størrelse.

Ikke et nyt fænomen

Folkevandringer er ikke et nyt fænomen i historien, ej heller sivende bevægelser af etniske opbrud, hvor jøderne i tidens løb på godt og mindre godt fik mest presse.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Tak som vanligt for det svirpende og pinligt præcise skrift fra din skarpe pen, kære Metz.

Mon ikke det er denne artikel fra CNN du hentyder til?

"When Denmark became the first liberal democracy to tell Syrian refugees to return to their war-torn home in 2019, Russian jets were still dropping missiles in Syria, in an effort to help President Bashar al-Assad's regime regain control of the country.

Ukraine is now being pummelled by the same Russian military, forcing more than 2.2 million people to flee to neighboring countries, according to the United Nations.

But instead of being met by xenophobia, detention centers and threats of repatriation in the European Union, Ukrainian refugees are being welcomed by European nations like Denmark with open arms".

https://edition.cnn.com/2022/03/10/europe/denmark-refugees-ukraine-syria...

Anne Bruun, Katrine Damm, Erik Karlsen, nanna Brendstrup, Søren Fosberg, Poul Genefke-Thye, Pietro Cini, sys jensen, Jørgen Tryggestad, Gitte Loeyche, Lise Lotte Rahbek, Svend-Erik Runberg, Elisabeth From, Tommy Clausen og Niels Makholm anbefalede denne kommentar
Niels Makholm

Det som CNN har bemærket, er tåkrummende pinlig, - her er der kun én ting at sige: "når moral er godt, så er dobbeltmoral dobbelt så godt." Eller, - "der er forskel på Kong Salomon, og Jørgen Hattemager." Groft sagt: "retfærdighed, - det kan du endnu engang, kikke hunden i røven efter, uden at finde."

Gitte Loeyche, Inger Pedersen, Lise Lotte Rahbek, Svend-Erik Runberg, Elisabeth From, Tommy Clausen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Tommy Clausen

Jeg ved ikke altid hvad moral Danskerne har, men den er ikke altid min. Langt fra!

nanna Brendstrup, Eva Schwanenflügel, Dylan Storm og Elisabeth From anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

"et brutalt russisk overfald".
Skriver Metz nu.
Tidligere, 25. februar, skrev geopolitikeren Georg Metz:
"At russerne på den baggrund nærer mistro til Vesten forstærkes af, at NATO, så snart Berlin-muren faldt og Sovjetunionen gik i opløsning, ekspanderedes ud i hele det randstatsområde, bufferstaterne, der blev Stalin og russerne garanteret ved 2. Verdenskrigs slutning. Det er underordnet, hvem der hersker i Rusland, og hvad enten Stalin var en storforbryder, eller Putin er blevet mærkelig, så er historien og den geopolitiske virkelighed den samme."
Har Metz nu skiftet mening? Før var det Putins selvfølgelige ret og er nu blevet til et brutalt overfald.
Det er jo kun blevet til et brutalt overfald fordi ukrainerne ikke anerkender Metz' præmis og ikke smed håndklædet i ringen og accepterede den geopolitiske agenda fra dag et.
Men Metz kan jo altid fortælle at Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg er nogle usympatiske mennesker. Og hans egen verdenspolitiske opfattelse af hvad ukrainere og andre randstater må og ikke må, bliver på den måde gemt bag den tilbagevendende sang om antisemitisme. Hvad antisemitismen angår så er de næppe et parti i kongeriget der i den grad har forsvaret jøders ret i DK og holdt hånden over staten Israel som DF.
Den diskriminatoriske holdning til muslimer beskriver Metz således:
Dette er tillige folketingsflertallets mere eller mindre udtalte opfattelse af forholdet mellem flygtningemennesker af ukrainsk herkomst og flygtningemennesker af anden herkomst.
Metz mere eller mindre udtalte opfattelse af randstaternes rettigheder deles i følge Pelle Dragsted kun af omkring 100 stalinister her i landet, og det lige nu hvor russerne smadrer byen Mariupol. Brutalt overfald. Hvad tænkte geopolitikeren Metz 25. februar ?

jens peter hansen

Og ja jeg mener også at ukrainerloven giver ukrainere en positiv diskrimination af ukrainere. og det er sandt for dyden ikke smukt.

jens christian jacobsen

Så er Metz tilbage i vant gænge med den ugentlige prædiken med de sædvanlige udfald. Hans beskrivelser af jøder males med en bred fængende pensel, for det skal passe med temaet for klummen nemlig at muslimer er udsat for antisemitisme (eller det der ligner) ligesom jøderne var det engang.
Sidste uge anmeldte Metz en bog om ghettoer i Danmark af Garbi Schmidt. Jeg gengiver en kommentar jeg skrev i den anledning. Den kan forklare, hvorfor jøder aldrig blev ghettoiseret i Danmark og måske også hvorfor antisemitisme aldrig blev så udbredt i Danmark som andre lande i Europa.
Måske kan Metz-menigheden også lære noget om hvorfor nogen 'fremmede' er lettere at integrere end andre:
På et tidspunkt bliver muslimer sandsynligvis opfattet som medborgere i Danmark. Men der er et par forudsætninger, som Metz ikke omtaler i sin anmeldelse og i inddragelsen af jødernes historie i Danmark.
Jøderne har altid undgået at skulle bosætte sig i ghettoer. Det er flere grunde til:
Den første jødiske meninghed fik i 1683 af Chr. V lov til at afholde gudstjeneste for deres trosfæller i Kbh: ’Dog med de Vilkaar, at det skeer for dennem self inden tilukte kammere, oc forunden nogen Prædiken, saa at ingen forargelse deraf foraarsagis.’
De må godt dyrke deres religion bare det sker, så det ikke kan genere danskerne.
Allerede i 1673 havde jøder fået tilladelse til at bosætte sig i Danmark dog kun hvis de tilsluttede sig 25 lutherske læresætninger. Hvis ikke, skulle de forlade landet inden 3 dage ellers ville de miste liv og gods.
I det 17. og 18 århundrede var tanken alligevel fremme om at ghettoisere jøderne alene af den grund, at de ikke havde dansk statsborgerskab. Så i 1785 opstod der et jødisk reformparti der påvirket af den jødiske oplysningsfilosof Moses Mendelssohn kømpede for ligestillling gennem assimilation, dvs tilpasning til det omgivende samfund gennem tilegnelse af dettes kultur og sprog.
Det skete så. Borgerskabet blev opnået i 1814. Til gengæld måtte de jødiske meninger give afkald på det hidtidige religiøse selvstyre og underkaste sig skarp kontrol fra det enevælsige statsmagt. Derfor stod tiden op til idag i assimilationens tegn. Næsten alle jøder omkring år 1900 tilhørte det højrere borgerskab og indtog fremtrædende stillinger indenfor industri, liberale erhverv, presse (sic), videnslkab og kultur.
Hvis man kan lære noget af jødernes assimilation i Danmark er det vel netop at de grundlæggende accepterede assimilation som betingelse for medborgerskab. Desuden var jøderne altid få, som regel uddannede og lærte hurtigt at tilegne sig dansk kultur og sprog. Desuden bar jøderne på en tragisk historisk ballast om at tilpasning i længden var det klogeste hvis ikke man ville risikere endnu en pogrom.

Johanna Haas, Carsten Bjerre og Kim Petersen anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

Jens christian,
"Så er Metz tilbage i vant gænge med den ugentlige prædiken med de sædvanlige udfald."

Ja, Metz er utrættelig, heldigvis.

Anne Bruun, Michael Kamp, Johanna Haas, Poul Genefke-Thye, Morten Hansen, sys jensen, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Dylan Storm, Gitte Loeyche og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Gert Friis Christiansen

Er der slet ingen grund til at glæde sig over, at den danske befolkning viser sig positiv over for at hjælpe et stort antal Ukrainske flygtninge, eller skal alt problematiseres?

Eva Schwanenflügel

@ Gert Friis Christiansen

Jo, selvfølgelig skal vi netop glæde os over den danske iver for at hjælpe flygtninge, det skriver Metz da også i sin indledning:

"I den frisindede humanismes navn skal ukrainerne være velkomne – også som fremtidige landsmænd. Ingen ved, om de flygtede kan vende tilbage, eller som andre flygtninge før dem konstaterer, at skolen fordansker deres børn, og de selv til sidst accepterer varigt ophold som danskere."

Metz går således skridtet videre end særloven, med accepten af at ukrainerne frit bør kunne vælge Danmark permanent til på sigt.

Det er ikke en modsætning at ønske, at særlove for visse flygtningesegmenter var unødvendige; tværtimod er det selve kendetegnet for humanismen (samt kristendommens lære om den ubegrænsede næstekærlighed) at alle flygtninge er mennesker i nød, der bør være berettiget til den bedste hjælp muligt.

At Danmark er nødsaget til at vedtage en særlov for at behandle de nuværende nødstedte ordentligt, er en grel påmindelse om, hvor langt ned under humane standarder nationen er sunket siden det forholdsvist begrænsede exodus fra den Syriske borgerkrig.

Anne Bruun, Jane Nielsen, Katrine Damm, nanna Brendstrup og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Danmark har taget over 18.000 flygtninge fra Syrien mellem 2015/2016 og der kommer stadig flygtninge herfra. Og særlove er en gammel opfindelse. Også særlove der specifikt har hjulpet mennesker fra Mellemøsten - og fra Afghanistan
UNCHR har talt 138 flygtninge fra Syrien i oliestaterne. Lande som Saudi-Arabien, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater har røven fuld af penge, men ikke plads til flygtninge fra nærområderne. Der er nogen at gå efter. Danmark har heldigvis plads til folk fra vores nærområde. Med en særlov som baggrund.

Eva Schwanenflügel

Det er meget muligt, at Danmark har taget en del syriske flygtninge.

Men det har ikke været uden gråd og tænders gnidsel, smykkelov, bøder eller fængsel for menneskesmugling til Venligboere, teltlejre i frostvejr, begrænset familiesammenføring, anbringelse på udrejsecentre, adskillelse af ægtepar og øvrig familie, ghettoloven, hjemsendelsesydelsen og pt forsøg på at presse syrere ud af Danmark ved at fratage dem opholdstilladelser.

Ej heller har det skortet på opfindsomhed når det gjaldt den nedladende og foragtfulde omtale af flygtninge fra blandt andet vores egne slagmarker i Mellemøsten.
'Migranter', 'nassere' og 'kriminelle' falder mig hurtigt ind, men der er mange flere.

Særloven for det meget begrænsede antal afghanske flygtninge, der i tide formåede at undslippe kollapset da Taleban indtog Kabul har ikke virket efter hensigten; de sidder stadig og venter på asylcentre, eller har opgivet, og er rejst til andre europæiske lande i håb om at få lov til at komme ud i samfundet.

Sidst, men ikke mindst; langt de fleste flygtninge, 73%, befinder sig faktisk i 'nærområder', eller er internt fordrevne.
At de rige oliestater opfører sig vanligt usolidarisk bør ikke være en undskyldning.

Anne Bruun, Michael Kamp, Jane Nielsen, Katrine Damm, Johanna Haas, Poul Genefke-Thye, Inger Pedersen og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Der er lige en grund til at ridse baggrunden op for det danske asyslsystem:
Danmark efterlever CEAS-kravene - Common European Asylum System. Det er EUs fælles asylsystem, der sikrer at asyl sker 'retfærdigt, konsekvent og effektivt' i hele EU. Det kan være at en journalist fra CNN mener noget andet, men asylansøgere behandles lige, uanset i hvilket land indenfor EU de søger asyl i. Ellers ville det pågældende land (Danmark) blive anklaget ved EU-domstolen for overtrædelse af de fælles EU-regler.
Det fælles asylsystem omfatter flere andre forordninger: hvilket land har ansvaret for at behandle en asylansøgning (Dublin-forordningen), hvem skal have asyl (grundbeskyttelsesdirektivet) og hvordan skal asylundersøgelsen foregå (asylproceduredirektivet).
Danmark og de øvrige nordiske lande efterlever alle disse forordninger, der i øvrig er minimumsordninger.
Man kan så 'måle' hvor meget mere end EUs minimumskrav landene anvender overfor asylansøgere. Her ser man normalt på antallet af asylansøgere, der får godkendt deres ansøgning per million indbyggere. Grækenland var det land, der gav flest mennesker asyl i forhold til landets befolkning i 2019 med 1.735 personer pr million indbyggere, efterfulgt af Østrig med 1.550 personer og Cypern med 1.500 personer pr million indbyggere. Danmark, Sverige og Norge ligger nogenlunde ens på 3-400 pr million.
Også et memento: Selv med korrektion for det samlede antal asylansøgere udviser Sverige langt, langt flere afviste asylansøgere og udvisningsdømte end Danmark. Tallene er små 3000 for Danmarks vedkommende. Sverige udviser ca 60,000.

Tak for godt indlæg fra Hr.Metz. Helt enig og vigtigt at pege på denne kovending omkring flygtninge behandling, mildest talt højst besyndeligt og ikke kun her i landet. Forstår i bund og grund ikke at der ligesom i andre konfliktområder ikke skabes hjælp i nærområderne ,som jeg i øvrigt ikke mener er i Danmark. I øvrigt havde mindst 2 millioner forladt Ukraine mellem 2016 og ca 2018, ca 1 million til Rusland og ca 1 million til Polen,ofte har de sidstnævnte især pendlet frem og tilbage og selvfølgelig har mange andre i de senere rejst til lande som USA,Canada og det øvrige vest europa. Især Canada har en meget stor og indflydelsesrig Ukrainsk organisation som har rødder tilbage fra immigranter fra Ukraine som var aktive på den tyske side under anden verdenskrig . Dele af Industrien i lande som Danmark og Tyskland jubler hvor man pludseligt kan få nyt og endda "rigtig" europæisk arbejdskraft. Porten står vidt åben og på stort set ubestemt tid. 250.000 tyske civile flygtninge kom til Danmark ved anden verdens krigens afslutning, alle blev sendt retur efter en ofte meget hårdhændet behandling her. Beklager lidt mit sidespring her men ved at vi alle håber på snarlige fredsforhandlinger og varig fred .

jens peter hansen

METZ har skrevet at Rusland er blevet lovet randstater som sikkerhed. Hvordan kan man blive ved med at understøtte dette synspunkt når man ser Putins angreb . Det er jo hvad Metz beder os at acceptere. Eva S. hvordan kan du støtte dette synspunkt ?

jens peter hansen

Med hensyn til at sende tyske flygtninge tilbage i 1945, så var det hvad de selv ønskede, men besættelsrsmagterne ville/ kunne ikke klare flere. Flygtningene i DK fik flere kalorier end i Tyskland. og dødstallene de første iskolde år i Tydkland var frygtlige. Hvilke ukrainere i Canada har rødder i det nazistiske Tyskland, Erik Jensen ? Som jeg forstår er de fleste immigreret før 2. Verdenskrig.

Jens Frederik Drivsholm

Alt for tit bliver det glemt, at jøder ikke har monopol på at kunne være ramt af anti-semittisme.... Uanset tro er arabere også semitter!

Eva Schwanenflügel

@ Jens Peter Hansen

Jeg forholder mig til nærværende artikel, og ser ikke at Metz har skrevet, at "Rusland er blevet lovet randstater som sikkerhed".

Derfor støtter jeg heller ikke dette 'synspunkt', eller hvad du ellers vil betegne den beskrivelse, du giver helt uden for nummer.

jens peter hansen

Metz mener som Marie Krarup at Rusland har krav på randstater som sikkerhed. Hvad enten lederen hedder Stalin eller Putin. Han mener det er nederdrægtigt at ukrainerne får en bedre behandling end flygtninge fra overvejende muslimske lande. Dette sidste synspunkt kan de fleste vist støtte. Havde Putin ikke angrebet Ukraine, som han med Metz' forståelse har gjort behøvedes ingen ukrainerlov. Overskriften taler om nederdrægtighed. Jeg kan kun være enig. Det er nederdrægtigt at understøtte Rusland i dets overfald på Ukraine og bagefter klandre DK for at behandle indbyggerne derfra bedre end andre flygtninge. Det er en gratis omgang, som kun kan have til formål at skjule argumentet om Ruslands ret til at kontrollere sine naboer. I Sverige og Finland er man nervøse lige nu, da Rusland også har truet dem hvis de drømmer om medlemskab af Nato. En ret Metz mener Putins Rusland har haft siden 1945. Jeg græmmes.

Eva Schwanenflügel

@ jens peter hansen

Såfremt Metz i andre sammenhænge har givet udtryk for sådanne synspunkter du beskriver under nærværende artikel, burde du for det første finde de korrekte citater frem, samt linke til klummen eller hvad det nu ellers måtte være.

For det andet burde du holde dig for god til postulater om, at jeg støtter visse synspunkter, jeg ikke har haft lejlighed til at forholde mig til, og slet ikke har skrevet om.

Har Metz givet udtryk for noget du på et tidligere tidspunkt var uenig i, fremmer det på ingen måde forståelsen at referere frit fra hukommelsen.

Jeg forholder mig kun til ovenstående skrift, ikke til skribentens hele bagkatalog iøvrigt.

jens peter hansen

https://www.information.dk/debat/2022/02/mindet-sovjetunionens-ensretted...
Her er linket til Metz' klumme 25.februar, som jeg har citeret fra. Hvordan man kan lobhudle Metz når han er så benhård i sin opfattelse af Rusland har historisk ret undrer mig meget.

jens peter hansen

Og se 4. Martsklummen hvor han betror os sin enighed med Marie Krarup.

Eva Schwanenflügel

Tak for linket, jens peter hansen.

Jeg kan se, at du læser ind i Metz' klumme, at han støtter Ruslands krav på såkaldte 'bufferstater', men sådan læser jeg ham faktisk ikke.

Tværtimod slutter hans debatindlæg:

"Men hvis der kommer gang i forhandlinger, inden alt ligger i ruiner, kunne det være en idé om én og anden tankefuld statsmand/kvinde røbede viden og forståelse for den russiske neurose, der nu fører lige lukt ud i tragedien."

Altså, "den russiske neurose", skrives der, ingenlunde en de facto opbakning til de Putinske krav, men at der snarere er tale om et forfølgelsesvanvid, der nu er eskaleret næsten helt ud af kontrol, fordi de fleste i Vesten ikke har sat sig for at forstå, hvor denne frygt kom fra.

Ingen steder læser jeg dog, at Metz mener at Rusland har ret til at hverken angribe eller besætte suveræne stater af den grund, blot at det muligvis kunne have dæmpet den sygelige mistænksomhed og aggression, hvis man havde haft en eller flere Putin-hviskere i diplomatiet eller på statsmandsniveau.

Det er ikke et synspunkt jeg ubetinget deler, for Putin lader til at tro, at alt hvad der har med Vesten at gøre, automatisk handler om nazisme, narkomaner, homoseksuelle, nedbrydelse af patriarkatets selvfølgelige ret til at regere, samt øvrig dekadence, der skal udraderes fra jordens overflade såvidt muligt.

Det tror jeg ikke en mirakelmager af en Putinforståer kunne ændre en tøddel på.
Og mener heller ikke, at historisk tvivlsomme løfter efter anden verdenskrig holder den mindste smule vand.

Så en anden gang, vær så venlig at undlade at tillægge mig synspunkter, jeg aldrig har udtrykt.

Eva Schwanenflügel

Hvad angår Metz' klumme fra 4. Marts, læser jeg overhovedet ikke, at han over én kam er 'enig med Marie Krarup.

"Sært at skrive og med alle klædelige forbehold, men den nu afhoppede DF’er Marie Krarup er ikke helt rundt på gulvet i sit syn på Rusland, som hun per faglig nærkontakt kender. At Krarup forholder sig indforstået med Putin, må hun selv ligge og rode med, men hun fortjener anerkendelse for at fremhæve, hvad og hvor meget vi har tilfælles med russerne, og at vi i en forhåbentlig fremtid – efter Putins fald – kan og bør fremme dette fællesskab og skabe en større europæisk forening."

Hvis det skal være et bevis på, at Metz er Krarup-fan, så skal der ikke meget til for at bevise egne udlægninger af teksten..

jens peter hansen

"At russerne på den baggrund nærer mistro til Vesten forstærkes af, at NATO, så snart Berlin-muren faldt og Sovjetunionen gik i opløsning, ekspanderedes ud i hele det randstatsområde, bufferstaterne, der blev Stalin og russerne garanteret ved 2. Verdenskrigs slutning. Det er underordnet, hvem der hersker i Rusland, og hvad enten Stalin var en storforbryder, eller Putin er blevet mærkelig, så er historien og den geopolitiske virkelighed den samme."

Hvis dette ikke er en anerkendelse af Ruslands ret. Det samme som Marie Krarup mener så ved jeg ikke hvad det er. At Metz selvfølgelig tager afstand fra alle andre sider af Krarups gøren og laden er jo Ukraine uvedkommende.

Jeg beklager at have tillagt dig Metz' synspunkter vedrørende invasionen i Ukraine og undskylder at jeg har gjort det. At han på flygtningeområdet er en flink mand ændrer til gengæld ikke hans bizarre standpunkt om Ruslands rettigheder.

Eva Schwanenflügel

@ jens peter hansen, vi kommer vist ikke længere i analysen af Metz-tekster uden hans egen involvering.

Jeg ved ikke, om din eller min udlægning er mest korrekt, men deler bestemt ikke den indstilling, at Putin eller Rusland har nogen form for ret til bufferstater eller kolonier på grund af land&folks historiske traumer.

Det tror jeg personligt heller ikke Metz mener, for det lægger sig ubehageligt tæt på, hvordan Hitler-Tyskland også promoverede deres i egen selvforståelse rettighed til andre stater ved at insistere på en dolkestødsmyte.

Tak for din beklagelse og undskyldning, og tak for debatten :)

jens christian jacobsen

Eva Schwanenflügel
Naturligvis må Rusland reagere på et eller andet tidspunkt over inddæmning udefra og plyndring af landets værdier indefra. Det har Rusland så også gjort flere gange siden 1991. Vesten har været advaret. Men det har ikke været i USAs intetesse at deeskalere konflikterne og gå med til en reorientering af sikkerhedspolitikken i Europa efter Sovjetunionens sammenbrud. De har søgt at holde europæerne beskæftigede med europæisk inddæmning af Rusland og har selv sammen med Japan, Phillipinerne,Australien og NewZealand forsøgt at inddæmme Kina i Asien. Det er ikke engang en konspirationsteori. Det har NATO åbent talt om flere gange.
Men NATO har ikke kunnet forhindre de russiske krigsforbrydelser i Ukraine. Så russerne har set rigtigt. NATO er en papirtiger. Men Rusland har forregnet sig mht den ukrainske befolknings modstandsvilje.
NATO har en stor del af skylden for Ruslands reaktion og har ikke vist sig at kunne standse russisk aggression. Det må vi håbe at de omfattende sanktioner kan.
Så Europa og resten af verden mangler en redefinering af fred og sikkerhed. Der er vigtigere ting at bruge energien på end krige. Klimaødelæggelserne skal standses. Og Putin stilles for den int. krigsforbryderdomstol i Haag Mon NATO kan klare den opgave?