Georg Metz: Lighedsprinicippet trænger til en virkelighedsnær opdatering

Forestillingen om, at alle i udgangspunktet er stillet lige, er ikke kongruent med virkeligheden og bestemmes snarere af sæd og skik, sociale forhold, flertallet og tidsånden. Fordomme spiller en ikke uvæsentlig rolle
Med de ukrainske flygtninges ankomst – her til Oure på Fyn – bør Folketinget se på en opdatering af de danske lighedsprincipper

 

 

Med de ukrainske flygtninges ankomst – her til Oure på Fyn – bør Folketinget se på en opdatering af de danske lighedsprincipper

 

 

Tim Kildeborg Jensen

Debat
25. marts 2022

Folketinget bør se på lighedsprincippet i dansk lov med henblik på en mere virkelighedsnær opdatering.

Loven definerer de borgerlige rettigheder, hvor danske statsborgere og i nærmere begrænset omfang EU-borgere har forrang i retten til ophold, arbejde og køb af fast ejendom. Der kræves opholdsret eller statsborgerskab, før man opnår fulde rettigheder. Retskulturen forudsætter dog i pagt med menneskerettighedskonventionerne forvaltning baseret på ideen om menneskers lighed for loven.

Dansk lov diskriminerer ikke på køn, religion, politisk overbevisning og etnisk ophav. Her ligger den danske statsindretnings fundament. Det har ikke altid været sådan, ej heller inden for landets grænser. Lighedstanken udvikledes med oplysningen fulgt op af demokratiske idealer realiseret i gældende grundlov og dansk statsskik. Forestillingen om, at alle i udgangspunktet er stillet lige, er imidlertid ikke kongruent med virkeligheden og bestemmes snarere af sæd og skik, sociale forhold, flertallet og tidsånden. Fordomme spiller en ikke uvæsentlig rolle.

De rigtige og de forkerte

I 1920’erne talte man i anledning af en vis tilgang af bornholmske jurastuderende til Universitetet om ’den bornholmske fare’. I spøg og skæmt. Men ganske vist.

Alt efter anskuelse og ståsted udpeges de rigtige og de forkerte, ikke så få lever med, at nogle er mere lige end andre.

Lighedsprincippet som udtryk for kulturkredsens syn på menneskeværd kan ellers udtydes på mere raffineret vis i pligten til at yde og retten til at nyde barmhjertighed, således beskrevet i kristen- og jødedommens morallære i Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner.

Pointen er klar i problemfremstillingen, men modgået af flygtningeafvisere som sværmerisk vranglære af barmhjertighedsfordringen. Samaritaneren i lignelsen efter denne specielle tolkning udøver en speciel og ikke almen godhedshandling, hvilket også ville stride mod Luthers gerningsretfærdiggørelseslære. Udøvet godhed løfter i det hele taget ikke den obligate syndsbyrde af det kronisk syndige menneskes skuldre. Den gode gerning er tværtimod kun selvskabt syndsforladelse og troslærens modsætning. Synderen, mennesket, som godhedsudøver – gør sig i sin godhedsudøvelse mod andre end den nærmeste næste – til Gud i sit demonstrative krav om syndsforladelse som belønning for godhedsudøvelsen. Men kun Gud kan tilgive. At gøre det alment gode er derfor udtryk for hovmod, selvgodhed, forfængelighed – og altså syndigt.

Vores idelogiske grundlag

Det beskrevne kan for udenforstående lyde som det rene vrøvl, men er ikke desto mindre det ideologiske grundlag for politisk afvisning af en humanistisk fremmed- og flygtningepolitik.

Således er samaritaneres historie vigtig i den konfronterende politiske debat om fremmedlovgivningen særdeleshed udtrykt i det yderste højre – senere mere bredt i kampen mod flygtningelovene fra 1980’erne.

’Godhedsindustrien’ blev hjælpeorganisationerne betegnet. Ideologen i bevægelsen, præstepolitikeren Søren Krarup anklagede flygtningehjælp, menneskerettigheder, konventioner, den offentlige og private godgørenhed, samt journalister der refererede flygtninges vilkår for at hævde godheden og dermed tilsnige sig syndsforladelse. Men de ophøjede sig kun og underløb fædrelandet.

Endog kvoteflygtninge blev senere afvist. Begrebet befolkningsudskiftning vistnok opfundet af amerikanske konspirationsteoretikere høres også her: Muslimerne overtager Danmark, når de bliver mange nok.

Ulovlig forskelsbehandling

Folk af anden herkomst er ikke velkomne, kun folk af genkendelig art.

Forskelsbehandling er sådan set ulovlig, men det klares mere eller mindre maskeret ved opregning af forskelle i kultur, religion og sprog (undtaget ukrainsk), alt som målestok for flygtninges ret og barmhjertighedens rækkevidde. Når afvigelser fra danske normer summer sig op, lukkes døren. Hvem andre end godhedsindustrien, mener at mennesker på selv nogenlunde ens grundvilkår behøver vurderes efter samme målestok? Flygtninge fra næsten nærområder reagerer jo mere ægte og genkendeligt på krig og katastrofer end uønskede fra andres nærområder. Flygtninge, vi ligner, sørger dybere over deres kvæstede børn end syrere på flugt og er ikke berørt af deres udbombede huse, der ikke er rigtige hjem, men værelser af beton og grimme møbler, spraglede bedetæpper og lys i loftet, hvor de steger gedebuk i hvidløgssovs på gulvet og jævnligt stikker røven i vejret og beder til Allah, som de ikke finder sig i, at andre tegner i Jyllands-Posten, fordi de er imod ytringsfriheden og danske værdier.

Der er gode grunde til lovændringer. Der er lighed og lighed. Næste gang de kommer fra Islamistan og storker ud på vores motorveje eller fra Middelhavet på en luftmadras, siger vi som den rigsretsdømte tidligere minister, da hun også afviste kvoteflygtninge: »Vi er fyldt op«.

Godt, de ikke kom. Om så tallet var mindre end, der kan sidde i en middelstor bus fra Ukraine.

Forskelsbehandling i udvalgt barmhjertighed er svaret. Ellers overrumpler medmenneskeligheden os en skønne dag.

Intermetzo

Den ugentlige klumme af Georg Metz

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Det nok så specielle ved de nyfundne, uskyldsrene 'nærområder' udpensles, idet man indser den mudrede logik ved denne argumentation.

Det har Kommunernes Landsforening nemlig opdaget, idet de ved særloven særbehandlede ukrainere kan risikere at forstoppe ghettolisterne:

"Det betyder blandt andet, at der er regler for, hvor mange beboere der må være med ikkevestlig baggrund, mens der også er en grænse for beboere på overførselsindkomster. Ligeledes ses der på en række andre ting som uddannelsesniveau, beskæftigelse og kriminalitet.

I den henseende betragtes Ukraine ikke som et vestligt land. Og langt de fleste ukrainske flygtninge vil i sagens natur være på integrationsydelse og stå uden arbejde, når de skal have anvist en bolig."

https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-03-23-ukrainere-kan-ende-i-sportshal...

Lad mig lige gentage for at skære det helt ud i pap:
Ukraine anses i Danmark for et IKKEVESTLIGT LAND.
Men altså samtidig paradoksalt som et 'nærområde'..

Desuden begynder den gyldne status muligvis at falme en kende, når ukrainerne samtidig med at være ikkevestlige, også risikerer at havne på (oh skræk) offentlige ydelser, fordi de er ligeså traumatiserede og sprogligt hæmmede som dem fra Syrien.

Hvor længe mon der går, før man begynder at snakke om at vende tilbage til de gode, stramtandede tider?

Michel Banz, Steen Obel, Marianne Jespersen, Kurt Nielsen, Ivan Mortensen, Elise Berg, Gitte Loeyche, Inger Pedersen, Elisabeth From, Tommy Clausen og Niels Makholm anbefalede denne kommentar
Henrik Jandorf

Georg Metz’ klumme er fantastisk og skarpere end nogen sinde! På kornet spidder den det danske værdisæts behandling af medmennesker og efterlader al modargumentation fad og ucharmerende.
Henrik Jandorf

Michel Banz, Morten Andreasen, Carsten Munk, Tina Peirano, Steen Obel, Eva Schwanenflügel, Elise Berg, Gitte Loeyche, Inger Pedersen og Elisabeth From anbefalede denne kommentar

En uges tid?

Niels Erlinger

Hvilket herligt naivt indlæg.

Her bliver der talt for at dansk lovgivning skal gælde for alle mennesker uanset hvor de kommer fra.

Så kunne man ligeså godt ophæve alle grænser.

I selv helt normale tider bliver adgang her til landet også reguleret efter hvilke lande det drejer sig om.

Her i norden kan vi frit rejse og tage ophold og arbejde.
I EU kan vi også næsten rejse frit og tage ophold og arbejde.

I lande udenfor EU er der aftale om visafri indrejse og ophold af varierende længde.
Men her er den visafri indrejse aftalt landene imellem.

Og i den øvrige del af verdenen kræves der visa ved indrejse og ophold.

Her hører Ukraine til de lande, som vi har en aftale om visafri indrejse, og ophold af en vis længde.

Og nu bliver særloven for Ukraine kritiseret for at diskriminere.
Men følger den ikke blot de aftaler, der er imellem Danmark og Ukraine i forvejen??

Eller hvad er der ellers på tapetet?? Skal hele verdenen have de samme muligheder for indrejse og tage ophold og arbejde, som vi har her i norden??

Eva Schwanenflügel

Det, der kritiseres er, at det er nødvendigt med en særlov der skal undtage ukrainske flygtninge fra de mildt sagt drakoniske reformer, der hidtil er blevet indført her i landet.

Fx er det vedtaget at undtage ukrainerne fra den famøse smykkelov, der gør at de skal aflevere værdier der er over 10.000 kroner værd, samt nu foreslået af KL at ophæve reglerne om 'parallelsamfund', (det, der før kaldtes ghettoer med et utroligt dårligt ordvalg), så ukrainerne kan flytte ind i boliger på denne liste.

Det påstås lige pludselig, at Ukraine er et nærområde, samtidig med at Danmark betegner Ukraine som et ikkevestligt land.
(Er Rusland så også et 'nærområde'?)

Førhen lød argumentet, at 'antallet betyder noget', (altså hvor mange flygtninge der ankom og søgte om asyl), mens det nu lyder, at FORDI der kommer så mange ukrainere, skal der laves særbehandling af dem.

Jeg kunne fortsætte.

Det hænger bare ikke sammen, og det billede, der toner mere og mere klart frem er, at vi her i Danmark forskelsbehandler flygtninge.

At behandle alle flygtninge humant er iøvrigt en ren win-win situation, idet forskningen viser, at jo mere og jo hurtigere flygtninge bliver integrerede i samfundet, jo bedre klarer de sig, og jo mere kan de bidrage.

Erik Karlsen, Michel Banz, Tina Peirano og Steen Obel anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Så fik Metz nævnt både Luther og Søren Krarup, hvis datter han dog deler anskuelse med når det gælder Ruslands sikkerhedszoner.
Skønt at konstatere at Støjberg, dog uden navns nævnelse, også bliver bliver citeret. Så har den tidligere oplæser på TV-avisen fået nogle af sine faste figurer i spil og fredagsklummen kan sendes i trykken. Det er altid trygt at kunne læse det genkendelige og forvisse sig om at alt er ved det gamle.

Marianne Jespersen

Eva du overser vist, at Helsingørs konservaive borgmester allerede har foreslået løsning på dele af problemet. Man skal bare supplere særloven med at vedtage at Ukrainere ikke kommer fra et ikkevestligt land, sådan barberer man den ged og Helsingør undgår at få et boligkvarter lige nu fyldt med tomme lejligheder til igen at komme på ghettolisten.

Jeg forudser at man pkt for pkt vil supplere særloven med nye tilføjede §§-er efter behov.

Eva Schwanenflügel

Næh Marianne, jeg havde skam set Helsingørs konservative borgmester Benedikte Kiærs ' udtalelser om at redifinere ukrainerne fra ikkevestlige til vestlige, og det underbygger jo blot min pointe; at der forskelsbehandles ad libitum.

Eva Schwanenflügel

Det jeg forsøger at påpege er, at argumenterne ikke hænger sammen, hverken logisk eller moralsk.

Eva Schwanenflügel

*redefinere, skulle der stå

Før man med Metz banker Danmarks flygtningepolitik helt ned i det rottehul, hvor man mener den hører hjemme bør man være opmærksom på andre landes flygtningepolitik.

Canada er ofte blevet fremhævet som et forbillede. Danmark, der ses som et usselt sted for flygtninge/migranter tog i forhold til indbyggerantal mange gange flere syriske flygtninge. Og de er ikke alle stukket af til Canada og andre lande endnu da.

Canada modtog kun dengang familier på forhånd nøje udvalgte af ”flygtningekommisærer” med henblik på integration med de færreste problemer.
De afviste at modtage enlige unge mænd, der jo var en stor del af dem, der blev modtaget i Danmark og Europa.
Der er flere steder-også progressive steder- der trænger til opdatering af lighedsprincippet.

Det ser man bort fra. I den forstand ligner Metz sine modstandere i DF. Begge parter ser væk fra den virkelighed, der kunne gøre dem eftertænksomme midt i deres slagudveksling.