Kronik

Vi bliver skolet til at foretrække mandlige forfattere

Da jeg på en svensk forfatteruddannelse skulle præsentere de danske digtere, der havde haft betydning for mig, var der nærmest ingen kvinder iblandt. Men det er ikke, fordi de kvindelige forfattere mangler i litteraturhistorien. De mangler på pensum, skriver forfatter Julie Sten-Knudsen i denne kronik
Da jeg på en svensk forfatteruddannelse skulle præsentere de danske digtere, der havde haft betydning for mig, var der nærmest ingen kvinder iblandt. Men det er ikke,  fordi de kvindelige forfattere mangler i litteraturhistorien. De mangler på pensum, skriver forfatter Julie Sten-Knudsen i denne kronik

Silke Hoelgaard

Debat
25. marts 2022

Dansklærerforeningen har længe forsøgt at få ændret gymnasiets obligatoriske litteraturkanon, og den 30. marts er der høring i Folketinget om sagen. Et af problemerne med den nuværende kanon er, at man har valgt at udelade nogle af de mest betydningsfulde danske forfatterskaber som for eksempel Tove Ditlevsen, Inger Christensen og Suzanne Brøgger.

Det virker mest af alt som en fejl, man let kunne rette op på. Men jeg tror ikke, at løsningen er at få et par af de navne ind på kanonlisten, for den har nogle større, grundlæggende problemer. Kanonen er konservativ, træg og tilbageskuende.

Det er en kanons natur at gentage de allerede vedtagne sandheder. Og eftersom litteraturhistorien er blevet skrevet af en lang række mandlige litterater, der åbenbart mente, at de eneste væsentlige forfattere var mænd, er det på ingen måde overraskende, at kanonen består af mandlige forfattere.

Kanonforfatterne er de forfattere, som gymnasieeleverne skal stifte bekendtskab med i løbet af deres skoletid. De forfatterskaber, der til enhver tid trumfer, hvad den enkelte lærer eller elevgruppe måtte interessere sig for.

Den nuværende kanonlistes postulat er, at det, stort set, kun er muligt for en mandlig forfatter at opnå denne ophøjede status. Absolut og universel litterær kvalitet kan tilsyneladende ikke rigtig tilskrives kvindelige forfattere. Uanset hvor hyldede og anerkendte de kvindelige forfattere end måtte være, er det ikke nok til at komme med her, signalerer kanonen.

Kvindelig litteratur blev opfattet som smal og skæv

Kanonen afspejler ikke et fravær af gode kvindelige forfattere gennem historien, men en idé om, at man skal være mandlig forfatter for at have en central betydning. Den fortæller os om vores egne kønnede forestillinger om, hvad der kan anses for vigtig litteratur, og hvad der må anses for at være smalt og skævt.

Det er svært at forstå, hvordan de kvindelige forfattere konsekvent er endt lidt ved siden af litteraturhistoriens forestilling om centrum, men jeg er stødt på forskellige mulige forklaringer.

Nogle af dem skrev på en måde, der var sværere for de mandlige anmeldere at aflæse. Nogle af dem skrev om emner, der havde sværere ved at blive anerkendt som gyldigt litterært stof. Nogle af dem gik tidligt hjem fra middagene for at lægge deres børn i seng og gik glip af de fester, hvor de mandlige forfattere og litterater blev enige om, at de selv var de vigtigste, de bedste og de mest centrale.

Uanset hvad bliver resultatet, hvis man ikke udfordrer den eksisterende litteraturhistories antagelser, at næsten enhver kvindelig forfatter fremstår som mindre betydningsfuld og mindre relevant at bruge tid på at læse end sine mandlige kolleger. Det er desværre det, jeg selv har fået fortalt både i gymnasiet og på universitetet.

Jeg lærte at foretrække mandlig litteratur

Først da jeg i midten af tyverne gik på en svensk forfatteruddannelse, blev jeg klar over, hvordan jeg var blevet skolet til at foretrække mandlig litteratur. Det var en fast del af undervisningen, at eleverne holdt seminar om emner tildelt af professorerne, og jeg og en anden dansk elev havde fået tildelt overskriften ’dansk poesi’. Vi skulle præsentere de danske digtere, der havde haft betydning for os, og som vi syntes, at vores norske og svenske klassekammerater skulle kende.

Jeg tror, at vi følte en vis ærefrygt. Man havde betroet os en vigtig opgave. Men som seminaret skred frem, så vores ene professor mere og mere forkert ud i hovedet, og ved den afsluttende diskussion var hun rasende: »Hvordan kan I sidde der, to kvindelige digtere, og næsten udelukkende præsentere os for mandlige forfattere?« Vi kiggede undrende på hinanden. Vi havde ikke rigtig tænkt over det. Det var jo bare de forfatterskaber, vi havde læst. »Så prøv at læse nogle andre!« spruttede vores professor.

Jeg kunne godt mærke, at hun havde ramt et ømt punkt. Men mange af de kvindelige danske digtere, jeg kendte til på det tidspunkt, forekom mig ikke helt så vigtige som de mandlige, vi havde præsenteret på seminaret. Og hvorfor mon? Som to artige piger havde vi, mere eller mindre, videreformidlet den idé om, hvilken litteratur der var vigtig, som vi selv var blevet præsenteret for gennem vores skoletid.

Det har taget mig mange år at forsøge at aflære mig den mandlige kanon, og det er et arbejde, jeg stadig er i gang med. Der var masser af bøger i mine barndomshjem, men min opfattelse af sammenhænge og hierarkier blev formet i dansktimerne i gymnasiet og senere på litteraturvidenskab.

Puha, godt jeg ikke havde fortalt nogen på universitetet, at min interesse for litteratur blev grundlagt med Jane Austens romaner. Jeg kan tydeligt huske en forelæsning, hvor en medstuderende forsigtigt spurgte til kønsbalancen i pensum og fik svaret: »I skal bare være glade for, at Virginia Woolf har eksisteret, ellers ville der overhovedet ikke have været nogen kvinder, som det kunne være relevant at undervise i.« 

Som kvindelig forfatter er det selvfølgelig oprørende at blive mødt med den slags udsagn om, at der ikke findes nogen væsentlige kvindelige forfatterskaber. Men som kvindelig læser, eller som læser i det hele taget, er jeg endnu mere oprørt over, at jeg i min ungdom er gået glip af så meget god litteratur.

Både fordi jeg ikke troede, at den eller den forfatter var relevant at bruge tid på, og fordi der er så mange forfattere, jeg simpelthen ikke har hørt om eller kendt navnene på, fordi de var kvinder. Alt for længe troede jeg på litteraturhistoriens løgn om, at der bare ikke rigtig havde været nogen kvindelige forfattere af betydning.

Kvinder skal på pensum

Inden for billedkunstens verden finder der for tiden en ret utrolig udvikling sted: Den ene store retrospektive udstilling efter den anden viser oversete kvindelige kunstneres værker, som viser sig at være fremragende.

I en lignende bevægelse genudgives der i disse år en del bøger af glemte kvindelige forfattere. Genudgivelserne er det første vigtige skridt. Mange kvindelige forfatteres værker er hverken tilgængelige antikvarisk eller hos almindelige boghandlere, men skal bestilles hjem på biblioteket fra fjerne magasiner.

Men de kvindelige forfattere skal også ind i pensum – både i gymnasiet og på universiteterne. Det vil i mange tilfælde indebære at læse en smule ved siden af det, der allerede er kanoniseret. Men lige netop det skal man ikke være så bange for. Det er meget værre, når litteraturhistorien stivner i en forældet fortælling og insisterer på, at det, der én gang er blevet overset, skal forblive overset.

Vores forestillinger om, hvad der er væsentlig litteratur, forandrer sig over tid. En forfatter opleves som central, hvis der er nok læsere og fagfolk, der interesserer sig for forfatterskabet. Forlag, litterater og læsere kan bestemme sig for at genopdage glemte forfattere.

Kanonen har imidlertid svært ved at indoptage de nye erkendelser. I stedet for at insistere på, at der skal undervises i en eviggyldig kanon, vil det derfor være mere reelt at fortælle gymnasieeleverne, at litteraturhistorien er levende. At den er noget, de selv kan udforske og få indflydelse på.

Selvfølgelig er det svært at komme uden om Holberg og H.C. Andersen, og det er der heller ingen grund til at prøve på. Men der er heller ingen grund til at blive ved med at forbigå en masse vidunderlig litteratur, bare fordi den er skrevet af kvinder.

Julie Sten-Knudsen er forfatter.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bjarne Toft Sørensen

Lidt baggrundsviden, som det kan være væsentligt også at have med i sine overvejelser:

Selv om kanonforfatterne er de forfattere, som gymnasieeleverne SKAL stifte bekendtskab med i løbet af deres gymnasietid, så er det typisk forholdsvis få af de kanoniserede forfattere, der læses, ALENE fordi de står på listen. De fleste af forfatterne vil alligevel blive læst med eleverne, fordi lærerne betragter dem som væsentlige i forskellige sammenhænge, der har med opfyldelsen af kravene i fagbilaget (læreplanen) at gøre.

Problemet kan i så fald i lige så høj grad, mere bredt, have med fagbilagets krav at gøre, som med listen over kanoniserede forfattere.

Som helhed fylder de kanoniserede forfattere dog en mindre del i det samlede billede over, hvad der typisk bliver læst af forfattere ifølge pensumlisterne. Der er rige muligheder for også at læse mange kvindelige forfattere med eleverne. Måske er det i så fald ikke kanon, der skal ændres, men dansklærerne der skal skiftes ud.

Det er i langt højere grad nationalt orienterede politikere og kulturpersonligheder, der har været med til at afgøre, at der skal være kanonlister med obligatoriske forfattere, end det er dansklærerne i gymnasiet. Langt de fleste dansklærere vil helst være fri for ”pligtlæsning” og synes, at hele den nationalkonservative idé med en kanon er latterlig.

I det udvalg, der i 2004 valgte forfatterne til kanon, var der 8 mænd og 5 kvinder. Til listen havde man udelukket forfattere, der havde haft deres litterære debut efter 1965.

https://static.uvm.dk/publikationer/2004/kanon/kap01.html

Ved præsentationen af de enkelte forfatterskaber fremhævede udvalget, at der skulle være værker i de enkelte forfatterskaber af litterær kvalitet, men som mere centralt blev det fremhævet, hvilken påvirkning af kultur – og idéhistorisk karakter i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, som de enkelte forfatterskaber repræsenterede.

Spørgsmålet må bl.a. være, om de kriterier for udvælgelse af forfattere til en sådan liste, som udvalget anvendte for over 15 år siden, også vil være de mest relevante i dag, og om nogle, og eventuelt helt andre, kriterier skal vægtes højere?

At argumentere for, at der bør være flere kvinder på kanonlisten, fordi der bør være flere kvinder på kanonlisten, er i sig selv et dårligt argument. Under alle omstændigheder bliver man nødt til at argumentere for, hvilke kriterier der skal ligge til grund for, at der burde være flere kvinder på listen.

Fra midten af 1970erne blev flere kvindelige forfattere præsenteret i de store litteraturhistoriske fremstillinger fra bl.a. Gyldendal, men af forskellige årsager røg de ud igen i senere fremstillinger.

Også dengang blev det fremhævet, som det gør i denne kronik:

”Vores forestillinger om, hvad der er væsentlig litteratur, forandrer sig over tid. En forfatter opleves som central, hvis der er nok læsere og fagfolk, der interesserer sig for forfatterskabet. Forlag, litterater og læsere kan bestemme sig for at genopdage glemte forfattere”.

Jeg betragter det dog som en mere central problemstilling af sikre, at nulevende mandlige og kvindelige forfattere er nogenlunde ligeligt repræsenteret på pensumlisterne i gymnasiet.

Anne Højholt

Hm, så var det måske temmelig progressivt at de to romaner, vi læste i min gymnasietid i 80erne begge var skrevet AF kvindelige forfattere... henholdsvis Blixenn og Hauberg.... Der kan man bare se... I tillæg brugte vi en del tid på Thit Jensen, Tove Ditlevsen, Susanne Brøgger, Amalie Skram og Marie Bregendahl.. Min erfaring er ikke nødvendigvis repræsentativ, men kunne det tænkes at chauvinismen slår stærkere igjennem på universitetet? Eller når man som forfatterspire er optaget af at vise sin raffinerede smag?

Indtil 2004 er der ikke ret mange kvindelige nobelprismodtagere i litteratur. Fra og med 2004 er fordeling mellem mandlige og kvindelige nobelprismodtagere nogenlunde fifty fifty. Hvorfor blev man netop efter 2004 opmærksom på den manglende repræsentation af kvinder? Hvorfor afspejler den danske litterære kanon fra 2004 ikke den klare tendens?

Min erfaring er at kvinder i højere grad end mænd læser kvindelige forfattere og omvendt. F.eks. den store amerikanske forfatter Cormac McCarthys forfatterskab, hvis bøger oftest foregår i et meget maskulint univers præget af vold. Omvendt vil jeg tro Jane Austins forfatterskab i højere grad tiltrækker kvindelige læsere. Derfor er det efter min bedste overbevisning vigtigt med ligelig repræsentation i udvalg der skal udforme en litterær kanon, selvom en kanon kan forekomme overflødig. Måske burde man sløjfe den gamle kanon og lave en ny der medtager flere nutidige danske forfattere.

Bibliotekerne burde tage de værker op af magasinerne, der må betragtes som de væsentligste bidrag til Danmarks litteraturhistorie. I dag er det de værker, der er mest udlån i, der står fremme på hylderne (så vidt jeg ved). Der er helt sikkert en del fremragende kvindelige danske forfattere, der kun er et fåtal af litteratur interesserede, der kender.

Med venlig hilsen
Alan

Bjarne Toft Sørensen

@ Alan F

"Hvorfor blev man netop efter 2004 opmærksom på den manglende repræsentation af kvinder? Hvorfor afspejler den danske litterære kanon fra 2004 ikke den klare tendens?"

Fordi det drejer sig om ældre dansk litteratur og ikke litteratur fra samtiden, og fordi udvalget så sig som repræsentant for en tradition og en form for konsensus om, hvad der var vigtigt og mindre vigtigt at få med i kanon.

Selv en mindre afvigelse fra konsensus ville have skabt en masse kritik og ballade i danske akademisk - litterære kredse.

Der kan drages paralleller til den religiøst prægede sociale kontrol, der hersker i visse muslimske miljøer, hvor det er de ældste og de skriftkloge, der har det sidste ord. Det er dem, der har magten.

Forudsætningen er nok, at der først bliver skrevet nogle nye litteraturhistoriske bøger, der blive accepteret i toneangivende kredse, for at ændre på konsensus.

Det er lidt som at ændre kurs på et stort tankskib. Det er ikke noget, der kan ske sådan fra det ene øjeblik til det næste.

christen thomsen

Der skal flere kvindelige forfattere ind i kanon (hvis der overhovedet bør eller kan være en litteraturkanon mere?). Der skal være flere kvindelige direktører osv. Flere kvindelige håndværkere? (Gerne). Trods flere års skepsis over for biologi i humaniora og især avant-garde litteraturteori og - analyse, gælder det biologiske her. En mand er en mand og ikke en kvinde, og en kvinde er en sådan og ikke en mand. Så kan alverdens queer-teoretikere (mandlige/kvindelige) komme med deres analyser af f.eks. Andersen eller Bang, af køn som sprog og performance. De er åbenbart mænd, når det det drejer sig om pladser på kanon-kontorerne.
Bortset fra det kan alle have fornøjelse (galt ord?) af at læse Blixen, Brøgger, Ditlevsen, osv.