Kronik

Vi skal arbejde mindre, hvis vi skal have tid til at deltage i demokratiet

I alt fra fodboldklubber til menighedsråd kæmper man for at skaffe frivillige, og partiforeningerne bløder medlemmer. Og det er et stort demokratisk problem, at folk ikke har tid til at deltage i demokratiet. Derfor skal vi nedsætte arbejdstiden, skriver studerende i humanøkologi Mads Thunestvedt i denne kronik
Fodboldklubber mangler frivillige, der vil stå på sidelinjen hver tirsdag og torsdag, kirker kan ikke få dannet menighedsråd, og ngo’er mangler aktivister. Partidemokratiet er nærmest i dvale, og næsten alle partier bløder medlemmer. Demokratiet er på mange måder gået fra praksis til teori, skriver Mads Thunestvedt i denne kronik.

Fodboldklubber mangler frivillige, der vil stå på sidelinjen hver tirsdag og torsdag, kirker kan ikke få dannet menighedsråd, og ngo’er mangler aktivister. Partidemokratiet er nærmest i dvale, og næsten alle partier bløder medlemmer. Demokratiet er på mange måder gået fra praksis til teori, skriver Mads Thunestvedt i denne kronik.

Sigrid Nygaard

Debat
27. maj 2022

I sidste uge scrollede jeg forbi et tweet, der på indirekte vis tog temperaturen på vores deltagerdemokrati. Tweetet var skrevet af en enlig mor, der også havde travlt som selvstændig, og som inderligt ønskede at komme af med posten som forperson i sin andelsforening. En post, hun primært bestred i mangel af andre opstillede, men som hun ikke havde timer nok i døgnet til at varetage.

Selv om dette tweet kun fortæller en enkelt persons oplevelse med kombinationen af forældreskab, arbejde og det deltagerbaserede demokrati, så illustrerer det, at vi på mange måder har for travlt til demokratiet. Eller sagt med andre ord: at ’demos’ er så presset, at det forsvinder fra ’kratiet’.

Dette er for mig at se et paradoks i vores samfund. For på den ene side har vi som befolkning aldrig haft så stor viden om og indsigt i demokratiet, dets processer og forvaltning, så stor kommunikativ adgang til hinanden og til magten, og så meget at miste ved at give afkald på demokratiet. Men på den anden side er vi som borgere mindre og mindre engagerede i det nære deltagerdemokrati.

Andelsforeninger leder med lys og lygte efter bestyrelsesmedlemmer. Det samme gør diverse forsyningsselskaber. Fodboldklubber mangler frivillige, der vil stå på sidelinjen hver tirsdag og torsdag, kirker kan ikke få dannet menighedsråd, og ngo’er mangler aktivister. Partidemokratiet er nærmest i dvale, og næsten alle partier bløder medlemmer.

Demokratiet er på mange måder gået fra praksis til teori. Men måske er det ikke så underligt endda, for hvornår på dagen skal folk finde tid til at praktisere demokratiet?

Vi har for travlt

Sidste år blev Pelle Dragsteds bog Nordisk socialisme debatteret heftigt i nærværende avis. Som socialist kan jeg uden forbehold tilslutte mig Dragsteds tanker om en reaktualisering af andelsbevægelsen og om, at socialismen ikke var på sit højdepunkt i Albanien eller Sovjet, men i Nordjylland, hvor bønder organiserede sig, fik bedre levestandard, kollektiviserede udbyttet og delte ansvaret.

Alligevel slog det mig, at det mest utopiske i bogen ikke så meget var, om man kunne finde opbakning til andelstanken i befolkningen – men simpelthen, om folk i dag ville have tid til at tilslutte sig projektet. Om det overhovedet er muligt efter årtier med accelerationssamfund, privatisering og individualisering at begynde at organisere sig som under andelsbevægelsen, mens folk går ned med stress og mister sig selv i samfundets hamsterhjul.

Derfor overraskede det mig, at Pelle Dragsted ikke beskæftiger sig synderligt med nedsat arbejdstid i visionerne om en nordisk socialisme. For alt andet lige er en grundforudsætning vel, at vi har tid til at beskæftige os med de ting, vi kalder demokratiske. Ikke forstået som en teoretisk abstraktion, men som en praktisk mulighed, hvor vi som borgere har tid og overskud til at deltage i det deltagerdemokrati, vi hylder.

Udeladelsen er dog ikke Dragsteds alene. Også de store fagforeninger, der ellers har haft deres største sejre netop ved at kæmpe for nedsat arbejdstid – som den berømte vedtagelse af ottetimersdagen i 1919 – har ikke tid som en prioritering. Og selv om vi har gennemgået en teknologisk revolution de seneste 30 år, har det ikke for alvor ført til kamp for en lavere arbejdstid.

Tværtimod handlede den seneste større arbejdstidsdebat om, hvorvidt vi skulle arbejde 12 minutter mere om dagen – det var en del af SF og Socialdemokratiets ’Fair Løsning’ fra 2011. De 12 minutter skulle gøre danskere mere produktive, øge forbruget og få hjulene i samfundet til at køre hurtigt igen oven på en finanskrise.

Ulighed i tid

Dét er i sig selv interessant, eftersom finanskrisen blev skabt af bankernes gældsættelse af befolkningen, der nu skulle bruge deres tid som tilbagebetaling. En tid, der allerede var indskrænket som konsekvens af gældssamfundets beslaglæggelse af fremtiden, som Mikkel Thorup i bogen Du skylder! beskriver som en disciplineringsmekanisme, der skal få os til at arbejde mere, fordi vi skyder skylden på os selv for ikke at kunne betale tilbage.

Tid er på den måde indlejret i magtforhold, der tildeler og fratager mennesker deres tid, alt efter hvor de er placeret i samfundet. For eksempel er boligprisernes himmelflugt en måde at gældsætte unge og skabe skattefrie gevinster hos ældre på, der direkte betyder, at unge må bruge mere tid på at arbejde for at imødekomme gælden – og/eller flytte ud af byerne for at finde et passende prisniveau og dermed bruge mere tid på transport til studie, arbejde og socialt liv. Det, der blandt boligejere kaldes en prisfest, kan for andre blive en hindring for at agere demokratiske borgere.

Et andet eksempel er kvinder, der i gennemsnit bruger en time mere om dagen end mænd på husligt arbejde, hvilket alt andet lige besværliggør kvinders deltagelse i demokratiske fora. Her kommer vi ind til kernen af mit argument: Jo mere social, kulturel, kønsmæssig og økonomisk ulighed der er, jo mindre demokratisk vil samfundet blive.

De nævnte former for ulighed har den konsekvens, at adgangen til deltagerdemokratiet ikke er lige for alle. Fortsætter tendenserne med stigende ulighed, kan det derfor have betydning for deltagerdemokratiet på langt sigt, hvor folk enten ikke har råd til at tage tid væk fra arbejdet eller har socialt overskud til at stå på sidelinjen om torsdagen. Denne indskrænkning er ikke en bevidst udtænkt strategi, men summen af en række politiske handlinger, der alle peger i retning af et samfund, hvor vækst og forbrug er målet, og hvor folks tid bliver betalingsmidlet.

Og her er det ikke nok kun at ville nedsætte arbejdstiden.

En demokratisk ret

Hvis vi virkelig vil de udprægede demokratiske problemer til livs, er der en række andre tiltag, vi også bør overveje. For det første bør vi sikre, at tid bliver anskuet som et offentligt gode på linje med adgang til natur, kultur og sundhed. Gennem et 84 år langt forskningsprojekt i menneskelig trivsel er flere generationer af Harvard-forskere kommet frem til, at mennesker bliver lykkeligere af at indgå i meningsfulde relationer. Og ikke mindst af at have tid til de relationer.

Det kan lyde banalt, men det er vigtigt at skabe tid til, at vi som samfund gøder de menneskelige relationer, som er forudsætningen for en demokratisk praksis. Heri ligger at genskabe gamle såvel som nye fællesgoder – som en fælles fridag om søndagen og billige boliger, så man ikke skal arbejde sig ned for at betale husleje. Det kunne også være en borgerløn som et værn mod meningsløst pseudoarbejde. Vi skal arbejde hen imod en arbejdsuge på 25 timer og ikke mindst tage et opgør med gældssamfundet, som tager tiden fra fremtiden.

Dette er alt sammen tiltag, der hver især vil medføre en øget demokratisering af vores fælles samfund og etablere en større forpligtelse over for hinanden. Det vil give os mere tid sammen med dem, vi holder af, og samtidig sikre mulighed for at indgå i de utallige foreninger og partier, der udgør essensen af vores demokrati.

Det er antitesen til ideen om mennesket som homo economicus, der rationelt kalkulerer alt ud fra egeninteresse. Den har i alt for lang tid domineret transportformer, boligformer, pengesystemet, uddannelsessystemet, fødevaresystemet og arbejdsmarkedet og vil på langt sigt udvande deltagerdemokratiet igennem et konstant pres for mere: mere arbejde, mere forbrug, mere gæld.

Vi har i stedet brug for tesen om mennesket som et væsen, der vil indgå i relationer, have medbestemmelse over samfundet og agere demokratisk borger – som den enlige mor, jeg begyndte indlægget med, er et godt eksempel på.

Mindre arbejde, mindre gæld, mere tid. For det burde vel være en demokratisk ret at have tid nok til at deltage i demokratiet. Demokrati tager nemlig tid, og tiden løber i bogstaveligste forstand fra os.

Mads Thunestvedt studerer humanøkologi ved Lund Universitet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Freddie Vindberg

Mads, det er også gået op for dig.

Lise Lotte Rahbek

Ja. tak.

Egentlig betragter jeg ikke tid, som et offentligt gode.
Leve-tid er den gave vi hver især fik ved fødslen, men som er blevet kapitaliseret.
Men det er en mindre detalje, som ikke skal skille os ad.

Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Poul Erik Pedersen

Kronikken er bestemt tankevækkende, men jeg mener at der må nogle moderationer med i billedet.
Når forfatteren henviser til Dragsteds forslag om at revitalisere andelsbevægelsen, her de ideer der lå om en demokratisering af ejerskab, og kæder det sammen med at dette vil kræve mere tid til deltagelse, så er der et paradoks. Nemlig: på den tid hvor andelsbevægelsen kom til verden, var arbejdstiden langt længere end det vi kender det i dag. Samtidigt var rygraden i andelsbevægelsen små familiebrug, hvor samtlige familiemedlemmer knoklede langt mere med det nødvendige arbejde for at kunne overleve. Dette må jo også have betydet at tiden til demokratisk deltagelse har været mere begrænset, end forfatteren forestiller sig. Billedet er derfor mere nuanceret.
De ledende lag i andelsbevægelsen var mindre gårdejere, der både havde familiens og en piges og karls arbejdskraft til rådighed. Hvorved den demokratiske ledelse altså havde andre vilkår at praktisere den demokratiske deltagelse under, end vi kender det i dag. Endvidere er det så også et spørgsmål, hvad det demokratiske indhold af disse foreninger rent faktisk var. Claus Bjørns forskning viser at når først mejerierne var etableret, var der i realiteten ikke de store demokratiske debatter fordi driften i mejerierne så at sige gik af sig selv. Et af stridspunkterne kunne være selve sammensætningen af ejerkredsen, hvor der kunne opstå klasseskel mellem gårdmænd og husmænd, og et andet spørgsmålet om hvorvidt mejeriet kunne modtage mælk på helligdagen - dvs. søndage. (Religiøs fundamentalisme, på dansk grund?). Løsningen kunne være at opføre endnu et mejeri, så alle parter var tilfredse.

Når jeg bruger lidt tid på disse historiske udredninger, så er et fordi jeg mener der er god grund til både at nuancere billedet og dermed også mane til eftertanke - inden vi begynder at idealisere tidligere historiske fænomener, i dagens debat om demokratiets vilkår.
Et andet aspekt, som forfatteren af kronikken ikke kommer ind på - og som også har historiske rødder - er en analyse af selve det administrative niveau. Hermed mener jeg rammen for at udøve den demokratiske samtale og dermed den politiske deltagelse. Det er nævnt tidligere, men må med: antallet af kommuner er, over tid, blevet reduceret ganske kraftigt samtidigt med at deres politiske selvstændighed er blevet underlagt en stram statslig styring. Ledelsen af kommunerne er blevet professionaliseret, således at den demokratiske og politiske debat om den kommunale udvikling i højere grad bliver et spørgsmål om drift end en debat om kommunen som rammen om borgernes demokratiske liv.

Så alt i alt: tid er et problem for den demokratiske deltagelse. Men problemet med tiden er koblet sammen med en række andre forhold, der rækker ind i både økonomiske og politiske strukturer der er blevet ud- og afviklet i en lang historisk proces. Tilbage står spørgsmålet: kan vi ændre på det? Ja, det mener jeg vi kan. Et første skridt kan være at overveje, hvilke lokale politiske rammer der skal til for at vi kommer nogenlunde helskindet gennem den grønne omstilling - og det dermed forbundne spørgsmål om, hvorledes vi løser problemet med fødevare- og energiforsyning. Vi har prøvet det før, under verdenskrigene, derfor er der grund til optimistisk at tro på, at vi kan gøre det igen.

mvh. poul.

Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Mads Thunestvedt, Christian Mondrup og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Ingrid Olsen

Rigtig godt indlæg som igen får mig til at tænke på vigtigheden af at drøfte Borgerløn.

Potentiale:
Giver tryghed ved sikring af de basale ting.
Giver tid til at deltage i lokalsamfundets hverdag og i de vigtige samtaler.
Giver rum til at udvikle relationsvelfærd, som forudsætning for tryg opvækst for de kommende generationer.

Alt i alt mulighed for at forebygge depression, selvskadende adfærd og andre psykiske sygdomme som er i voldsom vækst blandt børn og unge i disse år. Forebygge ensomhed hos ældre.
Og forebygge for tidlig nedslidning af os alle, fysisk som mentalt.

Jens Mose Pedersen

Min oldefar var en meget aktiv mand. Han sad i sognerådet, var med til at starte en friskole, var med i sygeplejesagen, var med til at få bygget en kirke i landsbyen og tusind andre ting som han var interesseret i. Han bankede et stort gartneri op fra bunden.
Hvordan fik han tid til alt det.
Hans kone lavede alt husarbejdet. Han havde ikke nogen transporttid -gartneriet lå hvor han boede, han så ikke fjernsyn og hørte ikke radio. Han var ikke på de sociale medier og kendte ikke til internettet. Han læste aviser og snakkede med sine naboer og venner og hvem der ellers gad høre på ham.
Han var af den faste overbevisning at hvis staten blandede sig i f.eks skolens drift ville folk miste engagementet. Det lokale engagement og ansvar var alt afgørende for alle ting. Skole, sygepleje, kirke.
Den slags lokale sammenhold findes der ikke meget af i dag. I hvert fald ikke i de store byer. og det er nok en forudsætning for at man vil bruge tid.
Tiden er jo ikke kortere. Det er vores prioritering der er anderledes.