Klumme

At tvinge folk til at blive på arbejdsmarkedet efter de 70, vil ikke gøre Danmark rigere

Det er først og fremmest høj produktivitet, der har gjort og fortsat kan gøre Danmark velstående. Alligevel bliver De Radikale og højrefløjen ved med at fokusere på arbejdsudbud – nu med en endnu højere pensionsalder. Det er ikke vejen til motiverede, højproduktive medarbejdere, skriver scenetekniker og fællestillidsmand Nicolai Bentsen i denne klumme
Flere lokalforeninger i 3F demonstrerede på Christiansborgs Slotsplads i september 2020 mod højere penionsalder.

Flere lokalforeninger i 3F demonstrerede på Christiansborgs Slotsplads i september 2020 mod højere penionsalder.

Thomas Sjørup

Debat
4. maj 2022

Så kunne De Radikale ikke dy sig længere. Hidtil har partiet ellers sammen med flertallet i Folketinget bakket op om, at velfærdsaftalens automatiske stigning i pensionsalder skulle stoppe. Det gælder ikke mere, må man forstå på partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, som for nylig gik i Børsen under overskriften »Vi kan ikke bare have en slutdato på 70 år«. Holdningsskiftet er underligt nok blevet annonceret, få uger før pensionskommissionen kom med sine anbefalinger, og det begrundes blandt andet med manglende arbejdskraft og stigende udgifter til Forsvaret.

De Radikale har et avantgarde forhold til reformer. De skal helst gøre ondt på mange, og jo mere upopulære de fremstår blandt almindelige lønmodtagere, desto mere indlysende rigtige og objektivt nødvendige bliver de opfattet med radikale briller.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Med undtagelse af sætningen: så alle som udgangspunkt kan se sig selv i et fag og en branche gennem et helt arbejdsliv., som jeg gerne vil supplere med "forskellige fag og brancher igennem deres arbejdsliv", så er jeg enig. Det er godt for (de fleste) mennesker at skifte branche og lære noget nyt igennem arbejdslivet. Det slider også mindre på krop og sind.

Kan og bør man tvinge arbejdsgivere til at ansætte mennesker over 65 år - ellers giver det jo lissom ingen mening at lave love om arbejdsudbud/hvor mange arbejdsløse, der skal være at vælge imellem. De + 60årige ryger bare på kontanthjælp, må ingenting eje og skal æde deres pensionsopsparing og mursten op inden de får lov at holde fri fra arbejdsmarkedet. Det er ikke fair mod mennesker.

Rasmus Kristiansen, Inge Nielsen, Ruth Sørensen, Ole Olesen, Susanne Kaspersen, Alan Frederiksen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Troels Ken Pedersen, Kim Houmøller, Poul Erik Pedersen og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar
Marie-Christine Poncelet

Man er stille og rolig ved at afskaffe folkepension med myte om at vi lever længere og længere.
Vi er ved at tage tilbage til en tid hvor folke skulle arbejde til døden.
Det var et kæmpe sejr at få indført en pensionsalder, at man kunne trække sig tilbage som 65 eller 62.
Forhåbentlig vil unge mennesker tage kampen i egne hænder for tilsyneladende de ældre generationer accepterer at deres børn og børnebørn skal arbejde til de bliver 75.
Det er bedragerisk at skrive at de unge skal tidligere på pension, det er ikke sandt, de skal måske på pension som 73 eller 72 i stedfor 75, det bliver alligevel 5 år mere end nu
Fuldstændig vanvittig!

Rasmus Kristiansen, Inge Nielsen, Ole Olesen, Susanne Kaspersen, Alan Frederiksen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, Lillian Larsen, John S. Hansen, Steen K Petersen, Kim Houmøller og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Ditlev Palm

godt relevant argument i debatten – pensionsalder arbejdsudbud demografi xenofobi racisme entropi – hænger det sammen ? – skal vi gøre noget ? hvad med at se verden som en kugle i rummet hvorpå der også lever noget kriblekrable vi kalder menneskemassen – som med tiden forandrer sig – færre flere færre blandes – aktiviteter magtcentre kulturer forandres forskydes – i nær fremtid vil vi i DK være færre til arbejdet og til flere ældre – måske mangler vi arbejdskraft – så hvorfor ikke integrere assimilere give muligheder og plads til yngre livskraftigt befolkningsoverskud fra andre dele af kuglen feks. fra Afrika Asien osv.
klimaudfordringer vil alligevel medføre folkevandringer – så hvorfor se det som konflikt og ikke som winwin – starte i god tid(feks. nu !) med pension ved 60 og massiv investering i demografisk balanceret kvotering immigration emigration migration investering i kvalificering uddannelse værdideling integration assimilering fulde borgerrettigheder fælles land fælles stamme – velkommen – det vil skræmme forbenede liberale socialkammerater nationalkonservative romantikere – men deres tid er relativ kort – i langperspektiv summer det alligevel op i en homogen entropisk grød af os allesammen – og det har været i gang længe – acceptér det ! – hvis menneskeheden kan rumme dét og sig selv og hinanden kommunikere og forstå er der en chance – ellers er løbet kørt og kakerlakkerne får plads – eller man må spørge sig hvis mennesket er svaret – hvad var spørgsmålet – der er ikke megen tid at spilde

Rasmus Kristiansen, Ruth Sørensen og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

Styrk arbejdsmiljøet! - det kan jeg kun være enig i. Men det sker ikke. Den socialdemokratiske regering vil hellere lave en 'Arne-pension' som paradenummer og for at dække over, at de ikke gør noget for arbejdsmiljøet. 'Arne' ville jo ikke havne i en situation med ret til tidlig pension, hvis man havde sørget for ,at hans arbejdsmiljø havde været 'sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt' (jvf. Arbejdsmiljøloven).
At forlade sig på forestillingen om fortsat 'stigende produktivitet' vidner for mig at se om at lukke øjnene for den del af arbejdsmiljøet, som vi betegner: det psykiske arbejdsmiljø, hvor øgede kvantitative og kvalitative krav i arbejdet medfører stress og dertil relaterede psykiske og somatiske lidelser. Den psykiske helbredstilstand i befolkningen forværres til stadighed.
Jeg finder kommentarens tankegang for traditionel og fantasiløs (læs: socialdemokratisk) - f.eks. kunne man hellere overveje en en egentlig styrkelse af arbejdsmiljøet (herunder en substantiel styrkelse af Arbejdstilsynet) samt en nedsættelse af arbejdstiden til f.eks. 30 timer om ugen.

Rasmus Kristiansen, Steen K Petersen, Anders Reinholdt, Lise Lotte Rahbek, Susanne Kaspersen, Alan Frederiksen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen og John S. Hansen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Vi bør ændre den nu gældende tilstand og indføre tvungen pensionsopsparing som vi kender det fra ATP for alle der arbejder, med et eller andet minimum af indkomsten der dækker bortfaldet af indkomst i pensionistlivet. Den enkelte borger er herefter selvforsikret og bestemmer selv tidspunktet for sin tilbagetrækning. Herefter er det alene borgere, der ikke har arbejdet eller har arbejdet med mindre styrke på grund af særlige begrænsninger, der er berettigede til pension fra staten.

Vi skal desuden lægge pensionsbeskatningen tilrette på en anden måde. Skat skal ikke kunne gøres til genstand for spekulation men være ens for alle og bygge på et retfærdighedsprincip. Vi skal derfor ikke have skattefradrag for pensionsopsparing som derimod skal være skattefri, når man løfter den. Forstået sådan; skattefri for den opsparede del - den har man allerede betalt skat af. Derimod ikke skattefri for rentetilskrivningen, som dog først skal beskattes når man realiserer pensionen.

Det er ganske urimeligt, at nogle kan mindske deres indkomstskat ved at investere i egen pensionsopsparing. Disse borgere, bidrager derved ikke med fuld skattestyrke til her-og-nu-samfundet, i deres arbejdsliv. Med en omlægning af folkepensionssystemet som skitseret her, vil statens udgifter til folkepension mindske kraftigt og indkomstskatterne kan derfor sænkes tilsvarende og desuden også med provenuet fra den bortfaldne rentefradragsret.

Rene Madsen

De beregner en pensionsalder ud fra en gennemsnitlig leve tid, men det er jo langt fra alle der sidder foran en skærm, der er mange som har hårdt arbejde som slider meget på kroppen og det er langt fra sikkert at de bliver så gamle, men de skal slide sig op inden de dør og pensionen ender i Statskassen eller hos arvinger, sikke et dejligt arbejdsliv, håber kapitalen husker på det :-(
Dejligt at se på sin pensionskonto som du måske aldrig kommer i nærheden af for du er død inden :-(
Som min saglige svigermor siger "vi bliver taget i røven i den sidste ende".

Rasmus Kristiansen, Inge Nielsen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar