Kronik

Det danske lejeboligmarked er kendetegnet ved åbenhed, gode vilkår og stærk regulering

Når det europæiske lejeboligmarked har problemer, er det ikke Danmarks skyld – tværtimod burde andre lande skele mere til os. Vi har en stor åbenhed og en stram regulering, som skaber tryghed på lejeboligmarkedet og mindsker den geografiske ulighed, skriver Public Affairs-chef i EjendomDanmark, Jan Ellebye, i denne kronik
Debat
2. juni 2022
Der findes medier, hvor alle interesserede kam følge med i forskellige ejendomsmediers beskrivelser af, hvem der køber, hvem der sælger ejendomme.

Der findes medier, hvor alle interesserede kam følge med i forskellige ejendomsmediers beskrivelser af, hvem der køber, hvem der sælger ejendomme.

Lars Bahl

Danmark er et lille land. Samtidig er vi en del af både Europa og af en global verden. Tendenser og udviklinger på tværs af andre lande påvirker Danmark, men vi skal aldrig glemme, at vi samtidig har en stærk selvstændighed. Vi har egne love. Egne regler. Egen regulering. Egne krav til gennemsigtighed.

Information bragte den 21. maj en artikel om, at flere globale spillere agerer på ejendomsmarkedet. Det er ingen hemmelighed, og det er blevet omtalt før. På daglig basis kan alle interesserede følge med i forskellige ejendomsmediers beskrivelser af, hvem der køber, hvem der sælger – og ofte også for hvor meget.

Flere erhvervsmæglere udgiver desuden årligt opgørelser over transaktioner, hvor det typisk fremgår ganske tydeligt, hvor stor en andel der relaterer sig til udenlandske selskaber. Alt dét er fuldt tilgængeligt for både borgere, politikere og journalister.

Så det er rigtigt, at de gode gamle dage, hvor alt foregik inden for vores nationale grænser, er ovre – hvis de da kan påstås nogensinde at have eksisteret som andet end et glansbillede af fortiden. Men derfra til at overføre alle globale tendenser direkte på Danmark er der alligevel et stykke vej.

For som jeg skrev i begyndelsen: Danmark er et selvstændigt land, og hvad der gælder i resten af verden, kan ikke direkte overføres til en dansk kontekst.

Åbenhed og stram regulering

Den førnævnte artikel efterspørger en højere grad af åbenhed om, hvor mange ejendomme de forskellige selskaber ejer, og peger på nogle konkrete udfordringer i flere europæiske lande. Her er vi heldigvis godt med i Danmark, hvor der er en stærk åbenhed om ejendomsstrukturerne.

Som artiklen korrekt skriver, kan vi herhjemme gratis og frit tilgængeligt slå op i de offentlige databaser. Det er til gengæld en sandhed med modifikationer, at det ikke er muligt at sammenligne ejendomsejere på tværs for at analysere, hvad de samlet ejer. Kan der trykkes på en stor grøn knap i et offentligt register, som leverer det i en samlet pakke? Nej. Kan det skaffes ved enten at have gode datakundskaber eller købe analysen hos private aktører? Ja.

Så i det omfang, der er problemer med åbenhed om virksomhedsstrukturer generelt i Europa, kan de øvrige lande med fordel lade sig inspirere af forholdene i Danmark.

Det, som alle udlejere i Danmark dog er underlagt, er selvfølgelig den gældende lovgivning. Der kan ganske givet strammes op andre steder i verden, men vi har i Danmark en meget effektiv lejerbeskyttelse, som regulerer forholdene for udlejning – blandt andet lejens størrelse.

Når vi taler om lejelovgivning i Danmark, er det altså ikke det vilde vesten. For nylig blev der vedtaget en sammenskrivning af de love, der vedrører udlejning af boliger. 900 sider kommer den op på, og det understreger da, at vi trods alt har en del regulering af området.

Uden at jeg skal gennemgå alle detaljer i den omfattende lovgivning her, så er hovedlinjerne – skåret ind til benet – at lejere i eksisterende lejemål altid er omfattet af en form for huslejeregulering. For lejemål i ældre ejendomme er starthuslejen fastsat af lovgivningen. I de nyere ejendomme kan ejer og udlejer frit aftale starthuslejen, men når kontrakten er indgået, skal lejen for lejemål i både nyere og ældre boliger reguleres efter bestemte regler. Der er dermed ikke fri regulering, når lejer er flyttet ind.

Dette er en fleksibel og tryg reguleringstype, som hyldes i forskningslitteraturen om huslejeregulering. Alt det, de drømmer om i udlandet, har vi allerede herhjemme.

Et mangfoldigt boligmarked

Seriøse debatter og overvejelser om, hvilket boligmarked vi ønsker, er altid kærkomne. Hos EjendomDanmark mener vi, at et velfungerende boligmarked er et mangfoldigt boligmarked.

Private lejeboliger skal ses i samspil med ejerboliger, almene boliger og andelsboliger. Ingen af boligtyperne kan fungere uden de andre – ingen af dem er i sig selv bedre end andre, og ingen af dem kan alene løse alle vores ønsker til et boligmarked. Slår vi det hele sammen, får vi dog et godt bud på, hvordan vi kan sikre, at der er boliger nok til alle.

Betyder det, at vi alle kan bo midt i København i store lejligheder til et par tusinde kroner om måneden, hvis bare vi skaber et sundt samspil? Selvfølgelig ikke. Der er kun den plads i centrum af byen, der er. Så skal vi lykkes med ambitionerne om et sundt boligmarked, skal vi sørge for, at alle boligtyper er til stede – og at de har gode rammer for at udvikle sig.

Almene boliger opererer langt hen ad vejen uden for markedskræfterne og ligger i en prisklasse, der i princippet er tilgængelig for alle, også dem med de laveste indkomster. Til gengæld opføres de med offentlige tilskud og står kun til rådighed for et udsnit af befolkningen, som blandt andet har lang ventelisteanciennitet.

Når priserne på byggematerialer i disse måneder stiger, bliver det sværere at opføre dem, fordi omkostningerne overstiger maksimumsbeløbet.

Private lejeboliger mindsker geografisk ulighed

I modsætning til dem står de nybyggede private lejeboliger, som typisk er tilgængelige i hele landet, men som – særligt i landets dyreste områder – koster mere at leje end en støttet almen bolig.

De giver en fleksibilitet og bliver ofte brugt, når vi står et sted i livet, hvor vi har brug for netop fleksible boliger: Når vi er unge, når vi gennemgår livsomvæltende begivenheder som for eksempel en skilsmisse, eller når vi kommer op i en alder, hvor vi gerne vil slippe for de forpligtelser, der følger med en ejerbolig.

Lad mig derfor også føje nogle nuancer til kritikken af de dyre lejeboliger. For det første er det værd at hæfte sig ved, at mens ejerboligerne er fem-ti gange dyrere i de dyreste områder end i de billigste, så er lejeboligerne kun dobbelt så dyre i disse områder.

Dermed har de private lejeboliger en udglattende effekt på de markante geografiske forskelle, der er mellem storbyerne med meget høj efterspørgsel og udkantsområderne med flere tilgængelige boliger.

Og så er vi tilbage ved det samme, som jeg begyndte med: Lad os have respekt for de forskellige boligtyper og sikre, at de hver især har de bedste vilkår for at udfylde netop deres rolle på et mangfoldigt boligmarked.

For til syvende og sidst tror jeg egentlig også, at vi alle ønsker det samme: et rimeligt udbud af gode boliger til en overkommelig pris i alle dele af landet. Det skal sagt med andre ord være muligt at finde et hjem, uanset om man drømmer om at bo i København eller Thisted.

Hvad kan vi gøre?

Og lad mig da endelig runde af med at par bud på, hvad vi kan gøre i Danmark, hvis vi skal have endnu flere gode boliger i hele landet. Vi skal have set på behandlingen af byggesager, hvor de store udfordringer særligt i Københavns Kommune desværre betyder, at udviklingen af nye boliger både bliver fordyret og forsinket.

Vi kan også tage en snak om, hvordan vi bedre kan åbne for, at stramt regulerede lejeboliger, billige andelsboliger og statsstøttede almene boliger også fordeles til dem med størst behov.

Eller et meget kompliceret emne: at de stringente låneregler for ejerboligerne, der tjener det formål at beskytte mod finansiel ustabilitet, samtidig holder for mange ude af ejerboligmarkedet.

Disse tre er blot et par emner, som vi kan tage fat på, hvis vi gerne vil løse udfordringerne på det danske boligmarked. Så kan dem, der ønsker det, efterfølgende sprede ideerne i forsøget på at bidrage til diskussionerne om boligudbuddet i resten af verden.

Jan Ellebye er Public Affairs-chef i EjendomDanmark

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Martin Jacobsen

Som vi har skrevet før, kan vi herhjemme gratis og frit tilgængeligt slå op i de lokale aviser hvor ejerboliger til salg fylder side efter side. Men det er mange årtier siden man kunne finde en eneste lejebolig der var ledig. Med andre ord er situationen for lejerne ekstrem. Boligministeren sagde det selv i forbindelse med at han skulle finde boliger til 100.000 ukrainere: Der er 1.800 lejeboliger ledige i det almennyttige system.

Hvad ville der egentligt ske hvis der kun var 1.800 ejerboliger til salg i hele landet? I det sidste år har vi set hvad der sker når udbuddet falder drastisk: Priserne steg dramatisk under corona. I de tyve rigeste, største byer skal man nu have en års indtægt på en million, for at kunne få lov til at købe et hus i en femtedel af landets kommuner. Med andre ord har de fyrre procent af befolkningen som udgør arbejderklassen ikke en chance hellere.

På et år er ejerboligerne spekuleret 86 mia. kr. op, penge som ejerne ikke har skulle arbejde for, gratis penge skabt gennem systemisk spekulation. Antallet af nybyggede ejerboliger er styrtet i vejret, mens der praktisk talt ikke bygges almennyttige, undtagen til priser som ikke engang arbejderklassen kan betale, med andre ord bliver det almennyttige boligsystem misbrugt af spekulanter, hvilket ikke kommer de tres procent af befolkningen til gavn, men kun middelklassen og op.

I tyve år har det kun handlet om at pumpe ejerboligernes pris op i samme slags boligspekulation som skabte finanskrisen. Priserne er nu højere en lige op til boblen brast i 2008. I storbyerne har første gangs købere derfor ikke en chance for at få en bolig. Problemet er at det hele hænger sammen, priserne på byggematerialer er styrtet i vejret, hvilket gør, at det ikke er muligt at bygge almennyttige boliger, til en pris som underklassen kan betale.

Jeg tænker at når man ser samfundet nedefra i stedet for som skribenten oppefra, og ikke har en formuer eller aktier, så handler det mere om konsekvenserne af den lovgivning eller de forordninger, eller hvad det hedder, som kommer fra Christiansborg, EU, m.fl.

Vores land er tydeligt opdelt, og det er en åbenlyst uretfærdig og uholdbar situation. Hvor mange penge pumper bankerne, kapitalsystemet eller staten ud til de formuende. I forvejen er der lavet for mange love der forhindrer os i at flytte ind i boligsystemet. Hvad er formålet med at smadre landet for dem der har mindst?

Der er en række mennesker fra middelklassen som er hoppet med på spekulationsbølgen. Hvordan kan man sige nej til en årlig gratis gevinst på mellem 150.000 kr. og op til 2,2 millioner ved ejendomsstigningen, penge der bare vælter ind, uden at man behøver at røre en finger. Men samtidigt lukker de formuende fuldstændigt af for konsekvenserne for alle de samfundsgrupper der er udelukket fra at deltage i spekulationen, men som rammes af de stigende priser, og uligheden der konstant stiger, nu i fire årtier, samt skævvridningen af hele landet.

Den boligapartheid som startede da den socialdemokratiske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen forlod politik, og blev ansat til fremme for boligspekulation i København, den politik som presser os ud af storbyerne og ud til de fattigere kommuner, samtidig med at både socialkontorerne og jobcentrene presser os ned i indkomst, alt dette har Socialdemokraterne stemt for i Folketinget. Sammen med hele den borgerlige fløj naturligvis, samt de Radikale og tildels SF.

Det private marked for udlejning af boliger er dobbelt så dyrt, og de selskaber, som udlejer boligerne, svindler med alt, lige fra systematisk at inddrage indskuddet efter udflytning, og derefter at fuprenovere. Boligklagenævnet ser den anden vej, meget få får en lille del af indskuddet tilbage, vi har ingen rettigheder. Der er frit spil både til at spekulere lejen op og til at suge penge ud af systemet. Spekulanterne har magten alle vegne, således har politikerne villet det. Desuden har politikerne lavet love der gør at både huslejer og indskud kan stige hvert år med de stigende priser på alt andet. Vores indtægter reguleres ned.

Hele det almennyttige boligsystem har været under belejring fra Christiansborgs side. Det er i dag umuligt at finde en bolig til en rimelig pris. Det private marked medfører en husleje som er det dobbelte. Men også det almennyttige er ofte i dag forbeholdt middelklassen, de har overtaget fordelene ved alle sociale forhold, det til trods at de har rigeligt med penge.

De rige kommuner tiltrækker ressourcestærke familier og gør alt i deres magt for at skubbe dem på overførselsindkomster ud af kommunerne. Det almennyttige boligsystem føres væk fra underklassen og over til middelklassen. Boliger som de fattige kan betale, rives ned eller renoveres, således at lejen kan mere end fordobles. Så vidt muligt bygges der almennyttige boliger med en husleje som kun middelklassen kan betale, hvis muligt til en pris som kun den øvre middelklasse har råd til.

Kampen om ressourcerne herhjemme er benhård og nådesløs. Det handler om at beskytte de velhavende og at legalisere den grådighed, der er ansvarlig for endeløs stress og hensynsløs i hele systemet. Vækst betyder flere penge til de formuende, privatiseringer og udliciteringer betyder flere penge og magt til virksomhederne. Pengene som før gik til underklassen, pumpes ud til virksomhederne, magten fjernes fra borgerne.

Dem der ikke kan deltage rammes hver gang boligboblen brister og krisen indtræffer. Men det er overfor dem at de sociale nedskæringer gennemføres efterfølgende. Folketingets lovgivning rammer aldrig de formuende, de beskyttes. Støtten til erhvervslivet giver hvert år virksomhederne 42 mia. kr. i tilskud. Hvorfor bruger staten ikke i stedet for 42 mia. til at bygge almennyttige boliger til en leje af max 5.000 kr? Erhvervslivet har fået nok.

Store dele af hovedstadsområdet og Stor-Aarhus domineres i dag af overklasse og højere middelklasse, mens arbejderklassen presses ud i provinsen. Der er ingen som kan undre sig, at forbedringerne i samfundet kun går til de fyrre procent og op, dvs. middelklassen og overklassen? Hele systemet er indrettet derefter, pilrådent.

Der er lavet en hel række love der forhindrer os i at få en bolig, fordi dem der har rigeligt skal overtage dem. Hvor vi før stod som nummer et til en bolig efter at have været skrevet op i årtier, står vi nu som nummer 500. Vi, som ikke kan finde en bolig i forvejen, der er til at betale, betaler prisen, for at spekulationen er sluppet fri.

Steen Obel, ingemaje lange, Peter Kronborg, Ebbe Overbye, Rasmus Kristiansen, Inge Lehmann, Inge Nielsen, Peter Wulff, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen og Leanette Nathalia Chresta Jensen anbefalede denne kommentar
Leanette Nathalia Chresta Jensen

Man skal selvfølgelig være klar over at der altid nogen har det værre en en selv . Men at vi faktisk har et godt reguleret boligmarked for alle her i Danmark er måske lige at stramme den.

Rasmus Kristiansen, Inger Pedersen og Kollektivet Fandango anbefalede denne kommentar
Rasmus Kristiansen

Som min kære kære farmor ofte sagde/konkluderede i al almindelighed og i generel vending ( hun " sigtede " efter at nå og blive 90 år hvilket hun nåede + 11 dage tilmed ).., " Det er noget swindle det hele !! Det er schreckelig !! "..., og samtidig lukkede/knugede hun sit ansigtet og øjne sammen i opgivenhed, håbløshed, smertelighed, bedrøvet, og som der samt var noget virkeligt tungt, der havde ramt hende fra oven.
Heldigvis var hun en dejlig, skøn, mild, morsom, smilende, sød, kærlig, venlig, imødekommende dame, der hurtigt slog ud med armene igen - agtigt.., rejste hovedet, kiggede op og smilte som en stor lysende varm sol over hele femøren.
Hun smittede altså virkeligt meget med sit smilende ansigt, hvilket det tydeligt bar præg af hendes ansigt. En sand fornøjelse. Så varm og herlig.

Martin Jacobsen... Super fedt og velskrevet, tak så absolut for det. Du har ligeledes, fortsæt gerne/ bliv endelig ved med det, og som så mange andre herinde, skrevet flere fremragende, formidable indlæg/kommentar.

En personlig ven, der bor nu i London, boede nogle år i ejerlejlighed tilbage i midt nullerne på Østerbro tæt ved Kildevældskirken.
Der " tjente " han dengang, som han fortalte mig, omtrent 150.000 til 200.000 kr+- på værdiforøgelsen af ejerlejligheden på 1 år. Ja, de væltede bare ind på kontoen pengene, uden der skulle/der blev rørt en finger.
Jeg havde det noget stramt med det i sig selv, ikke for ham på hans vegne, men bare i det hele taget. Fandt det aldeles absurd. Havde det meget mærkeligt med det, var helt aldeles målløs og chokeret... What ????
Han kunne selvfølgelig sagtens forstå mig.
Igen min farmors ord " Det er noget swindle det hele !! Det er schreckelig !! ".

Boede personligt i en hybel på maks 25 m2 i " Ishøjplanen " i starten af 90 til 95 ( Torben Lund fra Socialdemokratiet var dengang boligminister, det gik vist, " heller ", ikke så godt der, som det så meget ofte gør med ministre og ministerier )..
Personligt havde dengang en skøn, dejlig, sød kæreste. Hendes søde skønne mor havde job i forsikringsbranchen i Ballerup og hendes søde, rare, venlige samleverske var ejendomsfunktionær. De hjalp mig med at besigtige og gøre indsigelse ved lejemålets ophør.
Ud fra regningerne og gennemsyn kunne han konstanter den var helt gal, og hun hjalp mig med at skrive og sende en indsigelse over beløbet i forbindelse med istandsættelsen ved udflytningen fra lejemålet.
Indskuddet røg ( 10.000 kr ), men med Deres hjælp fik Jeg reduceret den samlede regning derudover, fra 12.000 kr til lige omkring 2.000 kr, uden der heldigvis ydermere og yderligere skulle startes en sag op.
Her fortalte De mig ( de dejlige personer ), betal de 2.000 kr, andet kan ikke svare sig nu. Regningen blev jo reduceret med 10.000 kr, med en " second opinion ", med et pennestrøg og en indsigelse. Det kunne Jeg ikke selv have gjort. Er Dem evig taknemmelig for Deres hjælp dengang overfor mig i den sag.
Igen min farmors ord " Det er noget swindle det hele !! Det er schreckelig !! "

Boede så derefter i en 3 værelset ligeledes i " Ishøjplanen " Ved det lejemåls ophør der, vist i 97/98, " allierede " Jeg mig med LLO. Fik en repræsentant ud fra LLO, der bistod mig der i den sag + et familiemedlem ( Vores Onkel ).
Det var godt givet ud, og Jeg takker hende fra LLO for at være der, da der skulle være et gennemsyn af lejemålet... ( Havde hørt fra tidligere kollegaer, bekendte og tidligere beboere og naboer at regningerne kunne og ikke helt usandsynligt ved fraflytning komme til at blive/ være meget voldsomme, helt oppe i 60.000 kr klassen ).
Jeg var en glad gut dengang, over Vores Onkel også var der, men så sandelig at den kvindelige repræsentanten fra LLO var der.
Da damen rakte hånden frem og præsenterede sig, for hvem hun var overfor ham, ham der skulle besigtige og vurder normalistandsættelsen samt misvedligeholdelsen af lejemålet sammen med en malermester.., så var den scene i sig selv, en scene Jeg aldrig glemmer.. Han stivnede fuldstændig i krop og ansigt ( meget tydeligt hans reaktion ). Blev først ligbleg i ansigtet og så kort efter rødmede han ( meget tydeligt hans reaktion, igen ).., han blev helt medgørlig og mild.
Skal lige siges til hans forsvar, Jeg intet havde at sætte på ham. Men blot det ud fra historierne, Jeg havde fået fortalt hist og pist, ja så måtte Jeg være på forkant og forberedt - rettidig omhu.
Indskuddet var på omkring 16.500 kr, fik omkring 9.000 kr tilbagebetalt. Men De penge Jeg gav ud til LLO dengang, og at De bistod mig i sagen ved at være der ved fysisk fremmøde m.m., var det helt rigtige.
Igen min farmors ord " Det er noget Swindle det hele !! Det er schreckelig !! ".

Ork ja, der findes helt sikkert og afgjort, langt langt langt værre sager end mine. Det kan Jeg ikke andet end forestille mig.
Det her var blot " nogle " af mine personlige erfaringer/ erindringer indenfor dette emne, har flere.

Nå, nok for nu..Dette var mit bidrag/ indspark..

God dag.... til alle.
Mvh.