Kommentar

Lad os kalde abortforbud, hvad det er: Et statsovergreb, der tvinger kvinder til at føde

Den amerikanske højesteretsbeslutning vil ikke føre til et ophør af aborter, men det er heller ikke målet. Målet er at straffe kvinder ved at tvinge dem til at føde børn, de ikke ønsker. Det grænser til tortur, og det vil bringe kvinder i livsfare, skriver forfatter Rhiannon Lucy Cosslett
Demonstranter i Los Angeles viser deres utilfredshed med den amerikanske højesterets omgørelse af den forfatningssikrede ret til abort.

Demonstranter i Los Angeles viser deres utilfredshed med den amerikanske højesterets omgørelse af den forfatningssikrede ret til abort.

Mario Tama/AFP/Ritzau Scanpix

Debat
29. juni 2022

Har du nogensinde selv været gravid? Så vil du nok finde tanken om at blive tvunget til at være det igen – imod din egen vilje – kvalmende.

Jeg skriver denne klumme på min egen fødselsdag – en dato, hvor min mor traditionelt mindes sine egne veer og kvaler, da hun fødte mig. Jeg var i høj grad et ønskebarn, og den kærlighed har båret mig gennem hele mit liv. Jeg har aldrig et sekund betvivlet den. Førhen kunne jeg godt finde på at drille min mor med hendes fødselssnak. Nu, da jeg har mit eget spædbarn, forstår jeg langt bedre, hvad det handlede om.

I de seneste par uger har jeg forsøgt at lægge alt, hvad der skete under min egen fødsel, bag mig eller i det mindste nå frem til en accept. Jeg er måske ikke traumatiseret, som jeg frygtede, jeg ville blive. Men det er stadig en sorgproces – måske over ikke at have fået den fødsel, jeg troede, jeg ville få.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Tvangsfødsel - det er også vilkårene på Færøerne.

Eva Schwanenflügel

Uanset hvor det er, er det usigeligt rædselsfuldt.

Carsten Munk, Gitte Loeyche, Alvin Jensen, Jesper Sano Højdal, David Zennaro, Henrik Mølgaard, Rolf Andersen, Steen K Petersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Henrik Mølgaard

Enig Eva.
Det er chorkerende at det skal ske i USA, for at vi kan få en diskussion om, hvad vi gør her i Kongeriget Danmark.

Før USAs højesteret kom med sin dom, var der ingen der snakkede om Færørerne. Forhåbenlig får vi nu lovgivningen opdateret overalt i Kongeriget Danmark

Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, David Zennaro og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kristian Larsen

"Kvindehad" og "straf" !? Godt eksempel på at når man formoder at alle mener det samme, så er almindelige journalistiske kriterier ikke længere relevante.

Eva Schwanenflügel

@ Kristian Larsen

Hvad vil du ellers kalde et kollektivt overgreb?

Brian W. Andersen

@ Eva Schwanenflügel

Rædselsfuldt er et begreb med mange gradueringer og de fleste ved godt at det eneste man ikke skal sige efter at have oplevet et/en eller flere grimme forhold/situationer er; "Nu kan det ikke gå mere galt". Det kan det og i USA peger alle aktuelle forhold på at det vil det. Et af disse forhold er tilstanden i det amerikanske retssystem, hvor konservative republikanere ikke bare har 6 til 3 dominans i højesteret, men også hele vejen ned igennem alle underliggende dommersæder. Det er ikke ligefrem et lille problem at to ud af tre ud af alle de mennesker, der kan henvise en sag til højesteret, er konservative. Og problemet bliver kun større af at fremtidige højesteretsdommer skal findes blandt disse, hvilket er hvordan republikanerne fik dominans over højesteret i første omgang.

Da dette skæve forhold ikke er opstået tilfældigt, men er et resultat af en langvarig indsats fra medlemmer af GOP og hertil tilknyttede interesseorganisationer, så skal man spørge: Hvad vil de bruge overmagten til? Det er trods alt en uforholdsmæssig stor arbejdsindsats at sætte ind overfor en enkeltsag som abort og gårsdagens leder beskrev frygten for svaret således: "Samtidig giver dommen valid frygt for, at det republikansk udpegede flertal vil omstøde andre juridiske præcedenser". https://www.information.dk/udland/leder/2022/06/staerkt-politiseret-hoej...

Før denne leder forsøgte jeg selv (omend med begrænset succes) at beskrive de komplekse forhold omkring retssystemet derovre i denne kommentar: https://www.information.dk/telegram/2022/06/usas-hoejesteret-fjerner-foe...

Nu og her er det et andet forhold jeg vil pege på. Har du bemærket det store overlap imellem grupper af abortmodstandere og grupper af adoptionstilhængere og adoptionsadvokater? Det virker også umiddelbart meget logisk at der altid vil være et overlap her, fordi hvem vil ikke gerne redde uønskede børn fra at vokse op under kummerlige forhold? Men hvad nu hvis der også eksisterer andre motiver?

I dag er over 95% af alle adoptioner i USA "domestic adoptions" og adoptionsbureauer og adoptionsadvokater udgør en kæmpeindustri i det amerikanske samfund. Internationale adoptioner i USA er faldet fra over 20.000 om året i starten af nullerne til under 3.000 om året nu, dels fordi amerikanerne har fået gjort sig ret så upopulære i de fleste af de lande babyerne hentes til USA fra (Rusland, Kina, Guatemala, Kazakhstan, etc.) og dels som følge af at Kina droppede et-barns politikken. Det var ellers disse, der delvist og vedvarende utilstrækkeligt ift. efterspørgslen, som løbende er vokset, imens antallet af ugifte (aldrig gifte) mødre i USA, der bortadopterer en nyfødt, gradvist er faldet fra 9% i midten af 1970'erne til 1% i dag.

USA mangler spædbørn til salg og der er desværre nogle af de dummere amerikanere, som tror at et stop for aborter kan fixe det problem, selvom forskningen viser at der ikke er nævneværdig sammenhæng imellem abortforbud og antallet af nyfødte, der bortadopteres. Og det er altså ikke sådan at amerikanere bare er kyniske købmænd, der er mere et udtryk for de dybe og komplekse strukturelle problemer, der er i kæmpelandet. 59% af dem, der adopterer et barn i USA, adopterer et "barn" fra USA's berygtede "foster care" system, hvor der til enhver en tid er 100.000+ 0-17-årige, som mangler en familie og et godt hjem og selv dette forhold er fyldt med både gode intentioner og ekstreme dobbeltheder.

En af de ekstreme dobbeltheder som rammer alle typer af adoptioner er faktisk skabt af gode intentioner om at skaffe hjem og familier til "foster kids". For at skaffe flere, så har USA en lang tradition for at sikre skattefradrag og andre økonomiske incitamenter til adoptivfamilier for at få så mange børn som muligt ud af "foster care" systemet og ud i almindelige hjem. Her er f.eks. den gældende føderale skatte-"gulerod" på hvad, der svarer til mere end 100.000 danske kroner om året: https://www.irs.gov/newsroom/understanding-the-adoption-tax-credit

Børn er dyre, så den er sådan set ok, men når de enkelte stater smider deres egne skattefordele og økonomiske incitamenter oveni de føderale, så bliver incitamenterne nogle steder for store. Hvordan lyder $20.000 (141.470 danske kroner) oveni i de rare penge fra IRS + at bopælsstaten betaler hele "barnets" college tuition? Og da dette er pr. barn, hvordan lyder det så, når man adopterer to eller tre børn? Dette er forholdene i nogle stater og hvordan det samlede økonomiske billede ser ud for potentielle adoptivforældre varierer voldsomt fra stat til stat.

Generelt er de politiske intentioner bag de økonomiske incitamenter gode nok, men en af de store grunde til at det amerikanske "foster care" system er så ødelagt at børn ligefrem skal reddes fra det, er at man har brugt tilsvarende incitamenter for at skaffe flere plejefamilier. Resultatet kan jeg kun beskrive med et ord: Kaos! Masser af rare mennesker, som oprigtigt prøver at gøre en positiv forskel plus alt for mange, der jagter "the american dream" med enhver forretnings og skattefidus de kan finde. Alt kan gå galt her og meget gør. Og da jeg faktisk ikke kan finde ord til at beskrive det, så er her et par eksempler på ting, som allerede er gået galt:

Adoptivbørn inkl. mange adopteret som nyfødte ender i "foster care": https://eu.usatoday.com/in-depth/news/investigations/2022/05/19/failed-a...

Og prøv lige at læse de ord som den føderale distriktsdommer Janis Jack skrev i sin dom over en hel stats "foster care" system tilbage i 2015: https://www.courthousenews.com/texas-blasted-for-broken-foster-care-system/

Der er en masse cirkulære mekanismer på spil her og flere af cirklerne ender lige tilbage hvor jeg startede, nemlig i en adoptionsindustri, der på den ene side er under forandring og på den anden har dusører på op over hvad der svarer til 175.000 danske kroner, bare for at finde en enkelt gravid kvinde, der måske er villig til at opgive sin baby. Nogle af forholdene omkring denne kan du læse lidt om her: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2021/10/adopt-baby-cost-pro...

Og ad alle disse besynderlige omveje, drejer jeg nu kikkerten tilbage på USA's højesteret. USA er et af de lande, som aldrig har ratificeret FN's Børnekonvention. Derfor hører børns rettigheder og beskyttelse af børn i USA under den amerikanske forfatning som denne til enhver tid er tolket af USA's højesteret. Det eneste der giver børn rettigheder i USA er det der står i det fjortende tillæg til USA's forfatning og at "14th Amendment Rights" også gælder for børn blev endeligt fastslået med en banebrydende højesteretsdom, der blev afsagt kun 6 år før den berømte afgørelse i "Roe v. Wade". Den præcedensgivende afgørelse som stadfæstede at børn i USA har rettigheder, er afgørelsen i sagen "In re Gault" som du kan læse lidt om her: https://en.wikipedia.org/wiki/In_re_Gault

Denne er endnu en af de mange banebrydende domme, der blev afgjort af "The Warren Court" og i de tidlige dage af "The Burger Court" før at Warren Burger og William Rehnquist fik trukket højesteretten ind på en mere konservativ kurs. "Roe v. Wade" var faktisk den sidste i den serie af banebrydende højesteretsafgørelse, som forandrede USA fra midten af 50'erne til midten af 70'erne og mange af disse er berømte selv her i Danmark. Disse inkluderer "Brown v. Board of Education", der afsluttede racesegregationen USA's skoler, "Miranda v. Arizona", der blev grundlaget for den "Miranda"-advarsel, som mange danskere kender fra amerikanske krimiserier, "Griswold v. Connecticut", der gjorde præventionsmidler lovlige i USA og en serie af afgørelser startende med "Baker v. Carr" og afsluttet med "Reynolds v. Sims", som tilsammen skabte One person, one vote”-princippet.

Er det rædselsfuldt at USA's nuværende højesteret "The Roberts Court" har omgjort "Roe v. Wade" og den hertil relaterede "Planned Parenthood v. Casey" med afgørelsen i "Dobbs v. Jackson Women's Health Organization"? Ja, og de konsekvenser, der er på vej som direkte følge af disse afgørelser er mere rædselsfulde, men vi har allerede set værre og der er helt sikkert mere på vej. Og nu undrer du dig måske over hvad jeg kan finde på at kalde værre og hvis du gør, så vil jeg bede dig prøve at forestille dig hvordan USA og USA's højesteret kunnet have set ud i dag, hvis der aldrig havde været en Præsident Donald J. Trump.

I 2010 underkendte "The Roberts Court" dele af valgloven "The Bipartisan Campaign Reform Act" som forfatningsstridig med afgørelsen i "Citizens United v. Federal Election Commission". Denne afgørelse omgjorde den tidligere højesteretsafgørelse i sagen "Austin v. Michigan Chamber of Commerce" og dele af endnu en præcedensgivende dom. Resultatet af dette var kort sagt at man fjernede essentielle dele af det amerikanske valgsystems i forvejen begrænsede beskyttelse mod at en part kan købe sig til en valgsejr. https://en.wikipedia.org/wiki/Citizens_United_v._FEC

I 2013 underkendte "The Roberts Court" to hele afsnit af valgloven "The Voting Rights Act of 1965" som forfatningsstridige med afgørelsen i "Shelby County v. Holder". Jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal kalde resultatet, men "The Voting Rights Act of 1965" er den lov, der skal beskytte amerikanske borgere mod racistisk vælgerundertrykkelse og med nøgledele af loven fjernet, så gør den ikke dette. Hvis du så med under valgene i 2016 og 2020 hvordan mange sorte/farvede amerikanere blev forhindret i at stemme igennem alt lige fra flytning af distriktsgrænser og afstemningssteder til blokering af vælgerregistreringer og alle mulige andre former for gerrymandering, så har du set resultatet af "Shelby County v. Holder". https://en.wikipedia.org/wiki/Shelby_County_v._Holder

Begge disse afgørelser blev foretaget ved at de dengang 5 konservative dommere stemte for afgørelsen, imens de 4 liberale dommere stemte imod og takket være dette, blev der skabt to store elastikker i det amerikanske valgsystem. Trump udnyttede dem begge fuldt ud i begge sine valgkampe, vandt den første med en af de mindste marginaler set i USA's valghistorie og tabte den anden med en marginal, der ikke var ret meget større. Dette var (og er) mere rædselsfuldt end et de facto abortforbud, fordi konsekvenser er så meget større at de inkluderer selvsamme forbud, samt at der nu står 6 mod 3 i USA's retssystem.

I 2019 udhulede "The Roberts Court" endnu et afsnit af "The Voting Rights Act of 1965", med "Rucho v. Common Cause" og i 2021 fik samme afsnit en tur mere med afgørelsen i "Brnovich v. Democratic National Committee". Effekterne af disse afgørelser begynder vi så småt at få at se ved det snarlige midtvejsvalg, men det blver først ved præsidentvalget i 2024 at vi kommer til at se hvad det vil betyde at USA nu har de mest lempelige regler mod undertrykkelse af ikke-hvide vælgere, som er set siden Lyndon B. Johnson vandt præsidentvalget i 1964.

Vi er hvor, som amerikanerne ville sige det "I'm waiting for the other shoe to drop". Jeg ved ikke hvad det næste bliver derovre, men jeg er ikke i tvivl om at hvad det end bliver, så bliver det noget som er mere rædselsfuldt end et abortforbud og jeg er meget bekymret for de kære jeg har derovre.

Hanne Andreasen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Brian W. Andersen

Hold da op, du er virkelig grundigt inde i sagerne hvad angår Supreme Court..!
Er det en interesse, eller er du juridisk uddannet?

Jeg beklager, at jeg ikke har haft tid til at svare dig før nu, og slet ikke til at læse i alle de spændende links, du har været så venlig at lægge op til mig..
Det vil jeg gøre senere.

Jeg kender godt til noget af det, du beskriver om det forfærdelige 'foster care system', men jeg kunne ikke helt forbinde det, at folk adopterede herfra, og at det havde udviklet sig til en hel industri med, at man ønsker sig endnu flere børn i samme system?
Eller mener du, at folk forventer at kunne adoptere direkte fra gravide, der ikke ønsker at få børn?

Og jeg troede, at det der mest af alt motiverede 'pro-life'erne' var religiøsitet, og en høj grad af patriarkalsk, bibelbogstavtro tankegang, mere end den gulerod der kunne være ved at udvide puljen af uønskede børn, der kunne bortadopteres?

Jeg var slet ikke klar over, at valglovene var blevet underminerede i så høj grad fra Supreme Courts side, som det åbenbart er tilfældet, selvom jeg var klar over, at det ikke stod spor godt til.
Det virker, som om Demokraterne har vandret rundt i søvne i årtier..

Jeg kan udmærket godt forstå, at du er bekymret for dine kære 'over there'.

Brian W. Andersen

@ Eva Schwanenflügel

Jeg er ikke jurist og jeg er heller ikke helt uden juridisk uddannelse, men det meste af det jeg ved om dansk og amerikansk jura har jeg lært privat af en hel masse dygtige jurister og advokater fra retshjælpsorganisationer som jeg har samarbejdet med igennem årene. Og efter så mange år som jeg har været i gang, så er en del af dem i dag mine private venner.

Jeg behøver derfor ikke finde ud af alt selv, når politikere og andre parter slynger påstande ud i medier og debat, men behøver blot at gribe min telefon og spørge en ekspert på det relevante område. Det er dog ikke alle områder jeg har behov for at gøre dette på, der er et par områder, hvor jeg er eksperten de andre ringer til. Som du sikkert har gættet, så er dansk socialjura det ene af disse. Når et emne handler om forhold i USA, så inkluderer mit lille privatnetværk nogle skarpe hoveder på Duke, Berkeley, Houston og NYU. I alt betragter jeg mig som særligt privilegeret hvad vidensadgang angår og jeg tænker at det også hjælper på adgangen et jeg som ung blev trænet i journalistisk research, fordi jeg stiller altid mange spørgsmål, men søger så mange svar som muligt på egen hånd før jeg spørger en travl højtuddannet. Det lader til at mange godt kan lide denne tilgang, så jeg bliver ofte givet adgang til materialer og arkiver. som du ikke lige finder med en Google-søgning eller kan få at se med et par museklik.

Og selvfølgelig er det også interesse. Det er jo alt sammen forbundet til frivilligt arbejde som jeg aldrig har tjent penge på og stort set alle de dygtige mennesker, der i dag er i mit netværk, er mennesker som har arbejdet ulønnet i sociale indsatser eller som fortsat gør dette.

Det er mest religiøsitet, der driver ’pro-life’erne’ derovre, + en hel del konservatisme, men dette er netop hvad, der gør dem sårbare overfor agitatorer med lumre forretningsplaner og viden om markedsføring og adfærdsdesign. Og der er to vinkler på indgangsvejen til at score magt og penge fra de troende, når det handler om uønskede graviditeter.

Den ene er abortmodstanden som du allerede kender, hvor der peget på menneskelivets åndelige hellighed og Jesu velsignelse af børnene som det står beskrevet i Bibelen. Den anden er nævnt i den artikel fra The Atlantic som jeg linkede til ovenfor og denne er idéen om kristnes menneskers adoption af børn er parallel til at Gud adopterer "frelste syndere" / nye troende som Guds børn, dvs. parallel til det, der kaldes “adoption by God”. Her er lidt om hvad de tror på:
Den tørre version: https://en.wikipedia.org/wiki/Adoption_(theology)
Den overbevistes version: https://www.dawnklinge.com/abovethewaves/what-it-means-to-be-adopted-by-...

De fleste amerikanske abortmodstandere er faktisk rare og hjælpsomme mennesker. Flertallet af dem er følgere af en eller anden variant af den kristne tro, men der er også mennesker imellem dem, som tilkender sig andre religioner eller en tro på politiske ideologier. Det helt store fællestræk iblandt modstandere er faktisk bare at det er mennesker som tror og som har sine følelser så bundet til hvad de end tror på at de tror meget stærkt. Tro er altid bygget på traditioner og overleveringer, så bagved troen ligger der altid en konservatisme, men det er nok ikke konservatisme som du er vant til at betragte dem. Det er en som er direkte relateret til nogle af de adfærdsvidenskabelige begreber, jeg ofte nævner og især disse:
https://www.zetland.dk/historie/sOMV95K1-ae2KvJdE-777bf
https://theoatmeal.com/comics/believe

Det er ikke usandt, når nogle medlemmer af vores eget danske konservative folkeparti er stået frem og har påstået at vi alle er konservative, når det kommer til stykket. De har faktisk ret, men vil nok ikke være så glade for den måde jeg giver dem ret på. Konservatisme blev påvist som en kognitiv bias helt tilbage i 1968, så det er i sig selv en fordom som vi allesammen har, men vi har den ikke i lige stor mængde, fordi "træning" kan svække den eller styrke den. Traditioner er blandt de ting, som er gode "træningsværktøjer", så det er ikke helt tilfældigt at vi finder de mest konservative mennesker i bestemte sammenhænge og miljøer som f.eks. kristne fællesskaber i landdistrikter, hvor traditioner ikke så ofte kan udfordres af nærtboende naboer med andre idéer. https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism_(belief_revision)

Og når det foregår i fællesskaber, der ikke har nogle eller ret mange konkurrerende alternativer lokalt, så forstærkes alt sammen hurtigt af menneskers tilbøjelighed til at vælge sociale beviser frem for fakta, bare for selv at passe ind socialt, samt menneskers tilbøjelighed til at bruge social kontrol overfor dem, der ikke lige passer ind. Den samlede effekt af alle disse faktorer er ekstremt magtfuld til at få virkeligt rare mennesker til at gøre ganske forfærdelige ting i en fuldstændig god mening og blive helt blinde overfor konsekvenserne. Der behøver blot at være en lille håndfuld røvhuller til at sætte hele processen i gang og dem er der altid et par stykker af i alle samfund.

Og ja, jeg mener at folk forventer at kunne adoptere direkte fra gravide, der ikke ønsker at få børn. Det er noget, der derovre gemmer sig bag betegnelsen "private adoptions", hvor (skal vi kalde det en særligt type af..?) advokater og advokatfirmaer markedsfører sine "services" overfor potentielle adoptivforældre, som ønsker et AYAP-barn (As Young As Possible). Disse services er at finde gravide kvinder og nybagte mødre (ofte kun piger), som kan "overtales" til at bortadoptere sit barn. Her er lidt om hvordan det ser ud i praksis: https://www.youtube.com/watch?v=ijqNpSqswtM
Og den tilhørende artikel fra Time: https://time.com/6051811/private-adoption-america/

Der er som før nævnt ingen videnskabelig evidens for at et stop for aborter vil medføre at der bliver flere børn til adoption, men dette er som samfundet og kønskulturen ser ud i dag, hvor enlige forældre er en helt normal og accepteret del af samfundet. Der var engang sådan en sammenhæng og det er ikke længere tid siden, end at mange af nutidens ældre kan huske hvordan det var. Og som jeg nævnte tidligere, så er tro altid bygget på traditioner og overleveringer, så det er ikke svært at se hvordan myterne bag det hele dannes. Der er jo ret mange ældre til at overlevere og faktisk det højeste antal nogensinde i vores historie. Dette rammer også meget andet end aborter og adoptioner, hvor man f.eks. kan nævne myten om at det er de fattige, der stjæler, fordi de har brug for pengene, imens de rige aldrig stjæler, fordi de har ikke brug for flere penge end de allerede har.

Demokraterne har vandret rundt i søvne i årtier og det gør de stadig. Begge dele fordi de er bundet fast i indre kampe. Der er f.eks. ikke meget enighed imellem de store demokratiske lejre i den nordlige halvdel af østkystens storbyer og de mange Dixie-democrats, der bor mere sydligt og centralt i USA. Ganske mange demokrater har ikke fokuseret på at bekæmpe republikanernes udhuling af valglovene, fordi de selv kunne bruge de samme huller i lovene til at fremme bestemte kandidater i midtvejs og primærvalgene. Dette blev bl.a. brugt til at fremme Hillary Clintons position i partiet, så hvis "The Roberts Court" ikke havde fået undermineret hele valgsystemet da de gjorde, så havde præsidenten i 2016 mest sandsynligt heddet Sanders.

Og at de stadig sover er effektivt bevist af at deres store plan for at genoprette skævheden i højesteret, er at øge antallet af højesteretsdommere, så der kan tilføres flere liberale dommere overfor de 6 konservative, der aktuelt sidder der. Den plan vil aldrig kunne komme til at virke, fordi republikanske konservative også sidder på godt 66% af alle underliggende dommersæder, hvorfra nye højesteretsdommere skal forfremmes ifølge USA's forfatning. Og så er der i øvrigt også konservative Dixiecrats iblandt de demokratiske dommere, så at bekæmpe forfatningskonservatisme med flere dommersæder har ikke en snebolds chance i helvede for at komme til at virke.

Jeg ved som sagt ikke hvad, der kommer til at ske, men jeg vil ikke blive det mindste overrasket hvis vi i vores tid ser en tilbagekomst af "Sundown towns" og lignende ubehageligheder, fordi anti-segregationslovene ligger under og imellem samme højesteretsfortolkninger af forfatningen som styrer både valglovene, abortspørgsmålet og våbenlovgivningen. Afgørelsen i NYSRPA v. Bruen har lige gjort det lovligt at bære skydevåben på gaderne i New York for første gang i over 100 år og afgørelsen i Kennedy v. Bremerton School District afskaffede den over 50 år gamle "Lemon test", der indtil nu har begrænset hvor meget kristne lærere kan missionere blandt børn i offentlige skoler. Alle de afgørelser jeg har nævnt inkl. den der omstødte "Roe v. Wade" er ikke isolerede hændelser, men et udtryk for at den bestemmende/gældende fortolkning af USA's forfatning drejes tilbage til at være det den var før anden verdenskrig.

Det mest forbandede er at den gennemsnitlige amerikanske vælger ved ikke det halve af alt det jeg har beskrevet her og forstår endnu mindre, så alle de mange mennesker, som er blevet negativt berørt af hver enkelt individuelle afgørelse, kæmper hver sin enkeltsag mod en overmagt, i stedet for at gøre hvad de burde gøre. Græsrodsbevægelser som Pro-Choice, BLM, #MeToo, LGBT+-rights og mange flere står overfor præcis samme problem, som er hvide, kristne, konservative (og hovedsagligt mandlige) originalisters absolutte kontrol over den ene af demokratiets tre søjler. Hver af disse bevægelser kan kun vinde sin kamp ved at slå sig sammen med de øvrige græsrodsbevægelser i en samlet rettighedsbevægelse. Nogle af dem har regnet den ud, men uenighederne har indtil videre været større end samarbejdet.

Jeg har et par tricks som danskere kan bruge til bedre at forstå den amerikanske kultur og dem vil jeg godt dele med dig, ,men lige for nu er jeg løbet tør for tid og plads. Det kan være virkeligt praktisk til mange ting at kende den kultur som vi i Danmark har importeret mest fra i ca. 100 år og som vi fortsat importerer mest fra, og nogle af måderne man kan lære den at kende på, er faktisk ret hyggelige.

Eva Schwanenflügel

@ Brian W. Andersen

Måske ser du slet ikke denne kommentar, fordi der er gået så lang tid siden du skrev dit indlæg?
Men du fortjener ihvertfald et svar.

Jeg har ikke været meget på Information de sidste par dage, da jeg har haft en hel del gøremål, der har krævet opmærksomhed.

Men det har hele tiden været min mening at besvare dit indlæg, selvom det nu begynder at blive en smule omsonst, siden du muligvis heller ikke har haft mulighed for at være her..?

Jeg synes, du har en masse gode pointer, og som altid når du skriver, har jeg også lært en masse nyt.
Noget kender jeg dog til i forvejen, dog ikke i sådanne detaljer.

Det ville være skønt, hvis du kunne lære mig/os visse tricks til bedre forståelse af den amerikanske kultur.

Tusind tak for al din viden :)