Kommentar

Pelle Dragsted: Vi skal ikke afskaffe ejendomsretten, men begrænse ejerskabets privilegier og magt

Socialisme er ofte blevet gjort synonymt med en total afskaffelse af ejendomsretten til produktionsmidlerne, men det er en unuanceret forståelse af spørgsmålet om privatejendommen – det handler om at demokratisere den medfølgende magt
Ejendomsretten har aldrig været sort-hvid og er allerede i dag stærkt begrænset, skriver Pelle Dragsted.

Ejendomsretten har aldrig været sort-hvid og er allerede i dag stærkt begrænset, skriver Pelle Dragsted.

Mathias Svold/Ritzau Scanpix

Debat
14. juli 2022

Hvis man beder mennesker både inden for og uden for venstrefløjen om at definere socialismens kerneelementer, vil afskaffelsen af den private ejendomsret til produktionsmidlerne ofte være én af de første ting, der peges på.

Socialistiske tænkere har da også helt berettiget peget på, at ejendomsret ikke er noget naturgivent. At opretholdelsen af den nuværende ejendomsfordeling er et offentligt garanteret gode opretholdt af statens voldsmonopol. Karl Marx viste, hvordan fordelingen af ejendom bygger på et oprindeligt tyveri, hvor en økonomisk elite med vold tog ejerskab til jord, der tidligere havde været alles ejendom. Marx ønskede derfor ikke bare en omfordeling af ejerskabet, men et fuldstændigt opgør med det private ejerskab til produktionsmidlerne, og siden har en ophævelse af den private ejendomsret til produktive ressourcer for mange socialister nærmest været socialismens ave Maria.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

fin egenfeldt

I det omfang den private ejendomsret tjener til opretholdelse af værdier for mennesker - altså når den styrker sikkerhed, fred, fordragelighed, lighed, eksistens og gensidighed - er den legitim. Det vil sige, når den private ejendomsret styrker en relativ lighed og velstand hos mennesker er den legitim. Når den private ejendomsret bliver et instrument til opretholdelse af enkelte menneskers eller gruppers individuelle magtpositioner og måske tilmed et instrument til forvridning af alle individers ligeværd bliver den illegitim. Et samfund der opretholder/legitimere ekstreme uligheder i ejendomsforhold er en trussel mod fred, fordragelighed, lighed, eksistens og gensidighed. Et sådant samfund er ikke i balance og det er oplagt at ejendomsretsforholdene skal - vil blive - ændret. Det er vel det nærmeste vi kommer et historisk faktum. Problemet er om ubalancerne kan modificeres på en "kultiveret" måde. Indtil videre er det næppe sket. Håber vi bliver klogere. Især håber jeg, at de store ejendomsbesiddere bliver det, så de forstår, at de skal finde måder at afvikle og undgå for store ejendomskoncentrationer. Frivillighed som ved lensafløsningen 1919 i Danmark er bedre for alle end vold, revolution, krig osv. som fx. i 1919`erne i Rusland.

uffe hellum, Susanne Kaspersen, Kim Petersen og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Der mangler et temmelig vigtigt aspekt i denne funktions-socialisme:
Arveretten.
Så længe det er muligt at arve jord/penge/rettigheder/privilegier,
så længe er kapitalismen og det ulige samfund en realitet, som i bund og grund ikke vil ændres.

uffe hellum, Susanne Kaspersen, Kurt Nielsen, Anna Regine Irgens Bromann, Ete Forchhammer , Lars Schmidt, Kim Houmøller, Steen K Petersen, Marianne Stockmarr og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Godt formuleret Dragsted, ejendomsretten er en uforståelig abstrakt størrelse, men retten til fx at færdes på alle strande og i alle skove og retten til at drikke rent vand fra hanen og trække frisk luft er en dyrebar rettighed for enhver borger. Allemandsretten er en moderne socialisme, der er til at forstå og bygge videre på.

uffe hellum, Susanne Kaspersen, Ete Forchhammer , Kim Petersen og fin egenfeldt anbefalede denne kommentar
Ib Gram-Jensen

Igen problemet med den gradualistiske strategi: kapitalisterne skal gradvist, i løbet af "nogle tiår" fratages deres "ejendomsretsfunktioner" én efter én - forestiller Pelle Dragsted, der i sin Nordisk Socialisme selv har peget på kapitalisternes oligarkiske magt, sig virkelig, at samme kapitalister bare passivt affinder sig med dén udvikling?

Marianne Jespersen, Bo Stefan Nielsen, Steen K Petersen, Torben Skov, Ervin Lazar og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Martin Christensen

Den private ejendomsret til jord og produktionsmidler indbefatter, uanset den praktiske forklædning, udnyttelse af de besiddelsesløses arbejdskraft på det groveste. Derfor er der al mulig grund til at bekæmpe den, etablere fælleseje og fælles beslutninger om den samfundsnødvendige produktion.
Så stop venligst bragesnakken om freds-duelig kapitalisme og lignende ordskvalder.

Susanne Kaspersen, Kim Petersen, Steen K Petersen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Martin Christensen:
Forstår dig ikke helt? Jeg opfatter det du skriver lidt som gamle flosker i en svunden tid hvor DKP og andre brugte de rigtige ord, men de færreste gad høre på dem :)
Vi har det repræsentative demokrati og et flertal holder fast i at flere penge og en form for pseudoejerskab er det bedste. En stor del af vore huse ejes af kreditforeninger og banker og det samme med de "uundværlige" biler. Investorer er stadig målet for offentlige instanser som kommuner for at finansiere nødvendig byggeri.
Jeg har ikke svaret på hvordan ligheden bliver større-vi kunne jo begynde med os selv: vil evt. højere løn for mit arbejde gavne det menneske som har mindre end mig?

fin egenfeldt

De som tror der er lette løsninger og entydige svar tager fejl. Kun gennem en styrkelse af dialogen omkring rimelighed og ordentlighed i forhold til arv, ejendom, indkomst, magtfordeling i gensidig respekt kan der findes løsninger, der altid er foreløbige. Det kan ske i et demokrati, der respekteres og som folk er uddannet til at benytte i almen skolegang. Ulykkeligvis er demokratiet i krise, idet det angribes indefra af falske eliter = de rige, magtfulde, arrogante, etc. og udefra af grandiose eller marginaliserede grupper og enkeltpersoner = højre- og venstre radikale/ekstreme, voldsparate/skydegale.

Jeg har før nævnt de nu ændrede ejendomsforhold i Hanstholm. Her var al jord statsejet. Det forhindrede ikke at folk byggede huse og virksomheder på lejet jord.

Det var åbenbart en prioritet for Anders Fogh Rasmussens regering, at fjerne dette eksempel på, at det godt kan fungere uden privat ejendomsret til jorden. Det var ihvertfald noget af det første de gennemførte.

Pelle Dragsted...? Er det ikke ham socialdemokraten?

uffe hellum, Susanne Kaspersen, Steen K Petersen, Marianne Stockmarr og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Pelle Dragsted er en mand med visioner - en der har forstået at Verden ikke har råd til revolutioner for nuværende men at alle skal med for at ting kan lykkes og her gælder det gamle ord : "Mange bække små,gør en stor å" - Og husk nu lige på at mandens udgngspunkt er den verdensberømte - "Den nordiske model" Pelle er sgu en guttermand.

uffe hellum, Susanne Kaspersen, Ete Forchhammer , Kim Petersen og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Arne Thomsen

Jeg glæder mig over Pelle Dragsteds tanker og idéer, som de præsentgeres her i Information.
Idé:
Var det værd nærmere at undersøge Bryggeriets Stjernens historie.
https://da.wikipedia.org/wiki/Stjernen
Så vidt jeg har forstået, var det arbejdernes/medejernes modstand mod rationaliseringer, der blev virksomhedens undergang.
Sådant må der vel kunne findes en løsning på, men hvilken?

Susanne Kaspersen, Ete Forchhammer og Andreas Munk-Madsen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Sku’ Ikke også staten, det politiske samfundssegment, forsvinde, sammen med den private ejendomsret ?

Frederik Schwane

Der er en stor demokratiseringsproces i gang i vores samfund i disse år; kvindernes ret til at beklæde samfundets mest magtfulde positioner. Med alt, hvad det bærer med sig i form af delt barsel, ret til ikke at blive krænket på arbejdspladsen, ret til at skulle samtykke til sex og lige ret til lige løn, formue og ejendom. En proces der omfatter halvdelen af befolkningen, og som på mange punkter er et opgør med en elite bestående af hvide magtfulde mænd, kvinders underkastelse i forhold dertil, og derfor et vigtigt skridt i forhold til at bryde med mænds monopol på magt.

Der gemmer sig en mulig ketchup-effekt i denne proces og den er derfor overordentlig vigtig ikke at overse.

Ib Jørgensen

Fra Per Clausens FB--side:
I en verden, hvor klimaforandringer og stigende ulighed ødelægger livsbetingelserne for masser af mennesker, er der brug for grundlæggende forandringer. Der brug for revolutioner, hvor der gøres op med miljømæssig og klimamæssig uansvarlighed - og hvor frihed, lighed og solidaritet bliver de dominerende værdier. Det var baggrunden for, at jeg for 10 år siden, sagde, at vi havde brug for en revolution inden for de næste 20 år - og at dette også var en mulighed.
Det mener jeg stadig og derfor mødes vi i Jomfru Aneparken (Aalborg) den 15. juli klokken 15 for at snakke om, hvordan udviklingen har været de seneste 10 år - og hvordan vi kan være med til at bane vej for de nødvendige samfundsforandringer, fortsætter Per Clausen.
Mit indspark ti dette møde i Jomfru Ane parken:
Det vi skal stile efter er ikke et socialistisk samfund. Det er et samfund hvor produktion og forbrug er tilpasset de betingelser som naturen kræver overholdt. Det vil bl.a. sige et samfund, hvor vor frihed til at producere og forbruge er stærkt reguleret. Af hvem? Af producenter som kan indse nødvendigheden af en sådan samfundsindretning, fordi det er dem selv der står for produktionen, samtidig med at de kæmper for at redde naturen og overleve.
Lad os derfor først slå fast, hvad vi kan tillade os, så vi kan få en fornemmelse for, hvad en sådan revolution vil kræve af os.
Per (og vel også Pelle?) har ret når han siger, at det kan i hvert fald ikke lykkes indenfor det produktions- og forbrugsregime som vort nuværende system har stillet til vor disposition og som i vid udstrækning bestemmer vore krav til livet. Det er disse krav, som radikalt må ændres.

Andreas Munk-Madsen

Jeg ser frem til et indlæg fra Pelle Dragsted, hvor han analyserer erfaringerne med kooperative virksomheder. Denne demokratiske ejerskabsform har været en mulighed i over 100 år. Hvis den indebærer store fordele, hvorfor er den så ikke for længst blevet dominerende?

Ib Gram-Jensen

Jeg ser frem til et indlæg fra Pelle Dragsted, hvor han forklarer, hvordan det skal kunne lade sig gøre gradvist, over flere tiår, at fratage kapitalisterne deres "ejendomsretsfunktioner", når de, som han selv, i Nordisk Socialisme, s. 54-69 omtaler, hvordan de kan overtrumfe demokratiet ved hjælp af kapitalflugt eller investeringsstrejker, der svækker økonomi og beskæftigelse og tilslutningen til regeringer, som fører en politik imod deres interesser. Jeg går ud fra, at Dragsted læser kommentarsporene til hans debatindlæg, hvor jeg tidligere har stillet spørgsmålet, i hvert fald har han tidligere svaret på kommentarer, men han har indtil nu ikke svaret på mine. Indtil det måtte ske, må man måske have lov at tro, at det er fordi han ikke ved, hvad han skal svare?

Bo Stefan Nielsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar