Klumme

Vi kan ikke bruge resultatlighed som målestok for ligestillingen i Danmark

Problemet med mål om resultatlighed er, at mænd og kvinder ikke er ens. Bevares, kvinder og mænd minder meget om hinanden, men der er marginalforskelle i adfærd og præferencer, som giver udslag i nationale statistikker
Vi bliver ikke et lykkeligere samfund af, at mænd og kvinder arbejder sig lige meget ihjel, så Trine Bramsen kan få nogle rygklap fra kulturelitens karrierefeminister, mener Landsformand for Konservativ Ungdom Christian Holst Vigilius

Vi bliver ikke et lykkeligere samfund af, at mænd og kvinder arbejder sig lige meget ihjel, så Trine Bramsen kan få nogle rygklap fra kulturelitens karrierefeminister, mener Landsformand for Konservativ Ungdom Christian Holst Vigilius

Jens Dresling

Debat
4. august 2022

Den 12. juli udkom årets Global Gender Gap Report, som placerede Danmark på en global 32.-plads, når det gælder ligestilling mellem kønnene. Det skabte stor furore blandt politikere og meningsdannere, som hurtigt blev enige om, at vi er håbløst langt fra at have ligestilling i Danmark.

Men det er en forkert konklusion at drage af flere årsager. For det første er rapportens metode under al kritik, fordi den udelukkende fokuserer på den relative forskel mellem mænd og kvinder og ikke medtager individers juridiske rettigheder og økonomiske frihed – hvilket er grunden til, at blandt andet Rwanda rangerer højere end Danmark. Derudover bygger rapporten på resultatlighed som det afgørende parameter for, hvorvidt et land er ligestillet eller ej.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Troels Ken Pedersen

Vi bliver et lykkeligere samfund hvis INGEN af os arbejder os ihjel, og hvis ALLE har adgang til at prioritere 'noget af det mest værdifulde her i tilværelsen' uden at tabe status, accept og velstand. Det er virkelig en trist og indskrænket vision, Vigilius forsøger at sælge os.

Dorte Sørensen, Poul Erik Pedersen, Lise Lotte Rahbek og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er langt fra alle, der er blevet mere frie, lige og lykkelige af det væld af 'reformer' (nedskæringer på velfærdssamfundet) samt skattelettelser, de borgerlige hidtil har stået for at indføre, tværtimod.

Det er ej heller alle, der selv kan vælge, om de vil være hjemme hos deres børn, og her hjælper skattelettelser i toppen af samfundet ikke en hujende fis, når der skæres ned på personalet i daginstitutioner og skoler til gengæld.

Og jeg har ikke set dokumentation for, at argumenter for ligestilling handler om, at mænd og kvinder er ens; det er netop fordi der er forskel på perspektiverne, at en arbejdsplads fungerer bedst når begge køn er nogenlunde ligeligt repræsenteret.

Desuden er de traditionelle, offentlige kvindefag stadig dårligst lønnede, og det gør selvfølgelig, at de efterhånden bliver fravalgt til fordel for det private, hvor der iøvrigt stadig er forskel på hvad man får i løn for det samme arbejde, alt efter hvad køn man(d) har.

Da den borgerlige agenda er at fjerne så mange penge som muligt fra det offentlige og flytte dem over til det private erhvervsliv, er det en skøn afledningsmanøvre at sige, at ligeret ikke bør prioriteres.

Dorte Sørensen, Frederik Schwane, Poul Erik Pedersen, Lise Lotte Rahbek og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Wow. Kønsforskelle forklaret ud fra et konservativt, mandlings synspunkt, og med særligt indblik i at ligestilling både hjemme og på arbejdsmarkedet i Danmark er fin som den er.

Ta' den, moderne verden.

Poul Erik Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

jeg tror på, at man, i kraft af ens køn, NOGLE gange kan have nogle problemstillinger eller oplevelse og et syn på ting, om sine egne problemer eller dens andens køns problemstilling og privilegier, som det modsatte køn ikke altid har, både i nutiden og i fortiden

Så Kønskamp, nej tak
Kønsdebat, ja tak.

Equality of opportunity (Lige muligheder) VS Equality of outcome (lige udfald)

Tænk At nogle er fortale for et system (Equality of outcome (lige udfald)) hvor vi skal have et system, hvor man kan få point efter hvis man råber højest  og/eller en påstået offerrolle, og hvordan man vinkler ting.

Og hvor man ikke selv vil se eller anerkende sine egne privilegier. Eller ALLE de Multi Faktorer der ellers er med til at der er en forskel mellem X.Y og Z

Så jeg anser (Equality of outcome (lige udfald)). at dens grundstamme er Magt, korruption og social kontrol, som Grundelement, og derved ikke kan føre et godt sted hen. uanset ens påstået/såkaldte intentioner

Som desværre ses tydeligt inde for dele af feminisme. Med hvor undertrykte kvinder såkaldt er og det slemme patriarkalske samfund vi lever i osv osv, Men også den måde dele af feminisme vinkler og misbruger tal på, og deres  argumenter som de gør brug af, som desværre mange gange har udspring i overfladiske tal, for at  påviser at de er så undertrykte osv

Men det ses tydeligt og virker desværre at at råbe højest og gøre bruge af offerrolle osv, når systemmet køre efter Equality of outcome (lige udfald),

Og samme med at normalt dele af feminisme på ingen måde vil  anerkende deres(kvinders) massive privilegier som de har  i nutiden og haft har i fortiden. eller anerkende at der er noget der hedder biologi og hormoner osv, For det ville gå deres argumenter imod, også kaldt cherry picking, og det slippe de nemt afsted med. igen igen på grund af når systemmet køre efter Equality of outcome (lige udfald)

Og for slet ikke at snakke om  at ved Equality of outcome(lige udfald), er det påkrævet at der er social kontrol til den store guldmedalje, Men alt for magten ikk!!
For man kæmpe den gode kamp for ligestilling(i ens favør)

Poul Erik Pedersen

Jeg bemærkede mig følgende konstatering: "Når det gælder interesser, er der også forskel. Mænd er generelt mere interesseret i ting, mens kvinder er mere interesseret i personer." Hvorefter der gives en række eksempler på, at konstateringen har sin rigtighed.
Men - i så fald må det undre at arbejdet som lærer, historisk set, i udgangspunktet var en mandlig beskæftigelse. Endvidere: da kvinderne begyndte at arbejde inden for faget, blev de i begyndelsen ringere lønnet og havde ikke adgang til at undervise i de højere klasser i skolerne. Men det ændrede sig, takket være seje kvinders kamp. Tilbage står dog: er lærerjobbet ikke netop forbundet med at arbejde med og interessere sig for personer?
Et andet eksempel kan tjene til at illustrere at generaliseringen vedr. kvinder også, i det mindste, kan diskuteres: da telefonerne endnu ikke var fuldautomatiske men fungerede ved manuelt betjente telefoncentraler, var det at forbinde to telefonabonnenter med hinanden manuelt et alt overvejende kvindeerhverv, hvad enten vi taler om de store bycentraler eller de små landcentraler. Man kan endvidere pege på at også en del industriarbejde, væverier, tobaksfabrikker og bryggerier beskæftigede kvinder i stort tal - og til en ringere løn. Argumentet var at det jo var at betragte som en bibeskæftigelse, til det der var kvindens egentlige plads: husholdningen og hjemmet.
Ovenstående viser, for mig at se, at slige generaliseringer som forfatteren til artiklen præsenterer læserne for, i det mindste, kan diskuteres. Det kan de fordi de menneskelige vilkår er indlejret i en bestemt historisk sammenhæng - og denne sammenhæng forandrer sig over tid. Derfor skal man også være varsom med, at levere meget håndfaste kategoriseringer.

mvh. poul.

Troels Ken Pedersen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel og Frederik Schwane anbefalede denne kommentar

@Poul Erik Pedersen
Der er lavet mange undersøgelser der underbygger "Når det gælder interesser, er der også forskel. Mænd er generelt mere interesseret i ting, mens kvinder er mere interesseret i personer."

Og ellers de ting du siger, om de er sande eller ej(som jeg anser de er). men hvis man bruger det for at påviser at Kvinder er/var undertrykt, så skal man også kigger på hvad mænd måtte slås med og hvad mænd var undertrykte med, for at giver et fyldestgørende billede af ting, men gør man dette, så ødelægger det skurkene og offerrollen billedet.

Og til det med "Tilbage står dog: er lærerjobbet ikke netop forbundet med at arbejde med og interessere sig for personer?"  lærerjobbet var meget mindre pædagogisk i forholde til idag af det jeg ved af.

Men selv i dagens verden, har vi flere mandlige professorer. og det kan måske være fordi at de mere underviser i "ting" orienteret undervisning, og har mindre med pædagogik at gøre.

Skal siger at jeg ikke er i tvivle om at kvinde har været udnytter på mange områder, tilmed med ting der er baseret på deres køn, men det har mænd også, Men debatter er meget tydeligt at den er ufattelig kun fra en side af.

Og at der ikke bliver forsøge at afgiver et balanceret billedet af ting. Dette siger lidt om "ens" dagsorden.

Og hvor meget der er samfunds og biologisk betinget og på hvad måde, det må guderne slås om. Og som Altid, jeg snakke i tilbøjeligheder ikke ikke absolutter.