Kronik

Medierne har forsømt at stille kritiske spørgsmål til Minkkommissionens vurderinger

Da Minkkommissionen afgav beretning, havde medierne tilsyneladende så travlt med at lede efter kritik af statsministeren, at de kom til at se kommissionens vurderinger som indiskutabelt rigtige. Men på flere punkter er de ikke overbevisende
Dagens kronikører føler sig ikke overbevist af Minkkommissionens kritik, fordi den angiveligt ikke tager tilstrækkeligt højde for centraladministrationens funktionsmåde og den helt særlige coronasituation i 2020. Her er statsminister Mette Frederiksen (S) på vej til afhøring i kommissionen i december 2021.

Dagens kronikører føler sig ikke overbevist af Minkkommissionens kritik, fordi den angiveligt ikke tager tilstrækkeligt højde for centraladministrationens funktionsmåde og den helt særlige coronasituation i 2020. Her er statsminister Mette Frederiksen (S) på vej til afhøring i kommissionen i december 2021.

Jonas Olufson

Debat
15. august 2022

I en hel måned har vi i alle medier hørt Minkkommissionens kritik af regeringen omtalt som »hård« og »sønderlemmende«. Det er gentaget igen og igen. Alligevel har vi endnu til gode at se medier reflektere over og spørge forvaltningseksperter eller tidligere embedsmænd, om Minkkommissionens kritik er overbevisende.

Med afsæt i vores egne erfaringer fra Slotsholmen vil vi se nærmere på Minkkommissionens kritik og opfordre medierne til at overveje deres dækning af sagen. For som borgere – uden tilknytning til Socialdemokratiet – er vi alvorligt bekymrede for, at kritikken er blevet blæst ud af proportioner i en sådan grad, at det kommende valg uden god grund kommer til at handle om proces frem for politik.

Inden vi ser på Minkkommissionens kritikpunkter, er det værd at dvæle ved, hvad kommissionen ikke fandt. Ser man på Folketingets opdrag til kommissionen, er fokus klart på hjemmel.

Eksempelvis stilles spørgsmålet to gange, om hvornår ministre, herunder statsministeren, modtog »oplysninger, der kunne indikere, at der muligvis ikke var hjemmel til påtænkte eller besluttede tiltag«.

Kommissionens klare konklusion er dog, at statsministeren ikke vidste, at der manglede hjemmel. Hun var altså ikke klar over, at pressemødet var vildledende.

Og ikke nok med det. Det fremgik af materialet til mødet i regeringens koordinationsudvalg (KU), hvor beslutningen blev truffet, at Folketinget alene skulle orienteres. Det er embedsmandssprog for, at der er hjemmel til tiltagene. Set i forhold til kommissionens opdrag kan kritikken af regeringen altså ikke beskrives som »hård«.

Ikke gjort en forskel

Lad os da se på kommissionens kritikpunkter af regeringen. Den kritik, som har fået mest opmærksomhed, går på, at Statsministeriet tog så meget styring i processen, at statsministeren ifalder et medansvar for ikke at få hjemmelen på plads. Det bliver særligt fremhævet, at processen var »forceret«.

Der er ingen tvivl om, at store beslutninger bedst træffes med omtanke og tid til at udarbejde et grundigt beslutningsgrundlag. Alligevel er livet fyldt med situationer, hvor vi er nødt til at træffe store beslutninger nu frem for at vente på en vigtig oplysning. Det afgørende er derfor, om vi træffer beslutningen hurtigere, end vi havde behøvet.

Årsagen til hastværket var den risikovurdering, der fik den daværende faglige direktør for infektionsberedskabet på Statens Serum Institut Kåre Mølbak til at fortælle Kopenhagen Fur om risikoen for »et nyt Wuhan«. Og på højeste niveau i Sundhedsministeriet blev det kaldt »den hårdeste risikovurdering, de nogensinde havde set på sundhedsområdet«.

Adspurgt gentagne gange på KU-mødet fastholdt Sundhedsministeriet da også, at det var nødvendigt at slå alle mink ned. På den baggrund giver det god mening at sætte fart på processen.

Kommissionen mener desuden, at Statsministeren på KU-mødet skulle have foreslået en læsepause, angiveligt på 5-10 minutter, jævnfør kommissionens spørgsmål under afhøringerne. Det forekommer noget fortænkt at klandre Statsministeren for ikke at få den idé, da ingen foreslog en læsepause. Spørgsmålet er også, om det realistisk set havde ændret noget, når den manglende hjemmel ikke var nævnt før omme i bilagene.

Selv om det for udenforstående kan virke uforståeligt, er det faktisk ret almindeligt, at politikerne ikke læser bilagene. Ligesom ministeriernes interne sagsforelæggelser er materialet til regeringsmøder derfor tilrettelagt sådan, at alt væsentligt står i sagsfremstillingen på 2-3 sider og/eller nævnes mundtligt.

Årsagen hertil er mest elegant udtrykt af tidligere minister Erling Olsen, der sagde: »Politikere kan godt læse, men de kan ikke bladre.« Det er i praksis systemets præmis på grund af det enorme antal sager, som politikerne skal håndtere.

Kommissionen mangler indsigt

Kommissionen mener også, at man kunne have ventet til dagen efter med at træffe beslutningen, når pressemødet »først« var klokken 16 den 4. november 2020. Mødet i koordinationsudvalget var klokken 21.30 aftenen forinden. Til det er der mindst to indvendinger.

For det første kunne man få den tanke, at kommissionen ikke ved, hvor mange arbejdstimer der bruges til at forberede en så vigtig udmelding, så befolkningen – og særligt minkavlerne – kan få ordentlig besked om beslutningen og videre proces.

Vores bud er, at der har siddet adskillige embedsmænd vågne om natten for at udarbejde materialet, selv om pressemødet »først« var klokken 16 næste dag. Til sammenligning lægger talrige embedsmænd mange timer i at forberede selv almindelige samråd.

En vigtigere indvending til, at man »bare« kunne vente med beslutningen, er, at især Miljø- og Fødevareministeriet uanset beslutningen på KU-mødet havde rig lejlighed til at råbe op om den manglende hjemmel, inden pressemødet blev afholdt.

Embedsmænd er som bekendt forpligtede til at sige fra over for en klart ulovlig ordre og nægte at medvirke hertil. Derfor kan politikere forvente, at det bliver påtalt, hvis en beslutning mangler hjemmel.

Havde Miljø- og Fødevareministeriet sagt fra den 4. november 2020 inden pressemødet, ville det politisk ikke have vanskeliggjort sagen for regeringen. Det ville blot have todelt budskabet på pressemødet, så det dels var, at aflivningen var iværksat i zone 1 og 2 (hvor der var hjemmel), og dels at regeringen hurtigst muligt (formentlig allerede samme eftermiddag/aften) ville lave aftale om zone 3 med Folketinget.

Her må man huske på, at det under coronapandemien var hverdagskost, at hjemmel til selv vidtgående tiltag blev tilvejebragt i hæsblæsende tempo af et enstemmigt Folketing. Hjemmel ville altså have været det mindste problem risikovurderingen taget i betragtning.

Medierne glemte at være kritiske

Vi er naturligvis ikke blinde for, at kommissionens rapport afdækker alvorlige undladelser hos nogle embedsmænd. Det er svært at forstå, hvorfor hjemmelspørgsmålet ikke er omtalt i sagsfremstillingen, det såkaldte cover, til mødet i koordinationsudvalget, og endnu sværere at forstå, at der gik fem døgn fra mødet, før statsministeren og dennes departementschef hørte om den manglende hjemmel.

Vi ser det dog ikke umiddelbart som noget, der vidner om en generel systemfejl i embedsværkets ministerbetjening. Snarere skyldes det nok, at adskillige af de berørte chefer og sagsbehandlere i otte måneder havde bedrevet coronahåndtering 24/7. Denne helt særlige situation virker det ikke til, at Minkkommissionen har taget tilstrækkeligt hensyn til: i rapportens sammenfatning nævnes det end ikke.

Det undrer os, at medierne ikke har stillet kritiske spørgsmål til kommissionens kritik. Man kunne få den tanke, at medierne har haft så travlt med at gå efter den største fisk, at de er kommet til at se kommissionens vurderinger som indiskutabelt rigtige. Men i juridiske vurderinger er der ikke ét rigtigt svar – det er grunden til, at man har ankeinstanser.

Selvfølgelig kunne processen have været tilrettelagt bedre – sådan er det ofte i bagklogskabens lys. Men hvis vi vil et velfungerende folkestyre, hvor politikere sætter retning, og embedsmænd bistår med at føre denne ud i livet, må vi fastholde, at ministre eller embedsmænd ikke kan kritiseres for noget, de ikke kunne forventes at vide.

Og nej, en minister skal ikke spørge embedsværket, om et forslag er lovligt, ligesom statsministeriets departementschef skal kunne regne med, at fagministeriet ikke fortier kendskab til hjemmelsudfordringer.

Kort sagt har vi svært ved at se, at Minkkommissionens vurderinger tager tilstrækkeligt højde for centraladministrationens funktionsmåde og den helt særlige situation i 2020. Af de grunde virker kritikken af i hvert fald Statsministeriet og statsministeren ikke overbevisende.

Amalie Dam-Hansen og Ulrik Nørgaard Rønsbo er tidligere embedsmænd i hhv. Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hannibal Knudsen

Endelig en solid og sober gennemgang af sagsforløbet forud for det berømte pressemøde. Det burde have været klart for alle, at når der ikke i coveret er nævnt en hjemmelsproblematik, så ville det kun have været en ren tilfældighed, hvis nogen politiker havde opdaget at der var et problem med hjemmel. At medierne bare kører med på oppositionspolitikernes hetz mod regeringen er jo kun et sørgeligt udtryk for journalistik, når den er værst: sensation frem for saglighed

Else Mortensen, Inger Hørup, Majken Skov, Erik Tvedt, Poul Wolter, Hans Ditlev Nissen, Henning Haugaard, Jens Naldal, erik jensen, Carsten Tjell, Steen K Petersen, Torkil Forman, René Hansen, Michael Gyes, Frederik Schwane, Carsten Sperling, Inge Lehmann, Fam. Tejsner, Thorkild Christensen, Per Kortegaard, Jørgen Tryggestad, Jens Christensen, Jane Nielsen, Karl Vilhelm Christiansen, Emil Davidsen, Erik Nielsen, Carsten Munk, Nille Torsen, Marianne Rosenkvist , Per Klüver, Carsten Geisle, Lone Kuhlmann, Jeanne Alber, Marianne Jespersen, Ingrid Olsen, Per Almar Johnson, Karen Møller Grothe, Anne Svendsen, P.G. Olsen, Torben Kjeldsen, Leif Høybye, Jørgen Falck, Svend-Erik Runberg, Lisbeth Glud, Ole Olesen, Hans Larsen, erik pedersen, Marianne Stockmarr, Hans Christian Jørgensen, Margit Sørensen, Inge ambrosius, Ole Henriksen, Eva Schwanenflügel, Nina Hermanson, Jan Brunchmann, Bente Kølle, Thomas Frisendal, Jan August, John Liebach, Karen Damgaard Sørensen, Kristian Spangsbo, Mogens Holme, Carsten Bjerre, Steffen Gliese, Preben Kristensen, Nike Forsander Lorentsen, Peter Krogh, Carl S. Rasmussen, Poul Møller, Alvin Jensen, tove helbo, Erik Pedersen, Poul Erik Pedersen, Henning Kjær og Allan Forsberg anbefalede denne kommentar
Peter Meyling

Er der ikke noget galt med systemet?
Det er ikke længe siden vi har haft Tibet-sagen hvor man i embedsværket fuldkommen tilsidesatte grundloven.
Det tyder på at nogen ikke respekterer grundloven.
Politifolk er suspenderet og sigtet.

Men der gælder åbenbart andre regler når man er gode venner med statsministeren.

Erik Fuglsang, Mads Aagaard, Jan Eskildsen og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
Henning Kjær

Minkkommisionen har lavet en grundig undersøgelse af hændelsforløbet og skrevet en grundig rapport hvor de har gjort mange ansvarlige for noget der ikke er sket i deres ministerium. Det er nyt for mig at embedsmænd i flere ministerier bliver gjort ansvarlige for noget der ikke er sket i deres egne ministerier.

Minkkommisionen er trods alt ikke en domstol, men de lægger op til, som noget helt nyt, at departementschefer er ansvarlige for noget der er sket udenfor eget resort.

Poul Wolter, Frederik Schwane, Inge Lehmann, Fam. Tejsner, Karl Vilhelm Christiansen, Marianne Jespersen, Svend-Erik Runberg, Poul Erik Pedersen, Lisbeth Glud, Ole Olesen, erik pedersen, Marianne Stockmarr, Hans Christian Jørgensen, Eva Schwanenflügel, erik jensen, Thomas Frisendal, John Liebach, Kristian Spangsbo, Mogens Holme, Steffen Gliese, Rolf Andersen, Alvin Jensen og Inge Nielsen anbefalede denne kommentar

Tænk hvis medierne havde været lige så nikære da løkke var statsminister !
Medierne lod SÅ meget passere , med blot lidt overflade"gravning", i få dage, i de utallige ufine tager der var omkring ham.
Og før ham ......ellemans utallige næser leveres med fnisende "æresnæser"......eller Fogs rå-besparelser på skat og alt hvad der lugtede af kontrol af virksomheder....og V besparelser på sygehuse, syge mm.
Listen er alenlang ....hvor var pressen?
S og MF kan INTET gøre, uden pressen angriber !
Er det det, der betegnes som fri og gravende -kritisk presse?
Jeg ser det mere som politisk og politiserende presse ......også licensbetalt (såkaldt neutralt)....og her er tv2 nærmest ekstreme set med mine øjne.

Else Mortensen, Inger Hørup, Erik Tvedt, Steen K Petersen, René Hansen, Lillian Larsen, Carsten Sperling, Inge Lehmann, Fam. Tejsner, Ruth Sørensen, Per Kortegaard, Jørgen Tryggestad, Karl Vilhelm Christiansen, Inger Pedersen, Allan Forsberg, Marianne Jespersen, Carsten Geisle, Ingrid Olsen, Per Almar Johnson, Anne Svendsen, P.G. Olsen, Poul Erik Pedersen, Lisbeth Glud, Ole Olesen, erik pedersen, Marianne Stockmarr, Hans Christian Jørgensen, Margit Sørensen, Inge ambrosius, Eva Schwanenflügel, erik jensen, Jan Brunchmann, Arne Albatros Olsen, Jan August, John Liebach, Kristian Spangsbo, Mogens Holme, Per Madsen, Steffen Gliese, Nike Forsander Lorentsen, Egon Stich, Peter Krogh, Carl S. Rasmussen, Hannibal Knudsen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Ja, det er mistænkeligt og sætter medierne i et dårligt lys. Vi almindelige borgere kan gennemskue, at regeringen ikke havde et motiv for at bryde grundloven, det var en fejl, som blev rettet. Lad der komme politik og visioner på bordene.

Else Mortensen, Poul Wolter, Steen K Petersen, Lillian Larsen, Frederik Schwane, Carsten Sperling, Marianne Rosenkvist , Thorkild Christensen, Jane Nielsen, Karl Vilhelm Christiansen, Allan Forsberg, Peter Krogh, Ingrid Olsen, Henning Kjær, Inge Nielsen, Svend-Erik Runberg, Lisbeth Glud, Ole Olesen, Hannibal Knudsen, Alvin Jensen, erik pedersen, Marianne Stockmarr, Margit Sørensen, Eva Schwanenflügel, erik jensen, Jan Brunchmann, John Liebach, Kristian Spangsbo, Mogens Holme, Per Madsen og Carsten Bjerre anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

Jeg har ikke megen erfaring med ledelse i det politiske system. Men jeg har masser af erfaring med ledelse i det private erhvervsliv (civilingeniør og civiløkonom og en god håndfuld direktøransættelser i bagagen).

Og når dét er sagt, så er jeg DYBT forundret over de to tidligere embedsmænds debat-indlæg.

Det var ALDRIG gået i det private erhversliv - i hvert fald ikke under min ledelse.

Når man er chef, skal man sikre sig dygtige og kritiske medarbejdere - og de to tidligere embedsmænd (m/k), der har skrevet dette debatindlæg, skulle indkaldes til en alvorlig samtale.

Deres holdning til, hvordan man leder en organisation er dybt kritisabel.

Og ja: Det private erhversliv er også udsat for kritiske journalister .. what's new about it?

Hvorfor skulle politikere og embedsmænd ikke også kunne tåle det?

Thomas Jørgensen og Jens Søndergaard anbefalede denne kommentar
Frederik Schwane

Så rigtigt og tak for den fremstilling.

Blot til støtte kan jeg henvise til den såkaldte Slotsholmmetode (https://slotsholmmetoden.dk/), hvor man som embedsmand lærer om sagsfremstilling.

En af de centrale pointer i denne metode er, at vigtig information skal præsenteres helt i starten og må ikke gemmes længere nede i materiale (f.eks. i bilag). Trekanten lidt nede i teksten viser tydeligt den struktur, der arbejdes efter. - og hvorfor.

"Bilag bør kun medtages, hvis der henvises til dem i dokumentet,
og heller ikke de må indeholde nye eller overraskende elementer"

Else Mortensen, Erik Tvedt, Carsten Sperling, Inge Lehmann, Jane Nielsen, Karl Vilhelm Christiansen, Marianne Jespersen, Ingrid Olsen, Svend-Erik Runberg, Lisbeth Glud, Ole Olesen, Hannibal Knudsen, Alvin Jensen, erik pedersen, Rolf Andersen, Marianne Stockmarr, Margit Sørensen, Eva Schwanenflügel, Kristian Spangsbo, Carsten Bjerre, Steffen Gliese og Preben Kristensen anbefalede denne kommentar
Jan Eskildsen

"Kommissionens klare konklusion er dog, at statsministeren ikke vidste, at der manglede hjemmel. Hun var altså ikke klar over, at pressemødet var vildledende."
Hun ville selv sidde for bordenden og have ansvaret, så har hun også pligt til at sikre sig, at love overholdes. For alle andre gælder det, at ukendskab til lov ikke fritager for straf.

Steffen Gliese

'for alle andre' - det er altså en anden position i samfundet at være statsminister end at være - hvad som helst andet i samfundet.
Landets ledelse kan kun drages til ansvar, hvis der er et flertal for det - hvilket under borgerlige regeringer førte til den negative 'positive beslutningsform', hvor et støtteparti, DF, gik med på hvad som helst, der blev foreslået af dybsort liberalistisk omkalfatring af samfundet, hvis blot de kunne henvise til idelige og dehumaniserende flygtningestramninger.
I S-mindretalsregeringen har vi til gengæld endelig igen fået en regering, der handler ud fra ideelle principper for regerings- og folketingsarbejde, og som iflg. undersøgelse i dag endog under pandemi og krig i Europa er lykkedes med at gennemføre eller igangsætte langt størstedelen af dens valgløfter.
Vi har i historisk tid ikke haft så god en statsminister som Mette Frederiksen, i det store billede. Der mangler bare stadig virkelig meget, før vi igen kan kalde os et velfærdssamfund.

Erik Tvedt, Poul Wolter, Fam. Tejsner, Carsten Sperling, Inge Lehmann, Allan Forsberg, Nille Torsen, Peter Krogh, Ingrid Olsen, Inge Nielsen, Poul Erik Pedersen, Lisbeth Glud, Hannibal Knudsen, Alvin Jensen, Hans Christian Jørgensen, Margit Sørensen, Kristian Spangsbo, John Liebach og Carsten Bjerre anbefalede denne kommentar

Det jeg, igen, lægger mest vægt på, er at regeringen ikke har haft noget motiv til at gøre noget ulovligt, og at de sagtens havde kunnet lovliggøre det, hvis de havde vidst det.
Og så selvfølgelig den samlede presses ubegrundet hetz

Else Mortensen, Inger Hørup, Poul Wolter, Steen K Petersen, René Hansen, Inge Lehmann, Fam. Tejsner, Jane Nielsen, Karl Vilhelm Christiansen, Nille Torsen, Per Klüver, Marianne Rosenkvist , Steffen Gliese, Peter Krogh, Frederik Schwane, Ingrid Olsen, P.G. Olsen, Benny Lyne Amorsen, Inge Nielsen, Svend-Erik Runberg, Poul Erik Pedersen, Lisbeth Glud, Ole Olesen, Hannibal Knudsen, Alvin Jensen, erik pedersen, Marianne Stockmarr, Hans Christian Jørgensen, Eva Schwanenflügel, erik jensen, Jan Brunchmann, Kristian Spangsbo og John Liebach anbefalede denne kommentar
Henning Kjær

Rolf Andersen.
Jeg har endnu ikke hørt om en direktør der er blevet fyret (draget til personligt ansvar) for en arbejdsulykke hvor en medarbejder har mistet livet (invalideret). Direktøren har et objektivt ansvar der i reglen klares med en bøde.

Erik Tvedt, Henning Haugaard, René Hansen, Carsten Sperling, Inge Lehmann, Karl Vilhelm Christiansen, Steffen Gliese, Peter Krogh, P.G. Olsen, Inge Nielsen, Ole Olesen, Alvin Jensen, erik pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Tak for denne kronik. Jeg er 98 pct enig.

For mig er den største synd, de mange medier og politikere der hele tiden taler om den ulovlige nedslagtning af minkerhvervet, når det kun var de få i zone 3, der på tidspunktet var ulovligt.
Desperate og løgnagtige borgerlige politikere har med hjælp af ujournalistiske medier kunnet sælge denne løgn.

Else Mortensen, Poul Wolter, Egon Stich, Steen K Petersen, Torkil Forman, René Hansen, Carsten Sperling, Inge Lehmann, Fam. Tejsner, Thorkild Christensen, Jens Christensen, Jane Nielsen, Karl Vilhelm Christiansen, Erik Nielsen, Allan Forsberg, Nille Torsen, Poul Reynolds, Marianne Jespersen, Steffen Gliese, Peter Krogh, Frederik Schwane, Bent Sørensen, Ingrid Olsen, P.G. Olsen, Inge Nielsen, Leif Høybye, Svend-Erik Runberg, Poul Erik Pedersen, Lisbeth Glud, Ole Olesen, Hannibal Knudsen, Alvin Jensen, erik pedersen, Marianne Stockmarr, Ole Henriksen, Eva Schwanenflügel og erik jensen anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Jeg kan ikke forstå konklusionen , hvor de påstår at hun intet vidste ?

For hvis de havde udskrifterne på alle de sms'er , som var sendt, ja så kunne de med sindsro når frem til den konklusion, forudsat at sms'erne intet viste i den retning.

Derfor antager jeg, at den rigtig konklusion er at de intet vidste, mht. om hun vidste noget.

En anden ting er ar BB jo er en topjurist, og for hende burde hjemmel spørgsmålet være helt elementært.

Peter Meyling

@Arne Albatros Olsen
Ja men lad os nu bare et øjeblik acceptere den præmis at hun intet vidste.

Har man ikke et objektivt ansvar når 10 embedsmænd under hendes ledelse ikke følger loven?
Og har hun ikke en pligt til, som et minimum at rydde op efter fadæsen og skille sig af med de embedsfolk der ikke forstår en helt grundlæggende ting som magtens 3-deling?

Erik Fuglsang, Rolf Andersen og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar
Ole Henriksen

Peter Meyerling:

Det ville betyde en tiltrængt hovedrengøring i Landbrugs- og fødevareministeriet, som er ressortministeriet, med forventet indgående kendskab til lovgrundlaget.
Det er mig stadig en gåde, hvorfor der ikke er en tydeligere kritik i pressen af dette ministerie, men det er måske fordi pressen ikke tør være kritisk mod Axelborgs filial på Slotsholmen.

Som dum ingeniør har jeg altid lært, at alle væsentlige forhold i de notater jeg sender opad i systemet eller videre til kunder, skal sammenfattes på første side,

Steen K Petersen, Carsten Sperling, Inge Lehmann, Jane Nielsen, Karl Vilhelm Christiansen, Inger Pedersen, Marianne Jespersen, Steffen Gliese, Carsten Geisle, Ingrid Olsen, Lisbeth Glud, Ole Olesen, Hannibal Knudsen, Alvin Jensen, erik pedersen, Rolf Andersen, Eva Schwanenflügel og Margit Sørensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Fuldkommen enig i kronikkens konklusioner.

Professor emeritus i forvaltningsret Carsten Henrichsen ved Københavns Universitet går skridtet videre, og kalder simpelthen Minkkommissionen for 'et teater der skulle holde liv i affæren frem til et valg'.

Han indleder med en svada mod de Radikale og de borgerlige partier:

"Som vi alle husker, ledsagede Mette Frederiksen (S) sin annoncering af samfundets nedlukning i marts 2020 som værn mod den omsiggribende pandemi med en advarsel om, at der – uundgåeligt – ville ske "fejl".

Det gjorde der så unægteligt med minkaffæren, som kunne have været en storm i et glas vand, hvis oppositionen havde fulgt sin første indskydelse og tilsluttet sig arbejdet med at fremskaffe det fornødne lovgrundlag.

Men baglandet lugtede blod (og stemmer), og en helt ny undersøgelsesform – granskningskommissionen – så dagens lys på Radikale Venstres foranledning.

Og denne undersøgelse ser nu ud til at ende med et valg i utide, fremtvunget af selvsamme parti, som begrunder kravet med, at man har 'fået nok af regeringens magtfuldkommenhed'."

Henrichsen mener især, at Minkkommissionen har tilsidesat forsigtighedsprincippet om, at ansvar ikke gøres gældende, med mindre der er overvejende sandsynlighed for, at det vil medføre diciplinærstraf:

"Tværtimod anvender kommissionen et skærpet ansvarsgrundlag ved at lægge til grund, at embedsmænd på alle niveauer må have opmærksomheden henledt på, om der nu er fornødent lovgrundlag for en regeringsbeslutning og selv aktivt sikre sig, at det er tilfældet, uagtet at man ikke selv befatter sig med lovområdet.

På det grundlag rammes ikke mindst Statsministeriets departementschef, som, man også mener, kunne have afsat tid til en "læsepause" og efterfølgende kvalitetssikring i fagministeriet.

Det, mener jeg, er at rette smed for bager i betragtning af, at den øverste embedsmand fra ressortministeriet sad med ved bordet, da beslutningen blev truffet uden at tage nogen forbehold."

https://www.altinget.dk/artikel/professor-emeritus-minkkommissionen-var-...

Hele sagen er blæst fuldstændig ud af proportioner ved hjælp af ansvarsforflygtigelse fra de borgerlige partier, og især de Radikale, som vist også kan siges at tilhøre de blå, hvad angår alt undtagen (retorisk) udlændingepolitik, og ved hjælp af en kommission på speed, der helst så hele regeringen og toppen af embedsapparatet hjemsendt.

Med dommer Kistrup i spidsen er det muligvis ikke så mærkværdigt.
Det var også hans rapport fra TET, som demonstrativt blev offentliggjort, og foranledigede hjemsendelsen af medarbejdere fra FET.

Else Mortensen, Inger Hørup, Erik Tvedt, Poul Wolter, Jens Naldal, Steen K Petersen, Carsten Sperling, Inge Lehmann, Inger Pedersen, Jens Christensen, Jane Nielsen, Karl Vilhelm Christiansen, Allan Forsberg, Poul Reynolds, Marianne Rosenkvist , Marianne Jespersen, Steffen Gliese, Peter Krogh, Frederik Schwane, Ingrid Olsen, Søren Rehhoff, Inge Nielsen, Leif Høybye, Poul Erik Pedersen, Lisbeth Glud, Alvin Jensen, Ole Olesen, Hannibal Knudsen, Hans Larsen, erik pedersen og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Peter Meyling

@Ole Henriksen
Først:Hvis ikke du kan stave til mit navn,så kan du jo altid copy/paste.

Det andet:
Jeg synes det efterhånden står meget klart at der i alle ministerier er en total manglende respekt for grundloven og de almindelige demokratiske principper.
Jeg kan komme med 3 konkrete eksempler men der er ganske givet flere.

Først så vi tibetsagen herefter minksagen.

Men der er også sagen om den ulovlige logning hvor både V,K og S blæser på grundloven.
Den danske befolkning har ved en folkeafstemning givet beføjelser til EU-domstolen efter grundlovens regler alligevel ignorere de 3 partier domstolens kendelse.
På mig virker det som om,at de enkelte partier sætter deres egen politik over loven og at vi så tilmed har nogle følgagtige jurister der mener at det fremmer deres karriere at blæse på loven.

Der trænger til en grundig oprydning i hele apparatet.

Carsten Sperling, Steffen Gliese, Mads Aagaard, Ole Henriksen og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
Jeppe Theodor Lindholm

"Medierne har forsømt at stille kritiske spørgsmål til Minkkommissionens vurderinger"

Særligt Jyllands-Posten og Berlings Tidende har holdt sig langt væk. For de ved udmærket det kun kan skade blå bloks sag, som har betjent sig af "alternative fakta" i deres tilsviningskampagne mod Mette Frederiksen.

Men desværre lever et stort antal vælgere på overskrifter. Og her bliver en løgn, gentaget ofte nok, som ved magi til en "alternativ sandhed".

Else Mortensen, Inger Hørup, Erik Tvedt, Poul Wolter, Steen K Petersen, Inge Lehmann, Steffen Gliese, Jane Nielsen, Karl Vilhelm Christiansen, Peter Krogh, Ingrid Olsen, P.G. Olsen, Inge Nielsen, Poul Erik Pedersen, Lisbeth Glud, Alvin Jensen, Ole Olesen, Hannibal Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

@Eva Schwanenflügel - 15. august, 2022 - 10:16

Nu har jeg også læst artiklen i Altinget (tak for linket ;) .. og der står:

" Ifølge Minkkommissionens beretning var hun notorisk ikke bekendt med hjemmelsproblemet, og uden aktiv og eksplicit rådgivning fra sit embedsværk ville det være mere end vanskeligt at hævde, at hun havde handlet ansvarspådragende eller med ministeransvarslovens ord "groft uagtsomt". "

Det er jo NETOP den manglende rådgivning fra embedsværket, der er det største problem i denne her sag.

Som jeg læser Carsten Henricsens indlæg i Altinget, så er Mette Frederiksen 'fritaget' ... men hendes embedsværk er skyldige.

Personligt vil jeg som gammel chef altså så også sige at, det er chefens opgave at sikre sig dygtige og kritiske medarbejdere/embedsmænd.

Mink-kommisionens konklusion er, at embedsværket har fejlet. Det er også Carsten Henricsens konklusion.

... og tak til Frederik Schwane for henvisningen til 'Slotsholmmetedoden'. Det var interessant læsning. Og jeg tro,r der var nogle embedsmænd, der burde på kursus ;)

Peter Meyling

@Jeppe Theodor Lindholm,
Prøv at tage dine skyklapper af.
Det er dødtrættende at det evigt og altid går op i rød og blå.,
Vi er faktisk mange som er både røde,blå og grønne,der mener at respekten for grundloven er et temmelig vigtigt fundament i vores demokrati.

Eva Schwanenflügel

@ Rolf Andersen

Jeg har på fornemmelsen, at Carsten Henrichsen ville blive endog meget forundret over din udlægning af hans artikel, hvor du konkluderer, at ifølge din læsning er "Mette Frederiksen 'fritaget'...
Men hendes embedsværk er skyldige".

For hele vejen igennem sit indlæg argumenterer Carsten Henrichsen for, at kommissionens rapport er overdrevet, og at forsigtighedsprincippet tilsidesættes, som jeg allerede har citeret ham for.

Her er han endnu mere explicit:

"Den reelt ansvarlige, ministerens (Mogens Jensen, red.) højre hånd, departementschefen, hvis eksistensberettigelse blandt andet er at sikre, at ministeren ikke kommer i fedtefadet, svigtede i det afgørende øjeblik, hvor den politiske beslutning blev truffet, men hvor spørgsmålet om hjemmel ikke var "top of mind".
At han bliver indstillet til disciplinærforfølgning, er derfor heller ikke overraskende.

For de ni andre embedsmænd, som lider samme skæbne, var resultatet derimod mindre oplagt og kunne måske også være faldet anderledes ud, hvis kommissionen havde besindet sig på at sætte barren for disciplinærforfølgning af kritisabel embedsmandsadfærd noget højere, blandt andet henset til, at omstændighederne i denne sag notorisk var specielle med en forceret beslutningsproces på et delvist uafklaret regelgrundlag og med inddragelse af en flerhed af aktører.

Det er det, der blandt andet ligger i det forsigtighedsprincip, som undersøgelseskommissioner efter loven skal anlægge, og det har Minkkommissionen efter min opfattelse ikke gjort i tilstrækkelig grad."

Ergo, kommissionen konkluderer efter Henrichsens mening ikke rigtigt, når den inddrager alle de andre embedsmænd i diciplinærforfølgning.

Else Mortensen, Steen K Petersen, Torkil Forman, Inge Lehmann, Steffen Gliese, Jane Nielsen, Karl Vilhelm Christiansen, Poul Reynolds, Peter Krogh, Frederik Schwane, Ingrid Olsen, Ole Olesen, tove helbo, Poul Erik Pedersen, Lisbeth Glud og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

@Henning Kjær - 15. august, 2022 - 08:39

Nej, det er muligt, at du ikke har hørt om en direktør, der har fået mere end en bøde for ikke at have styr på sikkerheden på arbejdspladsen.

Men tro mig: Ude i det private erhversliv bliver direktører fyret for væsentlig mindre forseelser end dødsfald på arbejdspladsen.

Svend-Erik Runberg

Lad os takke for, og glæde os over, at Danmark blev befriet for et uanstændigt erhverv: Minkavl!

Signe Hansen, Jørgen Tryggestad, Peter Krogh og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Henning Kjær

Rolf Andersen.
Jeg tror dig ikke, for jeg har i hele mit lange arbejdsliv ude i det private erhvervsliv (jernindustrien) ikke hørt om direktører blive fyret for manglende sikkerhed på arbejdspladsen. Hvad er det du kalder for mindre forseelser end mangler i medarbejdernes sikkerhed.der fører til død og invaliditet.

Else Mortensen, René Hansen, Inge Lehmann, Karl Vilhelm Christiansen, Erik Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben Kjeldsen

Rolf Andersen
Mennesker laver fejl, organisationer laver fejl - og der findes ingen forskning der har opgjort om der laves mere eller mindre fejl i offentligt eller privat ledede organisationer. Der er lavet undersøgelse af det man kalder fejlkultur og årsager til fejl. Temmelig komplekst felt hvor definitionen af fejl og årsager kan være svært flertydige. Det felt hvor der 'forsket' mest er indenfor luftfart. Her man fx en fordeling af årsager til fejl forankret i to domæner, tekniske fejl og menneskelige fejl. Fx angives forholdet at 80% af fejl skyldes menneskelige faktorer, og det sjældent at det 'viljebestemte fejl'. Så fejl kan opstå alle steder, uden vores erkendelse.
En reel afdækning af 'sagen' må være en mere omfattende undersøgelse af 'magtens psykologi' under pres. Jeg kender ikke 'den konkrete beslutningskontekst', som antageligt må betegnes som uvant og omfattet af krise i en eller anden grad. Jeg kender ej heller de konkrete psykologiske præmisser, men de vil bl.a handle om kompetencer, tryghed, tilknytning, magt, stress, 'beslutningshastighed, og informationsgrundlag,. De indgår 'som de væsentligste analyse og årsagenheder, og sekundært de juridske.
Måske giver følgende måske bare en lille smule indikation af, at det i kampens hede og opfattelsen af alvoren ikke lige lyste rødt, i forhold til at slå de raske mink ihjel. Smitten var galoperende og man vidste ikke præcis hvor hurtigt smitten ville gå på mennesker. Mange på minkfarmene var smittet. Jeg mener at vide at man anvendte § 30., som siger at Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan for at udrydde, hindre, begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af zoonotiske (fx covid. min tilføjelse) smitstoffer og af de sygdomme, der er anført i de i § 25 nævnte lister 3 og 4, fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger samt meddele forbud mod anvendelse af dyr, osv. Problemet er at den kun galt for alle smittede mink, uden tvivl, men ikke for de raske. Tænker at man godt kunne komme til at tolke at bare 'dyrene' udgjorde en risiko. Det ville de fleste gøre i en situation 'hvor der er stærkt handlepres, bl.a. for at mindske sygdom, død og overbelastning af sundhedsvæsnet. Det kaldes 'target fixation'. Den gik så ikke. Og det er fejlen. Folketinget, altså flertallet gennemførte så en lovhjemmel. De, flertallet accepterede på daværende tidspunkt fejlen. Jeg har det lidt svært ved at dømme, hvis nogen har indrømmet at det var en fejl i denne situation. Og jeg tror ikke på at nogen ved deres fulde fem tilsidesætter loven, og fx samtidigt ved at man kan få folketingets hjemmel til at gennemføre det man ville af sundhedsmæssige grunde. Såvidt oplyst indrømmede Mette Fredriksen allerede i november 2020 at regeringen havde begået fejl. Hun siger i hvert fald følgende 'offentligt' ....' Det viser sig efterfølgende, at der ikke var den nødvendige lovhjemmel til at aflive alle de mink, som ikke var smittede og ikke befandt sig i smittezonerne.«
»Det er en klar fejl. Det kan slet ikke diskuteres. Og der er nu igangsat en redegørelse af forløbet. Sådan skal det være,« Regeringen fik jo senere flertal for aflivingen af alle mink. Så spørgsmålet er vel alene om hun vidste at det var ulovligt. Jeg tror ikke at hun og mange flere vidste det var ulovligt. Og det uanset at loven 'ser klar ud' set med juristens 'rolige overblik' forankret i den abstrakte virkelighed.

Else Mortensen, Poul Wolter, Henning Haugaard, Steen K Petersen, Inge Lehmann, Jane Nielsen, Karl Vilhelm Christiansen, Allan Forsberg, Inge Nielsen, Steffen Gliese, Ole Olesen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

Der er helt centrale spørgsmål, som hverken artiklen eller kommentarerne i denne debatstreng forholder sig til:

Hvorfor blev forberedelsen af det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg, på foranledning af statsministeriets departementschef, flyttet fra ressortministeriet, miljø - og fødevareministeriet, til justitsministeriet dagen før, at det blev afholdt?

Hvorfor sørgede statsministeriets departementschef for, at væsentlige passager blev fjernet fra coveret udarbejdet i miljø - og fødevareministeriet, i det nye cover, der blev udarbejdet i justitsministeriet, og som blev præsenteret på mødet?

Hvorfor lod man sig i justitsministeriet, ved udarbejdelsen af det nye cover, lede af en umiddelbar opfattelse af, at der var hjemmel til aflivning af alle mink, når man i miljø - og fødevareministeriet havde en langt grundigere og gennemarbejdet opfattelse af, at dette ikke var tilfældet?

Hvorfor blev den ledende medarbejder fra miljø - og fødevareministeriet, der havde ansvaret for sit ministeriums udarbejdelse af coveret til mødet, ikke før mødet orienteret om, at deres cover og materiale nu kun fremgik som bilag, og at justitsministeriet, i samarbejde med statsministeriet, havde udarbejdet et helt nyt cover?

Hvorfor godkendte departementschefen i miljø - og fødevareministeriet en pressemeddelelse fra sin minister, Mogens Jensen, efter statsministerens udmelding om aflivning af alle mink og erkendelsen af manglende hjemmel, om at man i regeringen, af hensyn til folkesundheden, havde valgt i første omgang at se bort fra spørgsmålet om hjemmel?

Hvorfor blev statsministeriets departementschef så rasende over Mogens Jensens udmelding, og at hans departementschef havde godkendt denne udmelding?

Mogens Jensen "valgte" som bekendt at trække sin pressemeddelelse tilbage og påtog sig ansvaret for "det hele" på sit ministeriums vegne.

(ifølge mailkorrespondance fremgår det, at departementschefen sammen med statsministerens departementschef forinden havde aftalt, at Mogens Jensen skulle overbevises om, at han skulle påtage sig hele ansvaret)

Erik Tvedt, Svend-Erik Runberg og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

Der er i vores tid krav til såvel ministre, ministerier som deres embedsværk om, at de skal tage højde for en langt større kompleksitet, hastighed og til dels centralisering i forhold til de beslutninger, der skal træffes, samtidig med at folketinget skal inddrages på et oplyst grundlag, når folketingsbeslutninger er påkrævet.

Det er sådan set en udvikling, der især har stået på de sidste 10 - 15 år, og altså også er startet før Mette Frederiksens regeringstid.

Hvis Mink - kommissionen skulle kunne nå frem til konklusioner, der er på højde med de nye tider, skulle den være mere dristig, end jeg havde regnet med, at den turde være.

Jeg blev positivt overrasket. Dens konklusioner blev netop så dristige, som jeg havde håbet på, at de ville blive.

På mange måder et fremragende stykke arbejde.

Jens Christensen

Det nok stærkeste indtryk minksagen som helhed efterlod hos mig var, med hvilken nærmest dømmende enighed endog meget store dele af pressen og journaliststanden konstant tog ulovlighed og grundlovsbrud for givet og på nærmest indoktrinerende måde vedvarende talte om skandale og det, der er værre. Det skete fra starten og lang tid før, der forelå nogen som helst objektivt gældende afgørelser om emnet noget sted. Og iøvrigt også til trods for, at mindre sensationssøgende mennesker debatterede emnet frem og tilbage, herunder også mange jurister.

Den bedrevidenhed eller uforsigtighed - måske begrundet i banalt sensationsjag (?) - tilsmudsede i høj grad de formidlende journalister og medier. Selv offentligt finansierede DR gjorde det.

Det kunne ikke andet end give en ekstremt dårlig smag i munden!

Else Mortensen, Inger Hørup, Jeanne Alber, Erik Tvedt, Egon Stich, Svend-Erik Runberg, Steen K Petersen, Lillian Larsen, Inge Nielsen, Inge Lehmann, Inger Pedersen, Ole Olesen, Steffen Gliese, Jes Kristensen, Eva Schwanenflügel og Torben Kjeldsen anbefalede denne kommentar
Peter Meyling

@Jens Christensen
Nu forholder det sig jo sådan at Mette Frederiksen meget tidligt,selv erkendte at der ikke var lovhjemmel.
Så ER der tale om et grundlovsbrud.

Kommissionen fastslog da også at legalitetsprincippet var overtrådt.

Det er altså ikke den "onde" borgerlige presse der har fundet på det.
Det er fakta.
Og fyringen af Mogens Jensen taler sit eget sprog.

Men skal være stære blind eller totalt faktaresistent for ikke at se det.

Peter Meyling

Jeg vil lige tilføje at jeg sagtens kan leve med at Mette fortsætter.

HVIS hun vel og mærke sørger for at rydde op i embedsapparatet.

Men det er der desværre ikke noget der indikere at hun vil.

Steffen Gliese

Peter Meyling, ja, der skal ryddes op i de dele af embedsapparatet, der er alt for forlovede med de erhverv, de skal kontrollere og rammesætte, altså i dette tilfælde Fødevareministeriet med styrelser.
Men det er meget svært at se, hvordan Barbara Bertelsen i hele sit virke kan andet end blive rost og hyldet for sine snilde og snarrådighed under pandemien. Og tidligere under andre kriser. Hun har fundet den rolle, som embedsmænd, der ikke skal politisere, kan få: som aktivt handlende i samfundets interesse.
Og så har vi stadig til gode at få forklaret baggrunden for den skråsikkerhed, hvormed fødevaremyndighederne stod fast på, at der ikke var hjemmel for at slå også minkene i zone 3 ihjel, når smitten bredte sig eksponentielt, uden at nogen kunne forklare årsagen.

Else Mortensen, Steen K Petersen, Fam. Tejsner, Inge Nielsen, Inge Lehmann, Karl Vilhelm Christiansen, Eva Schwanenflügel, Ole Olesen og Jens Christensen anbefalede denne kommentar
Jens Christensen

@Peter Meyling: Mit ærinde er at påpege, at katastrofe-, skandale- og grundlovsbruds-retorikken i medierne kørte nonstop og virkede ude af proportioner.

En tilsyneladende mangel på hjemmel ift de sidste zone 3-mink forholdte regeringen sig til ganske kort efter det meget omtalte møde i koordineringsudvalget, resulterende i det fremsatte lovforslag af 10. november. Så større end det er "grundlovsbruddet" og "skandalen" så heller ikke under nogen omstændigheder.

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l77/20201_l77_som_fremsat.htm

Else Mortensen, Inger Pedersen, Inge Nielsen, Inge Lehmann, Karl Vilhelm Christiansen, Eva Schwanenflügel og Ole Olesen anbefalede denne kommentar
Peter Meyling

@Jens Christensen
Det ER en skandale at embedsfolk ikke respektere eller forstår magtens 3-deling.
Det var " out of mind" som en af dem sagde.

Hvad er det næste vi kan forvente?

I hekse-jagt stiller man sjældent kritiske spørgsmål...

Else Mortensen, Svend-Erik Runberg, Steen K Petersen, Inger Pedersen, Inge Nielsen, Inge Lehmann, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel og Torben Kjeldsen anbefalede denne kommentar
Peter Meyling

@Steffen Gliese
Det er slået fast at Barbera Bertelsen brød loven.
Længere er den faktisk ikke.

Peter Meyling

@Signe Hansen
Og i pandemipanik tænker man sjældent klart-Slet ikke som menig vælger.

Jens Christensen

Peter Meyling, pointen er jo stadig, at medier og journalister har været alt for skråsikre meget lang tid før, nogen egentlig juridisk vurdering af hjemmelspørgsmålet forelå officielt. Og det til trods for den betydelige uenighed, der rent faktisk var selv blandt de mest kompetente til at udtale sig.

Herunder uenighed mellem fødevare- og justitsministerierne, og at sågar Tage Siboni, den juridiske arkitekt bag den lov om dyrehold, som også Steffen Gliese refererer til ovenfor, hævder at denne lov giver hjemmel til aflivningen. Go Google...

Så jeg er helt enig i emnet for debatindlægget her, nemlig at journalister og medier ikke har stillet fornødne kritiske spørgsmål. Jeg vil også gerne have ovennævnte side af sagen (lov om dyrehold) belyst langt bedre, end medierne har gjort det i al deres fråden.

Else Mortensen, Egon Stich, Steen K Petersen, Inge Nielsen, Inge Lehmann, Inger Pedersen, Eva Schwanenflügel, Torben Kjeldsen og Karl Vilhelm Christiansen anbefalede denne kommentar
Peter Meyling

Som jeg skriver længere oppe,så erkendte Mette meget tidligt,at der ikke var lovhjemmel.
Grundlovsbruddet stod altså klart meget tidligt for enhver med bare en smule indsigt i grundloven.
Så der var alt mulig grund til at pressen tog fat i det.
Man kan ikke bagatellisere det som "et lillebitte brud."
Grundloven er ikke lavet for sjov.
Den kan ikke gradbøjes.

Der kom alt muligt volapyk som at der var tale om "nødret" som ikke er nævnt i grundloven med et ord.
Men når komissionen har slået fast at loven var brudt,så var der heller ikke nogen "nødret"
Der var ikke nogen grænser for opdigtede regler under corona-håndteringen fra alle de paniske borgere.

Og det er præcis derfor at vi har en grundlov.

Jens Christensen

Korrekt, 'nødret' nævnes ikke i grundloven. Men den nævnes i straffeloven.

At selv grundloven iøvrigt kan tilsidesættes i situationer af virkelig alvorlig fare (=nødret) har faktisk længe været omtalt af jurister indenfor stats- og forvaltningsret, og grænserne for det været debatteret. Men det er ærlig talt en meget højtsvævende diskussion.

I stedet for at gentage, at det hele er volapyk og grundlovsbrud, ville det nu være lidt mere interessant at høre om lov om dyreholds anvendelse.

Else Mortensen, Svend-Erik Runberg, Inge Nielsen, Inge Lehmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Meyling

@Jens Christensen
De jurister der nævte nødret,havde kun en dom fra 1945 at henvise til.
Siden da har vi fået både en ny grundlov,men vi er også tiltrådt den europæiske menneskeretkonvention som meget klart siger,at selve landets eksistens skal være truet før sådan en nødret kan gennemføres.
Nødretten i straffeloven har absolut intet at gøre med grundloven..
Den drejer sig kun om almindelige strafferetlige sager.
Nu har juristerne i minkkomissionen slået fast at grundloven er overtrådt.
Altså er der ingen nødret.
Men jeg ved godt at du er parat til at benægte at jorden er rund.

Peter Meyling

Og det er sgu da sjovt at Mette selv ikke har nævnt nødret med et ord.

Jens Christensen

Meyling, det var dig, som nævnte nødret i tråden her. Mit og artiklens ærinde var pressens rolle samt iøvrigt dyreholdsloven.

Else Mortensen, Steen K Petersen, Inger Pedersen, Inge Lehmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Ifølge juristen, der var arkitekten af loven om dyrehold i forbindelse med zoonoser, var formålet, at man under de omstændigheder vi havde med covid lige netop kunne handle hurtigt og som man gjorde.

Da alle politikere nu er enige, at den ikke kan bruges efter det forventede formål, undrer det mig, at ingen undersøger eller taler om, at bearbejde loven, så den i fremtiden kan bruges til det ønskede formål.

Det er skidt, hvis man ikke bruger de nyvundne erfaringer, til at imødegå den næste pandemi mere forberedt.

Else Mortensen, Steen K Petersen, Lillian Larsen, Inger Pedersen, Inge Nielsen, Jens Christensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jeg tænker også det hele kunne have set anderledes ud, hvis hele pressen på samme måde havde hetzet mormormorderne (chapeau til Støjberg) i minkerhvervet.

De valgte aktivt ikke at samarbejde med myndighederne og brød regler og love.

Det var også deres ikkehoverholdelse af hygiejneforskrifterne, der var en af de store årsager til, at smitten spredte sig som en lynild mellem besætningerne.

De lod sig ikke teste og bibeholdt de billige vandrearbejdere. På den måde kunne smitten uhindret føres ind i og mellem besætningerne.

Derfor endte Nordjylland med at 48 % af alle smittede var smittet med minkvarianter. Minkvarianter endte med at slå folk ihjel.

Jeg savner, at erhvervet bliver gået lige så kritisk og ubønhørligt på klingen i forhold til deres ansvar for døde danskere og et overbelastet sundhedsvæsen.

Men nu hvor blå blok har fået hvad de ville, er der blevet stille fra den kant omkring de bureaukratiske forsinkelser, der nu forhindrer mormormorderne i at få deres nødvendige erstatning udbetalt.

Else Mortensen, Inger Hørup, Allan Forsberg, Egon Stich, Marianne Rosenkvist , Steen K Petersen, Fam. Tejsner, Lillian Larsen, Torkil Forman, Inger Pedersen, Inge Nielsen, Jens Christensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Hvis juridiske argumenter affærdiges med moralske holdninger...

Og hvis moralske holdninger affærdiges med juridiske argumenter...

Så har vi da vist et definitions- og kommunikationsproblem, ikke?

HVAD er det egentligt, vi taler om?