Kronik

Udlændingedebatten har nået et stadie, hvor den risikerer at skade unges tillid til demokratiet

Kun for et fåtal af dagens vælgere er udlændingepolitikken valgets vigtigste spørgsmål. Alligevel bejles der stadig til denne gruppe med giftige og splittende italesættelser, der ikke gør noget godt for vores nye medborgeres demokratiske inklusion
Tonen i udlændingedebatten er ofte beskæmmende og fordommene grove. Eksemplerne står i kø alene inden for de seneste uger – for eksempel da Morten Messerschmidt udtalte, at islam skal ud af sygehusene, så de ikke ligner beduinlejre. Billedet er fra partilederdebatten efter valgudskrivelsen den 5. oktober 2022.

Tonen i udlændingedebatten er ofte beskæmmende og fordommene grove. Eksemplerne står i kø alene inden for de seneste uger – for eksempel da Morten Messerschmidt udtalte, at islam skal ud af sygehusene, så de ikke ligner beduinlejre. Billedet er fra partilederdebatten efter valgudskrivelsen den 5. oktober 2022.

Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Debat
11. oktober 2022

Valgtid er vores fælles chance for at forvisse børn og unge om, at »demokratiet er den mindst ringe styreform«, som Winston Churchill sagde.

Hver dag er landets uddannelsesinstitutioner forpligtede på at danne til demokrati. Så med valget på trapperne er scenen sat til at hylde og demonstrere – i ord og gerning – hvilke værdier vores demokrati er bygget på.

Klimakrise, krig, inflation, energikrise, velfærdskrise, trivselskrise og så videre – listen over valgtemaerne kan gøres lang.

Så meget desto mere nedslående er det, at den gamle kending – udlændingedebatten – igen popper op som et letantændeligt og forudseeligt debatemne. Navnlig set i lyset af, at stadig færre danskere synes, at netop det emne er vigtigt – ikke mindst er de unge langt mere optagede af at redde klimaet, mens tid er.

Men for 13 procent af vælgerne er udlændingepolitikken stadig noget, der kan afgøre deres stemme, viste en nylig undersøgelse fra Megafon.

Politisk kant

Ved dette folketingsvalg er der 14 partier, som kæmper om at skabe en politisk kant, så vælgerne kan se forskel. Her er debatten om indvandring og integration tilsyneladende emnet, der til enhver tid kan trækkes op af hatten. Måske fordi den rører ved dybe følelser, der handler om tilhørsforhold, om at stå i eller uden for fællesskabet, om religiøsitet og identitet. Her kan der skabes kant.

Men ofte er tonen beskæmmende og fordommene grove. Eksemplerne står i kø alene inden for de seneste uger: Morten Messerschmidt udtaler, at islam skal ud af sygehusene, så de ikke ligner beduinlejre. Kommissionen for den glemte kvindekamp anbefaler et forbud mod at bære tørklæde i folkeskolen for at undgå social kontrol, Mette Frederiksen mener, at muslimske friskoler skal lukkes, fordi eleverne er afvigende fra »det mest normale«.

Disse nedslag kommer i kølvandet på de senere års indførelse af såkaldt tryghedspakke, ghettolov, smykkelov, bandepakke, foreningsforbud, maskeringsforbud, hjemsendelse af syrere og senest planerne om et modtagecenter til asylbehandling i Rwanda samt fængselspladser til udvisningsdømte i Kosovo og så videre.

Igen og igen ser vi fremtrædende politikere, der med næsten nonchalante skuldertræk signalerer (eller siger højt), at menneskerettigheder, FN, religionsfrihed, grundlov og retsprincipper er fænomener, der kan være til forhandling og bør udfordres.

Den vedvarende udlændingedebat afføder to risiciscenarier: For det første nærer den tvivlen om, hvorvidt folkestyret reelt kan løse de problematikker, som truer vores eksistens, og som de unge er optaget af – og kræver indflydelse på.

For det andet skal man ikke være psykologiprofessor for at gennemskue, at fjendtlighed og provokation over for en afgrænset befolkningsgruppe til syvende og sidst vil føre til det stik modsatte af dét, der – tilsyneladende – er målet.

For hvad er egentlig det politiske ønskescenarie, kan man spørge? Handler udlændingedebatten om ægte interesse i at integrere herboende medborgere i samfundets fællesskaber? Eller handler den om, hvor de sidste 13 procent af vælgerne sætter deres kryds? Hvis det er det første, er metoderne direkte obstruerende. Hvis det er det sidste, er motoren i udlændingedebatten rent og skært magtbegær.

Ny forskning viser, at det gøder jorden for radikale islamiske grupper, når retorikken bliver skinger, og politiske initiativer skaber skarpe opdelinger mellem ’dem’ og ’os’.

Usunde fællesskaber

Hvorfor? Fordi mennesker har brug for fællesskaber og følelsen af at høre til. Ensomhed kan drive folk mod usunde fællesskaber, hvor det er let at samles om et modtryk.

Demokrati er en livsform, der blandt andet handler om at forstå sig selv som en del af et fællesskab. Det er i bund og grund dét, demokratisk dannelse – som skolerne underviser i på daglig basis – handler om.

Så, hvordan tør vi kaste os ud i en systematisk bekrigelse af indvandring, etnicitet (og islam), der risikerer at gøre medborgere til modborgere? Hvordan kan det nogensinde blive et ønskescenarie?

Vi bliver ved med at tale om ’udlændinge’, ’integration’ og ’danskhed’ over for herboende, danske statsborgere – mennesker, som er født og opvokset i Danmark. Men vi er forbi integrationsperspektivet og bør i stedet tale om medborgerskab, som intet har at gøre med etnicitet og afstamning. Vi er alle medborgere og bør stille krav til hinanden om sprog, demokratisk deltagelse, uddannelse, arbejde og så videre.

Danskhed må forstås som et produkt af 2.000 års indvandring. Tog vi alle en dna-test, ville vi indse, at vi er et smukt konglomerat af nationaliteter. Danskhed må ikke reduceres til genetik og slægt. Det er for fattigt. For antikveret. Ude af trit med den globale tidsånd. Det er meningsløst at udelukke folk med ikkevestlig baggrund fra fællesskabet, fordi de ikke har vikingeblod i årene.

Langt de fleste er formentlig enige i, at det er fornuftigt at have rammer for indvandring i Danmark. Ellers vil vi ikke lykkes med at hjælpe de mennesker, der kommer hertil. Men lad os enes om, at de medborgere med anden etnisk baggrund end dansk, som allerede bor og lever i Danmark (mange af dem er født her), vil vi gøre alt for at byde ind i fællesskaberne. Ud fra – man fristes til at sige kristne – værdier som medmenneskelighed, anstændighed, ordentlighed, kærlighed.

Ud over at det handler om værdier, så er der også noget dybt irrationelt over frygten for ’de fremmede’. Vi ved jo, at vi kommer til at mangle folk i sundhedsvæsnet, i skolerne, i daginstitutionerne, på plejehjemmene og så videre. Det er en fast diskussion ved de igangværende valgdebatter. Vi har hverken moralsk, etisk eller økonomisk råd til at udelukke bestemte befolkningsgrupper fra at bidrage til samfundets udvikling.

Løb ikke efter folkestemninger

Sammenhængskraft er blevet et stort mantra. Men den kraft, der skal få samfundet til at hænge sammen, er ikke betinget af, at befolkningen skal være ens. Risikoen for, at samfundet brækker over, skabes derimod, når der ikke er plads til at være forskellige, og når polariseringen får næring. USA er et aktuelt og fortvivlende eksempel. Uffe Ellemann sagde engang, i sit ’Mands minde’-foredrag, at hvis »sammenhængskraft« bliver oversat til »udelukkelse af andre«, så sker der et skred.

Når der er valg, fejrer vi de fire centrale begreber – retsind, lovsind, frisind, storsind – som er malet på væggen i vandrehallen på Christiansborg. Danmark har været kendt for netop disse værdier gennem årtier – ikke mindst efter Anden Verdenskrig. I dag fremhæves Danmark i internationale medier for vores ekstreme initiativer til at holde udlændinge på afstand og gøre livet surt for dem.

Udlændingedebatten bærer kimen til at splitte os i poler og modpoler. Uanset om debatten føres ved familiefesten, ved kaffemaskinen, over hækken, på de sociale medier eller på Christiansborg. Måske fordi der er sket et langsomt, men sikkert skred i retorikken, i fjendtligheden, og hvad der siges offentligt. Det er blevet legitimt at være grov.

Vi har brug for politiske forbilleder, der kan give børn og unge tillid til, at demokratiet fungerer, at vi evner at skabe sunde, inkluderende tilhørsforhold, at vi kan finde ud af at debattere uden at blive grove, at vi kan prioritere politiske temaer efter det, der tjener landet (og verden) bedst – ikke efter enkeltpersoners jagt på indflydelse. Politisk lederskab handler ikke om at løbe efter folkestemninger.

Der er meget på spil. Lad os udvise et medborgerskab, som unge – og verden omkring os – igen kan rose os for.

Peter Bendix Pedersen er formand for Friskolerne
Maren Skotte er kommunikationschef for Friskolerne

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Svend Jespersen

I taler om ”retsind, lovsind, frisind, storsind” og jeg er helt enig med jer på det punkt. Jeg er også enig med jer om, at retorikken på nogle områder er blevet skinger.

I taler også om medborgere og modborgere, og igen er jeg enig. Medborgere er mere ønskelige end modborgere.

Men I undgår (bevidst?) at omtale, hvordan dele af indvandrerne forholder sig til de positive begreber, I nævner. Spørg tørklædeklædte, muslimske kvinder, hvordan de forholder sig til et eventuelt ægteskab med en almindelig dansk og ikke-muslimsk mand. Spørg dem, om de mener, at homoseksualitet er acceptabelt ifølge deres tro. Og spørg deres brødre og forældre, hvad de mener om de samme emner. Og spørg deres religiøse og politiske forbilleder, hvad de mener om de emner. Den sammenhængskraft, Uffe Ellemann talte om, handler netop om f.eks. ikke at udelukke personer som ægtefælle blot pga. deres manglende tro på den eneste sande religion.

Jeg er enig i, at vi skal forsøge at ”skabe sunde, inkluderende tilhørsforhold”, men det betyder også samtidigt, at vi åbent skal erkende og kritisere det, når vi ser eksempler på det modsatte.

Erik Fuglsang, Henrik Ilskov-Jensen, Christian de Thurah, John S. Hansen og Carsten Bjerre anbefalede denne kommentar

"For hvad er egentlig det politiske ønskescenarie, kan man spørge? Handler udlændingedebatten om ægte interesse i at integrere herboende medborgere i samfundets fællesskaber? Eller handler den om, hvor de sidste 13 procent af vælgerne sætter deres kryds? Hvis det er det første, er metoderne direkte obstruerende. Hvis det er det sidste, er motoren i udlændingedebatten rent og skært magtbegær."

Mon ikke det primært handler om det sidste?

Brian Andersen, Inger Pedersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Desværre udmærker statsministeren sig som mange andre politikere i en af de skrækkeligste ting i vor tid, nemlig at udlægge sin egen personlige smag og mentalitet som en norm, alle andre bør stræbe efter. Men det er den jo ikke, og demokratiet fordrer netop, at folk stort set i deres private og personlige liv kan gøre, hvad der passer dem, når de holder sig indenfor de brede rammer, lovene skal angive.
Da vi fik EU, advarede politologer om, at vi ville se landspolitikerne begynde at føre sognerådspolitik og blande sig i de rammer og vilkår, der tidligere blev afgjort lokalt (og finansieret ved en lokalt fastsat skatteprocent). Landspolitikerne skulle dengang lægge rammerne, sikre borgerne relevant hjælp, og i øvrigt lade pengene flyde ud til de institutioner og aktiviteter, holder samfundet levende og dynamisk. Sådan bør det blive igen, for der er jo rigeligt at tage sig til på landspolitisk og internationalt plan, så man ikke behøver at blande sig i forhold, man selv eller embedsmændene ikke har nogen indsigt i.

Brian Andersen, Bente Kølle, Carsten Bjerre og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Peter Bryde Poulsen

Svend Jespersen:
Vi er da vel enige om,at der er trosfrihed i Danmark !

Og man er da vel fri til,selv at bestemme om man som muslimsk kvinde vil giftes med en ikke-muslimsk dansk mand,ikke ?

Alexander Bak, Inger Pedersen, Brian Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Friskolerne blomstrer som aldrig før. Mange skriver deres børn op fra fødslen så de kan få plads på den private skole. Når omkring 20 % går på private skoler som stort set enten er renset for børn med anden etnisk baggrund end dansk, eller etniske familier der ønsker en skole der svarer til deres hjemlands normer, så er det sympatisk, men også letkøbt, at ønske storsind og en ordentlig tone. På disse skoler kan man relegere de utidige og de slemme meninger hvis der ellers er elever nok, og det er der med ventelister til følge. Den anden mulighed er at flytte skole så man kommer på en såkaldt hvid skole. Det er der mange der gør. En dyrere løsning er at skifte adresse til et mere velhavende kvarter.
Gymnasieelevflytningerne er et eksempel på at der er en overbevisning om at de "andre" er ringere end de pæredanske og derfor ikke må dominere et gymnasium. Tonen er ind imellem rædselsfuld og hadsk, men når de gode
og tolerante aktivt stempler de andre som svage og ellers undgår kontakt i grundskolen, så er deres form for omsorg nem og gratis, hvis man undtager skolepengene. Så længe indvandrerdominerede skoler og gymnasier aktivt fravælges så er denne form for fravalg langt fatligere end hvad Messerschmidt og andre forudsigeligt fyrer af.. Udtalelser er lette at tage afstand fra, men fravalget med fødderne viser desværre at storsindet og tolerancen er ikke stikket så dybt. Desværre.

Steffen Gliese

Ha, Jens Peter Hansen, du tager så meget fejl. Masser af ikke-vestlige børn går på private grundskoler, hvor de i højere grad oplever inklusion og at blive taget som dem, de er - måske fordi der på mange af disse skoler ikke hersker denne moderne skræk og rædsel for 'religion', som jo er virkelig aparte i det, der reelt er verdens mest kristne land, hvor man ligefrem har gjort evangelisk kristendom til grundlaget for velfærdssamfundets politik, altså bortset fra de seneste ultraliberale årtier, hvor den evigt destruktive afgud Mammon har fået overtaget.

Alexander Bak, Inger Pedersen og Brian Andersen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Ja der er børn på private skoler der kommer fra ikke vestlige lande. De har ofte aktivt fravalgt skoler med mange indvandrere. Med hensyn til gymnasier så findes der i København gymnasier, private som Det fri Gymnasium og offentlige som Christianshavn og Rysensteen som er næsten rene danske, mens Det åbne Gymnasium og Ørestad har mange af anden etnisk oprindelse. Eleverne søger hen hvor man føler sig tryg, altså sammen med nogen man ligner. Det går gymnasieforliget imod. Hvordan kan man forklare denne frivillige opdeling uden at spørge om det grundliggende: Hvorfor vil vi/ de ikke hinanden når vi stort set alle fordømmer diskrimination og racisme.

Med dagens demografi vil unge altid være en niche i politik. Det ser vi også i klimapolitikken. Men det forhindrer ikke, der er vigtige pointer i dette indlæg.

Også jeg går ind for relativ stram udlændingepolitik. Sådan må det være, hvis man tænker sig godt om. Men Tesfaye sagde ,at det "skøre" i den skulle væk. Og det er der rigtig meget af. Men har S fået fjernet noget af det skøre. I al fald langt fra nok. Regeringen har selvfølgelig haft mere travlt med indkommende kriser end nogen anden regering og har måttet prioritere. Og så kom Radikale og stjal det sidste år.
Alligevel er jeg skuffet over Socialdemokratiets indsats med at fjerne det skøre - ja også støttepartiernes.

Jimmy Marquardsen

Spørgsmålet stillet af Jens Peter Hansen: Hvorfor vil vi/ de ikke hinanden når vi stort set alle fordømmer diskrimination og racisme? Er, synes jeg, det vigtigste og klogeste og mest afgørende spørgsmål vi kan stille os selv og hinanden.

Jeg vil gerne lægge ud med et svar/spørgsmål, som måske virker provokerende, men som kun har til formål at komme tættere på "sandheden", hvad den så end er, og hvor ubehagelig den end måtte være.

Fordi vi alle, inderst inde, i en eller anden grad, frygter det/de fremmede/hinanden?