Kronik

Den nye regering bør nedlægge Vejdirektoratet. Det står i vejen for en grønnere infrastruktur

Rammerne i Vejdirektoratet står i vejen for at udvikle en sammenhængende klimavenlig transportpolitik. Det ensidige fokus på bilismen bliver selvforstærkende, så bilen for mange bliver en forudsætning for at kunne klare sig i hverdagen
Hvis vi bare bliver ved med at udvide vejene, i takt med at antallet af biler stiger, svarer det til at løsne bæltet i bukserne, i takt med at man bliver federe og federe, skriver Bjørn Olsen.

Hvis vi bare bliver ved med at udvide vejene, i takt med at antallet af biler stiger, svarer det til at løsne bæltet i bukserne, i takt med at man bliver federe og federe, skriver Bjørn Olsen.

Sigrid Nygaard

Debat
3. november 2022

Hvis vi nogensinde skal blive i stand til at modernisere infrastrukturen i Danmark, kræver det institutioner, der understøtter en tidssvarende udvikling.

Vejdirektoratet blev etableret i 1949 og har den dag i dag et meget afgrænset ansvar for planlægning, anlæg og drift af statsvejene – altså det overordnede vejnet af motorveje og hovedveje.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at medarbejderne er kompetente, men de organisatoriske rammer, de indgår i, er forældede. Det giver ganske enkelt ingen mening at have en styrelse siddende for sig selv med det formål at retfærdiggøre milliarddyre motorvejsanlæg. Det spænder blot ben for udviklingen af en sammenhængende, bæredygtig og klimavenlig infrastruktur.

Se bare på den 161 milliarder kroner dyre CO₂-belastende trafikaftale fra sommeren 2021, der stort set udelukkende har til formål at fremme bilismen på baggrund af en forventet stigning i antallet af biler.

Trafikal skævvridning 

Hvis vi bare bliver ved med at udvide vejene, i takt med at antallet af biler stiger, svarer det til at løsne bæltet i bukserne, i takt med at man bliver federe og federe. Det løser ikke rigtigt problemet.

Tværtimod, bliver det en selvforstærkende negativ spiral, der blot gør infrastrukturen endnu mere usund, og det er måske netop en af grundene til, at det nu er så svært at sætte ind med den rette behandling.

Det ensidige fokus på privatbilismen har i sig selv medvirket til, at mange borgere i dag har svært ved at klare sig uden en bil. Mange familier er endda afhængige af to eller tre biler for overhovedet at få hverdagen til at hænge sammen.

Ud fra en klimamæssig og ressourcemæssig betragtning er det skørt, og ud fra en social betragtning er det voldsomt uretfærdigt over for den borger, som bliver tvunget til at gældsætte sig, fordi det er blevet nødvendigt at eje en bil for at kunne komme rundt. I værste fald bliver borgeren ekskluderet fra job og lignende, fordi det ligger uden for økonomisk rækkevidde at købe en bil.

Det er uretfærdigt. Alle bør kunne bevæge sig frit rundt, uden at de er tvunget til at eje en bil.

Hvis Danmark skal holde sig ’fit’ på det trafikale område, kræver det altså en anden og mere helhedsorienteret tilgang. Det er derfor, der er behov for at nytænke – og udvide – de organisatoriske rammer. Der er brug for rammer, der i langt højere grad understøtter en sammenhængende, effektiv og ikke mindst bæredygtig infrastruktur på tværs af landet og på tværs af land og by.

Opret Mobilitetsdirektorat

Det er klart, at der stadig er borgere, der har brug for at køre bil, men hvis man forestiller sig, at de gode medarbejdere fra Vejdirektoratet i højere grad bliver en del af en organisation, som får ansvar for hele mobilitetsområdet, så vil vi alt andet lige få udviklingsprojekter, der rækker ud over de ineffektive anlæg af nye og større motorveje.

Og tilsvarende, hvis alle transporttyper indgår som afsæt for al udvikling, så vil vi få løsninger, der rækker ud over det hidtil snævre fokus på privatbilisme.

Hvis vi så ovenikøbet giver et nyt ’Mobilitetsdirektorat’ som opdrag altid at vægte den mest muligt bæredygtige infrastruktur, så vil vi for alvor kunne begynde at se effektive og langtidsholdbare løsninger, der peger ind i fremtiden.

Hele spørgerammen vil ændre sig, så det ikke længere kun handler om, hvor billigt og hvor hurtigt det kan lade sig gøre at anlægge et stykke motorvej.

I stedet vil nye spørgsmål blive relevante. For eksempel – hvilket transportmiddel er mest bæredygtigt i den givne situation? Hvordan kan man begrænse antallet af de ressourcetunge privatbiler? Kan man understøtte en bedre udnyttelse af den danske bilpark, så de biler, der nu engang skal være der, ikke behøver at holde stille 95 procent af tiden? Hvordan skaber vi bedre sammenhæng med byområderne? Er der overhovedet brug for privatbiler i byområderne, hvis vi dér prioriterer de mest bæredygtige transportformer? Og sådan kunne jeg fortsætte.

Organiseringen er altså afgørende for, om vi bliver i stand til at modernisere og udvikle en sammenhængende og effektiv infrastruktur – i stedet for som nu blot at blive ved med at løsne bæltet og udvide med nye veje til flere biler.

Forældede beregningsmodeller

En ny, forbedret organisering af infrastrukturområdet vil også give en anledning til at optimere de beregninger og analyser, som ligger til grund for politikernes beslutninger.

Det er der brug for, for i dag bygger værdisætningen af infrastrukturprojekter på forældede beregningsmodeller.

I de samfundsøkonomiske analyser, der følger anlægsinvesteringer på trafikområdet, er naturen for eksempel værdisat til nul kroner. Ja, du læste rigtigt: nul kroner. Selv når det drejer sig om en analyse af Hærvejsmotorvejen, som skærer igennem flere af Jyllands mest værdifulde naturområder, har naturen ingen værdi.

Det er der næppe nogen, der mener er rigtigt i dag, hvor vi midt i en klima- og biodiversitetskrise bruger store summer på at opkøbe arealer til natur.

Et andet eksempel er, at det indgår som samfundsøkonomisk gevinst, at en privatbilist også i sin fritid kan nyde godt af at køre på en ny motorvej i stedet for at benytte en af de eksisterende hovedveje.

Omvendt indgår det ikke i de samfundsøkonomiske analyser, at sundhedsudgifterne stiger, hver gang vi øger mængden af støj og anden forurening. For ikke at tale om de øgede sundhedsudgifter, der opstår som følge af mindre motion, hver gang vi lokker endnu et ungt menneske til at droppe cyklen for i stedet at tage bilen.

De nuværende samfundsøkonomiske analyser ved værdisætning af infrastrukturprojekter er med andre ord mangelfulde og misvisende. De gør det umuligt at træffe kvalificerede politiske beslutninger, som kan komme samfundet som helhed til gavn.

I det lys er det måske ikke så underligt, at trafikaftalen fra 2021, trods investeringer for 161 milliarder kroner, ikke løser de udfordringer, vi som samfund står over for. Hverken trængselsproblemerne, sundhedsproblemerne, klimaproblemerne eller noget andet. Aftalen tilfredsstiller lokalt valgte politikere, som har kunnet vise sig frem for deres bagland, men aftalen har ingen værdi i en større samfundsmæssig kontekst. Den kan snarere betegnes som skadelig.

Derfor bør vores kommende regering nytænke hele organiseringen omkring arbejdet med fremtidige infrastrukturprojekter. Det vil give politikerne et bedre grundlag for kvalificerede beslutninger, og det vil åbne for, at vi i langt højere grad kan modernisere infrastrukturen og sikre en langsigtet, bæredygtig udvikling, som kommer alle til gavn.

Bjørn Olsen er presseansvarlig 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Sikke da en oplivende kronik. JA, sgu da.
Tak.

Jan August, nanna Brendstrup, Viggo Okholm, Steen K Petersen, Hans Ditlev Nissen, Lillian Larsen, Inger Pedersen, Eva Schwanenflügel, erik pedersen, Rolf Andersen, Inge Lehmann, Mette Johansson, Carsten Munk, Leanette Nathalia Chresta Jensen og Martin Christensen anbefalede denne kommentar
Martin Christensen

"Automobilismen var et vanvid, som kan sidestilles med middelalderens hysteriske epidemier. Det gav mennesker en lystbetonet magtfornemmelse at fare frem med urimelig fart og herske over unødvendige maskinelle kræfter. I den kapitalistiske tidsalder lokkede ryggesløse fabrikanter ved hjælp af psykologisk reklame folk til at købe automobiler på afbetaling. Mennesker sled og slæbte for at kunne betale afdragene på deres unyttige køremaskiner. Det var en forfængelighed og et snobberi, som nu er uforståeligt. Automobilerne forandrede landenes udseende og gjorde byerne ubeboelige. Træerne blev fældet, og frugtbar jord blev belagt med asfalt, der blev bygget særlige hospitaler for de tilskadekomne. Folks ben visnede, fordi de ikke blev brugt. Mennesker fik kredsløbs-sygdomme og fedt-maver, fordi de sad i vogne i stedet for at gå på jorden.
Vi er kommet naturen nærmere. Vi er ikke gået tilbage til naturen, thi udviklingen går ikke baglæns. Men vi er nået frem til naturen... som regel skal man ikke skynde sig. Man har tid til at gå på sine ben."

I 1961 skrev Hans Scherfig den lille fortælling "År 2061", hvorfra ovenstående er hentet, til forhåbentlig glæde og inspiration i disse tider.

nanna Brendstrup, Viggo Okholm, Steen K Petersen, Lillian Larsen, Erik Nielsen, Inger Pedersen, Eva Schwanenflügel, erik pedersen, Inge Lehmann, Carsten Munk, Lise Lotte Rahbek, Torben Arendal, Leanette Nathalia Chresta Jensen og Lone Hansen anbefalede denne kommentar

Dette indlæg anskueliggør på fineste vis, hvordan en organisation bliver selvforstærkende ved at undgå nytænkning - så længe ingen er opmærksom på forældelsen.
Her blandt andet ved at smøre det magtfulde trafikudvalg ved at "klæde det "fagligt" på" og samtidig sikre lokalt valgte politikere synlighed.

En lignende enøjethed gælder den kollektive trafik, hvor nedlæggelse af intercityruter begrundes i faldende brugere i kæmpestore busser, der kører halvtomme det meste af tiden i stedet for at tilpasse bussernes størrelse til transportbehovet.

Det ville have klædt Bjørn Olsen at deklarere sin tilknytning til www.Verdo.dk, så det fremgår at hans kronik er en (gratis/skjult?) reklame for hans arbejdsplads

Kære Annette,

Tak for kommentaren og blot til afklaring…

Denne kronik har på ingen måder noget at gøre med min arbejdsplads. Når jeg står som presseansvarlig er det fordi, man skal angive sin stilling, og det er nu engang det, jeg arbejder som til hverdag.

Jeg er aktiv debattør og også politisk aktiv. Indtil for nylig har jeg været medlem af Radikale Venstre, hvor jeg bl.a. har siddet i hovedbestyrelsen og stået fader til partiets bæredygtighedspolitik.

I dag er jeg medlem af Alternativet, men det er så nyt, at jeg ikke synes, at jeg kan tillade mig at referere til partiet i en byline.

Hvis du vil se mere, har jeg en side her:

https://www.facebook.com/BjoernOlsenPOL

Jeg håber, det hjælper til afklaring.

Mvh. Bjørn

Viggo Okholm, Steen K Petersen, erik pedersen, Lillian Larsen, Inger Pedersen, Eva Schwanenflügel og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

Måske andelen af bilkørende politikere kan forklare, hvorfor anden infrastruktur end veje bliver forfordelt.

Jeg har tit undret mig, hvorfor jydske borgmestre altid ville betales med motorveje.
Hvorfor ikke busser og tog, så der er mere plads på vejene til dem der har brug for det?

Jeg er kommet frem til, at det er fordi de kører i bil og ikke kender til andet. Derfor er veje og motorveje i deres egeninteresse og den eneste løsningsmodel de kan se.

Jeg tror også politikeres bilejerskab forklarer, hvorfor de anser bilisters køophold som havende negativ samfundsværdi, mens tilsvarende menneskers forsinkelse i offentlig transport har nul effekt på samfundsværdien.

Derfor får beregninger af investioner i offentlig transport en negativ værdi for samfundsøkonomien og kan dermed ikke betale sig.

Det modsatte gør sig så gældende for vejprojekter.

Politikere kører bil og vil derfor have veje. Derfor laver de lovgivning, der understøtter, at veje er det logiske økonomiske valg.

Viggo Okholm, Steen K Petersen, erik pedersen, Lillian Larsen, Erik Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Inger Pedersen, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

En fast bestanddel af adskillige VVM-undersøgelser af motorvejsprojekter har været de samfundsøkonomiske analyser, og disse videreføres nu i miljøkonsekvensvurderinger. Analyserne er en bizar opvisning i, hvad der mindre venligt er blevet benævnt hokus pokus-beregninger. Nytteeffekter ved en ny motorvej, f. eks. at kunne komme hurtigere frem, udtrykkes i en samfundsøkonomisk cost benefit-analyse som beløb i kroner, selv om der er tale om helt fiktive beløb, der ikke indgår i den ”virkelige” økonomi. Omsætningen af nytteeffekter til monetære værdier (beløb i kr.) fastlægges ud fra, hvad et antal adspurgte personer giver udtryk for, de er villige til at betale for en given nytteeffekt, eksempelvis kortere køretid. I analysen indgår disse fiktive beløb, som om de var rigtige beløb i kroner, på lige fod med virkelige beløb. Her hopper kæden helt af! På baggrund af denne særprægede talmagi beregnes en intern rente som udtryk for rentabiliteten i vejprojektet.

Generelt er fortalerne for en motorvej meget interesserede i værdien af den interne rente og bruger den gerne som bevis for den gode økonomi i et givet motorvejsprojekt og som løftestang for realiseringen af dette. Fortalerne har næppe indset analysernes tvivlsomme lødighed, eller også lukker de øjnene for den.
Ved ekstern kvalitetsvurdering kontrolleres det, om analyserne følger de etablerede retningslinjer for ”hokus pokus-talmagi”, og følgelig sættes der ikke spørgsmålstegn ved lødigheden af analyserne. Cost benefit-analyserne er grundlæggende helt uegnede til at træffe beslutninger om infrastrukturinvesteringer.

Inge Lehmann, Hans Ditlev Nissen, erik pedersen og Erik Nielsen anbefalede denne kommentar

Ja absurditeten kender ingen grænser når man eksempelvis vil ofre milliarder for at vind e ca. 5 -10 minutter for at komme før til Århus fra Odense i henholdsvis i tog eller bil
Hvad er årsag og hvad er virkning? Bilder vi os virkelig ind at vi bliver både rigere eller lykkeligere for 10 minutters gevinst? Hvor mange lykkeligere og bevidste åndedræt giver det?

De samfundsøkonomiske analyser af store infrastrukturprojekter er håbløst skævvredne til fordel for bilismen. Det gælder f.eks. den faste forbindelse over Kattegat. Her er der medregnet en gevinst for bilisterne på svimlende 112 mia. kr. mens de negative effekter stort set ignoreres. Det er der skrevet et udmærket notat om til Transportudvalget 5. oktober: https://www.ft.dk/samling/20221/almdel/tru/bilag/1/index.htm