Denne artikel er delt af Knud Anker Iversen

Informations abonnenter har betalt for artiklen, men Knud Anker vil gerne give dig mulighed for at læse den.

Læserbrev

Uafhængig grøn information findes allerede på klimasiden.dk – men projektet mangler midler

En uafhængig hjemmeside med klimafakta efterspørges blandt andet i en kronik her i avisen – men faktisk findes siden allerede. Uden økonomisk støtte kan den bare ikke nå ud til alle de, der efterspørger den. Vi savner en pulje til grønne ildsjæle
Vores oprindelige vision for siden var netop at udfylde borgernes behov for viden om klimavenlig adfærd, skriver Martin Pedersen og Signe Pedersen, stiftere af Klimasiden.dk, i dette læserbrev.

Vores oprindelige vision for siden var netop at udfylde borgernes behov for viden om klimavenlig adfærd, skriver Martin Pedersen og Signe Pedersen, stiftere af Klimasiden.dk, i dette læserbrev.

Magnus Hove Johansson

Debat
17. november 2022

I deres kronik den 14. november beskrev Charlotte Fischer og Tine Lange et behov for en uafhængig platform, der skal hjælpe borgere med at træffe bæredygtige valg i hverdagen. Vi er enige i dette behov. Faktisk så enige, at vi for tre år siden lavede klimasiden.dk, der på mange parametre opfylder det, skribenterne efterspørger. Vores erfaringer med hjemmesiden er dog blandede.

Klimasiden indeholder ikke ny viden som sådan, men samler derimod solid og faktabaseret viden ét sted i et lettilgængeligt format. Klimasiden er både gratis og uden reklamer. Vi er drevet af frivillige, der brænder for den grønne omstilling og mener, at borgere både har et ansvar og kan gøre en forskel ved at leve grønt.

Vores oprindelige vision for siden var netop at udfylde borgernes behov for viden om klimavenlig adfærd. Her, næsten tre år efter at siden gik i luften, har initiativet været en succes i Furesø Kommune, der også via en miljøinitiativpulje har givet os økonomisk støtte. Vores erfaring er dog, at selv om alle med kendskab til siden er ovenud positive, er vores besøgstal stadig små.

Vi har spurgt os selv, hvorfor kun få benytter dette tilbud, som adresserer et centralt behov i den grønne omstilling. Vi mener, der primært er to årsager. For det første blev siden lanceret omtrent en måned inden det første tilfælde af COVID-19 på dansk grund, og dermed gled klimakrisen i baggrunden i mange borgeres bevidsthed til fordel for andre, mere håndgribelige kriser. Den anden grund er, at udbredelsen af kendskabet til sådan en platform kræver en enorm indsats, der er vanskelig at mønstre for et nystartet frivilligt initiativ uden store økonomiske muskler og i konkurrence med sociale medier og en nyhedsstrøm præget af clickbait.

Her i skyggen af COP27 er klimakrisen dog mere relevant end nogensinde før. Vi opfordrer derfor den kommende regering til at oprette grønne fonde som for eksempel den hedengangne Pulje til Grønne Ildsjæle, der kan understøtte klimainitiativer som for eksempel formidlingen af den uafhængige grønne information, som kronikørerne efterspørger. Lad os nu hjælpe de borgere, der gerne vil gøre en indsats, så vi både angriber den grønne omstilling oppefra gennem politik og indefra via danskerne selv.

Martin Pedersen og Signe Pedersen er stiftere af Klimasiden.dk

Knud Anker Iversen læser Information

Måske skulle du også prøve?

Vi vil gerne give dig muligheden for at læse og lytte til seriøs, sjov, kritisk, idérig, afslørende, udfordrende, fri og uafhængig journalistik.

Prøv Information gratis i en måned.

Prøv Information nu
Følg disse emner på mail
Dorte Sørensen

Tak for den Klimaside. Men kan der ikke skabes mulighed til debat, forslag og fortællinger hvordan den og den gør. Det kunne måske skabe større "trafik" på siden.

Enig i at det er svært at finde overblikket over de mange lokale aktiviteter.

I kunne overveje at indgå i et samarbejde med "Det Fælles Bedste". i Aarhus.
En Open Source platform med en række græsrodsorganiseringer i det østjyske, som hver for sig indgår i landsdækkende organiseringer og med et solidt fundament af forskningsbaseret viden, praktiske handleanvisninger og lokalt aktivistiske initiativer
I stedet for at hver organisering konkurrerer om de samme puljemidler, kunne en vis viden- og erfaringsudveksling styrke de fælles bestræbelser i løst koblede netværk.