Kronik

1.800 udenlandske sygeplejersker venter på at arbejde, men strenge sprogkrav spænder ben

Danske sygeplejersker søger mod vikarbureauer og til Norge, og de danske hospitaler mangler nu 5.000 sygeplejersker. Paradoksalt nok spænder strenge sprogkrav og bureaukrati ben for 1.800 udenlandske sygeplejersker, som står klar til at arbejde
Tallene for manglen på sygeplejersker i sygehusvæsnet og udenlandske sygeplejersker, der gerne vil arbejde i Danmark, er stort set uændrede over de sidste par år. Det kalder på hurtig politisk handling, skriver Freddy Ladefoged.

Tallene for manglen på sygeplejersker i sygehusvæsnet og udenlandske sygeplejersker, der gerne vil arbejde i Danmark, er stort set uændrede over de sidste par år. Det kalder på hurtig politisk handling, skriver Freddy Ladefoged.

Ólafur Steinar Gestsson

Debat
14. februar 2023

Danmark mangler sygeplejersker. Denne mangel har været kendt i årevis, uden at der er blevet taget effektiv hånd om problemet. Sygeplejerskerne har været i strejke to gange i løbet af de seneste år og var særdeles solidariske i forhold til samfundet og den vigtige rolle, de har haft specielt under coronapandemien.

Nu ser det ud til, at mange sygeplejersker giver op. De gider ikke længere kæmpe mod vejrmøller og har mistet tilliden til dels fagforeningen Dansk Sygeplejeråd, politikerne og de styrende institutioner i vores samfund. Udmeldelserne fra sygeplejerskerne tikker ind hos Dansk Sygeplejeråd, og sygeplejerskerne finder andre græsgange i form af arbejde i vikarbureauer og i Norge, hvor der altid er arbejde at få, hvad end man er organiseret i en fagforening eller ej.

Udlændingepolitik spænder ben

Imidlertid har vi en skjult arbejdskraftreserve umiddelbart tilgængelig her i landet i form af herboende udenlandske sygeplejersker fra lande uden for EU som eksempelvis Bosnien og Filippinerne. Måske endda også Ukraine. Disse sygeplejersker venter og venter på at komme i arbejde og derved blive integreret i det danske samfund. Men bureaukratiske spilleregler spænder ben for dem.

For et år siden, i februar 2022, sendte jeg en mail til den daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i den daværende socialdemokratiske mindretalsregering og henledte opmærksomheden på denne arbejdskraftreserve. Det skete der absolut intet ved. Nu har vi så fået en ny SVM-regering med et flertal bag sig. Kan man forvente, at denne regering fraviger, hvad vi har været vidne til i de seneste mange år omkring vores sygeplejersker, nemlig for megen snak og for lidt handling?

Indtil videre er ordene mange i regeringsgrundlaget, hvori der blandt andet kan læses om en akutplan, der skal nedbringe ventelisterne, og en plan om styrkelse af beskæftigelsen. Derudover vil regeringen arbejde for at få flere ikkevestlige indvandrere i arbejde og fortsat tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft under ordnede løn- og arbejdsvilkår. Men der står stadig ikke ét eneste konkret forslag til at få flere udenlandske sygeplejersker i arbejde.

Samtidig vil regeringen føre en udlændingepolitik, der er stram, men samtidig ikke betyder, at uhensigtsmæssige regler spænder ben for almindelige familier.

Inspiration fra Birte Weiss

Regeringen skulle måske overveje at trække på Birte Weiss’ kompetencer som indenrigsminister i den socialdemokratiske regering, der var ved magten i 1990’erne, da flygtninge fra Bosnien i stort tal fik opholdstilladelse i Danmark. Birte Weiss stod dengang i spidsen for initiativer og aktiveringsprogrammer for de bosniske flygtninge.

Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og Dansk Sygeplejeråd arbejdede dengang tæt sammen om at finde frem til, hvor mange bosniske sygeplejersker der var blandt flygtningene, og man fandt dengang frem til 18 bosniske sygeplejersker, som efterfølgende inden for en 18 måneders periode fik autorisation til at arbejde som sygeplejerske i Danmark.

1990’erne var en tid, hvor lovgivning vedrørende udlændinge og flygtninge var et forholdsvist nyt begreb. Men den daværende udlændingelov udtrykte en holdning om, at Danmark skulle betragtes som et humanitært foregangsland.

Siden da er udlændingeloven blevet ændret og strammet adskillige gange og er nu blevet til én af de mest komplicerede og omfangsrige love i landet. Administrationen af loven er som følge heraf blevet uhyre bureaukratisk. 

For eksempel kunne man for nylig læse om Mustafa Hamid Hussein, en udenlandsk læge, sendt hjem fra sit arbejde på Rigshospitalet, fordi en henvendelse fra SIRI havde gjort opmærksom på, at det ikke er tilladt at arbejde i samme virksomhed som sin ægtefælle uden en særskilt tilladelse hertil. Mustafas hustru er også læge og arbejder på Nordsjællands Hospital i Hillerød – dermed er de begge ansat i Region Hovedstaden. 

Den sunde fornuft er forduftet i de snørklede regler, der nu gælder og administreres efter. Foregangsland på dette område er vi slet ikke længere – også selv om det debatteres flittigt, at vi har brug for en stor tilgang af udenlandsk arbejdskraft, som er helt nødvendig for den videre udvikling af vores samfund.

Jelena og de 1.799 andre sygeplejersker

Lad mig illustrere min pointe med ét ud af mange eksempler på udenlandske sygeplejersker, som sidder i en uholdbar venteposition for at kunne arbejde.

Jelena er en ung bosnisk kvinde, jeg kender. Hun er familiesammenført og bor og lever i Danmark sammen med sin ægtemand og deres lille datter. Hun er uddannet i Bosnien som sygeplejerske.

Hun indrejste i Danmark i september 2017 og har boet her lige siden da. Hun har gjort alt for at opfylde kravene til at få autorisation til at arbejde som sygeplejerske i Danmark. Hendes bosniske sygeplejerskeuddannelse blev godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed i juli 2022, og hun har modtaget danskundervisning både i form af alle de autoriserede danskkurser og niveauer, der er tilgængelige, og via privatundervisning. Hun taler og forstår dansk på et niveau, der i min verden er fuldt ud tilstrækkelig til, at hun kan fungere i det danske samfund og kommunikere fyldestgørende med sine kolleger og patienter.

Men hun mangler kun at bestå den statskontrollerede prøve, der kaldes Dansk 3, hvor kravene er et 10-tal i mundtlig kommunikation og et syvtal i henholdsvis læseforståelse og skriftlig fremstilling.

Hun er derfor stadig i venteposition i forhold til at kunne påbegynde et arbejde her som sygeplejerske. Vel at mærke mere end fem år efter hendes indrejse i Danmark. De meget strenge sprogkrav gør, at hun må vente endnu længere frem til næste prøve i maj-juni i år.

Jeg forstår ikke, at hun ikke kan få et job som sygeplejerske allerede nu og komme i gang med en sidemandsoplæring på et dansk hospital. Her vil hun kunne gøre nytte og bidrage til en aflastning af hendes danske sygeplejerskekolleger på en fælles arbejdsplads. Derudover taler hun flydende engelsk. Ydermere vil det også gavne integrationen af og danskkundskaberne for alle de udenlandske sygeplejersker, som står i samme situation som Jelena. For eksperter er enige om, at integration og sprogindlæring fremmes bedst ved at være i arbejde.

Samtidig er det tankevækkende, at der ikke er sprogkrav forbundet med at få tilladelse til at arbejde i Danmark som udenlandsk sygeplejerske, der er uddannet i Norden, i et EU-land eller i Schweiz og Liechtenstein. Sådanne sygeplejersker får deres autorisationsansøgning behandlet inden for tre måneder.

I oktober 2021 manglede det danske sygehusvæsen næsten 5.000 sygeplejersker. Samtidig var der 1.800 udenlandske sygeplejersker, der gerne vil arbejde i det danske sundhedsvæsen. Og tallene ligger på nærmest samme niveau i dag. Lad os få Jelena og de øvrige 1.799 udenlandske sygeplejersker i gang så hurtigt som muligt. Danmark og fremtidens velfærdssamfund har stærkt brug for dem.

Freddy Ladefoged er pensioneret kriminalassistent

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Peter Beck-Lauritzen

Helt enig. Så tåbeligt med det sproglige benspæn, da de fleste begreber i sundhedssystemet er baseret på latinske betegnelser. Så Jelena kunne starte allerede imorgen.

Per Klüver, Rolf Andersen, Eric Mård, Nils Finn Munch-Petersen, Holger Nielsen, Flemming Sørensen og Denise Ellefsen anbefalede denne kommentar
Martin B. Justesen

Hørt og tak, Freddy Ladefoged!

Per Klüver, Rolf Andersen, Eric Mård, Holger Nielsen og Jens Rasmussen anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Latinske betegnelser… ja, men hvor mange under 60 år? kender i dag til latin og forstår den universelle betydning af dette sprog?
Det kunne forresten være interessant at høre om de danske sygeplejersker i Norge taler dansk eller engelsk med deres patienter?
Bortset fra det, kan man da sagtens ha’ sprogproblemer med andre danskere…

Ete Forchhammer

Freddy Ladefoged, hvis du vidste hvor mange ubesvarede, høflige mails med spørgsmål til bl.a. Mattias Tesfaye, jeg OG andre har sendt… er man heldig, får men efter en snes stykker et totalt intetsigende og irrelevant svar - fra en studentermedhjælper som hermed betragter sagen som afsluttet.! Så meget for vælgeres adgang til ministre og desværre også til flere folketingsmedlemmer…

Per Klüver, Gitte Loeyche, Holger Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Inge Lehmann og Flemming Sørensen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Det er da også fortvivlende tilstande.
Selvfølgelig skal udenlandske uddannelser kunne konverteres til danske forhold ret hurtigt.

Men når det kommer til det sproglige niveau er jeg uenig i, at der ikke skal være høje krav til netop sundhedspersonale. Syge mennesker mumler, snøvler, taler i vildelse og det er måske lidt meget forlangt, at de taler sundhedsfagligt godt engelsk, hvis de ligger med 40 grader i feber. Og så er der den effektive kontakt med den danske del af sundhedspersonalet.
Sidemandsoplæring er der så vidt jeg har forstået lige så lidt kvalificeret tid i sundhedssektoren til, som der er til at tage sig ordentligt af eleverne.

Jens Frederik Drivsholm, Mette Johansson, Henning Kjær, Holger Nielsen og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar

ja få dem igang hurtigst muligt. Mange patienter forstår idag også engelsk og vil nok være taknemmelig for at få den praktiske hjælp uanset sprog og ved at få den gives der mere tid til kolleger til at hjælpe med det der kniber sprogligt. Mange opgaver kræver ikke dansk sprog

Det er meget vigtigt at både sygeplejersker og læger kan kommunikere med deres patienter. Derfor er det også meget vigtigt at stille krav om at disse fagpersoner er sprogligt gode nok.
Jeg har desværre flere ganges erfaringer med det modsatte.
Og hvor er vi så henne med tilliden til vort sundhedssystem?

Jens Frederik Drivsholm, Mette Johansson, Lise Lotte Rahbek og Henning Kjær anbefalede denne kommentar

Da jeg var ung, tjente jeg til studierne ved bl.a. at arbejde som (ufaglært) sygehjælper på et psykiatrisk plejehospital.

Her var patienter af alle nationalititeter, og mange af dem havde mistet deres sprog.

Men den menneskelige kontakt og åbenlys hjælp med fysiske udfordringer (sengebadnig og meget mere) var indlysendende – uanset sprog eller ikke.

Så se dog at få de udenlandske sygeplejersker ud i arbejde .. de skal nok få lært dansk i samarbejde med en anden, dansk kollega.

Viggo Okholm, Jens Frederik Drivsholm og Per Klüver anbefalede denne kommentar
Jens Frederik Drivsholm

Joh - jeg støtter de kommentarer, der fastholder at syge ikke har særligt meget energi til gebrokkent dansk eller kommunikation om intime forhold.
NÅR det er sagt så synes jeg at den oprindelige artikel kommer godt rundt om 'sin case' - den familesamførte bosnier/ hun virker virkelig til at være fuld flyvefærdige.

Mor Mette er åbenbart stadig skræmt af Inger Støjberg & hendes stampen så mange stemmer op på Venstre + DF. Ellemann kan vælge at regere videre med et ærligt liberalt Venstre - eller håbe på at finde nogle Inger-stemmer tilbage... men nu er han jo desværre sygemeldt - så på ubestemt tid er der ikke meget håb om en work around-løsning til flere varme sygeplejerske-hænder.

Lisbeth Langkilde

Pia Kühnell,

Sygeplejersker omtales mest og ofte som hænder.
Du og flere andre her dribler lidt med den bold.
Man kan tale noget latin og noget engelsk. Naturligvis kan man det.
Det skal bare altid være forståeligt sprogligt og kulturelt. Vi offentlige sygehuse tager af os ældre med deres sprogviden og deres høre/kognitive besvær, og det skal honoreres..
Derudover skal det sikres, at læge og sygeplejefaglige ansatte skal kunne varetage behandling og pleje under Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Sygepleje er så meget kommunikation og i dét begreb ligger den kulturelle forståelse.
Jeg synes, danske patienter let kan udfordres - jeg tror,, de gerne vil - men jeg mener, at det kræver sit sprogligt at være i sundhedsvæsenet.
Mine børn taler næsten kun engelsk på arbejde - i reklamebranchen. De jonglerer med udtryk. Jeg tror ikke, den jongleren dur, når man som 80+ er indlagt.
Al respekt for Jelena, som så må starte i hjemmepleje, som er glimrende til at øve og forstå det danske samfund.
Der er sådant håb om quick fixes. Lad mig sige helt klart: Intet er sværere.
Mvh
Lisbeth Langkilde
Sygeplejerske

Lisbeth Langkilde:
Et fagligt svar fra dig til eftertanke, men reelt bør vi så tvinge de sygeplejersker som stikke af til at blive eller vil de tike være bedre med større åbenhed overfor vore nye?
De danske sygeplejersker i dag er vel også meget sprog kyndige, så mon ikke det går trods alt. De fleste patienter i dag uanset tilstand vel også rimeligt engelskkyndige nok til at forstå det meste?

Lisbeth Langkilde

Kære Viggo Okholm,
Ingen sygeplejersker stikker af.
De vælger at arbejde andre steder under bedre forhold og til bedre løn.
Jeg kan kun begræde det som sygeplejerske.
Dog vil jeg igen sige, at sygeplejersker og læger har stort ansvar for at kommunikere med de ofte syge patienter.
Der er absolut intet nationalt budskab i min holdning. Ingen xenofobi. Der er blot hensyntagen til patienterne.
Mvh

Lise Lotte Rahbek

Kan I huske debatten om, hvorvidt patienter af udenlandsk oprindelse selv skulle betale en tolk, når de var hos lægen?
Dette ligner den problematik temmelig meget.

Hvis ikke patient og behandler kan kommunikere fornuftigt sammen, og det danske sundhedspersonale ikke har tid (og det har de jo ikke) til også at være sprogformidlere. så vil der uværgerligt ske fejl.
At håbe på at 'det går nok' for bare en repræsentant for sundhedsplejen viser nærvær og hjertevarme (og overskud) , så finder man ud af det. Jojo, men det er der sågu da ikke tid til, hvis sygdommen er akut eller der er flere sygdomme på spil samtidigt.
Jeg kan kun tale for mig selv og mine nærmeste, og ingen er trygge ved et ellers meget dygtig sundhedspersonale, som man ikke kan tale med, og er tilpas med at vente nogle måneder, til de bliver bedre til dansk. Det vil bare puffe yderligere til en forskydning til det privatfinancierede behandlingssystem.