Kronik

Indret arbejdsmarkedet på familiens præmisser – ikke omvendt

Reproduktion, familiedannelse og omsorg for børn må anerkendes som vitalt for et samfunds økonomi og trivsel. Det er et falsk ligestillingsideal, at kvinder skal være præcis som mænd: karrieremagere i hamsterhjulet
Ligestilling i Danmark handler om lappeløsninger og krummelurer på en lovgivning, der grundlæggende favoriserer et højt arbejdspres hele livet – og det udgangspunkt harmonerer dårligt med kvinders, børns og familiers behov, skriver politisk konsulent og medlem af De Radikale Julie Katinka Herdal Molbech i denne kronik.

Ligestilling i Danmark handler om lappeløsninger og krummelurer på en lovgivning, der grundlæggende favoriserer et højt arbejdspres hele livet – og det udgangspunkt harmonerer dårligt med kvinders, børns og familiers behov, skriver politisk konsulent og medlem af De Radikale Julie Katinka Herdal Molbech i denne kronik.

Arkivfoto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Debat
15. marts 2023

Hvis feminismen turde udfordre sine egne grundantagelser, kunne vi lettere få meningsfuld ligestilling.

Det kræver for eksempel et radikalt anderledes arbejdsmarked.

Alle ved, at ligestilling ikke er udgangspunktet i Danmark. Kvinder er både socialt og økonomisk ringere stillet end mænd, når det gælder magt, indflydelse og økonomisk sikkerhed.

Årsagen skal findes i, at ligestilling i Danmark handler om lappeløsninger og krummelurer på en lovgivning, der grundlæggende favoriserer et højt arbejdspres hele livet – og det udgangspunkt harmonerer dårligt med kvinders, børns og familiers behov.

Hvem er ’kvinder’?

I kølvandet på ’kvindernes internationale kampdag’ er det måske meget naturligt med en definition af, hvem ’kvinder’ er. I denne sammenhæng taler jeg om mennesker, der biologisk set er kvinder. Også selv om de identificerer sig med og/eller eventuelt kalder sig noget andet. Mit ærinde her er at tale reproduktionens og omsorgens sag.

Det vil sige, at jeg taler om mennesker, der kan blive gravide og føde børn. En stor del af dem identificerer sig med deres biologiske køn og kalder sig ’kvinder’. Og denne kampdag har gennem tiden handlet om dem og de særlige forhold, der knytter sig til at have den position i et givent samfund.

Mandlig ligestilling

Når vi ikke har ligestilling, så beror det i vid udstrækning på, at vores ideal om ligestilling er ensidigt og derfor netop ikke ’lige’. Den idé om ligestilling, vores samfund abonnerer på, er ligestilling med 100 procent mandligt fortegn: Vær meget på arbejde – så får du indflydelse og kan få en karriere. Og ellers har du ikke ret til det.

Den eneste vej til at sikre sig selv økonomisk er at være meget på arbejde. Og man får ingen pension, hvis man tager sig af sit barn og sin familie (imens din partners vokser, fordi personen er meget på arbejde).

Det er meget let at forstå den logik, fordi det gennem historien har været sådan, mænd opnåede magt og penge. Derfor har man nok tænkt: Kvinder må gøre det samme. Ligestilling er blevet til at give kvinderne mulighed for det samme. Ja ligefrem tvinge dem til det.

Frem for at nøjes med mindre forlængelser af barselsorlov, kønskvoter og optællinger af kønsfordeling i parlamentariske forsamlinger, bestyrelser og endda lovgivning, der retter sig mod at fjerne biologiske mødre fra børnene, bør vi i stedet spørge os selv: Hvad er årsagen til, at der ikke er en lige repræsentation af mænd og kvinder her? Og hvordan kan vi gøre det muligt for kvinder at deltage på deres egne præmisser?

Situationen i dag devaluerer kvinders reproduktive egenskaber og behov og gør omsorg for egne børn til et problem, der skal overstås. Omsorg for børn står i vejen for, at en lige så stor del af kvinder som mænd kan have magt over deres eget liv og indflydelse på samfundets udvikling, fordi det kræver, at de opfører sig som mænd. Og fra samfundets side har vi funderet ligestilling på en falsk præmis om, at det generelt er muligt.

Tabu at være mor

Vi er kommet så meget på vildspor i vores tanker om, at vi alle er ens, at det nærmest er blevet et tabu at være mor. Fra at være en unik og anerkendt rolle sidestilles det nu med en forældet og normativ tankegang om køn, hvis man påpeger en mors behov for at være sammen med sit barn og det særlige, en mor kan give et lille barn. Ideologi og ligestilling kommer i vejen for, at tilknytning, psykologisk udvikling og social forandring i en familie kan få lov til at udfolde sig på familiens egne præmisser.

I dag er det i vores kultur så idylliseret, hvis en mand tager sig af et barn, at man kan lave reklamefilm og skrive bøger om det. Mens det nærmest er syndigt, hvis en mor faktisk har lyst til og behov for at tage sig af det barn, hun lige har født og ofte også ammer. Er det ligestilling?

Vi ved en masse om små børns behov for nærvær, omsorg og deres forældre – alligevel favoriserer lovgivningen, at forældrene sætter børn helt ned til otte måneder i vuggestue. Det har i mine øjne ikke noget som helst med ligestilling at gøre. Til gengæld har det en hel del at gøre med forværring af mange børns trivsel, fordi deres liv starter med et alt for højt pres – konsekvenserne ser vi i hobetal.

Derfor argumenterer jeg for et arbejdsmarked, der er indrettet på reproduktion og familiedannelse som centrale og altafgørende processer i samfundet. Og anerkender kvinders særlige rolle heri. Ellers vil vi se en fortsat forværring af den generelle mistrivsel og skolevægring, sygemeldinger med stress og så videre.

Vend udgangspunktet

Mange vil sikkert mene, at jeg er galt afmarcheret her. Det er let at se de vante positioner og for eksempel fra venstrefløjen affeje enhver kritik af deres ligestillingsparadigme med, at jeg vil have ’kvinderne tilbage til kødgryderne’ og lignende useriøse paroler. Og fra højrefløjen kan man jo undre sig over, at jeg overhovedet kan forestille mig, at det kan give økonomisk mening ikke at arbejde!

Til disse og andre automatreaktioner vil jeg sige: Vi bliver nødt til at komme videre nu. Dette er ikke en ideologisk debat. Vi løser ikke problemerne ved at gøre endnu mere af det, som har været med til at skabe dem.

På samme måde som klimaforandringerne ikke er til diskussion, er det heller ikke længere til diskussion, at vores samfund skaber mistrivsel hos en meget stor andel af børn og unge. Og en del af miseren kan forklares med et alt for højt pres på familier lige fra begyndelsen af barnets liv – på både mødre og forældre generelt.

Arbejdsmarkedet trænger til en grundlæggende rekalibrering, der tager bestik af hele billedet og ikke holder hånden for det øje, der ser kvinder og deres reproduktive sundhed og vigtighed for et samfunds trivsel og økonomi.

Der er flere indlysende gode grunde til at skabe et reproduktivt arbejdsmarked:

Tallene for børn og unges trivsel taler for sig selv. Ditto med antallet af mennesker, der rammes af stress og sygemeldes. Ditto med presset på psykiatrien og ventelisterne hos psykologerne. Og manglen på arbejdskraft inden for velfærden over en kam. Og det er allerede tydeligt nu, at fødselstallet ikke stiger i det omfang, vi havde regnet med. Med en aldrende befolkning er det gift for samfundsøkonomien.

Så min opfordring: Indret arbejdsmarkedet på kvindernes præmisser. Mindre giver ofte mere – det gælder også her. Kvinder bliver gravide, føder, ammer og har behov for at komme tilbage til arbejdsmarkedet i deres eget tempo. Det samme gælder for mange fædre/medforældre. Fleksibilitet bør således være en mulighed for alle forældre (også efter barsel), så reproduktion, familiedannelse og forældreskab bliver et grundvilkår, som arbejdsmarkedet indretter sig efter. Så penge, indflydelse og magt bliver mere ligeligt distribueret samfundet imellem – uden at det skal gå ud over børnene!

Man kan kalde det et reproduktivt eller et feministisk arbejdsmarked eller noget tredje. Situationen viser med al tydelighed, at det ikke er lykkedes at indrette naturen efter arbejdsmarkedet – så lad os gøre det modsatte i stedet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Hvem skulle efterkomme din opfordring: Politikerne, arbejdskøberne, finanssektoren, fagforeningerne.. eller hvem er det, der formodes at kunne ændre denne mangefacetterede institution, som arbejdsmarkedet er?

Udbud af arbejdskraft og efterspørgsel efter arbejdskraft, det er det, der driver arbejdsmarkedet. Hvis der er rigeligt med arbejdskraft er markedet skideligeglad med familiestrukturer og fornuft. Modsat vil markedet i tider med mangel på arbejdskraft være villig til at imødekomme krav fra arbejdstagers side.
Det er blandt andet derfor vi ved, at det er en stor fed løgn at der mangler arbejdskraft. Markedet har ikke tilpasset sig arbejdsudbuddet i forhold til løn eller andre arbejdsvilkår, de ansætter stadig ikke flexjobbere, efterspørger børnefamilieforældre eller mennesker over 60 og der er ingen tegn på, at arbejdsmarkedet mangler udbud.
Det er en meget naiv opfordring, der her bliver givet om at arbejdsmarkedet skal tilpasses børnefamilierne. Det kommer ikke til at ske så længe udbuddet af arbejdskraft er større end efterspørgslen.
https://denstoredanske.lex.dk/arbejdsmarked

Rasmus Kristiansen, Uffe Gammelby, Troels Ken Pedersen, Eva Schwanenflügel, erik pedersen, David Zennaro, Claus Nielsen og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Danny Rasmussen

Undskyld, men hvordan er dette ikke en ideologisk debat når forfatteren sidder og prædikerer for en samfundsindretning som overhovedet ikke tager højde for homoforældre? Som om det at give et barn omsorg er noget kvinder er bedst til og mænd bare skal blande sig udenom...

Jordan Peterson og J.K. Rowling har ringet, de vil gerne have deres kvindesyn tilbage.

Eva Schwanenflügel

Der mangler ikke arbejdskraft i mange områder på arbejdsmarkedet.

Det skyldes, at der bliver ansat mange flere udlændinge end før:

"Sidste år blev der igen sat rekord for antallet af udenlandske ansatte i den danske bygge- og anlægsbranche.

Nu er der i alt 24.655 udenlandske statsborgere ansat i branchen, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er 76 procent flere end for bare fem år siden."

https://www.dr.dk/nyheder/penge/midt-i-svaere-overenskomstforhandlinger-...

Det gør sig især også gældende indenfor landbrug, transport, samt hotel- og restaurationsbranchen.

Grunden er naturligvis, at disse arbejdere ikke kender noget til reglerne og ikke er medlem af en fagforening, hvorfor de underbetales, og holder lønnen lav for deres danske kolleger.

Derfor gider arbejdskøberne heller ikke tage lærlinge, eller opretholde kvalitetsstandarter eller et ordentligt arbejdsmiljø.

Den forrige mindretalsregering ville lempe reglerne:

"I juni sidste år indgik den daværende S-regering sammen med et bredt flertal i Folketinget en aftale om at styrke den internationale rekruttering.

Aftalen nåede dog aldrig at blive udmøntet i en decideret lovvedtagelse. Det skyldtes, at statsminister Mette Frederiksen (S) i efteråret udskrev folketingsvalg.

Aftalen fra sidste år indeholdt blandt andet et element om beløbsgrænsen for, hvad udlændinge skal tjene årligt for at få ophold i Danmark. Beløbet blev sænket fra omkring 445.000 kr. til 375.000 kr.

Herudover skulle en række ordninger med aftalen ændres. Virksomheder skulle blandt andet have mulighed for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft på en mere smidig måde - uden unødigt lange sagsbehandlinger."

Men den nye blå blok vil permanentgøre disse tiltag:

"Ikke alle er dog lige begejstrede for regeringens plan.

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, har ytret, at ”politikerne åbner en ladeport for udenlandsk arbejdskraft på relativt lave lønniveauer”.

Troels Lund Poulsen mener, at FH-formanden ”skyder gråspurve med kanoner” med sin kritik.

”Vi ved, at hvis vi får besat de ledige stillinger, der er i danske virksomheder, er det også med til at gøre vores erhvervsliv mere konkurrencedygtigt.”

”Derved bliver der også skabt yderligere stillinger i danske virksomheder, fordi man bliver mere produktiv.”

”Så det her er på mange måder noget, der kan være med til at fremtidssikre vores arbejdsmarked, så vi fastholder de virksomheder, der er i Danmark,” siger han."

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Regulering/article15107732.ece

Nu kan man så spørge sig selv og de Radikale, (hvis hedeste drømme altid går ud på netop at øge arbejdsudbuddet), hvordan et øget arbejdskraftudbud, især med billig udenlandsk arbejdskraft, harmonerer med et forbedret familieliv, eller for den sags skyld forbedrede forhold for udlændinge..?!?

Rasmus Kristiansen, Uffe Gammelby og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Hanne Tofte Jespersen

Jeg synes det er en overordentlig relevant kronik, Julie Molbech har skrevet. Den får mig til at tænke tilbage på 1980’ernes kvindestudier og kritisk teori, som præcis pegede på det samme paradoks: Ligestilling opnås ikke ved at udradere omsorg fra den samfundsmæssige ligning. Men det er det, der er sket - og jeg har svært ved at anden udvej end et opgør med markedssamfundets forgrovede kapitalisme, der blot presser alle, på børnenes og den menneskelige trivsels bekostning . Så tak for din kronik - den er alt andet end naiv.

Lise Lotte Rahbek

Fra Evas Indlæg: "Vi ved, at hvis vi får besat de ledige stillinger, der er i danske virksomheder, er det også med til at gøre vores erhvervsliv mere konkurrencedygtigt."

Ja, klart, konkurrenceevnen handler om pris. Pris på arbejdskraften, blandt andet. Jo mindre i løn, jo mere konkurrencedygtig overfor andre, som så også er nødt til at styre lønningerne hårdt.
Lidt som at tisse i bukserne i frostvejr og nyde varmen.

Rasmus Kristiansen, Uffe Gammelby og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eline Crossland

Jeg er helt enig i præmissen om at det reproduktive arbejde som lægges i familierne systematisk undervurderes (både i kulturel og økonomisk forstand), og det er et samfundsproblem at gøre.
For mig falder kæden af der hvor det partout skal handle om køn i det hele taget, og "kvinder" i særdeleshed. For mig at se havde hele argumentet stået langt stærkere og mere præcist hvis forfatteren havde valgt at skrive præcist om den gruppe debatten må handle om: Forældre. Eller endnu mere præcist (men mindre elegant): omsorgsgivere. Det er vel helt ligegyldigt hvilket køn de pågældende har - uanset hvilket kønssyn der abonneres på??

Rasmus Kristiansen, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar