Anmeldelse

Er skurken virkelig USA?

Og mig, sagde hunden...!
3. august 2010

I torsdags (29. juli) var - i anledning af Jørgen Steen Nielsens artikel fra samme dag: »USA's klimafiasko er en ulykke for global klimaaftale. Grådighed og fejhed vandt, siger nobelpristager Paul Krugman« - at læse på Informations webside, hvad en (norsk) abonnent, Karsten Johansen, kommenterede og fire andre Informationslæsere anbefalede:

»Ansvaret hviler på politikere i Senatet, der er afhængige af donationer fra olie- og energiselskaberne eller bange for at støde vælgerne.' Disse 'politikerne' i Senatet er jo selv de varmeste tilhengere av det system, som gjør dem 'avhengige' av fossillobbyens støtte. Krugmans fremstilling av saken er illusorisk - de nevnte 'politikerne' er ikke 'avhengige' av fossillobbyen eller blir 'påvirket av den' - de er identiske med den! De er ikke 'avhengige av folkeopinionen' - de manipulerer den selv frem gjennem sine mediemonopolistiske organer som Fox News osv. Senatet i USA er en høyreekstrem og verdensfjern forsamling av milliardærer som tjener sine stadig svulmende formuer på plyndringen av jordens hurtigt svinnende fossile energireserver og på det militære og mediale apparatet som gjør dette muligt. Det er helt umuligt å bli valgt til Senatet dersom man ikke tilhører verdenshistoriens tallmessigt minste men samtidig pengemessigt mest svimlende rike og maktmessigt mest apokalyptisk våpenutrustede overklasse. Å kalle dette systemet et »demokrati« er en grotesk hån mot begrepet, det er ikke mer demokratisk enn det selvsupplerende stalinistiske partioligarkiet i Kina, de mafiøse herskerkastene i Russland, Italia, Frankrike eller den føydale herskerkasten i Saudiarabia, talibanske klaner i Afghanistan osv.«

Denne kommentar er blevet anbefalet af fire brugere, konstaterer Informations computer. Om Karsten Johansens kommentar er en af de bedste, i web-Information i nyere tid, skal ikke afgøres her. Kommentaren kommer i hvert fald godt rundt og højt op, kan man til gengæld sige med sikkerhed. Hvad ikke er helt ringe, som de siger i Vestjylland, når de er allermest begejstrede. Overdrivelsens vej fører til visdommens slot, påpegede William Blake.

For hvad er det nemlig, der skal sættes i stedet for den amerikanske kapitalisme, det kinesiske stalinistiske partioligarki, de mafiøse herskerklasser i Rusland, Italien og Frankrig, den feudale herskerkaste i Saudi-Arabien, de talebanske klaner i Afghanistan og så videre og så videre til også Lene Espersen, Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen er kommet med?

Svaret blafrer i vind og vejr.

Her er varmt

Der bliver stadig varmere, stadig stærkere svingende med i perioder også ekstrem kulde, voldsomme oversvømmelser, voldsomme ørkendannelser, stadig mere uvejr. I Pakistan nu det værste siden 1929 med et regnvejr, der slå alle rekorder. I det centrale Rusland de højeste varmetemperaturer, der på dette sted nogen sinde er målt. Fra Tjernobyl rapporteres, at atomkraftulykken i 1986 endnu - næsten et kvart århundrede efter - stadig skader planter og dyr, biodiversiteten, som den så poetisk kaldes. Og i dag skriger verdens magthavere så efter endnu flere atomkraftværker. På Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside læses: »Udbredelsen af havis i Arktis er faldet støt siden slutningen af 1970'erne. Vinterudbredelsen er faldet med 10 prcent og sommerudbredelsen med hele 25 procent.« Artiklen mener dog ikke, at den naturvidenskabelige forskning endnu med sikkerhed kan give »den menneskeskabte drivhuseffekt og den følgende globale opvarmning« hele skylden, men »der skal efterhånden meget til at frikende den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten. Forskere med speciale i Arktis er enige om, at temperaturerne er stigende og at den stigning har stor indflydelse på udbredelsen af havis. Modellerne for årtierne fremover har også alle et fortsat istab som resultat, men hvor stort tabet bliver, varierer en del fra model til model. Et mere eller mindre isfrit Arktis kan få stor betydning for blandt andet olie- og råstofindustrien og for transporten til havs. Isoleret set er det et samfundsmæssigt interessant scenarie, men prisen kan blive meget høj blandt andet for dyrelivet i området. Havisen spiller desuden selv en rolle i klimasystemet ved blandt andet at tilbagekaste kortbølget solstråling en stråling, som i fremtiden i stigende grad vil blive optaget og omdannet til varme i det mørke hav. På den måde fører mindre is til endnu mindre is.« Der så igen fører til mindre is, der så igen fører ... og så videre og så videre med stadig højere globale gennemsnitstemperaturer, voldsommere svingninger i vind og vejr og stigninger af vandstanden i verdenshavene til et af vendepunkterne - the tipping points - melder sig og Gaia (Jorden) for alvor tager over med sine stadig selvforstærkende indbyrdes vekselvirkninger. Som ingen menneskelig naturvidenskab, teknologi, teknik og (penge)økonomi kan standse, før Gaia igen finder et nyt balancepunkt. Måske uudholdeligt for de fleste levende væsener andre end simple bakterier o. lign.

Og nu er der i denne klumme ikke afsat mange ord(!) tilbage til svaret på, hvordan grådigheden efter øget olie- og råstofindustri og mere transport til havs så kan styres, at vores dyreart ikke bare fejt lader grådigheden sejre, som nu sidst i det amerikanske Senat. Det er også blevet for varmt. Vi ses næste tirsdag.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Niels-Simon Larsen

Meningen med at kritisere verdens trendsætter, USA, må vel være at sætte en mod-trend, ellers kan jeg ikke se meningen. Alternativet til alle de dårlige tendenser, der udgår fra de store ødelæggere (har jeg lyst til at kalde dem), blafrer i vinden, som Ejvind siger midt i klummen.

Og hvorfor gør det så det? Det er da pga. af vores fantasiløshed og vores mangel på mod til at gå alternative veje. Nogle få har altid gjort det, gør det stadig og vil gøre det fremover. Det er ligefrem karakteristisk for DK, at nogle få gør noget 'nyt', men det slår sjældent igennem. Jo, vindmøllerne klarede den, men nu er de blevet så store, at det er lige før, vi ikke kan have med dem at gøre. Vi kan slå igennem på enkelte områder, når vi er heldige, men lave et bæredygtigt samfund, hvor det enkelte menneske ser sit liv i globalt perspektiv og arbejder for alles ve og vel, det er stadig en rosenrød drøm. Vi kan opfinde en dims, lave et velfærdssamfund som de fleste er opdraget til at være tilfredse med, og afholde valg med et skær af demokrati, men alligevel føler mange sig hjemløse i mere end en forstand. Rodløshed og mangel meningsfuldhed får mange til at gå i spåner. Selv her i trådene ser mange af os sort på fremtiden, fordi vi aldrig kommer i bund med problemerne, aldrig føler, at vi har fat i det egentlige og kan begynde at gå fremad. Jo, enkeltvis og i små grupper, men ikke flertallet. Derfor giver mange op. Tænk bare på klimaskeptikernes irriterende påstande. De virkede som en bremseklods, da udviklingen skulle vendes. Sådan kommer der hele tiden noget i vejen.

For arbejderbevægelsen lykkedes projektet. Der kom mad på bordet og en vis tryghed i ansættelsen. Den socialdemokratiske velfærdsstat må man da også sige lykkedes. Hvad der derefter er sket, står mig ikke klart. Jeg kan tydeligst se, at materialismen infiltrerede og fik os til at konkurrere om at få den sidste nye og flotte vandhane og wc-brættet, der lukker langsomt ned.
Jeg har stadig ikke en fornemmelse i kroppen af, at DK er et land, der gavner verden, snarere tværtimod. Det er den fornemmelse, jeg ønsker. DK skal være et modstykke til det ressourcemæssige grovæderi, et land hvor den enkelte borger er en opbygger og ikke en nedbryder af den jord, vi er fælles om.

Danmark bør for egen regning og risiko udarbejde en Plan A (Plan B er BAU, og det er en dødssejler, så den lader vi ligge.)

Plan A skal have det formål at sikre den langsigtede bæredygtighed i en situation, hvor vi er truet af ødelæggelse af økosystemer og biotoper, overudnyttelse af naturgivne fødevareressourcer, uoprettelige skader på biodiversiteten, ødelæggelse af jordens frugtbare muldlag, overudnytttelse af naturgivne energiressourcer, ødelæggelse af vandressourcer, farlige gifte i miljøet, luftforurening og befolkningspres.

Begrebet 'bæredygtighed' må defineres og så vidt det er muligt fastlægges, og det bør ske i en demokratisk dialog. Herefter bør der iværksættes en plan, hvis mål skal være at sikre den langsigtede bæredygtighed. Denne Plan A må i alle aspekter og alle faser involvere befolkningen i en demokratisk dialog. Det er nødvendigt, da omstillingskravene er helt ude over, hvad der normalt serveres i det daglige poltiske spinderi, som i øvrigt er helt dialogfrit område.

Dialogen er ekstremt nødvendig, da omstillingen vil kræve et opgør med en lang række myter og forestillinger, der er så indgroede, at de ikke sådan uden videre lader sig ændre.

Et eksempel er myten om den evige økonomiske vækst og myterne om, at ressourcerne er ubegrænsede (eller substituerbare) i et lukket og begrænset system. Hvis man ser på den daglige debat og de løsningsforslag, der karakteriserer håndteringen af den såkaldte økonomiske krise, kan man få en fornemmelse af, hvilke mentale omstillingerprocesser, der må igangsættes.

Det vil være en storslået - og givetvis nødvendig - opgave for Danmark at udarbejde en Plan A for bæredygtighed, der tager udgangspunkt i de ovennævnte dilemmaer og problemer og kan pege på en vej frem, der kan sikre kommende generationer muligheder for at leve på denne klode. Så vidt mig bekendt er der ikke mangel på ideer.

Måske kan vi på dette punkt blive et foregangsland. Vi er jo ikke alene om at have dilemmaerne og problemerne.

Lars Peter Simonsen

"Det kinesiske stalinistiske partioligarki, de mafiøse herskerklasser i Rusland, Italien og Frankrig, den feudale herskerkaste i Saudi-Arabien, de talebanske klaner i Afghanistan og så videre og så videre til også Lene Espersen, Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen er kommet med?"
De ovennævnte behøver vel ikke være alternativet, man ku' jo prøve at udvikle noget nyt, og beholde de gode elementer fra "det gamle", f.eks. at sætte mennesket før maskiner og systemer, forstået på den måde, at ha' lige så meget respekt for mennesket som for indtjening, udvikling, magtbalance m..m. Det er muligvis naivt, men det er ok med mig...

John Fredsted

Nej, skurken er ikke udelukkende USA. Lige så lidt som skurken udelukkende er Big Oil, som man ellers kunne forledes til at tro i nogle kommentarer forleden i dette forum. Skurken er i det hele taget ikke nogen Store Stygge Ulv udenfor os. Skurken er summen af al den angst og forvirring, der befinder sig i vore egne hjerter og vore egne hoveder.

Som jeg efterhånden har været inde på en række gange i dette forum, så anser jeg skurken for at være et hos det moderne menneske udbredt mangel på mod til at lade sig begrænse, velsagtens fordi sådanne former for begrænsning tvinger individet til at indse nogle af livets mørkere sider: At livet selv er begrænset; at fundamental ensomhed er et grundvilkår, etc.

Det forekommer mig, at rigtig meget af al den løben omkring, al den aktivitet og ståhej, al den fysiske foretagsomhed, som denne verden er ved at segne under, intet andet er end et grundlæggende forsøg på at løbe væk fra den eksistentielle angst, der befinder sig inde i hver enkelt af os. Denne flugt vil være forgæves naturligvis, for der er intet, der endegyldigt kan slukke denne uro.

I stedet for denne flugt må jeg så ikke anbefale, at man i stedet finder modet til at sørge over, at dette er et grundvilkår ved den menneskelige eksistens; ikke sådan forstået, at vi hver især skal gå konstant flæbende og nedtrykt omkring, men for at vi kan blive autentiske både indadtil i vores selverkendelse og udadtil i vore samtaler med hinanden.

Aksel Gasbjerg

Niels-Simon og Erik.

I efterlyser begge - med rette - en dansk vinkel og et dansk udspil i hele miljødebatten.

Er svaret ikke dannelsen af et Miljø-parti? Et politisk parti vil indebære dialoger og diskussioner (som Erik meget rigtigt lægger vægt på) samt være platform til at få markeret en miljørigtig dagsorden og gennem medierne få oplyst en endnu bredere del af befolkningen.

Med de mange miljøtrusler på den ene side og de det traditionelle partiers fortsatte business-as-usual på den anden side, vil der være et tomrum med stadig stigende miljøbekymring og -bevidsthed i befolkningen, hvor et miljøparti vil kunne tilbyde andre politiske løsninger end de sædvanlige økonomisk-vækst-orienterede løsninger.

Niels-Simon skriver "For arbejderbevægelsen lykkedes projektet.". Kan projektet ikke også lykkes for en miljøbevægelse?

Bernhard Dragsbjerg

Kapitalismen er det problem, der skal diskuteres. Når et helt system er bygget på grådighed, kan det kun gå galt for de mange. Diskussionen af begrænset kapitalisme er absurd. Det er tid til revolutioner, indre revolutioner. Men det sker næppe, så længe angsten/modviljen for at diskutere kapitalismen i den grad dominerer folks mindset.

Martin Pedersen

Svend Auken er desværre død. Hans Miljøministerium var første skridt på vejen og med dets afvikling trådte vi to (eller ti) tilbage. Hvis oppositionen helliger hans minde, så går vi i det mindste fremad igen.

Hvem ved hvordan Danmark havde set ud, hvis vi ikke havde baseret vores politik på, hvem der kan svine indvandrene mest til.

For ikke at tale om hvis Al Gore havde vundet (jeg ved godt han fik flest stemmer) præsidentposten i 2000.

Højrefløjen har siddet på magten i det seneste årti. Det har konsekvenser. Ikke at mine forventninger til oppositionen er tårnhøje, men jeg forventer i det mindste en mere reel debat.

Kære Ejvind

"I tider med universelt bedrag, bliver det at sige sandheden en revolutionær handling!"
George Orwell.

Det er det Karsten Johansens indlæg i Information er udtryk for.

Det drejer sig ikke om Helle Thorning-Smidt, Løkke Rasmussen eller et højre-venstre paradigme, det drejer sig om at afdække sandheden, og forlange sunde principper og ikke mindst MORAL!

Trægheden skyldes altid passivitet, underkastelse, og accept hos befolkningen, hvorefter det bliver business as usual, som Erik Rolf Nissen påpeger i sit udmærkede indlæg.

Ægte forandringer kommer altid nedefra, fra folket og ikke fra magthavere.
Magthavere elsker altid store, lukkede institutioner hvorfra de kan regere folket, uden at de regerede kan få nogen som helst indsigt i hvad der foregår, og hvad der "i virkeligheden" foregår.

Til gengæld skal man som kritiker af det bestående ikke falde i fælden med, at forklare i detaljer hvad der skal sættes i stedet.
Sunde principper og moral burde være nok.

Det ironiske i, at det klimaændringerne, der skaber de betingelser, at vi nu kan sejle mere omkring arktis og udvinde olie or andre fossile brændstoffer, er til at tage at føle på - klimaændringerne skaber betingelser for handlinger der bibringer endnu flere klimaændringer.

Og alle landene er helt oppe at køre over udsigten til at kunne bore efter olie der. Så meget for grøn snak.

Niels-Simon Larsen skriver:
"Jeg har stadig ikke en fornemmelse i kroppen af, at DK er et land, der gavner verden, snarere tværtimod. Det er den fornemmelse, jeg ønsker. DK skal være et modstykke til det ressourcemæssige grovæderi, et land hvor den enkelte borger er en opbygger og ikke en nedbryder af den jord, vi er fælles om."

Først, rigtig god kommentar, som jeg klipper fra. Den sammenfatter sublimt mange af de debatter vi har haft her på klimadebatterne.

Derefter vil jeg sige, at Danmark vil kunne have stor indflydelse, også på verdensudvilklingen. Man behøver ikke mere end bevise, at der er en anden vej, og dette kunne Danmark gøre, ved at skabe fremtidens samfund. En idé har mange gange i historien vist sig, at kunne skabe revolutioner. Tænk bare på to af de nyere store, som den franske revolution og den kommunistiske revolution, som i dén grad skabte omvæltninger. Omvæltninger, som vi stadig mærker den dag i dag.

Vi kan gøre noget lignende, hvis vi vil - ser verden først, at der er en anden vej at gå, som er bedre, kan det ikke undgås, at de ønsker at gå den vej.

Niels-Simon Larsen

Jeg glæder mig i mit inderste over striben af gode indlæg her. Der må ske en samling af de gode tendenser på et tidspunkt, og man kommer ikke uden om, at det drejer sig om at få den politiske magt. Dog skal tilstrækkeligt mange først kunne samles om den indre kraft, ide, der skal retfærdiggøre magteovertagelsen, og der er vi ikke kommet til endnu, men måske er vi på vej. Når jeg ser Plan A, som Niels-Holger beskriver, omstillingstanken, inspirationen fra AlGore, from Cradle to cradle osv. osv., må man nok sige med Tordenskjold: ”Hva’ dælen nøler vi efter?”

Vi venter på, at Helle skal komme hjem, Lene ikke tage på familieferie igen eller venstrefløjen atter blive fløj. Tænk, hvis vi som er her, kunne skrive en kronik om, hvad det er, vi virkelig venter på, underskrevet med en gruppe navne af aktive debattører - . Nå, det er måske også utopi, men jeg siger det alligevel. På Inf’s kronikside har der det sidste års tid været flere gode kronikker. Jeg tænker tit på, hvor de går hen (hvis ikke samme vej som lyset, når det slukker).
Jeg skriver her, fordi jeg vil skrive mig frem til noget og læse, hvad andre har skrevet sig frem til. Det er dette ’frem’, der interesserer mig. Jeg tror, at mange gode, positive folk træder vande et sted, hvor de føler sig alene med deres indsigt.
Når man tænker på, hvor mange fluer, der flyver omkring og spreder ligegyldig underholdning, opfordrer til ødelæggende forbrug og bussiness as usual, så er det vanvittigt, at vi er i en isoleret position sammen med Ejvind og jsn. Det er lige til at tage gift over eller trække sig tilbage: Lev skjult!

Det gør vi ikke. Vi skriver, og laver lidt økologisk nebengeschäft. Fint nok, men hvad så?
Jeg ved godt, at jeg strammer elastikken nu, og jeg ved også, at mange mennesker med flid undgår diskussioner af den her slags, men der må da være nogle flere. Unge i tyverne, der synes at det hele går rent ad helvede til.
Grønt parti? Ja, men sidst jeg fik en begmand var med Ny Alliance. Det begyndte godt, men jeg endte med at støtte en borgerlig regering. Av! siger jeg, hvor naiv kan man være.
Kapitalismen er noget lort. Ja, men når det er sagt, skal man straks svare på, om man er kommunist, og så går den på Dagmar et stykke tid med det.
Nå, vi finder nok ud af det.

Aksel Gasbjerg

Rune:
"klimaændringerne skaber betingelser for handlinger der bibringer endnu flere klimaændringer".

Enig. Mht den svindende is i Arktis kan man opsummerende sige, at den har 3 negative konsekvenser for klimaet:

1) Mindre is medfører mindre tilbagekastning af solens varmestråler og samtidig større absorption pga af større havoverflade.

2) Mindre is skaber betingelser for mere olieudvinding

3) Mindre is giver kortere skibs-fragttruter.

Nogle vil hævde at sidstnævnte punkt er en fordel for klimaet, da det alt-andet-lige vil medføre mindre olieforbrug for fragtskibene.

Men alt-andet-lige betragtningen holder ikke. Med forbedrede transportruter vil det betale sig at transportere endnu flere varer og råstoffer den halve jord rundt, således at bundlinjen - trods mindre transportvej - alligevel bliver større CO2-forurening.

Karsten Johansen

Takker for oppmerksomheten. Påpekningen av at alternativet mangler, er selvsagt korrekt, dersom vi med dette mener en politisk bevegelse av betydning og tyngde nok til å ta seg an disse voldsomme miljøproblemene.

I form av reelle tiltak: begrensning av vår enorme energisløsing (bare tenk på alt som kastes vekk på reklamenonsens uten noen reell opplysningverdi overhodet, meningsløs transport osv.), utvikling av alternative energiformer, forsøk på å "ta ut" CO2 av atmosfæren igjen osv., foreligger jo alternativet forlengst klart for alle som vil se, men som Churchill sa: "Det hender at mennesker snubler over sannheten, men de allerfleste kommer raskt til seg selv igjen, og farer videre som om intet hadde hendt." Ikke minst i våre overklasser og medier kan vi observere dette. Her er det tidsfordrivet, forfengeligheten og griskheten som nå preger agendaen helt og holdent.

Meningen med det jeg skrev, var ikke at "USA er skurken", men som det fremgår av sitatet, at det mer og mer allmektige finans- og oljeoligarkiet i landet, som taler gjennem det i praksis dikterende Senatet, sammen med de herskende kaster i Saudiarabia, Russland og Kina er en virkelig massiv hindring for at kloden kan reddes fra en katastrofal klimautvikling. Det er nå nesten tyve år siden USA på Senatets ordre veltet Kyotoavtalen (de fleste har glemt at det var visepresident Gore som utførte ordren på vegner av Clinton).

Spekulantgiganter som Goldman Sachs griper avgjørende inn i handelen med klimakvoter (se siste utgave av Le Monde Diplomatique) med de svindelaktige resultater enhver selv kan tenke seg. Som om ikke denne kvotehandelen allerede uten dette var et temmelig "grønnvaskende" tiltak, skal altså også selv bløffen svindles med.

USA er et enormt problem for den miljøpolitiske utvikling i verden, sammen med oljelandene og Kina. Ingen av disse er reelle demokratier, flere av dem også formelt diktatoriske, som i Midtøsten og Kina. USA er rent formelt demokratisk, eller kanskje snarere "et diktatur gjennem formelle valg" der kandidatene fremstår som alt annet enn reelle politiske alternativer, fordi representasjonens karakter av ren lobbyisme, særlig i Senatet, dvs. valgbarhetens kolossale avhengighet av privat finansiering fra maktfulle økonomiske oligarkier og disses stålkontroll med mediene, i praksis gjør det utenkeligt med reell politisk debatt og kursendring i USA, medmindre disse oligarkiene vil det. Jeg trodde selv en stund at Obama kunne bety i det minste en liten forskjell, men han har vist seg å være fullstendig tannløs, og ruster opp mer enn selv Bush II og danser etter fossillobyens pipe, selv med markant demokratisk flertall i Senatet. Som satirikeren John Stewart riktig påpekte, gjorde faktisk Nixon mer for miljøpolitikken i USA enn hans syv etterfølgere har gjort - utrolig men sant, de har tvertimot rullet dette tilbake, eller er blitt tvunget til det (Carter). Skredet kom for alvor med Reagan (dvs. i realiteten Bush I, Reagans "bidrag" var å spille sitt livs rolle som "president"), dette var USAs fall fra et visst debattdemokratisk innslag og lukt ned i den neoliberalistiske oligarkismes og dogmatikks avgrunn og dunkle krefters rå manipulasjoner, som var varslet allerede med Eisenhowers advarsel mot det militærindustrielle kompleks' voksende makt i sin fratredelsestale. Den gigantiske omfordeling til de allerrikeste av rikdom og makt i verden og USA siden Reagan har forlengst skrudd den reale politiske tilstand i demokratiene tilbake til tiden før fler enn noen få pst. fikk stemmerett. Vi er der igjen, omenn på et langt høyere materielt nivå (så lenge det varer, for det har skjedd til prisen av bruken av halvdelen av verdens olje - halvdelen av det det tok noen hundre millioner år for naturen å frembringe).

Dessverre tror jeg at det må voldsomme utslag av klimakrisen til, før det skjer noe i USAs i praksis allmektigt herskende oligarkis holdning til klimaproblemet f.eks. fordi det oppstår et voldsomt folkelig press - akkurat nå går det den gale veien med full fart. Kjerneproblemet er, at når disse voldsomme utslagene inntreffer kan det meget vel være for sent allerede - og den dagen er muligens dessverre mye nærmere enn vi tror.

Den klimautvikling som tegner seg når hele det sentrale Russland og Asia nå i over halvannen måned har ligget gigantiske ti til tolv grader over sommermiddeltemperaturen (nattminimum i polarområdene helt oppe ved den nordvestlige kysten av Sibir har i seks uker vært såkalte tropenetter, dvs. omkring tyve grader, og f.eks. Kursk, Volgograd osv. er bare såvidt nede på tretti grader om nettene!!! - ja den utviklingen er virkelig dypt skremmende. For dette inntreffer jo samtidig med at isoverflaten på innlandsisen ved Kangerlussuaq på Grønland har smeltet ned med enorme seks meter på samme tid, og hundreårsflommer herjer i Pakistan og Kina (i Kina antydes at flommen i Yangtzekiang kan være den største på tusenvis av år). Selvsagt er dette bare en sommer, men vi behøver ikke å gå langt tilbake for å huske stripevis av lignende katastrofale situasjoner gjennem de siste tyve-tretti årene. Et sted mellem tretti og syttitusen mennesker døde av hetebølgen i Europa sommeren 2003. Deler av Spania, Italia, Hellas forørknes nå på femtende året.
Med de kunnskapene vi har, er alt dette (og mengder det overhodet ikke er plass til her å omtale) faretruende signaler.

Men, utrolig, men sant: Selv disse voldsomme katastrofene, og fortsatt ekstremtørke i Kalifornia, Sydeuropa mm., ny rekordavsmeltning av havisen i Nordpolbassenget osv. vekker jo mindre oppmerksomhet i de globale mediene enn Clintondatterens bryllup og lignende.
For siden "avsløringen" av noen emails fra een forsker i England som sleivete omhandlet tolkningen av kinesiske temperaturdata fra begynnelsen av nittitallet (!!), har jo "den frie verdenspressen" sørget for, at nesten alle nå går rundt og tror at hele klimaforskningen i verden er ren svindel. At dette er grotesk er et svakt uttrykk. For meg er det uhyre vanskelig å se, hvordan i allverden vi skal forebygge det katastrofale klimaskredet, når det sannsynligvis må inntreffe før folk våkner (hvis de gjør det selv da).

Det mest oppmuntrende jeg har sett i det siste var den opinionsmåling i Tyskland, som viste at De Grønne nå ligger helt oppe over tyve pst. (en fordobling) mens CDU ligger i stabilt sideleie med under tretti pst., og SPD fortsatt kun har noe under tretti. Linkspartei ligger på rundt ti, som også er en sterk fremgang. Skal vi tro denne målingen, foregår det altså nå blant velgerne i EUs største land en markant dreining mot miljøpolitisk bevissthet til venstre. Også i Frankrike ligger det grønne partiet bedre an etterhvert, og i Sverige ser vi en styrkelse av Miljøpartiet. Det spennende blir å se, hvordan sommerens (og høstens?) hetebølgekatastrofe i Russland osv. vil påvirke folks holdninger der - men hva har de av reell og fri debatt om dette?

Den bergenske forfatteren Georg Johannesen (1937-2005) spissformulerte medieprobemet slik: "Journalistikk er vår tids alvorligste forurensingsproblem". Mer presist kan man si, at de store mediekanalene i realiteten er organer for sensur: de kveler all viktig informasjon i en flom av søppelnyheter, junk news, om selebriteter osv., og de atomiserer og ødelegger den nødvendige minimale fellesmenneskelige bevisstheten med gigantiske fluesvermer av rent nonsens, kommersielt crap.

Vi kan selvsagt handle uavhengig av USA - men vis meg den politiker i nåtidens Skandinavia som tør dette, når den grønnvaskede Bush II - Obama - på vegner av sitt lands herskere skrur på de finanspolitiske og militære tommelskruene. Rett bak fasaden vet alle hva det er som egentlig foregår, hvis bare de tenker seg litt om. Enhver som ikke danser etter herskernes pipe går det ille i nåtidens "demokratiske" offentlighet. Vi behøver ikke lete lenge etter eksempler på det, selv om vi heldigvis ikke opplever den blodige forfølgelse som skjer i Russland, her er metodene "humane".

Karsten Johansen

"En stor del af Ruslands hvedehøst er slået fejl under hedebølgen, og landbrugsministeriet i Moskva siger tirsdag, at det kan ramme den betydelige hvedeeksport. Det ventes at føre til stærkt stigende priser på brød verden over."

http://www.information.dk/telegram/240701

Forleden het det om dette "ca. 17 pst. mindre hvetehøst enn i fjor". Nå heter det allerede "en stor del"! Legg vel merke til at opplysningene straks blir mer upresise, når det blir mer alvor.

Hvordan stigende kornpriser verden over vil virke inn på "finanskrisen" (som oppsto etter at skyhøye oljepriser pluss omfattende tørke gjennom mange år i bl.a. Australia hadde ført til prisstigning på korn)
kan man så fundere på, dersom man da ikke fortsatt går rundt og tror at "finanskrisen" liksom intet har å gjøre med klimakrisen, rent bortsett fra at den medialt menes å ha "avlyst klimakrisen".

Det er ufatteligt, at så mange af vores naboer har miljøpartier, men at Danmark ikke har, når man tænker på vores meget lave spærregrænse.

For mig ser det ud, som om klimakatastrofen allerede er indtruffet.

Det er som en lokomotivulykke i slowmotion:
Lokomotivet har selv ramt muren, og er begyndt at krølle i snuden. Lokomotivføreren ved det måske (det er uvist for os nede bagved).
Sammenstødet vil tage en rum tid om at udfolde sig. Om godt 20 år, vil passagervognene føle chokbølgen, og det vil tage 50-80 år inden de sidste vragdele ligger stille.

Det er et spørgsmål om politisk vilje.

I Betragtning af den offentlige sektors størrelse, vil en entydig omlægning af denne til grøn og bæredygtig drift, formodentlig skabe en katalyserende privat sektor med en fornuftig skatteindbetaling hvert år. Og en pæn eksport til gavn for landet.

Jeg mener at den ligger lige til højrebenet.

Maria Francisca Torrezão

Jeg er nogenlunde enig i meget af det der bliver sagt her, men for træt til at kommentere det hele, derfor ganske kort:

Jeg er helt enig i at ”Begrebet bæredygtighed må defineres” (Erik Rolfsen Nissen). Alt skal nu om dage være bæredygtigt, men hvad mener vi egentlig med det? (For mig er bæredygtighed først og fremmest et spørgsmål om etik og global ansvar. Vi kan f.eks. plastre Danmark til med vindmøller etc., men så længe vi ikke kan finde ud af at bekæmpe fattigdom her og i resten af verden, er vi ikke bæredygtige.)

Hvis ikke ”bæredygtighed” skal ende med at blive en tom floskel på linie med f.eks. ”demokrati”, må der snart dannes et anstændigt parti, der kan være med til at definere begrebet, i samarbejde med de andre partier.

Jeg har tænkt meget over det i et stykke tid (og forsøger for tiden at skrive en kommentar til avisen med titlen ”Hvornår får Danmark et bæredygtighedsparti?” :-) men det er bedre sagt end gjort og det ville være rigtig dejlig, hvis en anden en (eller flere som Niels-Simon Larsen er inde på) ville komme mig i forkøbet…

Der er så mange fremragende klima- og miljøorganisationer i Danmark http://www.klimabevaegelsen.dk/links/miljoorganisationer-i-udlandet/10 (og et økologisk parti - De Grønne http://www.groenne.dk - siden 1983!) De har visioner, planner, ekspertise, netværk og gode intentioner. Hvorfor vil de ikke ind på Christiansborg/Europa Parlamentet? Hvorfor vil f.eks. en mand som Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-net http://www.information.dk/234754#comment-241735 ikke være med til at danne sådant et parti? Det er en af de ting jeg havde tænkt mig at spørge.

Og til sidst: der er desværre mange korrupte politikere rundt omkring og de vestlige demokratier er i bund og grund falske demokratier, som Karsten Johansen er inde på (her sagt på portugisisk for adspredelsens skyld http://www.youtube.com/watch?v=m1nePkQAM4w :) men der er desværre også mange vælgere, der åbenbart er tilfreds med tingenes tilstand. Vi kunne jo trods alt stemme blankt alle sammen eller gå ud på gader og stræder og demonstrere en gang imellem… eksempelvis mod (olie)krigene i Irak og Afghanistan. Hvad vil der ske, hvis her http://www.youtube.com/watch?v=eLiwaA4PmR0&feature=related blev sagt: ”We are a group of about 3.000 people” eller 3.000.000 (hvorfor ikke?) i stedet for ”we are a group of about 30 people”?

Brian Jacobsen

super fint i tænker da konstruktivt!

her er det project i leder efter og jeg kan fortælle at vi er MANGE mennesker som er aktive og arbejder for at det skal lykkedes!!

Venus Project

Zeitgeistmovement

skal i have links så på google!
men projektet i sin helhed bygger på en by der skal konstrueres videnskabligt! dvs. man løser provblemerne.. ikke som i dag hvor anvendt politik er lige til at lukke op og s... i!

kom igang vi kan alle gøre en forskel!

Per Erik Rønne

Artiklen nævner Gaia, som den hævder er det samme som Jorden, men det er nu ikke korrekt.

Gaia er /gudinden/ der personificerer Jorden, og det der hentydes til er naturligvis Gaia-modellen, hvorefter jordkloden har en indre bevidsthed der kan reagere på utålelige forhold. På tilsvarende vis kaldes Venus' gudinde for Aphrodite og Mars' gud for Ares.

At der er tale om noget nyreligiøst vrøvl i økologistisk klædning er så en anden sag ...

Niels-Simon Larsen

Først: Indlæg nr.2 med Plan B fik jeg ikke gjort Erik Rolfsen Nielsen forfatter til, men en anden. Beklager.

@Maria: Dit indlæg giver mig mange tanker, og i det hele taget er denne tråd inspirerende. ”Hvorfor stemmer vi ikke blankt eller går på gaden og demonstrerer”, spørger du. Ha, hvem er ’vi’? Det er jo der, problemet ligger. Jeg er fx en af de der individualister, der indtænker hele verden, men jeg har ikke nogen, jeg siger ’vi’ om. Det er nok trukket skarpt op, men for at være ærlig, så er der ikke mange, jeg bryder mig om, og det er et forbandet problem for mig, når jeg gerne vil ændre verden.

Nu skriver Brian fx her, at han har løsningen, men Per skriver, at det bare er noget nyreligiøst vrøvl. Tja, det kan være svært at skelne ven fra fjende. Man tror, man er enige, og lige pludselig sprænger bomben. Fortæl mig, Maria – og I andre (ikke-nyreligiøse) – hvem er jeres ’vi’!

”We are a group of about 3.000 people” eller 3.000.000 (hvorfor ikke?) i stedet for ”we are a group of about 30 people”?

30? Jeg vidste ikke, vi var så mange. Bare jeg havde 3, jeg var enige med. Spørgsmålet er også, hvad vi skal være enige om. Det er for tyndt at sige – ny regering. Bæredygtighed?Jo, ja, men af hvilken art? Det er let nok at kræve mere af det gode, men hvad stiller man op med et problem som det her: ”Er alle sygdomme og skavanker samt utilfredsheder med egen krop et samfundsproblem?” Eller det her: ”Er alle mennesker til at have med at gøre, så ingen må bures inde?”
Den grønne bevægelse har det med at kæmpe for alt godt, men hvilket svar har ’vi’ mod skorpioner af alle slags? Skal der være en grøn knytnæve?

Følgende indlæg af John Fredsted har glædet mig meget, og jeg tror, at det nye ’vi’ skal opstå herfra:

“Jeg tror, der er forskel på mennesket og enkeltmennesket. Enkeltmennesket er et stedfæstet væsen som lever i et bestemt land, tilhører en bestemt kultur, en bestemt religion. Mennesket er ikke et stedfæstet væsen. Mennesket er overalt. Dersom enkeltmennesket blot handler i et særligt hjørne af livets vidtstrakte område, så er dets handling uden nogen som helst forbindelse med helheden. […] Enkeltmennesket er det lille begrænsede, triste, skuffede væsen som er tilfreds med sine små guder og sine små traditioner, hvorimod alles vé og vel, summen af verdens nød, elendighed og forvirring ligger mennesket på sinde.”
Klippet herfra: http://www.information.dk/240272#comment-257666

Maria, du nævnede Ejvinds jubilæum 1.sept. Hvad med at vi indlægsskrivere skrev et kronikforslag, som bestod af en række læserbrevsformater, hvor vi hver især gav udtryk for, hvilken betydning Ejvind og tirsdagsskriverierne havde for os. Kan der stables et ’vi’ på benene her?

Niels-Simon Larsen

Hvad kan vi i øvrigt blive enige om her? Kan vi fx bruge vores rigtige navn, sætte et vellignende billede på, lave en passende profilbeskrivelse? Nej, og det er der forskellige grunde til, som jeg har hørt. Information er ikke velset i alle kredse, og man kan være utryg ved få sine meninger ’for langt’ ud.
Jo nærmere, man kommer hinanden, jo mere nødvendig er det at vide, hvem man har for sig. Man kan debattere de mest vidtgående ting, men man aner ikke det mindste om hinanden. Enhver kan gøre sig interessant i det åbne netforum, uden at have noget at have det i. Det er et mærkeligt sted, og alligevel har det betydning.
Der blokkes meget. Det er også en mærkelig måde at komme ud på. Det er en omsiggribende kommunikationsform, og alle vil åbenbart i kontakt med hinanden, have fat i hinanden. Spørgsmålet er, om der opstår et ’vi’ på den måde. Det må komme an på en prøve.

John Fredsted

@Niels-Simon: "Hvad kan vi i øvrigt blive enige om her? Kan vi fx bruge vores rigtige navn, sætte et vellignende billede på, lave en passende profilbeskrivelse?"

Jeg har tænkt lignende, i hvert fald, hvad et profilbillede angår. Jeg har tænkt på, hvorfor jeg egentlig indlader mig på en åbenhjertig debat med mennesker, der tilsyneladende ikke ønsker at give sig til kende på den måde.

Per Erik Rønne,

Du læser tydeligvis artiklen gennem din egne firkantede ’korrektheds-briller'.

(En form for bevidsthedsmæssig fortrængningsmekanisme overfor de anførte problemer?).

Det, der adskiller den menneskelige bevidsthedsform fra alle andre pattedyrs, er vores sproglighed, som for talesprogenes vedkommende nok har evolutionsbiologiske forudsætninger, men som er individuelt modificerbar og derfor også bliver det socialt og dermed indgår i og også er forudsætningen for de historiske og kulturelle forandringsprocesser.

Ordenes betydninger er ikke entydige og givet en gang for alle og dermed underlagt en uforanderlig ’korrekthed’.

Skriftliggørelsen af sprogene er et historisk ret sent fænomen (ca. 4/5 tusind år) og er som sådant et kulturelt og ikke et evolutionsbiologisk fænomen, selvom det naturligvis har en ændret brug af nogle sansefysiologiske mekanismer som sin forudsætning, og dermed også er underlagt disses biologisk-organiske processualitet.

Med skriftliggørelsen ’blæser ånden ikke mere i vinden som den vil’ når den først er nedfældet på sten, lertavler, papyrus, papir eller i elektronik, men kan fremtræde ’autoritært’ fastlåst, hvad der nok kan give nogle en forståelse af, at der findes uforanderlige og dermed ’korrekte’ ordbetydninger.

Det fremgår jo tydeligt af sammenhængen at Ejvind L. bruger ordet Gaia til at betegne den komplekse og dynamiske biosfære som helhed(”... indbyrdes vekselvirkninger...” der kan finde ”... et nyt balancepunkt...”).

En kompleks helhed som menneskeheden nok kan bevidstgøre sig men er ude af stand til at kontrollere efter forgodtbefindende.

Hvorfor samme dyrearts sprogligt baserede bevidsthedsformer og deraf følgende aktiviteter må lære at respektere og tilpasse sig denne dynamiske helhed på en ærbødig og konstruktiv måde.

Så meget mere som biosfæren jo endog også er samme dyrearts eget ophav, frembragt som denne er gennem en modifikation af også denne sent tilkomne arts genom gennem 3 til 4 milliarder år.

Det er nok denne ærbødighed og respekt der får Ejvind L. til at bruge betegnelsen Gaia for på den måde at knytte an til en tidligere kulturs emotionalitet men på et nyt (også selv-) erkendelsesmæssigt grundlag.

Med venlig hilsen

Brian Jacobsen

hvorfor bliver folk ved med at tænke indenfor de rammer vi er blevet givet af vores omgivelser!??

hvor mange er jer, er egentlig videnskabsmænd?
Hvilke redskaber bruger i til at tænke konstruktivt og problemløsende?

Hvis i kan fortælle mig 1 problem ved "The Venus Projeect" vil jeg meget gerne lytte!

Stil mig gerne ALLE de spørgsmål i kan komme på hvad angår dette system.

Hvorfor vil i have en ny regering: Fordi folk i regeringen er ikke uddannet til at udføre problemløsende opgaver?! De ved ikke hvordan for de har ikke lært det!

Uddannelsen i dag lærer folk op i et job! ikke at tænke selv!

Prøv at holde jeres samtale konkret! Fokus!

Vi ER igang med at bygge en by som er UAFHÆNGIG af olie, penge, våben. Så vi ikke behøver at lyve mere!

I lyver ALLESAMMEN HVER DAG! for at overleve!

DEFOR tror mennesker ikke på hinanden der er ikke tillid! der er altid en bagtanke!

Niels-Simon Larsen

@Brian: Det er udmærket at du har et for dig positivt projekt, men du har indtaget en farlig talerstol, hvor du både vil få rådne æg og sko i hovedet.
"I lyver ALLESAMMEN HVER DAG! for at overleve!"
Den er ikke så god at fyre af den der, for hvad med dig selv? Du lyver altså ikke forstås.
Det er også udmærket, at du går ud over rammerne, men ikke alle. Fx spørger du, hvor mange af os, der er videnskabsmænd, og det er et lidt spøjst spørgsmål.
Vi må gerne stille dig spørgsmål, men du må først lige lære at tale ordentligt til os.
Du er vred, og sådan er det gerne, når man arbejder for de højeste mål.

Brian Jacobsen

jeg er bestemt ikke vred! fedt du lægger ordet i munden på mig ;) udfra din fortolkning af dansk adfærd.
over hovedet ikke sur er rigtig glad! for mit liv giver mening jeg løser et problem vi har haft i 1000ner af år, jeg forklarer bare hvordan man løser problemer! og det gør videnskaben!

jeg er kort fattet så jeg ikke misforstås, men det danske sprog er desværre begrænset.

jeg vil med glæde indtage talerstolen og jeg ved slet ikke hvad farlig eller god eller dårligt er! jeg ved bare hvad der virker! ;) og det gør videnskab!

i behøver ikke at være høflige når i spørger endelig sig til hvis der er noget ikke forstår.

og JA! jeg skal lyve for at tjene penge! INDTIL jeg er opbygget en by hvor dette ikke er nødvendigt og planen er lagt nu skal jeg bare have nogle med til at hjælpe mig! ALLE gerne! hvorfor er det et spøjsspørgsmål om man er videnskabs orienteret problem løser eller ej?

konkret, pengesystemet i dag bryder sammen! jeg har en løsning til det! vil i lytte til den og stille spørgsmål? eller måske har du en løsning og lad mig lytte til den! udveksling af information er konstruktivt hvis det gøres efter videnskablig metode!.

Heinrich R. Jørgensen

Brian Jacobsen:
"forklarer bare hvordan man løser problemer! og det gør videnskaben!"

Det hører vist til sjældenhederne, at videnskab løser problemer. Det videnskaber gør, er at give en bedre / rigtigere / dybere forståelse for hvordan alt synes at fungere.

Hvis man vil have løst problemer, er det snarere ingeniører og håndværkere der skal til.

Brian, jeg vil råde dig til at lade være med at bruge så mange udråbstegn.
Det anses for, at man "råber" på skrift, når man bruger dem. Og det håber jeg ikke er din intention.
Du skal heller ikke bruger dobbelt-spørgsmålstegn, da det er en fornærmelse. Og slet ikke flere spørgsmålstegn+udråbstegn efter hinanden.

Bare et godt råd om netikette, som vil få dine indlæg til at se mere seriøse ud.

Brian Jacobsen

@Heinrich ingeniører er oplært efter videnskabelig metode. Derfor kan de løse problemer. Håndværkere kan ikke løse problemer, de gør bare som de er blevet lært.

har studereret nanotechnology i 3 år. Desuden Matematik i 2 år. Ellers har jeg studerert alt hvad jeg har haft lyst til.

@Rune tak for det. Jeg er bestemt ikke glad for, hvis folk misforstår mine ord. Så derfor jeg siger: "I skal bestemt ikke være høflige, hvis der er noget i ikke forstår."

Er der ikke nogen der er interesseret i, hvordan man egentlig bygger en by, hvor folk ikke skal tjene nogle penge for at leve og hvilke behov der dækkes for at det kan lade sig gøre.

ps. det er første gang jeg prøver at holde en debat kørende på nettet, puha det er hårdt, for det danske sprog er op til fortolkning, hvorimod når man anvender matematik er der ikke noget som misforstås.

Jeg kiggede selv engang på Zeitgeist-bevægelsen i mine unge år, og fandt også deres videoer ret interessante. Desværre er de ofte blevet tilbageviste som manipulerende og konspiratoriske.

Visionen fejler nu ikke noget. Spørgsmålet er bare, om vi kan bygge de fremtidssamfund, som de drømmer om med nuværende teknologi.

Brian Jacobsen

@Rune
det kan vi og vi er igang med det. alt er jo baseret og forklaret med matematik og videnskab. enig den første video var nem for det pengebaseret system, "deres love" at forvandle det til et intetsigende medium. men nu har de en 2er, der er meget mere beskrivende og snart kommer 3'eren.

Desuden når man tænker på denne måde, kan man selv vælge hvordan byen skal laves. AHA!

Vi har valgt at sætte 3'eren ud på ubestemt tid, da vi denne gang vil være sikre på, der ikke sker misforståelser igen!

ps. danmark er næsten klar til en revolution: Dong skal bare lige tage sig sammen og lave den geotermiske energi, de købte sig til i 1983. Kunne være super. Så mangler vi bare, vores tårne med mad og nedrivning af hele danmark. Det tager ikke lang tid at bygge et helt samfund op fra grunden, det er faktisk nemmere end at bibeholde det vi har i dag.

Plan A - ikke Plan B.

Plan B er = fortsættelse af det spor, vi kører ad i dag. Plan B vil som det ser ud blive foretrukket af langt de fleste i forventning om, at der sker et eller flere mirakler, f.eks. i form af teknologiske gennembrud, som med ét slag løser alle de gamle problemer og dilemmaer - uden at skabe nye. Se, det er et rigtigt mirakel.

Dette er en af de myter, der skal bearbejdes.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at Plan A stiller krav af en art, der ikke kan indeholdes i de parametre, der gælder for noget partis politiske praksis i dag. Ikke mig bekendt i hvert fald. Plan A skal f.eks. fastlægge, hvor stor en del af Danmark, der skal være skovdækket (25%? 30%? 50%? eller mere) og hvor meget af denne skov, der af hensyn til biodiversiteten skal være naturskov.

Der skal tænkes helt nyt i forhold til de herskende politiske og økonomiske teorier, ideologier og praksis. Det skaber visse problemer for mig selv, da jeg også er politisk infiltreret og på visse områder bliver nødsaget til at overveje og gentænke mine overbevisninger i lyset af de ting, Plan A vil afsløre.

Jeg vil godt igen understrege, at Plan A forudsætter demokratisk dialog og deltagelse i alle faser og om alle aspekter, klar definition af og enighed om de centrale begreber og så endnu én ting, som jeg glemte i første omgang, nemlig en fair fordeling af de ressourcer og de naturrigdomme, der ikke forefindes i uendelige mængder. Man skal ikke foregøgle sig, at en sådan fordeling findes allerede i det danske - eller andre udvalgte - samfund.

Hvis ikke disse forudsætninger kan opfyldes, vil der efter min opfattelse ikke være nogen Plan A. Derimod vil der formentlig være en udvikling, som er værre end noget mareridt kan udmale.

Plan A kan også betragtes som en nødplan, som kan blive bragt i anvendelse ved et sammenbrud i olieforsyningerne - hvilket er et meget realistisk scenarie inden for de næste 10 år. I dag er der mig bekendt ikke en eneste overvejelse om, hvorledes man vil håndtere en sådan situation.

Plan A kan også blive aktualiseret af de omsiggribende naturkatastrofer, hvor vi jo ikke kan være mere sikre i Danmark end man kan så mange andre steder.

Jeg tror jeg vil skrive videre på Plan A og jeg overvejer at sende mine overvejelser til politikere og andre, som har indflydelse på den fremtidige udvikling af landet.

Maria Francisca Torrezão

@Niels-Simon Larsen: ”Ha, hvem er ’vi’? Det er jo der, problemet ligger. Jeg er fx en af de der individualister, der indtænker hele verden, men jeg har ikke nogen, jeg siger ’vi’ om. Det er nok trukket skarpt op, men for at være ærlig, så er der ikke mange, jeg bryder mig om, og det er et forbandet problem for mig, når jeg gerne vil ændre verden.”

Der er garanteret milliarder af mennesker her på vores lille planet (mig selv inklusive), der har det lige som dig, om ikke hele tiden, så i hvert fald en gang imellem og helt sikkert mindst en enkelt gang i hele deres liv, så du kan i hvert fald for en stund være ”vi” med dem…
Og du blev glad for J. Krishnamurti’s ord (tak John Fredsted) og der er sikkert mange rundt omkring i hele verden, der er (så du kan være ”vi” med dem også :)

“Jeg tror, der er forskel på mennesket og enkeltmennesket. Enkeltmennesket er et stedfæstet væsen som lever i et bestemt land, tilhører en bestemt kultur, en bestemt religion. Mennesket er ikke et stedfæstet væsen. Mennesket er overalt. Dersom enkeltmennesket blot handler i et særligt hjørne af livets vidtstrakte område, så er dets handling uden nogen som helst forbindelse med helheden. […] Enkeltmennesket er det lille begrænsede, triste, skuffede væsen som er tilfreds med sine små guder og sine små traditioner, hvorimod alles vé og vel, summen af verdens nød, elendighed og forvirring ligger mennesket på sinde.”

Det er svært at være uenig i ovenstående, men vi bliver nødt til at være lidt ydmyg og erkende at de fleste mennesker umulig kan formå at være ”menneske” hele tiden. Men jeg har (eller forsøger at have) så meget grundlæggende tiltro til mine medmennesker at jeg tror de fleste (mig selv inklusive) små begrænsede, triste, skuffede væsner, som er tilfreds med sine små guder og sine små traditioner, tilstræber at være en del af en helhed, om ikke hele tiden, så i hvert fald en gang imellem og hele sikkert mindst en enkelt gang i hele deres liv; men netop fordi vi alle sammen har forskellige udgangspunkter og indfaldsvinkler til livet, har vi ligeledes forskellige måder at komme i kontakt med ”helheden” på; og det er derfor der er så mange konflikter i verden; og det er derfor det er så svært at finde frem til en forståelse af, og konsensus om, hvad vi skal eller ikke skal gøre for at ændre verden til det bedre.

Jeg tror vi kan være ”vi” med forskellige mennesker på forskellige tidspunkter og i forskellige sammenhænge, men vi skal nok ikke regne med vi kan være ”vi” med en hele masse mennesker hele tiden og i alle sammenhænge. Den tid er definitivt forbi, tror jeg.

Og nej jeg synes ikke nødvendigvis man er et bedre menneske, fordi man er ”grøn”, man kan faktisk være meget af tiden ”enkeltmenneske” selv om man er ”grøn”. Og det er nok derfor (eller i hvert fald ofte derfor) jeg en gang imellem giver lyd fra mig her på disse debatsider. Når jeg synes det hele bliver en anelse for navlebeskuende og en smule klaustrofobisk, forsøger jeg at åbne et lille vindue ud til den store verden ved f.eks. at gøre opmærksom på, at vi skal huske at have etik og global ansvar med i en definition af begrebet bæredygtighed.

Og nu er jeg træt og skeløjet og garanteret helt rød i hovedet (så det er nok ikke nu jeg skal tage et billede til min profil på Information :)
Jeg bliver nødt til at stoppe, selv om jeg sikkert ikke har berørt alle dine spørgsmål, men lige til sidst vil jeg gerne sige tak for den meget fine tanke du fik m.h.t. Ejvind Larsens jubilæum. Jeg håber det kan lade sig gøre og jeg håber mange vil være med til det, for jeg er sikker på Ejvind Larsen bliver rigtig glad. Jeg tror desværre ikke jeg selv kan være med – jeg mangler nemlig ord til at beskrive alt det som Ejvind Larsens Frie Ord betyder for mig.

TV2's "Min Klasselærer":

"Han sagde:
Hallo, Vanilla, hej - jeg kom tilfældigvis lige forbi
jeg har sådan tænkt på dig
der er så meget jeg gerne ville sige
Men Vanilla, goodbye, det går slet ikke med mig
jeg er for klog og for trist
og jeg har pligt for til i morgen"

Måske er vi blevet for kloge og for triste :)

Maria Francisca Torrezão

Kære Rune Hjelm

Den eneste ægte Vanilla jeg kan få øje på her er Ejvind Larsen, alle vi andre er Hr. Lærere.
Disse inddeles meget groft fortalt i to hovedkategorier:
Kategori 1 - dem der bilder sig i at de er Vanillaer og
Kategori 2 - dem der erkender at de er Hr. Lærere.
Jeg spår at verdens ”frelse” ligger i de sidstes hænder. Du ved ”I am an alcoholic” – så kan vi forhåbentlig komme videre - med Ejvind Larsens hjælp, som ikke kunne drømme om at sige farvel til hverken Hr. Lærer kategori 1 eller 2! (Så TV2s Vanilla har meget at lære endnu :)

Niels-Simon Larsen

(Jeg har været leveringsdygtig i nogle unøjagtigheder, som irriterer mig. I har påpeget fejlene. Tak for det, sådan skal det være).

@Maria: Jeg har spurgt Inf. hvad der sker i anledning af Ejvinds jubilæum. Bent Winther er på ferie, så der kommer først svar (forhåbentlig) i næste uge. Og ellers tak for din tilslutning, trods manglende ord, men mon ikke - .
Det kunne være interessant, så fremt og i fald der blev noget, om nogle af os kunne mødes på Inf. og hilse på hinanden foruden på Ejvind selvfølgelig.

Brian Jacobsen

@maria ---- hvem er vi? det kan jeg fortælle dig! Nemt spørgsmål. Hvis du vil vide det? Ellers er alt det andet du har skrevet ikke noget som holder sig til fakta. Løsningen til de problemer ER jo løst!

@Erik ----- Dejligt med en som konkret går igang med at analysere på vores resourcer, da videnskaben nemlig fremlig en resource baseret økonomi som relevant istedet for penge som er fiktivt begreb.

Jeg stopper her, indtil jeg selv kan føre en debat hvor vi konkret holder fokus på: Pengesystemet skal ud og resource baseret økonomi skal ind.

Mange tak for folks svar og kommentarer.

@Rune og @Maria, det sprog i anvender her til sidst i debatten er desværre oplagt til fortolkning og kan derfor ikke anvendes til noget. Hvis i kan bevise anderledes lytter jeg meget gerne. :D

hvis jeg skal bevise at når et ord er oplagt til fortolkning, hvilket gør ordet nytteløst, så sig endelig til.

Kan i allesammen have et godt liv!

John Fredsted

@Niels-Simon: "Hvad med at vi indlægsskrivere skrev et kronikforslag, som bestod af en række læserbrevsformater, hvor vi hver især gav udtryk for, hvilken betydning Ejvind og tirsdagsskriverierne havde for os. Kan der stables et ’vi’ på benene her?"

Opdager først denne passage her til morgen. Jeg vil gerne være med i noget sådant.

PS: Har du også undret dig over, hvorfor Ejvind ikke har skrevet nogle kommentarer i forbindelse med de seneste af hans Frie Ord? Måske ser jeg spøgelser, hvor der ikke er nogle, men jeg sidder med en lettere ubehagelig fornemmelse af, at han måske har fået mundkurv på.

John Fredsted

@Brian: Måske har du forladt denne tråd for altid, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvorledes din profiltekst "... har altid gjort som jeg har haft lyst til" mon harmonerer med alle dine flotte tanker om en bedre verden. For mon ikke mange af vore problemer skyldes, at stadig flere moderne mennesker gør, som netop de selv har lyst til?

Brian Jacobsen

nej jeg gør det udelukkende for at løse problemer! for det er det eneste som giver mening. alt andet er du blevet lært op af i samfundet. lært op betyder at du ved ikke hvorfor du gør det, grunden er blevet sat af et samfund der tvinger det ned over dig. nej jeg har viet hele mit liv til denne tråd. :D elsker at snakke med andre mennesker når det er konstruktivt. jeg kan ikke se hvor i vil hen med tråden nu... og derfor hopper jeg videre til et forum der vil lytte.

mine tanker er flotte siger du: hvad betyder det? hvad betyder flot? eller godt? hvis de løser et problem yes, så producerer de noget hvis ikke... så var de intet værd. værdi ligger i at løse problemer. problemet i dag er penge! skal vi ikke løse det sammen? vi er over 100.000mennesker verden over som er igang med det, jeg er ked af jeg ikke kan vise jer det, har brugt små 2 timer kun i denne tråd. der kommer mere selvfølgelig.

mon ikke vores problemer skyldes, igen konkrete beviser til videnskabelig fakta er det eneste håndgribelige. hvad betyder det at være moderne? jeg forstår det ikke. jo ved godt hvad du relaterer til i din verden. at man følge trends givet af virksomheder. men de vil tjene penge det er det eneste de vil, for ellers kan de ikke overleve i et pengesamfund.

okay: pengesamfundet er et teoretisk puslespil hvor man vil gavne vækst, problemet med vækst er at hvis det skal holdes konstant, hvor mange resourcer tror du så vi skal bruge!? jorden er ikke uendelig med resourcer derfor kommer der vækstproblemer og pengestrukturen bryder sammen igen inden for 2 - 5 år. som den gjorde tilbage i 1929. hvor ved jeg det fra? fordi penge i dag kommer ud i samfundet med et argument som lyder: du får de her penge, værsgo, du skal så betale dem tilbage igen MED RENTER! hvor kommer renterne fra?

@john jeg har udelukkende beskæftiget mig med videnskab og de interesser jeg har haft indenfor dette. Fordi det løste mine problemer, har opfundet op til flere redskaber der løste mine problemer.

ved du hvad modern money mechanics er? den beskriver hele forløbet.

når jeg siger i må have et godt liv så er jeg ikke ironisk eller sarkastisk jeg mener det sku! vi er alle lige mennesker og jeg håber det bedste for folk når: hæren, politiet slår ned på intetanende folk. vi har løsningerne, men bankerne vil ikke slippe deres magt...... endnu.

jeg er virkelig ked af mit sprog altid virker så surt på folk i dette samfund. men holder det som sagt bare præcist og konkret. information skal ikke forsødes ;)

Heinrich R. Jørgensen

Blandt de mange eksperimenter Dagbladet Information har for at gøre web-debatten vedkommende, med at profilere websiden, for at eksperimentere med den digitale avis, osv., er det Ejvind Larsens ping-pong med læserne, der indtager førstepræmien som det mest interessante og lovende eksperiment.

I den digitale æra, må aviser nødvendigvis blive noget andet, end journalisters en-vejs kommunikation. Journalisterne må interagere mere, uden at forfalde til pop og plat. Eller bedre endnu -- skellet med de lønnede skribenter og de mange ulønnede, frivillige og selvbestaltede indholdsskribenter, mindskes, så de ulønnede kan komme mere til orde.

Det er ofte sådan, at de mest interessante pointer der står skrevet i webudgaven af avisen, er skrevet af debattører. Ingen kritik af hvad journalisterne skriver eller af papirudgaven, men det er ærgerligt, at de mange guldkorn ikke kommer offline-læserne til gavn.

Og det er jo sådan set det Ejvind Larsen bidrager med sker alligevel. Ved at tage en godbid af en online-kommentar, smide den i den trykte avis og dernæst propagandere for hvor spændende online-avisen er :-)

Kudos til Ejvind Larsen for det. Det er faktisk lidt morsomt at tænke over, at det er avisens alderspræsident (???) der har den mest ungdommelige og fornyende tilgang til hvordan digitale medier kan benyttes ;-)

Niels-Simon Larsen

@John: Fint med dit tilsagn. Ang. mundkurven ved jeg ikke rigtigt, men skal holde udkig.

@Kære lille Brian. Du er gået ind i den skov, hvor elefanterne går, og hvis du ikke overholder færdselsreglerne risikerer du at blive trådt på. Enten får du en over nakken, eller også bliver du forbigået i tavshed. Hvad vil du helst have?

@Maria: Ang. et 'vi': Jeg er vokset op i en religiøs sammenhæng, en kosmisk kamp mellem det gode og det onde, hvor selv den mest enfoldige kunne deltage - burde. Da jeg tog afsked med den opfattelse, meldte jeg mig under de røde faner, hvor der også var et omfangsrigt 'vi' - foruden et omfangsrigt 'de' (kapitalistiske svin). Da fanen for mig gik i laser, blev jeg optaget af den terapeutiske ide, den, at hvis vi hver især rensede ud i vore traumer og tolkede vore drømme, kom der et nyt menneske ud af det. I og for sig en rigtig opfattelse, men min dom over bevægelsen er alligevel: Der var et stort hjerte, men en alt for lille hjerne.

Nu er ULVEN omsider kommet, og mange mærker dens varme ånde, der smelter is og brænder skove af og laver atmosfæriske forstyrelser. Man kan frygte, at når is smelter, popper de underlæggende lag op og forårsager rystelser i jordskorpen.

Før i tiden kunne man holde sin sti ren (syntes man), og mange havde det som Tante Sofie, der i sin vrede vise siger:
Hvis alle mennesker var som jeg,
så gik det nok til sidst,
men ingen mennesker er som jeg,
og det er meget trist, øv!

Tante Sofie har en storforbrugende nevø som nu må erkende:
Når alle mennesker er som jeg,
så går det ej til sidst,
og alle mennesker er som jeg,
og det er meget trist.

Så er jeg fremme ved Runes tristhed, som er en kæmpe udfordring, for vi skal både være kloge og ikke-triste. Jeg lyder nok som en, der vil løse cirklens kvadratur, ak, ja. Jeg skal på den igen og opfinde et 'vi'. Jeg kan ikke se, at vi har andre muligheder: Der er stadig kamp mellem godt og ondt, priviligerede og underprivilegerede, også en personlig kamp mod de indre dæmoner, og nu kampen for overlevelse. Er det ikke ufatteligt, at vi er så langt fra et 'vi', som vi er?

For mig at se er "skurken", som Ejvind Larsen selv er inde på, vores allesammens manglende vilje til at se problemet i øjnene.

Da USA startede den seneste bølge af krige var den daværende vicepræsident Dick Cheney's altoverskyggende mantra: "The Amarican way of life if non-negotiable". Og det er det samme mantra alle vegne, selvom vores daværende Landsfadder var en smule mindre macho i sit udspil herskede der ikke tvivl om at status quo ikke kunne diskuteres.

At status quo er hellig giver sig udtryk i vores fremmedhad og vores generelle apati når det gælder andres ulykke. Vi giver den med tykke floskler for at retfærdigøre vores medvirken i invasioner som vi ikke kan forstå. At over en million irakiske civile er døde får os ikke op af sofaen, for den betaler vi stadigt af på i form af de forbrugslån vi tog i den hellige friværdi.

Nu bevæger jeg mig langt fra det oprindelige klima-tema, men jeg tror at det hele hænger sammen - Når jeg forsøger at forstå hvordan vi kan spise opbruge alle jordens resourcer med et skuldertræk, så kommer jeg altid tilbage til samme konklusion - vi er forbandet kompetente forbrugere.

Jeg gidder ikke at diskutere hvorvidt det giver mening at have et forbrugssamfund - det tager 5 minutters omtanke med almindelig sund fornuft at regne ud at olie er mange tusinde års sol-energi opsparet i en eller anden form for organisk masse der under helt rette omstændigheder bliver til noget der laver plastikposer og får flyvemaskiner til at lette. Der findes intet alternativ. Når olien bliver for besværlig at få fat i stiger prisen, og så dør globaliseringen.

Så hvorfor fastholder vi en systemform som er truet på livet allerede nu? Jeg tror det er fordi vi føler os usikre.

Vi har en tendens til mindreværdskomleks her i landet - det viser sig blandt andet ved at vi gang på gang vælger landsfadere med samme kompleks. Jeg mistænker at utroligt mange mennesker føler sig mere eller mindre inkompetente i mange sammenhænge, ikke mindst på deres job.

Og så kommer vi endeligt til min pointe - der findes jo ikke en inkompetent forbruger - som service-køber står man altid med det lange strå. Man kan skabe sig og få 10 procent rabat, eller vente og købe det på tilbud og derved få en græsslåmaskine der er lige et nummer større end naboens. Som forbrugere er vi uendeligt kompetente.

Det er sikkert ikke hele forklaringen, men jeg mistænker at det spiller en rolle, i hvad der unægteligt ligner et af de sidste kapitler i homo sapiens sagaen.

mariann offersen

Sune Hansen,

"Vi har en tendens til mindreværdskomleks her i landet - det viser sig blandt andet ved at vi gang på gang vælger landsfadere med samme kompleks."

Tænker du på nogen bestemt?

Jeg tror faktisk du har en meget vigtig pointe. Tænk hvis vi havde mod til at vælge kloge ledere med visioner som rækker ud over det næste skatteår.

Aksel Gasbjerg

Ordet "forbruger" er en underlig størrelse og afspejler vores mega-materielle og kommercielle samfund.

Egentlig burde ordet slettes af ordbogen, men det vil jo nok kun være symptom-behandling i stedet for årsagsbehandling :-)

Vi er ganske langsomt blevet forbrugere istedet for borgere eller danskere eller mennesker.

For 100 år siden fandtes ordet "forbruger" ikke i det danske sprog. I takt med stigningen i materiel velstand er ordet sneget sig ind.

Og trods de sidste 30-40 års negative påvirkning af naturen ved det alt for stort forbrug (klimaopvarmning, overfiskning, erodering af landbrugsjord, skovrydning, spredning af giftige menneskabte stoffer i naturen osv) er ordet forbruger stadig forbundet med positive associationer.

Det kunne være interessant at analysere korrelationen mellem den stigende materielle velstand (læs: forurening af naturen) og anvendelsen af ordet forbruger?

Findes ordet forbruger i andre kulturer end den vestlige?

Den hyppige anvendelse af ordet "forbruger" er et godt sindbillede og termometer på vores samfunds dårligdom.

Forbrugeren næres af "reklamen", som sniger sig ind alle vegne. Vi kan ikke en gang se en vejrudsigt andet end den er sponsoreret af eller endet firma.

Reklamer har ødelagt fjernsynet. Vi kan se 100 kanaler, men det føles som een stor reklameudsendelse. Reklamer proppes i vore postkasser og fylder vores aviser mv.

Livets mening er blevet forbrug og har du rigtigt ondt, ja så kan du powershoppe.

Forbrug er associeret til færdigvarer. Det bagvedliggende forbrug og destruktion af naturen holdes skjult.

Forbrugeren holder vores samfund kørende. Falder forbruget få procenter, går aktiebørserne i panik og alle landes finansministre går i TV og opfordrer til at lade kreditkortet gløde.

Sider