Leder

Barnets bedste

Debat
20. november 2008

SJÆLDENT HAR en lov været omgærdet med så mange ufine personangreb, løse påstande og mudderkast som forældreansvarsloven. Kast blot et blik på den ophedede debat på Informations hjemmeside. Det er heller ikke så mærkeligt: Loven bestemmer jo, om far eller mor må se deres børn, når de skal skilles. Det gør ondt - og det berører os alle sammen. Netop fordi debatten er præget af følelser, skal politikerne have ekstra megen is i maven. Loven er endnu så ung, at der ikke er lavet en seriøs evaluering - den kommer først i 2011.

Og det kan jo være svært at vente så længe, når det vælter frem med anklager om, at loven allerede har spillet fallit: Den tvinger børn til samvær med deres voldelige fædre og er skyld i, at sager cykler rundt i systemet i årevis, lyder kritikken fra organisationer som Mødrehjælpen, Børns Vilkår og Dansk Kvindesamfund.

DA ET ENIGT folketing vedtog loven sidste år, var det blot den seneste lovændring i en lang række.

Alle med det formål at afspejle en udvikling, hvor faderen deltager mere i familielivet. Det er et område, der altid har været kontroversielt - ikke mindst fordi ligestillingsdebatten normalt handler om det modsatte: At rette op på at kvinden bliver undertrykt. Men præmissen for loven er helt rigtig: Et barn har ret til både en far og en mor. Ikke (kun) for faderens skyld, men (også) til barnets bedste. Derfor skal skilsmisseramte forældre i skyttegravskrig lære at tale pænt til hinanden.

Derfor er det godt, at loven vægter inddragelse af børnesagkyndige og konfliktmægling, og at den fælles forældremyndighed kun kan ophæves, hvis 'tungtvejende grunde' taler for det.

Og derfor er det også godt, at alle sager nu begynder i statsforvaltningen, så man ikke kan slå genvej til den juridiske kampplads ved domstolene. For i statsforvaltningerne er man tvunget til i det mindste at forsøge at samarbejde.

MEN DER ER givet hjørner af loven, der kan gøres bedre. For selvfølgelig skal et barn ikke tvinges til samvær med en voldelig forælder.

Derfor er det også fint, at justitsminister Brian Mikkelsen (K) nu vil undersøge, om det rent faktisk er tilfældet. Det blev besluttet på et evalueringsmøde i sidste uge, hvor politikerne aftalte at mødes i det nye år for at se nærmere på den dokumentation for de påståede voldssager, som Familiestyrelsen nu skal samle sammen.

På evalueringsmødet blev det også besluttet, at se nærmere på de sager, hvor forældre har meldt deres børn ind i hver deres skole. Som loven er nu, skal far og mor nemlig blive enige om skolevalg, når de har fælles forældremyndighed.

Der er brug for at ændre loven, så forældre kan opretholde den fælles forældremyndighed, uden at de skal blive enige om, hvorvidt deres barn skal gå i den ene eller anden skole.

At sager trækker unødigt i langdrag, skal der rettes op på, for det kan ingen være tjent med. Men det skyldes i høj grad, at statsforvaltninger og domstole lider under store reformer for tiden. Her er det forvaltningen af loven, den er gal med. Ikke loven i sig selv.

UANSET DE SMUKKE hensigter slipper man dog aldrig uden om højkonfliktsagerne, hvor far og mor slet ikke kan være i stue sammen, men kun kommunikerer via advokat og sms, og hvor barnet bliver stadig mere traumatiseret.

Her skal myndighederne være hurtigere til at skære igennem og give forældremyndigheden til den ene forælder - hvilken de også skal ifølge loven. Før forældreansvarsloven trådte i kraft, var denne forælder stort set altid moderen.

"Vi lever i en kultur, hvor det oftest er moderen, der får fornøjelsen af at være tættest på barnet," som Mødrehjælpens Inge Schmidt så rigtigt siger det. Og normen om, at forældremyndigheden stadig skal gå til moderen, er desværre stadig alt for udbredt blandt de myndigheder, der skal håndhæve loven. Ser man bort fra, når barnet er helt spæd, er faderen faktisk en lige så god primær forsørger som moderen. Men meget tyder altså på, at fædre stadig bliver diskrimineret af politi, statsforvaltning og domstole i strid med lovens kønsneutrale ånd. Det skal der rettes op på.

HVOR GODT DET end er, at (de borgerlige) politikere forsøger at ligestille mænd og kvinder, der skal skilles, er det alligevel paradoksalt, at de fortsat værger sig ved at lovgive på et område, hvor der for alvor kunne blive slået et slag for ligestillingen i de små familier. Mens de øvrige nordiske lande har udvidet øremærkningen af barsel til faderen de senere år, har den hjemlige VK-regering halveret denne øremærkning fra fire til to uger.

Mere barsel til fædrene ville ellers sende et vigtigt signal til myndighederne om, at politikerne tager det alvorligt, når de vil ligestille mænd og kvinder. For et barn har ret til både en far og en mor. Og hvis forældrene virkelig ikke kan enes, har barnet lige så meget ret til sin far som til sin mor. pke

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ja man går rundt og tænker så meget i den her sags tjeneste.

Hvornår fatter politikerne emnet !

Og hvor meget ansvars har reelt politikerne om de morads de udsætter de implicerede parter dag ud og dag ind !

Selv ikke sociale myndigheder accepterer ikke her ultimo 2008 forældreansvarsloven !

HVORDAN SKAL MAN SÅ FORVENTE AT BRUGERNE PÅ DEN ANDEN SIDE AF SKRIVEBORDET SÅ SKAL KUNNE BRUGE DEN I DEN ÅND DEN ER LAVET !

DET ER AT KIKKE TILBAGE OG DET ER INTET NYT !

Jeg syens det er væstneligt at man ved evalueringen af forældreansvarloven også får set grundigt på Statsforvaltningernes og Familiestyrelsens rolle - de synes at være klar over at barnet SKAL høres- men hvad hjælper det når barnet taler for helt døve øren. Der er rigtig mange meldinger om at man ikke lytter til børnene i forvaltningerne

Så vidt jeg hører er det gået præcis lige så galt mange frygtede: Forvaltningerne har ikke villet forældreansvarloven - men holder stædigt fast i de gode gamle mønste.

For ikke længe siden udtalte Helle Haxgart, vice-direktør i Statsforvaltingen hovedstaden - at " det var nemmere før i tiden - da var der kun samvær hveranden weekend og en hverdag - der var ikke så meget at diskutere" - tal lige om foragt for loven fra en af dem der skal forvalte den!!!

Hvis Helle Haxgarts udtalelser er repæsentative for Statsforvaltningerne arbejde - så er det da klart at der er problemer - store problemer endda.

Brian Mikkelsen må mande sig op - og få styr på sine tropper i forvaltningerne - og det gerne inden han skal holde næste møde med sine kolleger fra Folketinget.

Alt for mange børn lider stadig under fovaltningernes forældede opfattelse af hvordan børn behandles - det er stærkt krænkende overfor børnene og deres forældre.

Brian Mikkelsen kan godt råbe op når der sker krænkelser i Tibet - men drejer det sig om børn her i landet - så er han tavs.

Hans,

Jeg er selvfølgelig enig- det er en ret børnene har - ikke en pligt.
Men det bør indskærpes at forvaltningerne skal lytte og ikke bare lade børnene tale for døve øren - sådan som det sker i høj grad idag.

Det er iøvrigt interessant at læse om den seneste tid debat om forældreansvarloven.

Debatten har i høj grad drejet sig om forældre og vold- gpdt og grundigt båret frem at kvinde organisationerne.

Problmerne omkring forældreansvarsloven begrænser sig ikke kun til forhold omkrng vold.

Der er sket en eksplosion i anstallet af anmeldelser for grænseoverskridende handlinger i 2008 (i praksis mor anmelder far).

Forvaltningerne hører børnene - men lytter absolut ikke.

Alle 3 områder er meget tunge - om det så er et overgangsproblem medens loven fortsat er ny - kan vi blot håbe.

Dennis Johansen

Nu er høring af børn jo dybt problematisk...

Børn er overraskende lette at påvirke til at fortælle om oplevelser, der aldrig har fundet sted. Ikke alene er det let for en voksen person at få børnene til at fortælle forkerte ting. Børnene kan meget let påvirkes til at tro på, at tingene rent faktisk har fundet sted.

Der er ved høring af børn stor fare for at nogle børn bekræfter ting, som aldrig har fundet sted, og samtidig oplever vi at børn meget ofte har taget ansvar for sine forældre som f.eks. lider af depressioner eller andre sygdomme som påfører børnene et reelt svigt.

Ved forsøg er det blevet påvist at mere end halvdelen af børnene beretter om episoder, som aldrig har fundet sted. Både professionelt og økonomisk kræver høring af børn derfor meget store ressourcer til socialarbejdere, psykologer og politimyndigheder, som skal vurdere børns "historier".

De forskellige myndigheder har fortsat ikke har fået tildelt disse resourcer - selvom forsøgene blev foretaget og bevist bl.a. i dokumentarfilmen "Farlige forklaringer " for mere end 4 år siden... Dette beviser tydeligt at staten Danmark, svigter vores børn i ofte meget alvorlige sager om alle former for mishandling og svigt af børn, hvilket vi selvfølgelig tager meget stærkt afstand fra!

DR Dokumentar: "Farlige Forklaringer":
http://dadman.dk/content/view/137/439/

DR Dokumenter: "Den Hårdeste Dom":
http://dadman.dk/content/view/136/440/

Om Forældrefremmedgørelse:
http://www.pas.dadman.dk

Hans,

Netop, Statsforvalningerne hiver skam børnene ind til samtaler - men lytter de til hvad børnene siger? .
Hvis en samtale resulterer i et §34 notat som efterfølgende overses totalt når der træffes afgørelse - ja så høres børnene bare - uden at blive lyttet til.

Dennis jeg er som sådan enig i dine PAS overvejelser - og de mange statistikker du bringer rundt om på nettet.
Jeg tror på PAS er rigtigt - men jeg tror også på at det er rigtig vigtigt at møde barnet præcis på sted sted hvor det nu en gang er. Så udtaler barnet sig -
bør man i øjeblikket tage det for pålydende. Alle børn er til enhver tid PAS påvirket på forskellig vis.

Jeg er selv samværsforælder og far - og jeg kan forsikre jer om at jeg ikke har børn der er påvirket og dresseret til at gøre som bopælsforælderen siger - hos mig er det heldigvis sådan at mine børn siger det de har lyst til - og f.ex. bopælsforælderen er sat grundigt på plads i en samtale hos statsforvaltningen. Jeg har også selv oplevet at mit indtryk af mine børns ønsker ikke var præcis som jeg oplevede det - og det respekterer jeg naturligvis.
Så det at høre børn er rigtig godt - vi skal bare passe på ikke at se for mange spøgelser i den forbindelse.

Nanna,

Min oplevelse er at der bliver spurgt ganske direkte ind til de forhold som samtalen skal belyse - og at spørgsmålene ikke lægger op til et bestemt svar.

Drejer det sig om samvær så går samtalen/spørgsmålene på forhold i den forbindelse.

Endelig er det mit helt klare indtryk at børnene er rigtig glade for at kunne udtale sig. De ved godt at det er deres egen situation det handler om - så selvfølgelig har de noget på hjerte.

Det er også min opfattelse at man bør forsøge at få hørt børnene i forbindelse med undersøgelsen der skal laves omkring loven - og en evalueringen i 2011. Det vil være fint at høre om børnene har oplevet at de er blevet hørt.

Dennis Johansen

Nanna G. skriver:
"Man får det indtryk, at barnets bedste er at gøre kvinders og mænds adfærd ens. Det synes jeg ikke, er hvad det handler om."

Du har ret. Det synes jeg faktisk heller ikke... Kvinder og mænd fungerer bedst som individer i hver deres kønsrolle, det er jo faktisk dét der ér barnets bedste. Hvis vi var ens ville barnet både mangle en far og en mor...

Nanna G. skriver:
"Folk må vel selv bestemme, hvordan de vil være hhv mor og far og leve i en familie. Det kan da aldrig være noget, staten skal blande sig i."

Jo, det må staten godt - hvis folk ikke kan finde ud af hvad der er barnets bedste...

Nanna G. skriver:
"Barselsorlov og forældremyndighedslov er for mig at se to helt forskellige ting. Tåbeligt at blande disse ting sammen, synes jeg!"

Det er jeg slet, slet ikke enig i, barselsorlov er netop dér hvor grundstenene for barnets tilknytning skabes (eller svigtes) - det er jo dér for at barselsorlov eksisterer. For barnets bedste...

Alt i alt, det er slet ikke så avanceret. Deleordinger pr. automatik. Kort proces for konfliktskabende forældre, indførsel af forældrekørekort, forældreskoler, forældreteori og masser af sanktionsmuligheder når forældre opfører sig mere end tåbeligt.

Dennis Johansen

Den manglende ligestilling på området virker hæmmende for, at forældrene selv finder frem til løsninger og kompromiser uden om systemet.

En mand og en kvinde får 1.000 kroner til deling. Hvis de selv kan nå til enighed, må de fordele pengene, som de vil, men hvis de ikke kan blive enige, træder en regel i kraft, som siger, at manden skal have 200 kroner og kvinden 800 kroner. Mon de kan blive enige?

Situationen åbner for tre sandsynlige scenarier.

1) Kvinden foreslår en fifty-fifty fordeling ud fra en vurdering af, hvad der er retfærdigt. Manden accepterer.
2) Kvinden foreslår en fordeling, hvor hun får 750 kroner, og manden 250 kroner. Manden accepterer ud fra den betragtning, at han ved denne »frivillige« ordning alligevel får mere, end hvis fordelingen bliver reguleret ovenfra.
3) Kvinden og manden er uenige, enten fordi kvinden erklærer sig uenig i alt, hvad manden foreslår, da hun ved, at hun ved uenighed er sikret 80 procent af pengene, eller fordi manden insisterer på en mere ligelig fordeling end de 200/800 kroner, som kvinden vil gå med på. Uenigheden udløser fordelingen 200 til manden og 800 til kvinden.

Hvorfor er der så mange mænd der ytre sig om den "forældreansvarslov" ....det går jeg lidt rundt og tænker på i hverdagen ....

Der må ligge noget dybt dybt problematisk i det emne - ja til tider læser man individer vil dykke ned på bunden af en natpotte for at finde svinestreger for at skade

BARNET ! og der burde systemet være mere dreven og reelt gennemskue hvem der resolut har svigtet sit ansvar.

Gør man det ? - Nej - man beskytter tilmed krænkeren og er medansvarlig til omsorgssvigt !

Skrev jeg overhovedet om noget køn ?

Dennis Johansen

Peter Keiding skriver:
"Her skal myndighederne være hurtigere til at skære igennem og give forældremyndigheden til den ene forælder - hvilken de også skal ifølge loven. Før forældreansvarsloven trådte i kraft, var denne forælder stort set altid moderen."

...og sådan er det stadig. Jeg har selv lige "tabt" i byretten og i statsforvaltningen - dog med den erkendelse fra dem begge om at situationen ikke er bedst for barnet, at der er et usundt forhold mellem mor/barn og et behov for en normalisering af barnets forhold til mor - og til far.

Men hvis mor og barn ikke ønsker eller VIL den normalisering, så er der ikke meget man kan gøre.

Barnet's tilknytning er størst hos moderen så det er slet ikke et spørgsmål om hvad der er bedst eller sundest for barnet - men hvem der har formået at tilknytte sig mest til barnet, eller rettere - vise versa - knytte barnet mest til sig...

Den virkelighed tror jeg der bliver spekuleret hårdt og brutalt i i de små Danske hjem, for det sætter sådan set loven fuldstændigt ud af kraft...

Hvis barnet ikke vil - så kan vi jo ikke tvinge det... Slut prut.... (Go' dag mand økseskaft...)

Det svarer lidt til at sige at hvis man har misbrugt sit barn længe og intenst nok, så har man åbenbart også krav på at blive ved med det...

Vi er alt for naive hér i Danmark...

Peter Keiding...........
Vel skrevet; det er dejligt at nogle tager stilling.......

Kommentar følger senere på dagen:-)

Mon det er den her lussing mange møder i skriget fra helvede....

Uegnet som forældremyndighedsindehaver. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis den pågældende forælder har et massivt misbrug, en alvorlig psykisk lidelse eller andet, der gør forælderen uegnet til at deltage i væsentlige beslutninger vedrørende barnets liv. Der kan også være tale om, at en forælder ikke er interesseret i at varetage omsorgen for barnet eller deltage i barnets liv, og at det derfor ikke kan anses for at være bedst for barnet, at der fortsat er fælles forældremyndighed.

Væringen gør man til et "varigt problem" som skader barnet.
....

I bund og grund den opskrift kvinder bruger når man ikke vil samarbejde !

Overskriften burde hedde mors bedste våben i tidsfængslet "statsforvaltning og forældreansvarslov"

Du bliver blanket af som mand - der findes gang på gang nye værktøjer frem i kampen !

Penisstodderen skal udraderes koste hvad det koste vil.

Basal set har det intet med barnet at gøre - men det
ser man total bort fra i systemet.

Til kvinder i taster bare "stødende kommentar" så får vi se om det er modtaget i rette ånd.

Det jeg reelt mente var man bruger

Ordvalget "varige problemer" i samarbejdet til at den ene part bliver gjort

Uegnet som forældremyndighedsindehaver eller fællesforældremyndighed.

....

Man skriger gang på gang fra politikerne vi kan ikke i retsbevistheden have at en går rundt i samfundet og vil dræbe en tegner det må simpelhen ikke ske.

Det krænker retsbevidstheden i samfundet ...TAK FOR DEN SVADA !

Men gang på gang kan systemet krænke retsbevidstheden at en part "i hævn ond" kan værge sig ved samarbejde og derved pålægge en part en dom som jo er "rendestens princip"

Uegnet som forældremyndighedsindehaver !

Vågn dog op naive dansker ! SIG FRA.

Dybt retskrænkende at en part som bevist - vægrer sig ved åbenhed i samarbejde - kan fremprovokerer den retstilstand at den anden part bliver gjort til:

Uegnet som forældremyndighedsindehaver

Hvordan i alverden kan et retssamfund komme så galt på afveje (!)

Skal vi give mikrofonen til jurister i ved EU domstolen ?

Dennis Johansen

Jeg tror nu ikke på ondskab, skrig i helvede, rendesten og lignende værre skældsord...

Jeg tror derimod på uvidenhed. Dét der sker - sker ikke i ondskab - det er simpel uvidenhed... Derfor også et håb om en bedre fremtid...

Tommy, slap nu af. Det skal nok gå. Denne debat kan godt foregå mere stille og roligt. Ønsket om ændringer bliver ikke hørt hvis man råber højere og bliver mere ubehagelig end saglig.

Hver passer vel sit tastatur ...sandheden kan blive rå i den her debat ...og det ses hvem der har retten til

Viskelæderet

Jeg mener at debatten bør handle om hvorvidt vi kan ændre det tankemønster, der eksisterer på de forskellige planer i systemet.
Ofte så er det ikke loven, men forvaltningen af loven der glipper, og glipper forvaltningen, så er loven ikke på barnets side, men på den forælders med mest velsmurt tunge på dagen (eller flest historier at fortælle).
Dvs. så længe der ikke laves et mere gennemgående psykologisk arbejde omkring barnets tilstand og tarv, så vil der altid eksistere urimelige og uforståelige afgørelser i forældremyndigheds og samværssager, da systemet derfor skal træffe en afgørelser ud af ingenting; lige bortset fra en formentlig masse indicier.
De der ved hvad der er bedst for barnet (psykologen og forældrene), er enten uden resourcer, eller så følelsesmæssigt berørt, at barnet ofte bliver glemt.

Den sunde fornuft er desværre totalt fraværende i en masse sager, hvilket er hvorfor dette behøver at være et så stort problem som det er.

Vi kan ikke skabe en lov der ændrer systemet (det har vi set), men vi kan ændre systemet ved hjælp af viden og sund fornuft. Sidder der mennesker der prioriterer og annerkender det ene køn frem for det andet, så skal de ud af systemet. Sådan må man så blive ved indtil man finder frem til en form for kønsneutralitet; for det handler jo om vores børn, ik?
Det virker jo fuldstændig absurt at der sidder mennesker der på forhånd ser den ene forælder som mere velegnet udelukkende pga. køn; det er da uacceptabelt.
En nem løsning: gå systemet igennem og se de enkelte behandleres statistik over afgørelser. Virker de kønsneutrale, så skal de have et klap på skulderen (og en kæmpe bonus), hvis ikke, så findes der en masse andre jobs i samfundet som er ganske glimrende.

Problemet bliver ikke løst i loven, men ved at få en masse nyuddannede psykologer og jurister ind der har retfærdigheden iorden, og et syn på verden der er lidt mere tilpasset anno 2008/2009.....
Jeg kender selv flere af slagsen, og de deler oftest ikke holdningen om at den ene forælder som udgangspunkt er mereværdig. Det kunne jo betyde at de sociale forhold kom til at blive gældende som de burde, og ikke østrogen eller testoteron......

Det burde være simpelt, men det er det desværre ikke. Men hvis det går op for politikerne (hvilket jeg tror det er), at nok er nok, og at den absurde og utilstrækkelige måde systemet hidtil har fungeret på, så vil de blive tvunget til at skride ind.

Ellers findes der to løsninger: Accept eller retsag imod systemet (ved EU-domstolene).

Men mon ikke år 2008/2009 også rammer det danske land på et tidspunkt; det kan vi da håbe......

Jeg har meget at fortælle, men ganske lidt tid.
Men én ting bør nok være på sin plads; de som tier samtykker....... Så jo flere der deltager des bedre.

Vi kan vel alle være enige om, at forældre som udgangspunkt er lige uanset køn, jeg mener derfor at vi skal starte med at ændre systemet udfra disse principper; mænd sammen med kvinder i en fælles kamp for vores børn, Ingen skal kæmpe for køn, men for retten til at vores samfunds børn ikke længere bliver neglicieret.

Ellers vil jeg gerne have et bud på hvad de enkelte kæmper for; hvis de naturligvis kæmper.............

Hvis det er muligt kan det være at information ville være elskværdige at oprette et forum, hvor formålet skulle være i fællesskab at kæmpe for en løsning der tager udgangspunkt i én gang for alle at forlange nye tider og ændre systemets tankegang.
Måske underskrifter til politikerne? Et samlet læserbrev med eksempler på fejl ved systemet? Ændringsforslag? mm.........

Vi går for meget i enkeltsager om vold, overgreb og lign. I stedet skulle vi tage udgangspunkt i at systemet skal ændre sig for flertallet der er ganske almindelige fornuftge mennesker; ingen herinde accepterer vold, overgreb og lign. i familien; så hvorfor gå fra A til K i stedet for A til B.

Børn, der har en aktiv far figurer har færre psykiske og adfærdsmæssige problemer
20-årige revision omfatter store amerikanske og britiske undersøgelser
Aktiv far tal har en nøglerolle at spille i at reducere adfærd problemer i drenge og psykologiske problemer hos unge kvinder ifølge en undersøgelse offentliggjort i februar udstedelse af Acta Paediatrica.

Svenske forskere fandt også, at regelmæssig positiv kontakt mindsker kriminel adfærd blandt børn i lavindkomstfamilier og forbedrer kognitive færdigheder som intelligens, argumentation og sproglige udvikling.

Børn, der boede sammen med både en mor og far tallet også haft mindre adfærdsmæssige problemer end dem, der bare levede med deres mor.

Forskerne er at opfordre børnesagkyndige til at øge fædres engagement i deres børns sundhed og opfordrer de politiske beslutningstagere at sikre, at fædre får en chance for at spille en aktiv rolle i deres opvækst.

Revisionen kigget på 24 papirer offentliggjort mellem 1987 og 2007, der dækker 22.300 individuelle sæt af data fra 16 undersøgelser. 18 af de 24 papirer omfattede også de sociale og økonomiske status for de familier undersøgt.

De mindste Undersøgelsen fokuserede på 17 spædbørn og den største omfattede 8.441 personer, der strækker sig fra tidligt babyer til 33-årige. De omfattede store igangværende forskning fra USA og UK, sammen med mindre undersøgelser fra Sverige og Israel.

"Vores detaljerede 20-årige gennemgang viser, at overordnede, børn høste positive fordele, hvis de har aktivt og regelmæssigt engagement med en far tallet" siger Dr. Anna Sarkadi fra afdelingen for kvinders og børns sundhed ved Uppsala Universitet, Sverige.

"For eksempel har vi fundet forskellige undersøgelser, der viste, at børn, der havde positivt involveret far tal var mindre tilbøjelige til at ryge og komme ind i problemer med politiet, opnås bedre uddannelsesniveau og udviklede gode venskaber med børn af begge køn.

"Langsigtede fordele inkluderet kvinder, der havde bedre forbindelser med partnere og en større følelse af psykisk og fysisk velvære i en alder af 33, hvis de havde et godt forhold til deres far på 16".

Men forfatterne påpege, at det ikke er muligt at konkludere, hvilken type engagement faderen tal skal kunne yde for at producere positive virkninger.

"Undersøgelserne viser, at det kan spænde fra at tale og deling af aktiviteter til at spille en aktiv rolle i barnets daglige pleje."

Forskerne mener, at mere forskning er nødvendig for at afgøre, om resultaterne er forskellige afhængigt af, om barnet bor sammen med deres biologiske far eller med en anden far tallet.

"Men vores gennemgang bakker op den intuitive antagelse, at der udøver biologiske fædre eller far tal er godt for børn, især når børnene er socialt eller økonomisk dårligt stillede" siger dr Sarkadi.

"Børn, der boede sammen med både en mor og far tallet var mindre adfærdsmæssige problemer end dem, der boede sammen med netop deres mor. Men det er ikke muligt at afgøre, om det er fordi far tal er mere involveret, eller om moderen er i stand til at blive en bedre forælder, hvis hun har mere støtte i hjemmet. "

Forskerne mener, at det er vigtigt, at fagfolk, der arbejder med børn og deres familier undersøge, hvordan aktivt fædre er involveret sammen med deres børn fra en tidlig alder.

"Inddragelse af dem inden for sundhedsvæsenet (børnesagkyndige) besøg og udtrykkeligt søger deres udtalelser, når de træffer beslutninger kunne være en god måde at fremme et højt niveau af engagement", siger Dr. Sarkadi. "Understreger, at fædre har en vigtig rolle i at fremme deres barns sociale og følelsesmæssige udvikling er en anden god strategi."

Regeringer og arbejdsgivere også har en vigtig rolle at spille i at sikre, at mænd kan tilbringe kvalitetstid med deres afkom, stress forfatterne.

"Den offentlige politik har potentialet til at lette eller skabe hindringer for fædre tilbringe tid sammen med deres børn i de afgørende år for tidlig udvikling", siger Dr. Sarkadi.
"Desværre nuværende institutionelle politik i de fleste lande ikke støtter øget inddragelse af fædre i børnenes uddannelse. Betalt forældreorlov for fædre og arbejdsgivernes sympati for fædre at blive hjemme med syge børn er stadig en drøm i de fleste lande.

"Vi håber, at denne undersøgelse vil tilføje til det organ til bevismateriale, der viser, at oplyste far-venlige politikker kan yde et væsentligt bidrag til samfundet i det lange løb, ved at producere godt tilpasset børn og reducere store problemer som kriminalitet og asocial adfærd."

:www.eurekalert.org/pub_releases/2008-02/bpl-cwh021208.php

Fri oversættelse af ovenstående link fra website med sprogværktøj.

Kenneth.
Fantastisk indlæg. Gode informationer;-)

Hans.
Godt at have dig på banen;-)............

Der er faktisk en undersøgelse (international) der viser, at selvmord og depressioner blandt mænd der mister meget kontakt med deres børn, er endnu en konsekvens af hele dette problem med utilstrækkelig indsigt i de menneskelige faktorer fra systemets side. (Jeg skal nok prøve at finde frem til undersøgelsen i løbet af dagen - den gemmer sig nok i de andre bunker af papirer;-)...............

Der findes formentlig en lignende for kvinder, da kvinder og mænd nok er mere ens end forskellige.
Men med sådan et problem oveni de andre, er det helt klart at barnet ikke kun mister en forælder, men at en forælder unødvendigt bliver tvunget ud i følelsesmæssigt kaos forårsaget af utilstrækkelig viden om løsninger i systemet.

Det er fuldstændig rigtigt at vi holder fokus på at barnets tarv er det vigtigste, men det er også rigtigt at barnets tarv ikke bliver indfriet, såfremt at den ene eller begge forælder går til grunde i systemet. SÅ jeg er helt enig i, at forældrene bliver nødt til at blive indregnet i kalkulationen, når barnet skal have optimale muligheder i fremtiden.
Alle disse hensyn er tit blevet neglicieret, da systemet til tider har svært ved at gennemskue de overordnede konsekvenser af deres afgørelser.
Der findes ingen nemme løsninger, men der findes løsninger, der skal bare kigges lidt grundigere på det store billede; alle perspektiver skal belyses, vægtes, vejes og gennemanalyseres for at man kommer frem til løsninger hvor vi alle som samfundsborgere føler, at Vores børn har fået deres ret til det bedste, og at vi som forældre kan beholde ansvaret over Vores børn fælles. Systemer kan godt (utilsigtet) komme til at skabe hele dette kaos, ved at åbne nogle døre for det grådige sind, som i disse situationer nok ingen foræringer skal have. Ingen forældre skal kunne finde en nem løsning til gavn for dem selv, men udelukkende tænke på fordelen ved at være to forældre (man har jo for pokker valgt at få børn sammen, derfor skal man også bevare forældreansvaret sammen).

Når systemer fjerner dette ansvar fra ganske almindelige mennesker, så sørger man samtidig for at efterlade et barn uden den ene forælder, og denne ene forælders familie; man tilføjer ikke den kærlighed barnet har krav på, men nærmere fjerner den; man tilføjer ikke de potentielt gode kompetencer halvdelen af familien er i besiddelse af, man fjerner dem; man tilføjer ikke et netværk at mennesker der ønsker at være tilstede i barnets liv, man fjerner dem....... Fortæl mig så! Er dette barnets tarv? Er dette fornuft?

Disse situationer rammer mange ganske almindelige kærlige børn og forældre, og det kan ganske enkelt ikke være rigtigt at systemet ikke kan skelne skidt fra kanel. Jeg er træt af at fokus kun handler om vold, overgreb, og lign. For gu er der nogen der træder langt ved siden af (hvilket de også skal og bliver straffet for), men det er ikke rimeligt at almindelige mennesker skal betale prisen for dette, ved at systemet træffer systematiske facislisteorienterede afgørelser.

Vi skal alle til at se virkeligheden i øjnene, og forstå at vi begår et langt større systematisk overgreb fra samfundets side mod Vores børn, da masser mister indflydelsen og kærligheden fra den ene forælder, ved at vi som udgangspunkt skyldiggør denne forælder, og derefter frikender dem efter en lang og meget opslidende kamp, hvor konklussionen blev, at denne forælder faktisk var ganske glimrende, men nu har mistet så meget tid med sine børn, at det tager lang tid at genopbygge relationen.

Denne virkelighed glemmer mange, men det er ikke desto mindre virkeligheden for en del. Hvor mange uskyldige skal der til for at dømme én forbryder?

Lad os få systemet tilbage til resten af samfundet, tilbage til retssikkerheden, tilbage med kærligheden til VORES børn.........

Hans Hansen m.fl....

Der er faktisk kommet undersøgelse fra Tyskland som redegør for at mænd af skilsmisser mister op imod 10 år af livet ... så man kan retorisk sige skriget fra helvede slutter 10 år før for de involverede parter mens børn ligger i rendestenen og kikker nedad - vi mistede en at læne os op af nemlig far - ja man sidder næsten og laver sin egen nekrolog for eftertiden her :))

- 10 år - siger grundige tyske undersøgelser det er chokerende tal og dybt rystende,

Nanna G

Ja det var den ...undersøgelse !

Trøst ...:))

Godt man ikke er i den zone så ! jeg lever i nuet - tilmed siges det at hunde ejer er venlige mennesker .. jeg har til med mere end 2 :)) tilmed lyder det at hunde ejer har nedsat blodtryk :)))

---

Men når det så er sagt, jeg har ved gud ikke set mage til krænkende seriøsitet i et så alvorligt arbejde omkring børn, at et system bruger "tro nok rygtet" i samvær sager...

Tænk hvis skattevæsnet brugte den filosofi i sit arbejde ...tror nok der er 345 km til Vordingborg fra
København ! i et kørselsfradrag ....tilmed findes pasus om at afgivne oplysninger er afgivet på tro og love - og vedhængt en § i strafloven !!!

Ja man kan efter denne lov - forældreansvarsloven - værge sig ved samarbejde NOTORISK OG KONSEKVENS og dermed knægte loven og afskære en par fælles forældremyndighed - og jeg fatter da slet ikke de forældre som ønsker barnet i skole både i Vordingborg og København ....

Elevatoren må altså have stoppet ved halsen !

Systemet må simpelhen dømme "placering af barnet uden for hjemmet ! som advarsel.
...

Endnu mere salt i såret er ...

Omlægninger af domstolene som politiet har været ude for .....der er mangel på tider, der er mile lange køer i retssystemet af nye sager om fælles forældremyndighed "ny vurdering af børn i samlivet"

Gamle sager som har været i total ragnerok og afsluttet, bliver vækket til live igen.

Igen udsættes den implicerede part for krænkende retsbevisthed, intet lyder mere hult i mine ører.

Og hvem er den part så ....manden (skrevet retorisk som det staves andre kan så selv skrive sin oversættelse)

Hvis disse her indlæg blev vist på en fødegang ville en stor flok få sig et gevaldig lussing...

Den kulturværdi det er at få børn har en noget dyster bagside ...

Psykologer, sagsbehandler, mudderkast, intriger, tabte venner, rygklapper, fordrukken sølle mennesker,tabt livskvalitet, tidsfængsel, afsagn,sygdomme,advokater som fråder indtægter,fogedretter,retssager, polterabend ved samvær, triste børn, jeg har ikke set min far i flere år
osv.osv.osv....

Sjæleligt set ret chokerende.

Der skal bare en part til at ovenstående bliver virkelighed

ALDRIG ER DET BARNETS SKYLD ! RET RYSTENDE AT DET NETOP ER BARNET SOM FÅR INDPODET BOFORÆLDERENS DREVNE LYSTER.

Hvem så boforælderen er må du selv udflyde læser

Statestikken er en god vejleder..

Er det det værd at får børn politiker ?

Det forlyder her til morgen i DR P4 radio politikerne vil absolut have sat gang i fodlænker imod voldelige mænd som opsøger ex osv.....og det kan åbenbart ikke gå for hurtigt.

Til det vil jeg bare sige dem som har de problemer må så angribe det problem.

.....

Tvister, om børn har til stor meget stor del baggrund i hævn motiver helt og aldeles.

Hvad værn stiller politikerne imod det fænomen og hvor er politikerne henne i den debat - noget som dem som har noget i klemme oplever som noget ulideligt opslidende og retskrænkende fænomen.

Jeg er efterhånden nået til den konklution med den nye -forældreansvarslov- den har intet værn til den
samværs søgende part.

Krænkeren kan gøre akkurat som de lyster - udeblive notorisk fra møder, beskrive ting i fri opspind, skrive en enkel sætning og forhale møder.

Samfundet opfatter det som "der kan ikke samarbejdes" ergo kan det ikke gives fælles forældremyndighed.

Hvad er loven så værd - jo måske dem som taler med hænder har fået lidt snor...men den gruppe er jeg ikke talerør for.

Alt andet er blå briller og at holde mange mange gode fædre for nar !

Kikker man på de indslag som har være i Information.dk så vil man meget hurtigt kunne dele indslag op i grupper hvem har hvilken interesse i den her debat.

Hvis dem som virkelig kender systemets ageren "prøven på sin krop" kom til orde vil flere tusinde indlæg have været fremme men folk orker ikke og det kalder man et demokratisk samfund - næ man dræber individet "det fri liv" man dræber små børns adgang til sine fædre.

Beskæmmende at være borger til en lovpakke som aldelse bør tages til revision, som ikke har stopklods for chikane.

Det er skal indføres sanktion og den skal være konsekvens imod den som bedriver chikane i sagsbehandlingen.

---

Ps en dag kommer der vel mulighed for at rette slåfejl på information.dk ..beklager. ovenstående indlæg.

Og det kan ikke gå for hurtigt !

Man sidder helt mundlam at Advokater modtager undervisning i konfliktløsning.

Mon ikke Dansk advokatsamfund burde holde et internt møde for lukkede døre og intern finde ud af hvor meget andel de har i "kreative" metoder at optrappe konflikt niveauet.

Men de udfører jo bare opgaven efter honoraet ;((
bruger gode erfaringer som har givet gode resultater før. Chikane virker effektivt i en sagsbehandling.

Besynderlig ideologi (!)

Velfærdsminister Karen Jespersen (V) er ude med sin rive hvis det er velment så velkommen
Hun har jo vist før der kan skiftes holdninger.

Men er det reelt ikke noget helt andet hun siger -målgruppen - er spottet allerede.
Jeg tror krise centerne mener det er mændene vi her taler om, men ret mig gerne.
Nu skal der strafaktioner imod alt personale som berører børn - vold og deslige som
man har kendskab til skal indberettes og den som vægre sig får disciplinærstraf

Den karakterbog kunne jeg og en del fædre ønske os i julegave så kom der noget reelt under juletræet
Der var værd at pakke ud.

Ok please mor Jespersen ....er psykisk vold imod børn som vil se far men bliver indpodet af bopælsforælderen "det vil jeg ikke have" noget vi kan få takseret som "grim psykisk vold imod børn" ?? Og så sandelig heller ikke fjernet fokus på hvem der er offeret - den samvær søgende.

Eller var plenummødet bare noget fra krise centerne ... det ligger i ånden det var afsendt til manden som en advarsel.

Noget som du vil give bødestraf til dit personale hvis de lader sådanne oplysninger være tys tys.

Psykisk vold imod børn, når manden udbeder sig forklaring så er det “visse vasse" fordrukken sludder.

For så varmer stolen i Statsforvaltningerne den store "ødelæggende mausoleums koncern"

Ja bedøm selv VELFÆRDSMINISTER Karen Jespersens (V) liberale holdninger og nye "politireform" på det her link

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/305616:Danmark--Voksne-skal-tvi...

Undskylder men jeg må vel heller skrive det så jeg ikke anklages for at stjæle andres arbejde..

Det var en opsats fra Danske krisecenter som har ansporet ministeren jeg har bare kopieret arbejdet og lagt et krydderi på emnet.

Når jeg nu så sporadisk kaster lys over advokaters medvirken til at optrappe konflikt niveauet ....så bør man have lidt fra den hylme i samlebogen.."loge advokaternes leflen for honorar og medie stunt.

- medie stunt -

Advokat Lars Borring har stævnet Familieministeriet grundet en fars langsomlig sagsbehandling at se sit/sine børn.

Akkurat samme advokat har haft en forbindelse til Forenigen Far....hvordan de 2 parters har afskåret sine forbindelser skal jeg ikke udtale mig om. Men jeg har mine anelser - du kan jo så gøre dine læser.

180 grader har akkurat samme advokat en anden holdning når kvinden skal have bistand og får det (!)

Udebliv fra møder ...skriv få linjer...ønsker ikke samarbejde.

Jo advokater dykker ned i pispotten for at rådgive sin klient som så sandelig skal få bistand for honoraet ..det offentlige betalte.

"det gamle islet skal man tage røven på en advokat tag en kvinde med holder stik"

Ps/ jeg har min dokumentation i orden for mine udsagn.

Mit indlæg var blot for at underbygge mit indlæg oppe i tråden. At jeg er klædt på med replik og viden om sagen, emnet.

Mette Bundgaard

Jeg vil da gerne lige komme med mit besyv til denne debat.

Jeg er ikke glad for den nye lov, da jeg er endt lige midt i overgangs fasen og det er ikke sjovt.

Jeg syntes det er dejligt at man ændre på loven så fædre kan få bedre vilkår og at man selvfølgelig ikke diskriminere mellem mand og kvinde i disse sager.

Når det så er sagt, så vil jeg gerne fortælle jer min historie og hvorfor jeg mener loven ikke er god. Måske enda vende tilbage til det, det hele handler om og det er børnene. (som så mange andre påpeger).

Lige noget historik:
Min søns biologiske far var ude af billedet ret tidligt i graviditeten, da jeg fandt ud af han var meget ustabil (havde psykiske problemer, havde været på psykriatisk afdeling tidligere) og havde løget en hel del overfor mig. Sådanne en mand kan jeg ikke leve med, så jeg slog op med ham, men besluttede mig for at få barnet alligevel.

Af rådgivning fra flere statsamter/rådgivere fik jeg afvide at han ikke havde de store krav på samvær og at jeg kunne tage det helt roligt da det vildeste han kunne bede om var hver anden uge og det først efter barnet var blevet 3år.

Under graviditeten kontaktede han mig flere gange og stilte de mest besynderlige krav og skrev underlige ting, så jeg tilsidst måtte bede ham om at holde sig helt væk fra mig.

Da jeg så fødte fik jeg jo kastet i hovedet at det er lovpligtigt at informere om hvem faderen er, så det gjorde jeg desværre så. Men jeg fik heldigvis den fulde forældremyndigheden.

Jeg ville helst at han helt holdte sig væk, da hvad jeg har erfaret, var han meget ustabil, men loven siger at han har ret til at se sit barn. Så jeg blev tvunget til at ligge mit lille spædbarn i en persons hænder, som jeg absolut ikke stolte på.

Ved samtlige møder ved statsamtet var der en ny rådgiver hver gang og man skulle starte forfra med at fortælle hvad sagen drejer sig om. (har klaget til dem og har fået en undskyldning over processen) men det hjælper lige fedt for mig nu.

Hver gang har jeg følt man har tilgodeset faderen og at de ikke har hørt på de bekymringer jeg havde ang. faderens ustabilitet. Jeg bad om at få overværet samvær osv. men ingen reaktion på den side, kun focus på at faderen skulle have samvær.

Jeg har kæmpet en kamp ved statsamtet på at få hele processen til at blive en flydende overgang og ikke i for store ryk. Så mit barn kunne følge med og ikke ville blive påvirket af det. Hvilket jeg er glad og stolt af er nogenlunde lykkedes. Men også på den bekostning at jeg er ved at gå ned på det. Det er simpelthen en hård kamp, som jeg idag ikke ved om jeg kan klare.

Idag gik jeg til endnu et møde og kom ud der fra grædende og med en følelse af afmagt.
Da vi forældrene ikke kunne komme til enighed, blev der vedtaget med lov, grund lov pakken for samvær. Hvilket betyder at barnet ikke kommer i focus, men at man deler det hele så ligeligt så muligt.
Man har af en eller anden grund ignoreret at manden har store problemer og sat ham på stadie med en helt alm. far uden problemer.

Jeg tror simpelthen ikke statsamtet tør tage stilling til barnets tarv og den individuelle vurdering mere, men går direkte til lovgivningen (standard pakken) så kan de jo også (skulle noget gå galt) sige de fulgte loven.

Der burde i det mindste være en form for undersøgelse osv. af den person der menes ikke at være egnet til at tage vare på et barn.
Hvis jeg selv skulle blive beskyldt for sådanne en anklage, så ville der ikke gå lang tid før jeg ville have betalt for alverdens undersøgelser der kunne modvise dette.

Dette er børn vi snakker om og børn har lige så meget ret til trygge rammer som ret til at have begge sine forældre. Jeg vil mene de også har ret til at vælge forældre fra (både mor og/eller far).

Som forældre er det vores ansvar at give børnene kærlighed, trykhed, visdom og guide. Jeg er af den overbevisning at børnene ikke skal være kastebolde imellem forældre, men have ET sted hvor de har base fra og kan drage ud på opdagelse i verden fra.
Børn der splittes af deres forældre og deles, bliver også splittet i deres personlighed og det er på ingen måde godt. Jeg tror sådanne børn har svært ved at finde ud af hvem de er og hvor de egentligt hører til.

Mette Bundgaard

Der er jo også dette at tænke over...

I vores samfund idag kommer der flere og flere singler, flere og flere skilsmisser.

Kan kvinder og mænd ikke leve sammen mere, er vi blevet for egocentreret til at vil kan enes i et forhold.
Hvis dette er tilfældet hvordan vil børne situationen så ikke se ud om ti år?

Jeg har da meget kraftigt overvejet at gå til en fertilitets klinik for at få mit andet barn uden alle disse kvaler, da jeg ikke vil kunne klare sådanne en omgang mere.

Er fremtiden at vi kvinder går udenom mændende for at få børn og alt det besvær der følger med?

1. stk barn ca 7.000,-

Mette Bundgaard skriver:

Jeg syntes det er dejligt at man ændre på loven så fædre kan få bedre vilkår og at man selvfølgelig ikke diskriminere mellem mand og kvinde i disse sager.

Så langt så godt, men Mette fortsætter så:

Når det så er sagt, så vil jeg gerne fortælle jer min historie og hvorfor jeg mener loven ikke er god. Måske enda vende tilbage til det, det hele handler om og det er børnene. (som så mange andre påpeger).

Nu kan vi jo ikke være uenige i, at det først og fremmest handler om børnene. Imidlertid handler det også om et opgør med den gamle retspraksis der favoritiserede moderen i stort set alle domstolsafgørelser.

Mette's fortælling, om den psykisk syge fader, og eventuelle svage afgørelse foretaget af statsforvaltningen. kan imidlertid ikke bruges som eksempel på forældreansvarslovens afskaffelse, alene af den årsag, at det intet har med loven at gøre, men fortolkning af loven, altså vejledningen til loven.

Dertil kommer at en eventuel dårlig afgørelse, kan være grundet i at de pågældende sagsbehandlere ikke har fungeret tilfredsstillende.

Endvidere er Mette's sag ikke udtryk for den almindelige vurderingsmodel, hvor man tager stilling til forældrenes egnethed, og hvor det er en forudsætning at forældrene er lige velegnede, før man afgør om forældremyndighedsplaceringen skal være til fordelt til begge forældre.

Når Mette Bundgaard derfor udtaler:

Der burde i det mindste være en form for undersøgelse osv. af den person der menes ikke at være egnet til at tage vare på et barn.

... forekommer det at Mette Bundgaard ikke har forstået den normale fremgangsmåde, eller at der er begået fejl i sagsbehandlingen.

Hvor tragisk Mette's eksempel end kan lyde, kan den derfor ikke betragtes som udgangspunkt for en generel forældreansvarslov, hvor en forudsætning er egnethed i vurdering i forhold til normalt fungerende forældre, ikke psykisk syge.

Loven skal, som sagt, evalueres i 2011. Dertil kommer at man skal medtage statsamter, LOKK, psykologers og endelig politiets indsats, før en evaluering giver et fyldestgørende resultat.

----------------------------------

Mette Bundgaard skriver:

Er fremtiden at vi kvinder går udenom mændende for at få børn og alt det besvær der følger med?

Det kan ikke nytte noget at Mette Bundgaard kommer med trusler. Det kan kun skade hende selv, og fornuftige tidligere ægtefæller, der tænker på sine børns interesser før deres egne.

Mette Bundgaard

Kære Hans Hansen

Til dels har du ret i at der hvor det er gået galt i min situation er ved sagsrådgivningen og fremgangsmåden den er behandlet på. Men er det ikke netop loven sagsrådgiverne tager udgangspunkt i? jeg fik mange gange til det sidste møde jeg var til afvide at - sådanne er love nu engang.

Jeg kan slet, slet ikke bruge til noget at der vil blive lavet en evaluering engang i 2011, da det måske vil være for sent. Jeg sidder midt i hele molevitten nu.

Ville du selv synte det ville være fedt at skulle med tvang overlade dit barn i hænderne på en kvinde der er psykisk ustabil og som du ikke selv mener kan tage vare på et barn?

Jeg grinte lidt af din sidste kommentar. Jeg kommer slet ikke med trusler, jeg spørger bare til nogle tanker jeg har gået rundt med og har tænkt jeg ikke kan være den eneste der har overvejet dette.
Jeg ved jeg ikke er den eneste, da jeg har en veninde og en bekendt der har (uden indflydelse fra mig) udtalt sig om at de har overvejet denne mulighed.

Mvh Mette

Kære Mette

Nu kender jeg jo ikke din aktuelle sag mere end du fortæller her. Imidlertid til vil jeg råde dig til at konsultere en advokat og bede statsforvaltningen om en møde. Begge parter har denne ret til denne advokatbistand, der kan sikre at sagen følger loven og ikke kun sagsbehandlernes vurdering.

Den danske forældreansvarslov er ikke så omfattende som den Europæiske og trænger til at evalueres på flere punkter, men at psykisk syge skulle få forældremyndigheden er ikke lovens intention.

Derudover vil jeg råde dig til selv at læse loven.

http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=3842

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32014

Jeg kan ikke se at der er noget at grine af Mette, men hvis du kan se det morsomme, er du velkommen til at oplyse mig.

Med venlig hilsen
Hans