Leder

Gravskrift over skattestoppet

Debat
19. marts 2010

»Hvis man ikke er i stand til at realisere det meget ambitiøse program, har jeg svært ved at se, at man kan køre videre med skattestoppet i den nuværende form.«
- Nationalbankdirektør Nils Bernstein

De opsigtsvækkendeudtalelser fra nationalbankdirektør Nils bernstein onsdag om dansk økonomi må tolkes som et endeligt dødsstød til VK-regeringens mastodonte skattestop, som har skævvredet og nedbrudt dansk økonomi siden 2001. Sparekravet er ikke over de næste tre år på 13 milliarder kr., som regeringen hævder, men snarere hele 34 milliarder, mener Nationalbanken, som har taget udgangspunkt i, hvad den offentlige vækst i virkeligheden har været de senere år, og ikke i, hvad der har været regeringens urealiserede målsætning. Så Claus Hjort Frederiksens nulvækst i den offentlige økonomi er reelt en besparelse af historiske dimensioner, og tager man, som Bernstein udtrykker det, det store pres for øgede offentlige udgifter, som den politiske debat afspejler, i betragtning, så er det en opgave, som nærmest er uoverkommelig. Med mindre man vil skære så dybt, at det ligner begyndelsen på en tilbagerulning af det danske velfærdssamfund. Finansministeren har svaret igen med at sige, at regnestykket må stå for nationalbankdirektørens egen regning, kommunerne får jo det samme, som de har til rådighed i år, og det lyder jo i grunden ikke så galt. Desværre er det ikke så enkelt, som regeringen forsøger at gøre det. Skal man tage nulvæksten alvorligt over de næste tre år, så er »hestekur« et mildt udtryk.

Udtalelserne fra Bernsteiner historiske, selv Danske Banks cheføkonom Steen Bocian har måttet indrømme, at han aldrig har oplevet Nationalbanken være så skarp i sin irettesættelse af en regering. Oppositionen har straks grebet udtalelserne og bebuder nu selv helt åbenlyst, at en kommende S-SF regering ikke længere - i modsætning til tidligere signaler - vil opretholde skattestoppet. Der skal højere skatter og afgifter til, hvis Danmark skal ud af krisen på en måde, der ikke varigt skader det danske samfund. Selv om der ikke var mange bud på nye skatter i udspillet i går fra S og SF, så var det et vigtigt signal, de to partier sendte. At holde fast i et rigidt skattestop i den nuværende situation er ikke bare dumt, det er også økonomisk uansvarligt at lade offentlige besparelser bære genopretningen af den offentlige økonomi alene. Bevidstheden om, at der er krise i Danmark, er voksende, derfor bliver det nemmere for politikerne at få spareplaner igennem. Men selv Poul Schlüters og Henning Christophersens økonomiske genopretninger i 80'erne var forsøgt afbalanceret mellem offentlige besparelser og beskatning af den private økonomi. De gigantiske underskud, som i disse år har ramt alle de europæiske økonomier, skal ikke bruges på ensidigt at skære dybt i det offentlige fællesskab, som det har taget årtier at bygge op. De private husholdninger må bære sin del, og det vil der såmænd også være plads til, især hvis man går mere målrettet efter de områder, hvor der i det seneste årti er scoret enorme skattefri gevinster.

Skattestoppet har, fradet blev introduceret i 2001, været en kommunikativ gevinst for VK-regeringen. Især daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen forstod at udnytte skattestoppet til at slå alle andre oven i hovedet med. Alle som var imod skattestoppet var i virkeligheden ude på at brandbeskatte boligejerne, lød anklagen. I virkeligheden har skattestoppet frataget regeringen og politikerne et meget vigtigt adfærdsregulerende instrument, som er uundværligt i en moderne økonomi. Og så har det medvirket til at skabe en boligboble, som stadig sætter en vigtig bremse på væksten og forsøget på at få vendt den økonomiske tilbagegang. Ved at fastfryse ejendomsværdiskatten har man undladt at beskatte de store værdistigninger på boligmarkedet, og dermed har skatten ikke kunnet fungere som den konjunkturregulator, der i nedgangstider med faldende boligpriser kunne have givet boligejerne mere luft i økonomien.

Skattestoppet fungeredefor Fogh Rasmussen, fordi der var økonomisk fremgang og budskabet kunne fungere som ideologisk rambuk mod Socialdemokraterne, som i mange år var trængt i defensiven. Mogens Lykketoft forsøgte sig med en anden model - et skatteloft - da han var S-formand. Det var så kompliceret, at det var nemt for regeringen at latterliggøre. Senere blev der gjort andre forsøg fra Socialdemokraterne og Radikale på at imødegå de skattepolitiske angreb, inden Socialdemokraterne endte med at tilslutte sig regeringens definition - alene af hensyn til vælgerne. Nu toner S og SF rent flag. Skattesystemet og de muligheder, der ligger i det, skal naturligvis udnyttes til at ændre adfærd og til at skaffe likviditet i de offentlige kasser - ikke mindst i en historisk nedgangstid som den nuværende. Med lidt held og med et stigende pres fra økonomer og andre kan oppositionen og direktøren for Danmarks Nationalbank i fællesskab være med til at lægge skattestoppet endeligt i graven.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Med pres og lidt held kan oppositionen og direktøren for Danmarks Nationalbank i fællesskab være med til at lægge skattestoppet endeligt i graven

...hertil kommer at 66% af vælgerne ønsker skattestoppet afviklet eller sat på stand by

Måske nogen ville være rare at definere Fogh´s skattestop. Jeg synes desværre at havde glemt den mere præcise betydning af begrebet, så hvis nogen kan genopfriske min hukommelse vil jeg være taknemmelig.

Erik, den kommer her:

Foghs skattestop, en måde at lette skatten, uden lovgrundlag, for især boligejere.
Skattestoppen gælder stort set ikke for folk med små indkomster, fordi alt offentlig; transport, el, husleje, børnepasning osv. er blevet dyrere.

"Skattesystemet og de muligheder, der ligger i det, skal naturligvis udnyttes til at ændre adfærd og til at skaffe likviditet i de offentlige kasser - ikke mindst i en historisk nedgangstid som den nuværende."

I nedgangstider er det ikke det mest smarte at putte penge i de offentlige kasser. Det der er brug for er at få gang i den del af økonomien der SKABER værdier, ikke den del der virker hæmmende på værdiskabelse...

Det DK har brug for er tiltag der øger vores konkurrenceevne, dvs. lavere omkostninger for de virksomheder der rent faktisk skaber de værdier velfærdssamfundet lever af.
Det er rimeligt svært i forvejen at pege på hvorfor en virksomhed skulle lægge arbejdspladser i DK pga. de høje personskatter, generelt høje lønninger, høje administrations omkostninger, relativt høje firmaskat og det lave udbud af arbejdskraft.

DK har allerede verdens højeste skatter, og noget nær verdens højeste omkostninger pr. ansat. Højere skatter medvirker kun til at jage endnu flere af de højtuddannede til udlandet og til at forringe konkurrenceevnen endnu mere.
Vi lever i en global verden i dag, og arbejdspladser er relativt lette at flytte (hvis de nogensinde oprettes i et dyrt land som DK).... De lande vi konkurrerer med er ikke længere vores naboer med tæt på samme omkostningsniveau, men lande i Østeuropa og Asien med meget lavere omkostninger.
Uanset hvor meget vi skriger op, så vil der ske en justering hvor vores lønninger og velfærd flytter ned mod deres niveau. Jo mere vi stritter imod, jo mere smertefuldt bliver det....
Før i tiden havde den vestlige verden en fordel i vores veluddannede arbejdskraft. Vi er blevet indhentet der!

Det er meget godt at have et kæmpe velfærdssystem, men hvis man gør det på bekostning af det der producerer de værdier der finansierer det hele, så er det lidt ligesom at pisse i bukserne for at få varmen....

Desuden skal det lige siges at for at dække det nuværende underskud, så skal alle indbyggere (incl. børn og ældre) i Danmark hver betale ~15.000 kr. ekstra i skat om året. Tallet bliver højere år for år eftersom de store årgange går på pension og indtægterne fra Nordsøen forsvinder.

Krisen skyldes faktisk at der er få mange penge, som derfor har mistet deres værdi. Derfor skal pengemængden reduceres, og det kan da udemærket gøres gennem skatter. Spørgsmålet er, hvad det er, man vil beskatte.

Benjamin Bach

@Morten Lynge
"Det DK har brug for er tiltag der øger vores konkurrenceevne, dvs. lavere omkostninger for de virksomheder der rent faktisk skaber de værdier velfærdssamfundet lever af."

Dermed siger du, at hele vores økonomi og velfærd skabes af handel med udlandet. Hvilket er forkert -- der er intet galt med at gøre sig mindre afhængig af handel med udlandet i nedgangstider, ved f.eks. at øge den offentlige sektor, som jo sagtens kan være med til at skabe velfærd. Store dele af målene for nuværende økonomisk politik bygger på et antaget enormt behov for handel med udlandet samt økonomisk vækst; men det er tilladt at erkende et maksimum, og derefter lave nye mål: F.eks. økonomisk stabilitet og mere social lighed.

Skatteministeriets definition af skattestoppet;

http://www.skm.dk/publikationer/skat/1492/1494/

- så heller Stig Larsens version ;-)

Morten Lynge,

Det der er brug for er at få gang i den del af økonomien der SKABER værdier

Danmark har haft et skattestop i 9 år.

Hvor er de værdier der er blevet skabt? Hvor er det vækstlag der skal opsuge arbejdsløsheden? Hvor er den nye teknologi der skal pege fremad for dansk produktion? Hvor er de strukturforandringer som skal modernisere velfærdsstaten?

Du må meget undskylde, men jeg kan kun se at skattelettelserne er forsvundet sammen med gældsætningen af boligmassen - forsvundet ned i det store luksusforbrugshul eller til hasarderede investeringer...

Mener du vi skal sende flere penge den vej eller skal vi lade det offentlige sikre at pengene bliver brugt til gavn for landet...

Der er heldigvis et stort flertal i befolkningen der ønsker at staten tager over...

Dette flertal for velfærd blev i sin tid lullet i søvn af Anders Fogh Rasmussens vinkelsliberstemme: "Der er råd til både skattelettelser og udbygning af velfærdssamfundet"

…..fulgt op af finansministerens "Vi kan købe hele verden...."

Dorte Sørensen

Erik Jensen du ønsker at opfriske din hukommelse for Fogh Rasmussens definition af skattestoppet.
Det lød nogenlunde sådan . – INGEN SKAT ELLER AFGIFT MÅ STIGE I HVERKEN KRONER OG ØRE ELLER I PROCENT. –
Denne definition har OVK dog selv brudt op til flere gang og stadigvæk haft hel tid at få deres vælgere til at tro at skattestoppet ikke var brudt.
Hertil har Fogh Rasmussens tåbelige statiske skattestop udhulet den offentlige sektor, da pris og lønstigninger ikke kan dækkes når skattene ikke kan reguleres. For boligerne har skattestoppet være en væsentlig medspiller i boligprisernes himmelflugt og det store friværdi lånecirkus som har fået den private gæld op. Ligeledes har skattestoppet ikke gjaldt for lejerne, da OVK mente at lejernes månedlige indbetalinger til Landsbyggefonden til renovering af lejligheder og nærområder skulle bruges til at bygge ny ældreboliger for. For ikke at nævne forhøjelserne af de offentliges brugerbetalinger, der ifølge skattestoppet heller ikke skulle kunne stige, men sådan gik det ikke. OVK indførte derimod følgelove i forbindelse med Strukturreformen, der tillader at private nu må tjene på pleje og pasning og ikke længere bruge et eventuelt overskud i institutionen men nu må tage det ud til eget forbrug. Ligeledes indførte OVK tilladelse til ekstrabrugerbetaling for ekstra ydelser. I hjemmeplejen blev der tilmed indskrevet i loven at den kommunale hjemmepleje IKKE måtte udbyde ekstraydelser. Så her har den ældre ikke frit valg og kommunerne ikke en fri konkurrence. Bare lidt om OVKs skattestop.

Tak Dorte
Det er rart at få opfrisket hvad valgkampen kommer til at dreje sig om. Skattestoppet har nok ikke været den bedste opfindelse eller måske tager jeg fejl?

VKO synes jo stadig at det kan løse vores finansielle problemer, så nogen fordele må der jo alligevel være ved skattestoppet. Kan man så ikke botanisere lidt?

Martin Kristensen

Skattestoppet har haft sin tid...skattestoppet kan gå.

Skattestoppet fungerede fordi det var en garanti til befolkningen om at beskatningen ikke fortsat ville stige. Det har kostet en del på fleksibiliteten, så man desværre ikke har kunnet omlægge beskatning fra arbejde til boliggevinst m.m. Til gengæld har det frataget politikerne muligheden for konstant at dreje på skatteskruen når riget fattedes penge - og det begrænsning i politikernes handlefrihed har befolkningen været taknemmelig for. At man så har fastholdt kroneskatter uden inflation er kommunikativt skarpt, men økonomisk dumt.

Nu mangler vi bare at S + SF fremlægger deres bud på en reform, så vi kan se hvilke skatter de vil hæve. Derefter vil de jo holde skatten i jo resten af en evt. regeringsperiode, så på den måde har skattestoppet opfyldt sit formål:

- Politikerne skal varsle og begrunde nye skatter, og skattetrykket stiger ikke automatisk hver gang en minister åbner munden. Sænkelse af skat og effektivisering i det offentlige er ikke længere fy-ord.

@Benjamin Bach

Konkurrenceevne er mange ting. Hvad jeg primært tænker på i forhold til udlandet er konkurrenceevne i forhold til at beholde de 'gode' skatteborgere. Det gør du altså ikke ved at hæve verdens i forvejen højeste skatter.
Jeg er civilingeniør, og jeg VED hvor mange af mine kollegaer der flytter pga. skatten. Det er et skræmmende stort nummer.

@Bill Atkins

Det du jo egentlig siger er at det er bedre at staten overtager alt, og der så indføres borgerløn (det samme til alle)....

Jeg tror ikke der vil være mange af de højtuddannede tilbage i landet.... Deres skattekroner forsvinder med dem...

Se evt. her for endnu en grund til at den offentlige sektor bliver nødt til at blive mindre:
http://www.information.dk/227532#comment-218654

Du spørger:
"Hvor er de værdier der er blevet skabt?"
Fordelt over det hele....

"Hvor er det vækstlag der skal opsuge arbejdsløsheden?"
Vi har de sidste år haft arbejdsløshed langt under 5%. Det var engang at betegne som 'fuld beskæftigelse'. Selv nu er arbejdsløsheden meget lav.

"Hvor er den nye teknologi der skal pege fremad for dansk produktion?"
I udlandet, for DK er stadig LANGT for dyr til at virksomheder vil etablere sig her.

"Hvor er de strukturforandringer som skal modernisere velfærdsstaten?"
Blokeret af S/SF/DF der mere tænker på at få stemmer end hvad der er godt for landet.

Og læs så lige sidste del af hvad jeg skrev... Vi snakker ikke om 'lidt' højere skatter her. Vi snakker om måske 60.000+ ekstra om året for en familie!

Gennem beskatning af 'død kapital' kan der hentes rigeligt med penge til velfærd:

-Pensionsformuen beskattes
-Pensionsindbetalinger gøres indkomstskattepligtige
-Tobin skat - skat på finansbevægelser
-Friværdien i boligen beskattes ved salg
-Statens revisionsinstitut overtager al revisionsvirksomhed

...så skulle der være mere end rigeligt til at skabe en moderne velfærdsstat med en tillokkende infrastruktur samt sikre en arbejdskraftressource i verdensklasse...

@Benjamin Bach
Lige en ting mere. Du tager fejl i din undervurdering af eksportens betydning.

DK er et land uden naturlige rigdomme. Vi importerer praktisk taget alt vi bruger, både til viderebearbejdning og forbrug. Den eneste undtagelse (og det der har holdt skruen oven vande) har indtil nu været olie. Olie produktionen i Nordsøen er lige nu forudsagt til at forsvinde i 2018.

Derfor er DK et land der i større grad end de fleste andre er nødt til at have en kraftig eksport-baseret økonomi, og det får vi ikke ved at være dyrere at have arbejdspladser i end udlandet.

Peg ikke på landbruget som en 'naturrigdom'. De lever primært af fossile brændstoffer, udstyr og andre råstoffer vi ikke har i DK, primært i form af kunstgødning (der laves af naturgas).... Når Nordsøen lukker ned, så kommer vi også til at importere det!

Dorte Sørensen

Morten Lynge
Jeg deler din bekymring over konsekvenserne for opbruget af vores Nordsø olie. Derfor er det også helt uforståeligt, da Fogh Rasmussen med DFs stemmer lukkede ned for forskning og udvikling af alternativ energi. Det var da det dummeste en statsminister kunne gøre.

Morten Lynge,

Jeg spørger:
“Hvor er de værdier der er blevet skabt?”
Du svare
Fordelt over det hele….

Jeg uddyber:
Tallene i dette kapitel viser, at Danmark – før krisen – havde en opstartsrate, der placerede os blandt de bedste lande. Kapitel 2 viste, at antallet af nyetableringer er faldet meget i Danmark og endda lidt mere end i de fleste andre OECD-lande. (Erhvervsministeriet)

“Hvor er det vækstlag der skal opsuge arbejdsløsheden?”
Vi har de sidste år haft arbejdsløshed langt under 5%. Det var engang at betegne som ‘fuld beskæftigelse’. Selv nu er arbejdsløsheden meget lav.

Det er jo netop den globale bobeløkonomi symtom - overophedning af arbejdsmarkedet - og samtidig pumpede VKO mere en 225 mia ud i forbrug men de opfordrede private husejere til at spille pyramidespil med deres friværdi (hurra)

“Hvor er den nye teknologi der skal pege fremad for dansk produktion?”
I udlandet, for DK er stadig LANGT for dyr til at virksomheder vil etablere sig her.

Den sofistikerede miljøteknologi blev jo lagt brak da VKO trådte til (de spildte år) og et 'videnssamfund i verdensklasse' kræver investeringer i universiteter og i højteknologi... men regeringen må melde 'Hus forbi'. De gjorde intet for at gavne inovation og investeringer.

“Hvor er de strukturforandringer som skal modernisere velfærdsstaten?”
Blokeret af S/SF/DF der mere tænker på at få stemmer end hvad der er godt for landet.

Samtlige de betænkninger og rapporter der er landet på ministerbordene er blevet lagt i skuffe - kun de reformer skabte i kontrol og stramninger i den offentlige virksomhed blev gennemført.

Regeringen satsede i deres moderniseringsbestræbelser ensidigt på privatisering af offentlig virsomhed ...en satsning der har vist sig at ende i profittænkning på skatteborgernes bekostning.

PS
“Hvor er det vækstlag der skal opsuge arbejdsløsheden?”
Du henviser til beskæftigelsestallene før krisen, men det er jo nu de gavnlige effekt skal vise sig - hvis der altså var blevet investeret og Nationalbanken, Bernstein er jo også ude me d nogle beskæftigelsesprognoser der helt og totalt undergraver regeringens beregninger...

Asbjørn Andersen

Læs også blogindlægget her der uddyber Bernsteins kritik: http://arbejdsmarkedet.nu/2010/03/giftig-cocktail-truer-regeringens-konv...

Christian Larsen

Skattestoppet har forhindret at de offentlige udgifter er gået helt grassat.

Selv under Fogh Rasmussen steg det offentlige forbrug mere end under Nyrup.

Skattestoppet har dermed været genial og disciplineret politikerne, så skattekvægene ikke er blevet malket endnu mere.

Nu er tiderne med fede indtægter fra boligmarkedet forbi og snart rinder olieindtægterne også ud.

Hvad er så de rødes forslag. Ja endnu flere skatter der vil skade velstanden i samfundet og skade virksomhedernes konkurrenceevne.

Endnu flere skatter er ingen løsning for dansk økonomi og der er heller ingen der kan dokumentere hvor gavn yderligere skatter og offentligt forbrug vil gøre gavn. Tværtimod vil højere skatter ødelægge et spirende opsving og reducere investeringerne i det private erhvervsliv.

Der er brug for helt andre instrumenter i dansk økonomi.

Efterlønnen skal væk og dagpengereglerne skal reformeres.

Marginalskatterne skal meget længere end - gerne med en fjernelse af topskatten og lavere selskabsskatter.

Folk der er tilhængere af flere skatter er typisk dem der i forvejen betaler mindst i skat og også bruger det offentlige mest.

De tror skatteyderne selv kan trykke pengene eller de kan i hvert fald ikke fortælle hvordan de højere skatter skal betales eller hvor ressourcerne skal komme fra.

Selvom Danmark har vredens højeste skattetryk og en kæmpe marginalskat er det ikke nok for dem.

Skal man følge deres livssyn skal alle betale 100 % i skat og så kan man blive ansat i det offentlige og få lommepenge om fredagen til ugens små fornøjelser.

Peter Lauritzen

Man kunne jo undlade at betale u-landsbistand i tre år. Det giver vist ca. 35 mia. kr.
Det er nemt smertefrit og ubureaukratisk.
At tro at løsningen er beskatning af boligejerne er efter min mening - jeg er selv lejer- urealistisk. De fleste bor jo i deres hus, og hvis man brandbeskattede folk ved salg af huset, ville boligmarkedet hurtigt dø, for ingen ville have råd til at købe en ny bolig, altså ville folk så at sige blive stavnsbundne.
I tider hvor det står klart, at privat pensionsopsparing er en nødvendighed for ikke at ende i fattigdom ved pensionsalderen, ville en beskatning her være kontraproduktiv og sende et forkert signal.
Mere skat på arbejde og firmaer ville svække kurrenceevnen yderligere og fremme udvandring af højtkvalificerede og arbejdspladser.
Altså hvad er der til overs, en forhøjelse af verdens højeste moms!

Christian Larsen og Peter Lauritzen.

Jeres synspunkter repræsenterer hver sin anakronisme:

at folk der er tilhængere af flere skatter er typisk dem der i forvejen betaler mindst i skat

Det viser sig jo at de mennesker der bruger de offentlige tilbud mest, typisk er dem der er tilhænger af større skatteprovenu. Disse offentlige supershoppere er veluddannede, har gode uddannelser, et par børn og gode stillinger og et travlt liv... De er oven i købet så overskudsagtige at de gerne vil lade lavindkomstgruppen deltage i velfærden...

Man kunne jo undlade at betale u-landsbistand i tre år

Den får lov at stå ukommenterert idet sætningen i sig selv udtrykker en uvirkelig virkelighedsflugt...

Jeg hørte direktør Lars Sejer Christensen fra Saxo Bank i radioen forleden: "Jeg har rejst over hele verden og set rigtig mange steder og byer, og hver gang jeg kommer hjem finder jeg et Danmark som er velholdt og velordnet..."

... den slags koster :-)

...og som nævnt er der masser af steder at hente pengene til velfærd.

http://www.information.dk/227649#comment-219008

Benjamin Bach

@Morten Lynge
Du snakker om hjerneflugt, som om det er det primære problem, og at skattetrykket tvinger alle de kloge hoveder ud af DK. Der skal noget andet til at få folk til at forlade deres land - især når de bor i et af verdens bedste - end skattetrykket. Det er utroligt, at du ikke selv kan se, hvor sindsyg en teori, det er. Og meget nem at afvise (se link nedenfor). Hjerneflugt er en myte og fantomforklaring på økonomiske problemer, som sikkert er strikket sammen af grådige tosser, der gerne vil betale mindre i skat og have højere lønninger men ikke selv tør fly land:

http://www.dr.dk/Templates/NewsArticle.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={32C27E5C-64CE-4DB9-B7AA-1A7E02AA5D8D}&NRORIGINALURL=%2FNyheder%2FPenge%2F2007%2F01%2F25%2F080001.htm%3Frss%3Dtrue&NRCACHEHINT=Guest&rss=true

Peter Lauritzen

@Bill Atkins
Bortset fra det med u-landsbistanden, som ikke va helt alvorligt ment, så var mit indlæg egentlig et svar på, hvorfor dine forslag aldrig vil kunne fungere.
@Benjamin Bach
Udflytning af firmaer til lande med bedre konkurrenceevne er absolut ikke en fantomforklaring.

@Peter Lauritzen siger:
Man kunne jo undlade at betale u-landsbistand i tre år. Det giver vist ca. 35 mia. kr.

Og hvordan skulle FL Smith og Danisco overleve det?

Benjamin Bach

@Peter Lauritzen
Firmaer og personer er ikke det samme. Du kan snakke om DKs konkurrenceevne som hjemland og DKs konkurrenceevne på billig arbejdskraft, afgifter og lovgivninger. Hvem er det præcis, du gerne vil konkurrere med, når vi snakker om gode vilkår for virksomheder, der flytter til f.eks. Kina? Skal DK være mere som Kina?

@Morten Lynge
Mht. DK som et land, der er afhængigt af import/eksport, så synes jeg, det burde være soleklart, at målet er at gøre os SÅ LIDT afhængige af import som muligt. Vi slipper for at blive trukket ned af lande med mindre velfærd og demokrati. Og jeg mener ikke, at midlet skal være afgifter eller lovgivninger, men snarere langsigtet strategi for investeringer, både i den private og offentlige sektor. Lad os tage et eksempel: DK kan ikke selv producere biler. Så hvad med om vi sørgede for at planlægge en infrastruktur, der ikke afhang så meget af biler? Det samme med energi, teknologi og fødevare. Lokalisering af produktionen giver stabilitet, og så slipper vi måske for hele tiden at tale om betalingsbalance og konkurrenceevne... en uendeligt kedelig og nederen diskussion, der råber til himlen om nye, mere iderige inputs.

@Christian Larsen siger:
Skattestoppet har forhindret at de offentlige udgifter er gået helt grassat.

Det er så ikke rigtigt. De offentlige udgifter ville da ikke stige pr. automatik fordi der ikke er et erklæret skattestop.
Du får det til at lyde som om der uden skattestop, ville være et skatteløb. Det er der intet der tyder på i forhold til tidligere regeringer.
Skattestoppet har hovedsagligt lettet skatten for de bredeste skuldre og forringet økonomien for de smalleste. I tilgift er det blevet dyrere at bo pga. den prisboble skattestoppet har skabt, også for lejere.
Det har så skabt et lønpres som har forringet konkurrenceevnen.
Skattepolitikken har samtidig efterladt offentlige bygninger og anlæg i en meget nedslidt tilstand, hvilket jo bare er at sende regningen videre til de næste.
Det fine for Fogh, var at han kunne gennemføre det uden at skulle fremlægge en skattelov, hvor det ville være åbenlyst hvad det var der foregik.

Problemet for Fogh var så bare, at han samtidig havde lammet sine egne muligheder for ar styre finanspolitikken. Han havde et løbsk tog, så han skyndte sig at finde et nyt job, før toget kørte af sporet.

Christian Larsen

@ Bill Atkins - Du kan selv være en anakronisme.

Christian Larsen

@ Bill Atkins - Du kan selv være en anakronisme.

Du skrev :

"Der er heldigvis et stort flertal i befolkningen der ønsker at staten tager over…

Dette flertal for velfærd blev i sin tid lullet i søvn af Anders Fogh Rasmussens vinkelsliberstemme"

Lider du af velfærdsforstoppelse og kan ikke få nok ? Der har aldrig været flere offentligt ansatte og det offentlige forbrug er massivt. Du lyder som en typisk maksimalstatstilhænger der vil trælle borgerne.

Der er heldigvis et flertal for skattestoppet i befolkningen. Dem som ønsker højere skatter er typisk dem der ikke betaler skat/er på overførselsindkomst.

I øvrigt skruer kommunerne hvert år grundskylden op, så det passer heller ikke at boligejerne ikke bliver beskattet hårdere. Derimod er der mange lejere som fortsat sidder med en latterlig lille husleje midt inde i København. En fordel de endda ikke bliver beskattet af.

@ Stig Larsen

Skattestoppet har beskyttet borgerne imod yderligere forbrug i det offentlige. Se nu blot hvordan S og SF vil ophæve skattestoppet for at smide endnu flere penge ned i det offentlige hul der aldrig kan få nok.

Skattestoppet har betydet at borgene kender deres skat og dårlige politikere ikke blot tværer deres mangel på prioriteringer af på borgerne.

Skattestoppet betyder at borgerne ikke er blevet flået unødvendigt i endnu flere skatter.

Så kommer du med frasen om de bredeste skuldre.

20 % af skatteyderne betaler i forvejen halvdelen af alle indkomstskatterne, så spar mig for den tudehistorie.

Skattereformen og skattestoppestoppet er de første skridt mod en bedre økonomi. Næste skal være en afskaffelse af topskatten og lavere selskabsskat.

Det er i den private sektor der skabes vækst, jobs, eksport og velstand.

Bill Atkins og Stig Larsen - I lever i fortiden og er på niveau med 3F's kampagne mod skattereformen.

Det er muligt at I ønsker at leve andres liv med strafskatter og misundelse, men det er et fattigt liv som I kan leve for jer selv sammen med de andre socialister.

Skattestoppet har beskyttet borgerne imod yderligere forbrug i det offentlige
Så du anser offentlig service for at være din fjender som stjæler dine penge. Penge som du tjener helt uafhængig af samfund der omgiver dig, sørgede for at du ikke døde før din første fødselsdag.

Christian Larsen

@ Stig Larsen

Primitivt stråmandsargument fra dig.

De offentlige udgifter har aldrig været større og alligevel vil velfærdsnarkomanerne have mere.

Kan du sige hvornår nok er nok eller er der ikke grænser for hvor meget skat I vil kræve ind ?

Hver krone der kræves ind fra borgen er en krone mindre frihed og velstand hos familierne og virksomhederne.

Derimod er det ikke sikkert at den krone giver det i kalder velfærd for blot en krones værdi.

Christian, jeg forsøgte blot at ramme dit niveau.

Christian Larsen,

når en inkarneret skattenægter og en velfærdstilhænger ramler sammen kommer der sjældent noget konstruktivt ud af sammenstødet, og du har da også fuldstændigt afholdt dig fra at kommentere på de konkrete beskatningsforslag, men skriver:
Lider du af velfærdsforstoppelse og kan ikke få nok ?

Det drejer sig om at fastholde en velfærd for alle fordi VKO har drænet 230 mia kr. ud af systemet.

Du kører frem med en fordomsfyldte opfattelse af velfærdstilhængernes bevægegrunde: hævntørst, doveskab og ulyst til at tage et ærligt arbejde.

Jeg ser ikke nogen mulighed for at vi to kan komme overens om noget vedrørende skat og velfærd, så jeg kan lige så godt krænge ud med min opfattelse af en anakronistisk skattenægter.

En skattenægter er en person, der indædt - trods manglende evner - kæmper med en mindre virksomhed i et langt liv og ender som psykisk nedslidt og bitter. Alle anstrengelserne skyldes frygten for ikke at være herre i eget arbejdsliv. En fantasiløs drøm om rigdom.

Det er faktisk den selv samme gruppe som de liberale og Venstre gang på gang hylder som samfundets virkelige frontkæmpere. Og faktisk er de det fedt lag de etablerede skummer efter behag. Her sidst under finanskrisen. Jeg har haft omgang med en gruppe city-drenge med rødder oppe nord for København. Et almindeligt arbejde var en utænkelighed. Forretning, forretning, forretning - hellere tvivlsomme forretninger end et ærligt arbejde. Faktum er at de gang på gang blev lænset - ikke af skattevæsenet - men af tvivlsomme forretningsforbindelser - herunder banker - eller på grund af egen risikovillighed (læs grådighed). De stod hellere i en mørk kælderforretning i indre by og solgte softice uden om momsregnskabet hele sommeren, frem for at tage almindeligt velbetalt job. Asociale, det var de jo dybest set.

Jeg har gennem tiden så også mødt nogle, der droppede drømmen om egen virksomheden i tide, og fik sig et almindeligt 9-16 job. Det er sjældent de giver skattevæsenet skylden. Det er derimod ofte at de siger: "Det med forretning var ikke lige mig..." Iværksætterlyst er en god ting, men erkendelse er lige så vigtig - og et 9-16 job er ingen skam.

Målet for en velfærdskriger er et værdigt liv for alle, - og iværksætterlyst er ingen hindring, men vi skal alle bidrage til fællesskabet.

Christian Larsen

@ Stig Larsen

Du er socialist og mener at Mor Stat er bedre til at afgøre hvad der er godt for den enkelte borger og virksomhed.

Du mener at når staten kræver mindre skat op af dem der yder, så giver staten. Omvendt mener du at når din husleje stiger, så betaler du mere skat.

Det er svært at debattere med folk som dig, der har sådan en alternativ tilgang til det danske sprog og begrebsverden.

Kollektivister som dig kan ikke få nok og I betragter andre menneskers succes og lykke med mistro og væmmelse. Det er derfor der skal sættes en stopper for den politiske kontrol over borgenes liv og måde at indrette sig på.

Christian Larsen

Maksimalstatssjunkierne som dig, Bill Atkins betragter borgerne og virksomhederne som malkekvæg der blot skal aflevere mere og mere til det offentlige monopol der hedder "Det offentlige system".

Her er der ingen valgfrihed og fri prisdannelse og først og fremmest tager staten pengene fra borgerne og virksomhederne uden at de har anden legitimitet end at der er et lille flertal af politikere der har stemt for at sådan er det.

Du kalder borgerne for systemet og beklager at staten ikke har pinet flere hundrede milliarder ud af de mennesker der skaber velstand og vækst i Danmark.

Det viser med al tydelighed hvor statsfikseret du er og hvor lidt respekt du har for den Grundlovssikrede private ejendomsret og borgernes frihed og retssikkerhed.

Du er sådan en velfærdsjunkie der betragter andre end dig selv som malkekvæg og slaver der skal skaffe dig den lykke du ikke selv kan bibringe din egen tilværelse med.

Du ved ikke meget om økonomi, ikke meget om skat ikke meget om hvordan der skabes vækst, men du er tilhænger af kollektivisme og tvang.

Du minder faktisk meget om den kampagne som de små mennesker i 3F har kørt ugevis i vinters.

Skrækkelige skattelettelser til de dumme og onde bankdirektører, mens den lille ufaglærte kun "fik" en plovmand mere om måneden.

Ja, det er svært at debattere med typer som dig og Stig Larsen. I kan ikke få nok og vil hele tiden skrue endnu mere op for det offentlige forbrug. Hvad pengene bruges til ved ingen, men det er også ligegyldigt for jer.

Blot jeres mantra om flere offentlige udgifter kan opnås. Jeg ved ikke hvad I laver eller om I er en del af det fedtlag i det offentlige der har givet det en BMI på over 30.

Det lyder i hvert fald til at I er en del af problemet der giver det offentlige åndedrætsnød og forstoppelse.

beklager at staten ikke har pinet flere hundrede milliarder ud af de mennesker der skaber velstand og vækst i Danmark.

Christian, har du nogen anelse om hvordan værditilvæksten sker i en virksomhed ?

Christian Larsen

@ Bill Atkins

Evner du overhovedet at forstå hvordan der skabes vækst i et samfund og hvor pengene kommer fra ?

Kender du til privat ejendomsret ?

Nu hvor jeg har sådan en kollektivist som dig, kunne jeg godt tænke mig at vide hvilke tanker der eksisterer inde i.

Kan du prøve at forklare det ?

Bill, jeg tror vi skal stoppe med at fodre på trolden.