Leder

Fra børnecheck til socialhjælp

Debat
22. maj 2010

Det ligneret ubehageligt minefelt, regeringen og Dansk Folkeparti er på vej ind i, når de i disse dage planlægger, hvordan børnefamilieydelsen - populært kaldet børnechecken - kan gradueres efter forældrenes indtægt. Umiddelbart lyder det sympatisk og socialt afbalanceret at ville målrette børnechecken til dem, der har mest behov - hvorfor skal Janni Spies' og Mærsk McKinney Møllers børn og børnebørn dog have del i en offentlig ydelse, når de så rigeligt har råd til at forsørge afkommet selv?

Sådan er spørgsmålet blevet formuleret igennem de seneste 20 år, hver gang emnet har været bragt på banen. Men det er ikke så simpelt eller uden problemer at forvandle en ydelse fra at være universel og for alle til at være en social foranstaltning. En indtægtsgraduering er både bureaukratisk og vanskelig at administrere, og så rokker den ved en af velfærdens grundlæggende elementer.

Den strider mod det oprindelige formål med ydelsen - nemlig en præmiering af børn i en tid, hvor børnetallet er så lavt, at Danmark ikke kan reproducere sig selv. Men først lidt dansk skattehistorie:

Børnefamilieydelsenblev indført som en del af skattereformen i 1987. Under statsminister Poul Schlüter blev skattesystemet for personlige indkomster kraftigt forenklet, og i et forlig med blandt andre Socialdemokraterne blev mulighederne for skattefradrag begrænset. Et gammelt fradrag til familier med børn - børnefradraget - blev fjernet og erstattet af en særlig check til forældrene, en børnefamilieydelse.

I lighed med mange andre lande vil og ville man i Danmark gerne præmiere børnefamilier og tilskynde til reproduktion - derfor børnefamilieydelsen. Så langt så godt. En ting var man dengang ikke opmærksom på, nemlig at præmieringen dermed blev meget synlig og hurtigt også meget omstridt, fordi den er ens for alle. Mens skattefradrag er skjult på finansloven - det er så at sige blot indtægter, der ikke er der - så er kvartalsvise checks til forældre til at få øje på, når sparekniven skal svinges. Men det ændrer ikke ved, at børnechecken oprindeligt var en del af skattesystemet - et fradrag for børn.

Hvad sker der, når den i stedet bliver en social foranstaltning, der skal udligne mellem rige og fattige, fremfor - som den var tænkt - en særlig ydelse, der skal udligne mellem familier med børn og familier uden børn, mellem de perioder i livet, hvor økonomien er presset af udgifter til småbørn og de perioder, hvor den ikke er det? For det første sker der det, at man forøger det, som man tidligere i Finansministeriet kaldte for samspilsproblemerne. Det er forholdet mellem indtægter og sociale ydelser.

Kort fortalt, at lønmodtagere i job kan opleve, at jo mere de tjener ekstra, jo flere ydelser falder væk. Først fripladsen i daginstitutionen, med en lille lønfremgang ryger boligydelse og til sidst altså børnechecken. Det betyder, at det økonomiske incitament til at tage ekstra arbejde i bunden af indtægtsskalaen bliver mindre. En mekanisme, som regeringen ellers har været meget opmærksom på tidligere, når det gælder skattelettelser i toppen.

Skal man følge logikken i at fjerne de omfordelinger, som er etableret mellem generationer, så er vejen til en indtægtsgraduering af lignende ydelser ikke lang. Folkepension og medicintilskud eksempelvis.

Hvorfor skal stenrige ældre med en velpolstret pensionsordning kunne hæve folkepension og have en stor del af deres medicinudgifter betalt af det offentlige? Hvorfor skal velhavende have gratis skole til deres børn, gratis hospitalsbehandling og så videre? Svaret er, at det er en del af det universelle danske velfærdssystem, og det er børnechecken også.

Nu kan regeringenog DF uden de store problemer vælge at se bort fra disse argumenter, som mest finder gehør på Institut for Statskundskab. Spindoktorerne i regeringskontorerne vil spørge: Er det noget, der er til at forstå? Og hvordan vil vælgerne reagere? Det ubehagelig svar er, at nedskæringen af børnechecken skal ramme temmelig mange, før det er noget, der batter i statskassen. Det vil sige, at det hurtigt, hvis der skal hentes milliarder hjem, vil ramme den ombejlede middelklasse og den almindelige LO-arbejder. Den slags er altid ubehageligt, ikke mindst fordi børnefamilier i forvejen føler sig ramt af en forringet offentlig service i daginstitutioner og skoler.

Endelig - det har i hvert fald hidtil været et vægtigt argument - så er en indtægtsgraduering svær at administrere. Den nuværende model er billig og nem: Et barn, en check - størrelsen afhængig af alder. Med afhængigheden af forældrenes indtægt bliver det pludselig vigtigt, hvor børnene bor. hvis det er husstandsindkomsten, der skal lægges til grund. Og hvad så med de hele børn og halve børn og papbørn og delebørn?

Måske er det det, de sidder og pusler med inde i Finansministeriet her i Pinsen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anders Hansen

Det ville give mere mening grandvist at afvikle børnechecken. Med menneskets - navnlig det vestlig menneskes - pres på vores økosystem, burde vi jo tilskynde til en reduktion af befolkningstallet - ikke det modsatte.

Lennart Kampmann

@ Anders Hansen

Der er blot den hage ved et faldende børnetal at det rammer en generation højere, således når jeg skal på pension skal den yngre generation sikre velfærden. Hvis de ikke er mange nok, er der ikke resourcer til en fælles god oplevelse, men derimod behandling for de der har forsikret sig/sparet op.

Men en afvikling af børnechecken, samtidigt med en sænkning af skatten vil da være fornuftigt. Mindre stat til at omklamre os...

Med venlig hilsen
Lennart

Anders Hansen

@ Lennart Kampmann
Nu er det ikke sådan at jeg tillægger børnecheck eller ej den store betydning for hvor mange nye dansker, der sættes i verdenen. Min pointe er, at det er et forkert signal at sende.

Vi hører gang på gang hvor stort problem det er at unge der skal yde bliver færre og ældre der vil nyde bliver flere. I forhold til andre problemer vi står over for, berettiger det ikke til den omtale/prioritet det får. Det er jo ikke sådan, at vi bruger størstedelen af vores arbejdskraft på at passe etc. vores ældre medborger. Tager man den velstandsfremgang vi har haft - og sandsynligvis får - samt effektivisering i betragting, kan det højest betyde vi bliver sat nogle få år tilbage i velstand den tid det tager "at afvikle puklen". Det tror jeg faktisk vi alle og ikke mindst miljøet vil have godt af.

Med hensyn til skattetryk (forhold mellem hvor meget af vores rigdom vi forvalter demokratisk/kollektivt og individuelt) syntes jeg, det er en anden diskussion. Jeg tilhører ikke dem, der mener at lavere skattetryk er lig med højere livskvalitet. Jeg kan ikke mærke, jeg er blevet lykkelige at, at have fået en del flere penge til rådighed hver måned (skattesænkning, lavere rente etc.) når der samtidigt er mange kollektive problemer, der har større betydning for min livskvalitet, der ikke bliver håndteret (miljøproblemer, forarmelse af vores landskab/byer med forgrimmende spekulationsbyggeri og industrilandbrug, øget mistrivsel for mine medmennesker og dyr etc.)

Kirsten Svejgaard

Jeg er helt enig i, at det er problematisk at ændre børnechecken fra en ret til en fattigdomshjælp.
Det er også helt korrekt, at størstedelen af besparelsen vil blive ædt op af administrationen.
Alt det sludder med, at der bliver "færre til at forsørge os" hører til i et ikke-industrialiseret samfund. I dag er det maskinerne, der udfører størstedelen af arbejdet. Lad maskinerne betale skat, så vil der være nok til alle.

Hvis befolkningstallet går ned, så kan vi ikke køre den kapitalistiske vækstmaskine mere.

Husk nu, at DØV er et altoverskyggende mål, og at vi eksisterer for opfyldelsen af denne.
Derfor kan vi ikke gøre det fornuftige og begrænse vores befolkningstilvækst.

Lykke Johansen

Børnechecken følger barnet/børnene. Hverken folks indtægt eller antallet af børn.
Sådan er det nu og sådan bør det være fremover!
Når folk GIDER sætte nye fremtidige skatteydere (læs: børn) i verden, så skal der - udover alle de udgifter, der er forbundet med børns opvækst - betales MOMS af alle de ting, børn (for)bruger).

At ville sætte grænsen for børnetilskud - i et hug - til kun to børn er både uigennemtænkt og idiotisk. En masse mennesker, der ikke lever i overflod og med flere børn en to, har tilrettelagt deres økonomi efter det økonomiske tilskud, der får tingene til at hænge sammen.
Nu kan vi så se fre til at få endnu flere fattige børn i Danmark og endnu flere tvangsauktioner, når økonomien smadres.

Lad os få et valg snarest!
At skulle vente på et sådant i halvandet år med den regering og det uhyggelige parti DF er ulideligt!!!

Helge Bønløkke

Bent Winther skriver, at en indtægtsregulering en indtægtsregulering rokker ved en af velfærdens grundlæggende elementer.
Bortset fra, at det hedder et element, tager BW helt fejl af begrebet velfærd ( jeg går ud fra, at han mener velfærdssamfundet).
Ideen med velfærdssamfundet er nemlig ikke - såden som det har været fremstillet i de seneste 10 -15 år - at alle skal have de samme ydelser, men at de mennesker, som af den ene eller den anden grund ikke selv kan skaffe sig et rimeligt økonomisk grundlag for en anstændig tilværelse, skal have hjælp fra os, der er mere heldigt stillede.

Dorte Sørensen

Når børnechecken blev indført for at forenkle skattefradraget, virker det underligt nu at ville indkomstregulerer det eller kun give tilskud til de to første børn, som er DFs forslag. Var det så ikke rigtigere at indføre en 2 børns politik og sige at forældrene selv måtte betale alt for de børn udover 2 børn per familie. Her ville mange sammenbragte familier komme i klemme og der er nok ikke så meget dem DF ønsker at ramme.
Hvad er regeringens og DFs politik? Ønsker de ikke et samfund med mere end 2børns familier og hvad så med de familier uden børn skal de betale en afgift fordi de ingen børn har fået til at føre samfundet videre med. Eller hvad mener regeringen og DF egentligt.

Dorte Sørensen

Når børnechecken blev indført for at forenkle skattefradraget, virker det underligt nu at ville indkomstregulerer det eller kun give tilskud til de to første børn, som er DFs forslag. Var det så ikke rigtigere at indføre en 2 børns politik og sige at forældrene selv måtte betale alt for de børn udover 2 børn per familie. Her ville mange sammenbragte familier komme i klemme og der er nok ikke så meget dem DF ønsker at ramme.
Hvad er regeringens og DFs politik? Ønsker de ikke et samfund med mere end 2børns familier og hvad så med de familier uden børn skal de betale en afgift fordi de ingen børn har fået til at føre samfundet videre med. Eller hvad mener regeringen og DF egentligt.

Er det ikke ligegyldigt om de rige får penge gennem børnechecken? Noget sådant kan jo reguleres ad anden vej, ved f.eks. at de betaler mere i topskat. Så kan man bare regulere topskatten, så staten får nogenlunde det tilbage, som den har givet de rige i børnepenge.

Voilá, man behøver ikke mere bekymre sig om et bøvlet system, men kan istedet regulere på et andet system (=topskatten), som allerede er på plads.

Dermed ville man faktisk gøre de rige solidariske med hinanden, i og med at alle de rige ville betale for de riges børn.

Rigmands-socialisme, haha.

Mads Kjærgård

Ja det er jo ikke nødvendigt med børn, der er rigeligt med mennesker i den tredie verden, som vi kan invitere herop, men nok ikke en løsning der vil behage DF. Forøvrigt nogen der har lagt mærke til at DF kører en dyrevelfærdskampagne med 3 grise på plakaten, spekulerede lidt på om det er en joke eller en joke i en joke. Jeg mener, de plejer jo at optræde 3 på deres plakater, så det er vel nærliggende at......

Karsten Aaen

Og hvem er de velhavende ældre? Hvem er de velhavende mennesker? Folk med middel-indkomster på 300.000 kr. og derover? Eller folk med indtægter over 40.000 kr. om måneden?

Sandheden er nemlig den, at så mange folk i Danmark er der altså heller ikke, som tjener mere end 100.000 kr. om måneden - før skat altså.

Stig Larsen

DF er inkonsekvens når det er best.
De bliver ved med at prædki for bedre forfold for pensionister, selv om resultatet er det modsatte.

Der er to kilder til at betale for sin alderdom, få børn eller sørg for indvandring. Og begge dele bekæmper DF. K.I.H.

(og nej man kan ikke spare op til sin alderdom, der skal stadig være nogen der vil honorre den opsparing. Millioner på pensionskontoen hjælper ikke hvis et æg koster to millioner. Pensionsopsparing hjælper kun til at forfordele det , som de unge vil spendere på de gamle.)

Palle Jensen

Det er mærkeligt, at der ikke er nogen her, der har luret DF. Som Glistrup engang sagde: "de formerer sig som rotter".
Det er dem DF vil ramme!

Lykke Johansen

@Palle Jensen.

Der er ikke mange, der IKKE har gennemskuet DFs muslimhad - OGSÅ hvad angår begrænsningen af børnechecken.
Det er bare SÅ forudsigeligt, at ingen orker at kommentere det længere.

Mit ønske/min drøm er, at Pia Kjærsgaard, der i årevis har téet sig som "Konen i muddergrøften" , nu har nået det stadium i DF's eventyr, at hun ryger tilbage i muddergrøften og dermed mister al indflydelse på dansk politik.

Fatter efterhånden minus i dansk politik. Lad os se ud over DF's kedelige og trivielle racisme.

Vi har om noget brug for flere børn til at sikre vores fremtidige velfærd. Hvad vi ikke har brug for er at raske og rørige mennesker går på overførselsindkomst og ikke længere bidrager til fællesskabet. Hvornår stopper dette generationsrøveri?!

Peter Lauritzen

Hvor har I ret. Hvis vi gerne vil genetablere den fortabte velfærdsstat, så er støtte til familier på socialhjælp med en syv otte børn den rigtige vej. Skulle der mangle penge til pensionister, som har spildt hele deres liv medet eller andet åndsvagt arbejde, kan vi jo bare trykke nogle flere penge.

Martin Vindum

@Peter Lauritzen
Ja der rammer du virkelig hovedet på sømmet, det er dog utroligt som de boller, de der udskud på socialhjælp, kommunerne har jo kæmpe udlæg til trippel barnevogne etc.
Ja det er virkelig et problem med disse kæmpe familier...
Nå ja så er der jo de andre som formere sig som harer, nå nej kaniner.
Og ideen med at trykke flere penge er egentlig ikke så dårlig, når nu pengepresserne ikke er bundet tli en egentlig målbar faktor,
Og ja lad os droppe alle subsidier til erhvervslivet så når der ikke kommer en bankpakke mere, ja så kan du udelukkende bruge dit dankort til af-isning af ruderne på din Hummer

Peter Lauritzen

Din argumentation forkommer lettere usammenhængende. Er det over sengetid.

Martin Vindum

@Peter Lauritzen
Jep det er over min sengetid, men kom nu bare med dine tal for alle de stor børne familier du taler om..
Og hvad er egentlig dit argument for ikke at trykke flere penge, når nu pengene ikke er sammenhængende med en absolut målbar faktor.
resten var selvfølgelig en lille joke, jeg aner jo ikke om du kører Hummer eller på cykel, tillad mig denne lille spøg

Årtallet 1987 for børnecheken kan jeg ikke forstå. Den kom i 1983 i forbindelse med Rio Bravo-forliget.
http://www.riobravo.dk/7dk.html

Der er nogen der mener at det var skatteminister Isi Foighel der opfandt børnechecken:
http://fremskridtdk.wordpress.com/2008/08/25/der-misinformeres-groft-om-...
men lad det nu ligge.

Det er i mine øjne ret ligegyldigt om Janni Spies og Mærsk Møller modtager børnecheck, for de har ingen små børn, og de får heller ikke flere. Nuvel, for 20 år siden havde Janni Spies små børn, og fik også en børnecheck, og i betragtning af hvad hun betalte i skat, og hvor svært det er snyde med denne sociale ydelse, så er det bestemt ikke noget jeg vil sætte mere kontrol med, og samtidigt få snyd med. I den henseende, et ret ligegyldigt beløb.

Min situation ganske kort: Husstands indkomst årligt ca. 500.000, og 3 børn. Det lyder nok underligt, men børnechecken er en væsentlig post når det er ca. 3000 kr pr. måned for 3 børn EFTER skat.

Peter Lauritzen

Når klodens største problem er overbefolkning, virker det temmelig besynderlig at give tilskud til mere end 2,5 barn pr familie. Det er mere end tilstrækkeligt til at holde befolkningstallet konstant ( efter min mening ville en tilbagegang endda være ønskelig). Det store problem er dog den muslimske medborgers formeringsønsker. Det gør mig gal i hovedet, når jeg læser om familier i flygtningelejre, der har syv børn. Det får mit tilat fare i flint, når jeg læser om musliomske familier, hvor moderen ikke vil arbejde, men dehar otte børn, alt inklusive en passende lejlighed betalt af socialkontoret. Det er muligt, at du der mener at vi bare kan trykke nogle flere penge, ikke kan se problemet, men jeg kan. Hvis ikke der findes metoder til at reducere statens bidrag til den gruppe, der ser staten som et overflødighedshorn, så vil intet parti, ingen politik kunne bringe os et fornuftigt velfærdssamfund tilbage.

Martin Vindum

Godt Peter
Men kom så lige med de tal, om hvormange familer i flygtningelejre ( jeg formoder du mener i Danmark ) som har syv børn, og her er det selvfølgelig børn der er produceret i Danmark, alt andet ville jo være uden interesse.
Hvis en indvandre mor siger nej til at arbejde...
ja så er der ingen kontanthjælp, så enkelt er det, men igen kom med nogle tal der underbygger dine påstande.
Og nu du taler om statens overflødigshorn, hvem var det lige der vendte fra super liberalister, til borgerlige, da det gik op for bankerne at de faktisk ville gå bankerot, uden subsidier, hvorfor tror du at næsten samtlige partier i en mørk aften indgik forlig om en bankpakke nr1. ja for ellers var hele det liberalistiske system brudt sammen, men der findes intet parti, ingen politik som fortsætter i den linie, som kan bringe et velfærdssamfund tilbage.
Jeg håber/ håber ikke du har børn eller børnebørn for det er alså dem der kommer til at betale regningen, og så skal de ovenikøbet finde sig i at folk med anderledes hudfarve vil være deres chefer...
MVH
Martin

Martin Vindum

Godt Peter
Men kom så lige med de tal, om hvormange familer i flygtningelejre ( jeg formoder du mener i Danmark ) som har syv børn, og her er det selvfølgelig børn der er produceret i Danmark, alt andet ville jo være uden interesse.
Hvis en indvandre mor siger nej til at arbejde...
ja så er der ingen kontanthjælp, så enkelt er det, men igen kom med nogle tal der underbygger dine påstande.
Og nu du taler om statens overflødigshorn, hvem var det lige der vendte fra super liberalister, til borgerlige, da det gik op for bankerne at de faktisk ville gå bankerot, uden subsidier, hvorfor tror du at næsten samtlige partier i en mørk aften indgik forlig om en bankpakke nr1. ja for ellers var hele det liberalistiske system brudt sammen, men der findes intet parti, ingen politik som fortsætter i den linie, som kan bringe et velfærdssamfund tilbage.
Jeg håber/ håber ikke du har børn eller børnebørn for det er alså dem der kommer til at betale regningen, og så skal de ovenikøbet finde sig i at folk med anderledes hudfarve vil være deres chefer...
MVH
Martin

Martin Vindum

Godt Peter
Men kom så lige med de tal, om hvormange familer i flygtningelejre ( jeg formoder du mener i Danmark ) som har syv børn, og her er det selvfølgelig børn der er produceret i Danmark, alt andet ville jo være uden interesse.
Hvis en indvandre mor siger nej til at arbejde...
ja så er der ingen kontanthjælp, så enkelt er det, men igen kom med nogle tal der underbygger dine påstande.
Og nu du taler om statens overflødigshorn, hvem var det lige der vendte fra super liberalister, til borgerlige, da det gik op for bankerne at de faktisk ville gå bankerot, uden subsidier, hvorfor tror du at næsten samtlige partier i en mørk aften indgik forlig om en bankpakke nr1. ja for ellers var hele det liberalistiske system brudt sammen, men der findes intet parti, ingen politik som fortsætter i den linie, som kan bringe et velfærdssamfund tilbage.
Jeg håber/ håber ikke du har børn eller børnebørn for det er alså dem der kommer til at betale regningen, og så skal de ovenikøbet finde sig i at folk med anderledes hudfarve vil være deres chefer...
MVH
Martin

Martin Vindum

Godt Peter
Men kom så lige med de tal, om hvormange familer i flygtningelejre ( jeg formoder du mener i Danmark ) som har syv børn, og her er det selvfølgelig børn der er produceret i Danmark, alt andet ville jo være uden interesse.
Hvis en indvandre mor siger nej til at arbejde...
ja så er der ingen kontanthjælp, så enkelt er det, men igen kom med nogle tal der underbygger dine påstande.
Og nu du taler om statens overflødigshorn, hvem var det lige der vendte fra super liberalister, til borgerlige, da det gik op for bankerne at de faktisk ville gå bankerot, uden subsidier, hvorfor tror du at næsten samtlige partier i en mørk aften indgik forlig om en bankpakke nr1. ja for ellers var hele det liberalistiske system brudt sammen, men der findes intet parti, ingen politik som fortsætter i den linie, som kan bringe et velfærdssamfund tilbage.
Jeg håber/ håber ikke du har børn eller børnebørn for det er alså dem der kommer til at betale regningen, og så skal de ovenikøbet finde sig i at folk med anderledes hudfarve vil være deres chefer...
MVH
Martin

Martin Vindum

Godt Peter
Men kom så lige med de tal, om hvormange familer i flygtningelejre ( jeg formoder du mener i Danmark ) som har syv børn, og her er det selvfølgelig børn der er produceret i Danmark, alt andet ville jo være uden interesse.
Hvis en indvandre mor siger nej til at arbejde...
ja så er der ingen kontanthjælp, så enkelt er det, men igen kom med nogle tal der underbygger dine påstande.
Og nu du taler om statens overflødigshorn, hvem var det lige der vendte fra super liberalister, til borgerlige, da det gik op for bankerne at de faktisk ville gå bankerot, uden subsidier, hvorfor tror du at næsten samtlige partier i en mørk aften indgik forlig om en bankpakke nr1. ja for ellers var hele det liberalistiske system brudt sammen, men der findes intet parti, ingen politik som fortsætter i den linie, som kan bringe et velfærdssamfund tilbage.
Jeg håber/ håber ikke du har børn eller børnebørn for det er alså dem der kommer til at betale regningen, og så skal de ovenikøbet finde sig i at folk med anderledes hudfarve vil være deres chefer...
MVH
Martin

Martin Vindum

Beklager mine mange gentagelser, pc'n er lidt drilsk med knapperne

God Pinse Martin Vindum

Hans Jørn Storgaard Andersen

@Palle Jensen sagde: Det er mærkeligt, at der ikke er nogen her, der har luret DF. Som Glistrup engang sagde: “de formerer sig som rotter”.

Jeg er ikke så sikker på, at det var Glistrup - vi skal længere tilbage til partiet de Uafhængige, hvor en af deres kandidater, en dyrlæge vist nok, "kom til at sige" de citerede ord - og fik en dom for det.

Men Glistrup har nok kendt historien .... og hans suppleant dengang Pia Kjærsgaard sandsynligvis ligeså.

Hans Jørn Storgaard Andersen

Der er som regel de, der ikke har børn - eller har "overstået dem" - der mener, at børnechecken er overflødig.
Forestil dig alligevel, at der bor to par på en vej - det ene par har 2 børn, det andet par ingen børn.
Uanset indtægt vil der være en sandsynlighed for, at det barnløse par vil være imod børnechecken, hvorimod børnefamilien godt ved, hvad børn koster i praksis - bare tag på ferie eller på en restaurant (!)
Det er en gammel socialdemokratisk tanke, at børnefamilier skal hjælpes UANSET indkomst - fordi pengene er rettet mod børnene, ikke forældrene.

Bortset fra det, så har jeg personligt altid sagt til barnløse par, der er imod børnepenge: "Hvem skal pleje dig, når du bliver gammel og affældig"?

Hans:
Hvis man er imod børnecheck KUN fordi man ikke har børn selv, så er man så snæversynet, at man skulle tro det var løgn.
Sådanne mennesker fortjener en katastrofe, så de kan se, hvad det vil sige at stå alene.

Peter Lauritzen

Martin Vindum, en god pinse tildig ligeså.
Kun en sidste bemærkning. De tal du efterlyser eksisterer formodentlig ikke. Alligevel bliver jeg gal over enkelttilfældende, som der også har været eksempler på her i debatten. Derfor finder jeg det fornuftigt at gå efter de tilfælde af misbrug, som finder sted. Vi har lært her i DK, at man så vidt muligt tager ansvaret for eget liv, dertil hører også at sætte børn i verden. Til gengæld kunne vi så regne med hjælp, hvis noget gik galt. Dette velfærdssamfund undergraves slet og ret med en indstilling, som den visse indvandrere ligger for dagen. At lade staten betale for en stor børnflok vel vidende, at man selv aldrig kan forsørge dem, er slet og ret asocialt.

Dorte Sørensen

Peter Lauritzen
Der er lige foretaget en undersøgelse, der viser at indvandrekvinders fødselstal er faldet næsten ned til de ”etniske” danske kvinders fødselstal. Skal vi ikke holde op med alle de myter og rygter.

Peter Lauritzen

Sluder og vrøvl, Dorte. Det er rigtig at det falder når de har været her nogle generationer, såligger det på godt 3. Det er næsten dobbelt så meget som danskernes. Bortset fra det, så ændrer det ikke en tøddel ved at det misbrug, der foregår, bør bekæmpes.

Kirsten Svejgaard

@Peter Lauritzen
Hvorfor hakker du hele tiden på muslimerne? Det er kun et par år siden, at jeg talte med en ung, pæredansk, meget kristen mand, som fortalte, at han var yngst af 18 børn. Alle med samme forældre, ingen sammenbragte, adopterede e.l.
Flere par blandt mine forældres søskende havde 6 børn.
Som Dorte så rigtigt siger, så er børnetallet faldende generelt hos både danskere, indvandrere og flygtninge.

Kirsten Svejgaard

Og som tidligere sagt: hvad skal vi også med alle de mennesker? Om få år vil robotterne overtage ældreplejen. Lad robotterne betale skat!

Kirsten Svejgaard

Beklager, ældreplejen var et dårligt eksempel. Det er selvfølgelig de robotter, der arbejder i industrien, der skal betale skat.

Peter Lauritzen

¨Kirsten Svejgård, selvfølgelig var der tidligere nogle få familier, der fik masser af børn, dem kender jeg selv til. De familier som jeg kender forsørgede dog selv deres børn, selv om det ofte var svært nok. Hvorfor hakker jeg hele tiden på muslimerne? Jeg hakker på den gruppe af mennesker, der tror at de ikke har ansvar for deres egen skæbne, sorte, hvide, muslimer syvende dags adventister eller hinduister.
Hvis man tror, at vores velfærdssamfund er i stand til at betale for familier, der uden selv at kunne forsøge sig får en stor børneflok, så er man naiv. Sidst tallene blev offentliggjort viste sig at de 5% af ikke vestlige indvandrere stod for 40% af de sociale udgifter. Det er simpelthen ikke rimeligt. Altså må lovgiver sørge for at det ændrer sig. De mennesker, der hele deres liv gennem trælst arbejde, har bidraget til det sociale sikkerhedsnet, har også ret til at få noget tilbage.
Det skal de have gennem en rimelig folkepension, gode pleje- og behandlingsmuligheder og uddannelsesinstitutioner til børn og børnebørn.
De sociale kasser er ikke uudtømmelige. Når en lille gruppe af tilrejsende bruger 40%, så bliver der mindre til de øvrige. Den skævhed skal der rettes op på, og det kan ikke gå hurtigt nok.

Mette Hansen

Peter Lauritzen: Enig! dog skal det så også gælde alle de "unge mødre", der får børn i tidlig alder og bliver forsørget af vores system.
Desuden burde dem, der selv kan holde sig væk fra den fælles kasse...frivilligt!
Der oplever jeg , at den velpolstrede middelklasse rager til sig , hvis de kan. Ingen siger jo frivilligt børnechecken fra selv om de har rigeligt. De skal også vise samfundssind!

Gary Prince

Tak til Bent Winther for en glimrende artikel, som igen bekræfter at information er en fremragende avis (selv for en liberal).
En eftertanke - samfundet understøtter kvinders ligestilling på arbejdsmarkedet med massive økonomisk tilskud, blandt andet børnechecken.

Har I/jeres læser medtaget denne problematik med i jeres overvejelser.

At fjerne fradraget fra børne familier er det samme som at brand beskatte børnefamilier - er det virkelig det I ønsker.

PS - Det er også en DF ide, så I bliver nødt til at være imod.

Kirsten Svejgaard

Peter Lauritzen:
Nu må du jo lige skelne mellem 'indvandrere' og 'flygtninge', hvilket danskerne tilsyneladende har ufatteligt svært ved.
Jeg har truffet mange muslimer gennem både professionelt og frivilligt arbejde. Alle ville gerne arbejde, og det lykkedes også for nogle af de højtuddannede at skaffe sig noget. De europæiske muslimer havde som regel heller ingen problemer med at få arbejde, måske var arbejdsgiver slet ikke klar over, at de var muslimer.
Derimod havde mennesker af arabisk eller somalisk afstamning umådeligt svært ved det, selv om de søgte alle mulige steder. De blev nemlig alle regnet for "muslimer", selv om mange af dem var kristne, og "muslimer" er ikke så velkomne på en lang række arbejdepladser, selv om mange forsøger at påstå det modsatte.
Endelig skal man være klar over (og det har danskerne også umådeligt svært ved at forstå), at de fleste flygtninge er dybt traumatiserede pga. krigsoplevelser, tortur, massevoldtægt m.m. Disse traumer medfører bl.a. indlæringsvanskeligheder (de har store problemer med at lære f.eks. dansk) og andre psykiske og fysiske sygdomme, som nødvendigvis må behandles, før disse personer kan fungere på nogenlunde sund og normal vis. Men i stedet for at behandle dem og støtte dem i at få en normal tilværelse, lader vi dem sidde og rådne op i årevis i koncentrationslejre, hvor de bliver sygere og sygere, mens tåbelige danskere synger den trivielle sang om, at de "ikke gider arbejde".
Dansk flygtningepolitik er en skamplet på et af verdens rigeste lande.

Peter Hansen

Børnechecken erstattede et fradrag. Hvis man vil lave social udjævning - og det synes jeg da, at man skal - bør tilskud igen gøres til fradrag.

Kirsten Svejgaard

Peter Hansen:
Hvis jeg husker rigtigt, så skyldtes ændringen, at børnefradraget langtfra altid kom børnene til gode. Familiens nettoindkomst dannede grundlag for familiens samlede økonomi, og børnenes behov blev ikke nødvendigvis prioriteret i forhold til det beløb, man "tjente" gennem børnefradraget.

Derfor var det et ønske fra mange, ikke mindst kvinder, at disse penge blev holdt uden for den daglige økonomi og blev givet som et "synligt" beløb, øremærket til børnene.

I hvor høj grad, det har ændret noget, skal jeg ikke kunne sige. Men selv vil jeg absolut foretrække at få pengene "oveni" den normale indkomst, fremfor at få dem indirekte gennem et ekstra fradrag.

Peter Hansen

Og jeg vil foretrække, at de laveste indkomster blev tilgodeset, her inkl. folk på offentlige hjælp, ved, at der blev givet et fradrag.
Selvfølgelig indgår pengene i den almindelige husholdning, det er jo som et bidrag til børns bedre almene kår i familien, at checken gives. Iøvrigt vil det også være langt at foretrække i netop familier med få indtægter, fordi den asymmetriske forskel mellem en relativt stor sum 'til børnene' ikke længere ville være i kontrast til den mindre generelle sum, der iøvrigt er familiens indkomstgrundlag.

Kirsten Svejgaard

Du vil altså foretrække, at børnechecken forvandles til fattighjælp, og du er helt parat til at betale mere i skat til den ekstra administration og kontrol af, hvem der nu er fattige nok til at få fradraget.
Et generelt fradrag kommer jo alle til gode.
Typisk mandlig holdning i øvrigt, at børnene ikke skal tilgodeses med "en relativt stor sum", der på ingen måde kan dække de omkostninger, der er forbundet med at have børn.

Lykke Johansen

@Peter Lauritzen

Hvor mange har halve børn og hvordan ser de ud?

Søren Kristensen

"Hvorfor skal stenrige ældre med en velpolstret pensionsordning kunne hæve folkepension og have en stor del af deres medicinudgifter betalt af det offentlige? Hvorfor skal velhavende have gratis skole til deres børn, gratis hospitalsbehandling og så videre?"

Jo, jeg har læst svaret i artiklen. Men jeg synes stadig det er nogle vældig gode spørgsmål.