Leder

De smalle skuldre

26. januar 2011

TRE GANGE under gårsdagens pressemøde på Marienborg gentog Lars Løkke Rasmussen parolen: »Vi kan jo ikke låne os til velfærd«. Meningen var at få befolkningen til at anerkende regeringens forsøg på at etablere social retfærdighed efter efterlønnens snarlige afvikling. Det sker med en såkaldt seniorførtidspension, der skal gives til de flere end 20.000 danskere i efterlønsalderen, der er for nedslidte til at arbejde, men ikke syge nok til at blive tildelt førtidspension. Denne gruppe garanteres ydermere, at deres sager behandles inden for seks måneder, men dermed gør regeringen kun ondt værre i forhold til bestræbelserne på at vise social ansvarlighed.

For med mindre regeringen har tænkt sig at ansætte flere sagsbehandlere og det er utænkeligt så vil ordningen gøre livet endnu mere surt for en endnu mere socialt udsat gruppe: De yngre fysisk eller psykisk syge, der er ude af stand til at varetage et arbejde. Når de ældre fremover skal forrest i køen, efterlades denne gruppe i endnu mere udsigtsløs sagsbehandling.

Men heller ikke oppositionen har meget at lade regeringen høre, hvad angår den sociale ansvarlighed. Oppositionens ambition om at udvide den ugentlige arbejdstid til 38 timer vil også finansiere middelklassens velfærd ved at tage fra de fattige. 11.000 danskere vil således blive sendt under fattigdomsgrænsen, fordi overførselsindkomsterne ikke justeres i takt med lønstigningerne. I dagens Danmark er det tilsyneladende politisk konsensus, at det skal gøre ondt på dem, der har mindst og er uden arbejde.

Velfærdssamfundet blev grundlagt i en tid, hvor de fattige var i flertal. Nu er de fattige et mindretal, takket være velfærdssamfundet. Men den kendsgerning gør det ingenlunde acceptabelt at reducere de fattige til prügelknaber. En velfærdsstat skal kendes på støtten til de svageste. Ved at lade de smalleste skuldre betale velfærden for det velbjærgede flertal demonterer politikerne den velfærdsstat, de bedyrer at kæmpe for at bevare.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

""En velfærdsstat skal kendes på støtten til de svageste. Ved at lade de smalleste skuldre betale velfærden for det velbjærgede flertal demonterer politikerne den velfærdsstat, de bedyrer at kæmpe for at bevare. "

Vel talt.

Marianne Mandoe

Man kunne tage den endnu videre.

"Et samfund skal bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste"

Kan vi ikke bare konkludere at det danske samfund ikke har bestået sin eksamen.

Johannes Nielsen

"Ved at lade de smalleste skuldre betale velfærden for det velbjærgede flertal demonterer politikerne den velfærdsstat, de bedyrer at kæmpe for at bevare."

Det er et fuldstændig absurd udsagn - i præcist hvilken forstand kan man sige, at en førtidspensionist, som er modtager af en årlig offentlig ydelse på 200.000 kroner "betaler" for den rige, der årligt lægger 1.000.000 kroner i skat?

Man kan mene at de stærkeste skuldre ikke bærer nok - og det er formentlig det artiklens ophavsmand har i tankerne - men at hævde at de smalleste skuldre betaler velfærden for de stærkeste er noget demagogisk vrøvl.

Johannes Nielsen

Det er så langt fra alle førtidspensionister der modtager 200.000 - det er rent faktisk nok de færreste om overhovedet nogen. Kan du ikke lige dokumentere det udsagn.

Peter Stranddorf

Sætningen "Oppositionens ambition ...ved at tage fra de fattige...." i tredie afsnit er demagogisk og dermed pinlig for en avis, der vil være seriøs. Støtten til de svage bliver ikke en krone mindre, fordi der arbejdes en time længere om ugen. Den øgede arbejdsindsats vil gøre samfundet rigere, så det dermed sikres, at der bliver råd til fortsat støtte til de svageste. Alt i alt vil den øgede arbejdsindsats således kunne tilgodese de svageste på langt sigt.
Det med fattigdomsgrænsen er ren statistik.

Steen Erik Blumensaat

Regeringen har lånt 600milliarden for at betale en gæld på 200milliarder.

1933 Kanslergade forliget: Venstres deltagelse var ikke et udtryk for, at venstre nu var blevet et mindre liberalistisk parti og mere social bevidst parti.
Forklaringen var alene den, at der blev sikret landbruget en gældssanering.
Eftergivelse af fattighjælp blev afvist af venstre, ikke de fattige men landbruget skulle have lempet sin gæld.
Venstre undlod at stemme imod, socialreformen vedtoges.

Venstre brugte den Tyske besættelse til at rulle socialreformen tilbage.
!940 maj, Venstre kræver dyrtidsreguleringen suspenderet og lønstop gennemført.
!940 støtte til landbruget 50millioner kr

1940 unge arbejdsløse uder 25år skulle kunne fratages deres understøttelse

juli 1940: kornordningen, prisen på føde varer sættes op.

1941 læge Herik Hoffmeyer: at det næppe var muligt for en social understøttet at skaffe sig en kost, som var både kvantitativt og kvalitativt tilstrækkelig.

Venstre er og har hele tiden været asociale.

Den romerske underklasse udvandrede for at demonstrere overfor patricierne, at de ikke ville kunne klare sig uden.
Det virkede - måske vi skulle gøre det igen? Vi behøver næppe at flytte os, vi kan bare generalstrejke. Imidlertid kræver det, at både fagligt organiserede og ikke-fagligt organiserede deltager, og allerede dér bliver overklassens del-og-hersk politik jo tydelig.

Mick Sørensen

Mage til vrøvl.

De 20% rigeste står for 50% af skatteindtægterne i DK.

Hvis disse 20% rejste ud af landet skulle de resterende betale 40% mere i skat.

Så jo det er i meget høj(ekstrem) grad de brede skuldre der betaler for og til de svage.

Der findes ikke et land i verden hvor omfordeling fra rig til fattig sker så ekstremt som i DK

Camilla Brodersen

"Det sker med en såkaldt seniorførtidspension, der skal gives til de flere end 20.000 danskere i efterlønsalderen, der er for nedslidte til at arbejde, men ikke syge nok til at blive tildelt førtidspension."

Hvordan kan der overhovedet være et gab mellem dem, der er for nedslidte til at arbejde, og dem, der er syge nok til førtidspension?
Burde "for nedslidt til at arbejde" ikke være det, der udløste en førtidspension?
Skal man være død, før man er ringe nok?

Dorte Sørensen

Frederik Bak
Glem ikke ,at moms udgør en stor del af skatteindtægterne og momsen er en af de afgifter/skatter der vender den tunge ende nedad. Fx betaler en velhavende ikke mere i moms for et rugbrød end en på kontanthjælp..

Søren Kristensen

I gamle dage var smalle skuldre et svaghedstegn, men det har ændret sig med den teknologiske udvikling, hvor det vigtigste er at hovedet er skruet godt på. I den forstand er der sikkert noget om, at de smalleste skuldre bærer det tungeste læs - med myoser, musseskader og hvad har vi?

Hvis bare folk blev kloge af at tage en uddannelse, så var den hellige grav velforvaret. Det er desværre ikke tilfældet.

Johann Svendsen

Så længe man ikke indregner alle de gratis penge boligejerne får i regnestykket, giver det ingen mening at slynge om sig med tal der skal bevise at de rige 'betaler mest' .. I helvede gør de, i modsætning til de fattige betaler de rige ikke husleje, de tjener gratis formuer på deres bolig . De fattige smider penge ud af vinduet ..

Marianne Mandoe

@ Johann

GRATIS FORMUER???
Jeg må le længe og inderligt.
Siden 2005 har langt de fleste husejere TABT mere formue end du kan forestille dig.
Personlig er det for mig en enkel million eller to der er røget i friværdi. Og det er ikke fordi jeg har belånt friværdien.
Huset blev ganske enkelt mindre værd, men ejendomsvurderingen forblev den samme da den var låst fast.
Så jeg ejede et hus til en reel værdi under ejendomsvurderingen, men betalte stadig skat ifølge ejendomsvurderingen.
D.v.s. at jeg reelt betalte skat for mere end jeg ejede.

Så glem den argumentation. Den klinger meget hult for dem der rent faktisk ER boligejere.
Først blev vi flået at ejendomsboblen der brast, så blev vi flået igen fordi ejendomsvurderingerne ikke er fulgt med priserne nedad.

Johann Svendsen

Ja, GRATIS FORMUER Marianne ..
Jeg kender personligt folk der på 3 år har TJENT halvanden million kroner på en 4V-lejlighed ..

Marianne Mandoe

Det skal lige siges at jeg/vi blev nødt til at skille os af med det hus pga skilsmisse. Så tabet af den ene million hver, er ikke engang noget der bare er sket på papiret.

Gorm Petersen

At sygeliggøre mange tusinde mennesker, vil skabe en sundheds og sagsbehandler pukkel uden sidestykke.

Endnu mere Big Mother samfund end vi har i forvejen.

Når kapitalisterne siger: "Vi kommer til at mangle arbejdskraft" så læg mærke til, at de samme kapitalister nægter at investere i danske arbejdspladser - det har stået på i et par år.

Med den hastighed med hvilken danske kapitalister investerer i at flytte arbejdspladser til Kina, er der ingen udsigt til mangel på arbejdskraft.

Den høje arbejdsløshed vi har nu, kender kun een vej: Opad.

Hvad der bliver tilbage er, at de allerrigeste (topskat skal stadigvæk lettes i 2014) skal betales af de fattigste.

Bjarke Hansen

Man skulle tro nærværende artikel var skrevet til Arbejderen. Mage til forvrøvlet demagogi....

Lad mig for én gangs skyld komme S-SF til undsætning. Christian Jensen mener, det vil skabe flere "fattige", hvis den arbejdende tredjedel af danskerne arbejder mere, når nu der ikke er planer om, at hæve overførselsindkomsterne for de resterende totredjedele, som ikke bestiller noget.

Nej, Christian Jensen, det bliver ingen fattigere af. At de stakkels arbejdere knokler endnu mere giver dem selvfølgelig, udover deres trællen for staten, en smule mere indtægt til dem selv, - men er det ikke i orden??

Ifølge Christian Jensens argumentation, som følger den relative fattigdomsgrænses himmelråbende idioti, så ville der komme færre fattige danskere, hvis den arbejdende tredjedel af danskerne begyndte at arbejde mindre. Det er jo simpelthen bare for dumt.

Og nej Christian Jensen, det er ikke velfærdsstaten, som har gjort os rige. Det er produktionsforbedringer. Var verden så simpel som du tilsyneladende tror, så kunne vi jo bare ringe til den tredje verden, og fortælle dem, at hvis de vil være rige, så skal de bare lave sig en velfærdsstat.

Peter Nygaard

@Marianne Mandoe

Du kan ikke tabe noget der aldrig har været dit.

Vi lever i et kapitalistisk samfund, så din bolig har altid kun været det værd den bliver solgt for, hverken mere eller mindre.

At banken og skattevæsenet prøver på at bilde dig andet ind, syntes de nok der er en rigtig god grund til.

En skat på salg af boliger, som de har i sverige er klart at foretrække..

Lars Kristensen

Hvorfor fortsætter vi som dresserede cirkusheste, som Lars Løkke trækker rundt i cirkusmanegen ved hjælp af efterløn og folkepensionsalderen.

Lad os dog kræve at få at vide, hvad for politisk økonomiske dispositioner regeringen og dens støttepartier har vedtaget i de forgangne år og som er skyld i det store underskud.

Det er jo ikke fremtidens efterlønsmodtagere og folkepensionister der har skabt det nu eksisterende store underskud på statsfinanserne.

Det er jo heller ikke vore tipoldebørn der forurener vor nuværende Jordklode.

Man kan ikke tillægge fremtidens mennesker at have et ansvar for, hvad nutidens eller fortidens mennesker har gjort og det er jo nærmest det Lars Løkke gør over for efterlønsmodtagere og folkepensionister. Han tillægger dem ansvaret for at vi står med et stort underskud på statsfinanserne i dag.

Det er regeringen og dens støttepartier der må påtage sig det ansvar, men det lader til at de er så sølle, at de ikke vil påtage sig det ansvar og hellere vil smøre det af på efterlønsmodtagerne og folkepensionisterne.

En regering kan næppe synke dybere i gyllen.

Med venlig hilsen
Lars Kristensen

Højgårdsvej 7
5762 Vester Skerninge
lars@hjertensfryd.dk

Nogle stykker her argumenterer for, at folk på overførselsindkomst ikke bliver fattigere, når folk skal arbejde 38 timer om ugen, samtidig med at overførselsindkomsten ikke reguleres.

Må jeg minde om, at prisniveauet vil lægge sig efter forbrugernes rådighedsbeløb. Dvs. inflation vil æde den ekstra time op, og af dem som ikke fik mere, vil den bare æde.

Danskere betaler 46% mere for deres varer end EU-gennemsnittet, mens tyskere og svenskere ligger på 6-8%.
Det skyldes manglende konkurrence.

Marianne Mandoe

@ Peter

Og hvad så hvis jeg var nødt til at sælge UNDER den pris jeg havde givet og med kraftige forbedringer på huset?
Jeg har ikke tabt noget?

Sådan fungerer verden kun for dem der aldrig har været husejere.
Netop også derfor bliver huset "prissat" igennem den offentlige ejendomsvurdering, og det er det vi bliver beskattet af fordi det bliver betragtet som en form for formue.
Når man så er nødt til at sælge, ikke bare under den pris man selv gav, men under ejendomsvurderingen så HAR man tabt noget man reelt har ejet.

Skattesnyd, sort arbejde, selskabstømning, svindelse med fiskekvoter, svindel med landbrugsstøtte. Her er der fandengaleme ægte penge at hente.
Så har vi - sorry Mandøe - de arbejdsfri gevinster, hvoraf vi er nødt til at erkende, at hussalg er én væsentlig ting. Folk holder sig ikke tilbage for at betale en slipsedreng 45000 for at sælge deres mursten. Men at skulle slippe tilvarende 45000 i skat RIPPER FOLKET TOTALT FOR ... osv. Jeg købte et hus for at bo i det. Boede 4 år og måtte flytte pga. nyt job. Jeg tjente 400.000 på et bette hus i Ølgod. Hvorfor skulle jeg ikke kunne have betalt f.eks. 25% af dem i skat???? Jeg havde jo ikke løftet en finger for dem. Havde ikke kalkuleret med dem.

Marianne Mandoe

@ Lars Dahl.

Det er fint nok at skulle betale en vis procentdel af OVERSKUD ved salg af bolig. Specielt hvis man ikke har planer om at købe en ny. Men det er jo hvad overskud er. Nemlig det der bliver tilovers efter man har skiftet hus.

Men derfra og så til at påstå at husejere ganske pr. automatik stadig er forgyldte små forkælede klynkere.... ja der er altså langt.
Når man så oven i købet har den indstilling at fordi nogen er husejere så er de financielt klar til den helt store malkning, også her efter boligboblen er bristet.....
Man må ryste på hovedet.

Der findes vel næppe noget mere hyklerisk end at de mennesker, der har de bedste pensionsordninger af alle i landet, står frem og bedyrer hvorledes der skal skæres i alle andres. Ministernes alenlange 'ansvarlighedserklæringer' er et trofast bevis for, hvorledes samfundet elite ser på den gemene hob: Slaver til døden.

Lars Dahl,

helt enig.

Det demonstrerer også på fin vis, at det danske skattesystem - modsat almindelig opfattelse - er uretfærdigt som bare fanden.

Lønmodtageres arbejdsudbytte og dagligvarer skambeskattes, mens bolig- og jordejere slipper SKATTEFRIT for værdistigninger og senere provenu ved salg.

Et spørgsmål: hvor er den danske venstreføj henne i dette spørgsmål!? Hvem er blevet mest forgyldt i 'de gyldne 00'ere' og hvem fredes nu i SSF's økonomiske udspil?

Vi har ingen venstreføj i Danmark.

Johannes Nielsen

# Lars Dahl, Eva Lia

Jeg går selv ind for en lidt højere boligbeskatning, men det er altså lidt mindre simpelt end i stiller det op.

For det første: Man betaler ikke skat af kapitalgevinster på fast ejendom men omvendt er tab heller ikke fradragsberettigede.

For det andet: Man betaler årligt ejendomsværdiskat som i virkeligheden er en skat på en "imputeret" kapitalgevinst. I stedet for at bestemme den positive eller negative kapitalindkomst fra boligen hvert år og medtage denne indkomst i den skattepligtige indkomst beregnes der en skat på en slags "gennemsnitlig" kapitalgevinst. Det er langt nemmere administrativt fordi man slipper for hvert år at skulle bestemme alle danske boligers markedsværdi. Det er også simplere end at beskatte faktiske realiserede gevinster fordi man under et sådant system måtte tage højde for investeringer i forbedringer foretaget i løbet af ejerperioden. Det nuværende system er fordelagtigt for boligejere i perioder hvor boligerne stiger kraftigt i værdi men har været det modsatte i de sidste fem år hvor boligejerne er blevet beskattet samtidig med at de har tabt penge på deres boliger.

Det største problem er sådan set ikke skattesystemet i sig selv, men at ejendomsværdiskatten er for lav.

Johannes Nielsen

#Rune Hjelm.

Jeg forstår dig sådan at hvis vi alle sammen arbejder mere og altså producerer mere og tjener flere penge, så vil prisniveauet blot stige så vi allesammen har realt har den samme indkomst som ved udgangspunktet.

Er den blomst vokset i din egen have? For jeg har godt nok aldrig hørt om noget lignende i økonomiske lærebøger. Det er simpelthen noget vrøvl for at sige det ligeud.

Peter Nygaard

@ Marianne

Nu er det jo sådan at jeg ikke går ind for argumentet, har du ikke prøvet det, så ved du intet om det. Det er et fattig købt argument.

Jeg er ikke og har ikke og bliver ikke husejer, altså det sidste foreløbig. ;)

Dog bor jeg i det sindige Vestjylland, hvor mange ser anderledes på det med hus og ejerskab.

Nu må jeg citere min svigerfar, som opsumerer det glimrende. "Mit hus er ikke mit hus før jeg har betalt banken det sidste afdrag, når jeg har betalt banken, så er mit hus ikke mere værd end hvad folk vil give for det."

Du siger at du solgte dit hus med tab og at det er ganske forfærdeligt. Det minder lidt om en landmand jeg hørte tale om sine investeringer forleden. Han mente ikke at han kunne leve op til de nye miljø krav, hvorfor, jo han havde jo investeret i en hel ny stald og en ny maskinpark, om det var dumt, jo det kunne han godt se, men han regner nu med at regeringen ville komme ham til undsætning. Så fordi en landmand forvalter sin virksomhed dårlig, så skal samfundet rette op på det, når det går ham godt så skal han betale mindre i skat.

Jeg er ked af din situation og føler skam med dig, men skal samfundet bære ansvaret for at du har købt dit hus til en pris det ikke kunne sælges for?

Hvis folk vil betragte det at købe et hus som en investering, så skal de også kunne klare de eventuelt negative konsekvenser ved en investering.

"Hvis folk vil betragte det at købe et hus som en investering, så skal de også kunne klare de eventuelt negative konsekvenser ved en investering."

Samfundet er blevet låst i et uheldigt rentedilemma, det er jo tæt på alle lån efterhånden der vil være negativt præget af renteudvikling.

Er dog helt enig i folk burde være klar over risikoen ved den type investering, og det er ganske grotesk den måde man beskytter boligejerne på. Det er med til at øge boblen, og skubbe det uundgåelige kollaps for mange foran. Samtidigt holder det en hel gruppe af mennesker ude fra boligmarkedet, nemlig de enlige.

Peter Nygaard

@ Jesper Wendt

Nemlig. Udover de enlige, så kan jeg da tilføje at i mit område er det ret svært for et par der er offentlig ansatte at købe et hus, der ikke kræver en del istandsættelse.
Bevares jeg har selv valgt mit studie og min kone ligeså, men jeg konstaterer bare at der mindst vil gå 10 år efter endt uddannelse før vi kan overveje hus.

Udover dette så vil jeg komme med et citat fra denne artikel: http://www.information.dk/257623

"Hvis skatten på renteindkomst og på huse skulle svare nogenlunde til hinanden, skulle vi faktisk have en ejendomsværdiskat omkring 1,2 procent."

I dag er den med skattestoppet blevet udhulet til 0,5%

Johannes Nielsen siger:

"Jeg forstår dig sådan at hvis vi alle sammen arbejder mere og altså producerer mere og tjener flere penge, så vil prisniveauet blot stige så vi allesammen har realt har den samme indkomst som ved udgangspunktet.

Er den blomst vokset i din egen have? For jeg har godt nok aldrig hørt om noget lignende i økonomiske lærebøger. Det er simpelthen noget vrøvl for at sige det ligeud."

Tak for din mening. Dem er der mange af.

Kirsten Hofset

Jeg er boligejer og besidder desuden aktier. Jeg forstår ikke hvordan jeg kan sidde på min flade røv og tjene penge ????

Men måske er det godt, jeg er nemlig i farezonen m.h.t. til efterlønnen. Jeg er 54 år, højtuddannet og vil hjertens gerne arbejde til jeg bliver både 65 eller 67 år, jeg blev ledig sidste år, jeg har søgt omkring 100 jobs inden for alle brancher - MEN DER ER INGEN ARBEJDSGIVERE DER VIL ANSÆTTE MIG !!!!!!!!

Jeg har betalt til min efterløn i årevis og nu får jeg ikke engang mine penge tilbage - regeringen er en bande udemokratiske røvere !!!!!

Kirsten, og når du ryger ud af dagpengesystemet efter to år, skal du realisere alle dine værdier, inden du kan komme på kontanthjælp. Dvs. du må ikke eje hus, bil, aktier, opsparing - heller ikke pensionsopsparing, hvis denne ikke er låst.

Det bliver spændende at se hvad der sker, hvis arbejdsløsheden ikke snart retter sig op, og de arbejdsløse boligejere ryger ud af dagpengesystemet.

John Thorup Jensen

@Johannes Nielsen:
Førtidspensionen for en enlig er dags dato 199.500.
Men bortset fra det sætter artiklen fokus på et relevant spørgsmål. Skal der spares på forskellige udgifter til dem i bunden af systemet,, bærer de de relativt største byrder, så den store middelklasse fortsat kan hæve velfærdsgoder.
Velfærdsmodellen er afhængig af middelklassens støtte, siges det. Det lyder fint, men betyder i dag desværre, at de goder, der er en nødvendighed for de svagest stillede, ofte også gives til dem, så ikke har det helt store behov. Børnechecken er et godt eksempel.
Solidartiteten bag velfærdsmodellen er besynderlig: Hvis du skal ha', skal jeg osse ha' !
@Kirsten Petersen: Selvfølgelig kan du få dit efterlønsbidrag udbetalt. Det står i efterlønsloven fra 1999. I det fremlagte forslag kan du også gå på efterløn - blot lidt senere. Tal med din a-kasse om din situation på længere sigt, såfremt regeringens udspil bliver til noget.
Når det er sagt, så er jeg rygende uenig med regeringens udspil.

Dorte Sørensen

John Thorup Jensen
Ja der er mange besynderligheder, men vor Velfærdssamfund er bygget op på værdighed og lige mulighed til alle. Hvis vi går tilbage til fattighjælp så vil tilbudene til denne grubbe også blive derefter og er det det den danske befolkning ønsker?

Mht. udbetaling af efterlønsbidrag så BØR/SKAL de forhøjede takster til A-kasserne fra 1980érne eller hvor når de blev indført vel også udbetales og hvor vil Løkke Rasmussen skaffe alle de penge fra?

Marianne Mandoe

Jeg spurgte på FB i går om dem på min venneliste der har hus og så har penge.
Om det at de er husejere også betyder at de har til skov og ballade (og ekstra ejendomsskat)

Her er et par af svarene:
"F***ck NEJ"
"Her er også en husejer - en husejer, der i flere år har levet af at gnave mursten. Nu er hun lidt støvet og tør i halsen og igen fattigere end de fleste. Men husejer - det er hun ENDNU!
"Bankerne ejer ikke bare mit hus... de ejer osse mig..."

Og så en lille en uden for nummer:
"Jeg har ikke hus, men lejlighed. På papiret er jeg megarig."

Det skal lige noteres at til trods for en meget afvekslende venneliste på FB, med folk fra både høj og lav i vores samfund, så er der ikke en eneste positiv tilkendegivelse.

Marianne Mandoe

Måske ville løsningen være ikke at beskatte husejerne, men at beskatte renteindtægten hos bankerne. De samme banker som har været mere end villige til at låne penge ud til gud og hver mand.

Jeg giver dig helt ret her Marianne, som boligejer situationen er nu, er der ikke mange der sidder og vælter sig i rødvin og nye dyre biler. Alt for mange sidder med alt for dyre lån og har betalt en alt for høj pris for deres bolig. Hvis de bliver skilt eller arbejdsløse er de på herrens mark. Jeg tror slet ikke vi har set toppen af folk der ryger på tvang osv endnu..det er sørgeligt :(

og ja det er muligt der er folk der har været dumme i forhold til at sætte sig selv så dyrt som de har i deres boliger, men set i forhold til at vi var i en højkonjuktur og blev blæst ørene fulde af hvor godt alting gik og fik kastet lån i hovedet af mere end villige banker, hvordan kan det så være at det er bankerne der skal reddes og ikke den befolkningsgruppe der måtte og tilstadighed må gå fra hus og hjem fordi de stolede på politikerne og deres bank"rådgivere"? Man skulle have beskattet de uhyrlige beløb som de udspekulerede boligejere fik da de solgte i tiden 1995 til 2004. De boligejere der ikke solgte men købte i de år sidder lige nu umanerligt hårdt i det økonomiskt uden udsigt til at komme af med deres boliger på normal vis.

Sider