De forstummede fuldmægtige

Debat
16. februar 2011

Mexicanske Carolina Aviña Ortega er højgravid. Om 10 dage venter hun sit første barn sammen med sin danske mand. Hvis den 35-årige kvinde er i tvivl om, hvorvidt Danmark er det rette land at sætte et barn i verden, er det forståeligt.

Faktisk skylder vi hende en undskyldning for, at hun fortsat frister en tilværelse på midlertidig opholdstilladelse. Carolina opfyldte allerede i marts sidste år alle regler for at opnå permanent opholdstilladelse. Troede hun. Hun taler flydende dansk, og i seks år har hun haft fuldtidsarbejde på bl.a. børnehjem for udsatte børn.

Men med henvisning til den officielle vejledning fra Udlændingeservice meddelte politiet imidlertid, at Carolina skulle vente til november med sin ansøgning, fordi den tidligst må falde to måneder før, den midlertidige opholdstilladelse udløber. Sådan er reglerne, fremgik det af vejledningen.

I mellemtidenskete der to ting: Carolina begyndte at studere psykologi på Københavns Universitet for at få meritoverført sin mexicanske psykologuddannelse. Og regeringens pointsystem trådte i kraft. Pointsystemet betyder imidlertid, at Carolina ikke længere opfylder reglerne for permanent opholdstilladelse, idet hun er studerende.

Nu viser det sig, at der aldrig har eksisteret en tidsbegrænsning på ansøgning om permanent opholdstilladelse. Stik imod vejledningens ordlyd og politiets praksis.

Sammen med Carolina sidder et ukendt antal udlændinge i dag tilbage som ofre for myndighedernes vildledning. Og med denne sag følger en række beslægtede sager. Således har Integrationsministeriet som bekendt også tilsidesat sin vejledningspligt i forbindelse med de ulovlige afslag på statsborgerskab til statsløse palæstinensere født her i landet. Og tilbage i 2008 modtog Udlændingeservice kritik fra Folketingets ombudsmand for at have undladt at vejlede om danskeres ret til familiesammenføring via den såkaldte Metock-dom. Der tegner sig altså et ubehageligt billede af systematisk tilsidesættelse af gældende regler og almindelig omhu hos udlændingemyndighederne.

Alle involverede danskere som udlændinge må føle sig drevet rundt i en tåget verden af paragraffer og direktiver, regler og forordninger, som de på intet tidspunkt har haft redskaber til at kende og forstå til bunds, men som de er fanget i. Vi ved fra det tidligere kommunistiske Østeuropa, at det nedbryder individer psykisk, når deres legitime retskrav forsvinder i en sløret virkelighed af bureaukratiske forhindringer. Hvad er mine rettigheder? Hvor fører bureaukratiets labyrint mig hen? Hvorfor denne modstand uden ansigt?

Inde bag bureaukratietsluk kede døre sidder de embedsmænd, der skal være garanter for, at befolkningen behandles i overensstemmelse med dette lands love. Hverken mere eller mindre.

I det seneste sekel har det ikke været nogen attråværdig beskæftigelse for så vidt angår udlændingeområdet. Men det er nu engang, hvad embedsmændene får deres løn for.

Vi har ingen grund til at beklikke danske embedsmænds moralske habitus. De er næppe onde som personer, men deres handlinger og mangel på samme kan opfattes som ondskabsfulde. Spørg bare Carolina og alle de andre.

Hvad bringer på papiret samvittighedsfulde embedsmænd ud i denne etiske sump den ene gang efter den anden? Hvad får embedsmænd til at udskrive vejledninger, som efterfølgende viser sig at være vildledninger?

Når myndighederne forsømmer at informere borgerne om deres rettigheder, er det jo ikke på grund af uvidenhed. Vi har ikke at gøre med undskyldelige amatører uden indsigt i stoffet. Det så vi i sagen om de statsløse, hvor embedsmænd i ministeriet ligefrem har skrevet en håndbog for forståelse af de regler, de i hverdagen så stort på. Det ville være komisk, hvis det ikke var, fordi deres praksis knuser menneskeskæbner.

Hvis embedsmændene begår deres vildledning for at tækkes deres politiske chef, bør de fyres. Hvis de gør det efter direkte eller indirekte politisk pres, bør de fyre politikerne.

Foreløbig har Birthe Rønn Hornbech placeret ansvaret for skandalen om de statsløse palæstinensere hos embedsmændene i Integrationsministeriets indfødsretskontor. Foreløbig har det ikke givet embedsmændene anledning til at protestere. Måske fordi kritikken er rimelig? Hvis ikke, bør embedsmændene snart rejse sig op, smide slipset og embedsmandsloyaliteten, så de ikke ender med at blive løsningen på det, der i så fald er Birthe Rønn Hornbechs problem.

De forstummede embedsmænd bør bryde deres selvpålagte tavshed af hensyn til dem selv, deres omdømme og deres samvittighed. De skal gøre det af hensyn til Carolina og alle de andre, der er i klemme i det system, de misforvalter. Og de skal gøre det af hensyn til alle os andre, som ønsker at bevare troen på, at vi lever i en retfærdig retsstat.

Pointsystemet

Regeringen og Dansk Folkeparti indførte 1. juni 2010 et nyt pointsystem for udlændinge, der søger om permanent opholdstilladelse. Flere velintegrerede udlændinge er kommet i klemme i systemet, bl.a. fordi man skal have arbejdet frivilligt et år for at udvise ’aktivt medborgerskab’. Andre er kommet i klemme, fordi de har fået forkert vejledning om, hvornår de kunne søge om permanent ophold.

Seneste artikler

 • Ombudsmanden går ind i sag om vildledning

  17. februar 2011
  Folketingets Ombudsmand er nu gået ind i sagen om vildledning fra Udlændingeservice. Det er styrelsens fjerde ombudsmandssag om vildledning på fem år. Udlændingeservice nægter fortsat at ændre vejledningen om permanent ophold
 • Udlændingeservice var klar over vildledning

  16. februar 2011
  Foreningen Ægteskab Uden Grænser har tidligere gjort Udlændingeservice opmærksom på vildledning om permanent ophold. Alligevel blev vejledningen ikke rettet
 • Udlændingeservice vildleder om permanent ophold

  15. februar 2011
  Et dansk-mexicansk par har mistet retten til permanent ophold på grund af en mangelfuld vejledning på Udlændingeservices hjemmeside. Juraprofessor kalder det skinbarlig vildledning
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Olav Bo Hessellund

Og hvad siger djøf til dette?
(Danmarks Jurist- og Økonomforbund)

Martin Kristensen

De siger - MEGET usædvanligt for DJØF - at pointsystemet er forfejlet.

http://www.djoef.dk/Presse-og-politik/Presse/Pressemeddelelser/Pointsyst...

Omkring embedsstandens loyalitet overfor de politiske ledere vis a vis deres loyalitet overfor befolkningen siger de ikke så meget.

Derfor må vi sige det for dem: Et pointsystem der ikke automatisk giver ophold til danske statsborgeres familie er modbydeligt og alle der arbejder med et opretholde det pådrager sig et ansvar for det!

Problemet er jo, at der ikke eksisterer en tradition i landet endsige bare et minimum af incitament til at bryde tavsheden hos embedsmændene, der alle i højere eller mindre grad er pålagt tavshedspligt. Hvis du derfor som embedsmand åbner munden er det lige til en afskedigelsessag med de nuværende regler.

Tak Christian Jensen

Fint at nogle faktisk påpeger, at embedsmændene må påtage sig et ansvar og ikke bare kan bortforklare al adfærd/sagsbehandling med politisk pres.
Det er pinagtigt, så følgagtige store dele af embedsværket har været længe (siden start 90erne)....... stram op !

Det skal dog ikke undervurderes, at hvad der er rigtigt og forkert i dette sagskompleks giver selv garvede jurister panderynker, så fordi chefredacteuren har gjort sin subjektive stilling op, så er det ikke nødvendigvis sandheden......

Bjarne Bisgaard Jensen

Kafka har ikke levet forgæves og hans romaner afspejles i uhyggelig grad i en dansk administartion og med lovgivere, som ikke kerer sig om de konsekvenser, deres manglende mod og efterrettelighed afstedkommer - fy

Steen Erik Blumensaat

Birthe Rønn Hornbech og Søren Krarup som hendes støttepædagog, krykke.

Matriarken og Patriarken forenet i èn Præst.

Thor og Ælde i dødedansen.

Morten Meinertsen

Uanset om det er det ene, eller det andet, der gør sig gældende: De pågældende skal fyres; -ingen kan være tjent med at embedsmænd prøver at tækkes ministeren, ej heller at de efterkommer pres fra ministeren. DET ER EN HÅN IMOD RETSBEVIDSTHEDEN, UNDER BEGGE OMSTÆNDIGHEDER.

Steen Erik Blumensaat

At synge i datid, det hedder jo sang,
men datid af gynge er ikke gang.
Og hvem kan forstå, hvorfor springe gi`r sprang,
når bringe dog ikke i datid er brang!
Korrekt hedder datid af bringe jo bragte,
hvor er så logikken når man siger bagte
på grundlaget af navnemåden at bage?
Et andet eksempel: Det hedder at tage,
som bliver til datid, når man siger tog
- sku`bage i datid så ikke gi`bog?
Når bringe er bragte, sku`bagte vær`binge,
men så måtte ragte vær`datid af ringe,
og rakte det findes på dansk faktisk ikke
- derfor må vi helre la`spørgsmålet ligge!.

Jesper Frimann Ljungberg

Hvad skal man sige..

Tamil sag v. 2.3

http://da.wikipedia.org/wiki/Tamilsagen

// Jesper

John Houbo Pedersen

Embedsmænd og Tjenestemænd skal betjene regeringen, men de SKAL være lovlydige og ikke følgagtige. ELLERS SKAL DE FYRES!!!

Bureaukrati er et skjold. Man kan i uendelighed skubbe ansvar rundt, uden at det nogensinde finder et sted at blive placeret.

Og det er hvad der sker her. Ingen individuel embedsmand er beskyldt for noget. Det er "embedsmændene", altså en ansigtsløs masse.

Man støder på fænomenet overalt i systemet. Hver gang en kritisabel handling forekommer, så er det en anden del af det ansigts- og ansvarsløse bureaukrati, som der peges på.

Jesper Langballe i diskussion med Johanne Schmidt Nielsen om statsløse palæstinensere: "Jeg ved der er tale om en fejl og jeg ved også hvordan den rent praktisk er opstået."
"For jeg færdes hjemmevant i integrationsministeriet hvor vi jo har været en del af den samme udlændingepolitik og derfor kender jeg de mennesker."
Er der nogen der kan udlægge Langballes udtalelser?

Paul Gram-Hansen

Problemet for Integrationsministeriet er åbenlyst :hele tiden nye stramninger i Udlændingelovgivningen fra VKO. Den er jo sikker ved hver finanslov - DF får deres fremmedfjendske love og VK får deres finanslov.
Men god leder - man må håbe embedsmændene tager sig sammen og siger fra lovtyranniet.
A propos Langballe - hvad stiller man op??????

@ Niels Roed

Hvad med denne udlægning af Langballes udtalelse:

DF bestemmer politikken over for udlændinge, både de er i Danmark såvel som de der forsøger at komme hertil. Birte Rønn er DF's marionetdukke.

Det er prisen for at VK har flertal uanset hvad de foretager sig!

Jeg siger bare: Hvis ikke BIrthe Rønn har ben i næsen - eller det man har i bukserne - til at fyre sine embedsmænd, har vi al mulig grund til at kionkludere at pilen peger på hende. Og så er vi tilbage hvor vi stod.
UD med Brithe Rønn: Rønn er dybt landsskadelig. Hun svækker den danske moral og den danske kulturgrund. Hun fremstår som et strålende eksempel på at hovmod, løgnagtighed, vildledning, kolportering af fremmedhad er blevet dét der kendetegner MIT land og MIN kultur.
UD med Birthe Rønn.
Jeg synes nok, at de fagforeninger der huser disse embedsmænd alvorligt bør overveje, hvorvidt de fortsat kan være en del af de kollegiale fællesskab. Fagforeninger bør have flere normer end at beskytte deres medlemmer - og de fleste har da også moralkodeks. Jeg håber det gælder DJØF.

Hvis vores politikere kan lyve og bedrage uden konsekvenser, ja så vil resten af nationen følge efter.

Jesper, jeps.
Lead by example.

Det er også derfor, at det ville have klædt politikerne at sætte deres egen pensionsalder op, før de render rundt og roder med vores.

Lars Kyhnau Hansen

@Lars Dahl

Den ulovlige praksis er indført under en af Birthe Rønns forgængere, så helt så simpelt er det altså ikke. Birthe Rønn har jo faktisk lovliggjort sagsbehandlingen på området, men vil måske ikke gå så langt som til direkte at afsløre, at det er en af hendes forgængere på posten og dermed partikolleger, som har givet ordre til den ulovlige sagsbehandling.

@ Lars Dahl

Så vidt jeg husker havde DJØF netop retningslinierne i forbindelse med den slags sager oppe at vende i forbindelse med Tamilsagen.

Henning Ristinge

"Hvis embedsmændene begår deres vildledning for at tækkes deres politiske chef, bør de fyres. Hvis de gør det efter direkte eller indirekte politisk pres, bør de fyre politikerne."

som jeg hele tiden har sagt, hvis Hornbech lægger ansvaret over på sine tjenestemænd - så indled en tjenestemandssag - så skal vi nok få sagens rette sammenhæng opklaret.

I 2004 gjorde man adgangen til dansk stats-borgerskab begrænset, så kun nordiske statsborgere nemt kunne blive danske statsborgere. Heller ikke her blev de statsløses rettigheder nævnt med et ord. (og allerede i 1999, dvs. under SR-regeringen blev loven lavet om, så tildelingen af dansk statsborgerskab blev delvist sværere at få få).

Denne praksis (ulovlig som den er) blev enten indført under Bertel Haarder, eller under Rikke Hvilshøj. Og sandsynligvis kan den være indført i enten 2004, eller 2005. Og Langballes udtalelser kan fortolkes derhen, at han godt ved, at der er sket en fejl, og at man så bare lige har glemt at fortælle folk om fejlen. Eller sagt på en anden: man har lavet en fejl engang i 2004, eller 2005, og så har man ladet tiden gå - for det bliver jo nok ikke opdaget....

Interessant er det også, at Beckmann åbenbart sagde sit job i Udlændingeservice op i 2005. Hvorfor mon? Det tyder på, at der i 2005 kom en ordre et sted fra, måske fra ministeren selv, måske fra den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Og at der måske blev? indgået en (hemmelig?) aftale med Dansk Folkeparti om det her...

Og i dag, torsdag den 17. februar 2011, havde Jersild Live Mylenberg & Falbert inde for at tale om, gæt hvad? Henritte Kjær sagen - den brugte de cirka 20 minutter på, mens de brugte max 5 minutter på sagen om Bilals Husni og lignende sager, som Information har taget op. Og de brugte ikke tid på at tale om sagen, men tid på at tale om, hvorfor pressen dog beskæftiger sig med Henritte Kjærs sag så meget...

Og ja, Henriette Kjær lyver og har løjet. Men hun har dog trods alt kun løjet om sin egen privat-økonomi. Hvorfor kan eller vil Falbert fra Ekstra Bladet ikke indse, at når når en minister som BRH ikke fortæller hele sandheden (lyver?) er det langt værre.

Falbert mente også, at en forside som 'han venter stadig' ikke ville sælge aviser (dvs. Ekstra Blade). Og endelig afslørede han sig som, ikke de borgerliges forlængede arm, men som en person, som udelukkende er interesseret i at tjene sinee herrers (dvs. ejernes, dvs. de udenlandske blad-ejeres interesser). Og deres (politiske?) interesser er åbenbart at blokere for al politisk diskussion i Danmark såvel som i andre lande....

Alt i alt er det jo åbenlyst hvad udlændingeservice laver. De udfører det DF beder dem om. Altså US er nationalsocialismens forlænget arm med Venstres og Konservatives velsignelse. Føj!