Leder

Inden mørket sænker sig

Debat
26. marts 2011

Så kom første udkast til et kommissorium for undersøgelsen af skandalen om de statsløse. Og tak for det.

Justitsminister Lars Barfoed (K) ventes i løbet af et par uger at udpege de tre personer, der skal besætte kommissionen under forsæde af en landsretsdommer. Så med mindre Folketingets udvalg for forretningsorden protesterer, eller justitsministeren kommer på andre tanker, har vi nu set grundlaget for de(t) kommende års juridiske udredning af sagen om de statsløse unge, der blev nægtet statsborgerskab, selv om de har ret til det ifølge FN-konventioner, Danmark har tiltrådt.

Holder det, har vi desværre ikke meget at takke justitsministeren for.

I de seneste uger har regeringen og Dansk Folkeparti således gjort alt, hvad der står i deres tales og handlings magt for at gøre de internationale konventioner til problemet frem for regeringens systematiske omgåelse af selvsamme konventioner. Strategien har tydeligvis været: Hellere angribe loven end rette ind efter den.

I denne uge har forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) desuden forsøgt at retfærdiggøre sin anløbne moral og ulovlige embedsførelse ved at kalde til kamp mod EU-domstolen, der ifølge eks-ministeren nedbryder den danske velfærdsstat. Forsøget på at rejse sig som en anden frihedskæmper overfor de europæiske velfærdssnyltere styrtede dog hurtigt sammen.

Som vi i de seneste dage har godtgjort, har EU-domme ikke ført til velfærdsturisme, og rundt omkring i Europa ryster forskere på hovedet af den danske debat.

Men netopfordi dansk politik for tiden har råd i de regeringsbærende konstruktioner, er det desto mere afgørende, at Justitsministeriet holder kølig juridisk distance til allehånde politiske motiver. Derfor er det ekstra bekymrende, at justitsministerens udkast til kommissoriet er så ufuldstændigt, at undersøgelsen i bedste fald kommer til at bekræfte, hvad vi i dag allerede ved. Eksemplerne er talrige. Lad os nævne tre af de mest graverende:

Hvorfor skal perioden efter 26. januar 2010 ikke undersøges? Birthe Rønn Hornbech orienterede denne dato Folketinget om sagen, men frem til januar 2011 fortsatte ministeriet med at bryde sin vejledningspligt. Alligevel lader justitsministeren det være op til kommissionen at afgøre, om dette regelbrud skal undersøges nærmere.

Hvorfor skal perioden før 1999 ikke undersøges? Den ulovlige sagsbehandling kan have fundet sted, siden vi tiltrådte FN-konventionerne i 1977. Den tidligste ansøgning om statsborgerskab, Information kan kunnet dokumentere, ligger i 2002, men det udelukker ikke tidligere sager. Og dermed tidligere ministres eventuelle ansvar for brud på vejledningspligten.

Hvorfor skal andre ministerier ikke undersøges? Dermed får vi ikke udredt, om såvel Stats- som Justitsministeriet har kendt til sagen. Især Statsministeriet kan være involveret, fordi Integrationsministeriets departementschef ifølge reglerne er forpligtet til at gå til Statsministeriet, hvis ministeren ignorerer advarsler om brud på gældende regler.

Helt foruroligendebliver det, når undersøgelseskommissoriet specifikt bliver bedt om at beskrive, »hvilke retsvirkninger, der er knyttet til opnåelse af dansk indfødsret«.

Kommissionen skal med andre ord undersøge og udrede, hvad ingen har bestridt. Nemlig at FN-konventionerne indiskutabelt giver statsløse født her i landet ret til statsborgerskab, med mindre de er terrorister eller idømt mere end fem års fængsel. Slut, punktum.

Justitsministeriet antyder altså, at der kan sås tvivl om fortolkninger, hverken den nuværende eller forhenværende integrationsminister, ministeriets egne jurister eller et væld af juridiske eksperter har anfægtet.

Dermed bekræfter justitsministeren desværre de værste anelser om undersøgelsens virkelige formål. Ønsket er tydeligvis ikke at få en udtømmende redegørelse, der kan stille de ansvarlige til regnskab og genoprette tilliden til, at lovgiverne også overholder landets love.

Lad os ligeminde om sagens alvor: I halvandet år havde Birthe Rønn Hornbech kendskab til de ulovlige afslag uden at gribe ind. Nu har Søren Pind overtaget ministertaburetten med at forudskikke, at der inden længe vil blive rejst »statue og heltestatus« for Birthe Rønn Hornbech.

Altså tyder intet på, at den nye minister tager konventionerne og de personer, de skulle beskytte, mere alvorligt end den moralsk og juridisk fallerede forgænger.

Hvis det har været regeringens ambition at plombere skandalen til den anden side af folketingsvalget, frem for at komme til bunds i den, er missionen tæt på at lykkes.

Med mindre justitsministeren vælger at lytte til saglige juristers kritik fremført i denne avis og erindre sig de konservative paroler om lov og orden, som han ellers besynger ved enhver given lejlighed.

Her vil en festtale for de borgerlige grundværdier i sandhed være vel anbragt.

Og helst før mørket sænker sig.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Nej, ønsket er ikke at få en udtømmende redegørelse, der kan stille de ansvarlige til regnskab. Man går efter en medlidenhedsdagsorden. Et ønske om at få lidt medfølelse. Sådan i stil med: Det er rigtig svært at styre et demokrati med Dansk Folkeparti på sidelinien. Når i nu godt ved, hvor hårdt det faktisk er, så burde i lade være med alle de dumme spørgsmål. Vi gør det så godt vi kan, og så ryger der et par konventionsbeslutninger. For fanden, det kunne også ske for jer! Helt ærligt. Det bør i have politisk tæft nok til at se igennem fingre med.
Den underliggende dagsorden er, at vi skal prøve at forstå hvor svært det er for regeringen at styre landet. Vi skal undskylde Birthe Rønn Hornbech og hendes forgængere Bertel Haarder og Rikke Hvilshøj. Vi skal have ondt af embedsmændene, der skal administrere så Dansk Folkeparti føler sig godt behandlet og ikke vælter regeringen.

Artiklen er et velformuleret opråb, tak.
Hvis det virkelig er op til Folketingets Præsidium at fastlægge den videre procedure, må man nok indstille sig på at glemme sagen indtil videre, og se i øjnene at det er gået tilbage siden "tamil-sagen" kom på bordet

Martin Hansen

Ja, glimrende indlæg.

Og pudsigt nok, så fortsætter Venstre-minister Søren Pind PRÆCIS hvor hans Morlille Birthe tabte bolden:

Nu er de statsløse palæstinensere så bare blevet udskiftet med danske børn af tredjelandsforældre, som ikke kan få lov til at leve sammen i Danmarkmed deres egen mor eller far pga. Pinds ideologiske korstog mod Multi-kulti-djævelen.

Så han har lige fundet en af mutter Birthes gamle syltekrukker frem, skrevet 'Zambrano-dommens retsvirkning' på et klistermærke og fastklæbet det uden på syltekrukken.

Mon vi får DÉN krukke at se før langt efter et folketingsvalg? Næppe.

Og alt i mens sagerne gærer og rådner i Zambrano-syltekrukken, så udviser Udlændingeservice frejdigt forældre til danske børn, vel vidende at deres Frihedsminister har givet dem juridisk carte blanche til at skide på endnu et sæt borgerrettigheder.

Denne regering er så kompromitteret, at hvis der er noget, der ikke skal undersøges, så er det nok ikke, fordi det er irrelevant, men fordi det er dér, hunden ligger begravet.

Jens Jørn Pedersen

Vi må jo indrømme, at pressen har ualmindelig stor indflydelse på, hvorledes en sådan sag håndteres.

Hvorfor er det ikke længere på forsiderne?

Det hjælper ikke, at jeg diskuterer det med min kone, selv om vi er enige. Pressen er nødt til at holde gryden i kog!

Jens Jørn Pedersen

Det er kun i lille Danmark, at pressen ikke kan lave tilbundsgående undersøgelse og dokumentere!

Perioden efter 2010 kan S-SF støttet af R og EL da starte en undersøgelse af lige sa snart de kommer til magten.

Frederik Petterson

Sandt nok, men vi må også være på vagt overfor "undersøgelsessygen", som gør, at vi skal bruge uanede ressourcer på at undersøge dette og hint (det er vanvittigt).

Det duer ikke, at den til enhver tid siddende opposition råber "kommisionsdomstol" eller lignende hver eneste gang, man ikke er enig ----den udvikling tjener intet formål udover at fylde advokatfirmaernes kasse, da de som oftest er dem, som skal laver undersøgelserne.

Undersøgelses instrumentet skal bruges med varsomhed og kløgt, hvilket desværre ikke altid har været tilfældet.