Leder

Brudte løfter

Debat
14. oktober 2011

En kappestrid er sat ind blandt danske medier. Hvem kan afdække flest løftebrud og kovendinger fra Helle Thorning-Schmidt-regeringens side? Ritzaus Bureau har foreløbig talt sig frem til 20 brudte regeringsløfter, og i går kunne Politiken supplere med oplysningen om, at halvdelen af de 12 løfter, SF gik til valg på, helt eller delvist er røget ud i glemslens mørke.

Umiddelbart lyder det ikke godt, eftersom Villy Søvndal under overskriften 'Det kan la' sig gøre' i august fastslog: »Det er de løfter, vi gerne vil måles på.«

I dag må vi konstatere, at det ikke kunne 'la' sig gøre'.

Hver dag bringes således nye historier om flugt fra gamle løfter. Onsdag var det den kollektive trafik, der alligevel ikke bliver billigere fra nytår. I går blev SF's handelsminister, Pia Olsen Dyhr, på Berlingskes forside mødt med beskyldninger om 'kovending' i forholdet til Kina.

Ministerens brøde? Hun har tidligere givet udtryk for, at der kan være situationer under embedsrejser i Kina, hvor hun ville undlade at udtrykke kritik af kinesernes velkendte krænkelser af menneskerettighederne. Den går ikke, fru minister! Nu har handelsministeren forsikret, at hun til alle fremtidige møder med kinesere vil nævne menneskerettighederne, og dermed er endnu en historie om kovendinger og løftebrud fuldbyrdet.

Men medierne er tilsyneladende mere forargede end vælgerne. Flere meningsmålinger har i hvert fald vist, at vælgerne ikke føler sig som ofre for det vælgerbedrag, medierne skildrer.

At regeringen efter valget ikke kan gennemføre, hvad den lovede før valget, er åbenbart. Men er det overraskende? Er det dadelværdigt?

Næ, en mindretalsregering kan i sagens natur ikke gennemføre hele sin politik. Den må gå på kompromis, sno sig og søge sit flertal fra sag til sag. Det er den nuværende parlamentariske virkelighed i modsætning til ti års borgerlig blokpolitik, og det må vi se at vænne os til. Netop derfor kan det være klogt tidligt i regeringsperioden at afstemme vælgernes forventninger.

Efter snart to uger i regeringskontorerne er det overraskende altså ikke, at Socialdemokraterne og SF ikke kan få gennemført deres politik. Det overraskende — og kritisable — er den mangel på ihærdighed, hvormed Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal forfægter deres politiske mærkesager. Særligt på det sociale område.

Tag afskaffelsen af starthjælpen og loftet over kontanthjælpen, der gør de fattigste endnu mere fattige. Væk med dem, lød det før valget, men da den nye regering trådte frem, var løfterne afløst af et nyt såkaldt forsigtighedsprincip. Regeringen bruger ikke penge, den ikke har i hånden, og derfor blev fattigdomsydelser udskudt på ubestemt tid, hed det.

Først efter vedvarende pres fra Enhedslisten og kritik internt i SF og Socialdemokraterne slog først Villy Søvndal og derefter resten af regeringen fast: De oprindelige løfter er en bunden opgave ved de forestående finanslovsforhandlinger. Det manglede bare.

Eller tag afskaffelsenaf efterlønnen. For Socialdemokraterne og SF var den så vigtig, at de kaldte folketingsvalget en folkeafstemning for eller imod den borgerlige regerings tilbagetrækningsreform. Den var bisset og asocial, sagde de. I dag er den skrevet ind i regeringens arbejdsprogram. Uden ét eneste ord om, hvordan regeringen vil sikre den sociale retfærdighed, der lå Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal så meget på sinde før valget.

Jamen, vi har et flertal imod os fra de borgerlige partier og Radikale Venstre, så reformen gennemføres under alle omstændigheder, påpeger statsministeren gang på gang.

Så sandt, så sandt. Men det udelukker jo ikke, at Socialdemokraterne og SF afstemmer reformen socialt, så de nedslidte arbejdere ikke skal betale prisen. Det er da det mindste, vælgerne må forvente af en socialdemokratisk ledet regering. Men heller ikke her står Helle Thorning-Schmidt fast på de løfter om en ny social ansvarlighed, hun kom til magten på.

I forhold til efterlønnen viser fagbevægelsen sig nu som den sociale samvittighed, regeringen selv undertrykker. Flere forbundsformænd har de seneste dage udtrykt deres skuffelse, og i går i Politiken konkretiserede LO nogle af sine krav forud for næste års trepartsforhandlinger: Flere penge til den såkaldte Forebyggelsesfond, så nedslidning kan forebygges, samt en suspendering af de varslede fyringer i Arbejdstilsynet. Altså et forbedret arbejdsmiljø i bytte for den beskårne efterløn.

Regeringens svar? Vi må vente og se, hvad forårets forhandlinger kan føre til. Regeringen står med den kontante udfordring, at statskassen allerede i 2012 mangler 85 milliarder kroner. At situationen er vanskelig forstår enhver. Men uforståeligt er det, at en socialdemokratisk regering som det første giver køb på at udvikle en ny social kontrakt for fremtidens velfærdsstat. Her løber Helle Thorning-Schmidt fra det løfte, hele den socialdemokratiske bevægelse hviler på.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Helt enig. Meget præcis analyse. Man skulle ikke tro at det er de samme personer som nu sidder i regering.

Valgløfter skal ses i lyset af hvad den der udsteder løfterne vil søge at gennemføre i sin regeringstid - op til 4 år - hvis

1) partiet alene får 90 mandater ved valget,
2) hensynet til økonomien tillader det,
3) det i øvrigt efter valget fortsat er praktisk muligt og fornuftigt at gennemføre valgløfterne,

Det tror jeg også godt at vælgerne er klar over ;o)

I dag er det fredag den 14. oktober 2011 og der er gået 29 dage (2,0%) af valgperiodens maksimale 1.460 dage.

På de fleste områder er der gået så kort tid efter valget at der ikke har kunnet gennemføres noget i det hele taget.

I de fleste tilfælde er betingelserne for at tale om løftebrud altså ikke opfyldt.

Det fortæller jo en hel del om mediernes forståelse eller rettere ærinde, at de bruger regeringspartiernes (mindretallets) begrundelse før et valg for at stemme netop på dem, til efter valget at betegne partiernes individuelle synspunkter, som brudte løfter, selv om de ikke kan gennemføres på grund af mangel på flertal.

Hvor er mediernes anklager om oppositionens brudte løfter?

Hvorfor er der en selvforståelse hos medierne for, at oppositionens (mindretallets) begrundelse for at vælgerne skulle stemme på netop dem, ikke er brudte valgløfter?

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti havde jo også valgløfter, som medierne med lige så stor ret kan betegne som brudte valgløfter, nu løfterne ikke bliver gennemført på grund af manglende flertal.

Ja, VKO kan jo modsat regeringen (S, R, SF) frem til 2012 netop indenfor rammerne af den gældende, grundlovspligtige og vedtagne Finanslov 2011 fremsætte deres valgløfter, som beslutningforslag i Folketinget.

Så hvem, kære medier, har brudt valgløfter?

alt der skulle bidrage til et godt samfund er jo udskudt på ubestemt tid, det eneste der ikke er udskudt på ubestemt tid er, øget ulighed og flere skattelettelser til de velbjergede. Det er sgu næsten grineren, at en regering med S og SF fører liberal politik, hvis det ikke var så tragisk.

"At situationen er vanskelig forstår enhver. Men uforståeligt er det, at en socialdemokratisk [skulle der ikke stå: socialdemokratisk ledet?] regering som det første giver køb på at udvikle en ny social kontrakt for fremtidens velfærdsstat".

Står svaret ikke to linjer ovenfor?: "Regeringens svar? Vi må vente og se, hvad forårets forhandlinger kan føre til".

Hvis jeg var regeringen, ville jeg også have svært ved at svare på alt og - næppe to uger efter at regeringen er dannet - fremlægge et bredt acceptabelt bud på en helt ny "social kontrakt".

Grunden til sådan en kunne netop lægges under trepartsforhandlingerne.

Apropos - så er der mere perspektiv i Politikens leder i dag: "Gør kamp mod nedslidning til en ny dagsorden": http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1421380/goer-kamp-mod-nedslidning-ti...

Søren Kristensen

S var også før valget fremragende til ikke at love for meget på det sociale område og når det gælder boligpolitikken. Jeg føler mig sådan set ikke snydt - på den måde.

Det er første gang jeg skrive et indlæg nogle steder, men det er så evindeligt trættende at høre om den nye regerings løftebrud med en så enøjet optik som fremlægges i danske medier.

Der fokuseres på S og SF manglende vilje til at gennemføre valgløfter, men faktum er, at den eneste grund til dette, er de pseudo-socialistiske Radikales store aftryk på regeringsgrundlaget. Med andre ord: Løftebrud skyldes de radikale.

Der snakkes blandt andet om løftebrud ved millionær- og bankskatten, lettelse af topskatten, afskaffelsen af efterløn og billigere offentlig transport. Faktum er at alle løftebrud af ovenstående skyldes de radikales mani for at efterleve et elitistisk neoliberalt økonomisk kodeks, som lader VKO-blokken stå tilbage som moderate liberalister. Det er vist kun de radikales søsterparti Liberal Alliance der kan matche de Radikale på den økonomiske politik.

Nu skal S-SF åbenbart beskyldes for ikke at kunne gennemføre tiltag de har lovet, når den virkelige synder er de radikale, som på magisk vis undgår enhver kritik. De borgerlige meningsdannere og aviser klapper blot i deres hænder, for de Radikale har reelt fået alle deres mærkesager igennem ved at slagte partiets egen hellige ko; udlændingepolitikken, som de gennem ti år har prædiket om. Og de traditionelt mere venstreorienterede meningsdannere og aviser som politiken og information, hvis de overhovedet kan kaldes venstreorienterede mere, ligger ligeledes på halen for radikal politik.

At S-SF overhovedet vil i regering med et borgerligt parti, viser hvor acceptabelt neoliberalisme er blevet i den politiske klasses og mediernes forståelse af samfundsorganisering og økonomi, som den eneste reelle løsningsmodel for samfundets udfordringer. Tages afskaffelsen af efterlønnen som eksempel bliver det helt tydeligt.

Efterlønnen blev i sin tid indført for ikke at tabe en generation af arbejdsløse unge på gulvet. Ved at indføre efterlønnen kunne en stor gruppe aldrende samfundsborgere trække sig tilbage og efterlade tomrummet i arbejdsmarkedet til de unge. I dag er situation meget lig dengang med stor ungdomsarbejdsløshed, men i modsætning til dengang vil man nu afskaffe efterlønnen. Dog er der en markant og usagt ny dimension, som først og fremmest viser sig ved italesættelsen om en mangel på kvalificeret arbejdskraft og en dovenskab hos unge mennesker.

Adskillige undersøgelser fra USA har vist at den økonomiske ulighed er vokset kolossalt de seneste 20 år, og at skattelettelser til de rige ikke har skabt jobs i deres respektive hjemlande. Derimod har det forstærket globaliseringen fordi job bliver skabt i udlandet, hvilket er en fair udvikling set fra et globalt socialistisk og demokratisk perspektiv der transcenderer nationalstatens skyklapper. Men det ændre ikke ved situationen herhjemme. Der efterlades ingen job til de unge som før i tiden. De sendes direkte ud af landet grundet globaliseringen.

Det er så let at udskyde nutidens udfordring til fremtiden ved hele tiden at sige at der vil mangle arbejdspladser i fremtiden i stedet for at tage tyren ved hornene, og se nærmere på den egentlige problematik, at vi gennem de sidste tyve år blindt har fulgt et spor lagt ud af ideer om samfundsorganisering som stammer fra USA, og det er mig en gåde at USA på nogen måde kan være forbillede for Danmark og EU i det hele taget, når man kigger på deres politiske debatklima, sociale sikkerhedsnet, kriminalitetsrater eller deres hyperindividualiserede kultur.

Engang tænkte vi mennesker i helheder. I dag er du din egen lykkes smed og hvis du ikke kan klare det, er det bare ærgerligt.

Inger Sundsvald

Det er sgu da lige til at blive socialdemokrat af – med den presse.

Hvilestedet for den socialdemokratiske bevægelse befinder sig et sted i 90’erne, men det er svært så interesseret medierne er blevet i socialdemokratisk historie.

Men nej tak, jeg vil ikke have hverken Saddam eller VKO tilbage. Fra Fogh til Løkke har vi fået rigeligt med ting og sager, som vi ikke engang er blevet lovet eller spurgt om – lige fra kommunalreform til krig og ulykker.
http://www.forbryderalbum.dk/index.php

Alle partier kendte den økonomiske situation til bunds.

Og sad man før valget og talte sammen, hvad valgløfterne ville komme til at koste, så var det kystalklart, at der ikke var penge til ret meget, med mindre man ville gå den "græske vej" og stifte gæld til udlandet - og det vidste alle løfte-givere.

Selv med 90 mandater i rent rødt, ville der slet ikke være penge nok ( uanset bankskat og millionærskat o s v)

Det er fint, at man accepterer den økonomiske realitet, og skrotter valgløfterne ( istedet for at stifte gæld på "græsk maner").

Det man måske kan bebrejde S og SF er deres åbenbare angst for et være en mindretalsregering.

Havde de valgt at være en mindretalsregering, så kunne de have spillet deres egen politik ud, og så kunne vælgerne så se, hvem der stemte den ned , og med hvilken begrundelse.

Det ville have ført til et relativt hurtigt valg ( ca efter 1 år, som er tiden for at få ministerpension) - og så kunne vælgerne så igen vælge, hvad de ville have af politik ( måske meget mere rød eller måske blå - hvem ved ??)

Som det ser ud nu, så vil over 95 % af den danske befolkning ikke mærke nogen forskel på den nuværende regerings og den forrige regerings økonomiske og erhvervsmæssige politik - og for de øvrige politikområders vedkommende er der tale om relativt uinteressante nye initiativer set i det brede perspektiv.

DF blev snydt for deres grænsebomme, så det flertal, der skulle sikre afskaffelse af efterløn, findes ikke længere.

Det bliver sjovt at se om S-SF stemmer for det efterlønsforslag, de direkte gik til valg på at stemme imod.

Og samtidig stemmer for topskattelettelser !!!

Ikke mindst nu, hvor de prognoser fra 2007 om fuld beskæftigelse og truende mangel på arbejdskraft, ser ud til, ikke at gå i opfyldelse.

Og så vil afskaffelse af efterløn og forhøjelse af pensionsalder ikke give en rød øre i indtægt, men en masse sagsbehandling PLUS:

Få den stigende ungdomsarbejdsløshed til at stige endnu hurtigere.

Hvis der var sket noget UFORUDSET saa S/SF ikke kunne holde deres loefter, saa kunne der vaere noget om de 'argumenter' S/SF (og flere her i debatten) fremfoerer.

MEN... der er jo netop IKKE noget uforudset i hvordan situationen er i dag...
Det var vidst FOER valget at DK's oekonomi var til rotterne, og alle vidste at S/SF ikke ville faa flertal...

DERFOR er S/SF's raekker af (dyre) loefter som de nu ikke vil indfri enten klokkeklare loegne for at faa deres saa kaere ministerpensioner, eller i bedste fald i samme klasse som Jacob Haugaards medvind paa cykelstierne.

Stol aldrig paa en S/SF'er der lugter ministerpensioner :-p

Reelt set er der jo ingen krise! Verden mangler ikke mad, den mangler fordeling. Og så mangler den perpetuelle energikilder, så vi aldrig mere behøver at spekulere på, om råstofferne slipper op.

Inger Sundsvald

Det lillebitte råderum (som udgør nogle mia.) der er i økonomien, kan udgøre den store forskel mellem den tidligere og nuværende regering i forhold til de fattigste. Det er rigtig udmærket at Enhedslisten presser på så meget de kan, og trækker DRV væk fra den asociale økonomiske politik.

De radikale vil jo ikke være et vedhæng til VKO, men de har strammet skruen lidt rigeligt, og det må så forhandles på plads i finansloven. EL vælter naturligvis ikke regeringen, med mindre de slet ikke får noget for deres mandater.

@Inger Sundsvald

Nar man har et underskud paa de offentlige finanser paa 80+ milliarder (og udsigt til at det bliver stoerre), hvor er der saa et 'raaderum'?

Der er kun et 'raaderum' hvis der optages nye laan, hvilket ogsaa populaert er kaldet at laegge regningen i boernevaerelset...

Der er ikke udsigt til at DK kan komme bare i naerheden af at faa balance paa statsbudgettet de naeste mange aar (medmindre der gennemfoeres de reformer S/SF er saa meget imod), endsige begynde at betale AF paa gaelden. Hvis det er hvad du mener 'at have et raaderum' er, saa vil jeg lige raade dig at snakke med din bankraadgiver om hvad det begreb betyder, for saa har du fundamentalt misforstaaet hvad det er....

Inger Sundsvald

Morten Lynge
Spar mig for belæringer. Uanset om den foreliggende finanslov prioriterer iflg. et overskud eller for lånte penge, så kan der prioriteres om. Endnu har vi ikke set hvad der menes med at udrydde nogle tidsler og indsætte nogle roser i stedet, men det får vi nok at se. Foreløbig er der i det små taget hul på bevillinger til f.eks. Lomborg og grænseposter m.v., og der er også tale om, at der ganske simpelt skal ske besparelser på militæret. Lad os nu bare vente og se.

EL havde et meget klart valgløfte jeg ønsker at holde dem op på; Enhedslisten vil ikke stemme for en lov, et forlig eller finanslov der øger uligheden.

Inger Sundsvald

Og det løfte er lige så luftigt som alle andre løfter. Hvis der bare er forbedring på ét punkt på finansloven, f.eks. i forhold til nogle fattigdomsydelser, er løftet holdt. Der er ingen der siger at der skal stemmes imod, hvis der ikke er forbedringer på alle områder. Men jeg bliver ikke spor forbavset, hvis der også her bliver hylet op om løftebrud.

Igen: Rød regering fandtes ikke før valget og kan derfor ikke have afgivet løfter. Blå regering fandtes før valget og gav løfte om Lars Løkke som statsminister; det løfte har de brudt.
Jeg kan slå Anders Fogh sagde Helle.
Helle, torn og smidt forvirrer med modsatte udtryk.
HTS gik ikke i front mod skattestop og "vælgerkontrakt". Tværtimod hun tilsluttede sig.
HTS har ikke den kampgejst vi husker fra Auken, Ritt og Løkketoft.
HTS stråler med rød håndtaske på de bonede gulve i Bruxelles og sætter Lars Løkke på potte i vuggestuen.
HTS klarede sig pænt under Venstres og DF's slag under bæltestedet under 12 timers udspørgning i onsdags. Flot.
Har HTS personlighed til andet end pæn dag på kontoret?

Olav Bo Hessellund

Uanset alle forsøg på (bort)forklaringer fra S-SFs side på anklagerne om brudte valgløfter, kan der næppe herske tvivl om, at mange tusinde vælgere i dag føler sig bedraget, nu da alle hvis’rne og forbeholdene dukker op (90 mandater, økonomien osv.).
Det er ligesom, når man køber brugt bil: Før man har handlet, er der ingen ende på alle de positive ting, sælgeren kan sige om bilen – og hvis man så senere klager over noget, er beskeden: Hvad havde du forventet, når du køber en brugt bil?
Man kan vel ikke fortænke folk, hvis nogle vælgere sidder man tilbage med følelsen af at være blevet røvrendt, nu da S og SF’rne har sat sig godt til rette i ministerstolen og –bilen.

Den dummeste undskyldning, jeg indtil nu har hørt, kom fra Tor Möger Pedersen. På et spørgsmål om, hvor løfterne om børnechecken er blevet af i regeringsgrundlaget, kommer han bl.a. med frasen om ”at riget fattes penge” – og det i en situation, hvor de fleste store virksomheder siden 2009 år for år kan fremvise stadig større overskud og forventer endnu større overskud i de kommende år. Der er aldeles ingen mangel på penge i samfundet, men der er mangel på vilje til at investere, hvilket er noget ganske andet.
http://www.youtube.com/watch?v=uzJ266qER_E&feature=player_embedded

Har også noteret mig en bemærkelsesværdig ændret sprogbrug før og efter valget. Før hed det ”det VIL vi” - nu hedder ”det HÅBER vi, det ARBEJDER vi for…”.

- og hvad med denne her: Socialdemokraten Rasmus Prehn kaldte før valget VKs spindoktorer for ”skatteyderbetalt propaganda” – efter valget er antallet af spindoktorer som bekendt væsentligt større, men nu er der tale om ”fornuftige investeringer” (Deadline, DR2 14-10-2011, kl 17).

Hvor dumme tror politikerne vi er?

@Inger Sundsvald

At erstatte en udgift med en anden tager HELLER ikke haand om det store problem, nemlig underskuddet (og det uanset om erstatningen er en du synes er 'god'). Det er STADIG at laegge regningen i boernevaerelset!

Hvis du kigger paa hvad statens budget bliver brugt til, saa vil du se at selv militaerudgifterne er relativt smaa sammenligneligt med de gigantstore underskud.

Der er kun 4 omraader hvor besparelser for alvor kan goere et indhug i underskuddet, nemlig sundhed, uddannelse, overfoersler og social sikring. Alle andre omraader er alt, ALT for smaa, selv samlet set!

Og spar mig lige for den klassiske roede 'lad de rige betale'... Der er ikke 'rige' nok i DK til at goere et vaesentligt indhug heller, selv ikke hvis du beskattede dem med 100% ved topskattegraensen (for slet ikke at tale om det provenutab der ville vaere aaret efter naar de enten holdt op med at arbejde naar de havde tjent til den graense, eller var flygtet til udlandet)...

@Olav B. Hessellund

"Hvor dumme tror politikerne vi er?"

De kan roligt regne med at flertallet er 'rimeligt dumme'... De troede jo paa alle S/SF loefterne uanset at enhver med en lille smule forstand kunne se at de ikke kunne holde:-p

Inger Sundsvald

Løkke sagde igen og igen, at han jo kun havde været statsminister i 2 ½ år.
Det var jo så sandt så sandt. Alligevel formåede han at skabe et så formidabelt underskud, at vælgerne ikke længere ville betro ham eller hans slæng nøglerne til noget som helst. Det var så det. Han havde ikke muskler til mere.

HTS har ikke engang været statsminister i 2 ½ uge. Når hun har været statsminister i 2 ½ år kan vi begynde at vurdere. Planerne er så vidt jeg er orienteret at få gælden væk hurtigere end VKO havde tænkt sig. Jeg er helt fortrøstningsfuld ;-)

Inger Sundsvald

Det var godt at Løkke tog den beslutning ikke at møblere om m.v. på Marienborg før han var blevet ordentligt valgt til statsminister. Så sparede vi de penge.

Jeg er også fortrøstningsfuld, Inger Sundsvald.

Det ser ud til, at HTS bliver en klump blød ler i Vestagers hænder, hvilket tegner godt for Danmark.

Det giver det amerikanske begreb "lame duck" en hel anden mening.

Inger Sundsvald

Hvis der var noget Løkke var god til, så var det at bruge penge og lade borgerne betale. Og der kommer til at gå meget lang tid før danskerne har glemt hvor uansvarlig borgerlig politik er.
http://www.youtube.com/watch?v=sHtlgCf9I9k&feature=share

Socialdemokraterne har gjort det før – fået orden på finanserne og knækket arbejdsløshedskurven, så det skulle såmænd ikke undre mig hvis de kunne gøre det igen.

Mikael Petersen, Vestagers politik tegner overhovedet ikke godt for Danmark. Den er undergravende for det, der gør Danmark til et særlig godt land at bo i - og hvis det ikke længere er tilfældet, er der alt for meget, der vil gøre Danmark langt mindre attraktivt, herunder det faktum, at man dagligt omgås mennesker, hvis politiske ståsted man ikke kan være sikker på vil os det bedste.

Sådan er vi så forskellige, Peter Hansen. Jeg vil med glæde bo i det 'radikale hus', og ser en fornuftig balance mellem ansvarlig borgerlig økonomi og passende social profil, der tager vare om de svageste og giver plads til forskellighed.

Borgerlig økonomi er ikke ansvarlig.

Der er kun en ting som er værre end en borgerlig regering som fører asocial politik...

Borgerlig økonomi er hvad HTS står for, så jeg er ganske godt tilfreds.

Borgerlig økonomi er, hvad der vil føre den vestlige verden durk i undergang. Den forgifter samfundet og fællesskabet, og den prostituerer alle fremskridt.

Hjernedød debat

Hvad er et løfte? Det er et udsagn om, hvad man vil gøre, hvis man har mulighed for det.

Så enkelt kan det udtrykkes.

Forestiller nogen sig, at partier skal opfylde valgløfter, selv om der er et politisk flertal imod det i folketinget? Skal regeringen optræde som Estrup og udstede provisoriske love? Skal den indføre diktatur?

Ja, det er der åbenbart en masse journalister og debattører, der mener (selv om de ikke er klar over, at det er dët, de beder om).

Jeg er fuldkommen med på at fastholde regeringen på de løfter, som dets partier hver for sig OG i fællesskab har fremsat før valget. Men det er en kortslutning af den demokratiske debat, hvis man vil kritisere ansvarlige politikere for, at de respekterer det af vælgerne bestemte demokratiske flertal.

Hvad ellers?

@Mihail Larsen

Fedt nok, det vil jeg saa sige i min bank naar de vil have de penge tilbage jeg har lovet at betale!

Et loefte er noget man lover at goere UDEN forbehold! Hvis man saa ikke goer det, tjah, saa ER man loeftebryder!

Specielt i tilfaelde som det her hvor loefterne var saa bastante (vi VIL goere...), og saa urealistiske fordi enhver med en lille smule hjerne kunne se at de ikke kunne gennemfoeres oekonomisk.

S/SF loej saa vandet drev for at faa deres ministerpensioner. De foregoeglede deres vaelgere at alt ville blive godt naar de kom til og at alle problemer ville forsvinde. Det var det eneste de kunne goere, for deres politik er ikke gangbar i en globaliseret verden, og deres ideologi har ingen svar paa hvordan de problemer landet er i kan klares...

Vi har nu en loegner som statsminister, men folk paa venstre floej proever desperat at fornaegte det, for hvis de indroemmede det ville de jo udstile sig selv som dumme nok til at have hoppet paa hendes historier :-p

Enhver kan sige sig selv, at man ikke kan love noget som helst, hvis man tænker som Morten Lynge. Så: Væk med den demokratiske debat. Man kan jo ikke vide med sikkerhed, om man har et flertal efter valget. Det gælder ikke kun de nuværende regeringspartier, men alle partier. Så hvad med de løfter, de borgerlige har fremført, men nu ikke kan gennemføre. Er de så også LØGNERE, som Morten Lynge ynder at udtrykke sig? Det er en form for sofisme, som gør enhver samtale meningsløs.

Morten Lynge har lovet at komme til et møde, men desværre er der nogle trafikproblemer, så han kommer for sent. LØGNER, råber alle mødets deltagere, straks han træder ind ad døren.

Ja, hvis de tænker som Morten Lynge. Andre har måske en mere rationel forståelse.

Rigtigt, Mihail Larsen, der er dog et aber dabei: vi mangler den mediestruktur, der stiller sig i den politiske debats tjeneste, så politikken kan udvikles i samspil mellem borgere og politikere. Det gik meget bedre, dengang fagbevægelsen finansierede et dagblad - det største tab for den danske debatkultur har været lukningen af A-pressens dagblade.

Inger Sundsvald

Borgerne er gennem lang tid blevet hærdet i.f.t., hvad man må se gennem fingre med. Det er jo rent ud sagt latterligt, at samtlige borgerlige medier forsøger at oppiske en stemning p.g.a. noget valgflæsk.

Næh nej, den tid er forbi, hvor folk tog sig af den slags. Man er ganske enkelt blevet fyldt med så megen løgn og forbandet digt gennem tiderne, at man er begyndt at tænke selv, uden forstyrrende illusioner.

Men det er da bestemt noget nyt, at borgerlige medier er begyndt at være nøjeregnende med det socialdemokratiske hjerteblod og partiets oprindelige og smukke røde sjæl.

Tør nu øjnene eller søg psykologhjælp hvis det opfattes helt sort og deprimerende. Det skal nok gå alt sammen.

Anbefalder en mere balanceret og indsigtsfuld artikel der siger det jeg tænker, tak!

Løftebrud og giftigheder
Hvordan man skelner mellem valg og demagogi og politik og det abnorme og det normale
....
Samtidig demonstrerede processen som et kapitel i statskundskabens grundbog politisk magt og afmagt i forhold til tallet 90.
....
Eller for at sige det på en anden måde: At beskylde det eneste parti, der kan danne regering, dybt afhængigt af andres mandater, for at løbe fra valgløfterne er demagogi. I virkelighedens verden en absurd anklage, som man ikke skulle tro, kom fra folk, der ved bedre.

http://www.information.dk/282194

Inger Sundsvald

Åh ja, Ingrid, den skulle jeg også lige til at anbefale, efter at være kommet så langt i avisen. Hvorfor er Metz, stort set, det eneste klartseende menneske på Information?

Olav Bo Hessellund

Inf debat - 15-10-2011 – Brudte løfter

@Joe Hägglund skriver:
”Da Poul Nyrup Rasmussen overtog magten i partiet blev, der startet en proces, hvor socialdemokratiet langsomt men sikkert begyndte at forlade sine rødder og sine oprindelige værdier.”

Blot til orientering: Uoverensstemmelsen mellem socialdemokratiets principper og deres praksis kan såmænd spores helt tilbage til vedtagelsen af partiets principprogram fra 1913.

Programmet var uforandret indtil 1961, selvom partiet for længst havde indstillet sig på at arbejde på det kapitalistiske samfunds præmisser.

Inger Sundsvald

Det er meget muligt, men ”i mands minde” skete der et yderligere skred i 90’erne.

@Mihail Larsen

Der er en stor forskel paa at love noget man ved man har en rimelig chance for at levere, og saa love noget som man VED (som S/SF) man ikke har en chance for at kunne holde!

I det foerste tilfaelde har man ikke loejet bevidst, men har vaeret uheldig, men i det andet tilfaelde er man en BEVIDST loegner, noejagtig som HTS....

Naar man har udstedt saa mange bastante loefter som S/SF gjorde, saa burde de da det viste sig de ikke kunne komme igennem med dem have sagt at saa havde de selvfoelgelig ikke moralsk ret til at nedsaette sig som regering...

De har BEVIDST udstedt daekningsloese loefter, udelukkende fordi de vidste at det var maaden at komme til magten paa. Du kan maaske synes det er ok, men jeg finder det dybt problematisk for det Danske demokrati.