Leder

Pas nu på

Debat
6. oktober 2011

Optimismen ville ingen ende tage, da den grønne del af regeringsgrundlaget og navnene på de grønne ministre blev kendt mandag. Hjemlige ngo'er sagde 'tillykke' til Danmark med den ny regering, energisektorens organisationer glædede sig over nye mål og ny handlekraft, i Bruxelles talte EU's klimakommissær om et stærkt og positivt signal, og helt i Panama City, hvor alverdens klimaforhandlere på ny kæmper deres sisyfos-kamp for en global klima-aftale, spredte nyheden fra Danmark lys i mørket.

Og når man ser på regeringens konkrete mål og midler på klima- og energiområdet, er det vitterlig — med Svend Aukens ord — blevet svært at fastholde pessimismen. 40 pct. af de danske drivhusgasudledninger skal være væk i 2020. Halvdelen af elforbruget skal sikres med vind på samme tidspunkt. I 2035 skal hele el- og varmesektoren forsynes med vedvarende energi, og i 2050 er også transportsektoren drevet af grøn energi og Danmark dermed helt fossilfri.

Det er en grøn revolution, der nu er indvarslet, og det kan bringe Danmark i en enestående situation med en økonomi, der er langt mere robust, når oliepriserne for alvor begynder at stige, og kampen om de resterende fossile reserver spidser til. Og samtidig en situation, hvor erhvervslivet har skabt nye arbejdspladser ved at indrette sig på det globale marked for grøn teknologi, som uvægerligt tager over, hvor de gamle miljø- og klimabelastende teknologier har spillet fallit.

Men netop fordi det er en revolution, bliver det svært. Meget svært. »Det kan kun ske med fuldstændig fundamentale omstillinger,« som klimakommissær Connie Hedegaard sagde i går.

Energisektorens eksperter er enige om, at omstillingen er teknisk mulig. »Og selvfølgelig kan man nå det,« siger en af de mest erfarne, Hans Henrik Lindboe fra Ea Energianalyse, til Information.

Udfordringen er i første omgang økonomisk. Der skal måske investeres 100 milliarder kroner de kommende 10 år i energieffektivisering, vindmøller, biogas, solenergi, kollektiv transport, elbil- infrastruktur, intelligente elnet m.m. Det bliver en broget blanding af statslige og kommunale investeringer kombineret med virksomheders, energiselskabers og borgeres egne investeringer. Som påvist af bl.a. Klimakommissionen vil det i et samlet perspektiv blive en god forretning for Danmark, og visse investeringer — som i energibesparelser — kommer endog meget hurtigt hjem. Men pengene skal først op af lommerne, og det er helt afgørende, at regeringen dels finder de nødvendige midler til statens egne grønne investeringer, dels sikrer incitamenter, der sætter andre aktører i gang.

Ét instrument kan være den nye tilskudsordning til energirenovering i private boliger, et andet kan være skærpede energisparekrav til elselskaber, nybyggeri og nye produkter.

Men lige så vigtigt er det at sikre rimelige priser på den ny grønne energi. Bliver f.eks. vindmøllestrømmen for dyr, som tilfældet er med den ny Anholt havmøllepark, hvor DONG Energy får en markant overpris i forhold til omkostningerne, så avler det modstand mod vindkraften fra bl.a. store elkunder blandt virksomhederne.

En tredje side af økonomien i den store omstilling handler om på én gang at give økonomiske incitamenter til klimavenlig adfærd og statslige indtægtskilder til finansiering af omstillingen. Begge dele må blive centralt i den bebudede skattereform, hvor løfterne om markant sænket skat på arbejde og uændrede boligskatter i sig selv synes at gøre hævede grønne afgifter uomgængelige.

Ligesom Venstre har Dansk Erhverv, Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer allerede hævet stemmerne mod nye grønne afgifter, og regeringen vil med sikkerhed møde modstand mod denne nyorientering af skatte- systemet og prisdannelsen fra dem, der forsvarer status quo. På dette som på andre punkter er det fuldstændig afgørende, at den fremsynede del af erhvervslivet træder i karakter. Ligesom DONG's Anders Eldrup på Informations debatmøde om 'Den store omstilling' gik i rette med Dansk Industri, der vil have lavere energiafgifter, må store visionære virksomheder som Grundfos, Danfoss, Novozymes, Rockwool, Vestas og Novo samt netværk som Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling tage bladet fra munden og presse det mere tilbageskuende erhvervsliv til at se fremtiden i øjnene.

Sidste udfordring for regeringen er at få befolkningen med. Det er helt afgørende at sikre de nye grønne energisystemers lokale forankring og opbakning via større lokalt ejerskab til vindmøller, store solcelleanlæg etc. Lykkes det ikke, bliver dele af befolkningen gjort til aktivister imod en grøn revolution, der føles påtvunget ovenfra. Tilsvarende vigtigt er det, at den enkelte borger kommer til at se sig selv som del af omstillingen. Altså at nye vaner i energiforbrug, transport- adfærd og indkøb opleves som det meningsfulde, personlige bidrag til et fælles, fremtidsrettet projekt, som regeringen går i spidsen for. Det kan handle om at nytænke tidligere kampagner som 'Vor Fælles Fremtid', 'Agenda 21' og 'Ét ton mindre'. Og ikke mindst om at politiske ledere som Thorning-Schmidt, Søvndal og Vestager — og ikke kun deres grønne ministre — vedvarende er de visionære, synlige bærere af Den store omstilling.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Holger Nielsen

"Ligesom DONG’s Anders Eldrup på Informations debatmøde om ‘Den store omstilling’ gik i rette med Dansk Industri, der vil have lavere energiafgifter, må store visionære virksomheder som Grundfos, Danfoss, Novozymes, Rockwool, Vestas og Novo samt netværk som Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling tage bladet fra munden og presse det mere tilbageskuende erhvervsliv til at se fremtiden i øjnene."

Det ville være dejligt, men jeg vil se det, før jeg tror det.

Niels Johan Juhl-Nielsen

@Niels-Holger Nielsen

Skal vi vente på politikerne alene, så når vi det nok ikke. Og store bæredygtig-orienterede virksomheder vil sammen med deres aktionærer sikkert fortsat være hæmmet af det faste blik på den økonomiske bundlinie.

Der er således ingen vej uden om! Borgerne må lokalt selv gå igang. Politikerne mangler mod og opbakning til at virkeliggøre deres endnu diffuse visioner om den store omstilling! Visionerne skal borgerne levere ved at arbejde på at virkeliggøre bæredygtige lokale initiativer. Det vil inspirere politikerne!

Og så vil - parallelt hermed - en europæisk "Occupy Wall Street"-bevægelse med baser i Bruxelles og i de europæiske hovedstæder helt sikert understøtte den nødvendige omstilling til bæredygtighed (nødvendige centrale reguleringer mv.).

Go for it! Now!

Philip C Stone

@Niels-Holger Nielsen

Det er beklageligt at dit verdensbillede ikke har plads til nuancer, og at du derfor ikke kan se at der findes modsætninger indenfor kapitalen.

Jeg støtter såmænd Niels-Holger i hans pessimisme.

At landbruget og industrien klynker er helt forudsigligt. Sådan har det altid været.
Sådan var det også da Svend Auken satsede stor på danske vindmølleindustri. Nu kappes alle om at hylde den insats.
Vi kan ikke forlange at industrien og landbruget skal kunne se 10 -20 år frem men det må vi forlange af politikerne

Philip C Stone

@John Fredsted

Der er forskellige niveauer at være pessimist på. Jeg tror ikke at verden når at holde sig inden for 2 grader, og jeg tror at denne grænse er alt for højt sat. Her er et uddrag af de sidste dages klimarelaterede artikler:

http://www.nytimes.com/2011/10/01/science/earth/01forest.html?_r=1&sq=de...

www.rollingstone.com/.../climate-change-and-the-end-of-australia-20...

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/oct/04/south-pacific-water-cr...

Hvad Danmarks muligheder for at nå landets erklærede klimamål angår er jeg betydelig mindre pessimistisk. Befolkningen er bedre oplyst end de fleste, og vi har ikke en pengestærk, aggressiv benægterbevægelse - nok interesser som helst vil forhale, men det er ikke helt det samme. Nu er den politiske magt flyttet fra dem der helst vil forhale til dem der helst vil handle. Viljen til handling gjorde en forskel før, og der er ingen grund til at tro at det ikke skulle gøre en forskel nu.

Vores industri har allerede en betydningsfuld grøn islæt, og de grønne virksomheder er selvfølgelig interesseret i at skabe bedre betingelser for sig selv, bl.a. gennem at påvirke landets erhvervspolitik, de organisationer de indgår i, og andre virksomheder. Virksomhedslederne i al almindelighed må være bekendt med de analyser som viser at energieffektivisering kan betale sig. De har førstehånds erfaring med ustabile og generelt stigende energi og råvarepriser, og kan ikke være så vanskelige at "presse." En kombination af politiske retningslinier og målrettet finansiering og prisfastsættelse skulle kunne føre til forandring herhjemme. Og hvis vi kan gøre det, må vi håbe at vi kan inspirere andre.

Niels-Holger Nielsen

Philip C Stone

Jeg ved ikke, hvad der får dig til at tro, at jeg ikke kan se modsætninger og nuancer inden for kapitalen, men jeg kan betro dig, at du tager fejl. Du kan nok heller ikke citerer mig for at have skrevet noget, som indikerer det? Jeg vil hjertens gerne være med til at presse kapitalens bagtrop, men jeg er ikke til fals for gode viljer, som ikke materialiserer sig.
I øvrigt har jeg årle og silde kæftet op om, at nu måtte klassens dukse se at få den modvillige hob med - i dens egen interesse, som du skriver.

Jeg deler din pessimisme mht. målsætningen om de 2 grader, både den med, at det er en alt for risikabel målsætning, og at der er meget der taler imod, at vi når det.

Din optimisme på Danmarks vegne er sød og rørende, men nok ikke særlig realistisk, hvis du forestiller sig det som et isoleret scenarie. Jeg kommer til at tænke på en BZ-grafitti fra muren omkring Assistens Kirkegård: 'Du har ikke en chance - grib den.' Hvad andet kan man gøre? Den er jeg helt med på. Vi må folde hænderne og bede til, at energieffektiviseringen og den tendentielle uafhængighed af stedse mere knappe ressourcer ikke bliver omsat i øget produktion og i øget import af varer til lav arbejdsløn med højt CO2-indhold.

>>Virksomhedslederne i al almindelighed må være bekendt med de analyser som viser at energieffektivisering kan betale sig. De har førstehånds erfaring med ustabile og generelt stigende energi og råvarepriser, og kan ikke være så vanskelige at “presse.”<<, skriver du. Hvilket kunne udlægges således, at det er dig, der undervurderer modsætningerne i kapitalismen.

Og nu er du jo ikke mere optimist, end at du slutter med denne sætning: "Og hvis vi kan gøre det, må vi håbe at vi kan inspirere andre." (min fremhævning)

Tror du vi når det, hvis hele verden skal vente på lille Danmarks gode eksempel?

Jeg har lidt svært ved at, hvor vores principielle uenigheder præcis går, selv om din lakoniske og beklagende sætning ikke lader tvivlen råde om, at her er mere på spil, end hvad der lader sig ane ud fra det, jeg har skrevet, og det du har skrevet. Hvis du synes, at det er vigtigt, så må du gerne uddybe det.

Niels-Holger Nielsen

PCS

Dit link til Rolling Stone virker ikke.

Niels-Holger Nielsen

Jeg læste lige denne her fra The New Scientist:

IPCC Studies Link Between Warming and Earthquake Activity
Climatequake: Will global warming rock the planet?
The New Scientist, Oct. 5, 2011

@Niels-Holger: Tak for link til (kopi) af New Scientist artiklen, hvis indhold bekræfter, hvad jeg i nogen tid har haft mistanke om.

PS: Ifølge søgningen på New Scientist, er artiklen dog ikke fra den 5. oktober, men fra den 28. september.

Philip C Stone

@Niels-Holger

Denne link virker og artiklen er fremragende.
http://www.rollingstone.com/politics/news/climate-change-and-the-end-of-...

Mht. Danmark er jeg overbevidst om at vi isoleret kan komme længere end de fleste andre lande. Vi har faktisk gjort det før, og en del af det jeg skrev i går findes bekræftet i den undersøgelse som JSN gør rede for i dag. Du skal ikke underkende Danmarks særstatus på dette område.

Hvis Danmark kan nå sine erklærede målsætninger uden at det forværrer økonomien herhjemme, har vi i det mindste gjort det vanskeligere for andre at bruge netop det argument. Hvis den hjemlige omstilling endda styrker os i forhold til de kriser vi står over for, vil vores eksempel stå endnu stærkere. Men jeg regner desværre ikke med at det vi gør herhjemme og den inspiration som kunne udspringe heraf vil have så stor en effekt, at det vil forhindre de fremadskridende klimaforandringer. Jeg kan kun håbe at kombinationen af klimarelaterede katastrofer og eksemplets magt vil få andre til at tænke sig om og handle derefter.

Mht. mine bemærkninger vedr. din erkendelse af kapitalens modsætninger - det glæder mig at du siger jeg tog fejl.

Niels-Holger Nielsen

PCS

"Mht. mine bemærkninger vedr. din erkendelse af kapitalens modsætninger - det glæder mig at du siger jeg tog fejl."

Det glæder mig ikke, at du ikke erkender, at du var ude med en ubeføjet kritik. Eller det er måske din måde at sige netop dette på?

Niels-Holger Nielsen

John Fredsted

Det er horribelt, at vi må betale for at få adgang til videnskabelige artikler, som handler om menneskeliv og vores (manglende) bæredygtige fremtid. Det må kunne lade sig gøre at frikøbe disse artikler. Via FN fx.. Bedømmelse af fremtiden er alles sag.

Niels-Holger Nielsen

PCS

Rolling Stones-artiklen påpeger kun, hvad jeg har sagt i årevis: Hvis du vil blive klog på opvarmningens trusler og på hvad strudsepolitik er, så gak til Australien. På lignende måde er Canada et "lysende" eksempel. Canada, Australien og USA er på mange måder "the gang of three". Tag nogle af de olieproducerende despotier med, og du har "Det Beskidte Dusin".

Niels-Holger Nielsen

PCS

Hver uge følger jeg de nyeste trends i nationen "down under". Jeg noterede mig i går, at John Belamy Forster leverede dette foredrag om økonomiske kriser og deres indflydelse på det næsttyndest befolkede kontinent:

Livestream from World at a Crossroads: Climate Change, Social Change conference, Melbourne September 30-October 3

Det være hermed anbefalet.

Philip C Stone

Niels-Holger

Rolling Stones artiklen siger ikke noget nyt, men nok en hel del som mange ikke ved. Den står ikke i en videnskabelig publikation, men i et populært musikblad. Den beskriver hvordan klimaforandring udfolder sig et bestemt sted, og det gør den med stærke billeder og stor styrke. Jeg er ganske imponeret over den.

@Niels-Holger Nielsen: Jeg er usikker på, hvorvidt din kommentar vedrørende manglende adgang er udløst af manglende adgang til New Scientist artiklen. For hvis det skulle være tilfældet så er følgende måske relevant:

Det overraskede mig lige for få minutter siden at finde ud af, at jeg rent faktisk godt kunne få adgang til artiklen i New Scientist om climatequakes ved bare at oprette mig som bruger på deres side: Det kræver kun navn, email og password. Hermed har jeg tilsyneladende online adgang til dele af (ikke alt, naturligvis) New Scientist, herunder nævnte artikel i fuld længde.

Niels-Holger Nielsen

Philip C Stone

I Australien er klimakampen op ad bakke. Dr. Gideon Polya har skrevet mange gode artikler om dette, bla. denne her fra Countercurrents

Vote 1 Socialist Or Green To Save Humanity And Planet

Niels-Holger Nielsen

Der manglede lige en adresse i linket:

Vote 1 Socialist Or Green To Save Humanity And Planet

Undskyld!

super lave afgifter på elbiler ville være en start, men der er jo ingen fidus i det hvis man stadigvæk skal gi 225.000kr(man kunne koncertere sin benzin bil til en ellert og få penge tilbage?) for bilen og afgifter oveni, selvfølgelig skal der betales vægtafgift af en elbil, men der er ingen gode argumenter for at man betaler f.eks CO2 afgifter af bilen da man allerede har betalt grøn afgift af den el man ladede den op med hjemmefra.

(man kunne KONVERTERE sin benzin bil til en ellert og få penge tilbage?)

Niels-Holger Nielsen

I Australien interesserer man sig også for hvad der sker i Danmark. Her med Information som kilde:

Denmark’s new government promises far reaching green policies

"Source of green policy summary: Information.dk / Og vinderen blev det grønne Danmark. A decent summary of the election in English at The Economist / A left turn for Denmark."