Leder

Robust men retfærdig

Debat
11. januar 2012

Regeringen har forsikret, at den havde en plan for, hvordan vi kunne investere os ud af krisen. Det passede ikke. Og det står nu klart, at regeringen vil spare os ud af krisen uden at have en gennemregnet spareplan. Ingen point for det.

Regeringen har desuden forsikret, at den vil rive den borgerlige regerings sidste tilbygninger til udlændingepolitikken ned. Det er nu sket med afskaffelsen af det såkaldte pointsystem. Point for den beslutning.

Pointsystemet var i efteråret 2010 den politiske dagspris fra Dansk Folkeparti for at stemme for Lars Løkke Rasmussens sidste finanslov. Med systemet blev uddannelse og økonomisk formåen afgørende for danske statsborgeres mulighed for at kunne få deres udenlandske ægtefæller med til Danmark.

Det gav således flere point at forelske sig i en psykolog frem for en pædagog, og en dansk ægtefælle skulle stille en bankgaranti på 100.000 kroner for at få sin kærlighed statslig sanktioneret. Ægteskabet blev dermed gjort til en købmandsafregning.

Justitsminister Morten Bødskov (S) gentog mandag i forbindelse med afskaffelsen af pointsystemet overskriften på regeringens udlændingepolitik: Hvor de borgerlige talte om »fast og fair«, taler denne regering om en »robust, men retfærdig« udlændingepolitik. Hvori den store forskel består, er uklart.

I realiteten står størstedelen af de borgerliges udlændingepolitik uantastet tilbage. Man skal eksempelvis fortsat stille med 50.000 kroner for at få sin ægtefælle til landet. Der er forskel på beløbet, ikke politikken.

Pointsystemet blev symbolet på det overdrev, de borgerlige efterlod udlændingepolitikken i. Lad os håbe, at dette opgør er regeringens første træk i tovet for at hale os tilbage til en anstændig udlændingepolitik. Alt tyder desværre på, at fremgangen stopper her. 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Michael Skaarup

"the streets don't change, but maybe the names" -Guns ´n´Roses

Det er sammen bavl, bare med ny indpakning. Det er skræmmende hvor vision- og meningsløse den gennemsnitlige folketingspolitiker er. De eneste der partier der har lidt krudt tilbage i bøssen, er EL og DF.

Søren Jensen

Fint nok, riget fattes penge og nu skal der spares på unødvendig indvandring.
Desværre sender vi for mange penge til ulande men det var vist betingelsen for at afskaffe efterlønnen.
Vi har erfaring fra fængslerne med hvilke grupper der er uønskede.
Hverken en udenlandsk pædagog eller psykolog er særlig anvendelig i Danmark så begge burde ned på ønskelisten og ingeniører og programmører op. De med en uddannelse fra MIT vil være en lækkerbisken.

”Fint nok, riget fattes penge og nu skal der spares på unødvendig indvandring.”

En kommentar der på allerbedste vis illustrerer, hvor meget de borgerlige partier har formået at køre denne debat af sporet. Familiesammenføring handler ikke om samfundsøkonomi men om menneskerettigheder. Det er en menneskeret ikke at blive udsat for tortur eller politisk fængsling. Og det er også en menneskeret at gifte sig og herefter leve sammen med sin ægtefælle og de børn, der evt. kommer ud af ægteskabet. Og derfor skal en stat selvfølgelig ikke lægge flere forhindringer i vejen for, at borgerne kan udnytte de rettigheder, end det er absolut tvingende nødvendigt.

Og helt enig med Christian Jensen. Det er fint nok, at den ny regering foretager et opgør med nogle af de værste vildskud i udlændingepolitiken som f.eks. pointsystemet for familiesammenføring og en bankgaranti på 100.000. Men desværre mangler modet til et mere grundlæggende opgør med politiken og ikke mindst det menneskesyn og den ideologi, der ligger bag det. Det forkælede parcelhusdanmark skulle jo nødig fornærmes for meget….

Jacob Lorensen

Hvordan kan familiesammenføring være udlændingepolitik? Det er da indlændingepolitik. Det er da den danske statsborgers ret til frit at vælge partner, der bliver trådt under fode med disse regler.

Lennart Kampmann

Myndighedsalder som 18 årig og dansk statsborgerskab bør resultere i følgende rettigheder:

Retten til at gifte sig med hvem man vil og retten til at bosætte sig i sit eget land med den man er gift med.
Der bør naturligvis medføre pligt til forsørgelse, men staten bør drage omsorg for de der bliver efterladt ved fx. dødsfald.
Sociale ydelser optjenes der ret til i takt med længere og længere ophold i landet.

For andre:
Opholdstilladelse uden sociale ydelser i Danmark bør indtræde efter to vintre, hvis man stadig kan klare at være her.

Med venlig hilsen
Lennart

Vibeke Svenningsen

Det er et blålys langt hen ad vejen - og jeg ved ikke rigtigt med den der danskprøve. Man må da håbe, de har en god dag efter det halve år, hvor de så vidt jeg er orienteret, skal til prøve ellers er det yt, tror jeg nok.

@Jacob Lorentzen

Ja præcis. Og det danske barns ret til at vokse op i en normal kernefamilie med far og mor under de bedst mulige rammer.

Carsten Hansen

Der er intet til hindre for at gifte sig med den man vil.
Det er samtidigt ingen pligt for samfundet at det skal betale for denperson folk gifter sig med.
Man kan f.eks. vælge at bosætte sig i det land ægtefællen kommer fra.!

Jeg mener at tilegnelsen af det danske sprog er en forudsætning for at man kan bidrage til det danske samfund.
Derfor går jeg ind for danskprøve og at man indvilliger i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Men fri mig for DF´s muslimhetz og VKO´s snobbe-pointsystem.

Lad os finde en vej der ikke indebærer hetz OG ultra-humanisme.

"Man kan f.eks. vælge at bosætte sig i det land ægtefællen kommer fra.!"

Ja med mindre dette land altså har den samme ide som de danske politikere, nemlig at det er noget, man skal regulere.

Og herudover vil der jo også være en del situationer, hvor det er temmelig urealistisk. F.eks. fordi danskeren har et godt job i Danmark, som hele familien kan leve af, hvorimod det ikke er tilfældet for den udenlandske ægtefælle.

Så derfor er og bliver det yderst problematisk med alt for meget regulering af det her område. Og navnlig er det problematisk med regler, som folk ikke har en realistisk mulighed for at leve op til inden for en kortere tidshorisont.

Som f.eks. 24-års reglen, pointsystemet mm. Den nye sprogprøve er derimod mindre problematisk, da man må formode, at langt de fleste med en rimelig indsats vil kunne leve op til kravet.

Til gengæld er det et fuldstændigt overflødigt krav at stille, da der ikke er nogen grund til at tro, at danskeres udenlandske ægtefæller hurtigere eller bedre lærer dansk, fordi de starter med at have en udvisningstrussel hængende over hovedet. Og samtidig sender reglen en yderst negativt signal, der vel groft sagt kan oversættes til:

"Velkommen til Danmark - du er udlænding og derfor nærer vi den dybeste mistillid til dig. Vi tror således ikke, at du vil gøre noget for at tilegne dig sproget, med mindre vi truer dig med udvisning"

Carsten Hansen

Lars Hansen.

Der er ingen der siger det er let eller enkelt.

Derfor dur det ikke med de letkøbte løsninger der kommer fra de yderste fløje.

Vi er nødt til er erkende at der er problemer forbundet med indvandring, men samtidigt ikke falde for VKO´s fjentligheder.

På den positive side er der så dog også visse lempelser i det, regeringen nu foreslår, selv i forhold til reglerne fra 2002. Aldersgrænsen i tilknytningskravet sættes således ned fra 28 til 26 år, og selvom det næppe kommer særlig mange til gavn, er det dog en lempelse.

Og mere væsentligt nedsættes bankgarantien til 50.000 kroner i 2012-niveau, hvor den tidligere var 50.000 i 2002-niveau, hvilket ville have været cirka 64.000 i 2012-niveau. Og desuden tilbagebetales de 20.000, når danskprøven er bestået og yderligere 10.000, hvis man også består det næste niveau. Og dermed bliver det jo mere realistisk at skaffe disse penge ved f.eks. et lån fra familien eller et dyrt forbrugslån, da der på forhånd er sat en overskuelig slutdato på lånet. Så reelt gør regeringen en del mere ved bankgarantien end bare at rulle den tilbage til tiden før 1. juli 2011. Og det skal regeringen have tak for, for det er og bliver en både asocial og urimelig ordning.

Det er desværre blevet åbenlyst at den nuværende regering ikke står for nogensomhelst ændring i positiv retning i deres politik.

Det eneste positive er at de står som en slags status quo, en slags nedfrysning i lovgivningen, så der i det mindste i de 4 år de sidder ved magten ikke kommer nye DF-tiltag på bordet (der kommer i det hele taget slet ikke nogen nye tiltag af nogensomhelst art på bordet). DF tiltagene kommer desværre nok tilbage om max. 4 år når slynglerne i V kommer tilbage og overtager roret fra vatnisserne i SSF.

@Carsten Hansen

Måske var det på tide, at man fik lavet en ordentlig og tilbundsgående analyse af, hvilke ”problemer med indvandring”, der egentlig er, og hvilken form for indvandring, der giver problemer?

Et problem, der ofte nævnes i debatten, er den lave succesrate for mandlige efterkommere af flygtninge og gæstearbejdere i uddannelsessystemet og deres modsvarende overrepræsentation i alle de ”dårlige” statestikker om kriminalitet mm.

Kun få vil vel være uenige i, at dette er et samfundsproblem, som man bør forsøge at løse. Men det er mildt sagt mindre indlysende, at man kan eller bør forsøge at løse det via familiesammenføringsregler eller i det hele taget via udlændingelovgivningen.

For de pågældende unge mænd er jo født eller i hvert fald opvokset i Danmark og falder derfor langt hen ad vejen slet ikke ind under Udlændingelovens bestemmelser, og da navnlig ikke under reglerne for indvandring.

At forsøge at løse problemer blandt denne gruppe af unge medborgere ved at stille krav om ”stopprøver” i dansk til danske statsborgeres udenlandske ægtefæller svarer derfor nogenlunde til, at USA som reaktion på angrebet på Pearl Harbour havde valgt at invadere Cuba…..

@Sune Olsen

Det er en meget pessimistisk analyse. Jeg synes trods alt, at regeringen nu trækker tingene i den rigtige retning. Og jeg håber da, at meget af det, der bliver lavet nu, vil blive stående, også selvom Venstre evt. kommer tilbage til magten om 4 år. Men det afhænger bla. af, i hvor høj grad man kan få Liberal Alliance og måske også Konservative med. Og så gælder det jo også for dette område som så meget andet, at Rom ikke blev bygget på en dag.

Katja Petersen

@ Lars Hansen

"Et problem, der ofte nævnes i debatten, er den lave succesrate for mandlige efterkommere af flygtninge og gæstearbejdere i uddannelsessystemet og deres modsvarende overrepræsentation i alle de ”dårlige” statistikker om kriminalitet mm."

Har også læst disse ting... det er svært at undgå dem i mediebilledet.

Hvad jeg ønsker, er, at alle mennesker i dette land står til ansvar for egne handlinger!

I min verden skærer både racisterne og humanisterne alle over en kam - racisterne samler alle muslimer i en gruppe, som de så hakker på - Humanisterne samler alle muslimer i en gruppe, som de så kommer med samfundsmæssige undskyldninger for.

Begge parter er i min verden lige skyldige i racisme... Jeg savner en debat, der ikke samler en minoritet i en gruppe, men at man ser på den enkelte persons ansvar for egne handlinger.

Katja Petersen

Vedr. artiklen.

Det var ikke kun dårlige tiltag den tidligere regering foretog... til gengæld blev disse tiltag lavet ud fra en pervers ideologi, jeg på ingen måder kan tilslutte mig.

Hvad pointsystemet angår, har jeg altid været lodret uenig i dette... bare det at lave et pointsystem, er fuldstændig tåbeligt, og et sådant vil kunne ændres i en uendelighed efter forgodtbefindende fra en til hver tid siddende regering.

Vi skal have gennemtænkte love.

@Katja

For mig at se er hovedproblemet, at VKO betragter familiesammenføringer som noget, man kan skrue op og ned for efter behag. I en af debatterne i denne uge forklarede Martin Henriksen således meget ærligt, at antallet af familiesammenføringer var steget i løbet af regeringens levetid, og derfor mente Dansk Folkeparti i 2010, at nu måtte man stramme reglerne yderligere.

Men det svarer jo til at mene, at hvis der er flere, som får brystkræft, så må man stramme reglerne for til-deling af kemoterapi. Med et sådant synspunkt anerkender man slet ikke værdien af de universelle menneskerettigheder, som Danmark ellers har forpligtet sig til at arbejde for at fremme. Det er Dansk Folkeparti jo også ret åbne omkring. Men Venstre og Konservative er massive hyklere, da de på den ene side SIGER, at de går ind for disse rettigheder, men alligevel i praksis støtter lovgivning og argumenterer på en måde, som er i lodret strid med dem.

Carsten Hansen

Lars Hansen-

Jeg tror ikke der er mange her på tråden der bifalder DF´s retorik/politik !.

Katja Petersen

@ Lars Hansen

"For mig at se er hovedproblemet, at VKO betragter familiesammenføringer som noget, man kan skrue op og ned for efter behag."

Er sikker på du har ret... det var et af kendetegnene for denne regering.

@Carsten Hansen

Problemet er, at DF´s retorik/politik også er (blevet) Venstres og Konservatives via det mangeårige tætte samarbejde.

Det er i høj grad det, der har presset S og SF til at føle, at de måtte støtte en strammere politik, end i hvert fald mange i de to partier personligt går ind for.

Når jeg skriver "mange", er det i erkendelse af, at man naturligvis i alle partier har en vis spredning i medlemmernes holdning til enkeltspørgsmål.

Men S og SF er i hvert fald gledet mere og mere mod højre på det punkt i løbet af de sidste 10 år, og først med debatten om pointsystemet blev der sat en form for streg i sandet, der stoppede for yderligere højreglidning.

24-års reglen er dog en socialdemokratisk opfindelse, og ved dens vedtagelse i 2002 tilkendegav Socialdemokraterne, at lige netop den regel kunne de godt støtte. Så at S siden har holdt fast i deres egen ide, er vel næppe VKO´s ansvar eller fortjeneste.

Carsten Hansen

Lars Hansen.

Jeg er en af dem der bifalder S/SF "nye" indfaldsvinkler til udlændingepolitikken.

Jeg mener samtidigt at Ø+B længe har været blinde for de reelle problematikker indvandringen har ført med sig F.eks. ghettodannelser og parrallelsamfund.

Det betyder dog langtfra at jeg har sympati for DF´s og VK´s tiltag på området.

Derfor plæderer jeg for en mellemvej. En vej der ekskuderer muslimhetz og ultrahumanisme.

@Carsten Hansen

S og SF´s såkaldt ”nye indgangsvinkler” er for mig at se ikke ret meget andet end signalpolitik over for vælgerne. Og jeg mener ikke, at der er belæg for en påstand om, at nogle partier skulle være mere ”blinde” over for forskellige problemer end andre. Forskellen mellem partierne går mere på, hvilke metoder man mener er acceptable at tage i anvendelse, og hvilke metoder man tror virker.

Og der ER altså nogle dilemmaer på det her område, som INGEN partier har lette og grydefærdige svar på. Problemet med ghettodannelser kan f.eks. hovedsagelig føres tilbage til de mange flygtninge, der kom til Danmark i perioden 1983-2002. Men S og SF ønsker ikke at videreføre VKO´s benhårde behandling af flygtninge for at få dem til at holde sig væk fra Danmark. Og hvad er det så egentlig lige, at de to partier kan og vil gøre ved ghetto-problemerne, som R og EL ikke er villige til at gøre? Og som vel at mærke virker?

At tale hårdt om flygtninge og indvandrere og bede religiøse fundamentalister om at ”gå ad helvede til”, som Villy Søvndahl gjorde for nogle år siden, kan måske være nyttigt i forhold til at kommunikere med vælgerne og signalere, hvilke værdier og holdninger, man har.

Men det løser næppe ret mange problemer ude i det virkelige liv. I så fald var alle problemer jo for længst løst, når man tager i betragtning, hvor mange gange politikere fra VKO har udtalt sig om, at det ene eller andet er uacceptabelt.

Carsten Hansen

Lars Hansen.

Du kender sikkert udspillet, men jeg bringer det alligevel.

http://www.sf.dk/admin/aMediaBackend/original?slug=integrationsudspil-20...

Jeg støtter op om dette udspil.

ROBUSTHED.
Jeg faldt lige nu 110112/17:40 over denne socialdemokratiske definition på robust:

"En robust kommune
En vigtig del af en tryg og sikker by er, at kommunen er robust. Robusthed betyder, at kommunen er i stand til at levere de lovede ydelser til borgerne, selvom der optræder en eller flere uønskede hændelser. Uanset, hvad der sker, så skal borgerne have deres mad bragt ud, hjemmehjælpen skal komme frem, og branden i containeren skal slukkes.
Den robusthed er Københavns Brandvæsen som en virksomhed i Kommunen med til at understøtte på en lang række områder i forhold til beredskab og sikkerhed, så vi er i stand til at levere en optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen og af Borgerrepræsentationen."

@Carsten Hansen

Ja jeg kender godt udspillet. Det meste af det består af nogle meget generelle hensigtserklæringer, som de færreste vel kan være uenige i. Men hvor man også om mange ting må sige, at det er lettere sagt end gjort.

Det eneste i udspillet, som jeg for alvor er uenige i, er, at S og SF vedtog at videreføre VKO´s daværende familiesammenføringsregler. Det, som i udspillet hedder "kontrolleret indvandring".

Jeg mener, at det er totalt forkasteligt og misvisende at sætte lighedstegn mellem VKO´s familiesammenføringsregler og "kontrolleret indvandring". Og jo dermed bla. indirekte påstå, at hvis man ikke har de regler, så har man "ukontrolleret indvandring".

I så fald må man jo konstatere, at alle andre vestlige lande end Danmark har "ukontrolleret indvandring", for ingen andre lande end Danmark har 24-års regel, tilknytningskravet, fætter-kusine regel eller bankgaranti.

Og det holder jo ikke vel? Når man kan klare sig fint uden sådanne regler alle andre steder, så kan vi selvfølgelig også i Danmark. Så speciel og anderledes er vores situation jo heller ikke.

Carsten Hansen

Lars hansen.

Hvilke andre steder klarer man sig fint ?.

Hvilke andre steder er indvandring fra 3.verdenslande ikke til kraftig debat ?

Alle steder er man begyndt at tage fat på de reelle problemstillinger; Men kun få steder er man gået så vidt som under VKO.

Tråden her handler dog ikke om andre lande, så jeg vil undlade at remse tiltag op man har gjort i

- Schweiz, Holland, Frankrig, Tyskland, Østrig osv.

Men derudover er jeg enig i at en tilbundsgående undersøgelse skal være velkommen.

PS. Angående "Ukontroleret indvandring", så mener jeg at den kontrol der skal til, er et spørgsmål om dansk-tilegnelse, arbejdsmarkedsparathed, Ikke-tvangsægteskab.

Uha Verden er af lave,desværre på de fleste områder! OGSÅ NÅR DET GÆLDER POLITIK!
Ikke at det er det eneste den røde regering har lade vente på sig! ( MANE ER DET IKKE RIGELIGT TIDELIGT) ! Efter 10 års huseren/teriserend med de Danske standpungter,også i en tid i modvind,hvor alt er op af bakke!
Ser man tilbage,havde Socisaldemokratiet længe solgt ud af deres kendetegn,og i historien ikke længere det de opstod af,nemlig et arbejdterparti?
Da politik er en proses,med udgangspungt,i noget der er dårligt for det meste,og ikke at forglemme dårligt for Demokratiet?
Demokrati er et udemærket udgangspungt,men ikke tilstrækkelig,for at ha det sociale på plads med et anstændigt menneskesyn,set i forhold til Verden!
Alle er vi truet pga af politisk ergerighed! ( DE HAR ALLE DAGE KLAMRET TIL DERES FORBANDEDE TABORETTER) MAGTENS KORIDORER ER IKKE ET MOST) Men prosesen,vad det bringer under regeringer,til alle tider!
Hvad er muligt op a bakke?
Selv håber jeg på at mennesket vinder,også når det gælder integratin,respekten for kærligheden/Mennesket! ( UANSET HVOR MAN KOMMER FRA PÅ DENNE KLODE) ! Kærligheden er det det eneste der bringer verden vidre/nedstekærligheden!
At vi alle er gjort af det samme stof,med krop,sanser,behov! Et menneske er et menneske uanset hvor det kommer fra!
I nyere tid kunne selv sjurnalistik lære noget,om moralnormer? ikke at slagte bjrørnen før den var fanget, for at sælge skindet?
Penge er penge,metal,og papir,og verden lader sig danse at dem,OGSÅ SELVOM DET ER MENNESKASKABT BEGÆR EFTER MAGT,OG DESVERRE FATALT, AT DEN BEBOEDE JORDS MENNESKER LADER SIG TRORISERE PÅ ET SÅDANT GRUNDLAG! ( DA DE IKKE HAR FATET AT VI ALLE DERMED ER TRUEDE)?
Se på dig selv ,og spørg digselv om du kan forholde dig til det du ser,og mener? set i forhold til det der sker?
Det kunne være dig selv?Dine børn,du svigter?

Gud er stor større end mennesker,med deres midelmådighed ,blot det ikke lige er dem selv der står for skud???????????????

Birgit Nielsen

Desværre er der mange misforståelser omkring familiesammenføring.
Jeg er dansk, min mand australsk. Vi har været gift i mere end 10 år. Vi kom til DK efter 4,5 år i UK og 4 år i USA. Jeg har et barn og et barnebarn i DK.
Vi var i sin tid så dumme at vi giftede os i DK i stedet for UK. Havde vi den gang giftet os i UK havde vi undgået alle problemer med familisammenføringsregler.
For at få min mand med mig hjem skulle jeg/vi dokumentere følgende:
en passende størrelse bolig
55.000 kr på en konto, der er spærret i 7 år (vi får ca 25 kr. i rente om året - det er røveri)
Underskrift på at jeg er forpligtet til at forsørge ham, hvis han ikke selv kan, samt dokumentation af, at jeg kan forsørge ham uden det offentliges hjælp.
Han har fået godkendt sin uddannelse af SIRIUS, han har en doktorgrad.
Efter 1 år fik han et deltidsjob som underviser i et gymnasium, hvor han underviser på en international linje (på engelsk). Vi købte hus for godt 2 år siden, hvilket krævede godkendelse fra justitsministeriet, som også skal have en kopi af opholdstilladelsen, når den fornyes.
På grund af sin alder og manglende erfaring med at lære et fremmedsprog har han haft meget svært ved at lære dansk. Danskere har en tendens til at slå over i engelsk, når de hører en accent, så det er svært at øve sig. Han bestod dog dansk prøve 2 med glans.
Egentlig skulle man tro at han var selvskreven til at få permanent opholdstilladelse, men det eksisterende pointsystem giver ham ikke nok point. Hvorfor ikke - jo, simpelthen fordi han ikke har overskud eller interesse i frivilligt arbejde som fodboldtræner eller lign. Det er fint, hvis man har interesser, hvor det er muligt, men hvis ikke, hvorfor skal man så? Vi er gift, har hus og arbejde begge to, hvorfor kan vi så ikke få lov til at leve i fred og ro - uden at bekymre os om hvilke nye krav de nu finder på - og uden at skulle levere flere beviser på min mands vilje til at deltage i det danske samfund. Han vil hellere end gerne deltage - som en ligeværdig person. Han er ikke mindre værd eller har mindre at bidrage med, bare fordi han er født og opvokset i udlandet.
Pt går vi og venter på forlængelse af opholdstilladelsen, som han søgte om i juli 2011. Ind til den kommer, må han søge om tilbagerejsetilladelse, nårhan ved han skal ud at rejse, for hans opholdstilladelse udløb i september. Det betyder fremmøde i udlændingeservice i kbh på en arbejdsdag.
Det eneste der holder os i dk nu er min datter og barnebarn, og min gamle mor. Havde det ikke været for dem, så havde vi givet op.

Vibeke Svenningsen

Birgit :

Jeres sag minder rent umiddelbart meget om min genbo, hvor han også er australier og arbejder ellers som forsker, men han mangleder også lige frivilligt arbejde, som åbenbart var et nyt krav - ja, nu arbejder manden bare langt over fuld tid i Dk. Det er også ren Kafka at høre dette pars oplevelser med udlændingestyrelsen og regler i forhold til at få lov til at leve sammen i Dk.

"Robust men retfærdig" udlændingepolitik og Ifølge Margrethe Vestager er den foreslåede transaktionskat fra EU-kommissionen "ikke særlig robust".

Tidl.  dommer ved den italienske forfatningsdomstol og docent i forfatningsret ved Torinos universitet, Gustavo Zagrebelsky, har skrevet en lille håndbog "Om nutidens sprog." I den beskriver han brugen af sproget og de fejl, der kommer af en påtrængende og overdreven brug. Ordene mister deres mening.

"Sprogets ensartethed, der flytter ord fra én sammenhæng til en anden og deres gentagelse er et tegn på en degenerativ sygdom i det offentlige liv, der som altid i disse tilfælde udtrykkes i et stereotypt og kitschagtigt sprog, og netop derfor særdeles udbredte og vel akcepteret".

Gustavo Zagrebelsky Sulla lingua del tempo presente, Einaudi, 2010