Leder

For barnets bedste

Debat
10. februar 2012

Politikerne vil gøre godt for de børn, der rammes af skilsmisse, og der er nok af skidt at tage fat på. Den nuværende forældreansvarslov har vist sig ofte at gøre børnene til værgeløse ofre i deres forældres ansvarsløse kamp om dem og mod hinanden.

Information har i en række artikler beskrevet den forfejlede lov fra 2007, og derfor var det på høje tid, da samtlige partiet i Folketinget onsdag aften indgik en aftale om markante ændringer af loven. Socialminister Karen Hækkerup (S) kunne tilfreds slå fast, at den tidligere lov har fokuseret på forældrenes ret til børnene: »Men nu vil vi fokusere på børnenes ret til deres forældre.«

Korrekt erdet, at loven fra oktober 2007 tog afsæt i princippet om, at »forældre har fælles forældremyndighed«, som det hed i Statsforvaltningernes pjecer. Fædrenes ret til børnene skulle sikres, men i dag får mødrene forældremyndigheden i 88 procent af de sager, hvor forældrene ikke kan blive enige.

Så selv om Foreningen Far protesterer, får det nok ikke den store praktiske betydning, at princippet om fælles forældremyndighed nu droppes.

Et fremskridt er det også, at politikerne vil fratage forældrene muligheden for igen og igen at kunne få genåbnet deres sager, hvis blot de fremsætter gentagne beskyldninger om svigt og vanrøgt. Den slags må politi og de sociale myndigheder fremover tage sig af.

Intentionernei den nye lov fejler altså ikke spor, men man kan tvivle på politikernes forsikringer, når de siger, at samtlige skilsmissebørn fremover skal interviewes af en børnesagkyndig. Allerede i dag er der i statsforvaltningerne ventetider på op til et halvt år på den slags samtaler. Ydermere blev bevillingerne til netop denne faggruppe sidste år beskåret med 15 procent, og penge følger der i udgangspunktet ikke med den nye lov.

Derfor har Folketinget stillet landets skilsmissebørn en ny lov i udsigt, hvor der på de mest centrale områder endnu ikke er sat handling bag de velmenende hensigter. 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der burde være større fokus på forskellen mellem forældremyndighed og bopælsforhold.

Den såkaldte ”brede aftale om ændringer af forældreansvarsloven” der blev annonceret via Social og Integrationsministeriet den 8. februar 2012 varsler nye tider for alle forældre, der ikke længere bor sammen.

http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=756

Loven om forældre og børn har I årtier været polariseret, unuanceret og tvivlsom i både menneskesyn og modernitet.

I realiteten er hele lovkomplekset håbløst forældet.

Det første problem burde være indlysende: Loven tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til et barns alder, hvorfor næsten alle forhold behandles som om børn i alle 18 år de er umyndige, er i blealderen.

Det næste problem er måske knap så indlysende, i hvert fald for de fleste mennesker uden berøring med loven, nemlig at statsforvaltningerne (de tidligere statsamter) på ingen måde er kvalificerede til at håndtere sager om forældre og børn.

Årsagen til dette punkt er, at strukturen i forvaltningerne er opbygget ud fra typisk kvindelige værdier, ofte med hovedvægt på moderens rolle (i blealderen), og med en alt afgørende vægt på moderens rolle som primær omsorgsperson.

Dertil skal ligges, at henvend 90% af de ansatte er kvinder, hvilket en undersøgelse af ansættelsesforholdene fra 2011 om samtlige 5 statsforvaltninger og Familiestyrelsen dokumenterede.

At nogle kvinder ikke desto mindre både har mistet kontakt med deres børn, såvel som været tvunget ud i ødelæggende samværsordninger med voldelige medforældre, skyldes den manglende retssikkerhed, der hersker i forvaltningsapparatet.

Baggrund (læs artiklen):
http://www.facebook.com/fighteren.dk

Jens Overgaard Bjerre

"Derfor har Folketinget stillet landets skilsmissebørn en ny lov i udsigt, hvor der på de mest centrale områder endnu ikke er sat handling bag de velmenende hensigter."

Skriver forfatteren afslutningsvis. Ja det tør antydes. Det bliver stadig som for tyve år siden: kvinderne får forældremyndigheden i ca. 90 procent af de sager som kommer for retten. Og retten følger praksis. Så det er kun i de sager hvor kvinden har en sindslidelse eller er misbruger, manden får forældreretten. Det må da snart været sivet ind!

Og imens skal vi mænd belemres med, om hvorvidt den højere middelklasses kvinder har ligeret til chefstillingerne i erhverslivet.

Jens Overgaard Bjerre

Må bruge et tekstprogram med automatisk stavekontrol og så eller sætte min lille booklet op på 200%, for når der er en stavefejl får vi blæst hele lærerindens pegepinger og røde streger op i hjernen én gang til, og tager afstand fra det læste. Mærkeligt, men sådan fungerer indoktrinering psykologisk.

Erhvervslivet! Med to vv'er hedder det. Sorry, som en Margrethe Vestager.

Børnenes tarv skal varetages af Statsforvaltningne.
Børnenes tarv skal varetages af den bedst egnede forældre.
Børnenes tarv skal varetages af forældrene i fællesskab.
De mindre børns tarv varetages bedst af moderen.
De større drenges tarv varetages bedst af faderen.
Teenagespigernes tarv varetages bedst af moderen.
BØRNENES TARV VARETAGES AF BØRNENE.

Christian Harder

Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner.