Leder

Internettets nye grundlov

Mistilliden til ACTA har suget næring af den lukkede proces, som aftalen er et resultat af. Lækkede dokumenter afslørede sidste år, at det fra begyndelsen var et eksplicit mål med de hemmelige forhandlinger at styre fri af eksisterende internationale institutioner som eksempelvis WTO, WIPO og FN. Det er ikke ligefrem noget, der styrker tilliden til forhandlernes motiver
Debat
3. februar 2012

Læsere, der endnu ikke har hørt om ACTA, skal være tilgivet. Det er ikke ligefrem munter læsning, når it-advokater og jura-eksperter hoster fagudtryk og uforståelige forkortelser om ophavsret og internet op på papir. Øjnene bliver trætte og fjerne — og handler det ikke også bare om unge og ulovlig musik?

Svaret er nej.

Den handelstraktat, Danmark og 21 andre EU-lande tiltrådte i sidste uge, er et angreb på det åbne og frie internet, som vi kender det. Det er en konflikt mellem dem, der vil regulere internettet, og dem, der vil fastholde internettets demokratiske anarki.

På den ene side står rettighedshaverne, som kan se deres gamle forretningsmodel blive underløbet af udviklingen: Store etablerede industrimonopoler er de seneste 10 år blevet udfordret af teenagere med computere i skødet og gode ideer i hovedet.

Det er en udvikling, som har givet alle os, der står på den anden side, en lang række nye muligheder for at udtrykke os og indhente viden: Wikipedia har udkonkurreret alverdens opslagsværker, Facebook har vokset sig fem gange så stor som Mærsk, og Skype har overtaget hovedparten af al udlandstelefoni ved at udnytte teleudbydernes egen infrastruktur. Den gamle verdensorden er blevet vendt på hovedet.

For rettighedsindustrien er det en katastrofe. Dens svar har indtil videre været at lobbye for flere og mere vidtgående indgreb over for det frie og åbne internet — senest med PIPA, SOPA, ACTA, og rundt om hjørnet venter TPP. Alle knopskydninger på det samme stamtræ — og med rødder i den samme grundtanke: at internettet ikke kan forblive en ureguleret ø midt i et gennemreguleret landskab.

Af samme grund er ACTA blevet kaldt internettets nye grundlov. Formålet med ACTA, der oversat til dansk betyder »handelsaftale til bekæmpelse af kopiering« er at bekæmpe ulovlig kopiering af enhver art — herunder piratkopiering af musik, film og serier på nettet. Handelsminister Pia Olsen Dyhr (SF) siger, at ACTA udelukkende handler om at »beskytte danske produkter« og »sikre danske arbejdspladser«, og at aftalen »ikke indebærer nogen indskrænkning af borgernes grundlæggende rettigheder«.

Men rundt om ministeren vokser koret af kritikere dag for dag. Deres konklusioner fortæller en anden historie, som måske bedst opsummeres af den norske internetekspert Gisle Hannemyr. I en analyse af den endelige aftaletekst, skriver han, at ACTA »er kritisabel, fordi den har elementer, som kan have en afkølende effekt på ytringsfriheden.« Også Danmarks førende it-advokat Martin von Haller Grønbæk mener, aftalen er problematisk, fordi den »udelukkende tjener en snæver gruppe af rettighedshavere frem for hele samfundet«.

I en rapport, udarbejdet for De Grønne i Europa-Parlamentet, tegner to markante britiske jurister et lignende billede af ACTA’s potentielle betydning for de grundlæggende frihedsrettigheder. De to forfattere påpeger, at ACTA er blevet forhandlet »i hemmelighed uden tilstrækkelige input fra det civile samfund, men i tæt samarbejde med de store rettighedshavere«. Det har resulteret i en aftaletekst, som er »en alvorlig trussel mod grundlæggende rettigheder i EU«. Blandt andet hæfter de to forfattere sig ved, at aftalen:

1) yder uforholdsmæssig stor beskyttelse af ophavsrettigheder.

2) giver rettighedshavere mulighed for — uden om en domstol — at bede internetudbydere og webtjenester fjerne ulovligt materiale.

3) er vagt formuleret. Selv om den ikke eksplicit giver internetudbydere ret til at afskære brugere adgang til nettet efter eventuelle forseelser — så rummer den heller ikke en bestemmelse, der eksplicit forbyder dem at gøre det.

4) ikke giver lige vilkår for i-lande og u-lande i internationale handelsforbindelser.

5) kan hindre u-landes adgang til livsnødvendig kopimedicin.

Mistilliden til ACTA har suget næring af den lukkede proces, som aftalen er et resultat af. Lækkede dokumenter afslørede sidste år, at det fra begyndelsen var et eksplicit mål med de hemmelige forhandlinger at styre fri af eksisterende internationale institutioner som eksempelvis WTO, WIPO og FN. Det er ikke ligefrem noget, der styrker tilliden til forhandlernes motiver — hverken hos de politikere i Europa-Parlamentet, der skal godkende aftalen, eller hos de befolkninger, der skal leve med den.

Netop derfor kan det undre, at Pia Olsen Dyhr ikke har udvist større vilje til at debattere aftalen. Hun nøjes med at konstatere, at traktaten ikke vil medføre ændringer i borgernes »adgang til eller brug af internettet«. Så er alt tilsyneladende sagt. Men det er en dårlig strategi. Den lukkede dørs taktik fører — som vi også har set i de forgangne uger — kun til konspirationer, mere bekymring og mindre tillid.

Lad os tage den debat, som for længst skulle være taget. Dér, hvor EU viste lukkethed, bør Danmark vise åbenhed. 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeppe Morgenthaler

Det er så vigtigt at i tog ACTA op og skrev om det. Tak for det. I har nu alle muligheder for også at være det første medie der skriver om TPP og OPEN, de næste akronymer vi skal (SKAL!) forholde os til.

Problemet ved hele kopispørgsmålet er, at imaterialier også blev beskyttede og i dag er de produkter, alt drejer sig om, fordi de selvfølgelig er de mest sårbare.
Men musik spillet i fortiden er ikke et kunstværk og er ikke et produkt.

Anne Marie Pedersen

"Netop derfor kan det undre, at Pia Olsen Dyhr ikke har udvist større vilje til at debattere aftalen."

Og jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at glemme den udtalelse Pia!

Information flirter helt uforståeligt med censur omkring fjernelse af indlæg i trådene med hensyn til ACTA-forholdene. Hold op med det absurde pjat Information. Tag dog en diskussion i redaktionen, som ikke går entydigt ud over kommentatorerne. Jeg har endnu ikke været udsat for indlæg, som gav udtryk for en umiddelbar frustration, som alle ikke kan tåle at høre. Det sætter relationen imellem offentlighed og medier ganske unødigt på spil.

Dernæst kan der siges meget om karakteren karakteren af regeringens håndtering af sagen:

F.eks:

1. magtfilosofisk har det været beskæmmende, hvorledes forhandlingerne er foregået imellem en lukket kreds af lobby-interessenter, fortrinsvis juridiske rettighedshavere, og dermed udelukkelsen af de europæiske offentligheder, som tænkes at skulle bære konsekvenserne af ACTA-bestemmelserne. I form af en yderligere overvågning, som private virksomheder skal forestå indhentningen af. Det forekommer som en suverænitets-udlicitering, der ikke respekterer normal lovgivning. Og som ikke har været genstand for en grundig debat. Det kan der siges meget mere om.

2. samfundsfilosofisk er der tale om, at regeringen ved akcepten af ACTA-lovgivningen helt ser bort fra, at der kan være tale om ligestillede hensyn til en lang række af allerede eksisterende lovgivninger. Det betyder, at regeringen (af ligeledes uforståelige årsager) betragter erhvervsmæssige præferencer som en større prioritet end de rettigheder, som man under et benævner: frihedsrettigheder.

Altså at ACTA-lovgivninger tilsidesætter dén foreløbige prioritet, at individet er beskyttet med hensyn til, i hvilken grad staten (myndighedsforhold) kan operationaliseres udenom rettighedsforhold for den enkelte. I samfundsfilosofisk regis er der med andre ord tale om, at regeringen forestiller sig, at man kan rykke balancerne imellem offentlighed og myndighed ved at tilgå en akcept af rene handels-mæssige hensyn over hensyn, der stiller det enkelte individ sin egen beskyttelse i udsigt. Der er en lang række af hensyn til individet i et moderne, åbent og transparent demokrati, der er blevet tilsidesat på entydige vilkår, som ikke tænker samfundets generelle status med. Altså ihvorvidt juraen i regeringsdepartementerne kan siges at være de afgørende aspekter. Problematikken er, at der har været tale om så snævre hensyn, at hele karakteren at demokratiet er sat på spil.

Måske rent spin har været årsagen. Det kan man under alle omstændigheder frygte, når man lytter til regeringens forsøg på, at gøre samfundet til en kriseøkonomisk artikuleret afhænghig. Det er såmænd småt med nødvendighederne i den forbindelse. Det kan der også siges meget mere om.

3. retsfilosofisk er ACTA-lovgivningen en alvorligt speget sag, idet den forudsætter en optrapning af den overvågning, som den enkelte underkastes uden udenom terror-sigtet. Altså at individet fortaber alvorlige dele af sin nuværende retsstilling i og med, at man privatiserer dele af overvågningen. Og henvisningen til domstolene er ganske simpelt ikke tænkt igennem, idet man her overhovedet ikke er gearet til søgsmål, der betvivler lovligheden af private erhvervhensyn i relation til de rettigheder, som individet burde være sikret over f.eks Grundloven. Problemet er, at den enkelte borger er henvist til søgsmål for at kunne rejse en naturlig protest overfor anliggendet. Altså en omvent stilling med hensyn til bevisforholdet. Det er med andre ord ikke overvejet, hvorvidt individets retsstilling er sikret over en privat formidling af overvågnings-mæssig karakter. Man vender helt enkelt individernes retstilling på hovedet.

Alt i alt bærer regeingens tilslutning til ACTA-lovgivningen præg af et hastværk, som dels tilsidesætter offentlighedens generelle beskyttelse overfor en altfor ivrig vilje til magt ved det store bord uden for Danmarks interne demokratiske model. Man er måske blevet for ivrige deltagere udenrigs fremfor indenrigs. Og dels har regeringen slet ikke udvist en behørig respekt for egen offentlighed, når tilgåelsen af ACTA-lovgivning er forhandlet udenom den danske offentlighed i et tillukket miljø, der bærer præg af lobbyvirksomhed.

Men alvorligere endnu: regeringen har heller ikke udvist en tilstrækkelig respekt for alle samfundets individer og dermed karakteren af det danske demokrati, når så dybtgående ændringer af rettigheds-forholdene i hemmelighed er tilgået. Realpolitik er med andre ord blevet et elitært særanliggende, der har tilsidesat det aktive demokrati og, rent ud sagt, sprunget over den offentlighed, som er forudsætningen i demokratiet.

Den nye regering har jo tigget og tryglet om regeringsmagten før valget, især på bekostning af samfundets svage grupperinger, men er med ACTA-vedtagelsen påny vendt på en tallerken og har tilsidesat individet igen.

På rene magtvilkår. Viljen til magt eller viljen til de almene demokratiske vilkår er med andre ord blevet forstået helt udenom den enkelte samfundsborgers præmisser. Man forstår overhovedet ikke den form for trafik som handlekraft herude i offentligheden. Tværtimod. Det virker som unødvendig og manipulerende talen imod bedrevidende...

Med venlig hilsen

Søren Blaabjerg

Skam få SF og Pia Ohlsen Dyhr. Bægeret må være ved at være fuldt for uduelige ministre, der kun sidder på dertes poster af partitaktiske grunde.

Det er ærgeligt at tilbagestående mennesker ønsker at andre skal være lige så tilbagestående som de selv, men sådan er det altså.

I de tidlige 90'ere begyndte jeg at interessere mig for internettet, hvor jeg så helt nye muligheder for at udveksle viden, idéer, kunst og kultur, og jeg var da også i en årrække medejer af et af de første firmaer i danmark der seriøst beskæftigede sig med internet.

I en del år var der ingen firmaer (læs: kapitalinteresser) der ville være med på den vogn, 'man kunne jo ikke tjene penge på det', og det var måske i virkeligheden et stort held for internettets spæde start.

I 1996 var København europæisk kulturby, og i den anledning lavede man, fra officiel side, et site på internettet 'Kulturby 96'. Jeg fandt dette site gabende kedsommeligt og for at demonstrere dette (og mit firmas duelighed iøvrigt) lavede jeg et andet site, kaldet 'Alternativ kulturby 96'. Her lavede jeg selv om mine kolleger en masse 'fis og ballade', lidt her, lidt der, oppe og nede, med fotos, grafik og sjove tekster og idéer, samtidig med at vi flittigt linkede til det officielle site, kalendere med arrangementer og lignende. Sitet blev næsten lige så populært som det officielle site (målt på antal besøgende), og det endda helt uden egentlig markedsføring.

En af siderne på dette site kaldte jeg 'den store danske internet encyklopædi', med reference til et produkt fra en halv-statslig forlagsvirksomhed, da jeg fandt det 'tilbagestående' at man ikke her kunne se de nye muligheder, men istedet kun kunne oppe sig til at udgive produktet på CD udover i bogform (temmelig tåbeligt efter min mening).

På denne side lavede jeg en skitse til noget der ligner Wikipedia og Common Creatives idag (jeg har stadig teksten et eller andet sted), og jeg opfordrede internet-seere til at indsende deres gamle billeder, tekster og lignende, således at man kunne 'poste' dem på siden, og de kunne deles af alle. (jeg er sikker på at nogle her kan se hvad det havde kunnet betyde for danmark hvis dette initiativ var blevet fulgt op af stærkere kræfter end jeg selv)

Kort tid efter fik jeg et brev fra forlagets advokat der protesterede over siden og blandt andet skrev, noget i retning af (jeg gider ikke finde brevet frem) 'den overdragelse af rettigheder der lægges op til er alt for vidtgående'. Jeg blev med andre ord truet med, i ved nok hvad. Kapitalinteresserne begyndte med andre ord 'at røre på sig'. Og da kulturby 96 var ovre lukkede jeg sitet ned (noget der skulle gentage sig flere år senere, bare på en anden måde og i anden sammenhæng).

I de følgende år voksede internettet sig stort og stærkt, og pludselig kom alle firmaerne rendende, - de havde pluselig set 'lyset' (læs: pengene). Og samtidig begyndte internettet at blive belastet med bl.a. 'spam' og 'spam-dexing'.

Og nu vil kapital/magt-interesserne gudhjælpemig sætte sig på hele pivetøjet. Men fortvivl ej, tro mig, de er simpelthen for dumme, det vil aldrig lykkes for dem, det kreative er meget stærkere end dumheden.

Jeg ser idag internet, computere og fjern-samtale og -syn som en slags forlængelse af den menneskelige hjerne, og måske egentlig som en helt ny 'menneskets kæmpehjerne' eller nervesystem om man vil.

Det lyder måske lidt 'flyvsk', men lur mig om jeg ikke ender med at få ret.

Amygdala sidder inde i sin mørke hule og skuler misundeligt ud på de der bevæger sig ude i lyset. Den vil gerne hæmme og kontrollere, og også gerne ødelægge alt. Hvorfor? Fordi den er bange.
Lad den ikke spilde mere af vores tid, giv den kamp til stregen - herunder ACTA.

Jeg er ikke færdig med computere og internet, og der kommer nok snart noget nyt :)

Og hvis I insisterer på en internettets grundlov så synes jeg ærlig talt at I burde konsultere andre end kapital- og magt-interesser, for de er for tumbede og hemmelighedernes tid er forbi.

Og så se at få løsladt ham der Manning og få sagen mod Assange ud i lyset hvor den hører hjemme.

Sigurd Hovøre

Som ung mener jeg det her kan medføre flere problemer. Først og fremmest vil den totale implementation af ACTA lægge grobund for ungdomsoprør. Det er trods alt vores kæreste eje så at sige som de leger med.
et andet problem vil være en formindskning af innovativitet, kreativitet samt informations udspredelse. Vores samfund ville komme til at minde om Kinas styre, med total kontrol over internettet. Og folk der måske bare mangler et spark i røven i form af lidt forslag fra nettet.
Men størst af alt tror jeg faren bliver hacking. Ved at indfører reglen lægger DK sig ud med Anonymous.. Eller rettere sagt lægger regeringen sig ud med dem, samt en masse andre. Og den gruppe vil ikke få problemer med at rekruttere unge til at lave kæmpe store DDOS angreb på landets servere.
Og helt ærligt. Om 3 år er pladebranchen alligevel uddød hvis du spørger mig. Skaberen af Megaupload (som er blevet anklaget for alt muligt for at have en hjemmeside) har nemlig lavet et nyt projekt, Megamusic, hvor kunstnere kan oprette sig og sælge deres musik igennem det program. Forskellen er bare at hvor kunstnere får 20 - 30% af salget i dag, vil de få 90% af salget via programmet. Det vil fjerne grundlaget for rigtig mange producenter. Så drop ACTA og lad os dog have vores net i fred!

Lotte Jørgensen

@Jens Overgaard Bjerre
Jeg kan altså godt huske at der have været skrevet om det før i Information - og en hurtig søgning (på ACTA) fandt 8 artikler fra 2010 - heriblandt:
http://www.information.dk/230813
Så lad være med at skælde sådan ud - vi (som læsere) er blevet orienteret før vedtagelsen.

michael parly pedersen

Så er det ud af med dynen og på med vanten, Pia Olsen Dyhr. Her er rigtig meget konkret kritik som du bør svare på. Ikke kun i rasmus Bo sørensens ovenstående artikel, men også fra en række debattører her på bloggen, som kommer med en masse konkrete fakta om om indeholdet og måden. hvorpå, at ACTA er blevet lusket igennem.

Stormen mod dine synspunkter er blot lige begyndt og vil kun med tiden blive voldsommere. Med din vage og intetsigende artikel for nylig i Information, som forsvarede ACTA, udviser du enten en stor sympati for monopolkapitalismen eller en rigtig dårlig dømmekraft og viden om, hvad ACTA egentlig er for en størrelse.

Du og dit parti samt regeringssamarbejdere er gået varmhjertet ind for en gennemført kapitalistisk og ultra monopol beskyttende aftale, det skal i i en sådan grad få at høre for fremover. Og ikke mindst det beskæmme fakta, at aftalen åbenbart med jeres velsignelse, er blevet til uden forudgående folkelig debat og indflydelse. Du har en rigtig varm kartoffel i skødet.

michael parly pedersen

"af med yne og på med vanten" ikkke "ud af med dynen" naturligvis.

Jesper Frimann Ljungberg

@Sigurd Hovøre

Jeg tror du groft undervurderer, hvor meget "internettet" i Danmark ligner det i totalitær stater.
Det her er ikke starten, det er skridt 3 eller 4.

Vi har i Danmark logning af fra og til af al elektronisk kommunikation, vi har censur, vi har sletning af 'adresser' i internet udbydernes 'telefonbøger' og vi har tvungen brug af en centraliseret login løsning, der installerer forklædt software på din PC.
Vi er ikke så småt på vej ned af samme vej som Kina og andre lande, nej nej vi er lige i hælene på dem.

// jesper

Jacob Lorensen

Alea ACTA est...

Information har behandlet ACTA, fra 2007 til 2010 og til 2011. Det, der er problemet er at de store mainstream medier som f.eks. Ekstra Bladet, JyllandsPosten eller Politiken ikke har taget det op - får nu. Og hvorfor har de så taget det op?

Jo, det har de, fordi det sidste halve år har, og især de sidste to måneder, har vi talt om SOPA og PIPA. Dette har været med til at kaste lys over ACTA og dens mulige konsekvenser for internettet. Når først EB, JP og Politiken - og Børsen! - tager det op, så sker der noget.

Og som sagt/skrevet: jeg har intet imod at kreative folk tjener penge på deres frembringelser, men det bør være sådan, at rettighederne højst varer ved i 30 eller 35 år efter kunstnerens død, eller i 60 år efter at værket er blevet skabt. Hvorfor skal arvingerne have en masse penge - de kan selv være kreative kan de.

Mht. logning af al kommunikation på internettet, telefon-numre mv. er det jo et krav fra EU, at det skal være sådan. At DK så er gået meget videre end EU-direktivet er jo ikke EU's skyld...

Og ja, vi har censur, men en meget mild form censur, som jeg opfatter det. Sider med f.eks. børneporno blokeres, hvilket jeg mener er helt OK. Mit problem med censur på internettet er at hvad der er børne-porno, altså utugtige billeder af børn i seksuelle situationer, afviger fra land til land og fra kultur til kultur.
Desuden er det sådan at der I DK eksisterer en fogedretsdom om at blokere for adgangen til Pirate Bay og allof.mp3. Hvorfor forstår jeg egentlig ikke, da TPB's server står i Sverige og i allof's server står i Rusland. Men sådan er det.

Blokeringen af sider på internettet handler nu også om sider som sælger potentielt skadelige (ulovlige/falske) piller til danskerne samt sider som ikke har en licens til at drive spil i DK. For mig at se er dette dybt problematisk; man kan godt kræve, at folk også tænker sig en smule om, inden de handler på inter-nettet.

Mht. nemID, så ja, det installerer billedfiler på computeren. Og hvad så? Det gør Microsoft's programmer også samt en masse andre programmer installerer (genkendelige) billedfiler på vore computere.
For mig at se er NemID en ideel løsning, da den kræver tre koder for at logge ind.

Kan I ikke se at anarki er godt? Behøver der at stå 'demokratisk' foran?

Jesper Frimann Ljungberg

@Karsten Aaen.

Mht. blokering af internet sider i Danmark, så er sådan noget som BP filteret, jo den værste gang juks man kan forestille sig. Foruden at være på kant med Grundloven, så skulle det være så nemt at omgå at det er latterligt, så skulle lang lang lang de fleste sider 99%+ efter sigende være f.eks. homoseksuel porno og andet såkaldt 'anstødeligt' indhold. Dette tal kommer fra en finsk undersøgelse af det finske filter.
Min personlig holdning er at i stedet for at bruge kræfter på noget pseudo blokering, der bare fejer problemet ind under gulvtæppet, burde man hellere bruge kræfterne på at 'hunt down those bastards and rip their ..... ja.. du ved hvad jeg mener. Der findes så filtre man kan downloade, og installere for at beskytte sine egne børn mod skadeligt indhold på internettet.

Med hensyn til snyde spille sider og sider der sælger ulovlig medicin, siden hvornår er det blevet gængs politiarbejde bare at 'fjerne siden i vejviseren/telefonbogen' i stedet for at retsforfølge folk ? Det er efter min mening forkasteligt.

NemId er noget makværk, det er en centraliseret login løsning der skal virke til alt. Det er ikke måden at lave det på, undskyld.

Hvis Nemid er i UDU så kan du ikke..

1) Logge på din netbank.
2) Melde flytning.
3) Spille lotto.
4) Som offentlig ansat logge på de systemer der nu kræver nemid.
... og det bliver kun værre, jo mere man kobler på.
Det gør den danske IT infrastruktur sårbar over for angreb. Hvis vi kommer dertil, hvor 'man' gerne vil have det kan man, hvis man tager Nemid serverne ud, lægge hele Danmark i knæ.
Desuden så er den officielle support meget snæver, vi har ikke en.. ikke en computer i huset, og der er da 4-5 OS images, som kører en officielt supporteret platform for NemID.
Hvorfor kan man ikke lave sådan noget ordentligt i Danmark, det er nøjagtigt det samme som med ACTA, der mangler simpelt hen kompetente folk der ved noget om det her i folketinget og i ministerier.

Argh.. jeg kunne blive ved.

// Jesper

Henrik von Stijnbergen

Stor tak til Information for at følge op på debatten om ACTA.

Den polske premierminister har i dag sagt, at han vil fastfryse ratifikationen af ACTA, da han mener argumenterne for at stoppe ratifikationen er retfærdiggjorte. Underskrivningen af den har ikke været genstand for tilstrækkelige konsultationer hos alle parter i processen, sagde han.
Kilde Le Monde kl.17.18
www.lemonde.fr

Karsten og Jesper - Nu skal vi selvfølgelig passe på vi ikke bevæger os for langt væk fra 'topic'. Aligevel kan jeg ikke dy mig for at kommentere på et par ting.

NemID er en fadæse primært fordi den er baseret på Java. Du fownloader en applet som du så giver fuld tilladelse til at gøre alt hvad du selv kan gøre med din maskine. Der med ikke sagt at den gør det, men det er en hån over for brugeren at man ikke benytter et system der tilgodeser dennes sikkerhed bedre. Jeg har tidligere linket til Dansk IT-Politisk forenings saglige kritik af systemet og gør det gerne igen: http://itpol.dk/taxonomy/term/47

At den Danske censur er både grundlovsstridig og iøvrigt til grin er en anden velfunderet sandhed. Igen er der guldkorn at finde på itpol's hjemmeside: http://www.itpol.dk/files/siminnCensurPraesentation_marts2010.odp - Det her er en PowerPoint præsentation som en medarbejder fra en Dansk internetudbyder udarbejdede i forbindelse med et møde med foreningen. Uddrag fra afsnittet "En usædvanlig supportsag":

"Fra kunde (lørdag nat):

hvor er jeg fucking træt af at se det forbandede "politi lort" ved sider som ikke har en skid at gøre med børneporno eller hvad fanden det end er det prøver at blokere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

jeg prøver at spille den af... men det irriterer ,ig det lort hele tiden kommer frem på min skærm..................!!!"

Problemet er at man blokerer pr. automatik når en eller anden får moralske kvababelser og indberetter en side.

At det umiddelbart kan være svært at sympatisere med en vred onanist forstås, men vi skal også huske på den samfundsværdi pornografi har: non-destruktivt aflad for seksuelle frustrationer. I den forbindelse kunne man vove at stille spørgsmålet om politiets resourcer ikke var bedre brugt på at optrevle og retsforfølge produktions/distributions netværk end at kriminalisere onanister. Jeg mener - bare fordi vi blokerer for siderne, holder produktionen jo ikke op med at eksistere, og jeg er sikker på at de fleste vil være enige i at produktionen af børneporno af langt mere moralsk forkastelig end Jensens fredags-spiller. Overgrebet foregår jo udelukkende ved førstnævnte.

I Japan har man en stor erotisk tegneserieindustri, en betydelig del af outputtet beskæftiger sig med voldtægt af skolepiger. Man tillader dette fordi det har vist sig at mængden af overgreb er faldet med accepten af børnepornotegneserier.

En interrresant videnskabelig undersøgelse af de Japanske forhold: http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/DIAM/effects_pornography.htm

Citat: "The most dramatic decrease in sex crimes was seen when attention was focused on the number and age of rapists and victims among younger groups [Table 2]. We hypothesized that the increase in pornography, without age restriction and in comics, if it had any detrimental effect, would most negatively influence younger individuals. Just the opposite occurred. The number of victims decreased particularly among the females younger than 13. In 1972, 8.3% of the victims were younger than 13. In 1995 the percentage of victims younger than 13 years of age dropped to 4.0%; a reduction of greater than 50%."

Jeg mener bestemt ikke at børneporno skal legaliseres - men at kriminalisere forbrugerne er spildt krudt - maskinen ruller videre. Man kunne eventuelt skæve til Japan og tillade tegneseriebørneporno. Det er videnskabeligt bevist at det har en større præventiv effekt end censur.

Og her lykkes det mig så at knytte an til ACTA selvom det var en lang omvej - ACTA er et langt angreb på forbrugeren, med alt det tunge skyts lagt i hænderne på producenterne. Det kan ikke siges mange gange nok: Med ACTA giver vi afkald på en betydelig del af vore juridiske rettigheder, samtidig med at vi giver virksomhederne både dømmende og udøvende magt.

Jesper Frimann Ljungberg

@Rune Lund

Tak for dit gode indlæg, jeg er selv medlem at IT-politisk forening.

Der hvor ovenstående hænger sammen med netop ACTA er jo netop hensigten i aftalen, nemlig at 'providers' skal samarbejde med rettighedshavere. Fra side 3 i den danske oversættelse:

" SOM ØNSKER at fremme samarbejde mellem udbydere af tjenester og rettighedshavere med henblik på at håndtere relevante krænkelser i det digitale miljø"

Spørgsmålet der så springer i øjnene er så, Hvad betyder dette samarbejde så, og hvor går grænserne ?

Igen vores teleselskaber ligger inde med data, om hvem vi kommunikere med, og hvilke sider vi går på, og jeg formoder også hvilke protokoller der bliver brugt.
Det er jo så åbenlyst at rettighedshaverne vil være meget interesserede i sådanne data.
Til dette vil vores gode minister jo nok sige, at det er der jo love imod sådan noget.
Tja ja. Nu har jeg selv forespurgt mit teleselskab om hvor meget det ville koste at få sådanne 'tracking' data udleveret. Svaret var at det måtte de ikke, det var kun politiet, der må få det. Sjovt nok er det ikke helt i overensstemmelse med Dansk lovgivning at nægte at udlevere data, som man har om borgerne.

Hvad data har nemid så liggende om os ? Man må så sige at Nemid er en service provider, som så er lidt af en gummi betegnelse. Og sådan kan vi blive ved, det bliver så rigtig skræmmende når vi snakker om Google og lignende firmaer. Forestil dig hvad de kan oplyse om os.

Tja ja.

// Jesper

Jesper: "Hvad data har nemid så liggende om os ? Man må så sige at Nemid er en service provider, som så er lidt af en gummi betegnelse. Og sådan kan vi blive ved, det bliver så rigtig skræmmende når vi snakker om Google og lignende firmaer. Forestil dig hvad de kan oplyse om os. "

Persondataloven er som bekendt på vej ud: http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2012/01/31/161516_1_1.htm - med fuldstændig samme perspektiv som ACTA: Overgreb på personlig integritet for at tækkes erhverslivet som IGEN får lagt juridisk magt i hænderne der normalt hører hjemme hos politi og domstole.

Google har netop ændret deres TOS. Den nye agreement gælder samtlige af google absorberede tjeneste, herunder youtube: https://www.google.com/intl/da/policies/

citat fra googles nye Privatlivspolitik:

"Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Google, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendige for at:

Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
Skadesfriholde Googles, vores brugeres eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen."

Dette kommer lige i halen på ACTA, der tillader virksomeheder at beslaglægge dine data fra hvilken som helst service der registrerer disse, uden domerkendelse. Sammenholdt med den nye Europæsike standart for persondata ryger den sidste sikring af personlige rettigheder, og den sidste hæmsko for producenternes absolutte kontrol over forbrugerne.

Det værste er at der er juridisk præcedens for hele lortet.

På den ene side har vi forlængst overleveret vores privatliv til google, facebook et al ved at klikke 'jeg accepterer'.

På den anden har vi forlængst givet køb på retssikkerheden ved at acceptere logging af ALT i krigen mod terror's navn.

Sidst men ikke mindst har vi tilladt censur i den mavesure morals navn.

Man kan slutte at sålænge det lykkes at skræmme befolkningen med terror, børneporno og pirater, kan man overtale den til hvad som helst.

Det fandme uhyggeligt du!

Jesper Frimann Ljungberg

@Rune
Hvad skal jeg sige, du skærer jo helt ind til kernen i det her. Jeg er meget enig.

Det jeg tror der kommer til at ske, hvis det her skræk scenarie bliver til virkelighed, er at vi kommer til at se en modreaktion.
En modreaktion, som man nok ikke lige har regnet med, i mange kredse. Det vil være rigtig rigtig skidt for firmaer som Facebook, Google med flere.
Vi kommer til at se at flere folk sætter sig ind i tingene og beskytter sig, mod opsamlingen af data og nu hvor de er igang så hvorfor så ikke fjerne reklamer, blokere for tracking cookies etc etc. Folk vil også begynde at bruge relativ stærk kryptering som default.
Alt sammen noget der vil ændre den måde man i dag laver penge på internetttet...

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

Så lige POD i DR deadline, sidde og forsikre om at folk ikke får konfiskeret deres iPOD når de rejser mellem lande.

Sjovt nok står der i 14.2 i ACTA aftalen. "En kontraherende part kan undtage små mængder varer af ikke-kommerciel art, som rejsendemedtager i deres bagage, fra anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit."
Så vi er så heldige at medlemslandende kan, hvis de synes det er ok, undtage vores håndbagage.. ikke skal, ikke at vi har ret.. men "kan".

Og før at folk siger at vi skal have sølvpapirs hatten på. Så se f.eks. noget som de forskrifter, som mange virksomheder har for deres medarbejderes bærbare computere, når man skal rejse. ALT skal være krypteret, og nogen gange krypteret flere gange. Så man har måske op til 3-4 passwords som skal tastes ind før man kommer til 'the good stuff'.

// Jesper

John Vedsegaard

Så kan det jo blive spændende at se hvor længe aktører som YouTube vil være lovlige, der ligger nemlig uanede mængder af ulovlige musikvideoer og andet.
Man kan også se på hjemmesider: Utroligt mange hjemmesider bruger grafik som er "skrabet" ned fra andre hjemmesider og derfor meget ofte er ulovligt kopieret.

I samme forbindelse bliver man også nødt til at se på google og andre søgemaskinefirmaer, de vil jo ofte præsentere ulovlige resultater i form af grafik, tekst, musik, videoer og hvad man ellers kan finde på at lægge på nettet.

Ingen kan med rimelighed påstå der ikke kommer ulovlige resultater fra blandt andet ovenstående firmaer. Yderligere registrere firmaer som google søgeresultater, stik imod Dansk lovgivning, da de aldrig har søgt om tilladelse til det register de har. Ligeledes har de aldrig søgt om tilladelse til at gemme resultater fra deres "crawler", en sådan tilladelse skal selvfølgelig være givet, før man må gemme resultaterne - og glem ikke de gemmer det på deres server. Man kan så godt via META-tacs give søgemaskinerne forbud mod at gemme resultaterne, men de får ikke tilladelse bare ved at der ikke er lavet et forbud!

Det er umuligt at kontrollere det 100%, ligesom jeg ikke kan kontrollere om nogen anvender en eller anden gif jeg engang har fremstillet, at jeg så er ligeglad med om nogen anvender sådan en, er en anden sag. Det kan for eksempel gælde for mit profilbillede (som oprindelig er animeret), skulle nogen have lyst til at hugge det vil jeg ikke modsætte mig, dog vil jeg selvfølgelig foretrække man laver det lidt om. På en eller anden måde vil jeg alligevel ikke kunne sælge det..

Vi kan se frem til et retssamfund hvor man er skyldig indtil man kan bevise det modsat og nærmest per definition kriminel hvis man er på Facebook osv. For der skal ikke mere til at bryde loven end at lægge nogle billede fra ferien ud hvor et eller anden Cola reklame med synlig ophavsretsligbeskyttet varemærke ses i baggrunden. Det er ligegyldigt at "i praksis" ingen ville komme til at blive dømt for det. Et frit og demokratiske samfund skal bare ikke acceptere at stupiditet af så Gargantuan dimensioner kan finde vej inde i verserende lovgivning bare for at tilfredsstille de snævre og eksklusive interesser af en forening af store corporationer. Ellers vil det ikke forblive fri og demokratisk ret meget længere. Det er kilen i døren til en snigende indførelse af poltistaten.

Men alt er ikke tabt endnu. Langtfra ville jeg optimistisk mene. Traktaten skal ratificeres i EU parlamentet og det er ikke givet på forhånd. Vi har tid til at oplyse hinanden og bombardere politikerne med besværlige spørgsmal og krav om retsikkerhed og gennemsigtigheden i loven.

Skulle det værste alligevel ske og traktaten går igennem står vi alligevel stadig med stærke kort på hånden ville jeg mene. Vi ved hvem står bag det her og hvad deres interesser er og det gør dem sårbare. Hvis europæiske borger er imod dette nonsens, og er oprørt nok over det til at gøre noget ved det, hvad jeg tror de er, skal man bare tænke på hvad den europæiske marked betyder for disse tunge drenge.

Det betyder forskellen mellem overflydende bankkonti og erhvervsmæssig død. Det er slet ikke for tidligt at begynde at organisere boykotte af visse produkter. Tænk hvis 50% af de europæiske filmelskere bestemmer sig for at gå udenom biograffer der viser Hollywood film. Hvis vi drikker vand i stedet for cola. Hvis vi dropper Microsoft Office for Open Office. Kun køber musik gennem websteder der sælger direkte udenom de store pladeselskaber. At der alle vejene offentligøres lister over firmaer hvis produkter man skal undvære.

Lad s bare komme i gang!