Leder

Utåleligt ophold

2. juni 2012

Som en automat har justitsminister Morten Bødskov (S) de seneste uger utrætteligt repeteret: »Regeringen har ingen planer om at ændre på udlændingereglerne«.

Nej, vi har forstået, at regeringen foretrækker de borgerliges udlændingepolitik af frygt for at blive beskyldt for slapperkurs. Men vil regeringen virkelig tage ansvaret for adoptionen af en lovgivning, der i praksis lægger op til brud på menneskerettighederne?

Det spørgsmål må justitsministeren og resten af regeringen forholde sig til, efter at Højesteret i en konkret sag I går kendte konsekvenserne af udlændingelovens bestemmelser om udvistes opholds- og meldepligt i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Den principielle afgørelse faldt i sagen om iraneren Elias Karkavandi, der i 2005 blev kendt skyldig i at have været såkaldt hashvagt på Christiania. Dommen lød på udvisning efter halvandet år i fængsel. Men da han som kristen risikerer dødsstraf eller tortur i Iran, kan udvisningen ikke effektueres.

Natlig opholdspligt i Center Sandholm har Elias Karkavandi været pålagt siden 2007, og efter en stramning af udlændingeloven i 2009 blev han pålagt tre formiddage om ugen at melde sig til centrets politivagt. Stramningerne blev gennemført på Dansk Folkepartis initiativ og med Socialdemokraternes modstand i 2008.

Højesteret tager ikke stilling til selve udvisningsdommen, men de syv dommere fastslår i deres afgørelse, at indgrebet i Elias Karkavandis bevægelsesfrihed strider imod menneskerettighedskonventionen.

Morten Bødskovs holdning til sagen har vi endnu til gode, men han kan ikke komme stikkende med sit automatsvar. Når landets øverste retsinstans afviser konsekvenserne af gældende lov, må loven og ikke alene konsekvenserne af den selvsagt korrigeres. Det er ikke tilstrækkeligt alene af genoptage de andre 37 udvisningssager.

Justitsministeren har med Højesterets afgørelse fået opbakning til at gøre det, hans parti i 2008 mente. Tøv nu ikke.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Sådan som jeg forstår dommen, så er det ikke selve loven, der er i strid med menneskerettighederne, men derimod den praksis, der er ført i Elias Karkavandis sag - dvs. de konkrete afgørelser, som udlændingemyndighederne har truffet i 2009.

Dermed behøver man ud fra dommen ikke nødvendigvis at ændre på loven, men det må stå klar, at praksis skal ændres, så proportionalitetsprincippet ikke overstrædes.

Dorte Sørensen

PS: I P1 i går lød det ellers at Bødskov på et udvalgsmøde før dommen havde lovet Enhedslisten , at han ville se på sagen og her også lovændringer, hvis Højesteret gav Elias Karkavndi medhold. Dette blev dog tilbagevist af Ole Hækkerup.

Hans Jørgen Lassen

Som Jan Hansen påpeger, så har Højesteret med sin dom ikke anfægtet lovbestemmelserne vedrørende tålt ophold.

Men efter en meget konkret vurdering har retten fundet, at de restriktioner, som loven giver mulighed for, i Karkavandis tilfælde savner ethvert fornuftigt formål, eller på juridisk, er "et uproportionalt indgreb".

Højesteret har blandt andet lagt vægt på, at indgrebene ikke er nødvendige af hensyn til den offentlige orden. Manden er således ikke vaneforbryder, men er kun straffet én gang. Der er intet, der tyder på, at han vil skjule sig for politiet, og der er ej heller noget, der tyder på, at han vil begå ny kriminalitet.

Desuden henvises til den lange tid, disse restriktioner har stået på, og at der ikke er udsigt til, at K. vil kunne hjemsendes inden for overskuelig tid.

Højesteret har således ikke fastslået, at disse restriktioner ikke vil kunne anvendes over for andre personer, hvor de konkrete forhold er anderledes.

Dorte Sørensen

Hans Jørgen Lassen tak for din præcisering. Men er der ikke vanskeligheder med den nuværende lov , når en mand som EK kan dømmes til et liv som loven lægger op til. Derudover virker det også underligt at være dømt til at være hashvagt og få 11/2 år fængsel kan føre til en udvisningsdom. Jeg kan ikke lade være, hvornår bliver færdselsforseelser, som at køre uden lys på cyklen , også til at føre til en udvisningsdom.

I mine øjne er der brug til en kritisk gennemgang af loven.

Hanne Cetkin

Tak til Christian Jensen for en god og skarp leder.

Christian Jensen påpeger ganske rigtigt at socialdemokraterne med Højesterets afgørelse fået opbakning til at gøre det, det partiet mente i 2008, og at man derfor ikke bør tøve med at ændre den inhumane lovgivning.

Problemet er imidlertid at nogen tilsyneladende har hypnotiseret regeringen til at føre en politik der på de fleste områder er endnu mere menneskefjendsk og inhuman end den politik den foregående førte.

Socialdemokraterne ligger i øjeblikket på omkring 16 procent af stemmerne og jeg vil gætte på at partiet skal ned på omkring 10 procent før partiet vågner op af sin døs og begynder at føre en venstreorienteret og human politik.

Hans Jørgen Lassen

Dorte Sørensen,

man bliver ikke udvist for bagateller, men kun for forbrydelser af en vis sværhedsgrad eller karakter.

Særligt strengt ses der på narkotikakriminalitet, jf. Udlændingelovens § 22, stk. 1, nr. 4, der hjemler udvisning, hvis:

4) udlændingen efter lov om euforiserende stoffer eller straffelovens § 191 eller § 290, når udbyttet er opnået ved overtrædelse af lov om euforiserende stoffer eller straffelovens § 191, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter ...

"Men er der ikke vanskeligheder med den nuværende lov , når en mand som EK kan dømmes til et liv som loven lægger op til."

Jamen, Højesteret har jo netop fastslået, at det kan han ikke. Højesteret kendte jo disse restriktioner ugyldige. Manmå ikke gennem mange år lade en person leve på denne måde. Myndighederne blev underkendt af retten.

At nogle embedsmænd misbruger en lov, kan man aldrig på forhånd gardere sig mod. Men man kan så ved dom konstatere, at dette gik altså for vidt, og dermed sætte en stopper for misbruget.

Der er tilsyneladende mange, der undrer sig over, at en sølle hashvagt fik 1½ år. Men det er der en forklaring på.

Forbrydelser straffes særlig hårdt, hvis de har organiseret karakter, og det var der tale om her. Der var tale om systematisk, organiseret hashsalg for store beløb, gennem lang tid og med mange indblandede.

I straffelovens § 81, stk. 1, anføres det som skærpende omstændighed

2) at gerningen er udført af flere i forening,

3) at gerningen er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet

Hvis man som enkeltperson ved en enkelt lejlighed sælger en klump hash til en af vennerne, så vil straffen være minimal.

Men når man indgår i et forbrydersyndikat, så er det en helt anden snak.

Martin Haastrup

Dobbeltstraf er da en besynderlig måde at signalere sin justits over at have fået manden fængslet en gang i 1 1/2 år.

Michael Guderup

Det har intet med dobbeltstraf at gøre. Det drejer sig om en overtrædelse af de betingelser manden har fået asyl og ophold på, og som han vel at mærke har kendt til.

Hans Jørgen Lassen

Ja, det er såre enkelt. Hvis man i ikke bagatelagtig grad misligholder betingelserne for en tilladelse, så bortfalder tilladelsen naturligvis.

Det gælder for tilladelse til at køre bil, for at drive lægevirksomhed, advokatvirksomhed, revisorvirksomhed, for hundrede og sytten andre ting - og altså også for tilladelse til som udlænding at opholde sig i dette land.

Hanne Cetkin

Siden det søvndalistiske kollaps i 2007 har folkesocialisterne slugt en hel flok kameler, blandt andet når det gælder udlændingepolitikken.

Og hvad har folkesocialisterne så fået ud af den manøvre?

Jo lige nu viser målingerne at partiet kan mønstre omkring fem procent af stemmerne, og partiet drøner om formodentlig kort tid lige lukt igennem spærregrænsen.

I øjeblikket er SF på tålt ophold i folketinget og det er kun et spørgsmål om kort tid før opholdstilladelsen ryger en gang for alle.

Krybdyrene trækker godt nok vejret på denne side.

Men Elias Karkavandi kan - efter dommen - leve et normalt liv i danmark - tough shit.

Peter Jensen

"Kriminalitet er da en besynderlig måde at signalere sin taknemmelighed over at have fået asyl."

Nu er det vel sådan at de allerfleste almindelige mennesker (endnu!) ikke primært tænker i signalpolitiske baner. Dette er først og fremmest konkurrende politikere og andre konkurrenceudsatte aktører på de såkaldt frie markeder, som gør dette. Derfor kan man heller ikke slutte analogt mellem at et menneske, som er givet asyl i Danmark, løber omkring og overvejer hvordna han bedst muligt kan signalere taknemmelighed. Mennesker lever og handler i vid udstrækning uden sådanne overvejelser, nog når det komme til folk med civerse belastninger og personlige udfordringer, er der typisk endnu mindre rationel overvejelse iht. egne handlingers arbitrære signalværdi. Derfor er det skamløst og dumt at iagttage denne mands kriminalitet som udtryk for ringe taknemmelighed; den vil typisk være udtryk for at manden har problemer.

Filo Butcher

Så er moralens vogtere på banen igen med og "præciserer" med løftet pegefinger hvad en ENIG højesteret har dømt splinterhamrende umoralsk.

Det er ellers sjældent at højesteretten kommer til en enstemmig afsigelse.

Filo Butcher

Rasmusn Knus, det betvivler jeg stærkt. På den ene side skal reptilerne nok sørge for at han ikke får sindsro til hygge, på den anden side er hans muligheder for at få et nogenlunde ordentligt job nok temmelig begrænset.
Og så er manden nok mærket på livet alligevel. Så mange års systematisk mishandling sætter sine spor.

Hans Jørgen Lassen

Dette illustrerer stilen, ånden og niveauet, at man kalder folk, som man er uenige med for:

"Krybdyrene ..."

Hvor plat kan man blive? Der er åbenbart ingen bundgrænse.

Hanne Cetkin

Peter Jensen:

»Derfor er det skamløst og dumt at iagttage denne mands kriminalitet som udtryk for ringe taknemmelighed; den vil typisk være udtryk for at manden har problemer.«

Skamløst og dumt er en meget præcis beskrivelse af krybdyrenes kynisme.

Det er utroligt at man kan udvise så lidt empati overfor en gruppe mennesker, der lever under så usle og umenneskelige forhold som de flygtninge der befinder sig i landet på ”tålt ophold”.

Hans Jørgen Lassen

Hr. Bucher tager fejl på et par punkter.

1) Højesteret har ikke udtalt sig om moralske spørgsmål. Ikke med ét ord.

2) Højesteret fælder meget ofte domme med ensstemmighed.

Carsten Hansen

Havde det været en udlænding fra et land Danmark roligt kan sende folk hjem til, så var han blevet sendt hejm !.

Jeg forstår ikke hvorfor Danmark (eller andre lande) skal holde på udlændinge der begår kriminalitet..
Hvem ønsker dog det ?.

Loven fejler ikke noget; Men det er klart, at når Danmark ikke kan eller vil sende folk hjem til tortur-lande, så må "tålt ophold "indrettes så det bliver tåleligt, også for den dømte.

Jeg hilser højerets afgørelse velkomment, men er selvfølgelig pro at kriminelle udlændinge skal hjemsendes, hvis muligt ; når forseelse er af alvorlig karakter.

Filo Butcher

Hvorfor skal der overhovedet være udlændinge?

Hvis alle blev der hvor de er født ville problemet slet ikke eksistere

Hans Jørgen Lassen

Lige i dette tilfælde må man sige:

1) hr. Karvakandi fik en håndsrækning af den danske stat. Han fik asyl og dermed lov til at leve et normalt liv her i landet. Hvorved han slap fri af sine problemer med de iranske myndigheder/magthavere. Og det er godt.

2) Så skaber han gudhjælpemig selv problemer ved at deltage i organiseret kriminalitet!!!

3) Det er jo ikke så godt.

4) Han har dermed sat sit asyl over styr.

5) Den danske stat vil trods alt alligevel ikke sende ham hjem, fordi han risikerer i sit hjemland både det ene og det andet. Den danske stat er endnu engang barmhjertig.

6) Men så går staten over gevind, først her. Han bliver pålagt en række restriktioner, som i hans tilfælde er totalt meningsløse.

7) Det viser sig så min sandten, at Danmark er en retsstat. Højesteret konkluderer aldeles juridisk, at der ikke er basis for at underlægge hr. Karkavandi disse meningsløse restriktioner.

8) Og nu ved nationalmasokisterne så ikke hvilket ben, de skal stå på.

Man kan jo ikke hylde den danske retssikkerhed og ligefrem give Højesteret en hånd; det ville være for pinligt. Så er der jo noget dansk, der er godt.

Hvordan håndterer man den situation?

Nu gik Karkavandis så også efter, at få sit tålte ophold klassificeret som en egentlig frihedsberøvelse. I det spørgsmål tabte han med et brag både i Landsretten og i Højesteret.

Så nogen entydig sejr, er der ikke tale om.

-----

Hanne Cetkin mener at "Det er utroligt at man kan udvise så lidt empati overfor en gruppe mennesker, der lever under så usle og umenneskelige forhold som de flygtninge der befinder sig i landet på ”tålt ophold”.

Hun kalder oven i købet os, der ikke ligefrem har empati for bemeldte gruppe for "krybdyr".

Hallo, Hanne Cetkin, vi taler altså om ca. 40 personer, der har været involveret i grov kriminalitet - ofte narkorelateret, men også eksempelvis en kinesisk læge, der så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, har medvirket til aborteringer af 9 måneder gamle pigefostre, der herefter blev aflivet. Vi taler om folk, der har været involveret i vold og røverier. Vi taler sågar om den tidligere irakiske hærchef, der jo forsvandt.

At man skulle være et "krybdyr", hvis man ikke har empati for den slags mennesker, har jeg svært ved at se rimeligheden i. Men jeg har generelt ikke empati for folk, der er involveret i narkohandel, vold, røveri, mord, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, så det er nok mig, der er noget galt med (i.a.).

Carsten Hansen

At have empati for forbrydere, mordere som narkohandlere, har oprindeligt intet med socialisme at gøre.
I de fleste socialistiske lande har det været kotume at henrette den slags individer.

Socialisme, i dansk model,handler om at give forbrydere en reel chance for at rehabilitere sig.
Ikke noget med at låse folk inde i en celle på 2x2 meter hele dagen, uden TV, Radiio eller andet form for adspredelse/aktivitet/udviklingsmuligheder. Det lader vi diktaturer/teokratier om.

Om nogle yderligtgående/ekstreme venstreorienterede har svært ved at skelne mellem empati og sympati, må de nok hellere selv svare på.
Der er fandens til forskel !

PS: Men det er da morsomt at når forsvarere af det iranske diktatur, i den grad mener at Iran er et farligt land at sende folk hjem til !.

Hans Jørgen leverede en meget interessant gennemgang af baggrund og rammer for Højesteretsdommen, og tak for det. Det store spørgsmål er så, hvad er så en rimelig proportionalitet? Er det at møde op i Sandholmlejren 2 gange om ugen uden overnatning? En gang hver 14. dag med overnatning? Og er det den manglende proportionalitet, der ikke er i overensstemmelse med menneskerettighederne, eller er det restriktionerne i det hele taget? Restriktionerne skal vel ses i forhold til udvisningen, og ikke i forhold til den begåede forbrydelse. En hashvagts udvisning kan vel næppe være forskellig fra en morders, mens den forudgående straf forhåbentlig er. I så tilfælde skal restriktionerne, der vel er tænkt som en nødvendig mulighed for at få fat på dem, hvis udvisningen bliver mulig at gennemføre, være ens for alle på tålt ophold.

Slettet Profil

Som sagt, kunne man også undlade at lave love, der fratager en selvbestemmelse over egen krop - Så er vagt-problemet væk.

Tvang er en for gammel ide.

Hans Jørgen Lassen

Tom Sietam,

ideen med det hele er, i hvert fald teoretisk, at politiet skal vide, hvor en udvist person befinder sig. Således at han når eller hvis muligheden måtte opstå, kan blive sat på et fly ud af landet.

Til det formål vil det være fuldt tilstrækkeligt, at manden opgiver sin bopæl til politiet og møder op én gang om ugen på den lokale politistation.

Mere er ikke nødvendigt. Det ville være proportionalt.

Hans Jørgen Lassen

Nogle her har fundet det fuldstændig grotesk, at manden er blevet straffet med 1½ år for en smule hash.

Men det var altså et større, systematisk, organiseret foretagende, som han indgik i, og der blev omsat for mellem en halv og en hel milliard om året. Det var big business, ikke et primitivt amatørforetagende.

Nu kører forretningen igen: http://politiken.dk/indland/ECE1646096/rockere-hoester-hashhandel-for-en...

Michael Guderup

Man må konstatere, at når blot man kan iklæde sig offer-uniformen, så udsteder visse politiske segmenter straks adfærdsmæssig carte blanche.

Jævnfør debatten angående muslimske kvinders ligestilling, hvor langmodigheden med deres undertrykkere er næsten uendelig.