Den dag, håbet døde

I går blev en definerende dag i dansk politik. SRSF-regeringen valgte for alvor side. Den valgte højre side
27. februar 2013

Fortvivlelse må brede sig blandt dem, der ønsker en anden politik end den, VK-regeringerne førte i tiåret 2001-2011. Ved folketingsvalget i 2011 var der et vælgerflertal bag partier med en anden politik på programmet. Dette flertal førte til SRSF-regeringen. Men SRSF-regeringen har ikke ført til en anden politik.

Indtil nu har man kunnet diskutere, om den udeblevne politik skyldes, at regeringspartierne ikke magter den. Eller ikke kan enes om den. Eller giver sig god tid til at tage tilløb.

Svaret er: Ingen af delene. Fordi det rigtige svar er: Regeringspartierne – i hvert fald de regeringspolitikere, der bestemmer – ønsker ikke at føre en anden politik end VK’s. Tværtimod. De ønsker at føre meget mere af den.

I går blev en definerende dag i dansk politik. SRSF-regeringen valgte for alvor side. Den valgte højre side. Temmelig langt ude.

»Vi sender et klart signal.« Sådan sagde økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) ved gårsdagens præsentation af regeringens ’vækstplan’. Og deri har Margrethe Vestager ganske ret. Regeringen sender et umisforståeligt signal, når den vil betale nedslag i selskabsskatten med penge, der er skåret fra modtagere af kontanthjælp og uddannelsesstøtte. Og skulle der stadig være nogen i tvivl om regeringens sindelag, er de retvist ved forslagene om at fjerne adfærdspåvirkende miljø- og energiafgifter.

Måske skulle der til gengæld lægges en afgift på bevidst historieforfalskning. I så fald vil der allerede nu kunne hentes provenu hos Helle Thorning-Schmidt og Holger K. Nielsen, der ved præsentationen bedyrede, at planen er udtryk for »klassisk« socialdemokratisk og SF-politik.

Noget af den er sågar i strid med erklæringer, de to partier har fremsat, efter de har fået regeringsmagten. Det, der er i strid med, hvad de sagde inden, er så overvældende, at det er svært at holde styr på.

Perspektivløsheden i at satse på nedsat selskabsskat som middel til at skabe job er til at tabe pusten over. Ligeledes perspektivet i at kæle for erhvervslivet ved at afskaffe grønne afgifter. Men perspektiver er der alligevel. Som det triumferende hedder om regeringsplanen i en leder i gårsdagens udgave af dagbladet Børsen: »En åndelig kapitulation.«

Regeringspartierne afskriver sig deres egne tidligere erklærede idealer og underskriver Venstres og konservatives – tilmed i den gumpetunge udgave.

Regeringen har nu skubbet sig så langt til højre, at det er svært at få øje på grundlaget for et forlig med Enhedslisten. Og hvor bange behøver Enhedslisten egentlig at være for at blive tillagt skylden for regeringens fallit? Enhedslisten står til et valgresultat, der vil vække international opsigt. Listens stadigt gældende principprogram vil få folk i andre lande til at tro, at Danmark befinder sig i en egentlig prærevolutionær tilstand.

Her kommer det næste perspektiv ind i billedet: Hvis Venstre fornemmer, at Enhedslisten ikke er reserve på finansloven, vil Venstre vide at stille umulige betingelser for sin tilslutning. At Thornings regering har sat sig på aftægt hos Venstre, er det det samme som, at Venstre oplever en forsørgelsespligt.

Et folketingsvalg efter en skibbruden SRSF-finanslov vil efter alt at dømme frembringe en så massiv borgerlig fremgang, at Enhedslistens gevinster bliver temmelig nytteløse. En borgerlig regering med et solidt flertal behøver ikke at tage nævneværdige hensyn til sin opposition. Og hvorfor skulle den egentlig også det, når denne opposition som regeringsudøver har ført borgerlig politik? Ja, faktisk så borgerlig, at de borgerlige er nødt til krænge kraftigt til højre for at vise en forskel. Hvilket fører til næste perspektiv: Med hvilken ret vil en kommende SRSF-opposition kunne gøre anskrig over en omfordeling fra fattig til rig – når SRSF i regering har gennemført den til gavns?

I går kom det frem, at SRSF på forhånd har opgivet, at regeringens stort anlagte eftersyn på Nordsøaftalen skal føre til øget skat på olieindtægterne.

»Det er rigtigt, at vi slipper for skattestramninger frem til 2043,« oplyser Louise Münter, pressechef i A.P. Møller-Mærsk.

Jovist, SRSF’s ’vækstplan’ har perspektiver. Rige perspektiver.

Prøv Information gratis i 1 måned

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Journal

Regeringens nye vækstpakke skal forbedre konkurrenceevnen, skabe vækst og 150.000 nye jobs frem mod 2020. Kritikere kalder vækstpakken asocial og et svigt af den grønne omstilling. Derudover er det nu kommet frem, at vækstpakken på kort sigt vil koste 3000 jobs i det offentlige, så hvem får egentligt gavn af vækstpakken og hvornår?

Er vækstpakken en jobskaber eller jobdræber?

Regeringens nye vækstpakke skal forbedre konkurrenceevnen, skabe vækst og 150.000 nye jobs frem mod 2020. Kritikere kalder vækstpakken asocial og et svigt af den grønne omstilling. Derudover er det nu kommet frem, at vækstpakken på kort sigt vil koste 3000 jobs i det offentlige, så hvem får egentligt gavn af vækstpakken og hvornår?

Anbefalinger

Kommentarer

Brugerbillede for Jørn Vilvig
Brugerbillede for Steen Sohn
Brugerbillede for Holger Madsen
Brugerbillede for Michael Kongstad Nielsen
Brugerbillede for Holger Madsen
Brugerbillede for Holger Madsen
Brugerbillede for Lise Lotte Rahbek
Brugerbillede for n n
Brugerbillede for Rasmus Knus
Brugerbillede for Holger Madsen
Brugerbillede for Flemming Andersen
Brugerbillede for Dorte Sørensen

Måske kan dagen føre til et ny socialdemokrati med de gamle dyder, når Thornings socialdemokrati er blevet superliberalt , som AS fra LA i går så rammende sagde.
Børne og ungdomsborgmesteren i København sagde i går, at hun ikke kendte sit parti , det samme var flere forstadsborgmester ude med. Måske er der håb om en nydannelse indefra - måske er der et lille håb forude .

Brugerbillede for odd bjertnes

De materielle udjævninger mellem Danmark og Burkino Faso går sin gang. Det er den internationale sociale solidaritets bla bla lysende sti.
Og den internationale indlemmelse i regionens solidaritets-union ligeså.
Det ER klassisk venstrefløjspolitik ...
For klassisk ? Måske.
Redskaber og attributter i fortællingen har ændret sig, ok ?

Brugerbillede for jan henrik wegener

"populisme" er blevet gjort til et af de værste skældsord her i landet. Måske kunne det dog være ikke så ringe endda, hvis vi havde en liste, der lignede lidt på det der andetsteds kaldes "populister" eller "protestbevægelser". På plussiden ville være en frigørelse fra "ideologiske bånd", og teorier, der nok helt eller delvist er udlevede. Væl fra rød-fane "teater" og "lip-service" til en masse ældre socialdemokratiske/socialistiske ideer og traditioner. mere vægt på målsætninger der er tidsbestemte, og på at få dem gennemført.Uden at falde i den grøft at sige "nej til alt", men f,eks nej hvis man en omfordeling går for vidt. Og så ville parlamentarikere fra en sådan "fri liste" nok føle sig friere m.h.t. hvem de vil støtte og hvorlænge.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Bill Atkins

Med hvilken ret vil en kommende SRSF-opposition kunne gøre anskrig over en omfordeling fra fattig til rig ...

Oppositionen vil forhåbentligt blive atomiseret, for så at blive genskabt på et højere niveau end det de forlod regeringskontorerne på...og Rehling kan godt spare sig. Jeg tror ikke der er nogen, der har fulgt med i dansk politik, der vil købe den om at de Radikale overhovedet skulle være med til at gøre "anskrig over en omfordeling fra fattig til rig".

Brugerbillede for Torben Mark Pedersen

En helt anden forklaring på regeringens kursskifte i den økonomiske politik er, at de har indset, at planerne fra "Fair løsning" simpelthen ikke virker.

At det er nødvendigt at forbedre konkurrenceevnen, øge arbejdsudbuddet og sænke skatter og afgifter for at få gang i væksten igen.

Og at en økonomisk politik, som Enhedslisten kan støtte, kun vil føre til nulvækst og lavere relativ velstand for alle.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Nick Mogensen

@Torben Mark Pedersen

Regeringen er i stedet for Fair Løsning overgået til Unfair Løsning. Dette både i forhold til fremtidens økologiske skrøbelighed og den sociale sfæres stabilitet.

Kald det venstre- eller højreorienteret. Det er sådan set indifferent.

Brugerbillede for Niels Engelsted

Every cloud has a silver lining, også denne.

Chokket har rystet spindelvævet fra øjnene og langt om længe tvunget os til at indse, at vores vante forestillinger om samfundskamp er vildt forældede. Det er anno 1870-formlen med fabrikanterne mod arbejderne, hvor Socialdemokratiet nok er reformistisk men alligevel på bunden forsvarer arbejdernes sag, der fik os til at nære næsten Obama-agtig håb og forventning til den 'røde' regering, håb, der ikke mindst blev næret af Enhedslisten, hvilket tydeligt ses af Johannes rasende skuffelse.

En samfundsanalyse, der svarer meget mere præcist til den aktuelle virkelighed, hvor den internationale finanskapital med dens finanshuse, banker, store virksomheder og politikerklasse har taget magten i Vesten, ville være pengemagt mod folkemagt, eller den ene procent mod de 99 procent.

Som Rehling skriver, så er der ingen grund til illusioner. Vores nuværende regering er på den ene procents side. Glem Socialdemokratiets historiske rolle og drømmen om en arbejderregering. REKONFIGURER forståelsen. Og begynd at lede efter de nye alternativer. F.eks. hos Syriza, den græske enhedsliste, der var et hanebred fra at vinde valget i Grækenland. Eller for den sags skyld hos Grillo, der faktisk blev største parti i Italien på et program, der selv om partiet ikke er venstreorienteret blandt andet omfatter en fraskrivning af ansvaret for den nu ubetalelige gæld til finansmarkederne, en afvisning af diktaterne fra Berlin og Bruxelles, en nationalisering af bankerne, en mindsteindtægt til alle borgere på mindst 1000 euro, og en grøn omstilling baseret på vedvarende energi.

Okay, det kan tage tid at lære at tænke om, også selv om realiteterne nu er blevet skåret ud i pap, bøjet i neon, hugget i sten. Men undlad så i det mindste fremover at give udtryk for skuffelse over Socialdemokratiets forræderi. Det vil være udtryk for slap og forældet tænkning. Socialdemokratiets ledende kadrer er måske vælgerbedragere, men de er ikke længere klasseforrædere.

Brugerbillede for Nick Mogensen

@Torben Mark Pedersen

(Det er ikke for spamme dig ;-))

"lavere relativ velstand for alle" skriver du. For det første ser vi en generelt stigende lønspredning i DK (og mange andre lignende vestlige repræsentative 'demokratier'). Derudover er velstand kun til en vis grænse interessant. Det er jo ikke engang en venstreorienteret ide, men en ide bl.a. fostret af John Maynard Keynes. Velstand og vækst er ikke et uendeligt foretagende. En stagnation er uundgåelig. Ubegrænset vækst (mestendels baseret på fossile brændstoffers tilgængelighed) i en begrænset verden er et logisk falsum. Det er en uansvarlig ideologisk tilbøjeligheder og må afføde disrespekt, fordi det er løgnagtigt gøgleri. Uværdigt for enhver saglig debat.

Brugerbillede for Mogens Højgaard Larsen

Håbet døde – demokratiet ligger i koma.

Demokratiet blev "opfundet" af de gamle grækere som en metode, hvor samfundet blev i stand til at tage vare på alle de borgere, der var en del af det. Alle! Til gengæld bidrog borgerne til en styrkelse af - netop - demokratiet.

Det vi har oplevet under den nuværende S-SF-R regering er IKKE demokrati!
Det er løgn på løgn, selvpromovering, skjulte agendaer og udsultning af præcis de mennesker, som demokratiet er sat i verden for at beskytte. De mennesker der troede de støttede demokratiet med deres stemme.

-

Jeg har aldrig opfattet mig selv som revolutionær, men danskernes verden efter i går ligger faretruende nært totalitærstaten, hvor en politisk elite har løjet og kuppet sig til magten, for nu at indgå alliance med forbundsfællerne – den imiterede opposition.

Hvad der kommer til at foregå fra nu og frem mod finanslovsforhandlingerne, kan meget vel fordre en folkelig opstand, for at blive standset igen.

-

Hvor er det skræmmende...

Brugerbillede for Robert  Kroll

De alment utilfredse med alt og alting kunne f eks melde sig ind i et af de mange forskellige politiske partier (eller stifte nogle nye) og gøre en indsats istedet for at sidde og klynke og opfinde "skurke" , som er skyld i alt "ondt".

Der er i disse spalter nogen stykker , der er lige så populistiske som f eks de græske vælgere, der bare siger nej og beredvilligt er parate til at stemme på det bedste populistiske bud i håbet om, at det løser problemerne, så man kan køre videre for andres regning.

Regeringen er ikke uden store skønhedspletter, og navnlig ét af regeringspartierne er løbet fra en del valgløfter og valgflæsk, men regeringen tager nu (lidt uelegant) fat i de fundamentale problemer , og så bliver det spændende at se, om forsøgsvis seriøsitet honoreres af vælgerne, eller om den populistiske "overtro" scorer gevinsten og sender os alle til bunds..

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Kristoffer Sørensen

I skrivende stund sidder jeg med en dybsindig og svært beslægtet (da jeg er rød af hjerte) med en nødvendig og objektiv respekt for Anders Fogh Rasmussen. Dette fordi han i sin regeringstid lykkedes med at bryde skellet mellem venstremand og socialdemokrat. Han flatlinede så at sige linjerne imellem, vest blev til øst og øst blev til vest.

Dette skel er Helle Thorning ikke lykkedes med at gøre op med. Snarere har hun taget denne tilgang til sig og under proklamation af den nye og moderne socialdemokrat har hun svigtet et stolt partis kernegrundlag og vælgere. En tanke går også til afdøde Svend Auken, der hvis han var vidne til dette ville fælde en tåre.

Glem ikke baglandet! Uden fundament er vi kun søjler, og søjler bliver ikke stående tilbage i en strid storm!

Kære partifæller, vågn op! Vi har fejlet ved valget af Helle! Nu må vi rydde op og bygge op fra fundamentet igen!

Brugerbillede for emil groth

Thuelsen Dahl kan sit populistiske kram og er en af de dygtigste inde på Christiansborg, men det er lidt dobbel komisk, at mange soc.dem vælgere skifter til DF, for så får de endnu en dyb skuffelse efter næste valg, når DF kommer i regering, for er der noget DF er skingrende ligeglad med, så er det kontanthjælps modtagere, personer på su, de syge og de gamle. Det rager dem langt væk.

Brugerbillede for Jette Abildgaard

Ak ja.....den dag Danmark doede!!

Kaere soede Danskere...goer nu noget....NU!! Ikke sidde i sofaen, ikke sidde i kolonihaven, ikke sige ''jeg interesserer mig ikke saa megt for politik''....I skal ud og have dette overstaaet og, det kan ikke gaa hurtigt nok...det er NU Danmark!! Ikke i morgen, paa loerdag eller om en uge eller to, men NU!!!

De oedelaegger jo vort land.....kom nu UD og raab op!!! Hvis I vil demokratiet ....og, det haaber jeg saa sandelig I vil!!!

Brugerbillede for Thomas Krogh

Man kan godt undre sig lidt over alt det der skrives her.

Tilsyneladende er der brede kredse - af venstrefløjen - der pure nægter at se virkeligheden i øjnene. Så skal vi tage den een gang for Prins Knud (eller Kammerat Knud om man vil deruder på fløjen...)

1) Penge kommer ikke ud af Statskassen. Hverken penge til børnehaver, skoler, pensioner eller kontanthjælp. De kommer eet og kun eet sted fra. Borgerne og erhvervslivet. Hvis ikke der er en grundlæggende - og omfattende - økonomisk aktivitet i samfundet, så er der ingen - *ingen* - penge til at det i tror i kan betale med IOU's.

Det er gået op for dele af S og SF (selvom store dele af deres bagland stadigt lever i never-never land og drømmer om de ubegrænsede offentlige kasser), mens Enhedslisten tilsyneladende vil gøre en dyd ud af at leve med hovedet i busken.

2) Man får ikke automatisk flere penge ud af at sæt skatterne op. Enhver skat har en indflydelse på aktivitetsniveauet i samfundet. Man kan heller ikke på sigt låne sig til velfærd. Da slet ikke hvis vi er på vej ind i en længere periode med nul- eller lavvækst. Velfærdsstatens fremtid afhænger at at man får mere gange i hjulene. Mere skat vil i sidste ende give mindre velfærd. Sorry.

3) Så i kan lave al det revolution i vil, og i kan stemme Enhedslisten til magten med 173 mandater. Intet af det vil redde velfærdsstaten. Intet.

Hvor meget i end hader SF og S's top, så agerer de på nogle økonomiske realiteter i kan tude over herfra til dommedag. Men som ethvert politisk parti og som enhver borger i samfundet er nødt til at forholde sig til.

Der.er.ingen.gratis.penge.i.samfundet. Der.er.ingen.nemme.måder.at.få.mere.velfærd.på.

Capice?

Brugerbillede for Torben  Knudsen

Der er meget vildtflyende kritik sådan æh bæ bu ,vi kan ikke lide regeringen kritik.
Ikke meget fælles træk på samfundsvognen, kun afsporende bemærkninger.
Partiskellene nedbrydes som følge af de praktiske udfordringer, vi skal tage stilling til og kravet om socialdemokratisk politik og arbejderklassen genskabelse er ren Morten Koch.
Træk på samfundsvognen og skub i fællesklassen er fremtid.
En sænkning af A/S skatten-er nok symbolpolitik, men skulle det føre til flere arbjedspladser eller højere løn til de nuværende, så husk lige at personbeskatningen er noget højere end A/S-skattenå vi skal nok få fat i pengene.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Kristoffer Sørensen

@Thomas:

Kære Thomas, i politik og omfordeling af penge er der stor forskel på hvor prioriteterne ligger. Ved kernevælgere eller ved oppositionen.

Man fører ikke solidarisk politik som SF og S proklamerer ved at gøre store dele af befolkningen fattige. Landet er mere end BNP!

Brugerbillede for Thomas Krogh

Kristoffer

Kære Thomas, i politik og omfordeling af penge er der stor forskel på hvor prioriteterne ligger. Ved kernevælgere eller ved oppositionen.

Man fører ikke solidarisk politik som SF og S proklamerer ved at gøre store dele af befolkningen fattige. Landet er mere end BNP!

Selvfølgelig er landet mere end BNP, men man kan ikke argumenter for at landet er mere end BNP og samtidigt fokusere så ihærdigt på at bruge det selvsamme BNP.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Benjamin Skou

Jeg synes, der er mange fornuftige perspektiver i planen - realpolitiske perspektiver og ikke de perspektiver, Rehling snakker om. MEN: Sænkelsen af selskabsskatten er meningsløs i et vækst- og jobskabelsesperspektiv, og jeg kan simpelt hen ikke begribe, hvorfor man vil styrke virksomhederne på den måde, når selskabsskatten allerede ligger under en række store EU-lande. Det er rendyrket finanskapitalisme (øger cashflow til aktionærerne og har ingen sammenhæng med øgede investeringer i produktionen) og kan sgu da ikke være S-politik, slet ikke set i lyset af, at man ikke vil gå ind i den fælleseuropæiske finansskat - selv om denne støttes i principprogrammet.

Endelig mener jeg, at Nikolaj Sommer, Martin Justesen og andre fra pressekorpset bør ligge en ny kommunikationsstrategi ift. Enhedslisten: Corydon skal simpelt hen til at tale noget pænere til Johanne! Dels fordi hun faktisk redder vores r... gang på gang ved finanslovsforhandlingerne, dels fordi det i en moderne kontekst klæder midaldrende mænd at tale høfligt frem for nedsættende til unge kvinder, men vigtigst af alt, fordi det at latterliggøre Johanne og Listen ved at fremstille hende som "urealistisk" (modsat Corydons "realisme"-fraser), når hun faktisk bare spørger, hvorfor man sænker selskabsskatten i en vækstplan, IKKE er at tale til mig som socialdemokrat, men mere er at tale til potentielle vælgere, der pt hælder til Venstre og måske endda DF. Tag nu og skab en fortælling til socialdemokrater om, hvorfor det her er socialdemokratisk politik frem for udelukkende at tale til de rendyrkede blå socialdemokrater. Men det kan selvfølgelig være svært, når man selv er en rendyrket Blå Bjarne... jeg melder mig først ud, den dag han bliver formand

God dag

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Peter Jensen

Dansk Folkeparti ville aldrig lade sig byde det som Enhedslisten takker og bukker for.
At Dansk Folkeparti blivers større og større skyldes udelukkende at Enhedslisten ikke tør stemme S-SF-R ud.

Brugerbillede for Thomas Krogh

Benjamin

Jeg er sådan set enig i din pointe. Jeg tror heller ikke en nedsættelse af selskabsskatten er den mest effektive model. Problemet er nok bare at det der vil batte mest - en *seriøs* nedsættelse af personskatterne (især topskatten) og endnu bedre vilkår for iværksættere mentalt og politisk er for svært for S-SF at sluge.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Dennis Laursen

Det ligger vel i Socialdemokraternes DNA, at have et standpunkt, til man tager et nyt.

Men så længe at danskerne er så godt som apatiske, og foregøglede, så kan regeringen føre denne folkefjendtlige og landsforræderiske politik til ende, uden problemer.
Uha, ja, de er virkelig bange for de 5.000 studenter, der - organiseret via det narcissistiske Facebook - kommer ind og demonstrerer foran Christiansborg i morgen...

Jeg er klar til at kæmpe for et nyt Danmark! Men jeg kan bare ikke gøre det alene...

Kom nu Danmark, FREMAD! Slet Facebook-profilen, sælg iPhonen og sluk for X-Factor - kom med, tænk selv og FREMAD!
Lad være med at lade dig foregøgle af underlødig pseudounderholdning og politisk korrekthed...

Brugerbillede for Dennis Laursen

Jeg kunne godt tænke mig, at der bare var én journalist, der stillede dette, meget simple spørgsmål til regeringen:
Hvorfor skal selskabsskatten sættes ned, når virksomhederne har milliardoverskud, og vi er rigere end nogensinde før?

Brugerbillede for Leif Mikkelsen

OPFORDRING!!!!!!!!

Lige i øjeblikket MÅ der sidde folketingsmedlemmer fra Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, som er målløse og skræmte fra vid og sans over dette statskup..

Jeg vil sige at loyaliteten over for denne kulsorte regeringstop er et forræderi imod et miljø i nød og mennesker i nød. Det er hån imod mennesker, som er blevet arbejdsløse og hvor nogen på grund af Jer er blevet smidt fra dagpengesystemet over i kontanthjælpsystemet, hvor nogen må gå fra hus og hjem og andre må tvinges til "nyttejob", en kvalmende betegnelse opfundet af en eller anden højt betalt spindoktor, somekspert i løgn og manipulation. 1984 er over os. Formålet med dette forslag er ikke at nogen skal gøre "nytte", men at de skal generes og ydmyges. Føj for pokker

Hver af Jer, som er rystet over Jeres regeringschef udspil har et ansvar, hvis I ikke tager affære. Et ansvar over for Jer selv, over for demokratiet og over for de mennesker, der har stemt på Jer under falsk varebetegnelse.

Jeg vil derfor opfordre Jer til at blive løsgængere i Folketinget, eventuelt finde sammen med ligesindede, og sammen med Enhedslisten holde denne regering fast på menneskelig solidaritet og grønne visioner!!!

Gør I det ikke, så sætter i loyaliteten over for denne småfascistiske og kulsorte regering, som har løjet sig til magt over enhver anstændighed og rimelighed.

Og hver og en vil blive holde ansvarligt for hvad der sker. I vil for alvor være blandt mørkets fæller.

Vis nu mod og anstændighed og sæt den regering på plads!!

Brugerbillede for Leif Mikkelsen

Jeg mener at det jeg skriver er så vigtigt, at jeg gentager det i en rettet udgve.

OPFORDRING!!!!!!!!

Lige i øjeblikket MÅ der sidde folketingsmedlemmer fra Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, som er målløse og skræmte fra vid og sans over dette statskup..

Jeg vil sige at loyaliteten over for denne kulsorte regeringstop er et forræderi imod et miljø i nød og mennesker i nød. Det er hån imod mennesker, som er blevet arbejdsløse og hvor nogen på grund af Jer er blevet smidt fra dagpengesystemet over i kontanthjælpsystemet, hvor nogen må gå fra hus og hjem og andre må tvinges til "nyttejob", en kvalmende betegnelse opfundet af en eller anden højt betalt spindoktor, som er ekspert i løgn og manipulation. 1984 er over os. Formålet med dette forslag er ikke at nogen skal gøre "nytte", men at de skal generes og ydmyges. Føj for pokker Og nogen skal endda tvinges til disse nyttejob med den halve kontanthjælp.

Hver af Jer, som er rystet over Jeres regeringschef udspil har et ansvar, hvis I ikke tager affære. Et ansvar over for Jer selv, over for demokratiet og over for de mennesker, der har stemt på Jer under falsk varebetegnelse.

Jeg vil derfor opfordre Jer til at blive løsgængere i Folketinget, eventuelt finde sammen med ligesindede, og sammen med Enhedslisten holde denne regering fast på menneskelig solidaritet og grønne visioner!!!

Gør I det ikke, så sætter i loyaliteten over for denne småfascistiske og kulsorte regering, som har løjet sig til magt over enhver anstændighed og rimelighed, højere end almindelig anstændighed og menneskelighed..

Og hver og en vil blive holde ansvarligt for hvad der sker. I vil for alvor være blandt mørkets fæller.

Vis nu mod og anstændighed og sæt den regering på plads!!

Brugerbillede for Benjamin Skou

@Thomas Krogh

Tjah, bum... *Seriøs* nedsættelse af personskattene med primært fokus på topskatten er for mig at se = angelsaksisk velfærdsmodel - og den dag nogen forsørger at overbevise vælgerne om, at den angelsaksiske velfærdsmodel er "klassisk, socialdemokratisk" politik, så står verden ikke længere. Desuden mangler der valid dokumentation for sige, at de dynamiske effekter af denne skattelettelse vil føre til markant vækst - faktisk viste en amerikansk senatsrapport i 2012 jo netop, at skattelettelserne til de rige over de seneste 40 år ikke har gavnet velstanden i samfundet, tværtimod.
Endelig er der konkurrencesituationen: Skatte- og afgiftsbasen er stor, men indkomstskatten er jo ikke længere procentuel den førende i EU-sammenhæng. Vi har mange afgifter, hvilket medfører høje produktionsomkostninger og høje priser. Nogle af disse produktionsomkostninger bliver imidlertid indirekte til konkurrencefordele gennem innovation, og endelig har vi et højere lønniveau. Det er med andre ord sådan, vores samfund hænger sammen. Jeg mener ikke, at topskatten begrænser menneskers virkelyst og evne til at drive virksomhed og være succesfulde. Og tænk på alt det gode, som velfærdsstaten medfører gennem høje skatter og afgifter til gengæld - vi hælder jo for fanden ikke pengene ned i et stort hul, men omsætter dem til undervisning, pasning og pleje, behandling, tilskud til medicin, social sikkerhed osv. osv. osv...

Om iværksættere: Ja, der er for få i DK. Men det, der er , er ofte dygtige. Det er hårdt at være iværksætter, det gælder overalt på jorden, hatten af for dem, der magter det. MEN: De gode idéer er der altså plads til, man kan stadig gå i banken med sin gode idé. Problemet er ikke enormt og af katastrofal størrelse.

Brugerbillede for Steffen Gliese

Det behøvede ikke at være hårdt at være iværksætter i Danmark - men hvis vi skal have flere, kræver det en tilbagevenden til grundig naturvidenskabelig undervisning i grundskolen - slut med natur&teknik og ind med biologi, geografi, matematik, fysik og kemi.

Sider