Leder

Rønn mod resten

Debat
10. maj 2013

»Loven er et værn mod tilfældigheden. Tilliden til magtudøvelsen fastholdes ved, at folket ved, at de, der har magten, forvalter efter loven. Ellers prisgives den svage, og den enkelte overlades til vilkårlighed.«

- Birthe Rønn Hornbech, i Folketinget om rigsretstiltale mod Erik Ninn-Hansen, 8. juni 1993

Hvor er det dog sandt. Lovene skal overholdes, og magten skal drages til ansvar. Lige præcis. Det er sådan, vi gerne vil kende vores retssamfund, og det var alt det, Birthe Rønn Hornbech mindede os andre om for 20 år siden fra Folketingets talerstol.

Onsdag blev Birthe Rønn Hornbechs egen udøvelse af magten undersøgt.

Det skete i vidneskranken i den statsløsekommission, hvis formål det blandt andet er at afgøre, om den forhenværende integrationsminister kan drages til ansvar for ulovlig forvaltning af lovene. Vi ved, at Integrationsministeriet i halvandet år med åbne øjne ulovligt nægtede statsløse født her i landet dansk statsborgerskab.

Men spørgsmålet er, om Birthe Rønn Hornbech traf beslutningen om at prisgive den svage og overlade den enkelte til vilkårlighed? Spørgsmålet er altså, om alt det, Birthe Rønn Hornbech sagde, vi andre skulle kende et retssamfund på, i realiteten var alt det, hun selv underkendte, da hun forvaltede magten? Ja, det var Birthe Rønn Hornbech selv, der ene og alene besluttede, at Integrationsministeriet skulle nægte statsløse født her i landet statsborgerskab, selv om det var i strid med internationale konventioner.

Det har en række embedsmænd under afhøringerne enstemmigt forklaret. Senest mandag udpegede ministeriets øverste embedsmand, daværende departementschef Claes Nilas, én ansvarlig: Birthe Rønn Hornbech.

Sludder og vrøvl, replicerede Birthe Rønn Hornbech onsdag fra vidneskranken. Hun regnede som en selvfølge med, at embedsmændene rettede ind, da ministeriet blev klar over ulovlighederne.

Hvem taler sandt? Ministeren eller embedsmændene? Foreløbig er det ministeren mod embedsmændene. Det er påstand mod påstand, selv om der er punkter i ministerens forklaring, der ifølge analysen i dagens avis kan forekomme mindre plausible. Men i sidste ende er det selvfølgelig op til kommissionen at afgøre. Imens kan vi passende erindre os selv og Birthe Rønn Hornbech om hendes ord om magten, folket og forvaltningen af lovene.

Denne sag handler om retsstatens principper, helt bestemt, men den handler først og sidst om livet for de unge, der i årevis ulovligt blev nægtet et dansk pas. Den handler om Sara fra Frederiksberg, frisøren Iman fra Aalborg og Susanne fra Aabenraa, som ikke kunne komme ind på politiskolen uden dansk statsborgerskab. De ulovlige afslag har alle efterladt dem med en følelse af skam, eller som 22-årige Susanne tidligere har fortalt Information:

»Jeg følte, at Danmark ikke ville have mig. Og til sidst tænkte jeg, at så kunne det også være lige meget. Men jeg var flov over ikke at være dansker eller statsborger noget sted. Jeg prøvede at undgå at fortælle det til folk.«

Disse unge mennesker har netop – med Birthe Rønn Hornbechs eget ordvalg – været prisgivet og overladt til vilkårlighed. Selv om Birthe Rønn muligvis bærer hovedansvaret, så kunne ulovlighederne kun lade sig gøre, fordi en række embedsmænd lod det ske.

Tilbage står derfor fortsat spørgsmålet om, hvordan et helt ministerium – fra sagsbehandler til minister – i uger, måneder og år over for sig selv kunne retfærdiggøre ulovlighederne. Hvorfor protesterede embedsmændene ikke, så offentligheden kunne høre det, når nu ministeren – ifølge deres udsagn – valgte at lukke ørerne?

Den foreløbige oprulning af statsløsesagen godtgør, hvor skrøbelig selv den stærkeste retsstat er, hvis embedsmænd tilsidesætter deres forpligtigelse til på vegne af befolkningen at sikre, at der administreres efter gældende lov.

I flere europæiske lande vakler befolkningers opbakning til de demokratiske institutioner på grund af elendig statsledelse eller magtmisbrug. Vidneudsagnene i statsløsekommissionen højner ikke ligefrem tilliden til vores politiske institutioner. Tværtimod. Men kommissionsarbejdet kan forhåbentlig være med til at sikre vores tillid til, at der i hvert fald føres effektiv kontrol med dem, der har magten og forvalter lovene.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jette Abildgaard

Christian Jensen,

Tak for en god artikel.

Boer vi ikke ogsaa - samtidig med at vi erindrer os alle disse ting du helt korrekt har anfoert, samtidig erindre os, at BRH oprindeligt vist egentlig slet ikke oenskede stillingen som minister?

Boer vi ikke ogsaa lade en helt anden tanke komme ind...nemlig at ja, BRH er ansvarlig, men hvorfor valgte hun at goere som hun gjorde? Var det helt frivilligt eller, blev hun underlagt et pres fra andre til netop at goere som hun gjorde....embedsmaendene, som ingen har valgt og, som stoerstedelen ikke engang kender navnene paa? Hvem er denne Claes Nilas for eksempel? Hvilken person er han? Ville Danskerne have tillid til dette menneske om adspurgt? Er det demokrati, naar et land lader mennesker de ikke engang kender navnene paa, styre deres land?

Og, med netop BRH's udtalelse fra for 20 aar siden i tankerne......kan et menneske aendre indstilling saa drastisk over disse 20 aar eller, er der en paavirkning - som vi muligvis slet ikke kender - med i dette raadne spil om disse stakkels unge mennesker, som er blevet taberne? Embedsmaendene igen, eller??

Er det i virkeligheden et spil om magt indenfor en meget lille kreds, der har faaet disse boern til at tabe saa stort....et magtspil og en magtlidelighed saa syg, at normalt taenkernde mennesker ikke kan forestille sig det...??

Og sidst, men absolut ikke mindst...spoergsmaalet om effektiviteten af vort lands retssystem....systemet der desvaerre nu ser ud til at vaere ikke-eksisterende. Lige netop dette, er aarsag nummer 2 (efter boernene) til, at denne sag er interessant...interessant paa en helt utroligt grusom maade, ikke sandt!?

Saa mange, mange spoergsmaal og....hvor og hvem har loesningen?

Lars R. Hansen

" Vi ved, at Integrationsministeriet i halvandet år med åbne øjne ulovligt nægtede statsløse født her i landet dansk statsborgerskab."

Hvilken lov er det Jensen mener er blevet brudt?

Marianne Rasmussen

Jette Abildgaard:

Enig med dig, men jeg synes ikke, der er nogen grund til IKKE at nævne skurken i spillet - nemlig DF som konstant skulle stilles tilfreds med netop den 'luns kød', som de havde sat sig i hovedet var 'prisen' for deres loyalitet, så de 90 mandaters diktatur kunne bevares længst muligt.

DF har helt klart sine trofaste følgere blandt både embedsmænd og journalister. Embedsmændene burde holde sig så neutrale som det er menneskeligt muligt, men det har de desværre langt fra gjort i mange sammenhænge, og de har siddet alt for længe på nærmest urørlige baggrundstaburetter og manipuleret og trukket i snore hen over hovedet på befolkningen.

Jette Abildgaard

Marianne Rasmussen,

Du har ret og ja, DF er netop skurken....ofte mens BRH var minister, kan jeg huske at jeg, naar jeg laeste noget om et eller andet 'hun' nu havde gjort, saa taenkte jeg ''og hvis ide var det saa denne gang BRH?''

Hvad vi ikke ved Marianne er, hvilken 'klemme' nogen eventuelt har haft paa hende....muligvis en bagatel hun engang har gjort, men som maaske har vaeret nok til at tvinge hende til at goere noget hun ellers aldrig ville have gjort.......ting vi aldrig faar at vide...

Og ja....embedsmaendene....DE er til at faa kryb af....vi ved intet om hvem de er, hvorfor de goer som de goer og, vi aner ikke hvilken politisk holdning de har, hvilket lige netop er hvad har faaet mig til gentagne gange paa disse sider, at skrive at hele vort system boer aendres, saa embedsmaend netop ogsaa bliver stemt ind/ud naar der er valg i landet. Jeg er helt klar over de boer arbejde uden at tage deres personlige holdninger med paa job, men det er jo ikke muligt. Mennesker har holdninger og, de smider dem ikke blot vaek fordi de gaar paa job og, da slet ikke naar de arbejder hvor netop disse arbejder....

Jeg bliver ved at komme tilbage til min viden om, at Claes Nilas's kone har noget at goere med Statsforvaltningerne i landet (ioevrigt det absolut eneste jeg ved om denne mand) og, fortael mig ikke at de ikke taler job naar de kommer hjem om aftenen...selvfoelgelig goer de det! Statsforvaltningerne...specielt de Jyske, som i 2009 var dybt indvolveret i organisationen ORG (jeg har en ulaekker kendskab til deres tydelige kriminalitet gennem min egen sag)...og dermed DF......har dette ingen indflydelse paa Nilas's holdninger? Selvfoelgelig har det det...han er, som alle andre, et menneske og, han lader sig paavirke og, ligesaa goer hans kone!

Tilbage staar vi - stadig - med en masse statsloese boern, der aldrig fik statsborgerskab og, hvorfor fik de saa ikke det? Var det en ''fejl'' - nej absolut ikke! Det var med fuldt overlaeg og, det skulle have fortsat er jeg alvorligt bange for. Desvaerre tror jeg BRH blev laast fast i dette ''praestestyre'' saa godt og grundigt at hun nu kommer til at tage en straf, som retteligt burde tildeles andre mennesker ...... men, sker dette tror du?

Det er derfor jeg finder det saa interessant at foelge denne sag, - ganske enkelt fodi jeg har mistet min tro paa, at der i Danmark stadig er et reelt retssystem. Min tro er desvaerre at dette ogsaa er totalt besmittet af dette forfaerdelige praesteskab (DF) .... men lad os se Marianne...jeg haaber ikke jeg har ret....for har jeg det, da er vort land faerdigt......det er vist ikke de rigtige ord at bruge om det....jeg kunne blot ikke lige finde andre (i hvert fald paene) ord der daekker.....

Marianne Rasmussen

Hej Jette - det er trist, hvis 'klemmer' bruges så meget bag den førte politik.

Hvad angår konen er der lidt at hente her http://politiken.dk/indland/ECE1753242/udskaeldt-statsadvokat-forfremmes/

Jette Abildgaard

Hej igen Mariannne,

Ja, det er trist...helt uendeligt trist Marianne, men vel vidende noget saadant foregaar i bedste stil i den offentlige sektor i Danmark, hvorfor i alverden skulle det saa ikke goer det i den statslige?

Og saa....jeg ser jo her i den artikel du har vedhaeftet, at den 'fine' Statsadvokat er blevet forfremmet....

Jeg synes det passer ret godt (laes alt, alt for godt) sammen med det der altid sker i hele det offentlige system i vort land......jo flere mennesker oedelagt, jo lettere at blive forfremmet eller overflyttet til en anden afdeling....og, saa siger 'man' blot at ''jamen, det var da bare en beklagelig fejl'' (hvor mange mennesker der mistede livet og/eller fik alt andet oedelagt, synes totalt ligegyldigt).......det er lige netop DET, som faar mig til at staa helt og aldeles af....saadanne individder burde aldrig, aldrig have noget at goere med andre mennesker og, da slet, slet ikke arbejde med netop mennesker....men ok, hun ser jo ud til at passe fint sammen med sin aegtefaelle som tilsyneladende ikke bryder sig om boern, der ikke er foedt af ''rigtige'' Danskere........:( !

Jeg vil aldrig Mariannne, forstaa hvordan mennesker kan blive saa onde....men maaske (forhaabentligt) det er en god ting, at man netop ikke forstaar en saadan ondskab.....fortsat rigtig god soendag.....

Marianne Rasmussen

Ja, når nogen i 'systemet' ikke kan fyres, sparkes de opad.

Det eneste håb tilbage er det faktum, at vi faktisk er mange, som godt kan se, at noget er kørt helt skævt, og som ikke forstår den slags ondskab..

Et engelsk udtryk siger: The only thing evil needs to succeed is that good men do nothing!

Jette Abildgaard

Ja, - noget siger mig at vi er tvunget til at faa det saakaldte ''system'' aendret og, at det ikke kan gaa hurtigt nok.....

Lad os se resultatet (eller manglen paa samme) af denne her sag samt, hvordan I faar den forbandede Offentlighedslov stoppet.....og, virker det ikke......saa finder vi en anden loesning Marianne, for dette ros skal stoppes...helt og aldeles....og, det skal stoppes i 2013...

Jette Abildgaard

Aah og Marianne,

Var det ioevrigt ikke netop Statsforvaltningerne Midtjylland, Nordjylland OG Koebenhavn der i 2009 (samme aar som COP) var indvolveret med netop organisationen ORG (alias DF)? 'Sjovt' med alle disse 'tilfaeldigheder' i det lille land.....

Jeg er kun 99% sikker!

Marianne Rasmussen

Jo, og fra den 1. juli i år bliver de alle slået sammen til én. Se statsforvaltning.dk .

Jette Abildgaard

Naesten ingen ord tilbage Marianne...det er jo grotesk hvad der foregaar....

I 2010 var Statsforvaltning Midtjylland (styret af ORG) med til at goere mordet paa min - (og en del andre) - person klar (er stadig klar paa papir...''vi'' skal daekke over bl.a. et regulationsbrud)....mens jeg var paa job i Dublin...saa det skal jo nok gaa 'godt' naar disse mennesker begynder at styre hele landet.....

Hvordan behandler ioevrigt Statsforvaltningerne sagerne fra de statsloese, hvis de klager?? Det hoerer vi ikke rigtigt noget om...maaske Statsforvaltningerne...med ORG (og fru Nilas) i baggrunden...er fredede for journalister...???

Lad vort retssystem virke rigtigt og, faa de rette mennesker (Nilas & Co.) helt og aldeles ned, ned, ned denne gang....BRH - hun kan hvis hun vil/toer, men vil hun...toer hun og, - hvad er der i det for hende, hvis hun ikke goer det!?

Marianne Rasmussen

Lad os håbe at et par vakse journalister læser dine spørgsmål, Jette, og forsøger at grave i det, mens det stadig kan lade sig gøre.

Jette Abildgaard

Ja Marianne, lad os haabe det....;)

Se....mit allerfoerste indlaeg i denne traad var jo vist netop spoergsmaal og kommentarer til Christian Jensen som jo har lagt navn til artikelen her, men .....;);)

Tak for snakken Marianne og, hav en god uge i det forjaettede.....mens vi venter paa den vakse journalist........;);)