Leder

Pjece lapper intet

Debat
11. juli 2013

To pjecer skal sikre enlige modtagere af sociale ydelser retssikkerhed igen. Tja, måske en kende naivt fra Socialministeriets side at tro, at to gange fem siders elektronisk tilgængelig pjece skulle sætte en stopper for de sager, som Information og andre medier igennem de seneste to år har været med til at rulle op. Sager, hvor kommunernes såkaldte kontrolgrupper gentagne gange har overtrådt loven i jagten på sociale bedragere. Sager, hvor kontrolgrupperne overvåger borgere systematisk og stiller irrelevante og grænseoverskridende spørgsmål som: Færdes du og din kæreste i bybilledet? Hvis personer udefra så dig og din kæreste, hvordan ville I så blive opfattet?

Fanger kontrolgrupperne en enlig i et »ægteskabslignende forhold«, er der penge at spare på kommunalbudgetterne. Et åbenlyst incitament til at bøje de i forvejen smidige regler på området, hvor det er op til kommunen at give »en selvstændig, konkret og individuel prøvelse« af, hvorvidt den enlige taler sandt eller i virkeligheden lever sammen med en anden.

Førende jurister på området har peget på de ulovlige metoder. Men også Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand har kritiseret og underkendt kommunernes praksis på området. Derfor er to pjecer til borgerne et usædvanligt fattigt forsøg på at belære borgerne om regler, som ikke engang de ansatte i kommunerne kan finde ud af at overholde.

Da Information i tirsdags tilmed kunne beskrive, hvordan pjecerne glemte at fremstille nogle af borgernes mest grundlæggende rettigheder, kunne det næsten ikke stå mere klart:

Når hverken borgere, kommunernes kontrolgrupper eller Socialministeriet har forstået reglerne på området, er det måske tid til at lave nogle nye. Et klarere regelsæt, der sikrer, at det ikke længere er op til den nærmeste kontrolmedarbejders forgodtbefindende, om danskerne får frataget deres sociale ydelser.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Holger Madsen

Da jeg for et par måneder siden blev ringet op af Udbetaling Danmark, om mit "ægteskabslignende forhold", fremgik det helt klart af samtalen, at om jeg skulle stemples som en socialbedrager eller ej, byggede på et skøn fra deres side. Faste retningslinjer, som jeg havde bedt om, kunne ikke gives.
I løbet af samtalen blev jeg frifundet for at leve i et ægteskabslignende forhold, selv om jeg har levet i et kollektiv i 35 år. :-)

Rasmus Kongshøj, Karsten Aaen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, Maj-Britt Kent Hansen og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar
Holger Madsen

Man kan jo kun spørge sig selv om, hvad er det dog for et kontrolsamfund, dette overflodssamfund er havnet i, siden der nu skal sættes kraftigt ind overfor, at man ikke har et for tæt forhold til sine medmennesker, efter at man er blevet "enlig".

Rasmus Kongshøj, Karsten Aaen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, Maj-Britt Kent Hansen og Viggo Helth anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det jo bare en anledning til endnu engang at indskærpe, at myndighederne ikke vil have promiskuøse mænd og letlevende kvinder.

Der er åbenbart ingen grænser for, hvor langt myndighederne vil gå i deres jagt på borgerne:

http://www.b.dk/politiko/el-komplet-vanvittigt-at-myndighed-opfordrer-ti...

Søren Roepstorff, Rasmus Kongshøj og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Den med de 'promiskuøse mænd og letlevende kvinder' er ikke helt forkert, Peter Hansen.

Den skattefri børnefamileydelse eller 'børnechecken', som siden 1987 er blevet udbetalt til alle med hjemmeboende børn under 18 uden skelen til deres indkomst, formueomstændigheder og civilstand, afløste et skattemæssigt fradrag til samboende såvel som enlige forældre med mindreårige hjemmeboende børn, der bortfaldt ved samme lejlighed.

Et af de mere lødige argumenter for denne reform var, at det skattemæssige fradrag var mere fordelagtigt for børn af forældre med høje indkomster end børn af forældre med lave indkomster. Mens et skattefrit tilskud i form af en børnecheck var lige meget værd i kroner og ører for alle børn uanset forældrenes skattepligtige indkomst.

Og det er da også det argument, der stadig tages i brug, når nogen plæderer for at indkomstgraduere retten til den såkaldte børnecheck, alias det generelle tilskud til børnefamilier, der nu har fået betegnelsen 'børne- og ungeydelse'.

Meningen med børnechecken var, at den skulle bruges til at forsøde børnenes liv. Derfor blev den da også som hovedregel udbetalt til moderen, når forældrene var samlevende, idet man gik ud fra at hun nok ville være mindre fristet til at øde den bort på druk og promiskuøse udskejelser, end faderen ville være, hvis den blev udbetalt til ham.

I den mellemliggende tid er det generelle tilskud til børnefamilier (børnechecken) så blevet suppleret med det - ligeledes skattefri og indkomstneutrale - ordinære og ekstra børnetilskud til enlige forsørgere. Et tilskud der, som navnet siger, kun er beregnet for børn af fædre og mødre, der ikke lever i ægteskabelig tosomhed, eller noget der kan tolkes i den retning, med en anden voksen.

Og da der stadig ikke foreligger faste juridiske regler for, hvordan begrebet 'ægteskabslignende forhold' skal og må fortolkes i h.t. sociallovgivningen, er både forældre og kommunale sagsbehandlere på herrens mark, når de skal forsøge at finde ud af, hvad der kræves for at være berettiget til at modtage ordinært og ekstra børnetilskud til enlige forsørgere.

Det var svært nok i forvejen, og det er ikke blevet lettere efter at Karen Hækkerup har overtaget førertrøjen i socialministeriet.

Lise Lotte Rahbek

Sådan viderefører man social arv.
Sørg for at forældrene føler sig utrygge, overvågede, fattige, kærligheds-løse og ydmyget. Der er rigtig gode chancer for, at de forældre videregiver, hvad de opfatter som samfundets mening om hvordan de må have lov til at leve, til deres børn.

Michael Kongstad Nielsen

Hvorfor skal sunde, normalt fungerende mennesker egentlig have penge fra det offentlige til at forsørge deres sunde, velfungerende børn? Det være sig ved skattefradrag, børnecheck, eller ekstra tilskud til enlige?
Grethe Preisler taler om, at det skulle "forsøde børnenes liv", den forklaring tror jeg ikke på (den fremgår næppe heller af forarbejderne til lovene).

Holger Madsen

Det er jo også helt grotesk, at kontrolsamfundet har et økonomisk incitament i at kunne stemple folkepensionister i at leve i ægteskabslignende forhold.
Det skulle jo være omvendt, at det var folkepensionister, der også så et økonomisk incitament i at leve i ægteskabslignende forhold, - altså at man hjalp hinanden, og at man modtog den samme folkepension, uanset om man var enlig eller ej.

Søren Roepstorff, Rasmus Kongshøj, Heidi Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Heidi Larsen

De to pjecer er SÅ meget til grin. Man bliver ikke en dyt klogere når man læser dem, men sidder til gengæld tilbage med et hav af spørgsmål. At der også er mangler i forhold til ens rettigheder, gør dem absolut ikke mere troværdige.

Jeg kan ikke tage dem alvorligt så længe det i sidste ende vil være et vurderings- og tolkningsspørgsmål om man er enlig eller ej, og jeg er ikke et sekund i tvivl om at kommunerne nok skal dreje det til deres fordel.

Og alt det med overvågning, tja... det har jo ligesom fået en lidt mærkelig klang efter man i dag kan læse, at Udbetaling Danmark opfordrer naboer til at udspionere folk. Så kan Socialministeren nok så meget skrive i pjecen, at kommunen etc. ikke må udspionere etc.

Michael Kongstad Nielsen

Jeg har hørt, at Udbetaling Danmark efter presseomtalen har besluttet af se nærmere på, om noget skal rettes på deres egen hjemmeside.

Grethe Preisler

@)Michael Kongstad Nielsen: "Hvorfor skal sunde, normale og velfungerende mennesker egentlig have penge fra det offentlige til at forsørge deres sunde, velfungerende børn? Det være sig ved skattefradrag, børnecheck eller ekstra tilskud til enlige?"

Næh såmænd. Og hvorfor skal sunde, normale etc. ægtemænd med do. hjemmegående koner have tilskud fra det offentlige i form af dobbelt personfradrag for at have konerne gående hjemme? Og hvorfor skal sunde, normale etc. bidragspligtige fædre have tilskud til forsørgelse af deres do. børn med enlige mødre i form af fradragsret for børnebidrag?

Sådan er der så meget :-)

Holger Madsen

Klik her og anmeld din nabo.! En sådan opfordring til at angive bl.a. enlige mødre og enlige folkepensionister, har en række kommuner længe haft liggende på deres hjemmesider. Udbetaling Danmark, der åbenbart har alle enlige mødre og folkepensionister i deres søgelys, har endda i 9 måneder haft en opfordring på deres hjemmeside, til også at indsende fotografier af dem.
Først nu, hvor journalist Jesper Tyrell i P1 orientering har omtalt det, vil Udbetaling Danmark se på deres hjemmeside igen.

Hvor kan man henvende sig anonymt, hvis man har mistanke om, at ens nabo er socialstikker.?

Søren Roepstorff, Rasmus Kongshøj, Heidi Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Vi har indrettet systemet på en forrykt måde, når myndighederne finder det nødvendigt at snage i folks kærlighedsliv, og vurdere hvor 'fast' et forhold er. De nuværende regler er ganske enkelt umulige at administrere på en fornuftig måde.

Det ville være langt bedre, hvis man i stedet havde klare, letforståelige retningslinier, som selv en kommunal sagsbehandler kunne forstå. For eksempel at man aldrig er samlevende, så længe begge parter har hver sin bolig. En regelforenkling vil selvfølgelig gøre det lidt lettere at snyde for det fåtal, der er ude på det, men det vil samtidig give flertallet en hårdt tiltrængt tryghed omkring deres økonomi.

Endelig så burde man også overveje, om ikke man burde afskaffe de lavere ydelser til enlige, så folk fik et økonomisk incitament til at bo sammen, og derved udnytte boligmassen mere effektivt, spare på ressourcerne osv.

Lise Lotte Rahbek

Rasmus Kongshøj

Jeg vil meget nødig incitamentes til at skulle leve sammen med nogen for at få råd til el-regningen. Jeg kunne naturligvis blive NØDT til det med de stramme økonomiske incitamenter. Men det ville næppe være en god ting for min(e) bo-fælle(r) på alle andre områder end det økonomiske.

Holger Madsen

At politiet anmoder borgere om at komme med oplysninger, der kan føre frem til opklaring af en konkret forbrydelse er i orden, men at kommunens kontrolmyndigheder opfordre borgerne til ANONYMT at meddele kommunen, hvis de har MISTANKE om, at en "enlig" borger i kommunen lever i et ægteskabslignende forhold, er IKKE i orden.!