Leder

Kom ud af busken, Karen Hækkerup

Debat
8. april 2014

Først har vi en regering, der skriver ind i sit grundlag, at den vil »undersøge, om udlændingeloven på bedst mulig måde er i overensstemmelse med FN’s konvention om barnets rettigheder«, og at man vil se på, »hvilke initiativer og ændringer, der evt. skal til, for at principperne i konventionen bedre efterleves i Danmark.«

Så har vi en nytiltrådt justitsminister, som efter råd fra sine embedsmænd bedyrer, at hensynet til barnets tarv har været »en integreret del« af sagsbehandlingen, når Justitsministeriet har skullet imødekomme eller afslå ansøgninger om forlængelse af humanitæret ophold. Sådan sagde Karen Hækkerup til medierne forrige mandag, hvor en DR2-udsendelse rejste kritik af udvisning af børn uden inddragelse af barnets tarv og deres tilknytning til Danmark.

Så har vi en kontorchef i selvsamme ministerium, som samme dag i en mail til DR vedstår, at hensynet til barnets tarv kun har været inddraget i sager om forlængelse af humanitært ophold, hvis barnet selv har været alvorligt sygt.

Dernæst får vi en pressemeddelelse fra Justitsministeriet, der i en tekst fyldt med forbehold forsikrer offentligheden om, at ministeriet skam overholder Børnekonventionen.

Endelig kommer der så en mailbesked fra ministeriet om, at efter en omlægning af ministeriets arbejdsgange er der opstået en uholdbar »usikkerhed om sagsbehandlingen i nogle sager om humanitært ophold«, hvorfor ministerien har bedt sine embedsmænd om »en grundig gennemgang«.

Siden da har der været tavshed fra Justitsministeriet.

Information kunne i sidste uge afdække, at tvivlen om udlændingemyndighedernes konkrete inddragelse af hensynet til barnets tarv ikke kun er rejst i forbindelse med sager om forlængelse af humanitært ophold, som Karen Hækkerup udtalte sig om.

Også i en række andre sager, hvor f.eks. en udvist flygtningefamilie med børn søger og får afslag på humanitær opholdstilladelse, er det svært at se, at hensynet til barnets tarv konkret har været inddraget i sagsbehandlingen. Men hvis hensynet til barnets tarv konkret havde været en del af embedsmændenes overvejelser, burde det kunne ses i den skriftlige begrundelse, lød kritikken fra juraprofessor Jens Vedsted-Hansen. Og hvis hensynet til barnets tarv ikke var inddraget, burde ministeriet havde vejledt om, hvordan en sådan afvejning så kunne sikres.

Samtidig kom det frem, at Justitsministeriet i al hemmelighed havde skiftet praksis, således at ministeriet fremover efter en konkret vurdering vil vejlede bl.a. børnefamilier om muligheden for at søge opholdstilladelse efter en paragraf i udlændingeloven, der udtrykkeligt nævner barnets tarv. En sådan vejledning har ministeriet ikke givet før. Dermed vokser mistanken om, at hensynet til barnets tarv slet ikke har været inddraget i denne del af ministeriets sagsbehandling – måske med undtagelse af de helt sjældne tilfælde, hvor barnet selv har lidt af en meget alvorlig sygdom. Men selv her har embedsmændene sat grænsen højt, måske urimeligt højt, som sagen om den enlige mor fra Punjab-provinsen i Pakistan viser: Selv et barn, der er født blindt og multihandikappet og er 100 procent afhængig af højkalorisk sondeernæring, er ikke sygt nok til, at det i embedsmændenes øjne kan begrunde humanitært ophold.

I sin yderste konsekvens er tvivlen om den manglende inddragelse af barnets tarv en anklage om konventionsstridig og dermed også ulovlig sagsbehandling i Justitsministeriet – endda i en sagsgruppe med en af samfundets mest sårbare grupper, nemlig børn.

Så længe ministeren i stedet for at forklare, hvordan myndighederne konkret har inddraget hensynet til barnets tarv, vælger at gemme sig bag tavshed, står anklagen uantastet. Tavsheden er så meget mere ærgerlig, fordi der blandt mange egentlig er tiltro til, at Karen Hækkerup som ny justitsminister har hjertet på det rette sted. Ministerens selvpålagte tavshed kan derfor indtil videre tolkes på to måder: Enten har vi fået en svag minister, der trods gode hensigter ikke magter at sætte sin vilje igennem over for embedsmændene. Eller også er myndighedernes manglende inddragelse af hensynet til barnets tarv meget mere omfattende, end de første dages afsløringer har ladet ane.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Ulrik Dahlin
"Enten har vi fået en svag minister, der trods gode hensigter ikke magter at sætte sin vilje igennem over for embedsmændene. Eller også er myndighedernes manglende inddragelse af hensynet til barnets tarv meget mere omfattende, end de første dages afsløringer har ladet ane."

Jeg bliver ikke spor forbavset, hvis der er tale om både og.
Altså en svag minister og total manglende inddragelse af barnets tarv i forbindelse med sager om humanitær opholdstilladelse.

Det er mig totalt ubegribeligt, at vi til stadighed skal skamme os over sager, hvor Danmark ikke lever op til de konventioner, vi selv har skrevet under på.
Hvis Danmark har fortrudt, at vi tiltrådte, så må vi udtræde af konventionen. Alt andet er hykleri.

Martin Hansen, Mandatar Torben Wilken, christel gruner-olesen, Jens Falkesgaard, lars abildgaard, Rune Petersen, Claus Høyer, Pia Qu, Torsten Brinch og Viggo Helth anbefalede denne kommentar