Leder

Nødløgnens ladeport er åbnet

Debat
7. maj 2014

Man må ikke lyve. Sådan råber børn, og det er sandt. Dem, der taler falsk, mister vi tilliden til. De bedrager os ind i en ikke-verden, hvor vi ikke kan orientere os.

I politik forekommer usandheder beklageligvis hyppigt. De optrædende vil forherlige sig selv og sværte modstandere. I et demokrati gælder det om at sætte grænser for løgn. Ministeransvarlighedsloven foreskriver straf til en minister, der »giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for Tingets bedømmelse af sagen«.

For embedsmænd gælder, at de ikke må bistå ministeren med disse forbrydelser og ej heller selv udføre dem.

LÆS: Fra kras kritik til pure frifindelse

Fra nyere dansk historie huskes Tamil-sagen, hvor den konservative justitsminister, advokaten Erik Ninn-Hansen, ville hindre, at tamilske flygtninge fik behandlet deres krav på familiesammenføring. Ministeriet fandt på ’en falsk melodi’ til Folketinget, lydende på, at sagerne ikke blev behandlet, fordi man på grund af arbejdspres måtte nedprioritere dem. Forløbet endte ejendommeligt med, at Ninn fik Rigsrettens ord for, at han var en bedre jurist end sine embedsmænd. Ninn blev nemlig idømt fængselsstraf, fordi han burde indse, at han begik lovbrud. Hans embedsmænd, derimod, blev ved tjenestemandssager stort set frifundet – med begrundelsen, at de ikke forstod, at det var lovbrud.

Nu genopføres farcen ’Skyldig politiker – ansvarsfri embedsmænd’. Morten Bødskov (S) måtte i december 2013 forlade justitsministerposten, da det blev afsløret, at han havde medvirket til – i februar 2012 – at få udskudt Retsudvalgets besøg på Christiania ved en falsk oplysning om, at Københavns politidirektør ikke kunne deltage. Denne forklaring fastholdt ministeriet længe efter, at det i juni 2012 var lykkedes at afholde besøget.

Men de to topembedsmænd – departementschefen og en afdelingschef – der har bistået med at føre Folketinget bag lyset? De blev suspenderet og en tjenestemandsundersøgelse igangsat. Dens resultat forelå forleden. De tre dommere bag undersøgelsen har genindsat de to suspenderede i deres embeders magt og glans. Der er intet at bebrejde dem, lyder det.

Til hvidvask af embedsmændene har de tre dommere opfundet et nyt juridisk rensemiddel: »en forklarlig og undskyldelig nødløgn«.

Den reelle begrundelse for aflysningen af den planlagte Christiania-tur var en PET-advarsel om, at udvalgets tilstedeværelse, især med Pia Kjærsgaard (DF), kunne udløse farlige situationer. Men den advarsel måtte ikke røbes; det kunne afsløre PET’s kilder. Og altså var det i orden, at embedsmændene besnakkede politidirektøren til et nyttigt afbud. Og også i orden, at de ikke noterede noget om den sande sammenhæng, at de ikke siden søgte at få løgnen afkræftet, og at de slet ikke kunne huske den, da sagen kom op igen i 2013. Bødskov nåede inden sin afgang at sige, at når man ikke kunne give den sande begrundelse, så skulle man i hvert fald ikke give en falsk. Men den opfattelse affejer de tre dommere med, at Bødskov på det tidspunkt var i krise.

Justitsministeriet og kammeradvokaten har i en ’indberetning’ af de to embedsmænd opremset fæle fupnumre. Blandt andet hedder det mindeværdigt om bedraget af udvalgsformanden, SF’s Anne Baastrup: »At en modtager af et budskab tror på, hvad der bliver sagt, er en helt påregnelig følge af at afgive et udsagn, særligt når det som her bliver afgivet af landets Justitsministerium.« Læs den igen!

De tre dommere har imidlertid valgt at følge embedsmændenes forsvar. Hvis dommere i dette land almindeligvis udviste en sådan overbærenhed, ville fængslerne ikke være fyldte. Morten Bødskov har valgt at smile gennem tårer og erklære, at dommerne nu også har »sagt god« for ham. Den tolkning måtte Helle Thorning-Schmidt tage afstand fra, da oppositionen i går grillede hende i statsministerspørgetiden.

Hvordan de to genindsatte skal kunne genvinde tilliden, er gådefuldt. Venter der snarest to konsulentudnævnelser? Som ’særlige rådgivere i spørgsmål om nødløgnens berettigelse’? Det kan jo vise sig at være en ladeport, de tre dommere har åbnet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kurt Loftkjær

Som embedsmand kan man ikke straffes i det danske retssystem, hvis han forbryder sig mod Offentlighedsloven. Nu har vi tre dommeres ord for, at det er i orden at lyve som embedsmand.

Hvis en borger står over for en dommer som vidne i retten, må man ikke lyve.

Det hænger ikke sammen.

Lise Lotte Rahbek, lars abildgaard, Henrik Christensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Karsten Olesen

Udover specielle ansvarsregler (tjenestemandsloven) gælder også straffelovens § 162-63:

§ 162. "Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

§ 163. "Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Torben K L Jensen og Henrik Christensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvordan kan et engang ordentligt og velfungerende samfund komme så meget ud af kurs? På alle områder går det jo i den helt gale retning, hvor det, der er væsentligt, bagatelliseres, mens det, der er uvæsentligt, indsættes på pladsen for alle prioriteringer.

Torben Nielsen, Torben K L Jensen, Lise Lotte Rahbek, Flemming Scheel Andersen, lars abildgaard og Henrik Christensen anbefalede denne kommentar

Beskæmmende at høre formanden for Djøf i dagens P1 Orientering prise afgørelsen og udtale at den fuldstændigt absurde juridiske blåstemplede betegnelse er i orden fordi embedsmændende kun vil ty til den i meget få alvorlige tilfælde. Fuldstændig ligesom med Offentlighedsloven, hvor, på trods af Informations gentagne afsløringer af misbrug af den gamle lov, så blev det fra officielt hold gentaget at de udvidede hemmelighedsholdelsesregler kun ville anvendes i visse tilfælde.

Så meget kammerateri, rygklapperi og løgn og latin når det gælder tilsynsforhold til magthaverne, så skal vi alle have tillid, præcis ligesom med Offentlighedsloven, mens når det gælder lovgivning for resten af befolkningen, så er den strengeste kontrol og tilsyn nødvendigt. Magtarrogancen fra både embedsmandskorpset såvel som levebrødspolitikerne er blevet så stor, at man ikke skal undre sig over politikerleden. Man skal nok snarere undre sig over manglen på revolutionsiver i den generelle befolkning. Men løfter om skattestop og friværdi rækker jo kun ud til folk som har, og de bliver jo ikke flere under de nuværende økonomiske vilkår.

Lise Lotte Rahbek, Karsten Kølliker, lars abildgaard og Henrik Christensen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

De 3 dommere accepterer uden videre den grundlæggende påstand, at der var en specifik risiko forbundet med Retsudvalgets besøg på Christiania. Jeg tillader mig at tvivle på, at risikoen var så alvorlig, at politiet ikke havde kunne håndtere sagen.
Så det er altså den første løgn - grundet i hensyn til ressourceforbrug - der efterfølges af næste løgn om Politidirektøren manglende mulighed for at deltage på den oprindelige dato.

Torben Lindegaard

Og PET-chefen bad netop Pia Kjærsgaards livvagter kigge i hendes kalender, således at besøget kunne lægge på en dag, hvor Pia Kjærsgaard var forhindret i at deltage. Igen begrundet i ressourceforbrug.

georg christensen

Nødløgnens ladeport er åbnet for alle: En nødløgn i statens sikkerheds modelbeskrivelse, er åbnet også for mig ,som er medlem af staten.

NB: Hold da "kæft", hvor vil jeg kunne nyde resten af mit liv på accepterede nødløgne.

Der er noget, som i det Danske retssystem er gået grueligt galt.

georg christensen

En nødløgn i "magtbegærdet´s navn, en løgn , vel nok velsignet i evighedens navn.

En nødløn, som tilgiver alle børns fejltagelser.

Hovedsagen er, at jeg lyver, så får jeg lov og ret på min side.