Leder

Hvor smiler fager den danske kyst

Debat
27. februar 2015

Kyst. Sig ordet. Luk øjnene. Frem vælder en række danmarksbilleder af lands møde med hav. Oehlenschläger digtede om »brede bøge nær salten østerstrand«. H.C. Andersen lovpriste »Du danske friske strand med vilde svaners rede«.

Internationalt hævder Danmark sig ved kyster, der er markant uspolerede i forhold til, hvad andre lande har udsat sig selv for. Dette særpræg skyldes en rettidig omhu i lovgivningen. Siden 1917 har naturfredningslove ydet en stadigt stærkere beskyttelse af de danske kyster.

Men det skal nu være slut. I hvert fald, hvis det står til partiet Venstre. Partiet foreslår, at de særlige regler om kystbeskyttelse dels skal ophæves, dels skal svækkes, og at kystbeskyttelsen i det hele taget skal overlades til kommunerne.

Når Venstres forslag har udløst chok blandt natur- og miljøorganisationer, skyldes det, at friholdelse af kysterne for bebyggelse er al naturbeskyttelses moder i Danmark. Den allerførste naturfredningslov gennemført under den radikale Zahle-regering i 1917 sikrede offentlighedens uhindrede adgang til at færdes langs de danske strande. I 1937 udvidede Folketinget under Th. Staunings SR-regering loven til også at omfatte et forbud mod bebyggelse 100 meter indlands fra stranden. Under den borgerlige VKR-regering 1968-71 skærpedes forbuddet. Under Nyrups SR-regering blev 100-meter-zonen udvidet til 300 meter, og der indførtes en særlig kystnærhedszone fra de 300 meter og tre kilometer ind i landet, hvor indgreb i landskabet kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse.

I forbindelse med udvidelse af strandbeskyttelseslinjen til 300 meter gennemgik en særlig, midlertidig Strandbeskyttelseskommission alle landets kyster for at sikre, at linjen har et forløb, der giver mening i forhold til beskyttelseshensynet. De steder, hvor stedfunden udvikling gjorde linjen meningsløs, blev den tilsvarende formindsket.

Den frie kyst som et nationalt sindbillede er tænkeligt forklaring på, at Anders Fogh Rasmussens ellers miljøfjendtlige regeringer ikke søgte at slette strandbeskyttelseslinjen efter valget i 2001. En årsag kan være, at konservative ledere som Connie Hedegaard og Per Stig Møller fastholdt deres partis tradition som vogter af fædrelandets kulturarv. Den nye konservative leder, Søren Pape, har imidlertid – formentlig inspireret af sin tid som borgmester i Viborg – lagt sig på fjendtlig kurs over for statsligt engagement i planlægning og miljø. Det kan være med til at give Venstre en fornemmelse af en enestående mulighed for at løsne begrænsninger i ejendomsretten.

I sin kommentar til Venstre-forslaget siger præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen:

»Det er ikke kun et kysttyveri, men også et generationstyveri af de helt store.«

Sandt er det, at en opgivelse af båndet på bebyggelse langs kysterne vil skabe vældige gevinster for jordbesiddere, der pludselig udstyres med byggerettigheder, som de ikke betalte for, da de købte ejendommen. En sådan – tilmed ubeskattet – gevinst for ejendomsbesiddere i det åbne land, herunder landmænd, vil næppe udløse væmmelse i Venstres inderkreds.

Eftertanke må det vække, at Venstre fremsætter forslaget om at prisgive kysterne, samtidig med at Venstre lover frit slag for nye hyperindkøbscentre i det åbne land – med deraf følgende øget biltransport og butiksdød i landsbyer og større provinsbyer. For at fuldstændiggøre billedet forklarede Venstres klima- og energiordfører, Lars Chr. Lilleholt, i går i dagbladet Politiken, at Venstre ikke længere fastholder målet om, at Danmark i 2050 skal være fri for olie, gas og kul i energiforsyningen.

Med disse bud på en kommende Venstre-ledet regerings politik satser Venstre på, at danske vælgere er trætte af natur, miljø og klima. Er Venstres vælgere virkelig det? Og de andre borgerlige partiers?

Venstre har blottet sig på en måde, der giver regeringen mulighed for at gå i offensiven. Hvis den tør satse på, at vælgerne netop ikke er trætte af natur, miljø og klima.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er chokerende fladpandet, men ikke helt overraskende. Det er lige før man håber, at havstigningerne æder kysterne bort hurtigere end de kommende byggerier kan færdiggøres. Eller er det således, at Venstre betragter ruinerne af kommende kystbyggerier som grundlaget for en naturlig vold og dæmning, der skal sikre mod havstigningerne? Genialt Venstre, Simpelthen genialt. Lad os selv smadre hvad klimaændringerne ikke ordner (selvom klimaændringerne jo også er os). Fred på Jord og fri udsigt over havet.