Leder

Miljøtømning

Debat
4. juli 2015

En dansk miljøtragedie er på vej. Den nye minister for det sammenlagte Miljø- og Fødevareministerium, Eva Kjer Hansen (V), bebuder i går i Jyllands-Posten, at hun vil tømme miljøpolitikken for krav til landbruget. Dermed virkeliggør hun de onde anelser, man kunne få, da statsminister Lars Løkke Rasmussen sidste uge administrativt lagde miljøet ind under landbruget.

Venstre vil gå så vidt som at ophæve miljøkrav, som Venstre selv har været med til at indføre – både som regeringsparti og som forligsparti. »Ja, det er et brud med tidligere tænkning,« indrømmer Eva Kjer Hansen. Ikke alene er det et brud. Det er også et sammenbrud – for Danmarks efterlevelse af EU’s krav til beskyttelse af vandmiljøet mod gødning og gift.

’Væk med landbrugets randzoner’ er nu regeringens politik. Randzonerne er de områder, hvor der omkring vandløb ikke må gødes eller bruges sprøjtegift af hensyn til vandmiljøet. Oprindeligt indførte VK-regeringen i 2010 50.000 hektar randzoner, for at Danmark kan leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Om disse randzoner fastslog den statslige NaturErhvervsstyrelsen så sent som i januar 2014: »Det er det bedste og mest omkostningseffektive virkemiddel, vi kender lige nu til at begrænse, at kvælstof, fosfor og sprøjtegifte ender i vores vandmiljø. Samtidig giver vi danskerne natur at færdes i.« NaturErhvervstyrelsen gav samtidig garantien: »Randzoneloven ophæves eller udskydes ikke. Danmark er forpligtet til at reducere kvælstofudledningen væsentligt inden 2015, hvis vi skal leve op til EU’s vandrammedirektiv. Det er derfor nødvendig at handle nu.«

Garantien holdt ikke. I april 2014 indgik SR-regeringen forlig med de borgerlige om at halvere randzonerne til 25.000 hektar.

Pinligt for SR-regeringen, for den havde indberettet de oprindelige 50.000 hektar randzone til EU som bevis for, at Danmark lever op til sine miljøforpligtelser. Og nu ryger altså de sidste 25.000 hektar randzone. Dermed er det på forhånd givet, at Danmark ikke får renere vandløb, søer og grundvand. Snarere tværtimod, for V-regeringen vil også lempe på krav til gylledampe og dyrehold pr. hektar. Alle disse fritagelser vil betyde stigende ejendomspriser, som landmænd kan kapitalisere ved salg og låntagning. Miljøtømningen består også i, at det danske samfund tømmes for værdier, der føres over til en lille kernevælgergruppe hos Venstre.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kurt Loftkjær

Regeringslederens krigserklæring mod natur og miljø

Det er nu ikke mere nok for Venstre at føre krig i Mellemøsten, Irak og Afghanistan. Nu skal krigen også føres indenlands og bl.a. mod vores fælles natur og miljø - grundlaget for vores liv og vores efterkommeres liv.

Det er desværre ikke overraskende, at miljø og natur sendes ud på slagmarken. Lederen af den minimale mindretalsregering statsminister Lars Løkke Rasmussen har haft en karriere, som synes at have været præget af uansvarlighed bl.a. i forhold til borgernes indbetalte skattepengene og midlerne i Venstres partikasse og GGGI.

Denne tilsyneladende karakterbrist ser ud til at ville forvirre mindretalregeringens statsminister til at tro, at han kan forgribe sig på vores fælleseje - natur og miljø, som det passer ham.

Alle danskere vil komme til betale for statsministerens brist og handlemåde og skaderne vil være uoprettelige. Og internationalt og herunder i EU vil statsministeren udstille alle danskere som amatører, som vi så det ved COP15.

Ak!

morten Hansen, Vibeke Hansen, Carsten Wienholtz, Preben Haagensen, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Jens Jørn Pedersen, Bernhard Drag, Birte Dahl, Britt Kristensen, Anne Eriksen, Dan Johannesson, Karsten Aaen, Per Klüver, Christian Mondrup, Mikael Nielsen, Kim Houmøller, Aksel Gasbjerg, Ingrid Uma, Torben Arendal, Erik Nissen, Niels-Simon Larsen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Søren Blaabjerg

Hvad er der demokratisk set at gøre, når kortsynethed og dumhed med stolt selvbevidsthed i forening er kommet til magten? Det er et spørgsmål, det nok er værd at tænke over.

morten Hansen, Anna Exner, Vibeke Hansen, Carsten Wienholtz, Jørgen Steen Andersen, Jens Jørn Pedersen, Thorbjørn Thiesen, Birte Dahl, Anne Eriksen, Benjamin Bach, Torben Arendal og Erik Nissen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Miljøtømmere. Miljøforbrydere. Ødelæggere af naturen. Det er jo det, den nye regering er. Og så med en videnskabsminister, der tror på, at en gud skabte verden.
Der er flertal bag det her. Det er den sørgelige kendsgerning.

morten Hansen, Carsten Wienholtz, Preben Haagensen, Mads Berg, Jens Jørn Pedersen, Thorbjørn Thiesen, Dennis Berg, Birte Dahl, Anne Eriksen, Benjamin Bach, Morten Andreasen, Mikael Nielsen, Kim Houmøller, Torben Arendal og Erik Nissen anbefalede denne kommentar

Der må da - også blandt de traditionelle landmænd - for pokker være en behjertet person, der kan sige fra over for dette vanvid. Er der slet ingen af dem, der kan se, hvad det er, der foregår, og på almindelig dansk bondevis formår at tage afstand fra organisationer som 'Bæredygtigt Landbrug' eller hvad de nu skammeligt kan finde på at sige om sig selv. Gift, sprøjtemidler, grundvandsforurening, overgødning, monokulturer, udpining af andre landes jordreserver, MRSA, antibiotika, tja, listen er alenlang, og kun hvis man har en gedigen klods jord i hovedet kan man påstå, at der sker for lidt regulering af dette område. Vi har også i fremtiden brug for fødevarer.

morten Hansen, Carsten Wienholtz, Preben Haagensen, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Jens Jørn Pedersen, Vang Bach, Jesper Sano Højdal, Birte Dahl, Britt Kristensen, Anne Eriksen, Dan Johannesson, Karsten Aaen, Esben Lykke, Ingrid Uma og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

'En gedigen klods jord i hovedet'.
Man skulle ikke tro det, men det er vel bare sådan, det er. Klimabenægtere, miljøfornægtere, virkelighedstrodsere. Dummere end politiet tillader. Mod dumheden kæmper selv guderne forgæves. Nu også som formand for folketinget og som flertal i samme Ting. Den højeste temperatur målt i England for nogle dage siden. Nå, ja, så har det nok toppet, og nu bliver det back to normal igen. Det får nok ingen virkning, at Samuelsen har medgivet, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Hvilken virkning skulle det få? At vi lavede om på vores tilværelse? Nej, det er jo bare en ganske tom indrømmelse, han kom med der, og så er brodden af modstanderens argumentation. Fortsæt, ganske som vi plejer!

Flemming Berger, Birte Dahl, Benjamin Bach og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Aksel Gasbjerg

Randzonerne medfører mindre udledning fra det industrialiserede landbrugs bugnende værktøjskasse med alskens miljøgifte.

Men randzonerne giver også et refugium til de mange dyr og planter, der fortrænges af landbrugets udbredelse af ørkenlandskab i form af marker (i biologisk forstand er kornmarker desværre det samme som ørken, hvor alt liv er udslettet af pesticider, stråforkortere, sprøjtegifte og round-up).

I de sidste blot 40 år er over halvdelen af bestanden af vilde dyr forsvundet og udryddelsen fortsætter i rekordtempo. Med regeringens fjernelse af randzonerne accellereres denne skræmmende udvikling yderligere. Stop dette vanvid.

morten Hansen, Erik Nissen, Carsten Wienholtz, Preben Haagensen, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Jens Jørn Pedersen, Birte Dahl, Mads Berg, Kim Houmøller, Britt Kristensen, Anne Eriksen, Benjamin Bach, Karsten Aaen og Dan Johannesson anbefalede denne kommentar
Jens Colding

Jeg glæder mig til, at danske landmænd igen kan dyrke korn, som kan bruges til menneskeføde, og at vi ikke længere vil have behov for at importere soyakager som dyrefoder, men kan nøjes med det danske korn.

Keld Albrektsen

@ Jens Colding: Medmindre du sort på hvis kan bevise overfor landbruget, at dyrene vokser hurtigere uden "kraftfoder", så bliver "behovet" for sojakager ikke mindre. De er trods alt blevet brugt de sidste ca. 100 år, så de har næppe den store sammenhæng med at det stakkels landbrug bliver pålagt restriktioner for hvor meget de må bruge af kunstgødning og gift!

Vibeke Hansen, Preben Haagensen, Kim Houmøller, Anne Eriksen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Karsten Aaen

Som jeg har sagt før og som jeg nu vil sige og skrive igen: Den her nye V-regering med Lars Løkke Rasmussen (LLR) i spidsen har snydt, løjet og bedraget sig til magten her i DK. Der var intet i valgkampen om at man ville opgive de sidste 25.000 hektar af randzonerne, kravene om efterafgrøder mm. Eller om at man ville nedlægge både Pensionskommissionen og Irak-kommissionen.

Eva Kjer Hansen har i et interview i JP udtalt (tror jeg det er?) at det er vigtigt at danske landmænd producerer sig ud af krisen. Og derefter sælger deres varer til ? Ja, til hvem? Russerne har indført forbud mod danske varer, især grisekød. Kineserne kan måske aftage nogle af dem, men også her er krisen ved at kradse, især fordi boligpriserne i Kina er ved at udvikle sig til at være eller blive en prisboble......

Eva Kjer Hansen tror, som jeg ser det, stadig at vi lever i en form for industri-samfund eller et post-industrielt samfund, hvor det gælder om at producere en masse varer billigt. Og så sælge dem til højstbydende. Hun har endnu ikke forstået, at nu og her og i fremtiden er det mere relevant at tilbyde markederne highend produkter, som folk har vist sig at være villige til at betale x antal procent mere for. Og det har de danske landmænd desværre heller ikke....endnu....

Dansk landbrug har som jeg ser det, glemt den gode gamle bondelærdom om at marker skal lægges brak. Så jorden kan komme sig. Og at der skal sås forskellige planter og såsæd hvert år på de x antal markeder man har, f.eks 5 eller 7 marker. Så får jorden tid til at komme sig.....og landmændene behøver ikke bruge så meget gylle eller sprøjtemidler for at få planterne til at gro....

morten Hansen, Carsten Wienholtz, Preben Haagensen, Flemming Berger, Jens Jørn Pedersen, Kim Houmøller, Birte Dahl, Britt Kristensen, Anne Eriksen og Keld Albrektsen anbefalede denne kommentar
Peter Günther

Virker den danske demokrati-forståelse, hvis en mindretals regering kan regere udenom flertallets ønsker. I så fald er der noget galt i det lille kongerige ;-)

Flemming Berger, Jens Jørn Pedersen, Anne Eriksen og Britt Kristensen anbefalede denne kommentar
Britt Kristensen

Tænk hvis Alternativet havde fået noget at skulle have sagt. Så var det danske landbrug blevet helt igennem økologisk til gavn for mennesker, dyr. luft og natur. Men nu graver vi videre på vores egen grav, der vel snart må være færdig.

Vibeke Hansen, Preben Haagensen, Jørgen Steen Andersen, Jens Jørn Pedersen, Thorbjørn Thiesen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Vand skal monetariseres. Som det er nu, får vi jo gratis vand fra den irriterende undergrund, som endnu ikke tilstrækkeligt svinet til. Når dét er gjort, så kan man i supermarkederne sælge plastikvandflasker i stort tal, ligesom i resten af verden. Og man kan få private virksomheder til at forestå rensningen af det udrikkelige grundvand.

Carsten Wienholtz, Jørgen Steen Andersen, Jens Jørn Pedersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Når skidt kommer til ære.......

Mads Kjærgård

Ja her er diskussionen om, hvad et flertal kan tillade sig relevant. Personligt mener jeg, at regeringen overskrider sine demokratiske beføjelser. Et flertal kan ikke tillade sig hvad som helst, i så fald så bør Hitlers eftermæle renses og Nürnberg processernes domme ophæves posthumt! Utåleligt, at dansk politik har udviklet sig til en art diktatur fremfor samtale! Og desværre tror jeg ikke at alverdens gode argumenter hjælper her, Løkke og co. er drevet af et had mod anderledes tænkende og en ligegyldighed overfor alt andet end magt og penge. Og så tror jeg ikke engang, at argumenter om penge og rentabilitet ville hjælpe, det handler for Løkke og åbenbart også DF, kun at tromle deres vilje igennem!

morten Hansen, Jesper Frimann Ljungberg, Vibeke Hansen, Carsten Wienholtz, Preben Haagensen, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens Colding

Jeg bliver virkelig ked af at opleve den hadske tone i denne tråd. Det vrimler med nedsættende og ydmygende udtryk og et helt erhverv lægges entydigt for had. Jeg synes ikke, det er rimeligt. For mig er landmændene landets marv. Jeg tør godt oplyse, at landmændene ikke gøder mere end planterne har behov for, og ingen er mere optaget end dem af at bevare god og sund produktionsjord, sunde dyrehold og hensyntagen til naturen, som er selve betingelsen for deres erhverv. Jeg har endnu ikke mødt en landmand for hvem dette skulle være ligegyldigt. Men vi er i den situation, at politikerne har overimplementeret EU´s direktiver i en sådan grad at vores korn ikke kan bruges til brødbagning og ølbrygning. Dertil må importeres korn. Ikke engang som dyrefoder har kornet tilstrækkeligt indhold af protein, fordi landbruget er underlagt meget strenge gødningsrestriktioner. Selv om det nok ikke er velhørt i denne tråd eksporterer landbruget for omkring 160 milliarder om året. Det er trods alt en slat penge.

Jørn Petersen

Denne regering får drevet landet ud på randen af en borgerkrig.

Niels-Simon Larsen

Jens Colding: Du ved slet ikke, hvor kede af det vi er. Vi er meget kedere af det end du er. Denne ked af det hed, kan snart vendes til vrede, for vi vil ikke mere høre på det brutale landbrugs klynkeri og jeres skamferen af naturen. Betal jeres enorme gæld eller klap i. Når I har betalt, hvad I skylder, kan vi snakke om tingene. Det er 380 mia. I skylder samfundet, så det bliver selvfølgelig os skatteydere, der må undgælde.

Niels Duus Nielsen, Preben Haagensen, Mads Berg, Flemming Berger og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Jørgen Garp

Først fik flygtningene en med spaden med sådan rundt regnet en halvering af deres indkomst, så fik de i forvejen snotforkælede villaejere og håndværkere endnu et tåbeligt tilskud, og nu får miljøet så en med spaden af de stupide venstrebønder i og udenfor V på tinge, som endnu engang viser, at de fordomme der måtte trives om stupide og grådige bønder så rigeligt bliver bekræftet!
OG regningen bliver sendt videre til de næste generationer - vores børn og børnebørn!
Da jeg var landmand eller bonde for 100 år siden, havde vi i svine staldene den gyldne regel, at såfremt en so begyndte at æde sine egne smågrise, sit eget afkom, fik hun uden skånsel en boltpistol for panden!
Synd og skam at vores børnebørn ikke kan gøre det samme, fordi vi da forlængst er stukket af fra regningen efter devisen efter os syndfloden!
Og dette nøjagtigt på det tidspunkt hvor selv den katolske kirke med paven i spidsen har erklæret det for syndigt i katolsk kristelig forstand at ødelægge klimaet og miljøet!
Men det er klart, det kan ikke ryste dybt materialistiske og stupide bønder i og uden for folketinget, inklusiv dem der har båret dem derind - vælgerne!

morten Hansen, Karsten Aaen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Jens Colding

Jamen, Niels-Simon dog. Hvorfor kommer jeg umiddelbart til at tænke på Lenin og Stalins omtale af kulakkerne, som de skånselsløst slog ihjel?

Grethe Preisler

Jamen, Niels-Simon dog!

Vil du straks gå ud og vaske din mund med sæbe og sende Jens Colding en buket blomster, før din formand får nys om, hvad du har gang i?

Michael Kongstad Nielsen

Måske ligner det historien om Aralsøen.

Jeg undrer mig over den råhed, brutalitet, eller i hvert fald mangel på indføling med naturgrundlaget, som "landbruget" og dets klassiske politiske fortaler, Venstre, udøver. Man skulle tro, landmænd var tæt på naturen, og dermed havde en vis empati for den. Nuvel, en vis robusthed skal der til for at slagte en høne, men under den havde jeg forventet en grundlæggende agtelse af naturen, en anerkendelse af dens behov, en bevidsthed om, at den er vores alles grundlag.

Nu møder man i stedet et hensyn til banken som første prioritet, stræben efter materielt gods, velfærd og nye køkkener på gårdene, udlandsrejser med medhjælp osv., altså de samme krav som bymennesker har stillet gennem 00-erne, samme overflod, samme mangel på bæredygtig økonomi.

Jeg troede, denne fornuftens deroute var forbeholdt storbylånerne, men nu viser det sig, at landboerne gør dem rangen stridig. Vi, som troede, at landmændene var fornuftens sidste bastion, må nu erkende, at nej, de er ligeså bedøvede og depraverede.
Uha, hvad skal vi gøre?

Carsten Wienholtz, Preben Haagensen, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger og Birte Dahl anbefalede denne kommentar

Jens Colding - kunne du venligst fremlægge dokumentation, som underbygger din udtalelse: "Men vi er i den situation, at politikerne har overimplementeret EU´s direktiver i en sådan grad at vores korn ikke kan bruges til brødbagning og ølbrygning. Dertil må importeres korn. Ikke engang som dyrefoder har kornet tilstrækkeligt indhold af protein, fordi landbruget er underlagt meget strenge gødningsrestriktioner."

Jens Colding

Birte Dahl. Det kan jeg da sagtens, men det undrer mig, at du ikke ved det. Det har da ellers været omtalt højt og tydeligt i alle medier.

Citat: TV2 31. maj 2015: " Kvaliteten af dansk korn er nu så lav, at kunder i andre verdensdele udtrykkeligt frabeder sig dansk korn, når de lægger bestillinger på verdensmarkedet."
Du kan selv Google videre under opslaget " dansk korn ", så får du historien gentaget og genfortalt, så alle kan forstå det.
Det vil også fremgå, at grunden til den dårlige kvalitet er, at dansk landbrug er underlagt meget skrappe gødningsregler, og at kornet derfor indeholder for lidt protein.

Michael Kongstad Nielsen

Og her er et modindlæg: - løsningen for Danmark er at tage sårbare jorde ud af drift.
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=45041

Birte Dahl, Carsten Wienholtz, Sabine Behrmann og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Jens Colding
Du taler ikke viden, men politik!
Du taler mod al viden!
Dansk landbrugs industrialisering er landmændenes fejl og snæversynethed.

Jens Colding

Jens Jørn Pedersen. I din præsentation står der, at du er et tænkende menneske. Det er muligt. Men når man intet ved, kan man heller ikke tænke

Keld Albrektsen

Hvis nu I kunne lade de gensidige fornærmelser ligge lidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om der slet ikke er ørenlyd for "forslaget" om at gå tilbage til ældre tiders mere naturnære drift, med vekslende afgrøder og jævnlige brakperioder. Ville det ikke kunne hjælpe på kvaliteten? Afhænger proteinindholdet i korn ikke af andre ting end kunstgødning? Hvad gjorde man før man fik kunstgødningen?
Og hvad med kornsorten? Der findes trods alt flere virksomheder (f.eks. Aurion og Falslevgaard), der markedsfører andre/ældre kornsorter, der mig bekendt er fremragende til brød, og muligvis også til ølbrygning.

Karsten Aaen, Niels-Simon Larsen, Tue Romanow, Carsten Wienholtz, Lise Lotte Rahbek og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Kim houmøller:
".....går hønsene med laksko."

Jens Colding

Jeg er enig med dig i, at de voldsomme strukturændringer landbruget har været igennem, så helt afgjort også er for voldsomme efter min smag. Jeg mener, at det har været udtryk en ubehersket ambition om at blive store, fordi man på den måde mente at kunne frigøre sig for politisk besluttede restriktioner, som kun i ringe grad havde forståelse for landbrugets særlige produktionsvilkår. Jeg bryder mig bestemt ikke om det industrialiserede storlandbrug, hvor ejeren ofte ene mand på en stor bedrift må arbejde fra morgen til aften, mens konen, hvis han er så heldig at have en, er sygeplejerske elle lærer i en nærliggende by. Det er efter min bedste opfattelse en helt forkert kurs, vi har valgt. I vore nabolande kan man godt leve af det, man i gamle dage kaldte et familiebrug, hvor livskvaliteten helt afgjort var højere. Før man fik kunstgødningen, var produktionen meget ringere; det kan man ikke leve af i dag. Og man kan IKKE øge proteinindholdet uden kunstgødning. Sådan er det jo.

Billedet til denne artikel viser et sortjordslag i Ukraine - på omkring 1 m tykkelse.

http://slavyangrad.org/2015/06/25/black-earth-and-the-struggle-for-ukrai...

Ukraines sortjorder er berømt for deres frugtbarhed, og var nogle af de første, der studeredes af geologer og biologer i 1800-tallet.

Konklusionen er, at det organiske lag - bestående af forgangne års og årtiers planterester - gemmer på en meget stor del af jordens reserver af både N, P og K.

Dette lag bruges op ved mange års dyrkning - hvis ikke der nedpløjes ny "mad" til mikroorganismerne.

Det skete f. eks. på de amerikanske prærier i 1930erne, hvor overfladelaget blev sandet, og begyndte at blæse væk.

Derfor skal der nedpløjes stængler og rødder, og gerne også kvælstofafgrøder.

Hvis man negligerer opbygningen af denne organiske stødpude, får man en jord med meget stor gennemstrømning af N, P og K.

I normale afgrøders rodzone er rodhårene sammenvokset med de omliggende bakterier og svampe - hvis nedbrydning leverer næring til rødderne.

Den biologisk bundne N, P og K er altså vital for den normale vækst.

Det modsatte forhold ser vi i supermarkedernes potter med krydderurter, der er drevet frem med ren gødningsopløsning.

De er meget svære at holde liv i, når gødningsforsyningen slipper op.

Karsten Aaen, Niels-Simon Larsen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Det "bæredygtige" landbrug får sin sejrsgang. De kommende generationer får regningen - Dybt uansvarlig som vanen tro fra Venstre holdet. Men med en uansvarlig gearet gæld på svimlende 360 milliarder kr. kan alverdens gylde ikke rede dansk landbrug.

Venstre fortsætter planken ud med mere af det samme :-(

Hvor er det trist.

Herman Hansen

Nu mangler det bare Venstre melder ud, at Danmark skal satse på atomkraft frem for vedvarende energi fra sol og vind - Det passer ligeledes godt med Venstres koncept med at sende regningen videre til kommende generationer :-(

Listen bliver lang på alt det der skal rettes op på efter det kommende folketingsvalg...

Lars Sørensen

@jens Colding

Argumenterne om at dansk landbrugs problemer løses med mere gødning og påstanden om at de må meget mere i tyskland og sverige er jo modbevist i cowis rapport nabotjek, en rapport bestilt af en samlet blå blok! Desuden har svenske forskere fået offentligjort forskning fra 4 firskellige kontinenter, svaret er klart, mere gødning giver ikke mere protein i korn da mængden af protein bestemmes af hvor meget CO2 der er i luften. I øvrigt laves der masser af god korn i DK, det er et spørgsmål om hvilken sort man anvender, om man høster med højt eller lavt udbytte og hvordan man dyrker sine marker.

Vibeke Hansen

Burde vi ikke - i verdenssammenhæng - være så overlegne på produktions og vækstområdet, at vi kan tillade os at selektere vores erhverv efter bæredygtighed kontra en forældet kapitalistisk indstilling. Regeringen vil fastholde ølonomisk vækst i et erhverv, der i dagens Danmark ikke er i stand til at producere rentabelt, med mindre vi fortsætter den systematiske ødelæggelse af jordens naturlige ressourcer.
Jeg er dybt forundret over, at udsigten til hurtig men kortsigtet indtjening - i form af relativt beskedent antal nye job og eksport - sætter borgerlig/liberale politikeres evner til fremsynethed ud af drift. Min vurdering er, at om kort tid har vi blot fået nye job, der sammen med de eksisterende flytter ud af landet. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan være med i konkurrencen om lønsomt traditionelt landbrug. Har jeg helt misforstået liberalismens ideologi, om evig reformering, eller opdatering, som jeg kalder det, hvor samfundet vokser fordi vi er på forkant. Hvor vi har frihed og mulighed for at være inovative og iværksættende og hvor vi usentimentalt erkender, at vi har rykket os siden Morten Korchs romantiseren af landbruget, så fremtidens vækst jo nok ligger et andet sted. Og med stadig større eksport til de nye store vækstlande på klima og miljøområdet, ligger markedet da lige for. Man skal da ikke være meget regnenørd, for at kunne se, at når f.eks Kina er så interesseret i danske energiløsninger og affaldshåndtering, er her en indtjeningsmulighed, der i den grad overstiger traditionelt landbrug del af indtægterne. Kineserne havde næppe interesseret sig for Danmark, hvis vi bare havde fulgt EU's miljøkrav.
Personligt synes jeg, at vores stræben efter rigdom og succes ikke giver nogen mening, når vi i jagten på Nirvana gør det på bekostning af fundamentet for, at vi overhovedet er til. Er det nu 4 ud af 9 parametre, vi har overskredet, i forhold til mulig fremtidig liv på jorden?
Jeg er på ingen måde miljøfanatiker, muligvis overdrevet bekymret, men på sæt og vis er Jordens overlevelse vigtigere for mig, end at energi skal være billigt nok, til at vi ikke behøver tænke på vores pengepung, når lyset brænder over hele hytten. Hvis man ophøjede miljø og klima forringende tiltag til obligatoriske krav om folkeafstemning, slap vi for som nu, at miljøet igen bliver ignoreret på baggrund af en handlingsliderlig mindretalsregering, der gennem indrømmelser til støttepartierne på områder, der ikke har er dyt med miljø at gøre, på et enkelt mandat får gennemtvunget en uigennemtænkt beslutning om noget, hvor slutresultatet kan blive fatalt. Både vor vores efterkommere men sandelig også for det økonomiske potentiale, der ligger i at ville være forgangsland og villig til at investere i det. Vi har råd til det, hvis vi ikke render efter symbolpolitik.

Carsten Wienholtz og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Tænk - man under ikke naturen har bare et lille refugium langs vandløb, hvor planter og dyr kan overleve.

Landbrugets økonomi er som Grækenlands; stor og ubetalelig.

Landmændende mener, det er deres ret at ødelægge naturen, da de jo ejer deres jord. Det ville klæde de selvsamme, at betale deres gæld til samfundet .

Tror bæredygtigt landbrug skal passe på, da hævnen kan blive som at træde på en skovl!

Jesper Frimann Ljungberg

@Jens Colding
Nu kommer de fleste af os jo her i Danmark ud af Fattig Dansk bondeslægt, krydret med forskellige indvandrere. Så dem du taler med her er i fora'et har nok i lige så høj grad som så mange andre deres rødder placeret solidt i den danske muld.

Personlig er jeg gift ind i en ærke landbrugsfamilie i VestJylland, skønne mennesker om end som i så mange andre landbrugsfamilier så er tynder det ud i antallet af landmænd, da det i langt højere grad i dag er MegaDrift der tæller. Men jeg har da en svoger der er økologisk Mælkeproducent, så herhjemme er alle mælkeprodukter økologisk og fra Thise.

Den der med Maltbyggen... den har jeg godt nok hørt... men ellers så har problemet jo ellers været at Dansk maltbyg havde alt for meget protein. Protein i maltbyg er vigtig for at gæren kan få den rigtige nærings sammensætning og skumdannelsen.
Jeg må så også sige, jeg brygger selv øl, at de gange jeg f.eks. har brugt Dansk hvede direkte fra landmanden til at lave hvedeøl så er alcohol % gået amok pga. i forhold til at bruge udenlandsk hvede.. altså kvaliteten af den umaltede hvede var helt ekstrem bedre end standard tabellerne. Men det kan jo være et enkeltstående tilfælde.

Det man skal forstå.. er at en organisation som f.eks. Bæredygtigt Landbrug, jo ikke repræsentere de samme folk som os. Det er jo især de 'gamle godsejere', der styrer tingene i den forening... og Arla har ikke så meget at gøre med de 'gode gamle' andelsforeninger...
Den med protein og korn er ja.. lidt mere kompliceret end så.. man kan jo se et indspark fra en lidt mere seriøs kilde end 'Bæredygtigt Landbrug':
http://pure.au.dk/portal/files/83110102/DCA_svar_Udvikling_af_kvalitet_a....
Der er ingen tvivl om at det at man kan tilføre mere gødning gør at Summen af protein 'der høstes' vil være kunne være større. Men det betyder jo ikke nødvendigvis at proteinindholdet i kornet stiger, det er jo en balance mellem, hvor mange ton korn der høstes og så hvor meget protein der er i de enkelte kerner.
Man kunne også sige at Dansk 'korn-industri' har været lidt for kreative og satset på volumen og ikke kvalitet.. og har så fået et dårligt ry i markedet.
Jeg synes det er synd at vi har fået en regering der sådan set bare carbon copy'er en industri organisations miljø politik. Det svarer lidt til, fiskeriet fik lov til at sætte fiskekvoterne eller... ja..
Mht. randzoner og mængden af gødning... så er jeg ikke i tvivl om at randzoner er gavnlige, hvis det bliver lavet seriøst.. og at man sagtens på en hel del marker ville kunne bruge mere gødning end man gør i dag uden at udvaskningen ville øges.
Jeg savner

Det mener jeg jo er lidt synd, nu har vi jo de sidste mange år haft den her 'Nordisk Køkken' bølge der har gået over hele verden. Og den har man sku' ikke rigtig mærket noget til som forbruger. Når jeg går i supermarkedet eller for den sags skyld til min fremragende lokale ostemand.. så kan jeg sku da ikke købe en gourmet dansk ost der. Jeg kan hos min ostemand få en Saint Agur blåskimmel ost som smager .... ja... himmelsk.
Sjovt nok kan jeg hos min svoger godt få dansk lavet gourmet ost, som er umulig at finde i butikkerne her på Sjælland, som er af lige så høj kvalitet som de franske.. OG BILLIGERE!!!
Jeg har også altid problemer med at få nok økologiske mælkeprodukter.. nu f.eks. er jeg på penicillin kur fra helvede pga. betændelse i en kindtand og kæben.. så jeg drikker drikkeskyr og lignende i store mængder for at holde maven bare nogenlunde i orden.. og da jeg ingen appetit har så får jeg noget næring ind på den måde.
Sjovt nok kan jeg finde masser af Arla produkter... men de økologiske (der igen koster cirka det samme som de fancy markedsførte konventionelle) dem må jeg gå fra forretning til forretning og tage dem alle sammen. Og der er tit udsolgt af økologisk mælk....

Så ja.. efter min overbevisning så er det at lade Bæredygtigt Landbrug sætte dagsordenen.. med dens forsimplede og IMHO forældede industri tankegang nok den største trussel mod det mere traditionelle danske Landbrug.

// Jesper

Karsten Aaen, Carsten Wienholtz og Keld Albrektsen anbefalede denne kommentar
Jens Colding

Lars Sørensen. Hunden bider ikke den hånd, der fordrer; det gør COWI heller ikke. Jeg gør opmærksom på, at der kun er tale om et udkast til en egentlig rapport, men den var den grad vand på Politikens mølle, at de slet ikke kunne lade være med at trykke, før rapporten var gennemarbejdet. COWI anfører, at de danske kvælstofreguleringer kun medfører et proteintab på 0,5%. DLG siger, at tabet er 2,4%. Altså en forskel på ca. 80%. I øvrigt tror jeg stadig ikke på, at landmænd brænder for at overgødske deres jord. Det skal prisen nok sørge for. Tak til Jesper for et spændende indlæg og hel uden skældsord.

Nu tager jeg ikke alt for gode varer, Jens Colding, og din skråsikre, bedrevidende skolemesterfacon må du længere ud på landet med.
Man skal da vist have en hel del emotionelle aktier i Krævedygtigt Landbrug for at kunne se meningen med at gøre DK miljømæssigt sortere. Det handler jo ikke om brødkorn til de danske stenovne, men om korn til at proppe i den danske pencillinstruttende gris, som for øvrigt – som du sikkert ved – har et rigtig lorteliv. Den aktie er dog en FOR deprimerende investering.

http://gylle.dk/oel-og-broedindustri-laegger-afstand-til-landbrugets-kva...

Herman Hansen

...Und so weiter - "Den nye energi- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), ser positivt på skifergas som en ressource" http://politiken.dk/oekonomi/2050/energi/ECE2744758/minister-ser-positiv...

Blå bæredygtighed vinder hastigt frem. Regningen sendes til de kommende generationer.

Lars Sørensen

@jens colding

Det var altså blå blok der forlangte den undersøgelse, SR regeringen mente det var helt ok og derfor enige, nu når resultatet ikke peger i retning af blå bloks politik og formodninger på området så forkastes resultatet og pludselig udstilles cowi som subjektive og useriøse, selv du burde da kunne se den er helt gal.....

Jens Colding

@ Lars Sørensen Nabotjek blev foreslået af Hans Chr.Schmidt ( V), men det var Mette Gjerskov der valgte COWI til opgaven og gav COWI opgaveinstruks. Og COWI vidste udmærket, hvem der skulle modtage rapporten, som stadigvæk kun er et udkast. Lad os nu se det endelige resultat. Det skulle ikke undre mig, at man nu i lyset af den nye situation når frem til andre resultater.

Jens Colding

Hej Birte! Du har godt nok være ude at lede. Læg mærke til, at vrøvlet klart tilbagevises i diskussionen nedenunder, blandt andre af cand. agro., Per Hansen, nok den mest kyndige på landbrugsområdet overhovedet

Niels-Simon Larsen

Der er noget, vi kalder bæredygtigt landbrug, og så er der organisationen Blæredygtig Landbrug, og det er ikke helt det samme.

Jens Colding

Kære Niels - Simon! Jeg kender ikke organisationen Blæredygtig Landbrug. Vil du være sød og uddybe bærmere?

Kære Jesper Frimann,
… så herhjemme er alle mælkeprodukter økologisk og fra Thise.

Kun dette for at udvide din økologiske mælkehorisont – hernede har vi også ’Naturmælk’ ude i Tinglev – omrystes før brug … ;-)

Niels-Simon,
hvad er der blevet af ironien her i vores 'blærede spalter' ... ;-)

Michael Kongstad Nielsen

Miljøtømning - et mærkeligt ord. Det giver associationer i retning af udskylning, efter svær forstoppelse, nu må det være slut med al det miljø, giv patienten et lavement:
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=lavement

Jens Colding

Tak for debatten<, den har været meget oplysende. Jeg kan forstå, at hovedparten i denne tråd ønsker at afskaffe alle fysiske, biologiske, kemiske og matematiske lovmæssigheder for at få verden til at se ud i jeres billede. Det lykkes nok ikke, men i jeres optik et ædelt mål. Vi høres nok ved.
Med venlig hilsen
Jens

Selv tak Jens Colding - og god sommer derude i de grønne danske ørkener.

Niels-Simon Larsen

Jens: Det vil være som at slå vand på en gås, så det gider jeg ikke.

Jan: Løjerne er ved at blive lidt for grove, og det kan umuligt være Alternativets skyld, og hvad er det, der står i salmen: "Og myldred djævle frem på rad og os opsluge ville...". Du må vel også føle dig opslugt. Hvor kommer alle de højreorienterede, kristne ulve i fåreklæder fra? Er der mange i Tinglev?

Herman Hansen